Symptomatická Léčba V Onkogynekologii?

Symptomatická léčba zaměřená na příznaky (symptomy) onemocnění a udržení kvality života pokračuje v okamžiku, kdy již není možná léčba zaměřená na vlastní (nádorové) onemocnění.

Co je symptomatické onemocnění?

symptomatický pacient = pacient vykazující příznaky (nějakého onemocnění), symptomatická léčba = léčba zaměřená na příznaky onemocnění, symptomatické zlepšení = zlepšení příznaků, apod.

Co je kurativní léčba?

Cílem kurativní (latinské curatio = léčení) léčby je vyléčení pacienta. Vyléčení lze docílit ‚běžnou‘ léčbou s minimem nežádoucích účinků, mnohdy je však nutná radikální (agresivní) léčba, např. kombinace radioterapie s chemoterapií, což může mít řadu nepříznivých účinků nebo trvalých následků.

Co je podpůrná léčba?

léčba podpůrná – podávání léků, které mohou zabránit vzniku léčebných komplikací nebo průběh již vzniklých komplikací zmírnit co do závažnosti či doby trvání.

Co je biologická léčba rakoviny?

Biologická léčba blokuje nebo snižuje účinek růstových faktorů, které podporují růst nádorových buněk. Umožňuje imunitnímu systému snáze zničit nádorové buňky a zbavit se jich. Brání nádoru šířit se do dalších, zatím nepostižených částí těla.

Co znamená symptomatická terapie?

Symptomatická léčba je taková léčba, která je zaměřena na projevy nebo příznaky (symptomy) onemocnění, nikoli na jeho příčinu. Opakem symptomatické léčby je kauzální léčba.

Co to je brachyterapie?

V lékařské terminologii pojem brachyterapie znamená léčbu zářením na krátkou vzdálenost. Prakticky se tedy zdroj záření umísťuje (vkládá) do těsné blízkosti nádoru nebo nádorového lůžka po operaci. Hlavním smyslem této léčby je možnost zvýšení dávky v nádoru bez většího ozáření okolních zdravých tkání a orgánů.

Co znamená adjuvantní?

Adjuvantní léčba je dodatečná protinádorová léčba, která se podává po primární léčbě, aby se snížilo riziko recidivy (návratu zhoubného nádoru). Adjuvantní léčba může zahrnovat chemoterapii, radioterapii, hormonální léčbu, cílenou léčbu a/nebo biologickou léčbu.

Budete mít zájem:  Zdravé přílohy: Je žito lepší než pšenice?

Jak fungují cytostatika?

Chemoterapie je jeden ze způsobů protinádorové léčby využívající léků ze skupiny cytostatik. Cytostatika ničí hlavně buňky nádorové, ale i některé zdravé buňky. Proto může být aplikace chemoterapie provázena některými nežádoucími účinky.

Co je léčba?

Léčba (terapie, kúra, kurýrování) je souhrnný název pro soubor opatření prováděných s cílem ovlivnit průběh onemocnění.

Co je Podpurna?

Podpůrná léčba je takový typ léčby, který zvyšuje šance nemocného na vyléčení či zmírňuje příznaky nemoci, aniž by však léčil samotnou chorobu či samostatně vedl k uzdravení. Případně se tímto termínem může označovat méně účinná léčba, která se přidává k hlavní (účinnější), aby ji podpořila.

Jak nejlépe zvládnout chemoterapii?

Deset tipů, jak snáze zvládnout chemoterapii

  1. Vytvořte síť lidí, kteří vám budou oporou.
  2. Informujte onkologa o lécích, které užíváte.
  3. Pijte dostatek tekutin před i po chemoterapii.
  4. Využijte služeb zdravotnického zařízení.
  5. Noste pohodlné oblečení.
  6. Nebojte se zeptat.
  7. Řekněte si o lék proti nevolnostem a zvracení.

Jak probíhá biologická léčba?

Cílená biologická léčba působí přímo v místě, kde jsou v buňce chorobné změny. Působí na receptory na povrchu buňky, které spouštějí proces, jehož výsledkem je chorobné množení buňky, růst a šíření nádoru. Zablokováním těchto receptorů se celý proces zastaví.

Jak dlouho trvá biologická léčba?

Jak dlouho bude bioléčba trvat, nedokáže nikdo odhadnout. „Je to velice individuální, ale zpravidla, pokud nedojde ke komplikacím, trvá léčba na našem oddělení zhruba dva roky. Po této době se pacient dostává do tak zvané remise. To znamená, že ustoupí příznaky,“ popsala specialistka.

Co se léčí biologickou léčbou?

Biologická léčba je cílená léčba. Využívá k boji proti nemocem různé prvky imunitního systému našeho vlastního organismu. Nejčastěji je cílená biologická léčba využívána při léčbě rakoviny a různých autoimunitních onemocnění.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector