Soutěž o výživě je ve finále

Atraktivně, chutně a zdravě

Smyslem soutěže je ukázat atraktivní, nutričně vyvážené moderní veganské pokrmy, po kterých je stále větší poptávka. Ukázat, že moderní veganský pokrm je chutný, zdravý a zasytí stejně jako masité pokrmy.

Soutěž je určena profesionálním kuchařkám a kuchařům, kteří chtějí představit svůj moderní veganský pokrm. (Podmínky a pravidla soutěže)

Soutěž o výživě je ve finále
Soutěž o výživě je ve finále
Soutěž o výživě je ve finále
Soutěž o výživě je ve finále
Soutěž o výživě je ve finále
Soutěž o výživě je ve finále
Soutěž o výživě je ve finále
Soutěž o výživě je ve finále

Soutěž o nejchutnější rostlinné jídlo je dvoukolová:

 • Korespondenční kolo probíhá od 10.2. 2020 do 6.9. 2020, 23:59.
 • Praktické druhé kolo se bude konat 30.9. 2020 v MAKRO AKADEMII Praha, zúčastní se 10 vybraných z korespondenčního kola. Výherce vybere porota složená ze zástupců organizátorů a partnerů soutěže.

Soutěž o výživě je ve finále
Soutěž o výživě je ve finále

Stáhněte si zdarma našeho průvodce rostlinnou kuchyní. Co se v něm dozvíte?

 • jak si zařazení rostlinného pokrmu na menu co možná nejvíce zjednodušit
 • jak jídla do jídelníčku zařadit a jak je označit
 • přehled nabídky rostlinných produktů i u běžných dodavatelů
 • inspirace v podobě receptů a tipů

STÁHNU SI PRŮVODCE

 • Pokrmem se rozumí hlavní pokrm.
 • Zájemci se mohou přihlašovat do 1. kola soutěže od 10.2. 2020 do 6.9. 2020, 23:59.
 • Každý soutěžící vyplní požadované údaje v přihlašovacím formuláři.
 • Pokrm musí být nanormován na 10 porcí v g nebo ml.
 • Cena za potraviny na přípravu jedné porce nesmí překročit 50,- Kč bez DPH.
 • Suroviny do 2. kola, které jsou v sortimentu MAKRA Stodůlky budou účastníkům dodány zdarma.
 • Pokrm má být atraktivní, chutný, zdravý a sezónní.
 • Sezónními surovinami se rozumí suroviny, které se sklízejí v době finálového kola v regionu ČR.
 • Do soutěže se přihlašují jednotlivci.
 • Finále soutěže se bude konat pro soutěžící, kteří se umístí v korespondenční soutěži na prvních deseti místech.

Finále soutěže „Školní jídelna chutně a zdravě“ – 2.ročník – Asociace zřizovatelů školních jídelen, z.s

Finálové kolo 2. ročníku soutěže „Školní jídelna chutně a zdravě“ se uskutečnilo dne 26. 10. 2018 na Středním odborném učilišti gastronomie a podnikání v Praze. Soutěž připravila Asociace zřizovatelů školních jídelen, z. s. ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy. Hlavním partnerem soutěže byla společnost: Bidfood Czech Republik s. r. o.

Finálového kola se zúčastnilo 10 školních jídelen z Prahy zastoupených vždy jedním kuchařem či kuchařkou, které postoupily z úvodního korespondenčního kola soutěže. Úkolem soutěžících bylo navrhnout a připravit 3chodové menu z moderních a nutričně vyvážených pokrmů na zadané téma. Téma pro letošní rok znělo: „Podzim na české vesnici“

Soutěž o výživě je ve finále Soutěž o výživě je ve finále Soutěž o výživě je ve finále Soutěž o výživě je ve finále Soutěž o výživě je ve finále Soutěž o výživě je ve finále

Hodnotící komise hodnotila průběh přípravy menu, organizaci a čistotu pracoviště, servírované vzorové porce a chutnost pokrmu. Komise byla složena ze zástupců:

 • Asociace zřizovatelů školních jídelen, z. s.,
 • Magistrátu hlavního města Prahy,
 • Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy,
 • České školní inspekce,
 • Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství,
 • Sekce výživy a nutriční péče,
 • Bidfood Czech Republik s. r. o.
 • žák – strávník ze základní školy,
 • student – strávník ze střední školy.

Pořadí 2. ročníku soutěže:

 1. místo – pan Miroslav Petr, ŠJ Dušní, Praha (výhra 10tis. Kč),
 2. místo – pan Martin Franc, SOŠ a SOU Čakovice, Praha 9 (výhra 7,5tis.

  Kč),

 3. místo – paní Jaroslava Linková, Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha 4 (výhra 5tis. Kč).

Soutěžící, kteří se umístili na dalších místech, obdrželi každý 2tis. Kč za účast v soutěži.

Všem soutěžícím pogratulovali také hodnotitelé soutěže, kteří zároveň předali drobné reklamní dary.

Soutěž o výživě je ve finále 1. místo Soutěž o výživě je ve finále 2. místo Soutěž o výživě je ve finále 3. místo

Děkujeme touto cestou ještě jednou všem účastníků nejen finálového kola za jejich čas, odvahu a především snahu prokázat, že i stravování ve školní jídelně může být gastronomický zážitek.

Věříme, že soutěž přispěla ke zlepšení postavení školních jídelen v povědomí veřejnosti, ke zkvalitnění spolupráce a výměně inspirativní praxe nejen mezi soutěžícími školními jídelnami ale i mezi dalšími zapojenými subjekty.

Praha, 12. 11. 2018

Kdo zvítězil v soutěži O nejlepší školní oběd 2014?

Článek byl zveřejněn před více než 1 rokem,a proto může obsahovat již neaktuální informace.

Shon, který byl v úterý 26. srpna 2014 patrný kolem školní jídelny na Novolíšeňské ulici v Brně, dával tušit, že se zde odehrává něco neobvyklého. Proběhlo zde finále soutěže O nejlepší školní oběd 2014. Letošní soutěž měla téma „Moderně a originálně – pestrá strava  pro děti ve školní jídelně“ a jako výzvu ho přijalo několik desítek školních jídelen.

Úvodní kolo soutěže vybralo nejlepší

V prvním kole hodnotila odborná komise dodané recepty, jejich kalkulace, technologické postupy a fotografie.

Právě fotografie, které měla komise v prvním kole k dispozici, i mimořádná úprava jídel ve finále bývají zdrojem pochybností, zda se taková jídla opravdu v jídelnách připravují.

Proto organizátoři letos pečlivě dbali na to, aby každá zúčastněná jídelna prokázala kopií jídelního lístku, že soutěžní jídla, ať již jako kompletní menu nebo jednotlivé pokrmy, během školního roku připravuje.

Počet jídelen, které se hlásí do soutěže, v posledních letech stagnuje. O důvodech, proč tomu tak je, mluvila organizátorka soutěže Anna Packová: „Myslím, že děvčata v jídelnách jsou otrávené z neustálých útoků ze strany médií a z toho, že jim do práce pořád někdo mluví. Možná si říkají, my do toho nepůjdeme, protože se jim to stejně nebude líbit. To je jeden z hlavních důvodů.“

Pozoruhodní účastníci

Do finále postoupilo 10 soutěžních týmů z různých krajů ČR, nepřehlédnutelné byly týmy z těch nejmenších jídelen jako např. MŠ Na Korábě z Prahy nebo ze ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice, které ukázaly, že i v malých zařízeních bez moderních technologií se dá kvalitně vařit.

Pozoruhodná byla v tomto směru MŠ Na Korábě, která má dvě odloučená pracoviště, každé pouze se 2 kuchařkami, a oba týmy se dostaly do finále. Vedoucí stravování Lucie Francová, která obě pracoviště do finále doprovázela, k tomu při prezentaci jídel uvedla „Vloni jsme se soutěže zúčastnily a letos jsme byly rozhodnuté, že se přihlásíme znovu, čekaly jsme jen na zadání a téma.

“ Moderující Zdeněk Hladík to komentoval slovy: „Je to úžasné a je jen škoda, že takto tomu není ve všech jídelnách.“

Na druhou stranu soutěžily i týmy, které se finále zúčastnily již vícekrát a často ve finále obsadily přední pozice: např. školní jídelny z Písku, Otrokovic nebo z Novolíšeňské ulice v Brně.

Finále začíná o den dřív

Každou jídelnu reprezentoval ve finále tým 2 kuchařek nebo kuchařů a vedoucí. Většinou přijely z jídelen pouze ženy, jen školní jídelna ze Svitav vyslala kompletně mužskou skupinu.

Všichni se sešli již v předvečer akce na společném setkání, kde se vzájemně seznámili, a týmy si vylosovaly pořadí.

V průběhu finále se v kuchyni jídelny vařilo ve 3 směnách, každá po 3-4 týmech, na přípravu jídla byly 2,5 hodiny.

Na otázku, jak ovlivňuje přípravu jídel dostupná technologie, odpovídá Anna Packová: „Jídelna na Novolíšeňské je skutečně nadprůměrně vybavena, takže který tým co potřebuje, i třeba multifunkční pánev, vše tady je.

Máme tady ale třeba zástupkyně mateřských škol, které moderní vybavení nemají, ale přesto vaří excelentně. Myslím, že vybavení hraje určitou roli, ale nasazení a láska k povolání dělá víc než sebelepší technologie.

Soutěž o výživě je ve finále       Soutěž o výživě je ve finále

V soutěžních menu převažovalo drůbeží maso, ryby, méně již vepřové nebo hovězí. Polévky byly často zeleninové a ve všech chodech se objevovaly různé druhy luštěnin.

Prezentace jídel

Po dovaření jídel začaly týmy uvařená jídla prezentovat a obhajovat před komisí hodnotitelů.

V ní zasedli zástupci společnosti Makro, která byla hlavním sponzorem soutěže, dále Magistrátu města Brna, Ministerstva zdravotnictví, kraje Vysočina, Ministerstva školství, České školní inspekce, Krajské hygienické stanice, Asociace kuchařů a cukrářů, Společnosti pro výživu i zástupci studentů. Vše moderoval Zdeněk Hladík, práci komise vedla herečka Markéta Hrubešová, která se finále pravidelně zúčastňuje.

Soutěž o výživě je ve finále

Obhajoby jídel začínají být v posledních letech ostřejší a Zdeňkovi Hladíkovi dá čím dál víc práce uklidňovat spory.

Padají nesmlouvavé výroky, někteří hodnotitelé by mohli lépe vážit svá vyjádření a mnohé kuchařky se dokáží udatně bránit. Spory se vedly např. o to, zda využívat krajové potraviny (např.

ryby s kostmi) nebo potraviny z dovozu (ryby bez kostí). Kuchaři z komise se také přeli se soutěžícími, zda je vhodné zpracovávat rybí maso v roládách.

Herečka Markéta Hrubešová hodnotila jídla letošního finále takto: „Často jezdím s divadlem po republice a v běžném sortimentu restaurací mám problém se najíst. Ale každé jídlo, které je tady ve finále, bych při svých cestách přivítala.“

Vše se zájmem sledovali zástupci rozhlasových a televizních stanic, tištěných i internetových deníků, a jejich zprávy o soutěži se již brzy po vyhlášení vítězů objevily ve zpravodajských relacích.

Prezentace jídel jako malý seminář

Prezentace jídel – jak uvedl Zdeněk Hladík – se na této soutěži stává malým seminářem o vaření a potravinách, v němž všichni přítomní, odborníci a obecenstvo, získávají nové a zajímavé informace. V jídlech se např.

objevovaly některé nové a málo obvyklé potraviny, o jejichž používání byly pochybnosti. Co např. s modrými bramborami? Nebo slazení medem – je žádoucí? MUDr. Tláskal ze Společnosti pro výživu uvedl, že med obsahuje hodně fruktózy a z hlediska omezování obezity není příliš vhodný.

Nemáme podléhat jednoznačným reklamním tvrzením, že med je zdravý.

Živě se při prezentacích diskutovalo o používání luštěnin. Velmi kladně byly hodnoceny např. čočkové noky v polévce, spor však vyvolalo použití červené čočky, která vařením jednak ztrácí barvu a také se snadno se rozvaří. Prof.

Dostálová ze Společnosti pro výživu uvedla, že namáčením luštěnin se z nich 30-40 % obtížně stravitelných látek odstraní, jen je nutné slít vodu. S pochybnostmi se jen vyjádřila o technikách, které jídelny často používají, aby odstranily zažívací obtíže strávníků (přídavek kmínu, bylinky).

Podle jejího názoru to nemůže k odstranění nadýmavosti přispět.

Prezentaci a obhajobě jídel přihlíželo i obecenstvo, nejen z řad soutěžících kuchařek, ale i odborné a laické veřejnosti.

V jídelně měly své stánky firmy, dodávající potraviny do školních jídelen, pro přihlížející bylo zajištěno občerstvení, velkému zájmu se těšily degustační porce soutěžních jídelen.

Vždyť kdy jindy můžete ochutnat tolik zajímavých, originálních a také chutných jídel? Malou, ale přísnou hodnotitelskou komisí byl i každý kroužek kuchařek, který se degustačních porcí setkal.

Vyhrál Zlín, ale výborných jídel bylo hodně

 • Ve finálovém klání letos zvítězila školní jídelna Gymnázia Zlín v Lesní čtvrti, která připravila polévku s kousky rajčat a mozzarellou, přírodní vepřovou panenku, bramborové pyré s mrkví a rozmarýnem, smetanové žampiony a jako dezert čokoládový krém.
 •    Soutěž o výživě je ve finále                Soutěž o výživě je ve finále
 • Na druhém místě skončila jídelna Základní školy Mánesova, Otrokovice s tímto menu: mrkvovo-zázvorový krém s pažitkou, pošírovaný filet Mahi-Mahi na smetanovém špenátu s cizrnou a opečeným bramborem, jako dezert bulgur s tvarohovým krémem a malinami.
 • Třetí místo obsadila školní jídelna ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice, jejíž soutěžní menu vypadalo takto: polévka z celé mrkve (i s natí) s čočkovými noky, roláda z Mahi-Mahi plněná lososem, barevné brambory, jogurtovo – koprový dresink, polníčkový salát a polentový koláč se švestkami.
 • Soutěž diváků vyhrála jídelna MŠ Na Korábě z Prahy.
 • Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným za krásnou propagaci školního stravování.

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Kuchaříčci z Albrechtic ve finále zdravé soutěže

František Kuba

Soutěž Zdravá 5 vede děti ze škol a školek k tomu, aby si zapamatovaly pravidla zdravé výživy. „Když budeš jíst pravidelně pětkrát denně a myslet na dostatek ovoce a zeleniny, budeš se cítit lépe a budeš se snáz soustředit nejen na školu, ale hlavně na věci, které tě baví,“ je základní myšlenka soutěže, která učí děti různé recepty od snídaně po večeři.  

Albrechtický tým Kuchaříčci ve finále soutěže Zdravá 5. | Foto: Zdravá 5

Malí kuchtíci z Moravskoslezského kraje se museli v soutěži probojovat až do finále Zdravé 5, aby se v závěrečném klání mohli utkat s celkem 25 týmy celého Česka. Celostátní finále Zdravé 5 se konalo v Národním zemědělském muzeu v Praze. Mezi týmy školáků, které soutěžily celkem v pěti kategoriích, byli i zástupci našeho regionu.

V kategorii 1. a 2. tříd základních škol uspěl tým Kuchaříčci ze Základní školy Město Albrechtice. „Toto trio zaujalo porotu svým nápadem, kuchařským zpracováním a citem pro zdravou výživu. Proto si z kuchařského klání si odnáší druhé místo,“ informovala o výsledku mluvčí soutěže Zdravá 5 Tereza Skrbková.

Přečíst článek ›

 • Tříčlenné týmy z různých koutů Česka se v tomto kuchařském klání utkaly ve dvou soutěžních disciplínách.
 • Prvním úkolem bylo připravit před zraky odborné poroty pohoštění podle principů zdravé a vyvážené výživy.
 • Druhou disciplínu představoval kvíz, ve kterém soutěžící odpovídali na otázky z oblasti zdravého stravování.
 • V odborné porotě zasedly zpěvačka a herečka Michaela Tomešová, ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství Jitka Götzová, manažerka programu Zdravá 5 Alena Paldusová a Tereza Skrbková z oddělení komunikace obchodů Albert.

Přečíst článek ›

Letošní sedmý ročník dětské kuchařské soutěže přilákal 338 tříčlenných týmů z celé České republiky, ze kterých porota vybrala 25 finalistů. „Soutěžící ve Finále Zdravé 5 předvedli výkon na profesionální úrovni.

Porota byla nadšena z množství originálních receptů, skvělého aranžmá, a především výběru surovin dle principů vyvážené stravy,“ říká Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá 5 s tím, že porotce potěšily také znalosti dětí z oblasti zdravého stravování.

Děti si kromě soutěžení o ochutnávání vlastních výtvorů užily i výlet do Prahy a zábavu v Národním zemědělském muzeu.

Soutěž o výživě je ve fináleZdroj: Zdravá 5

Přečíst článek ›
Jarní seriál pro malé i velké zahradníky. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu

Dělník výroby W a WC, 22 500 Kč Pomocná dělnice/dělník montáže a selekce, 15 500 Kč Prodavač, prodavačka v kantýně, 18 000 Kč Zubní instrumentáři, 22 000 Kč Optometrista, 25 000 Kč Uklízečka – vyhrazeno pro OZP, 7 600 Kč Pracovník úklidu – uklízečka – vyhrazeno pro OZP, 7 600 Kč Instalatér, vodař, 22 000 Kč + PODAT INZERÁT

Kde vaří ten nejlepší školní oběd? Ve finále soutěže se opět utká desítka jídelen

Soutěž O nejlepší školní oběd 2016 zná své finalisty. Deset z 52 přihlášených jídelen ukáže své umění v celostátním kole 25. srpna 2016 v Brně. Na pořádání soutěže se podílí Společnost pro výživu ve spolupráci se statutárním městem Brnem a generálním partnerem je velkoobchod MAKRO.

Tématem letošního ročníku je kompletní bezmasé denní menu, které zahrnuje polévku, nesladký hlavní pokrm a dezert. Všechna jídla by měla být jak nutričně hodnotná, tak moderní a chutná. Cena za porci zároveň nesmí překročit vyhláškou stanovený limit 34 korun. Celé menu musí být běžnou součástí jídelního lístku přihlášeného zařízení školního stravování.

„Mám radost, že i přes náročné téma, se jídelny pustily do nelehkého úkolu připravit pro mladou generaci netradiční pokrmy. Do korespondenčního kola se přihlásily s nápaditými recepturami a využily řadu opomíjených surovin,“ hodnotí přihlášky Anna Packová, odborná pracovnice pro školní stravování města Brna.

Kvalita a čerstvost se pro školní jídelny stávají stejně důležité jako dodržování předepsaných norem a ceny. Čím dál více se také zajímají o moderní trendy a to, jak jejich strávníkům jídlo chutná,“ říká Petr Stádník, šéfkuchař MAKRO a dodává, že kvalita každé kuchyně se vždy odvíjí od toho, jaké suroviny používá.

Odborná porota, ve které zasedli odborníci na výživu a školní stravování, spolu s hygieniky, vedoucími školních jídelen a zástupcem Asociace kuchařů a cukrářů, hodnotila soutěžní jídelníčky podle použitých surovin a jejich vyváženosti, nutričních hodnot, technologického postupu přípravy, chuti i barev.

Celostátní finálové kolo soutěže proběhne v prostorách Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova 982/23 v Brně. Deset kuchařských týmů předvede své umění 25.

 srpna 2016 a jeho výkon zhodnotí jak odborná porota, tak i žáci základní školy, pro které jsou obědy určeny především.

Ve finále se utkají následující školní jídelny (řazeny abecedně):

 • 22. mateřská škola Plzeň, Mánesova, Plzeň
 • F-gastro catering zařízení školního stravování s.r.o., Slovanská, Vrchlabí
 • Mateřská škola Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou
 • Střední průmyslová škola dopravní Karlovarská, Plzeň
 • Školní jídelna Brno, Horní, Brno
 • Základní škola a mateřská škola Leskovec, Leskovec
 • Základní škola a mateřská škola Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice
 • Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, Velký Beranov
 • Základní škola Český Brod, Žitomířská, Český Brod
 • Základní škola Svitavy, Felberova, Svitavy

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector