Soudem Nařízená Protialkoholní Léčba?

Ochranné léčení lze uložit jen pachateli trestného činu, který zneužívá alkohol, spáchal trestný čin pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním. Ochranné léčení se ukládá obvykle na základě závěrů znaleckého posudku. Ochranné léčení se v těchto případech ukládá vedle trestu rozsudkem trestního soudu.

Jak se dělit protialkoholní léčbu?

Protialkoholní léčbu můžeme dělit podle několika kritérií. Podle intenzity a stráveného času na ambulantní (docházka jeden nebo vícekrát týdně na terapii), stacionární (docházka na celodenní terapeutický program s přespáváním v domácím prostředí) a ústavní čili rezidenční, pobytovou léčbu (celodenní program s přespáváním v zařízení).

Kde se pobytová protialkoholní léčba provádět?

Podle poskytovatele se může pobytová protialkoholní léčba provádět ve státním nebo nestátním zdravotnickém zařízení (obvykle psychiatrická oddělení nemocnic nebo specializované psychiatrické léčebny) nebo v soukromém nezdravotnickém programu typu např. RESTART LIFE v Litvínově prezentovaném na stránkách www.zacitzit.cz.

Jaké jsou typy léčby protialkoholní?

Typy a proces protialkoholní léčby 1 Projevy závislosti na alkoholu. Závislost na alkoholu (F 10.2.) se projevuje silnou touhou (bažením) užít alkohol; 2 Délka léčby v různých zařízeních. Protialkoholní léčbu můžeme dělit podle několika kritérií. Podle intenzity a 3 Výhody a nevýhody různých typů léčby. Určitý druh léčby je vhodný pro určitý typ klientů (nebo pacientů pokud More

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector