Šedý zákal: příznaky varují, léčbou je operace

Co je to šedý zákal?

Šedý zákal: příznaky varují, léčbou je operace

Šedý zákal je oční onemocnění, při kterém dochází k zakalení normálně čiré oční čočky. Zakalení způsobí sníženou průhlednost oční čočky, brání průchodu světelných paprsků na sítnici, a tak je vidění zastřené jakoby překryté šedým závojem.

Zpočátku nemusí šedý zákal vidění nijak ovlivňovat, zakalení se však postupně zvětšuje a vidění zhoršuje. Postižený vidí zamlženě a rozostřeně, barvy na postiženém oku nejsou tak syté jako na zdravém oku a mají jinou intenzitu a odstín.

V těch nejhorších případech může dojít i k úplnému oslepnutí.

Šedý zákal souvisí s přirozeným procesem stárnutí oční čočky a patří k nejčastějším onemocněním oka ve vyšším věku. Většinou postihuje osoby starší 65 let, objevuje se ale i mnohem později, např. až kolem 80. roku života. Statistiky uvádějí, že po pětasedmdesátce se katarakta objevuje u více než tří čtvrtin populace.

Přesné příčiny vzniku šedého zákalu nejsou zcela známy, ovlivnit jej mohou některé nemoci – cukrovka, zánětlivá onemocnění a úrazy oka, určitý vliv mohou mít také vyšší dioptrické vady.

K dalším faktorům ovlivňujícím vznik katarakty patří genetické vlivy, některé metabolické a systémové choroby, pohlaví (častější je u žen), rasa (více u černochů), ale i dlouhodobá aplikace některých očních kapek či užívání některých léků (cytostatika, kortikoidy apod.).

Rozvoj šedého zákalu negativně ovlivňuje i kouření, užívání drog, špatná životospráva i nadměrné vystavení vlivu  ultrafialového a infračerveného záření. Katarakta se může projevit na jednom i na obou očích.

Jak se šedý zákal projevuje

K hlavním příznakům katarakty patří rozostřené a zamlžené vidění, citlivost na silnější světlo a na oslnění, někdy také zdvojené vidění, zkreslený obraz pozorovaného předmětu, rostoucí myopie (krátkozrakost), běžné je také odlišné vnímání barev.

Šedý zákal se postupně rozvíjí a zkalení čočky se zvětšuje, ale průběh onemocnění je zcela individuální – může trvat měsíce až roky a dokonce může způsobit slepotu. To se však stává jen v zemích třetího světa, u nás se přistupuje k léčbě (operaci) včas, takže slepota nehrozí.

Vhodný termín operace je vždy stanoven dle rozsahu zrakových potíží pacienta a dle výsledků očního vyšetření.

Řešení šedého zákalu

Šedý zákal nelze léčit žádnými léky ani zlepšit nošením dioptrických brýlí či kontaktních čoček. Jediným úspěšným řešením je operace.

Odstranění šedého zákalu probíhá pomocí ultrazvuku či laseru a je naprosto bezbolestné. Během zákroku je postižená oční čočka z oka odstraněna a nahrazena umělou nitrooční čočkou.

Umělá čočka je trvalou náhradou původní čočky a zůstává v oku po zbytek života. Nevyžaduje žádnou údržbu a výměnu.

„Čím déle se nechává šedý zákal zrát, tím hůře postižený vidí a tím více ultrazvukové či laserové energie je třeba vynaložit na odstranění zkalené čočky z oka. Ultrazvuk rozdělí jádro čočky na několik menších kousků a lékař pak zakalenou čočku odstraní a nahradí ji novou umělou čočkou,“ uvedla paní primářka Šárka Skorkovská z Oční kliniky NeoVize v Brně.

Šedý zákal: příznaky varují, léčbou je operace Zkalená čočka je bezbolestně rozmělněna pomocí ultrazvuku a odstraněna z oka.  Šedý zákal: příznaky varují, léčbou je operace Na její místo implantuje oční chirurg novou umělou žlutou čočku AcrySof Natural.  Šedý zákal: příznaky varují, léčbou je operace Implantovaná čočka se v oku rozvine a zajistí tak kvalitní vidění.

Operační zákrok je nebolestivý, šetrný a provádí se ambulantně. Našim pacientům při operaci katarakty vždy implantujeme žlutou nitrooční čočku, která je vybavena speciálním (žlutým) filtrem, a tak snižuje riziko poškození sítnice. Žlutý filtr totiž zamezuje průniku modrého spektra světla do oka a tím oko chrání a brání následnému zhoršování zraku.

Lokalita

Operaci šedéhé zákalu můžete podstoupit na Oční klinice NeoVize v Praze a v Brně nebo na naší sesterské klinice v Českém Těšíně.

Kolik stojí operace šedého zákalu?

Aktuální ceník najdete zde.

Seznamte se také se zkušenostmi našich pacientů, kteří již operaci šedého zákalu u nás podstoupili. 

Vhodnou léčbu pro vás můžeme navrhnout až po důkladném vstupním vyšetření. OBJEDNEJTE SE!

MÁTE DOTAZ? ZEPTEJTE SE NÁS!

Šedý zákal: příznaky varují, léčbou je operace

Šedý zákal – už na to prostě nevidím

Šedý zákal: příznaky varují, léčbou je operace Oko – oči – zrak – vyšetření – oční lékař – ordinace – ilustrační foto ČTK/A3614 Heinz von Heydenaber

V dětství mi tatínek přivezl tričko z Argentiny s obrázkem vodopádů a nápisem „Cataratas“.

Až když jsem začala pracovat jako oční lékařka, zjistila jsem, že nápis označující vodopád má společný slovní základ s odborným termínem pro šedý zákal (katarakta). Ale nejen to.

Šedý zákal z pohledu lékaře někdy opravdu vypadá jako peřeje vodopádů, které jsou umístěné v lidské čočce. A tyto „peřeje“ zabraňují dobrému vidění.

Šedý zákal patří k velmi častým onemocněním starších lidí. Asi padesát procent lidí starších šedesáti let má určitý stupeň šedého zákalu. V počátečních stádiích ještě vidění nebývá zhoršeno. U lidí nad 75 let je téměř pravidlem, že alespoň jedno oko má již alespoň mírně zhoršené vidění v důsledku šedého zákalu

Zhoršování zraku s věkem bylo po dlouhá století považováno za přirozený proces stárnutí. Již ve středověku se lékaři zabývali léčbou této choroby. Prováděla se tehdy takzvaná reklinace čočky. Byla to velmi nešetrná operace, při které se ostrým předmětem (kopíčkem) propíchlo oko a čočka se odstrčila dozadu do oka, pryč ze zorné osy.

Asi polovina očí po této operaci oslepla úplně pro zanícení oka. Druhá polovina očí viděla alespoň mlhavě. (oko bez čočky potřebuje brýle +10 dioptrií). Operace se prováděla až ve stádiu úplné slepoty, kdy byl šedý zákal již přezrálý a u pacientů byla zornička vyplněna zcela, doběla zakalenou čočkou.

V minulém století nastal rozvoj oční chirurgie a v devadesátých letech přímo obrovský rozvoj techniky operace šedého zákalu. Tím se samozřejmě operace zrychlila, komfort pacienta při operaci i po operaci se zvýšil. Proto se také zvýšil počet operací katarakty.

Operace katarakty je nejčastěji prováděnou operací u lidí ve věku nad 65 let. V průběhu svého života podstoupí operaci šedého zákalu alespoň na jednom oku asi čtvrtina obyvatel naší země.

Jaká je příčina šedého zákalu

Šedý zákal (katarakta) je nejčastěji způsoben stárnutím, tzv. senilní katarakta. Tento typ tvoří naprostou většinu operovaných šedých zákalů. Dědičnost může ovlivnit, jestli šedý zákal vznikne dříve nebo později.

Šedý zákal může vzniknout také v důsledku trvalého užívání některých léčiv (hlavně kortikosteroidů) nebo v důsledku jiného celkového nebo očního onemocnění (např. při cukrovce, po očním úrazu). Jedná se pak o tzv. komplikovanou kataraktu. Jinou příčinou, u vrozené katarakty, může být dědičnost nebo infekce matky v době těhotenství. Jde o tzv. kongenitální kataraktu.

Jaké jsou příznaky šedého zákalu

Bojíte se, že máte šedý zákal a nevíte o tom? Tak toho se nebojte! Šedý zákal v počínajícím stádiu má, jak už jsme řekli, spousta lidí. Dokud vám ale nevadí ve vidění a jste se svým viděním spokojen/a, tak není nutné jej operovat.

Šedý zákal se projevuje u každého jinak, může způsobovat následující příznaky:

 • zamlžené vidění, jako přes rozlité mléko (oko ale nebolí)
 • nepříjemné oslňování a citlivost na silnější světlo (například na sluneční světlo)
 • oslňování při nočním řízení automobilu
 • barvy nevidíte tak syté jako na druhém oku
 • vidíte „duchy“ kolem předmětů (lehce rozdvojený obraz při pohledu jen jedním okem, když druhé je zakryté)
 • narůstající krátkozrakost – to znamená, že se zvyšují minusové dioptrie (na dálku) a je nutná častá výměna brýlí, paradoxně to někdy dočasně zlepší vidění na blízko, tato výhoda s narůstáním zákalu ale zmizí

K příznakům šedého zákalu nepatří:

Dvojité vidění (diplopie): příčiny, příznaky diagnostika a léčba

Šedý zákal: příznaky varují, léčbou je operace

Dvojité vidění je stav, kdy vidíme dva obrazy jednoho předmětu. Odborně se tomuto problému říká diplopie. Ve většině případů je dvojité vidění způsobené nějakým jiným onemocněním a/nebo se může vyskytnout po některých očních operacích (například po operaci šedého zákalu nebo refrakčních laserových operacích) nebo po očních vyšetřeních spojených s „rozkapáním“ oka.

V případě, že je příčinou diplopie nějaké onemocnění, je nutné správně a rychle diagnostikovat a léčit onemocnění, které dvojité vidění způsobuje.

Obecně se dvojité vidění dělí na monokulární a binokulární diplopii, přičemž binokulární diplopii lze dále rozdělit na intermitentní (přechodnou) a trvalou.

Monokulární diplopie a její příčiny

 • Monokulární diplopie je způsobena postižením jen jednoho oka nebo zrakové dráhy v mozku a při této poruše se obraz jednoho předmětu promítá na dvě místa sítnice.
 • Nejčastějšími příčinami monokulární diplopie jsou zákaly a nepravidelnosti tvaru rohovky (například astigmatismus, jiné refrakční vady nebo záněty, zjizvení rohovky, keratokonus, refrakční vady nebo záněty), zákaly a nepravidelnosti oční čočky (například šedý zákal), vady duhovky (kolobom, odtržení duhovky od řasnatého tělesa – iridodialis, polycorie – přítomnost více zornic v jedné duhovce) a další poškození struktur oka, jako jsou například odchlípnutí (amoce) sítnice
 • Monokulární diplopie se také může vzniknout jako komplikace očních operací (například LASIK nebo operace šedého zákalu).
 • Níže popisujeme hlavní příčiny monokulární diplopie podrobněji.
Budete mít zájem:  Únik Plodové Vody Příznaky?

Nepravidelnosti tvaru a/nebo jiná poškození oční rohovky

 1. Astigmatismus
 2. Jedná se o onemocnění, při kterém má oční koule nepravidelný tvar a zakřivení, což může být příčinou dvojitého či rozmazaného vidění.

 3. Keratokonus a/nebo zjizvení rohovky
 4. Pod tímto poněkud zvláštním názvem se skrývá onemocnění, při kterém dochází ke změně tvaru a zakřivení rohovky, což je tenká blána, pokrývající povrch oka.

 5. Při keratokonu dochází k vyboulení (vyklenutí) vrchlíku rohovky, čímž na ní vznikne boule ve tvaru kužele, která způsobuje různé potíže, včetně dvojitého vidění, rozmazaného vidění nebo zvýšené citlivosti na světlo.
 6. Doslovný překlad slova keratokonus znamená kuželovitá rohovka.

 7. Většinou keratokonus postihuje obě oči (v takovém případě by pak jedním z příznaků byla binokulární diplopie), ale může postihnout i jedno oko a v takovém případě se může, mimo jiné, projevit i monokulární diplopií.
 8. Další příčinou monokulární diplopie může být zjizvení rohovky, ke kterému dochází například po závažnějším poranění nebo po častých zánětech.

Poruchy či onemocnění oční čočky

Další příčinou dvojitého vidění mohou být také změny tvaru nebo polohy čočky.

Šedý zákal (katarakta)

Za normálních okolností je oční čočka čirá, nicméně ve vyšším věku často dochází k jejímu zkalení a vzniká onemocnění označované jako šedý zákal neboli katarakta. Může postihnout obě či jen jedno oko a způsobuje problémy se zrakem, včetně dvojitého vidění.

Ostatní onemocnění oka

Mezi další oční onemocnění, která mohou způsobit monokulární i binokulárnídiplopii, mimo jiné, patří:

Syndrom suchého oka

Za normálních okolností oči pokrývá povrch oka takzvaný slzný film, který tvoří jakousi ochrannou vrstvu. V případě narušení slzného filmu z jakéhokoli důvodu může vzniknout takzvaný syndrom suchého oka, který se, mimo jiné, projevuje svěděním, pálením, slzením a/nebo zarudnutím očí a v některých případech i zrakovými potížemi, jako jsou dvojité nebo rozmazané vidění.

Pterygium

Pterygium je označení pro onemocnění, které se projevuje zbytněním (hyperplazií) spojivkové tkáně, což vede k přerůstání spojivky přes rohovku a k potížím se zrakem, včetně dvojitého nebo rozmazaného vidění. Nejedná se o nádorový růst.

 • Spojivka je průhledná blána, která vystýlá vnitřní povrch očního víčka a částí oka pod duhovkou.
 • Odchlípnutí sítnice (amoce retiny)
 • Jedná se o závažný stav, kdy se tenká vrstva tkáně na zadní stěně oční koule (sítnice neboli retina) odtrhne buď:
 • tahem okolních tkání, například po poranění a následném zjizvení (takzvaná trakční amoce)
 • v důsledku otvoru nebo trhliny v sítnici, pod kterou se začne hromadit tekutiny (takzvaná rhegmatogenní amoce, která je zdaleka nejčastější a souvisí s věkem podmíněnou degenerací sítnice)
 • kvůli hromadění tekutiny pod sítnicí, která je intaktní a neporušená. Tento typ amoce se nazývá exsudativní a může být způsoben věkem podmíněnou makulární degenerací, poraněním oka a/nebo záněty a nádory očí.

Komplikace očních operací

 1. Diplopie je také jednou z možných komplikací některých očních operací, jako je například LASIK (laser in situ keratomileus) nebo transplantace rohovky.

 2. Při LASIK operaci zasahujeme do rohovky a může dojít k posunutí rohovkové lamely, špatnému zhojení nebo vytvoření defektu na rohovce, čímž se změní chod paprsků vstupujících do oka a mohou vzniknout dva obrazy téhož předmětu na sítnici a rozvine se monokulární diplopie (1).

 3. Někdy se diplopie může vyskytnout také jako komplikace léčby šedého zákalu, která spočívá v transplantaci oční čočky, tedy v nahrazení zkalené čočky umělou čočkou.

 4. V minulosti se oční čočka odstraňovala jinou technikou než dnes a v některých případech mohlo při operaci dojít k poranění okohybných svalů, což se, mimo jiné, projeví jako dvojité vidění (2).

V dnešní době je pooperační diplopie po operaci šedého zákalu velmi vzácná, protože se k odstranění zkalené čočky používá technika, při které nehrozí poranění okohybných svalů (takzvaná fakoemulzifikace). Tato technika spočívá v rozdrcení čočky ultrazvukem a v jejím odsátí.

Navíc se při operacích šedého zákalu dnes používá i jiný způsob anestézie, než v minulosti, což rovněž snižuje riziko vzniku komplikací po operaci, včetně dvojitého vidění.

Binokulární diplopie a její příčiny

 • Binokulární diplopie vzniká v případě, kdy každé oko promítá zachycovaný obraz na jiné místo na sítnici.
 • Proto jsou většinou oba obrazy téhož předmětu zobrazeny stejně ostře.
 • Binokulární diplopie také zmizí při zakrytí jakéhokoli oka.
 • Obecně lze binokulární diplopii rozdělit do dvou typů, a to na nestálou (intermitentní) a stálou binokulární diplopii.
 • Mezi nejčastější příčiny intermitentní binokulární diplopie patří některá autoimunitní onemocnění (například myasthenia gravis), migréna a také nesprávně zkorigované oční vady (například příliš silné nebo naopak slabé brýle nebo nekorigovaná presbyopie – vetchozrakost).
 • Mezi příčiny stálé binokulární diplopie, mimo jiné, patří: poškození okohybných nervů, diabetes, obrny hlavových nervů, endokrinní orbitopatie (například autoimunitní onemocnění štítné žlázy označovaná jako Gravesova-Basedowova nemoc), šilhání (strabismus) nebo demyelinizační onemocnění neuronů, jako je například roztroušená skleróza.

Myasthenia gravis

Myasthenia gravis je závažné autoimunitní onemocnění, při kterém organizmus vytváří protilátky, které blokují přenos vzruchů na nervosvalové ploténce. To vede k ochabnutí svalů. Zhruba ve 20% případů toto onemocnění postihuje pouze oční svaly (okulární myasthenia gravis), která se, mimo jiné, projevuje dvojitým viděním.

Poškození zrakového nervu

Zrakový nerv přenáší informace z očí do mozku a naopak. Při jakémkoli jeho poškození (například zánětem, úrazem, nádorovým onemocněním nebo útlakem – například při krvácení do mozku) se mohou objevit různé neurologické příznaky, včetně dvojitého vidění.

Diabetes mellitus

Toto onemocnění je spojeno s narušením regulace hladiny glukózy v krvi, což vede, mimo jiné, k poškození drobných cév na sítnici oka. Vzniká tak například odchlípnutí sítnice a další příznaky, včetně dvojitého vidění, které souhrnně označujeme jako diabetická retinopatie.

Obrny hlavových nervů

Člověk má dvanáct párů hlavových nervů, které vybíhají z mozku do dalších částí obličeje a těla. Tyto nervy plní různé funkce, například III., IV. a VI.

hlavový nerv ovládají okohybné svaly a jsou odpovědné za pohyby očí, další nervy se podílí na polykání nebo ovládání svalů obličeje.

Při poruše některých hlavových nervů, kterou označujeme jako obrna (paréza) se mohou vyskytnout různé příznaky, včetně dvojitého vidění.

Gravesova-Basedowova nemoc

Tato autoimunitní choroba vede ke zvýšené činnosti štítné žlázy (hypertyreóze) a zhruba u 30 % pacientů se vyskytují potíže se zrakvem, včetně dvojitého vidění.

Šilhání (strabismus)

Strabismus je častou příčinou dvojitého vidění u dětí. Toto onemocnění vzniká při poruše okohybných svalů nebo nervů, které je ovládají a projevuje se řadou obtíží, včetně dvojitého vidění.

Neléčený strabismus může vést až k trvalé ztrátě zraku.

Proto je důležité neprodleně vyhledat lékařskou pomoc, pokud zjistíte, že vaše dítě šilhá nebo má problémy s pohybem očního bulbu na jedné nebo obou stranách.

Demyelinizační onemocnění neuronů

Dvojité vidění může být také jedním z prvním příznaků roztroušené sklerózy (sclerosis multiplex) či jiných demyelinizačních chorob neuronů. Zdravé nervové buňky (neurony) jsou obaleny myelinovou pochvou, která hraje důležitou roli při přenosu vzruchů.

Některé choroby, včetně roztroušené sklerózy, způsobují narušení myelinové pochvy, což vede ke zhoršení nebo úplné ztrátě funkčnosti postižených neuronů. Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění, kdy naše vlastní imunitní buňky začnou ničit myelinové pochvy neuronů.

Léčba spočívá v užívání léků na potlačení imunity (například kortikoidy) nebo léků modifikujících průběh choroby (DMD), jako jsou například interferony.

Úrazy hlavy nebo očí

Úrazy hlavy a očí patří mezi častou příčinu dvojitého vidění. Následkem pádů, autonehod či jiných úrazů může totiž dojít k poranění oka nebo mozku, což se může, mimo jiné, projevit dvojitým viděním.

Nádorová nebo zánětlivá onemocnění

Nádorová nebo zánětlivá onemocnění očí, obličeje, nervů nebo mozku, mohou způsobit dvojité vidění.

U nádorů se dvojité vidění obvykle objeví zničehonic, bez předchozího varování a někdy může být doprovázeno dalšími fenomény, jako jsou mžitky před očima, rozmazané vidění nebo zúžení zorného pole.

Kdy vyhledat lékaře?

Dvojité vidění je vždy známkou problému s očima, mozkem nebo centrální nervovou soustavou, a proto je nutné co nejrychleji vyhledat lékaře, jakmile se tento příznak objeví.

Ve většině případů je příčinou dvojitého vidění léčitelné onemocnění, nicméně v některých případech může být dvojité vidění i známkou závažného onemocnění, jako jsou například nádory mozku, které utlačují nebo jinak narušují normální funkci nervové soustavy a zraku.

Okamžitou lékařskou pomoc je nutné vyhledat vždy, pokud se dvojité vidění objeví následkem úrazu, vyskytne se náhle (z plného zdraví) a/nebo je doprovázeno dalšími příznaky (například zúžením zorného pole, mžitky před očima, rozmazané vidění, závrať, motání hlavy, apod.).

Komplikace

Komplikací dvojitého vidění je celá řada, v závislosti na vyvolávající příčině. V některých případech lze příčinu dvojitého vidění snadno odstranit (například u refrakčních vad), zatímco pokud je příčinou dvojitého vidění chronické onemocnění, je nutné nasadit komplexní léčbu, která bude řešit jak vyvolávající příčinu, tak samotné dvojité vidění.

 1. Častou komplikací, která trápí pacienty s dvojitým viděním je nevolnost a závrať (vertigo), protože dvojité vidění představuje narušení zorného pole, což někteří lidí těžko snáší.
 2. Další komplikací dvojitého vidění je zvýšené namáhání očí, což se může projevit například slzením nebo zčervenáním očí, únavou a/nebo světloplachostí (zvýšená citlivost na denní světlo).
 3. V některých případech mohou být komplikace dvojitého vidění až život ohrožující.
 4. Mezi takové komplikace patří například kruté bolesti hlavy doprovázené nevolností, zvracením či ztrátou vědomí.
 5. Tyto příznaky mohou být známkou nádorového onemocnění nebo krvácení do mozku.
Budete mít zájem:  Konopí by mělo být od příštího roku na recept

Diagnostika

 • Odlišit binokulární diplopii od monokulární diplopie je velice jednoduché (binokulární diplopie zmizí při zakrytí jakéhokoli oka).
 • Nicméně zjistit vlastní příčinu dvojitého vidění je podstatně složitější.
 • Proto je důležité, abyste lékaře důkladně informovali o všech potížích a onemocněních, které jste v minulosti prodělali nebo momentálně máte.

Součástí diagnostiky diplopie je důkladné vyšetření očním lékařem.

Provádí se například vyšetření očního pozadí (s rozkapaným okem), zrakové ostrosti, zorného pole, zkouška pohyblivosti očí a další vyšetření, jako jsou vyšetření krve (pro stanovení hladiny glukózy v krvi, zjišťování známek infekce a dalších onemocnění, apod.

) nebo vyšetření zobrazovacími metodami (například CT nebo magnetická rezonance mozku, apod.).

Léčba

 1. Léčba diplopie závisí na vyvolávající příčině.
 2. Proto je vždy nutné vyhledat lékaře a nechat si zjistit příčinu dvojitého vidění a nasadit správnou léčbu.

 3. Mezi používané způsoby léčby zdvojeného vidění patří:
 • Korekce zrakových vad: pokud je příčinou dvojitého vidění nesprávná nebo žádná korekce zrakových vad, může pacientovi lékař doporučit nošení brýlí nebo kontaktních čoček a/nebo provedení laserové refrakční operace (LASIK).
 • Oční gymnastika: pokud je příčinou dvojitého vidění únava nebo nesprávná funkce okohybných svalů, může vám lékař doporučit vhodná cvičení na jejich posílení.
 • Zakrytí jednoho oka páskou: v některých případech dvojité vidění zmizí při zakrytí jednoho oka páskou. I když tento způsob léčby neřeší vyvolávající příčinu, někdy může dočasně pomoci, dokud nezabere léčba základního onemocnění.
 • Operace: pokud je příčinou dvojitého vidění šedý zákal, je možné nahradit zkalenou oční čočku umělou náhradou. Operačně se léčí i další oční onemocnění, jako je například odchlípnutí sítnice, šilhání  a další choroby, včetně nádorů mozku, oka a dalších struktur.
 • Léky: v případě, že je příčinou diplopie zánětlivé onemocnění, může pacientovi lékař předepsat antibiotické oční kapky nebo antibiotika užívaná perorálně (ústy). Pokud je příčinou dvojitého vidění diabetes, je nutná jeho správná léčba, která zahrnuje užívání inzulinu, perorálních antidiabetik a další opatření.

Co si z článku odnést?

 • Příčin dvojitého vidění je celá řada, přičemž se často jedná o léčitelná onemocnění.
 • Někdy může být příčina dvojitého vidění závažná (například nádorová onemocnění, krvácení do mozku, roztroušená skleróza nebo úraz oka či hlavy) až život ohrožující.
 • V případě, že máte pocit, že můžete trpět diplopií, je nutné vždy vyhledat lékařskou pomoc za účelem zjištění příčiny a zahájení léčby.

Šedý zákal – diagnóza, příznaky, léčba

 • Na této stránce naleznete veškeré informace o nemoci Šedý zákal. Popis nemoci, diagnózu, příznaky nemoci a zkušenosti lidí s nemocí Šedý zákal.
 • Šedý zákal je velmi časté onemocnění oční čočky, které postihuje především lidi staršího věku – udává se, že určitý stupeň šedého zákalu se vyskytuje…Více info
  Zelený zákal neboli glaukom je oční onemocnění, při kterém dochází k postupnému odumírání vláken zrakového nervu. Tento nerv… Více info
  Češi jsou národem zahrádkářů, chatařů a kutilů a prodlužující se dny a sílící sluníčko vylákají na venkovní sídla desetitisíce… Více info
  Dobrý den, navštívil jsem lékařku a ta mi sdělila, že mám náběh na šedý zákal. Z 1,25 dioptrii mi je zvedla na 1,75. O měsíc později… Více info
  Včas neléčený zelený zákal znamená trvalé postižení zraku nebo slepotu. Zbytečnou. Po čtyřicítce navštěvujte svého očního lékaře… Více info
  Šedý zákal patří k velmi častým onemocněním starších lidí. Asi padesát procent lidí starších šedesáti let má určitý stupeň… Více info
  Šedý zákal, odborně nazývaný katarakta, je onemocnění, při kterém dochází v důsledku degenerativních změn v oční čočce ke… Více info
  Oční onemocnění patří mezi nejobávanější, protože ztráta zraku dramaticky mění kvalitu života. Více info
  Šedý zákal je nejčastější příčinou oslepnutí na světě. Postihne každého druhého člověka ve věku nad 75 let. Jeho operace je dnes… Více info
  Toto onemocnění oka se projevuje zákalem oční čočky. Čočka postupně ztrácí svou průhlednost, takže čím dál více poškozuje zrak. Prvními známkami je mírné zatemnění zraku, vidění teček nebo drobných černých skvrn a dvojité či vícenásobné vnímání předmětů.Více info
  Lidé se zeleným zákalem mají často i další a běžnější poruchy zraku, jako jsou například krátkozrakost nebo dalekozrakost.Více info
  Trápí vás „poletující mušky“ nebo prstencový zákal v zorném poli? Příčinou může být zákal sklivce. Jedná se o chorobu, která má…Více info
  Zákal sklivce může být způsoben celou řadu méně či více závažných chorob. V terapii většiny z nich se přitom uplatňují chirurgické…Více info
  Trápí vás rozmazané nebo zamlžené vidění? Máte pocit, jako kdybyste se na svět dívali přes špinavé okno? Příčinou může být šedý…Více info
  Míváte před očima plující nitky nebo poletující mušky? Obtěžují vás, nebo si jich všimnete jenom občas? Příčinou jsou takzvané…Více info
  Glaukom neboli zelený zákal je pořád podceňované onemocnění. Lidé si často neuvědomují závažnost tohoto problému, a to ani přesto,…Více info
  Katarakta, šedý zákal je onemocnění oční čočky způsobující ztrátu její průhlednosti. Typicky se projevuje postupným zhoršováním…Více info
  Každý, kdo se musí vyrovnat s onemocněním zeleným zákalem u sebe nebo svých blízkých, se pravděpodobně ihned zeptá: Dá se nemoc…Více info
  Nešťastné české pojmenování dvou častých očních onemocnění nás svádí házet všechny „zákaly“ tak trochu do jednoho pytle. Přitom…Více info
  Šedý a zelený zákal patří k očním onemocněním, která se bohužel vyskytují poměrně často. Jak se obě onemocnění liší a jaké možnosti…Více info
  Glaukomem označujeme stav, kdy v důsledku zvýšeného nitroočního tlaku dochází i postižení a odumírání zrakového nervu, a tím i ztrátě vidění. Nejprve periferního a následně může pacient oslepnout zcela. Trpí jím asi 2%…Více info
  Název pro toto onemocnění pochází z řečtiny, ze slova katarrhaktes. Katarakta je snížená průhlednost oční čočky, která přestává být čirou.  Příčiny Vznik šedého zákalu je spojen se stárnutím. Jeho výskyt se…Více info
  Čtvrt milionu Čechů trpí zeleným zákalem. Nemoc zvaná plíživý zloděj zraku, je druhou nejčastější příčinou slepoty. Problém je v tom, že zpočátku nemá žádné příznaky. Mnoho lidí se o ní dozví, až když je jejich zrak nevratně poškozen. Proti zelenému zákalu se však dá bránit. Má na to upozornit Světový den glaukomu, který se koná letos poprvé a připadá na 6. března.Více info
  Čím jste starší, tím častěji slyšíte o očních zákalech. Oční lékaři a odborníci v optometrii zkoumají, zda jimi netrpíte, kdykoli si dáte prohlédnout oči. V současné době strádají touto degenerativní nemocí ve Spojených státech přibližně čtyři miliony lidí a uvedený počet se během let příliš nemění. Přitom je možné oční zákaly v raném stádiu zastavit. Odstranění zákalu patří mezi nejčastější chirurgické zákroky.Více info
  Jinan dvoulaločnatý (ginkgo biloba) je rostlina, která je často nabízena pro podporu mozkové činnosti. Optický nerv, který je při zeleném očním zákalu (glaukomu) poškozen, je přímým prodloužením mozku a jinan dvoulaločnatý ho též dokáže chránit.Více info
 • Dobrý den, je mi 26 let a již od narození mám bílou tečku uprostřed oka. Dnes jsem byla na běžné kontrole u své lékařky(mám na každém oku 1 dioptrii) a ta mi sdělila, že se jedná o šedý zákal. Ráda bych se zeptala zda je to možné, když jsem nic celých 26 let nepociťovala ani na to žádný jiný oční lékař… Dobrý den, možné to samozřejmě je, Šedý zákal se vyvíjí postupně a až od určitého stadia je viditelný/vyšetřitelný…. Více info
  Dobrý den, mám dotaz. Dne 23. 10. a 1. 11. 2012 jsem prodělala operaci šedého zákalu. Po operaci mi vznikly následující problémy: pravé oko se mi zlepšilo na dálku, ovšem na blízko se mi zhoršilo. Levé oko se mi bohužel zhoršilo jak na blízko, tak na dálku. Lékař mi řekl, že si musím prostě koupit dioptrické… Dobrý den paní Dano, spíše než hodnoty implantovaných čoček bych potřeboval vědět, co jste kapala za… Více info
  Maminka má již léta umělou náhradu jednoho oka. Nyní má jít s šedým zákalem s okem vidícím již hodně slabě. Je možné přes zdravotní pojišťovnu provést operační nadstandart, aby se jí co nejlépe do zbývajícího oka vrátil kvalitní zrak, v důsledku jejího postižení? Děkuji za odpověď. Dobrý den, zdravotní pojišťovna uhradí pouze standard, tzn. operaci provedenou ultrazvukovou technikou… Více info
  Budete mít zájem:  Deset rande za jeden večer
  Dobry den, chel bych se zeptat za dedu, ktery ma jit na operaci obou oci sedeho zakalu. Chel bych se zeptat, jestli operace je hrazena ze zdravotniho pojisteni nebo jestli se neco doplaci? Nekdo rikal, ze neco doplacel nekdo zas rikal, ze neplatil nic. A jeste bych se chtel zeptat za sebe, jestli se… Dobrý den, operace šedého zákalu je hrazena ze zdravotního pojištění a to na pracovištích, které mají… Více info
  Jsem 2 měsíce po operaci šedého zákalu levého oka. Občas se mi přes oko proběhne clona či hlen.Můj ošetřující lékař tvrdí ,že oko je v pořádku,ale místo zlepšení se mi dostavilo zhoršení ,dioptrie mi sice snížili ,ale je to velice nepříjemné. Co s tím? Dobrý den paní Vladimíro, z popisu usuzuji na „hlenové pruhy“ na povrchu oka, takže se bude jednat o… Více info
  Dobrý den, mám vrozený šedý zákal, který mi byl v několika měsících operován. Je s tímto problémem možné studovat medicínu nebo biologický obor, v němž budu muset používat mikroskop? Je mi jasné, že s tímto nemohu být chirurgem, není ale překážkou i v jiných oborech či přímo při studiu? Děkuji za odpověď Dobrý den, samotná diagnóza a operace nejsou překážkami ke studiu ničeho ze zmíněného a ani vykonávání… Více info
  Dobrý den..zasílám dotaz, který se týká mého syna – 4 roky. Díky vyšetření spojeného s genetickým onemocněním po otci (Neurofibromatoza 1.typu) byl u našeho syna diagnostikován šedý zákal v pravém oku a jemné vyklenutí čočky. Orientace v prostoru výborná, v běžném životě nepoznatelné. Prozatím nám byl… Dobrý den, operace šedého zákalu v tomto věku má specifická rizika, a to operační i pozdně pooperační…. Více info
  Fakt ted nevim ktterej je ten horsi… Ale i ja spatne vidim,,, mela bych se bar ze to podedim? Dobrý den Merry dnes ještě jednou, zajděte k očnímu lékaři na podrobnější oční vyšetření, takto těžko… Více info
  Dobrý den, před 2 měsíci jsem byl na operaci šedého zákalu na klinice Gemini v Praze, laser neb yl použit, doplatek činil 3,500,-. Zákrok proběhl bez komplikací. Zákal byl velmi pokročilý, měření muselo být provedeno sondou, před ním jsem měla na obou očích 3 dioptrie nyní 0,25. bohužel od Zákroku trpím… Dobrý den, nevím jak zní otázka, ale pokud jde o přetrvávají obtíže, které udáváte, tak byste měl navštívit… Více info
  Dobrý den, od mládí trpím krátkozrakostí, která se však během let nijak výrazně nezhoršovala. Nyní je mi 48 let a na pravé oko jsem během asi jednoho roku začala mnohem hůře vidět. Lékařka mi diagnostikovala šedý zákal (zřejmě jsem zdědila dispozice k němu po otci). Lékařka mi předepsala silnější brýle, zákal však nijak neřeší, přestože mi jeho pří… Dobry den, zde se doctete zakladni informace o tomto onemocneni. http://nemoci.vitalion.cz/sedy-zakal/. Pokud Vam jiz tato nemoc stezuje kazdodeni ukony, je nasnade myslet na zpusob, kterym by se toto dalo vyresit. Samozrejme by jste mela byt radne lecena. Zaslouzila by jste si mozna lepsi peci. S pozdravem. …Více info
  Dobrý den, lze uskutečnit operaci katarakty při léčení lymfomu chemoterpií? Hormony ze skupiny glukokortikoidů. Děkuji za odpověď. … Dobrý den, záleží na individuálním posouzení lékařem. Teoreticky to možné je. S pozdravem. …Více info
  Dobrý den, v letošním roce mi lékařka diagnostikovala počínající šedý zákal. Nechala jsem si udělat nové brýle na dálku 0.75 1.5 a na blízko 3.25 4.0. Uvažuji o pořízení multifokálních brýlí, ale nevím jak rychle se asi tato nemoc vyvíjí, abych nemusela brýle v blízké době měnit? Děkuji Jana R. … Dobrý den paní Jano, vývoj šedého zákalu je velmi individuální. Rizikovými faktory pro rychlejší rozvoj jsou autoimunitní onemocnění, cukrovka, kouření, vysoké požívání alkoholu. Dále také záleží na typu šedého zákalu – senilní (nukleární, zadní subkapsulární, kortikální), z léků (např. z kortikoidů) atd. Ale i tak není možné predikovat jak r…Více info
  Dobrý den, mám druhotný šedý zákal. Je zákrok Nd:YAG kapsulotomií hrazený vojenskou zdravotní pojišťovnou? Děkuji. … Dobrý den, na pracovištích, kde mají na tento výkon smlouvu s Vaší zdravotní pojišťovnou, je Nd: YAG kapsulotomie plně hrazena ze zdravotního pojištění. …Více info
  Dobrý den, šedý zákal se léčí operací ultrazvukem nebo laserem. Z mých zkušeností to, že je něco dražší, nemusí být lepší. Mají lékaři dost zkušeností s laserovou operací? Má lepší výsledky? Děkuji. … Dobrý den paní Šamšová, „rozbití“ zkalení nitrooční čočky probíhá buď ultrazvukem nebo za asistence laseru. Při klasické ultrazvukové metodě je celé rozrušení čočky prováděno ultrazvukem. U laserem asistované operace šedého zákalu je čočka narušena (jakoby nařezána) laserem a již jen slabým ultrazvukem je zkalená čočka rozmělněna a pak odsáta. …Více info
  Dobrý den, můžete mi prosím popsat onemocnění a léčbu šedého a zeleného zákalu dohromady? Děkuji. Šíblová … Dobrý den paní Šíblová, každé toto onemocnění a informace, které o něm chcete vědět, vydají na samotnou knihu a na to tu není prostor. Jen velmi stručně: šedý zákal je onemocnění čočky, která se kalí a řeší je jedině operačním odstraněním zkalené čočky a implantací umělé. Zelený zákal je multifaktoriální onemocnění, při kterém dochází k…Více info
  Dobrý den, děkuji moc za vaší odpověď na druhotný šedý zákal. Dnes dle vaší odpovědi na moji otázku jsem byl u očního lékaře. Bylo mi rozkapáno oko a lékař zjistil, že je implantovaná čočka typu SENSAR 1 AAB00 + 22.5 D trochu posunuta ke kořenu nosu. To prý mi dělá problémy s viděním, které se mohou postupně zhoršovat. Jsem již starší (76 roků) a stále… Dobrý den pane Macháčku, k takovéto situaci může dojít s jakoukoli implantovanou čočkou. Pravděpodobnost se mírně liší podle designu stabilizačních prvků (haptiků) a u lepších čoček je design více propracovaný a riziko decentrace se tak snižuje. Ale nejčastější příčinou je neideální hojící proces pouzdra po původní čočce (jeho kontrakcí, nesymetri…Více info
  Dobrý den, před rokem jsem byla na operaci očí, diagnóza: fakicka nitrooční čočka krátkozrakost. Chtěla jsem se zbavit brýlí na dálku. Zaplatila jsem 60 tisíc za zákrok obou očích. Po operaci se mi zhoršilo viděni na blízko. Bylo mi řečeno, ať vy držím a zatím si koupím brýle v Kauflandu, než se to upraví. Nic se neupravilo, po 5 měsících korekce laserem. Vad… Dobrý den, při implantaci fakické čočky ve 49 letech, a při nastavení dioptrií čistě na dálku, jste měla být předoperačně poučena o nutnosti používat brýle na blízko po zákroku. Bylo to zcela předvídatelné a upravit se to nemohlo. Neznám celé pozadí volby čočky, ale obecně se v tomto věku již doporučuje spíše metoda PRelex. Pozitivní informací je, ž…Více info
  Dobrý den, je mi 25 let a před 3 měsíci jsem prodělala zánět spojivek, nyní mám zánět znovu, ale už ustupuje. Nicméně na levé oko vidím zašedle, jako přes hodně špinavé brýle. Je možné, že se jedná o šedý zákal v takto nízkém věku nebo je to jen příznak probíhajícího zánětu, který odezní? Moc děkuji za radu. … Dobrý den, spíše bych čekával jednu z následujících možností. Za prvé se můž jednat o nežádoucí účinek kapek (nevím co kapete) nebo je možné, že přidružil zánět rohovky, případně máte „zahleněné oko“. Pokud se vyloučí obojí, tak ještě zkontrolovat centrum sítnice. Šedý zákal je vysoce nepravděpodobný v souvislosti s zánětem spojivek. To b…Více info
  Dobrý den, dnes mi byl diagnostikován šedý zákal. Mám 4 roky roztroušenou sklerózu, ale užívám pouze léky první volby. Kortikoidy pouze v začátcích nemoci. Ráda bych se zeptala, zda u šedého zákalu nemají i nějaký vliv antidepresiva, konkrétně asentra. A ohledně šedého zákalu, vůbec nevím, co od toho očekávat či jak si sama pomoci. Momentálně jsem po zá… Dobrý den, pokud vím, tak nebyla prokázána souvislost mezi užíváním antidepresiv a vznikem šedého zákalu. Neexistuje konzervativní terapie léčby šedého zákalu. Obecně se doporučuje užívání antioxidantů. Pokud je šedý zákal slabý, tak se jen sleduje a operace není nutná. Při zánětu zrakového nervu Vám byly určitě podávány bolusy kortikoidů. A kortik…Více info
  Moje maminka, 79 let, nosi bryle na dalku, ma diagnostifikovany sedy zakal a je ji doporucena operace. Nicmene oci ma ciste, vidi posledni dobou stejne, bryle ji vyhovuji, zrak se ji nezhorsuje. Je operace nutna? Jake jsou rizika pokud se odlozi? Dobrý den, pokud je vidění zatím dobré, není třeba operovat. Rizika při pozdějším provedení operace nejsou… Více info
 • Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector