Rodičovská bude pružnější. Ale dostanete míň

V minulém článku jsme popsali, jaké těžkosti čekají na ženy, které otěhotní po výpovědi nebo ty, které otěhotní těsně před koncem pracovního poměru na dobu určitou.

Na konkrétním případu naší čtenářky paní Jany jsme si ukázali, že takové ženy mají problém splnit podmínky pro získání peněžité pomoci v mateřství (dále mateřská), a následně si tak nemohou ani vybírat z různých variant čerpání rodičovského příspěvku (dále rodičovská).

A právě k popsaným pravidlům u rodičovské je třeba pro úplnost informací tohoto textu.

V současné době totiž na vládě „leží“ Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, který mimo jiných věcí upravuje také pravidla rodičovské a porodného.

Pokud vstoupí v platnost, bude na jedné straně rodičovská mnohem flexibilnější, rodiče budou moci sami určit její délku i jí v průběhu rodičovské měnit, na druhou stranu připraví až o desítky tisíc korun ty, kteří nemají nárok na mateřskou (čili nezaměstnané) nebo ty, kteří by nyní volili klasické čerpání rodičovské. Do textu je již zapracován také pozměňovací návrh, který nám zprostředkovalo tiskové oddělení MPSV (mění výši stropu z 220 000 na 216 000 Kč a určuje platnost návrhu i na již čerpané rodičovské).

Strop ve výši 216 000 Kč

Co se u rodičovské s návrhem nemění, jsou nároky rodičů pečujících o zdravotně postižené dítě.

Rodič má v takovém případě právo na rodičovskou ve výši 7600 Kč až do sedmého roku života dítěte a následně při splnění podmínek (nesmí jít o dítě, kterému náleží příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách) čerpá měsíčně rodičovskou ve výši 3000 Kč (podle současného zákona jde o tzv. sníženou výměru) až do 15. roku dítěte.

Nynější platná úprava umožňuje čerpání rodičovské ve třech variantách (podrobně popsané jsou ve včerejším článku). Ve zkratce je lze shrnout tak, že volíte kompromis mezi velikostí měsíční dávky a celkovou dobou čerpání rodičovské.

Přitom platí úměra, že čím kratší dobu rodičovskou budete čerpat, tím větší bude měsíční dávka.

Dále platí, že dvě rychlejší varianty čerpání rodičovské jsou podmíněny nárokem na mateřskou a dalšími několika podmínkami (podrobně opět ve včerejším článku).

Současný návrh tuto konstrukci zcela mění a nutno podotknout, že k lepšímu. Nově si totiž výši měsíční dávky i dobu čerpání budou volit sami rodiče. Budou přitom omezeni jen několika podmínkami:

 1. Nadále budou muset splňovat podmínky pro získání mateřské.
 2. Celková výše vyplacené rodičovské nesmí přesáhnout 216 000 Kč.
 3. Výše měsíční dávky se musí pohybovat v rozmezí od 4500 do 11 500 Kč s tím, že nesmí přesáhnout 70 % předchozího výdělku (přesněji určeného vyměřovacího základu).

Výrazně pozitivní změnou je i to, že výši rodičovské bude možno během samotného čerpání změnit, což nyní nejde. Návrh počítá s tím, že změnu bude možné provést po třech měsících vyplácení rodičovské a změny nepůjdou uplatnit zpětně. Změna výše bude proveditelná i v případě, že dojde ke změně osoby, která rodičovskou pobírá.

Celkový limit rodičovské ve výši 216 000 Kč by zároveň měl fungovat jako její celková garantovaná výše. V případě, že totiž během vámi zvolené varianty čerpání vyčerpáte méně než oněch 216 000 Kč, bude vám rozdíl doplacen v poslední měsíc pobírání rodičovské. Čtěte také: Zaměstnavatel vás může připravit o důchod. Jak tomu předejít?

Nezaměstnaní přijdou o desítky tisíc

Jestli jste se při minulém odstavci zaradovali, pak to bylo předčasné. Budeme-li totiž nová pravidla poměřovat se současnými, pak na chystané změně nevydělá nikdo, nejméně však tratí ten, kdo by nyní zvolil rychlejší čerpání rodičovské.

V případě, že by žena šla na mateřskou klasicky šest týdnů před porodem, pak jí bude čerpat do konce pátého měsíce života dítěte a zbylých devatenáct měsíců (rychlejší čerpání trvá do 2 let věku dítěte) bude pobírat 11 400 Kč. Celková částka rodičovské tedy tvoří 216 600 Kč (19×11 400).

Rodiče, kteří nyní zvolili rychlejší variantu tak oproti současnému návrhu získávají 600 Kč.

Rodičovská bude pružnější. Ale dostanete míň

Nezaměstnaným ani štěstí nepomůže.

Kdo ale nyní zvolil jednu ze zbývajících variant, ten je oproti návrhu v mnohem značnějším plusu. Když to obrátíme, tak na nový návrh nejvíce doplatí nezaměstnané matky. Ty totiž ani podle současné úpravy ani podle ministerského návrhu na výběr nemají.

S ministerským návrhem (4500 Kč do 4 let věku dítěte) ovšem přichází o celkovou sumu 46 200 Kč. Ministerstvo tuto skutečnost v důvodové zprávě hájí tak, že dnes jsou znevýhodněny rodiny, kde byl rodič před narozením dítěte výdělečně činný.

Dostávají totiž v úhrnu menší rodičovskou než ty rodiny, kde dávku pobírá před mateřstvím nezaměstnaný člen rodiny.

To je sice naprosto pravdivé tvrzení, které je ovšem zcela mimo kontext. Ministerstvo totiž zapomíná na to, že výděleční rodiče pobírali před čerpáním rodičovské mateřskou, a že tudíž na nezaměstnané rodiče stát více nezaplatí, a že tedy takoví rodiče nejsou žádným způsobem zvýhodněni.

Jen pro představu doplňme, že při hrubé mzdě 15 000 Kč dostane matka za celou dobu mateřské (pokud se jí narodí jediné dítě) 67 816 Kč. Z toho vyplývá, že již při této výši příjmu je už nyní státem zvýhodněna pracující matka.

Celková výše rodičovské při nástupu na mateřskou 6 týdnů před porodem nyní a podle návrhu

Varianta čerpání rodičovské Celková suma nyní Celková suma podle návrhu Rozdíl Rychlejší čerpání

Klasické čerpání

Pomalejší čerpání

216 600 Kč 216 000 Kč – 600 Kč
235 600 Kč 216 000 Kč – 19 600 Kč
262 200 Kč 216 000 Kč – 46 200 Kč
 • Rychlejší čerpání = 11 400 Kč měsíčně
 • Klasické čerpání = 7600 Kč měsíčně
 • Pomalejší čerpání = nyní 7600 Kč měsíčně do 21. měsíce věku dítěte, poté 3800 Kč do 4 let dítěte; podle návrhu MPSV 4500 Kč měsíčně do 4 let dítěte

Z pozměňovacího návrhu, který ministerstvo práce provedlo v tomto týdnu na popud ministerstva financí (a kvůli kterému se předešlý limit 220 000 Kč snížil na 216 000 Kč) je již dále jasné, že pokud k plánovaným změnám skutečně dojde, pak se od 1. července 2011 budou vztahovat i na ty, kteří rodičovskou již čerpají. To bude znamenat, že se tak mnoho z již čerpaných rodičovských výrazně zkrátí (pomalejší čerpání až o zhruba 11 měsíců).

Výrazně jiné porodné

Ve zmiňovaném návrhu je vedle mnoha dalších věcí myšleno také na úpravu porodného. To se proměňuje zcela radikálně.

Zatímco dnes má matka (nebo otec v případě, že matka při porodu zemře) nárok na porodné ve výši 13 000 Kč za každé narozené dítě, s novým návrhem se tento nárok vztahuje jen na první narozené dítě. Zároveň porodné obdrží jen sociálně velmi slabí jedinci.

Pro jeho čerpání totiž nesmí rozhodný příjem rodiny přesáhnout 2,4násobku životního minima (životní minimum dvoučlenné rodiny dospělých je 5480 Kč). Pokud návrh projde, budou změny u porodného platné od začátku roku 2011.

Rodičovská bude pružnější. Ale dostanete míň

Dobrou zprávou pro peněženky je tak v souvislosti s porodem snad jen ta skutečnost, že ministerstvo zatím neplánuje změny mateřské.

Foto: sxc.hu

Mateřská a rodičovská dovolená

Mateřská dovolená trvá 28 týdnů. Po tuto dobu žena dostává peněžitou pomoc v mateřství. Pokud se poté rozhodne vrátit do zaměstnání, firma ji musí zařadit na její původní místo.

Rodičovská dovolená navazuje na mateřskou dovolenou a trvá až 4 roky. Nastoupit na ni mohou matky i otcové nebo se v péči o dítě po nějaké době střídat. Tip: Nabídka zkrácených úvazků na Jobs.cz.

Rodičovská bude pružnější. Ale dostanete míň

1. Mateřská dovolená

Kdy nastoupit na mateřskou?

Těhotné mohou na mateřskou dovolenou nastoupit nejdříve na začátku 8. týdne před očekávaným dnem porodu. Obvykle ženy zaměstnání opouštějí na začátku 6. týdne před plánovaným porodem. O nástup na mateřskou dovolenou není nutné žádat – stačí šéfovi oznámit den nástupu a předat mu žádost o výplatu peněžité pomoci v mateřství.

Jak dlouho trvá mateřská dovolená?

Ze zákona 28 týdnů. Pokud žena porodí dvojčata či vícerčata, délka mateřské dovolené se prodlužuje na 37 týdnů. Mateřskou dovolenou nesmí přerušit ženy v šestinedělí.

Žena po dobu mateřské dovolené nesmí:

 • vykonávat jako zaměstnankyně práci pro svého zaměstnavatele (u kterého jí vzniknul nárok na mateřskou)
 • jako OSVČ nesmí vykonávat samostatně výdělečnou činnost

Návrat do zaměstnání po mateřské

Ženám, které se vracejí z mateřské dovolené, musí zaměstnavatel držet jejich původní místo.

Není-li to možné, například proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, zaměstnavatel ženu musí zařadit na jiné místo v souladu s předchozí pracovní smlouvou (tedy s ohledem na sjednaný druh práce). Zdůvodnění, že zaměstnavatel již na její pracovní místo přijal někoho jiného, je bezpřednětné.

2. Rodičovská dovolená

Kdy začíná rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená začíná po mateřské dovolené.Podle zákona je zaměstnavatel povinen poskytnout rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte.

Pokud by rodič chtěl čerpat rodičovskou až do 4 let věku dítěte, musí se na tom se zaměstnavatelem dohodnout.

Na rodičovské nebo mateřské dovolené mohou být současně oba rodiče, ale příslušnou dávku sociálního zabezpečení dostane jen jeden z nich.

Budete mít zájem:  Léky Na Suchý Kašel V Těhotenství?

Jak si požádat o rodičovský příspěvek

O vyplácení rodičovského příspěvku je třeba požádat, nejlépe před koncem mateřské dovolené. Žádost se podává na úřad práce – odbor sociální podpory v místě trvalého bydliště. Pro přiznání rodičovského příspěvku musí mít rodič i dítě trvalé bydliště na území ČR.

Výše rodičovského příspěvku

Rodičovská dovolená se nemusí čerpat vcelku. Stát rodičům poskytne maximálně 220 tisíc korun a ti si mohou sami zvolit, jak dlouho na rodičovské dovolené zůstanou (nejdéle však 4 roky).

Dříve si rodiče museli napevno vybrat, jestli chtějí být s dítětem doma dva, tři nebo čtyři roky. Počínaje rokem 2013 si lidé mohou délku rodičovské dovolené měnit podle potřeb rodiny.

Toto rozhodnutí lze však změnit maximálně jednou za tři měsíce.

Mohu dítě dávat do jeslí nebo školky?

Dítě starší dvou let může neomezeně chodit do jeslí nebo školky, aniž by rodiče přišli o příspěvek. Děti mladší dvou let mohou ve školce nebo jeslích strávit nejvíce 46 hodin v měsíci.

Návrat do zaměstnání

Po skončení rodičovské dovolené zaměstnavatel pracovníka nemusí zařadit na jeho původní místo. Povinností firmy je zařadit zaměstnance na místo odpovídající pracovní smlouvě, tedy sjednanému druhu práce. Příklad: Alice před nástupem na rodičovskou dovolenou pracovala jako asistentka ve finančním oddělení. Po návratu ji zaměstnavatel zařadil na místo asistentky v marketingu.

» Příběhy podnikatelek, které rozjely byznys během rodičovské

Rodičovský příspěvek v roce 2021 – kompletní info

21.11.2019 | Michal Bureš,

DŮCHODY A DÁVKY

V současné době má balíček rodičovského příspěvku hodnotu 300 tisíc korun, u vícerčat 450 tisíc korun. Jak se mění výpočet rodičovského příspěvku v roce 2021?

Jste rozmrzení z výše rodičovského příspěvku?

Rodičovská bude pružnější. Ale dostanete míň

Zdroj: Shutterstock

 Jaká je výše rodičovského příspěvku v současnosti?

Balík rodičovské má v současné chvíli hodnotu 300 tisíc korun, při narození dvojčat a vícerčat se potom rodičovský příspěvek zvyšuje na 450 tisíc Kč.

Dobu čerpání rodičovského příspěvku si můžete zvolit a od toho se vám bude odvíjet výše měsíčního rodičovského příspěvku (maximální může mít výši 43 470 Kč (65 205 u vícerčat) a minimální 50 Kč).

Rodičovský příspěvek můžete čerpat do narození dalšího dítěte či do dovršení 4 let dítěte.

Ze zákona má na rodičovský příspěvek nárok kterýkoliv z rodičů, jenž pečuje o dítě do věku 4 let.

 Na rozdíl od mateřské máte na rodičovský příspěvek nárok vždy, pokud máte dítě do 4 let věku.

Na rodičovský příspěvek má nárok vždy jen jeden z rodičů, ale rodiče se mohou v rámci rodičovské střídat. Při narození dalšího dítěte nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká.

Pobírat rodičovský příspěvek začíná matka či otec dítěte od skončení mateřské. Délku rodičovského příspěvku si může určit každý sám (až 4 roky). Pokud matka neměla nárok na mateřskou, tak se rodičovský příspěvek vyplácí ode dne narození dítěte. Pro nárok je důležité trvalé bydliště či aktuální trvalý pobyt na území ČR.

 • Čtěte také:
 • Jak je vysoká mateřská ve světě?
 • Mateřská u nás a na Slovenskou

Kdy je možné měnit výši rodičovského příspěvku?

Výši a délku vyplácení rodičovského příspěvku si můžete změnit každé 3 měsíce. Při změně se od částky 220 tisíc (či 330 tisíců vícerčat) odečte již vyplacená částka a zbytek se přepočítá podle vámi zvolené délky vyplácení.

Kde zažádat o rodičovskou?

O tuto dávku žádáte prostřednictvím formuláře – Žádosti o rodičovský příspěvek. Žádost podáváte na kontaktní pobočce úřadu práce, která přísluší vašemu bydlišti.

Co je třeba k žádosti o rodičovskou?

Na příslušný úřad práce si nezapomeňte přibalit:

 • občanský průkaz,
 • rodný list všech dětí do 4 let věku,
 • doklad o tom, jak dlouho a v jaké výši jste pobírali příspěvek v mateřství,
 • podklady pro stanovení denního vyměřovacího základu (např. potvrzení příjmů pro účely nemocenských dávek od zaměstnavatele) rodiče s vyšším příjmem,
 • předem si rozmyslete, v jaké výši a jak dlouho chcete rodičovský příspěvek pobírat.

Jaký je nejvyšší výše měsíčního rodičovského příspěvku?

 1. Maximální měsíční částku se vám stanoví na základě vašeho předchozího příjmu, což si můžete vypočítat v naší kalkulačce.

 2. Tip: Vypočítejte si výši rodičovského příspěvku v naší kalkulačce
 3. Maximálně může rodič měsíčně pobírat 43 470 Kč (u vícerčat 65 205 Kč).

Nejvyšší měsíční rodičovský příspěvek pro rodiče bez nároku na peněžitou pomoc v mateřství. Nově bude maximální příspěvek ve výši 10 000 Kč (dříve 7 600 Kč).

Pro rodiče (kteří neměli nárok na PPM) vícerčat bude nejvyšší měsíční rodičovský příspěvek 15 000 Kč, (dříve 11 400 Kč).

Minimální měsíční rodičovský příspěvek je 50 Kč.

Můžete u rodičovského příspěvku pracovat?

Ano, při pobírání rodičovského příspěvku můžete pracovat na 92 hodin měsíčně, ale musí být zajištěna péče o dítě.

Rozdíl rodičovské a mateřské

Jen pro připomenutí uvádíme hlavní rozdíl mezi rodičovskou a mateřskou:

  Peněžitá pomoc v mateřství Rodičovský příspěvek
Kdo má nárok? Matka a po šestinedělí otec Kterýkoliv z rodičů
Jak dlouho 196 dnů a 259 dnů u vícerčat až do 4 let
Měsíční příspěvek s předchozím příjmem  8 430 Kč – 43 470 Kč  50 Kč až 43 470 Kč (u vícerčat 65 205 Kč)
Měsíční příspěvek bez předchozího příjmu 0 Kč 50 Kč až 10 000 Kč (u vícerčat 15 000 Kč)
Můžete pracovat Po šestinedělí Ano
Kde se vyřizuje? Váš zaměstnavatel (na OSSZ v případě OSVČ) Úřad práce

Další rozdíly uvádíme v devíti rozdílech mezi rodičovskou a mateřskou.

Po dlouhých dohadech se v roce 2019 shodlo ministerstvo práce a sociálních věcí s ministerstvem financí, že celkový rodičovský příspěvek zvýší o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun od 1. ledna 2020, u vícerčat 450 tisíc korun.

Na rodičovský příspěvek dosáhli ti rodiče, kteří rodičovský příspěvek aktivně pobírali.

Kolik to stálo státní kasu?

Náklady na zvýšení rodičovského příspěvku by státní kasu přišly na více než 11,2 miliard korun při zvýšení rodičovské o 80 tisíc Kč pro děti do 4 let (dříve se uvádělo 8 až 9 miliard korun ročně) a při druhé variantě, kdy nárok na rodičovský příspěvek mají ti rodiče, kteří aktivně pobírají tuto dávku, by státní kasa měla vydat kolem 8,6 miliardy Kč. 

Otcovská se má do tří let prodloužit na 10 dní podle směrnice EU. Změny čekají i rodičovskou

Kde se nacházíte: iROZHLAS.cz / Zprávy z domova | Související témata: Evropská komise Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Evropská unie otcovská dovolená děti rodičovská dovolená mateřská dovolená

Vedle otcovské a rodičovské předpis upravuje pečovatelské volno a právo rodičů a pečujících žádat o pružné uspořádání práce.

O otcovskou dovolenou už požádalo více než 2 tisíce tatínků. Stát musel vyplatit dva a čtvrt milionu

Číst článek

Kvůli nižší zaměstnanosti žen EU ročně podle Evropské komise ztrácí 370 miliard eur (přes 9,55 bilionu korun). Směrnice má přispět k rozdělení péče mezi muže a ženy a k vyššímu uplatnění matek a pečujících o blízké na trhu práce.

Česko otcovskou zavedlo loni v únoru. Otcové si mohou po narození potomka v šestinedělí vybrat sedm dní placeného volna, pokud odvádějí nemocenské pojištění. Z něj pak dostávají 70 procent základu svého příjmu, tedy stejně jako ženy na mateřské. Letos tak obdrží nejvýš 9 352 korun.

Do tří let by se otcovská měla prodloužit na deset proplácených pracovních dnů. Otec by měl dostat podle směrnice minimálně tolik, kolik se hradí při nemoci.

V Česku v prvním měsíci náhrada mzdy a nemocenská činí 60 procent základu příjmu. Podle doporučení by ale otcovská měla být stejná jako mateřská, tedy dál 70 procent základu příjmu. S prodloužením doby by se zvedly i výdaje.

Letos v prvním pololetí podle údajů ministerstva práce činily 128,7 milionu korun.

Rodičovská dovolená 

Změny čekají také rodičovskou. Rodiče by měli mít možnost nečerpat ji celou naráz, ale i po částech. Vybírat by si ji mohli podle směrnice třeba střídáním dnů volna a práce či v kratší pracovní době. Stát by měl stanovit, do jakého věku dítěte by bylo možné rodičovské volno mít. Zaměstnavatelé by „pružnou rodičovskou“ mohli v určitých případech odmítnout.

Cena práce na rodičovské dovolené? Odborníci ji spočítali na 50 tisíc měsíčně

Číst článek

Dva měsíce rodičovské by měly být nepřenosné, aby se rodiče v péči o potomka vystřídali. Celá rodičovská by tak při vystřídání mohla být například o dva měsíce delší. S tříměsíčním střídacím bonusem počítá česká koncepce rodinné politiky, kterou v roce 2017 schválila tehdejší Sobotkova vláda ČSSD, ANO a lidovců. Ministerstvo práce dokument nyní přepracovává.

Podle směrnice většina otců na rodičovskou nechodí a opatření je má motivovat k tomu, aby s potomkem doma nějakou dobu zůstali. „Účelem je zajištění, aby měl každý rodič výhradně pro sebe alespoň dva měsíce rodičovské dovolené,“ uvádí autoři předpisu.

Podle něj by se měla stanovit i výše nepřenosného příspěvku tak, aby zajistil rodině dostatečnou životní úroveň, když hlavní vydělávající zůstane doma s potomkem. Podle směrnice by rodičovská v celé unii měla být aspoň čtyřměsíční a rodič by si ji mohl vybrat nejvýš do osmi let dítěte.

Celková rodičovská v Česku činí 220 000 korun. Rodiče je mohou vyčerpat za dva, tři či čtyři roky, nebo měsíčně do výše mateřské. Pobírají tak vyšší částku po kratší dobu. Od ledna by se celková suma měla zvednout na 300 000 korun.

Životní radost i finanční podvod. ‚Náhradní mateřství české zákony neznají,‘ varují právníci

Číst článek

Koaliční strany se dlouho nedokázaly na navýšení dohodnout. Původně chtěly přidat jen polovinu ze slíbených 80 000 korun a druhou pak do voleb, postup zdůvodňovaly právě nutností přepracovat českou rodičovskou podle nové směrnice EU.

Rodiče dětí do nejméně osmi let a ti, kteří se starají o blízké, by měli mít také právo požádat o částečné úvazky, pružnou pracovní dobu či práci na dálku. Pečovatelské volno má trvat nejméně pět dní. Česko loni zavedlo tříměsíční ošetřovatelské volno.

Pokud mají členské země lepší podmínky, mohou si je ponechat. Mohou ale také přijmout lepší pravidla, než stanovuje směrnice. Ta představuje jen unijní minimální standard. Týká se zaměstnanců, lidí na dohodu i agenturních pracovníků.

Evropská komise s návrhem předpisu přišla v dubnu 2017. Po dvouletém projednávání ji letos Evropský parlament i ministři členských států v Radě EU schválili. Předpis teď v létě vyšel v unijním úředním věstníku a státy mají pravidla do 2. srpna 2022 zavést.

Další články

Nejčtenější

Koronavirus, Petr Kellner, MS hokej 2021, Parlamentní volby 2021, Výsledky voleb v obcích, Film, Koronavirus v Česku, Statistika nehod, Olympijské hry 2020 Můj rozhlas, Vinohradská 12, SK Slavia Praha, Petra Kvitová, Euro 2020, Počasí, Miloš Zeman, Andrej Babiš, Seznam ministrů, Zprávy z domova, Zprávy ze světa, Datová žurnalistika, SPORT – rychlé zprávy, Fotbal online, Hokej online, KLDR, Předvolební průzkumy, Afghánistán, Rychlé sportovní zprávy, Gabriela Koukalová, Sýrie, Bramborový salát, Bitcoin, Ester Ledecká, EURO 2020, ZŠ Plynárenská Teplice, Sucho, Izrael, Real Madrid, Kim Čong-un, Donald Trump, Nemocnice na Bulovce, Andrea Vrbovská, Tomáš Horáček, Zuzana Čaputová

Doporučujeme

Novinky roku 2018: Vyšší minimální mzda i flexibilní rodičovská. Na scénu se vrací i bič na nepojištěná auta

video

Změny v roce 2018

Sociální oblast

Výrazná změna čeká hned od 1. ledna rodiče, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Jeho vyplácení bude nově flexibilnější. Místo maximálně 11 500 korun měsíčně budou moci získat částku až ve výši odpovídající mateřské, tedy i víc než 30 tisíc korun. 

Rodiče dvojčat a vícerčat pak místo 220 tisíc budou dostávat o polovinu víc. Možnost získat vyšší příspěvek budou navíc mít i rodiče vícerčat do čtyř let narozených před začátkem nového roku. Mohou požádat o doplacení do částky 330 tisíc.

Fakta

 • Matky či otcové s výdělkem 20 tisíc korun hrubého mohou dostávat až 13 800 korun. Pobírali by je do zhruba dvou let potomka. U výdělku 30 tisíc korun by rodičovská mohla činit 20 040 korun a trvala by 11 měsíců. Celkem i s mateřskou by tak matka či otec měli nastoupit zpět do práce, když by dítěti bylo 17 měsíců.
 • U platu 40 tisíc by nově rodičovská mohla činit 24 150 korun, stát by ji vyplácel devět měsíců. I s mateřskou by peníze plynuly do doby, než by dítěti byl rok a čtvrt. Nejvyšší měsíční dávka bude nově zhruba 33 tisíc korun. Měli by ji rodiče, kteří vydělávají nad 81 tisíc korun. Do zaměstnání by se vraceli kolem potomkových prvních narozenin.

Flexibilnější bude čerpání i pro studenty, nezaměstnané nebo živnostníky bez nemocenského pojištění. Nově si budou moci zkrátit čerpání rodičovské ze čtyř na tři roky. Měsíční strop dávky potom bude 7600 korun po celou dobu čerpání. 

Otcové budou moci už od února chodit po narození potomka na týdenní dovolenou. Dostanou jako ženy na mateřské z nemocenského pojištění 70 procent základu příjmu. Na týdenní volno ale musí nastoupit do šesti týdnů po narození potomka. 

Přídavky na děti i důchody porostou

Zvýší se také přídavky na děti. V rodinách, kde alespoň jeden z rodičů pracuje nebo má příjem nejméně na úrovni životního minima, vzrostou o 300 korun měsíčně, a to na 800, 910 a 1000 korun podle věku dítěte. Nárok na přídavek budou mít nově i rodiny s příjmy až 2,7násobku životního minima, dosud byl limit na 2,4násobku. 

Polepší si i pěstouni, kterým se od ledna zvýší odměny. Důležitá změna přichází i pro doktorandy starší 26 let ve standardním denním studiu. Nově jsou zařazeni mezi takzvané státní pojištěnce, za které stát hradí zdravotní pojištění. 

Více dostanou také důchodci. Díky změně valorizace penzí se důchody budou zvedat o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd místo o třetinu. Od ledna se tak penze zvýší v průměru o 475 korun.

Zdravotnictví

Důchodcům a dětem od ledna klesnou roční limity pro doplatky za léky. Mění se rovněž hrazení zubních výplní. V Unii bude od 1. července platit úplný zákaz použití amalgámu u dětí a těhotných a kojících žen.

Pojišťovny proto těmto skupinám budou hradit výplň ze skloionomerního cementu.

 Zhruba od poloviny roku také lidé dostanou možnost žádat až o tříměsíční placené ošetřovatelské volno na péči o vážně nemocné příbuzné.

Zvětšit obrázek Zmenšit obrázek Zvětšit obrázek na celou obrazovku

Novinkou roku 2018 jsou i eRecepty. Lékaři je musí povinně začít používat od 1. ledna. Elektronické recepty zavedl zákon v roce 2007, ale dosud byly dobrovolné.

 Řada lékařů ale nechala registraci do systému na poslední chvíli a Státní ústav pro kontrolu léčiv nestihl několik tisíc žádostí vyřídit. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr.

za ANO) proto navrhuje, aby se sankce pro neregistrované lékaře odložily o rok.

Fakta Elektronický recept (eRecept)

Elektronický recept (eRecept)

 • eRecepty jsou povinné od roku 2018. Nejběžnější formou je papírová průvodka s kódem, místo razítka a podpisu lékaře bude elektronický podpis. Další možností je SMS na mobilní telefon, e-mail se zašifrovaným souborem PDF nebo zobrazení receptu ve webové nebo mobilní aplikaci. Vystavený recept je uložen do Centrálního úložiště elektronických receptů.
 • Lékárník eRecept načte z papíru či elektronického zařízení a do úložiště zaznamená výdej léku. Lékař může v systému zkontrolovat, zda si pacient lék vyzvedl. V budoucnu má být možné recept vystavit i bez osobní návštěvy lékaře – především tomu, kdo některé léky či přípravky užívá pravidelně (například inzulin nebo antikoncepce).
 • Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO) slíbil, že během roku 2018 nebudou úřady za nepoužívání systému lékaře finančně postihovat.
 • eRecepty zavedl v Česku zákon v roce 2007. Vytvoření systému a jeho čtyřletá podpora a rozvoj vyšly Státní ústav pro kontrolu léčiv na 14 milionů korun, provoz stojí 100 tisíc korun měsíčně. Systém provozovala pro SÚKL od roku 2012 firma Tronevia, která nyní vede s ústavem soudní spor o práva na nakládání s aplikacemi. Náklady na původní řešení byly asi dva miliony korun měsíčně. eRecepty měly být původně povinné od roku 2015.
 • Jen za leden 2018 vydali lékaři  přes 4,4 milionu e-receptů. Do systému se v lednu zapojilo přes 43 000 lékařů a zubařů, dalších asi 2900 jich na konci měsíce na vyřízení žádosti o zapojení do systému čekalo.
 • Více informací o eReceptu na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.epreskripce.cz.

Ministerstvo zdravotnictví mění od začátku roku 2018 také očkovací kalendář. Nově bude například hrazené očkování proti papilomaviru i pro chlapce ve věku 13 let. Dosud měly vakcínu hrazenou jen dívky.

 Rozšiřuje se i hrazené očkování seniorů proti pneumokokům. Oba druhy využívaných vakcín se nově dostaly na stejnou úroveň. Dosud si za šetrnější vakcínu museli senioři připlatit zhruba tisíc korun.

 

Hlavní změna se týká očkování malých dětí. U takzvané hexavakcíny nově ubude jedna dávka. Zásadní změnou je i stanovení horní hranice pro očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím a posun druhé dávky této vakcíny. 

Zvětšit obrázek Zmenšit obrázek Zvětšit obrázek na celou obrazovku

Zdravotní pojišťovny dostanou více peněz na chronické pacienty. Dosud se vybrané pojistné přerozdělovalo podle věku a pohlaví. Některé pojišťovny tak měly zájem pouze o mladé a zdravé pojištěnce.

Nové parametry jsou výhodné pro pojišťovny, které mají výrazně vyšší podíl chronických a nákladných pacientů. Ty, které takové pacienty neregistrují, naopak o peníze přijdou. Polepší si tak zejména VZP.

 

Více peněz dostanou i dlouhodobě nemocní. Od 15. dne nemoci dostávají zaměstnanci 60 procent příslušného vyměřovacího základu. Nově ale od 31. dne nemoci dávka vzroste o šest procentních bodů, od 61. dne pak stoupne na 72 procent. Předloha o pojistném na sociální zabezpečení také zjednodušuje podnikatelům administrativu spojenou s placením odvodů.

Zaměstnanost a daně

Minimální mzda od 1. ledna opět poroste. Zvýší se o dvanáct set korun na 12 200 korun měsíčně. S tím souvisí i výšší státní příspěvek zaměstnavatelům na mzdy handicapovaných pracovníků. Od ledna bude 12 000 korun. Pokud by se příspěvky nezvýšily, lidé s handicapem by mohli přijít o práci.

Minimální mzda bude od ledna 12 200 korun

V oblasti daní je jednou z nejvýznamnějších novinek zvýšení daňového zvýhodnění pro první dítě. Sleva na dani se zvedne o 150 korun měsíčně. Nově tak bude 15 204 korun.

Daňový balíček výrazně omezil paušály

Hlavní změna ale čeká živnostníky. Stropy výdajových paušálů se jim snižují na polovinu. Ti, co paušál používají, tak budou moci uplatnit výdaje maximálně z částky jeden milion korun, dosud to byly miliony dva. Současně ale bude možné spolu s paušálem využít daňovou slevu na manžela či manželku a daňové zvýhodnění na děti.

Zvětšit obrázek Zmenšit obrázek Zvětšit obrázek na celou obrazovku Finance

Rok 2018 přinese výrazně více peněz obcím. Novela zákona o rozpočtovém určení daní zvyšuje podíl obcí a měst na vybrané dani z přidané hodnoty z nynějších 21,4 procenta na 23,58 procenta.

Mohly by tak získat navíc asi 8,5 miliardy korun ročně. Vedle toho se zvedá i kritérium pro rozdělování pěněz podle počtu žáků navštěvujících školu v daném místě. Na jednoho žáka by tak mělo připadat nově až 13 700 korun. 

Obce a města získají více z vybrané DPH, až o 8,5 miliardy ročně

V platnost vstupuje i novela zákona o rozpočtových pravidlech. Na poskytování dotací a návratných výpomocí ze státního rozpočtu se bude nově používat správní řád. Na mimořádné události bude možné poskytnout dotaci přímo ze státního rozpočtu.  

Nákupy na internetu pomocí selfie

Nový zákon o platebním styku zavádí regulace při placení prostřednictvím mobilních nebo internetových aplikací. U internetových plateb bude vyžadované silnější ověření.

Při zadání platební transakce tak bude vyžadována kombinace alespoň dvou způsobů ověření.

Jedním jsou údaje známé uživateli, druhým například využití mobilního telefonu nebo biometrické údaje, tedy otisku prstu, scanu duhovky nebo selfie (autoportrét). 

Zákon rovněž posiluje práva uživatelů při zneužití karty. Snižuje limit odpovědnosti za ztrátu z neautorizované transakce z nynějších 150 na 50 eur (asi 1300 korun). Upravila se i blokace peněz při platbě kartou.

Nově bude možné například při použití samoobslužné čerpací stanice nebo při rezervaci hotelu zablokovat jen takovou částku, ke které dal uživatel souhlas.

Jakmile se banka dozví skutečnou útratu, bude muset blokaci zrušit. 

Samospráva, místní rozvoj

Výdělky starostů a primátorů se od příštího roku zvednou zhruba o 8,5 procenta. V závislosti na velikosti samospráv by mohli vydělávat od 36 500 korun do téměř 95 000. Hejtmani a pražský primátor by pak mohli dostávat průměrně o téměř 16 procent více, přišli by si na 109 500 až 120 500 korun.

Změna souvisí s novelou zákona o obcích. Dosud měli starostové stejné peníze, ke kterým dostávali bonusy podle toho, jak velkou obec vedli. Vznikaly tak ale velké rozdíly.

 Například brněnský primátor si po změně naopak pohorší.

Pro brněnské, ostravské a plzeňské zastupitele totiž dosud platila zvláštní kategorie ještě z doby, kdy města zajišťovala působnost okresních úřadů pro okresy na svém území.

Obce také podle novely nově nesmí členovi zastupitelstva poskytnout v souvislosti s výkonem funkce dar, a to ani po skončení výkonu funkce. Upravila se i výplata ušlého výdělku neuvolněnému členovi zastupitelstva paušální částkou.

Stavebnictví

Příprava staveb bude od roku 2018 výrazně jednodušší a rychlejší. Novela stavebního zákona mimo jiné omezuje počet záměrů, které posuzování podléhají. Řízení pro stavby na ohlášku se zkrátí z 30 na 15 dnů. Nově také bude možné stavět jen na ohlášku i domy s plochou nad 150 m2. Bez ohlášení budou moct majitelé rodinných domů postavit na svém pozemku skleník nebo například bazén.

České stavební úřady jsou pomalejší než ty v rozvojovém světě

Zákon rovněž umožní sloučit územní řízení, stavební řízení a posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Stavebníci tak už nebudou muset připravovat několik speciálních projektů.

Součástí novely je ale i kritizované omezení účasti spolků na stavebním řízení. Nově se budou moci účastnit jen těch, kde bude požadovaný i posudek EIA.

Sedmnáct senátorů a Strana zelených proto zákon napadli u Ústavního soudu.

Vnitro a bezpečnost

Policisté a příslušníci dalších bezpečnostních sborů už nebudou sloužit ročně 150 hodin přesčasů bez nároku na náhradní volno nebo odměnu, s výjimkou vyhlášených krizových stavů. Nováčci u bezpečnostních sborů budou nově přijímáni na zkušební dobu. 

Začíná platit také novela o obecní policii, která snižuje věk pro nástup do služby o tři roky na 18 let, zůstane ale podmínka maturitního vzdělání. Se zbraní by ale strážníci mohli sloužit až od 21 let. Obecní policie také nově bude moci pomáhat při krizových stavech v jiných obcích, než kde sídlí. Šlo by například o veliké společenské nebo sportovní události či demonstrace.

Konec neplacených přesčasů u bezpečnostních sborů

Změny čekají i zpravodajské služby. Všechny tři budou podléhat parlamentní kontrole.

Poslanci dosud kontrolovali jen Bezpečnostní informační službu, tedy civilní kontrarozvědku, a Vojenské zpravodajství.

Nyní budou dohlížet i na Úřad pro zahraniční styky a informace, tedy civilní rozvědku. Vznikne kvůli tomu nový nezávislý orgán s pěti členy. Vybírat ho bude sněmovna na návrh vlády na dobu pěti let. 

Orgán bude kontrolovat i takzvané živé kauzy, byť s omezeními. Členy mají být občané, kteří dosáhli 40 let a mají vedle vysokoškolského právnického vzdělání i prověrku na stupeň přísně tajné.

Vyloučeni jsou lidé, kteří byli v posledních třech letech u bezpečnostních sborů a ozbrojených sil.

To samé platí i pro prezidenta, členy vlády, jejich náměstky, poslance, senátory, soudce i krajské nebo obecní zastupitele.

Doprava

Motoristé začnou opět platit poplatek České kanceláři pojistitelů (ČKP) za vozidla bez takzvaného povinného ručení. Poplatek za nepojištěná vozidla už v zákoně jednou byl, poslanci a senátoři ho ale v roce 2014 zrušili.

Zvětšit obrázek Zmenšit obrázek Zvětšit obrázek na celou obrazovku

ČKP bude příspěvek požadovat po těch, kteří budou mít po 1. lednu registrované vozidlo pro provoz, ale nebudou ho mít pojištěné. Výjimku budou mít auta zapsaná jako vyřazená, vyvezená, zaniklá nebo odcizená. Výše příspěvku se bude počítat jako součin počtu dní, kdy bylo vozidlo bez pojištění, a příslušné sazby, kterou podle druhu auta stanoví vyhláškou ministerstvo financí. 

Od ledna začíná platit také přísnější režim pro stanice měření emisí. Stejně jako nyní na stanicích technické kontroly se zde bude automobil fotografovat a data posílat do on-line databáze ministerstva dopravy. Systém má zabránit podvodům a sloužit jako důkaz, že vozidlo skutečně na kontrole bylo.

Životní prostředí

Počínaje 1. lednem už lidé v žádném obchodě nedostanou lehké plastové tašky zadarmo. Obchodníci za ně musejí chtít nejméně takovou částku, která odpovídá jejich pořizovacím nákladům. Novela zákona o obalech navazuje na předpisy EU. Velké obchodní řetězce už většinou plastové tašky zpoplatnily dříve. Na tenké sáčky, které se používají třeba na pečivo, se zákaz nevztahuje.

Umělohmotná, nikoli zelená planeta. Zemi zaplavují plasty, varuje studie

Další změnou v oblasti životního prostředí je konec prodeje nových kotlů na tuhá paliva s 3. emisní třídou. Prodejci už mohou pouze doprodávat zásoby. Domácnosti si zase musí ohlídat povinné revize.

Naposledy se u kotlů prováděly v roce 2016 a po dvou letech je nutné je opakovat. Nařízení se vztahuje na všechny kotle na tuhá paliva o příkonu do 300 kW, které jsou napojené na radiátory.

Při nedodržení hrozí pokuta až 20 000 korun.

Ochrana práv

Ombudsman s novým rokem získává pravomoc sledovat dodržování práv zdravotně postižených lidí. Ochránce práv by měl nově práva postižených lidí podporovat a dávat návrhy a doporučení k jejich naplňování a ochraně. Zřizoval by k tomu i poradní tým. 

Ombudsman bude sledovat i dodržování práv postižených lidí

Úřad ombudsmanky dostane rovněž pravomoc sledovat, zda zahraniční pracovníci ze zemí Evropské unie nejsou v Česku diskriminováni kvůli cizí státní příslušnosti. Podle novely zákona o rovném zacházení, která vychází z evropské směrnice, má Česko cizincům z EU zaručit stejná práva při přístupu k zaměstnání a k sociálním a daňovým výhodám.  

Neziskový sektor

Neziskové organizace se po úpravě občanského zákoníku nebudou muset zapisovat do rejstříku kvůli získání statusu veřejné prospěšnosti. Veřejná prospěšnost se také u organizací nebude muset prokazovat a soudně potvrzovat. Norma nahradila sporný vládní návrh zákona o veřejné prospěšnosti.

Zemědělství

V následujících třech letech bude stát opět rybářům vyplácet náhrady za škody na rybách způsobených kormorány. Vrátí se tak praxe, která skončila v dubnu 2013, protože kormoráni tehdy ve vyhlášce vypadli ze seznamu zvláště chráněných živočichů. Stát proto přestal rybáře odškodňovat. 

V zákoně o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy ale kormorán zůstal, a nebylo ho tak možné ani lovit. Nově proto bude ze seznamu vyškrtnut. V tříletém přechodném období by i díky lovu mohly početní stavy kormorána klesnout. 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector