Rekonstrukce předního zkříženého vazu kolene a rehabilitace

Podstoupili jste operaci předního zkříženého vazu kolene, nebo se na ni teprve chystáte? Nevíte, co operace obnáší, jaké existují typy a jak probíhá rekonvalescence? V článku naleznete často hledané informace, které je dobré vědět.

Rekonstrukce předního zkříženého vazu kolene (ACL)

ACL je zkratka anglického Anterior Cruciate Ligament. Toto poškození je dost závažné, protože nejde o pouhé poškození kloubu, ale i okolních svalů. Pacient je omezen nejen při chůzi, ale také dochází k nesprávnému postavení nohou, páteře a pánve. Nestabilní kloub vede k nestabilitě menisků a chrupavek.

Jak dochází k poranění předního zkříženého vazu

Úraz vzniká přímým nárazem do kolene. Nejčastěji se to stává u kontaktních sportů jako je fotbal nebo hokej, případně u sportů s velkou kinetickou energií jako je lyžování nebo snowboard.

Po přímém kontaktu s překážkou se koleno dostává do abnormální pozice, kterou způsobí rotace kolenního kloubu. Rotace může poranit jeden, ale i více vazů. K zranění může dojít také bez přímého kontaktu v důsledku podvrtnutí.

Podvrtnutí vzniká po nekoordinovaném doskoku, pádu nebo změně směru. Tento typ zranění je častý u sportovců, kteří hrají basketbal, fotbal či volejbal.

Příznaky ACL

Pacient má po úrazu pocit, že koleno vyskočilo ze své obvyklé pozice (giving way) nebo že mu kloub dokonce praskl.

Bolest je v tomto případě opravdu velká a pohyblivost je zcela či skoro zcela omezená. Po několika hodinách se objevuje otok, který způsobuje krevní výron, bolest zůstává.

Otok a bolest sílí a největší problémy s nimi má pacient druhý den po úrazu.

Jak lékaři určí, že se jedná o poranění předního zkříženého vazu?

Po úrazu je nutné navštívit ortopeda, který díky vyšetření určí, jak moc je poranění vazů kolenního kloubu vážné.

Otoky velmi ztěžují vyšetření a tak je těžké posoudit míru poškození měkkých tkání kolene. Poškození struktur tkání dokáže odhalit magnetická rezonance nebo artroskopická operace.

Před samotnou operací se stanoví svalový rozbor a klinická a přístrojová diagnostika.

Kdy je operace ACL nutná?

Potřeba operace je na zvážení doktora, který posuzuje více faktorů. Mezi nejčastější faktory patří očekávání pacienta, jeho životní styl a stupeň sportovní aktivity.

Specialisté doporučují operace o mladých sportovců s nestabilním kolenem, kteří si přejí rychlý návrat k vrcholovému sportu. U rekreačních sportovců, kteří mají mírné projevy nestability, dobře funguje neoperativní (konzervativní) léčba.

O nutnosti operace vždy rozhoduje lékař, který výsledky vyšetření podrobně zváží.

Cíl operace

Díky operaci by pacient měl mít plně obnovenou stabilitu kloubu i rozsah pohybu, sílu, funkci a spolehlivost kloubu.

Operace ACL: Jaké existují techniky?

Existuje více technik artroskopické rekonstrukce ACL. Hlavní rozdíl je ve výběru štěpu ACL a typu fixace. Posledních pár let je více oblíbená rekonstrukce pomocí šlach hamstringů (ST-G). Obliba klesá hlavně u operací, které používají patelární šlachy (BTB).

To jaký štěp se vybere závisí převážně na chirurgovi a jeho zkušenostech, aktivitě pacienta a také na dostupnosti štěpů. Obě techniky mají své výhody, proto je proberte s vaším lékařem. Štěp vhodný pro vás závisí na sportovním zatížení a na celkovém nálezu na šlachách a kolenním kloubu.

Štěpy se fixují vstřebatelným materiálem, např. šrouby. O berlích je nutné chodit přibližně 5 dní od operace, omezí se tím otok. V nemocnice je nutné zůstat 1 až 2 týdny. Po 10 až 12 dnech se odstraňují stehy. Přestavba štěpu trvá přibližně jeden rok během kterého je omezena hybnost.

Kloub se nesmí příliš zatěžovat, může dojít k poranění.

Plastika ACL pomocí BTB (bone-tendon-bone) štěpu

Tato operace vyžaduje odebrání střední části patelární šlachy se dvěma kostními bločky. Jeden bloček je z bércové kosti (tibia) a druhý z čéšky (patella). Zkratka pro tuto šlachu je BTB. Je široká 9 mm a měří 10 cm.

Její úprava probíhá přímo v místě kostních bločků. Poté se monoštěp zavede do kolene na původní místo předního zkříženého vazu. Monoštěp se zde zafixuje. Postupem času dochází k vhojení do kosti a histologické přestavbě.

Plnohodnotná náhrada přetrženého vazu přichází za cca 8 až 12 měsíců od operace.

Plastika ACL pomocí ST-G (SemiTendinosus + gracilis) štěpu

Při této operaci se odebírá jedna až dvě šlachy ze skupiny hamstringů (m. semitendinosus a m. gracilis). Tyto šlachy nesou označení ST-G (SemiTendinosus Gracilis). Často je odebrána pouze šlacha ST.

Štěp měří 27 až 30 cm a chirurgem je upraven do tvaru čtyřpletence tzv. quadrupl štěpu s tloušťkou 8-10 mm a délkou 8 cm. Vzniklý štěp se zavede do kolene na místo poškozeného předního zkříženého vazu, na místě je pevně zafixován.

Časem dochází k vhojení do kostí a histologické přestavbě.

Pooperační komplikace a bolestivost

Úspěšnost u těchto operací bývá více jak 90%. Nejčastější pooperační komplikace může být zbytnělá jizva, bolest, výpotky, omezená hybnost nebo mírná volnost kloubu. Jeden až dva dny dostává pacient silná analgetika, kterými se tlumí bolest.

Pooperační rehabilitace

Nejintenzivnější rehabilitace trvá přibližně 5 měsíců. Během ní se koleno rozcvičuje a posiluje. Pracovní neschopnost závisí na druhu zaměstnání. Sedává zaměstnání je možné vykonávat 2 až 3 týdny po operaci, fyzicky náročná zaměstnání po 2 až 3 měsících.

Vrcholově sportovat lze po půl roce, přičemž bezkontaktní sporty lze provádět o 2 měsíce dříve. Bez pooperační rehabilitace se neobejdete, je nutná. Díky rehabilitaci dosáhnete plné síly, hybnosti a stability kolenního kloubu. Jen díky ní se dostanete do původní fyzické kondice.

Sportovci se plné kondice dočkají po 9 až 12 měsících po operaci.

Fixujte koleno ortézou CTi

Koleno je nutné fixovat pevnou ortézou. Ortéza chrání koleno proti poškození operovaného vazu při neočekávaném a náhlém pohybu (podvrtnutí či nesprávný pohyb při chůzi nebo spánku). Optimální doba pro nošení ortézy je 4 až 6 týdnů.

Ortézu je možné nosit přes den i v noci při spánku. Kvalitní ortézy si můžete vyzkoušet v naší půjčovně.

Nabízíme ortézy pro pacienty s nestabilním zkříženým vazem (ACL, postranním kolenním vazem (MCL, LCL), zadním zkříženým vazem (PCL) nebo pro pacienty s rotační či kombinovanou nestabilitou. Nejbezpečnější a nejkvalitnější ortéza nese označení CTi.

Ortézu si u nás můžete prohlédnou, vyzkoušet a následně půjčit. Zavolejte na číslo +420 602 155 136 nebo napište na [email protected], kde si domluvíte datum a čas.

Jak zefektivnit domácí rehabilitaci?

Domácí rehabilitace se neobejde bez kvalitní motodlahy. Urychlí návrat do každodenního i sportovního života.

Rehabilitace s motodlahou

Motorová dlaha (motodlaha) urychluje a zefektivňuje pooperační léčbu kolen. Koleno díky ní pohodlně a bezpečně rehabilitujete v pohodlí domova.

Rozpohybováním ztuhlých kloubu se vyhnete řadě nepříjemných komplikací, které se pacientům stávají.

Motodlaha pomáhá se zahojením chrupavek a vaziva, snížením bolesti, vstřebáním otoků a lepší lymfatické a cévní cirkulaci měkkých tkání v okolí kolenního kloubu.

Rekonstrukce předního zkříženého vazu kolene a rehabilitace

Motodlaha je velmi oblíbená u sportovců, kteří se chtějí, co nejrychleji dostat zpět do sportovního života. V průměru ji používají na 2-3 týdny s tím, že ji využívají 3x až 4x denně až po dobu 3 hodin.

Více v článku o totální endoprotéze kolene.

Půjčte si motodlahu a zefektivněte rehabilitaci ještě dnes

U nás v půjčovně motodlah si vyberte motorovou dlahu, která nejvíce odpovídá vašim potřebám. Přístroj si můžete objednat přes formulář, nebo nám zavolejte na telefonní číslo +420 602 155 136. Půjčení na jeden den stojí 250 Kč i s DPH, od 31. dne zaplatíte 220 Kč.

Pooperační fyzioterapie u rekonstrukce předního zkříženého vazu

Jdete na operaci předního zkříženého vazu a nevíte, co Vás po operaci čeká? Nebo jste již rekonstrukci prodělali a nejste si jisti, zda rehabilitace, kterou podstupujete, je dostatečná? V následujícím článku se dočtete vše důležité o kvalitním pooperačním fyzioterapeutickém programu, který vede k obnovení plné funkce Vašeho kolenního kloubu.

Kdy s fyzioterapií začít?

Nejlépe je začít s fyzioterapií operovaného kolene hned první den po operaci. Včasný pohybový program umožňuje zmírnit následky porušení tkání poraněním a následnou operací.

Rekonstruovaný kolenní kloub vyžaduje šetrný, ale přitom účinný fyzioterapeutický program, aby byl opět plně funkční.

Vzhledem k délce rekonvalescence a specifikaci rehabilitačních přístupů v závislosti na době od operace jsme rozdělili pooperační fyzioterapii na čtyři fáze:

 • časná pooperační fáze
 • pooperační fáze
 • pozdní pooperační fáze
 • rekonvalescenční fáze

Časná pooperační fáze – první dva týdny od operace

Hlavním úkolem v časné pooperační fázi je snížení otoku a bolesti. Tohoto cíle dosahujeme nejlépe chlazením a podložením operované dolní končetiny.

V průběhu hospitalizace je fyzioterapeutický režim zaměřen zejména na prevenci pooperačních komplikací, na šetrnou aktivaci čtyřhlavého stehenního svalu a hamstringů (svalstvo zadního stehna) a také na pomalé obnovování pohybů v kolenním kloubu.

Rozsah pokrčení operovaného kolene by v této fázi měl dosáhnout 90°, ale více zatím ne, kvůli zachování kvalitní kontinuity vazu. Proto i pooperační ortéza je nastavená tak, aby se kolenní kloub neohýbal do úhlu většího než 90°.

Důležité je také naučení chůze o dvou francouzských holích s odlehčením operované nohy. Při chůze o holích se operovaná končetina zatěžuje pouze tak, aby koleno nebolelo.

Budete mít zájem:  Potravinářská komora brání kvalitu českých potravin

Pooperační fáze

Tato fáze trvá od konce druhého týdne do konce šestého týdne. Od druhého týdne je obvykle započata ambulantní fyzioterapie. Čtrnáct dní od operace jsou již odstraněny stehy z operační rány.

Pacient začíná chodit bez berlí a doporučuje se postupné odložení ortézy, aby došlo k samostatné aktivaci svalstva dolní končetiny a aby jeho stabilizační funkce již nebyla dále nahrazována ortézou. Základním cílem v této fázi terapie je kontrola a případná korekce stereotypu chůze s plnou zátěží.

Při chůzi je velmi důležité kontrolovat a korigovat nadměrné vytáčení špičky operované dolní končetiny. Po odstranění stehů je nutné ošetřovat měkkými technikami všechny jizvy spojené s artroskopickým zákrokem a také měkké tkáně v oblasti operovaného kolene.

Tyto měkké tkáně (kůže, podkoží, povázka, sval) jsou často stažené, neprotržitelné a bolestivé. Důraz je také kladen na šetrné obnovení hybnosti čéšky, jemnou mobilizaci drobných kloubů nohy, ale také hlezenního kloubu a křížokyčelního kloubu.

Samozřejmě pokračujeme v aktivaci oslabených svalů v následku operativního výkonu. K posílení svalstva dolní končetiny jsou využívány nejrůznější pomůcky, jako overball, gymball, therabandy a podobně. V této fázi také začínáme s velmi důležitou senzomotorickou stimulací.

Ta vede k obnově rovnováhy svalového napětí mezi jednotlivými svalovými skupinami, optimalizaci nervového zásobení dolních končetin a také obnově stability operovaného kolenního kloubu.

K senzomotorické stimulaci využíváme cvičení na Posturomedu, labilních plošinách a v pozdější fázi i cvičení na BOSU.

V této fázi by se měl zvýšit rozsah pohybu při pokrčení kolene na 120° a pomalu by mělo být dosahováno plného propnutí v kolenním kloubu. Na konci této fáze, tedy kolem šestého týdne od operace, by již mělo být možné plné propnutí kolene. Důležitou limitací je však vždy bolestivost při zvětšování pohybu, přes kterou se nesmí jít.

Velmi zásadní pro rychlou optimalizaci stavu operované dolní končetiny je instruktáž pacienta pro domácí péči o jizvu a eliminaci otoku pomocí Priessnitzova obkladu či podložení operované končetiny. Pro zmenšení otoku je již možné využít přístrojovou lymfodrenáž, která je velmi účinná a pacient cítí okamžitou úlevu od otoku a bolesti.

Pozdní pooperační fáze

Pozdní pooperační fáze je období mezi sedmým a dvanáctým týdnem od operace. Dále se pokračuje v aktivaci oslabených svalových skupin tak, aby postupně došlo k návratu k původní svalové síle. V této fázi se pokračuje ve všech aktivních činnostech z předchozího období s důrazem na ztížení vstupních podmínek.

Pro zvětšení svalové síly je také možné využít rotoped, chodící pás či stepper. Vhodné je také začít s plaváním, a to zejména kraulových nohou („prsové nohy“ jsou zakázány pro nebezpečí narušení kontinuity vazu).

V senzomotorické stimulaci se již může intenzivně cvičit na BOSU, což vede k výraznému zlepšení svalové hry a stabilizace operovaného kolene.

V této fázi je také vhodné začít s pečlivým samostatným protahováním svalstva dolních končetin pro obnovu jejich pružnosti.

Rekonvalescenční fáze

Rekonvalescenční fází je označováno období mezi 13. týdnem a 6. měsícem od operace. Hlavním cílem je zvětšení síly obou dolních končetin a návrat ke sportovním, společenským a profesním aktivitám. Terapeutické jednotky jsou doplněny o cvičení s poskoky, dobrzďováním a výpady a podobně. Již je možné začít s lehkým vyklusáváním po rovném terénu.

Plná sportovní zátěž je doporučována až po 9.–12. měsíci od operace, protože vaz podléhá v průběhu prvního roku přestavbě. V období mezi 8. a 10.

měsícem bývá vaz nejslabší a při sportu, který vytváří velké nároky na stabilitu kolene, může dojít k jeho poranění.

Proto se také při sportovních aktivitách doporučuje do jednoho roku po operaci používání funkční sportovní ortézy na kolenní kloub.

Návody na cvičení:

 • Plastika LCA – pooperační péče
 • Plastika LCA – následná péče

Další články k tématu:

Autor: FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., Praha

Co jste nevěděli o rekonstrukci předního zkříženého vazu kolene (ACL)

Chystáte se na rekonstrukci předního zkříženého vazu kolene, nebo jste operaci již podstoupili a hledáte vhodnou rehabilitaci? Připravili jsme pro vás přehledné informace o rekonstrukci předního zkříženého vazu (ACL), které pacienty nejvíce zajímají.

Rekonstrukce předního zkříženého vazu kolen (ACL)

Zkratka ACL pochází z anglického Anterior Cruciate Ligament. Poškození kolene je poměrně závažné, přičemž neznamená pouze samotné poškození kloubu, ale také okolních svalů. Pacienta nemocné koleno negativně ovlivňuje při chůzi, zasahuje do postavení nohou, pánve, páteře. Díky nestabilnímu kloubu lze pozorovat nestabilitu u menisků a chrupavek.

Kdy se poraní přední zkřížený vaz

Poranění vznikne přímým nárazem do kolena. Velmi často se objevuje u kontaktních sportů, mezi které patří například fotbal, hokej, basketbal atd., případně se s ním setkáváme také u sportů s vyšší kinetickou energií, například u lyžařů. Při úrazu nastane abnormální poloha a rotace kolenního kloubu.

Při rotaci se poraní jeden, případně více, vazů. Často také dochází k poranění vazů bez jakéhokoli kontaktu kolene s jiným předmětem. Tato poranění vznikají v důsledku podvrtnutí. Úraz vznikne po doskoku, dopadu nebo změně směru, která se nedá koordinovat.

Tento typ zranění mívají nejčastěji sportovci při basketbalu, fotbalu a volejbalu.

Příznaky ACL

Prvním příznakem je pocit, že koleno vyskočilo ze své pozice (giving way). Někteří pacienti mohou mít dojem, že jim kloub prasknul.

Zranění velmi bolí a nemocný se může pohybovat jen omezeně. Po nehodě se objeví otok, který je způsoben krevním výronem, chůze je bolestivá.

Bolest společně s otokem sílí a nejvíce ji pacient cítí druhý den po úrazu.

Jak lékaři určí, že se jedná o poranění předního zkříženého vazu?

Nemocný po úraze navštíví ortopeda, který po vyšetření určí rozsah poranění vazů kolenního kloubu. Díky otokům je velmi těžké posoudit poranění měkkých tkání kolene. Poškození struktur tkání pomůže odhalit magnetická rezonance nebo artroskopická operace. Před operací se stanoví klinická diagnostika, svalový rozbor, přístrojová diagnostika.

Jak se pozná, že je potřeba operace ACL?

Lékaři zvažují více faktorů, které ukazují na potřebnost chirurgického zásahu. Mezi faktory patří stupeň sportovní aktivity, životní styl a očekávání pacienta.

Většina specialistů doporučuje operaci u mladých sportovců, kteří mají nestabilní koleno, ale zároveň si přejí vrátit se k vrcholovému sportu. U rekreačních sportovců, kteří mají mírné projevy nestability, může dobře fungovat konzervativní léčba.

O tom, zda je nutná operace, vždy rozhodne ošetřující lékař na základě vyšetření a dalších faktorů.

Co je cílem operace?

Po operaci by měla být plně obnovena stabilita kloubu i rozsah pohybu, síla, funkce a spolehlivost kloubu.

Operace ACL: Jaké jsou možnosti?

Existuje několik technik artroskopické rekonstrukce ACL. Rozdíly jsou ve výběru štěpu ACL, způsobu fixace v kolenním kloubu. V posledních letech je velmi oblíbená technika pomocí šlach hamstringů. Některé operace jsou prováděny technikou pomocí patelární šlachy (BTB). Záleží na operatérovi, jakou techniku zvolí.

Obě techniky mají své výhody a o přednostech jednotlivých metod se vedou stále odborné diskuze. Volba štěpu se vybírá podle věku a typu pacienta. Odlišuje se pro sportovní zatížení, liší se dle celkového nálezu na šlachách a na kolenním kloubu. Štěpy jsou fixované vstřebatelnými šrouby, respektive jiným vstřebatelným materiálem.

Berle jsou potřeba do ústupu otoku, přibližně do 5. dne od operace. Pacient v nemocnici zůstává jeden až dva týdny po operaci. Stehy se odstraňují 10 až 12 dní po operaci, pokud se neobjeví komplikace. Přibližně jeden rok trvá postupná přestavba štěpu po plastice ACL a po tuto dobu není vhodné vaz příliš zatěžovat.

Nejsou vhodné výkonové aktivity, stejně jako těžká práce nebo zvedání břemen.

Plastika ACL pomocí BTB (bone-tendon-bone)štěpu

Lékaři odeberou střední část patelární šlachy se dvěma kostními bločky (jeden z čéšky, pately, a druhý z bércové kosti, tibie). Šlacha se označuje jako BTB (Bone-Tendon-Bone), je dlouhá přibližně 10 cm a široká asi 9 mm.

Upravuje se v místě kostních bločků. Poté se monoštěp zavede do kolene na původní místo předního zkříženého vazu. Dále se v koleně pevně zafixuje. Postupem času projde histologickou přestavbou a vhojením do jednotlivých kostí.

Během 8 až 12 měsíců vznikne téměř plnohodnotná náhrada původního roztrženého vazu.

Plastika ACL pomocí ST-G (semitendinosus + gracilis) štěpu

Lékaři odeberou jednu až dvě šlachy ze skupiny hamstringů (šlachy ze svalu m. semitendinosus a m. gracilis). Šlachy se označují jako ST-G (SemiTendinosus Gracilis). Lékaři ve většině operativních výkonů odebírají pouze šlachu ST, která je dlouhá přibližně 27-30 cm. Šlacha (štěp) se upraví do tvaru čtyřpletence tzv.

quadrupl štěpu, jehož délka je 8 cm a tloušťka 8 až 10 mm. Takto vznikne štěp, který se zavede do kolene na místo poškozeného předního zkříženého vazu. V koleně se pevně zafixuje. Postupem času projde histologickou přestavbou a vhojením do jednotlivých kostí. Během 8 až 12 měsíců vznikne téměř plnohodnotná náhrada původního roztrženého vazu.

Komplikace a bolest po operaci

Úspěšnost operace je velmi vysoká a může dosahovat až 90 %. Po operaci se mohou objevit komplikace, například zbytnělá jizva, bolesti, výpotky, omezení hybnosti, mírná laxita kloubu. Po výkonu dostane pacient velmi silná analgetika, která mají utišit pooperační bolest. Bolest trvá jeden až dva dny po operaci, u některých pacientů i déle.

Budete mít zájem:  Léčba Štítné Žlázy Radiojodem?

Rehabilitace po operaci

Velmi intenzivní rehabilitace trvá až pět měsíců. Zahrnuje rozcvičování i posilování kolene. Délka pracovní neschopnosti závisí na druhu zaměstnávaní. Administrativu je možné vykonávat 2 až 3 týdny po operaci, fyzickou práci po dvou až třech měsících.

Vrcholoví sportovci se do tréninkové zátěže vracejí po půl roce, bezkontaktní sportovci o dva měsíce dříve. Tyto časové údaje jsou však dost individuální. Po operaci je nezbytně nutná pooperační rehabilitace.

Díky rehabilitaci může pacient dosáhnout plné hybnosti, síly a stability kolenního kloubu, a jedině tak se vrátí do původní fyzické kondice, kterou disponoval před zraněním. Sportovci by se měli do plné kondice vrátit od 9 až do 12 měsíců od operace.

Kvalitní ortéza koleno správně zafixuje

Koleno se doporučuje při chůzi fixovat pevnou ortézou. Ortéza ochrání koleno proti poškození operovaného vazu při náhlých, neočekávaných pohybech (podvrtnutí kolena při chůzi, ale i nesprávný pohyb ve spánku). Lékaři doporučují ortézu používat 4-6 týdnů.

S ortézou je možné také spát. Kvalitní ortézu, která vaše koleno ochrání, si můžete vypůjčit u nás v půjčovně.

Kvalitní ortézy se používají při nestabilitě předního zkříženého vazu (ACL), zadního zkříženého vazu (PCL), postranních kolenních vazů (MCL, LCL), při rotační a kombinované nestabilitě. Pacientům doporučujeme nejkvalitnější a nejbezpečnější ortézy CTi.

Ortézu si můžete před vypůjčením vyzkoušet. Stačí, když zavoláte na +420 602 155 136 nebo napíšete na [email protected] a domluvíte si datum a čas vyzkoušení.

Jak zefektivnit domácí rehabilitaci?

Po závažné operaci kolene zefektivníte domácí rehabilitaci jedině s motodlahou. Urychlíte návrat do běžného života.

Rehabilitace s motodlahou

Motodlaha se hodí pro všechny pacienty po operaci ACL, i po jiných operacích kolenního kloubu, kteří se chtějí rychleji vrátit k běžnému pohybu. Pravidelným používáním motorové dlahy se rehabilitace zefektivní, pacient má jistotu, že koleno rehabilituje správně, a navíc v pohodlí domova.

Používání motodlahy zlepší pohyblivost kloubů, sníží se možné komplikace, které mohou vzniknout při dlouhodobém znehybnění končetiny, podpoří zhojení chrupavek a vaziva, lépe se vstřebají otoky, zlepší se cévní a lymfatická cirkulace měkkých tkání v kolenním kloubu. S motodlahou může pacient rehabilitovat tak, jak potřebuje.

Pacienti motodlahu využívají dva až tři týdny, rehabilitují až 4x denně, pokaždé 30 až 60 minut.

Půjčte si motodlahu a zefektivněte rehabilitaci ještě dnes

V nás v půjčovně motodlah si vyberete motorovou dlahu, která nejvíce odpovídá vašim potřebám. Přístroj si můžete objednat přes formulář, nebo nám zavolejte na telefonní číslo +420 602 155 136. Půjčení na jeden den stojí 250 Kč i s DPH, od 31. dne zaplatíte 220 Kč.

Vše o rekonstrukci předního zkříženého vazu kolene (ACL)

 • Co znamená rekonstrukce předního zkříženého vazu kolen (ACL)
 • Jaké jsou příznaky ACL?
 • Diagnóza ACL
 • Operace ACL
 • Plastika ACL pomocí BTB (bone-tendon-bone) štěpu
 • Plastika ACL pomocí ST-G (semitendinosus + gracilis) štěpu
 • Jaké jsou po operaci komplikace a bolesti?
 • Jak na rehabilitaci po operaci ACL?
 • Zafixujte koleno kvalitní ortézou
 • Rehabilitujte efektivně a správně díky motodlaze

Co znamená rekonstrukce předního zkříženého vazu kolen (ACL)

Rekonstrukce předního zkříženého vazu se označuje zkratkou ACL (Anterior Cruciate Ligament). Proč je rekonstrukce nutná? Pacient má poměrně závažné poškození kolene a okolních svalů. Koleno pacienta bolí při chůzi, zasahuje do postavení nohou, pánve, páteře, nestabilní jsou menisky a chrupavky.

Přední křížový vaz se poraní přímým nárazem do kolene. Nejčastěji zranění pozorujeme u fotbalu, hokeje, basketbalu nebo u lyžování. Kloub se dostane do neobvyklé polohy, objevuje se rotace kolenního kloubu, při které se zraní jeden, případně více, vazů.

Poranění kloubu může vzniknout také v důsledku podvrtnutí, po doskoku či dopadu.

Jaké jsou příznaky ACL?

Pacient má pocit, že mu koleno vyskočilo ze své pozice (giving way). Někdy si může až myslet, mu prasknul kloub. Zranění je bolestivé, můžete se pohybovat jen velmi omezeně. Koleno je oteklé díky krevnímu výronu, chůze je velmi bolestivá. Bolest zesiluje a nejvíce ji budete cítit druhý den po úrazu.

Diagnóza ACL

Po zranění navštívíte ortopeda, který vás velmi pečlivě vyšetří a určí rozsah a poranění vazů kolenního kloubu. Poranění měkkých tkání se z důvodu otoku určuje velmi problematicky.

Poškození odhalí magnetická rezonance či artroskopická operace. Před operací je nutné stanovit klinickou diagnostiku, svalový rozbor a přístrojovou diagnostiku. Lékaři operaci ACL velmi zvažují.

Mezi faktory, které ovlivňují, zda přistoupit k chirurgickému výkonu či nikoli, patří životní styl pacienta a také, jaká má pacient očekávání. Specialisté doporučují operaci u mladých sportovců, kteří mají nestabilní koleno a chtějí pokračovat ve sportovní kariéře.

U rekreačních sportovců je doporučována spíše konzervativní léčba. O tom, zda je nutná operace rozhodne ošetřující lékař.

Operace ACL

Cílem operace je, aby se plně obnovila stabilita kloubu i rozsah pohybu, síla, funkce a spolehlivost kloubu. Lékaři mohou přistoupit k různým technikám rekonstrukce ACL. Průběh operace se liší ve výběru štěpu a ve fixaci v kolenním kloubu.

Operace jsou prováděny technikou pomocí šlach hamstringů, nebo technikou pomocí patelární šlachy (BTB). Techniku vybírá lékař. Obě metody mají své klady a zápory. Volba štěpu se vybírá dle věku a typu pacienta. Záleží na sportovním zatížení, na rozsahu nálezu na šlachách a kolenním kloubu.

Štěp se fixuje vstřebatelnými šrouby, případně dalším vstřebatelným materiálem. Pacient potřebuje berle přibližně až do pátého dne od operace, tedy do doby, kdy ustoupí otok. V nemocnici zůstává až dva týdny po operaci, stehy se odstraňují 10 až 12 dní po výkonu, jestliže se neobjeví komplikace.

Přestavba štěpu trvá přibližně jeden rok po plastice ACL. Vaz by se proto neměl příliš zatěžovat. Výkonové aktivity, těžká práce a zvadání břemen nejsou vhodné.

Plastika ACL pomocí BTB (bone-tendon-bone) štěpu

Přední část patelární šlachy se dvěma kostními bločky (jeden z čéšky, pately, a druhý z bércové kosti, tibie) lékaři odeberou. Tato šlacha se označuje jako BTB (Bone-Tendon-Bone). Dlouhá je 10 centimetrů, široká 9 milimetrů.

V místě kostních bločků se upraví, monoštěp se zavede do kolene na původní místo předního zkříženého vazu. V koleně se zafixuje. Projde histologickou přestavbou postupně, vhojí se do jednotlivých kostí.

Okolo 8 až 12 měsíců vznikne téměř plnohodnotná náhrada dříve roztrženého vazu.

Plastika ACL pomocí ST-G (semitendinosus + gracilis) štěpu

Při operaci se odebere jedna až dvě šlachy ze skupiny hamstringů (sval m. semitendinosus a m. gracilis). Šlacha se označuje jako ST-G (SemiTendinosus Gracilis). V drtivé většině výkonů se odebírá šlacha ST.

Ta je dlouhá 27-30 cm a upraví se na štěp do tvaru čtyřpletence tzv. quadrupl štěpu o délce 8 cm a tloušťce 8 až 10 mm. Štěp se zavede do kolene právě na místo poškozeného předního zkříženého vazu. Zafixuje se a postupně se histologickou přestavbou vhojí do kostí.

Tento proces trvá od 8 do 12 měsíců.

Jaké jsou po operaci komplikace a bolesti?

Úspěšnost operace se pohybuje okolo 90 %. Po operaci se mohou objevit komplikace jako například zbytnělá jizva, bolesti, výpotky, omezení hybnosti, mírná laxita kloubu. Pacient dostane analgetika na utišení bolesti, která trvá okolo dvou dní po výkonu.

Jak na rehabilitaci po operaci ACL?

Rehabilitace by měla být intenzivní a měla by trvat až pět měsíců. Je nutné koleno rozcvičovat a posilovat. Délka pracovní neschopnosti se odvíjí od toho, jakou práci vykonáváte. Obecně lze říci, že na administrativní pozici se můžete vrátit okolo 2 až 3 týdnů po operaci.

Fyzickou zátěž byste měli vykonávat 2 až 3 měsíce po výkonu, vrcholoví sportovci se k plné zátěži vrací po půl roce. Časové údaje jsou individuální a vždy záleží na konkrétním pacientovi. Správnou a efektivní rehabilitací můžete dosáhnout plné hybnosti, stability a síly kolenního kloubu rychleji.

Rehabilitace je po operaci nutná.

Zafixujte koleno kvalitní ortézou

Po operaci koleno zafixujte kvalitní ortézou, která jej ochrání proti poškození. Vyhnete se možnému zranění kolene při chůzi, například podvrtnutí. Koleno můžete fixovat i ve spánku. Doporučuje se používat ortézu 4 až 6 týdnů po operaci. Kvalitní ortézu si půjčíte u nás v půjčovně.

Používá se při nestabilitě předního zkříženého vazu (ACL), zadního zkříženého vazu (PCL), postranních kolenních vazů (MCL, LCL), při rotační a kombinované nestabilitě. Pacientům doporučujeme nejkvalitnější a nejbezpečnější ortézy CTi. Před vypůjčením je potřeba, abyste si ortézu vyzkoušeli. S námi se vždy domluvíte.

Zavolejte nám na telefonní číslo +420 602 155 136 nebo nám napište zprávu na [email protected] a domluvte si datum a čas vyzkoušení.

Rehabilitujte efektivně a správně díky motodlaze

Po operaci zefektivníte rehabilitaci díky motodlaze. Motorovou dlahu mohou používat všichni pacienti po operaci ACL, ale také po dalších operacích kolenního kloubu (například TEP). Díky pravidelné a efektivní rehabilitaci se vrátíte k běžnému pohybu rychleji.

Budete mít zájem:  Vitamín D je v mléce přirozeně, přesto ho někteří výrobci ještě přidávají

S motodlahou máte jistotu, že rehabilitujete správně a navíc můžete rehabilitovat pohodlně doma.

Používáním motodlahy se zlepší pohyblivost kloubů, možné komplikace vzniklé při dlouhodobém znehybnění končetiny se eliminují.

Motodlaha podpoří zhojení chrupavek a vaziva, lépe se vstřebají otoky, zlepší se cévní a lymfatická cirkulace měkkých tkání v kolenním kloubu. Pacienti potřebují přístroj přibližně dva až tři týdny. Motodlahu si vypůjčíte u nás v půjčovně.

Zamluvte si motodlahu ještě dnes na telefonním čísle +420 602 155 136 nebo nám napište zprávu na [email protected]. Půjčení na jeden den stojí 250 Kč i s DPH, od 31. dne zaplatíte 220 Kč.

Působí jako fyzioterapeut v rehabilitačním středisku Dopravního podniku hl. města Prahy již 27 let. Od roku 2003 působí jako stálý člen realizačního týmu a fyzioterapeut reprezentace České republiky v lacrosse.

Rekonstrukce předního zkříženého vazu kolena (PZV) (angl. ACL = Anterior Cruciate Ligament) | MUDr. Libor Paša

Poškození ACL je poměrně vážné poranění kolena.

Zásah do stability kolenního kloubu neznamená pouhé anatomické postižení kloubu samotného, ale týká se i okolních svalů a v širší souvislosti ovlivňuje i pohybové návyky včetně postoje, způsobu chůze, postavení nohou, pánve, páteře atd. V důsledku nestability je možné poškození dalších struktur v kloubu. jako např. menisky, chrupavka apod.

V důsledku poranění PZV je správné realizovat intenzivní rehabilitační program: všeobecně lze rehabilitaci rozdělit do 4 fází:

  Předoperační fáze

 • klinická diagnostika, svalový rozbor, přístrojová diagnostika
 • indikace k operaci, načasování, v raném poúrazovém období péče o zraněný kloub
 • instruktáž cvičení pro předoperační a bezprostředně pooperační období, nácvik chůze o berlích
 • teoretická příprava k operaci
  1 až 2 týdny po operaci Období po propuštění z nemocnice do odstranění stehů

 • lékařské vyšetření a sestavení individuálního plánu dle
 • rozsahu operačního zákroku

 • péče o jizvu – převazy, laser event. tlakové. masáže
 • kryoterapie, lymfodrenáž, motorová dlaha
 • individuální péče fyzioterapeuta – cvičení, měkké techniky, aktivní cvičení dle poučení, mobilizace pately, posilovéní stehenních svalů
 • extrakce stehů lékařem
  3. až 6. týdnů po operaci

 • péče o jizvu – laser event. tlakové masáže
 • kryoterapie, lymfodrenáž, motorová dlaha, rotoped, vířivka, magnetoterapie
 • individuální péče fyzioterapeuta – cvičení rozsahu pohybu, měkké techniky, instruktáž individuálních cviků, elektrogymnastika
 • nácvik správného stereotypu chůze
  6. týden do 3. měsíců až půl roku a následná péče

 • klinická diagnostika, svalový rozbor
 • přístrojová diagnostika ( 2, 3, 6 event. 9 a 12 měsíc po výkonu )
 • lékařské vyšetření a sestavení individuálního plánu, doporučení doplňků stravy a pohybového režimu, konzultace
 • fyzikální léčba na přístrojích
 • cvičení na přístrojích (rotoped, nestabilní plochy´balanční cviky, kladky… )
 • individuální péče fyzioterapeuta – měkké techniky, odstranění zbytků omezené hybnosti, otoku, postupné posilování dynamických stabilizátorů pod dohledem, dle instrukcí i individuálně, vlastní cvičební sestavy, cvičení propriocepce, …
  Kriteria ukončení rehabilitace

 • plný rozsah pohybu kolenního kloubu, žádný výpotek
 • dobrá svalová síla stehna – minimálně 90% v porovnání se stranou zdravou
 • dobrá koordinace pohybu – návrat k předúrazovým aktivitám

Cílem rekonstrukční operace je plné obnovení stability, rozsahu pohybu, síly, funkce a spolehlivosti kloubu tak, aby se mohl pacient navrátit k oblíbeným aktivitám.

Jak vzniká poškození ACL

Jeden z nejběžnějších způsobů poranění ACL je přímý náraz do kolena, např. u kontaktních sportů (fotbal…) nebo u sportů s vyšší kinetickou energií (pád na lyžích…). Při těchto úrazech dochází k abnormální poloze a rotaci kolenního kloubu.

Tím se poraní jeden (nejčastěji LCA), ale i více vazů kloubu. Velmi často dochází k poranění vazů bez kontaktu kolena s jiným předmětem, tzv. podvrtnutím (pákové síly…).

Tyto bezkontaktní úrazy vznikají po nekoordinovaném dopadu nebo doskoku nebo při náhlé změně směru – nejčastěji při basketbalu, fotbalu a volejbalu…

Příznaky poškození zkříženého vazu

Při poranění předního zkříženého vazu má pacient pocit „vyskočení kolena“, tzv. „giving way“ fenomén, často s pocitem prasknutí v kloubu. Úraz je provázený bolestí a omezením hybnosti. Po několika hodinách koleno většinou oteče (krevní výron) a chůze bývá bolavá. Bolest a otok většinou vrcholí druhý den od úrazu, poté se začíná mírnit.

Diagnóza poškození ACL

Bolesti kolena, často v důsledku výpotku v kloubu po krvácení z poraněného ACL, většinou přinutí pacienta vyhledat lékařskou pomoc.

Při vyšetření specialistou se dá většinou diagnostikovat poškození vazů kolenního kloubu. Poranění dalších měkkých tkání kolena lze při otoku a bolesti těžko posoudit.

Následné vyšetření magnetickou rezonancí, nebo artroskopická operace definitivně odhalí vážnost poškození struktur.

Potřeba operace

Jde o nejčastěji kladenou otázku v případě poranění ACL. Odpověď se liší případ od případu, avšak základní principy jsou všeobecně přijaty. Indikace na operaci si vyžaduje zvážení více faktorů, ke kterým patří úroveň sportovní aktivity, životního režimu a očekávání pacienta.

U mladých pacientů, kteří se chtějí vrátit do vrcholového sportu a mají subjektivně i objektivně nestabilní koleno, je operační léčba doporučována většinou specialistů.

U starších lidí sportujících rekreačně či vůbec a klinické projevy nestability jsou pouze mírné, je často úspěšná spíše konzervativní léčba. V případě operační léčby je následná rehabilitace důležitým faktorem znovunabytí plné hybnosti, stability a síly kolenního kloubu.

Posilování svalů stehna umožňuje návrat do sportovních aktivit s podpůrnou ortézou i bez ní, v závislosti na pooperační úrovni stability kolena, síle okolních svalů a typu sportu

.

Operační řešení poranění předního zkříženého vazu

Je propracováno několik technik artroskopické rekonstrukce ACL. Existující možné operační metody:

Základní rozdíly jsou ve výběru štěpu (ACL graft) a způsobu jeho fixace v kolenním kloubu. Jako zlatý standard se označuje technika pomocí patelární šlachy (BTB). Donedávna to byl nejpoužívanější způsob řešení náhrady předního křížového vazu.

V posledním desetiletí se více rozvinula technika pomocí šlach „hamstringů“ (ST=semitendinosus + GR=gracilis). V současnosti se celosvětově tato technika používá přibližně ve stejně poměru. Bylo a ještě bude vedeno mnoho diskuzí na odborných fórech o výhodách jednotlivých technik z pohledu operatéra i pacienta.

Optimálním stavem se jeví zvládnutí obou technik operatérem a volba štěpu podle věku a typu pacienta, sportovního zatížení a celkového nálezu na ostatních šlachách kolenního kloubu. Typ operace je třeba „ušít na pacienta“, nikoliv na operatéra.

V posledních letech , převážně u reoperací (opětovná rekonstrukce ACL po selhané předchozí operaci, např. novým úrazem…) lze použít i štěpy z dárců (allogenní štěpy), stejného typu, jako u vlastní tkáně.

U všech technik jsou štěpy fixované vstřebatelnými šrouby nebo jiným vstřebatelným materiálem – Rigid fix apod. Je třeba vědět, že postupná přestavba štěpu po plastice PZV trvá 1 rok. Po tuto dobu je pevnost vazu snížena, dle období po operaci až na 50%. Z toho důvodu není správné vaz příliš zatěžovat (výkonové sportovní aktivity, ale i těžká práce.

Plastika předního křížového vazu (ACL) pomocí BTB (bone-tendon-bone) štěpu

Při této operační technice se odebírá střední část patelární šlachy se dvěma kostními bločky. Jeden bloček z čéšky (pately) a druhý z bércové kosti (tibie). Všeobecně přijatá zkratka pro tento typ šlachy je BTB (Bone-Tendon-Bone).

Odebraná cca 10cm dlouhá a 9mm široká šlacha se upravuje v místech kostních bločků. Tento „monoštěp“ se zavádí do kolena na původní místo originálního předního křížového vazu a následně se v koleně pevně zafixuje. Časem prochází histologickou přestavbou a vhojením do jednotlivých kostí.

Takto vzniká po asi 8-12 měsících téměř plnohodnotná náhrada původního roztrženého vazu.

Plastika předního křížového vazu (ACL) pomocí ST-G (semitendinosus + gracilis) štěpu

Při této operační technice se odebírají 1-2 šlachy z tzv. skupiny „hamstringů“. Jedna šlacha ze svalu m. semitendinosus a druhá z m. gracilis. Všeobecně přijatá zkratka pro tento typ šlach je ST-G (SemiTendinosus Gracilis). Ve většině případů odebíráme pouze šlachu ST. Odebraná asi 27-30 cm dlouhé šlacha (štěp) se upraví do finálního tvaru čtyřpletence tzv.

„quadrupl štěpu“. Jeho délka je asi 8 cm a tloušťka asi 8-10 mm (podle velikosti odebrané šlachy). Tento štěp se zavádí do kolena na původní místo originálního předního křížového vazu a následně se v koleně pevně zafixuje. Časem prochází histologickou přestavbou a vhojením do jednotlivých kostí.

Takto vzniká po asi 8-12 měsících téměř plnohodnotná náhrada původního roztrženého vazu.

Délka rehabilitace po operaci a následný nástup do práce

Intenzivní rehabilitace po plastice ACL trvá přibližně 5 měsíců. Jedná se o náročný systematický proces rozcvičování a posilování kolena. Pracovní neschopnost závisí na druhu zaměstnání.

Administrativní práce je možná po 2-3 týdnech, fyzická práce po 2-3 měsících, ale vrcholoví sportovci se vracejí do plné tréninkové aktivity až po 6 měsících. Bezkontaktní sportovci mohou koleno plně zatížit asi o 2 měsíce dříve.

Celková míra úspěchu plastiky předního křížového vazu dosahuje více jak 90%. Tito pacienti se vrací k plné předúrazové sportovní aktivitě.

Každý jedinec se však hojí jinak a mohou se objevit různé pooperační reakce (zbytnělá jizva, bolesti, výpotky, omezení hybnosti, mírná laxita ((volnost)) kloubu) i v případě zcela správně provedené operace. Těmto nežádoucím výsledkům se dá zabránit použitím nejmodernějších operačních technik a pooperačního sledování, včetně optimální rehabilitace.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector