První pomoc při nejčastějších otravách – otrava houbami, léky, alkoholem, oxidem uhelnatým

Příznaky otravy se bohužel nedají jednoznačně vyjmenovat. U každého vypadají trochu jinak a liší se i podle toho, čím se člověk otrávil. 

Obecně se ale zmiňují křeče, příznaky dušení, zmatenost, nevolnost, zvracení, nižší schopnost reakce a v nejhorších případech také ztráta vědomí.

Ačkoliv jsou příznaky otravy různorodé, základní postupy, jak pacientovi pomoci, jsou stejné. Všeobecně je potřeba zamezit dalšímu kontaktu s látkou, postiženého uklidnit a snažit se od něj zjistit, co se stalo.

Tel. 224 91 92 93Pokud nevíte, jestli je látka, kterou dotyčný pozřel, nebezpečná, volejte Toxikologické informační středisko (TIS). Linka je dostupná 24 hodin denně a obsluhují ji odborníci, kteří umějí poradit. Budou po vás chtít rodné číslo pacienta (přece jen jde o lékařskou pomoc) a také hmotnost, protože podle ní a množství pozřené látky lékaři lépe určí závažnost situace. Mějte tyto informace proto někde poznamenané.

Pokud nevíte, čím se člověk otrávil, nikdy se nesnažte vyvolat zvracení. V případě kyselin a dalších chemikálií by se totiž jícen při zvracení znovu popálil, saponáty by pak mohly při zvracení vypěnit, což je rovněž nebezpečné. A hrozí také, že postižený zvratky vdechne a následky budou ve výsledku ještě horší.

Nepodávejte ani žádné laické „protijedy“, o kterých jste slyšeli od babiček a jiných rádců. Tím myslíme třeba mléko, alkohol, olej… Mohou spíše uškodit.

„Pokud je postižený v bezvědomí, ale dýchá, uložte ho do zotavovací polohy a rychle zavolejte sanitku. Pokud nedýchá, zahajte resuscitaci a ihned volejte na linku 155,“ radí mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

Pozor na houby

Typické příznaky otravy houbami jsou bolesti břicha, průjem, zvracení, nevolnost či nadměrné slinění. Neobvyklé nejsou ani poruchy vidění, halucinace nebo zhoršená koordinace pohybu, až ztráta vědomí.

V případě otravy houbami do určité míry pomůže vyvolat zvracení a následně podat 5 až 10 tablet živočišného uhlí. V případě průjmů a zvracení je potřeba doplňovat tekutiny. Pokud se stav zhoršuje, je stejně zapotřebí dostat se k lékaři.

V případě hub je také potřeba rozlišovat mezi dospělými a dětmi. To, že vám nic není, totiž neznamená, že děti nemohou mít problémy. I pokud jste jedli ze stejného talíře, může váš potomek mít z hub těžkou otravu mykotoxiny. Jestliže tedy dítě začne bouřlivě zvracet a v uplynulých 24 hodinách mělo houby (a klidně stačí jen polévka, ve které se předtím houby vařily), jeďte rychle na pohotovost. Dobře uděláte, pokud s sebou jídlo nebo zvratky vezmete s sebou.

Když se to přežene s pitím

Léto je obdobím nejrůznějších oslav a večírků. Jenže ty se snadno zvrhnou a otrava alkoholem je na světě.

„V první chvíli se jedná o příjemné uvolnění, které je často vyhledávané, v dalších stadiích intoxikace alkoholem však dochází k ovlivnění základních funkcí mozku – ztráta zábran, koordinace pohybů, neschopnost artikulovat, až k bezvědomí, v jehož důsledku může dojít k neprůchodnosti dýchacích cest nebo vdechnutí zvratků,“ vyjmenovává Poštová.

Postiženého je potřeba uložit na bok do zotavovací polohy, aby byly volné dýchací cesty i v případě, že začne zvracet, a je nutné jej sledovat.

Sanitku volejte ve chvíli, kdy se dotyčný pod vlivem nějak zraní nebo v případech, kdy nejste schopní se o něj postarat sami.

„Je ale potřeba říci, že osoby s intoxikací alkoholem jsou často převáženy na protialkoholní záchytné stanice,“ podotýká mluvčí.

Alkohol přispívá k dehydrataci organismu, nezapomeňte proto v létě spolu s alkoholem pít také čistou vodu.

Otrava ze vzduchu

Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý plyn bez vůně či zápachu, který se uvolňuje při spalování. Pokud se spaliny nedaří dobře odvětrat, může se vyvinout i těžká otrava. Největší riziko skýtají plynové ohřívače – karmy, kotle na zemní plyn, nebo výfukové plyny z aut v uzavřených prostorech.

Člověk otrávený oxidem uhelnatým je dezorientovaný a má závrať, může připomínat opilého. Většinou si sám neuvědomuje, co se děje, a ani nemá sílu s podivným pocitem něco dělat. I když třeba ví, že by měl otevřít okno a vyvětrat, neudělá to. Později se u něj může objevit i porucha srdečního rytmu a slabý, rychlý dech. Poté upadne do bezvědomí a může dojít i k náhlé zástavě oběhu.

Pro poskytování první pomoci platí, že byste především měli myslet na svoji bezpečnost. Tedy nejdřív ze všeho vyvětrat místnost – otevřít okna i dveře, a postiženého z místnosti vytáhnout. Pokud se místě vyvětrat nedá, zavolejte hasiče a nevstupujte dovnitř. Otrava může být velmi rychlá, stačí pár desítek sekund.

Někdy ani nemusí jít o jed, aby byl problém na světě. Pokud máte alergii a nevědomky sníte nesnášenou potravinu (nebo pokud o alergii nevíte), je také potřeba rychle reagovat. Mírnější alergické reakce zvládnete s běžně dostupnými léky – koupíte je ve formě kapek, tablet i mastí, záleží, jaký projev konkrétně musíte řešit.Při závažné alergické reakci přivolejte zdravotnickou záchrannou službu. Dušného pacienta posaďte, pokud dotyčný pociťuje slabost a je mu na omdlení, položte ho na záda a nohy můžete zvednout. V případě takzvané anafylaxe – neboli vystupňované alergické reakce, která se od té „běžné“ liší rychlostí nástupu příznaků (pacient je velmi rychle oteklý, dušný, má pocit knedlíku v krku a vše jde hodně rychle) použijte EpiPen – adrenalinovou injekci první pomoci, což je v takovém případně lék první volby. Tu zpravidla u sebe mívají lidé, kteří těmito závažnými alergickými reakcemi trpí. Aplikuje se přes kalhoty do stehna a nechá se zabodnutý asi 10 sekund, aby se látka dostatečně vstřebala do stehna. Pak místo vpichu lehce masírujte.

Komerční sdělení Výhra v soutěžním kvízu

Po čtyřdílném seriálu věnovaném první pomoci jsme pro vás na Zdraví iDNES.cz připravili soutěžní kvíz. Otázky se na webu objeví ve středu 18. srpna a po týdnu vylosujeme pět výherců, kteří získají masážní olej od firmy  Dr.Nek.

Masážní olej měsíček lékařský

První pomoc při nejčastějších otravách – otrava houbami, léky, alkoholem, oxidem uhelnatým

Obsahuje extrakt z měsíčku lékařského a je určen pro sportovní a rehabilitační masáže. Příznivě působí na poškozenou pokožku. Léčivé a regenerační účinky má díky extraktu měsíčku lékařského, který má vysoký obsah silic, karotenoidů a saponínů. Tento masážní parafínový olej je vhodný pro citlivou pleť, protože neobsahuje žádné barviva, parfémy a konzervační látky.

 • využívá se na poškozenou pokožku – vhodný pro citlivou pleť
 • má léčivé a regenerační účinky
 • bez parfemace, barviv a konzervačních látek
 • vhodný pro sportovní masáž

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

Otravu způsobují jedy. Jedem mohou být i běžně užívané látky užité v nepřiměřeném množství (léky, jídlo, alkohol). Do těla vnikají ze zevního prostředí vdechováním, polknutím, kůží nebo vpichem.

Příznaky otrav závisí na konkrétní látce, nelze je zobecnit.

A čeho potřebujeme při otravě docílit? Omezit nebezpečí pro sebe i druhé, přerušit vystavení jedovaté látce a přivolat zdravotnickou záchrannou službu.

Univerzální pravidla první pomoci při podezření na otravu

 • zachránce vždy zajistí svou vlastní bezpečnost
 • zachránce se pokusí omezit další vstřebávání jedu – vynesení postiženého, vyvětrání, vyvolání zvracení, omytí potřísněné kůže apod.
 • zachránce se pokusí identifikovat jed – zajištění obalů, ampulí, pokrmu, zvratků
 • zachránce sleduje postiženého do jeho předání do zdravotnické péče
 • při bezvědomí nejasného původu nebo při výskytu několika postižených se shodnými příznaky je třeba vždy myslet na možnou otravu
 • léčba otrav (podání „protilátek“ – antidot) není běžnou součástí první pomoci, ve výjimečných případech lze podat antidotum po předchozí konzultaci s dispečerem zdravotnické záchranné služby

Vyvolávající příčiny otravy oxidy?

 • nejčastěji otrava oxidem uhelnatým (nedokonalé spalování, plynové ohřívače vody – karmy)
 • nevětrané provozy s kvasnými procesy (pivovary, vinné sklepy) a hluboké jámy
 • dlouhodobě nevětrané (studny, jeskyně) – oxid uhličitý
 • průmyslové havárie – únik chloru, čpavku e požáry – zplodiny hoření (fosgen)

 Naučme se rozpoznávat typické příznaky některých otrav

Otrava oxidem uhelnatým:

 • červená barva obličeje, nevolnost, bolest hlavy, zvracení – počátek otravy
 • pocit dušení, tělesná slabost, bezvědomí – pokročilá otrava oxidem uhelnatým

Otrava oxidem uhličitým:

 • pocit dušení, tělesná slabost, bezvědomí, útlum dechu

Otrava dráždivými plyny:

 • kašel, pálení na prsou, dušnost – otrava chlorem, čpavkem, fosgenem

Jak poskytnout první pomoc?

 • zachránce se ujistí, že jemu ani postiženému na místě nehrozí žádné další nebezpečí
 • pokud se zachránce rozhodne vstoupit do zasaženého prostoru, zajistí předtím pokud možno otevření všech oken a dveří
 • zachránce co nejrychleji vynese postiženého na čerstvý vzduch
 • v případě bezvědomí postiženého jej uložíme do klidové polohy, hlavně musíme dbát na to, aby měl volné dýchací cesty
 • je-li postižený při vědomí, umožní mu zachránce zaujmout polohu, která mu nejlépe vyhovuje
 • zachránce sleduje postiženého do příjezdu zdravotnické záchranné služby

  K otravě však nesčetněkrát dochází požitím většího množství léků

V současné době se jedná o vůbec nejčastěji se vyskytující otravy. Stává se tak např.

při sebevražedném jednání, zneužívání omamných látek (často spolu s požitím alkoholu) nebo při náhodném požití, což se stává především u dětí.

V takových případech musíme zabránit dalšímu vstřebávání požité látky, pokud je to možné, a předejít komplikacím při bezvědomí, zjistit druh a množství požitého léku.

Jaké jsou typické příznaky takové otravy a co hrozí?

 • nedá se přesně stanovit (!), vše závisí na konkrétním preparátu
 • nejčastější a nejnápadnější jsou poruchy chování a vědomí
 • může dojít k vdechnutím zvratků nebo k dušení, dechovému útlumu, což může vést až zástavě dechu, zástavě krevního oběhu, selhání jater a ledvin
Budete mít zájem:  Víte, že je rozdíl mezi skleničkami na bílé a červené víno?

Jak poskytnout první pomoc?

 • je-li vědomí postiženého dostatečně zachováno, pokusí se zachránce o vyvolání zvracení
 • zachránce se pokusí zjistit druh a množství požitého léku
 • zachránce přivolá zdravotnickou záchrannou službu, do jejího příjezdu postiženého sleduje
 • v případě bezvědomí postiženého jej uložíme do klidové polohy, hlavně musíme dbát na to, aby měl volné dýchací cesty

Chodíte na houby? Tak pozor na to, jaké úlovky do košíků vkládáte

Léto nám kromě horkých dnů naštěstí přineslo i něco deště a vlhka, což je skvělá kombinace pro růst hub. Říká se, že co Čech, to houbař. Ale nic není tak jednoduché, takže prosíme – pozor.

Otravy houbami jsou v našich podmínkách časté, většina z nich je naštěstí nezávažných.

To ovšem neznamená, že je radno takové případy podcenit! Otrava smrtelně jedovatou muchomůrkou hlíznatou způsobuje selhání jater.

První příznaky se objeví s časovým odstupem (nejdříve 8 hodin po požití, zpravidla později – 24 hodin). Při podezření musíme omezit vstřebávání jedu, zmírnit obtíže postiženého a zajistit podezřelou houbu.

Typické příznaky nelze stanovit, protože vše závisí na konkrétní houbě. Nejčastěji to však bývá nevolnost, zvracení, bolesti břicha (málo jedovaté holubinky, čirůvky či ryzce) nebo také halucinace a poruchy koordinace (lysohlávky).

Tytéž symptomy způsobí muchomůrka červená (navíc široké zornice, suchá teplá kůže). Pozorovat můžeme i celkovou slabost, nevolnost, žloutenku (muchomůrka hlíznatá).

Může dojít i k ohrožení života – týká se téměř vždy muchomůrky hlíznaté, k dehydrataci při úporném zvracení a průjmu.

Jak poskytnout první pomoc?

 • je-li vědomí postiženého dostatečně zachováno, pokusí se zachránce o vyvolání zvracení
 • zachránce podá 5–10 tablet živočišného uhlí (nejlépe rozdrcené v neutrálním nápoji)
 • je-li to možné, zajistí zachránce vzorek hub, které otravu vyvolaly
 • při průjmech umožníme zvýšený příjem tekutin, ideálně slazený studený čaj
 • zachránce zajistí odborné vyšetření postiženého

Seznam pracovišť O naší organizaci Návštěvní kniha Kontakty

Otrava – Wikipedie

Průběh otravy u skotu

Otrava je chorobný stav vyvolaný přítomností jedu v organismu. Jako na otravu lze též pohlížet na chorobu, jejíž hlavní negativní účinek pochází z jedů produkovaných patogeny (platí např. pro tetanus).

Příčiny otrav

Droga jako možná příčina otravy

Úmyslná otrava

 • Sebevražedný úmysl, velmi často pouze demonstračního charakteru, tvoří naprostou většinu otrav (až 90 %), průměrný věk otrávených činí 25 let. Nejčastějšími prostředky jsou běžné léky (zvláště na spaní) velmi často v kombinaci s alkoholem.
 • Pokus o vraždu.

Nenáhodná otrava

 • Užívání drog.

Náhodná otrava

 • Děti ve věku 1–5 let (léky, kosmetické přípravky a jiné chemikálie).
 • Dospělí při výkonu povolání (např. při práci v prostředí s vyšší koncentrací toxických plynů či par, v zemědělství či v průmyslu).
 • Náhodná záměna – trvalým zdrojem otrav je nalévání jedovatých látek do lahví od nápojů.
 • Otravy zplodinami při hoření, nejčastější je otrava oxidem uhelnatým, která má též nejvíce smrtelných následků. Moderní materiály uvolňují například i chlór, fosgen a kyanovodík.
 • Otrava jídlem či pitím – zejména jedovatými houbami nebo nevhodně skladovaným jídlem, často s výrazně překročenou dobou minimální trvanlivosti. Fugu, maso čtverzubců rodu Takifugu – může vést při špatné přípravě ke smrtelným nehodám. Příčinou je jed tetrodotoxin, který se především vyskytuje ve vnitřnostech ryb
 • Otrava vodou je termín používaný pro naředění vnitřního prostředí organismu způsobeného příjmem čisté vody.
 • Infekce ze znečištěné vody je častá zejména v tropických oblastech, v našich podmínkách je spíše výjimečná, např. u nevhodně udržovaných studní.
 • Uštknutí hadem, kousnutí jedovatým živočichem či podráždění jedovatou rostlinou (např. bolševník velkolepý)

Rychlost vzniku otravy

Rozlišujeme akutní otravy (vzniklé následkem jednorázového přijetí velkého množství jedu, například konzumací muchomůrky zelené či uštknutím taipana) a chronické otravy (vzniklé následkem dlouhodobého přijímání nízkých dávek kumulativního jedu, např. většina otrav těžkými kovy).

První pomoc při otravě

 • Pokud lze, přerušit působení jedu. Především se jedná o přivedení čerstvého vzduchu při otravě plynem. Zvracení má vysoká rizika a je lépe jej nevyvolávat. U kontaktních jedů je žádoucí odstranění oděvu a omytí kůže nebo sliznic (výplach oka).
 • Zjistit příčinu a zajistit vzorek (obal, zbytky smaženice …)
 • Obrátit se na odborníka (155 nebo toxikologické středisko 224915402 – nonstop konzultace)

Lékařskou pomoc poskytovanou v případě otravy lze rozdělit zhruba do tří oblastí:

 1. Odstranění jedu z organismu a zamezení jeho dalšího přijímání. Jedná se především o výplach žaludku, zřídka vyvolávání zvracení v případě požití. Některé jedy kolující v krvi lze odstranit dialýzou (umělou ledvinou).
 2. Zásahy proti účinkům jedu a jejich tlumení použitím léků, umělou plicní ventilací apod.). Účinných protijedů je bohužel velmi málo, většina otrav je však léčitelná jen podporou životních funkcí.
 3. Podání séra proti patřičnému jedu (např. antitoxin proti tetanu, sérum proti kobřímu jedu) je spojeno s výrazným rizikem anafylaktického šoku.

Příklady otrav

Hlavní příznaky otravy mědí.

Otrava leptavými látkami

Pojmem leptavá látka se myslí kyselina nebo zásada, nejčastější otravou je požití, při kterém dochází k poleptání. Základní první pomoc spočívá ve zředění obsahu žaludku čistou vodou (popř. mlékem) a rychlém transportu k ošetření.

Otrava oxidem uhelnatým (CO)

Oxid uhelnatý je plyn bez barvy a zápachu, vzniká nejčastěji při nedokonalém spalování. Po proniknutí do organizmu se váže na hemoglobin, tato vazba je zhruba 200 – 300x pevnější než vazba kyslíku.

Příznaky otravy jsou zčervenání (cihlově červený obličej), bolesti hlavy, zvracení, závratě, poruchy zraku, zrychlení dechu a tepu a poruchy vědomí až bezvědomí. První pomocí je zajištění přísunu čerstvého vzduchu, popř.

umělé dýchání, lékařská první pomoc spočívá v podávání kyslíku.

Otrava alkoholy

Nejčastěji jde o otravu metylalkoholem a etylenglykolem a zejména otrava lihem (etanolem). Alkoholy samy o sobě nejsou příliš toxické, toxické jsou jejich metabolity.

První pomoc při otravě metylalkoholem a etylenglykolem (např. Fridex) spočívá v útlumu metabolizace, tedy v podání většího množství etanolu (např. vodky).

Postižený musí být urychleně hospitalizován, hrozí rozvrat metabolizmu a poškození orgánů.

Otrava houbami

Podrobnější informace naleznete v článku Otrava houbami.

Houby jakožto tradiční doplněk jídelníčku patří k běžným zdrojům otrav. Otravy houbami lze rozdělit na:

 • Otravy resorpční z hub obsahujících jedovaté látky (např. otrava muchomůrkou zelenou)
 • Obtíže po syrových houbách (např. otrava hřibem satanem)
 • Obtíže po houbách tuhých a těžko stravitelných
 • Obtíže po houbách s alergeny, hemolyzíny a antibiotiky
 • Obtíže po houbách druhotně změněných (např. otrava hnojníkem inkoustovým, obtíže o zkažených houbách atp.)

Otrava léky

Otrava léky.

Odkazy

Literatura

 • ŠTEFAN, Jiří; MACH, Jan. Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi. Praha: Grada, 2005. 248 s. ISBN 80-247-0931-7. Kapitola Poškození chemickými látkami – otravy, s. 91–117. 

Související články

 • jed
 • otrava cykasy
 • otrava houbami
 • otravy z jídla
 • Antidota
 • toxicita
 • známé oběti otrav

Externí odkazy

 • Obrázky, zvuky či videa k tématu otrava na Wikimedia Commons
 • Slovníkové heslo otrava ve Wikislovníku
Autoritní data

 • BNF: cb121538326 (data)
 • GND: 4062838-3

Portály: Medicína

Citováno z „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Otrava&oldid=20193579“

Intoxikace: příznaky, léčba (otrava)

Intoxikace neboli otravy jsou akutní stavy, provázené
znepokojivými příznaky, které se objevují náhle nebo se v krátkém
časovém období postupně rozvíjejí. Mohou zanechat trvalé
zdravotní následky
a nezřídka ohrozit život.

Obrovské množství látek, které se mohou pro člověka stát jedy, a
rozdílná chemická a fyzikální povaha těchto jedů, odpovídají značné
rozdílnosti příznaků, kterými se otravy projevují. V následujícím
textu můžeme s výhodou využít termínu „jed“
k označení všech látek, které mohou vyvolat příznaky otravy.

Musíme však mít na paměti, že takové definici za jistých okolností
vyhovují i látky, které člověka dlouhodobě obklopují, vstupují do něj
a bez poškození jej opouštějí, a proto na ně jako na jedy obvykle
nepomýšlíme.

Tak například inhalace koncentrovaného kyslíku, plynu jinak
zcela nezbytného pro život člověka, může při delším trvání působit
toxicky.

Z toho vyplývá, že doba, po kterou jed působí, a
jeho množství (či koncentrace jedu), patří mezi faktory,
které spolurozhodují o míře poškození organismu.

Podobně záleží na cestě, kterou škodlivá látka do
těla vnikne, a na míře a kvalitě odpovědi eliminačních mechanismů,
které proti přítomnosti jedu v těle bojují.

Z důvodu nedostatku prostoru budou na tomto místě uvedeny nejprve obecné
informace o všech otravách, v druhé půli textu nalezne čtenář
konkrétnější informace o otravách nejběžnějších. Jsou doplněny
o postupy první pomoci.

Nepříznivé působení jedů na člověka

Jak již bylo řečeno, působení jedu (ať už je jím specificky
působící látka nebo např. leptající chemikálie) začíná jeho vstupem
do těla. To se děje nejčastěji cestou trávicího ústrojí
(snědením, či vypitím jedu). Jedná se obvykle o záměnu lahví, záměnu
rostlin či hub nebo snědení potraviny obsahující bakterií
vytvořený toxin.

Méně často vniká jed do organismu inhalací
(nadýchání se jedovatých plynů, kouření drog), nitrožilní
aplikací
(u drogově závislých nebo v případě chyby v podání
léků), případně přes kůži.

Je nutné rozlišovat náhodné otravy a otravy
záměrné (drogy, sebevražedné pokusy).

Vstoupivší jed může ihned vyvolat tzv. nespecifický
účinek
. K jeho projevu není zapotřebí specifická interakce
organismu s jedem, protože poškození tkání působí již samotná
fyzikálně-chemická povaha jedu (např. poleptání sliznic vypitím
louhu).

Naopak specifické účinky nastávají zásahem jedu do
metabolismu člověka a/nebo do nervového či hormonálního řízení
orgánů. Proto jsou nakonec přítomny specifické příznaky (např.

slinění, poruchy vědomí, poruchy srdeční činnosti a mnohé jiné). Tyto
účinky mohou nastat ihned, ale je možná i určitá doba latence, tedy
odkladu projevu otravy. Tato doba může činit i několik hodin (např.

Budete mít zájem:  Krevní sraženiny a trombózy v žilách a tepnách

po
otravě muchomůrkou zelenou).

Lidské tělo samo je schopno některé jedy z těla odstranit, k čemuž
slouží především játra a ledviny.

To, jakou rychlostí je
likvidace a vylučování prováděno, určuje, po jakou dobu bude jed na
organismus působit. Jed se může z těla vyloučit, aniž by zanechal trvalé
následky.

Jiné jedy jsou schopné vyvolat nenapravitelná poškození
(především na již zmíněných játrech a ledvinách), vedoucí ke ztrátě
orgánových funkcí.

U některých jedů je třeba k vyvolání nevratného poškození jejich
opakované podání. Jako příklad může sloužit alkoholická
cirhóza jater.

Možné příznaky otrav (obecná část)

Byl-li jed požit cestou trávicí soustavy, lze očekávat
zvracení, bolesti břicha a
průjem.

Toto jsou typické a mnohdy i jediné příznaky
otravy rostlinami. Ubedené obtíže jsou doplněny o další příznaky
u otrav průmyslovými látkami, houbami atd.

Šokující bolest se objevuje
při destruktivním působení leptavých látek na sliznice trávicího a
dýchacího ústrojí.

Z dalších příznaků otrav jmenujme poruchy srdečního
rytmu
ve smyslu jeho zrychlení, zpomalení a/nebo nepravidelnosti,
snížení či zvýšení krevního tlaku a horečku. Je také možné pozorovat
zpomalení nebo zrychlení dechové aktivity, její
nepravidelnost, prohloubení dechu nebo mělký dech. U některých otrav
(zejména některými plyny) se objevuje změna barvy kůže.

Nápadné jsou poruchy vědomí, od malátnosti až do
bezvědomí nebo naopak zvýšená bdělost a hyperaktivní stav. Především
u otrav drogami mohou být přítomny rozličné poruchy
psychiky
, na jedné straně ztráta zábran a euforie, na straně
druhé deprese vedoucí až ke snaze o sebepoškození či k agresivitě.

Léčba otrav

Léčba je často započata záchrannou službou podle
příznaků, které pacient jeví (vodítkem pro diagnózu otravy jsou také
dopisy na rozloučenou, obaly od léčiv či chemikálií, zbylé bobule,
houbové pokrmy apod.).

Po transportu do nemocnice je cílem lékařů zabránit dalšímu
vstřebávání látky z trávicí soustavy do krve, vstoupila-li do organismu
požitím. To lze zajistit několika způsoby podle toho, jaké je látka povahy
a je-li pacient při vědomí.

Možnými způsoby jsou: podpoření zvracení,
výplach žaludku, celkový výplach střeva,
klyzma (klystýr) a aplikace velkého množství
živočišného uhlí. U pacientů v bezvědomí musejí být
dýchací cesty nejprve zajištěny intubací, teprve poté se do žaludku
zavádí sonda, kterou je výplach prováděn.

Dalším prvkem léčby je podání tzv. antidota,
protijedu, tedy látky, která působí proti účinkům jedu. Jed musí být
samozřejmě přesně určen a ne proti všem jedům antidotum existuje.

Je-li
jed neznámý, probíhá již během prvních kroků léčby pacienta soubor
diagnostických úkonů k jeho zjištění (toxikologický rozbor zvratků,
krve, určení houby mykologem, rostliny botanikem apod.), aby mohlo být
antidotum vybráno.

Jeho podání je nutné co nejdříve, s ubíhajícím
časem ztrácí význam.

V některých případech je nutné pokusit se eliminovat jed kolující
v krvi. Užívá se k tomu např. technika forsírované
diurézy
: pacientovi je nitrožilně podáno velké množství tekutin,
které je poté pomocí diuretik (léčiv zvyšujících tvorbu moči) cestou
močového traktu vypuzeno, čímž se močí odstraní i velký
podíl jedu.

Jinou účinnou technikou je hemoperfúze, při níž se
krev pacienta „čistí“ průtokem přes živočišné uhlí (uhlí má
velkou absorpční schopnost a jed, ale i jiné složky krve, na
sebe váže).

V jiných případech může být k odstranění jedu z krve použito
nejnáročnější přístrojové techniky – hemodialýzy,
která jed z krve „vymývá“ v mimotělním krevním oběhu. Posledně
jmenované techniky jsou dostupné pouze na specializovaných pracovištích

Nejčastější typy otrav a první pomoc

Otravy rostlinami Otrava
muchomůrkou zelenou Otrava alkoholem Otrava oxidem uhelnatým

Otravy rostlinami

Většina rostlin v našich podmínkách vyvolává pouze podráždění
trávicího traktu s bolestmi břicha,
průjmy nebo zvracením.

Látky obsažené
v některých druzích mají vliv na nervovou soustavu (Rulík zlomocný,
Durman obecný, Lýkovec, Tis červený aj.). U dětí je poměrně častá
záměna bobule Vraního oka za borůvky. Bobule chutnají odporně, dítě
pozře obvykle velmi malé množství, i když i to stačí k vyvolání
otravy.

Otravy končí smrtelně zřídka, obvykle při nedostupnosti
lékařské péče. K dlouhodobému poškození orgánů nedochází.

První pomoc zahrnuje vyvolání zvracení
(pokud je postižený při vědomí a spolupracuje), podání velkého
množství živočišného uhlí (možno i několik balení),
tablety rozpouštíme ve vodě. Uschováme vzorek rostliny,
jejíž část pacient požil, nebo ji lépe předáme lékaři celou.
Urychleně transportujeme do nemocnice, při těžším průběhu otravy
voláme záchrannou službu.

Otrava muchomůrkou zelenou

Jedná se o velmi závažnou otravu, záludnou pro dlouhou dobu latence
(rozvoj příznaků za 8 hodin od požití nebo i déle). Projevuje se zprvu
zvracením, průjmem a bolestmi
břicha
.

Jedy obsažené v muchomůrce zelené působí odúmrť buněk jater a
ledvin, na nezvratné poškození těchto dvou orgánů pacient umírá i přes
intenzívní terapii v nemocnici. Muchomůrka zelená tvoří naprostou
většinu otrav houbami v České republice a je smrtelná ve čtyřech
z pěti případů.

první pomoci vyvoláváme zvracení,
podáváme největší možné množství živočišného
uhlí
, jaké je pacient schopen pozřít. Zásadní je včas pojmout
podezření na otravu houbami, zajistit odpad z hub nebo zbytky pokrmu pro
mykologické vyšetření.

Otrava alkoholem

Je rozeznána i laikem dle charakteristického zápachu z úst
intoxikovaného, a nazývá se opilost (ebrietas alcoholica).
Její progrese s přibývajícím množstvím etanolu v krvi se dá
charakterizovat čtyřmi stádii.

Ve stádiu prvním alkohol odstraňuje zábrany v komunikaci a
jiné sociální interakci, zvedá náladu (působí až euforii), zvyšuje
sebevědomí k provedení úkonů, na které by si konzument alkoholu jinak
netroufl. Schopnost včas a přesně reagovat na náhlé podněty je však
snížena.

Druhé stádium tyto schopnosti dále snižuje. Chyby jsou znatelné
už i při provádění stereotypních pohybových vzorců, jako je chůze.
Slábne orientace v prostoru, odhad vzdálenosti a celkově se snižuje kvalita
vnímání.

Třetí stadium znamená totální úpadek všech funkcí nervového
systému, opilec upadá do bezvědomí, ze kterého ho lze jen obtížně
probudit, komunikuje neartikulovanou řečí a existuje u něj akutní
nebezpečí vdechnutí zvratků.

Čtvrté stádium hrozí zástavou dechu a srdeční činnosti,
které bez adekvátní pomoci vedou ke smrti. Smrtelná hladina v alkoholu je
dána tělesnou konstitucí, enzymatickou výbavou a mírou alkoholismu.

První pomoc se zaměřuje především na zachování
průchodnosti dýchacích cest a kontrolu životních funkcí. Postiženého
uložte do stabilizované polohy.

Jsou-li známky poruchy
dýchání (nepravidelnost) nebo pokud pacient úporně zvrací,
přivolejte záchrannou službu. Zvracením se z těla
ztrácejí tekutiny, opilost navozuje nízkou koncentraci glukózy (cukru)
v krvi.

V případě bezvědomí jsou oba problémy řešitelné jen odborným
zásahem.

Otrava oxidem uhelnatým

Oxid uhelnatý vzniká nedokonalým spalováním paliv v motorech, kamnech a
průtokových ohřívačích vody (karmách). Je bezbarvý a bez zápachu, proto
zamořené prostředí nelze rozeznat a jeho účinky postižená osoba pocítí
jako malátnost krátce před upadnutím do
bezvědomí.

Oxid uhelnatý se váže na červené krevní barvivo, které po těle
distribuuje kyslík. Distribuce kyslíku do tkání je proto značně omezena,
navíc oxid uhelnatý se s barvivem váže mnohem silněji (kyslík dýchaný
v obvyklé koncentraci nemá šanci tuto vazbu „přebít“).

Příznaky otravy jsou bezvědomí, jasně červená
kůže
a pravděpodobné jsou poruchy dýchání a
oběhu
. Při včasném nálezu postiženého a dostupnosti odborné
pomoci (terapie koncentrovaným kyslíkem) je možné plné uzdravení.

První pomoc spočívá ve vynesení postiženého na čerstvý
vzduch
, přivolání záchranné služby a přípravě
na nutnost laické resuscitace (umělé dýchání a masáž
hrudníku) v případě zástavy dechu. V případě dostupnosti kyslíkové
láhve (např. u potápěčů nebo v dobře vybavených závodních
lékárničkách) pacientovi dáváme dýchat kyslík.

Jak si mohu pomoci sám

V oblasti otrav je vždy nejdůležitější prevence.
Chemikálie uchováváme vždy v původních obalech, v případě jejich
přelití např. do PET lahví od nápojů je nutné tyto láhve důsledně
označit.

Léčiva ukládáme mimo dosah dětí a výrazně senilních
osob, při jejich užívání se včas seznámíme s doporučeným
dávkováním.

Dětem dovolujeme sbírat lesní plody pouze za kontroly dospělou osobou.
Sbíráme vždy jen takové houby, se kterými máme zkušenosti a bezpečně je
poznáme. Vždy, máme-li sebemenší pochybnosti o druhu, houbu raději
nekonzumujeme.

Diskuse

 • Otrava
  jídlem – kdy se u vás projevila?
 • Otrava
  jídlem a kojení

Další názvy: otrava, předávkování

Otravy

Jedy se mohou do těla dostat mnoha způsoby:

 • Ústy – snědením nebo vypitím,
 • plícemi – vdechováním různých plynů a chemických a průmyslových výparů,
 • porušenou kůží – infekcí, kousnutím, bodnutím nebo uštknutím,
 • vstřebáním kůží? například organická rozpouštědla.

Obecné příznaky : Mezi obecné příznaky otrav patří: blouznění a křeče, příznaky dušení, namodralé zbarvení obličeje, rtů a nehtů, zmatenost, snížená schopnost reakce, nevolnost, zvracení, je možná i ztráta vědomí.

Všeobecná pravidla první pomoci při otravě:

 1. Uklidni postiženého a pokus se zjistit, co se stalo.

 2. Nevíš-li, co otravu způsobilo, nepokoušej se vyvolat zvracení.

 3. Je-li postižený v bezvědomí, ale jeho dýchání je dostatečné, ulož ho do zotavovací polohy.

 4. Zajisti rychle zdravotnickou pomoc na čísle 155 a buď připraven na potřebu resuscitace.

 5. V případě zástavy dechu postupuj dle pravidel pro resuscitaci. Dbej na to, abys nepřišel do styku s jedem, který by mohl být v okolí úst postiženého.

Otrava alkoholemAlkohol je obsažen v alkoholických nápojích – pivo, víno, destiláty.

Příznaky:Hlavními příznaky otravy alkoholem je pach dechu po alkoholu, nesrozumitelná řeč, postižený neudrží rovnováhu a je možné i velmi rychlé upadnutí do bezvědomí.

První pomoc:Pokud postižený nereaguje, je nutné uvolnit dýchací cesty. Pokud dýchá normálně, ulož jej do zotavovací polohy. Hrozí totiž, že se postižený pozvrací a mohl by se udusit. Pokud nedýchá nebo nedýchá normálně, přivolej záchrannou službu a  začni s resuscitací.

Budete mít zájem:  Bodlák (Ostropestřec mariánský) a zdraví – na migrény i poruchy tlaku

Otrava Fridexem a podobnými látkamiK otravě fridexem a podobnými látkami dochází zpravidla náhodně, kdy je v lahvi od limonády nalita nemrznoucí směs do chladících systému automobilů – Fridex. Tyto otravy mají velmi rychlý průběh.

Příznaky:Tyto otravy jsou velmi nebezpečné! Na počátku stav vypadá jako pouhá opilost. Často nejsou pozorovány žádné příznaky. Pokud se nějaké objeví, pocházejí od celkového selhávání ledvin a je zpravidla již pozdě na pomoc.

První pomoc:Při poskytování pomoci postiženému, i když by byl nezletilý, podej k vypití 100-200ml (tj. asi malá sklenička) 40% destilátu (např. vodka, rum, whisky, koňak?). Postiženého zklidni a přivolej na čísle 155 zdravotnickou pomoc nebo zajisti jinak rychlý převoz do nemocnice.

Otrava kysličníkem uhelnatým (CO)Kysličník uhelnatý se uvolňuje při každém spalování. Při nedokonalém spalování nebo poruše odtahu spalin se může snadno vyvinout těžká otrava.

Otrávený si často neuvědomuje, že je postižený a nemá sílu nic udělat. Nemá ani vůli jít ke dveřím nebo otevřít okno ačkoli ví, že by to měl udělat.

Největší riziko jsou  plynové ohřívače vody – karmy, kotle na zemní plyn a výfukové plyny z aut v uzavřených prostorech.

Příznaky:Postižený bývá zmatený a může připomínat opilého člověka. Má bolesti hlavy, závratě, je dezorientován. Objevují se křeče a poruchy srdečního rytmu. Má slabý často zrychlený  dech i puls a normální barvu pokožky. Často a rychle upadá do bezvědomí.

První pomoc:Při poskytnutí první pomoci mysli na svoji bezpečnost. Nejdříve otevři okna a zajisti větrání místnosti. Postiženého vytáhni ze zamořené místnosti. Otrava probíhá velmi rychle a mohl bys jí podlehnout během několika desítek vteřin. Pokud je místnost uzavřená a nelze jí vyvětrat, ihned zavolej hasiče (čísla 112 nebo 150).

Pokud je postižený v bezvědomí a po uvolnění dýchacích cest nedýchá, nebo nedýchá normálně začni okamžitě s resuscitací. Pokud je při vědomí,a po uvolnění dýchacích cest normálně dýchá, ulož jej do zotavovací polohy. V každém případě zavolej zdravotnickou pomoc na čísle 155.

Otrava kysličníkem uhličitým (CO2)Jedná se o bezbarvý plyn bez vůně a zápachu, proto jej člověk svými smysly nevnímá. Vzniká při kvašení vína, piva, je to produkt dokonalého spalování zemního plynu, propan-butanu.

Je normálně přítomen v atmosféře (0.03%), dokonce jej vydechujeme. Pokud jeho koncentrace v okolí přesáhne cca 3%, má na člověka nepříznivý vliv.

Je-li přítomen v uzavřené místnosti, jsou zpravidla první obětí psi, kteří doprovázejí člověka, protože je těžší než vzduch a drží se tedy při zemi.

Příznaky:Postiženého provází nevolnost, pocit na zvracení, bolesti hlavy, závratě, poruchy zraku, únava, ospalost, zrychlení tepu a dechu. Postupně člověk upadá do bezvědomí.

První pomoc:Při poskytnutí první pomoci mysli na svoji bezpečnost. Nejdříve otevři okna a zajistí větrání místnosti nebo postiženého doprav na čerstvý vzduch mimo hrozící nebezpečí. Pokud je místnost uzavřená a nelze jí vyvětrat nebo není možné se k postiženému bezpečně dostat, zavolej hasiče (čísla 112 nebo 150).

Pokud je postižený v bezvědomí a po uvolnění dýchacích cest nedýchá nebo nedýchá normálně, začni okamžitě s resuscitací. Pokud je při vědomí, sleduj kvalitu vědomí. V každém případě zavolej zdravotnickou pomoc na čísle 155.

Otrava léky a drogamiK otravě léky nejčastěji dochází při předávkování a při drogové závislosti. Léky nebo drogy mohou být vdechovány, polykány nebo vpraveny do těla injekcí. U osob závislých na drogách mohou být patrné stopy po použití podkožních injekcí.

Příznaky:Příznaky otravy jsou různé v závislosti na druhu požité látky. Při otravě omamnými látkami bývá zpomalené dýchání a může dojít až k jeho zástavě. Při otravě uklidňujícími léky bývá mělké dýchání, kůže postiženého je na pohmat chladná a lepkavá. Při otravě povzbuzujícími látkami může být postižený vzrušený, může se třást a mít halucinace.

První pomoc:Pokus se zjistit příčinu otravy a neodkladně zajisti zdravotnickou pomoc na čísle 155. V případě, že je postižený v bezvědomí a jeho spontánní dýchání je dostatečné, ulož ho do zotavovací polohy. Pokud postižený nedýchá nebo nedýchá normálně, postupuj podle pravidel resuscitace.

Otrava houbamiOtrava nesprávně určenými a nasbíranými jedovatými houbami často postihuje celou rodinu nebo jinou větší skupinu osob.

Příznaky:Typickými příznaky jsou bolesti břicha, průjmy, poruchy vidění, slzení, slinění a celková nevolnost.

První pomoc:U postižených při vědomí se můžeš pokusit vyvolat zvracení, ?přivolej lékaře na čísle 155. Pokus se zajistit vzorek potravy (třeba i ze zvratků) pro laboratorní rozbor.

Podívej se na fotky nebo videa:

Zástava dechuTy to zvládneš.cz – PORANĚNÍ PÁTEŘE – skok do vodyTy to zvládneš.cz – MASIVNÍ KRVÁCENÍTy to zvládneš.cz – PORANĚNÍ RUKY – pyrotechnikaZvířataPoleptání okaTy to zvládneš.cz – PORANĚNÍ HLAVY – IN-LINE brusleníEpileptický záchvatÚžeh, úpalUštknutíCévní mozková příhodaInfarktTy to zvládneš.cz – OPAŘENÍ, POPÁLENÍŠokTy to zvládneš.cz – ASTMATICKÝ ZÁCHVATOtravyPobyt na horáchBezvědomíPády z výškyTy to zvládneš.cz – POPÁLENINYTy to zvládneš.cz – OTRAVA NEZNÁMOU LÁTKOU

Jaké jsou linky tísňového volání? Znáte všechna čísla?Zjistit víceJak by mělo vypadat správné volání na tísňovou linku se dozvíte zde.Zjistit víceZjistit víceZjistit víceVíš jak správně provádět resuscitaci ?Zjistit více Zajisti průchodnost dýchacích cest u postiženého, zajisti mu dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Nejlépe je být pod širou oblohou, nebo alespoň dokořán…Zjistit vícePři vysokých okolních teplotách není dobré věnovat se velké tělesné zátěži. Hrozí selhání řízení teploty tvého těla. Kůže je rudá, suchá a horká, objevují se…Zjistit víceK tonutí dochází uzavřením nebo zaplavením dýchacích cest při ponoření do vody či jiné tekutiny. Utonutí je nejčastější způsob úmrtí při sportování či…Zjistit vícePři vysokých okolních teplotách není dobré věnovat se velké tělesné zátěži. Hrozí selhání řízení teploty tvého těla. Kůže je rudá, suchá a horká, objevují se…Zjistit vícePopálené místo začni chladit,a to pouze do 5% tělesného povrchu např. proudem studené čisté vody. Chladit popálené místo bys měl tak 10 minut. Cítí-li postižený…Zjistit víceObecná pravidla pro první pomoc při poleptání jsou stejná jako při popáleninách. Musíš co nejrychleji odstranit z postiženého látky způsobující poleptání. Pokud…Zjistit víceSnaž se přesunout postiženého z nepříznivého počasí nebo prostředí. Podle možností mu poskytni další oblečení, popř. deku. Opatrně postiženého otepluj (teplou…Zjistit víceMechanické poranění oka vždy potřebuje lékařské ošetření. Drobné předměty se snaž odstranit výplachem čistou vodou. Nikdy z oka nevytahujeme předměty, které do…Zjistit vícePři kousnutí zvířetem ránu a její okolí nejprve vydesinfikuj, např. jodem, septonexem apod. Pak poraněné místo překryj čistým kouskem látky a vyhledej lékaře.…Zjistit víceVhodné je okolí bodnutí ledovat nebo alespoň přikládej studené obklady, které zpomalí rozvoj otoku. Pokud se neobjeví celkové příznaky, ani nemusíš volat…Zjistit víceKlíště bys měl usmrtit pomocí jodové tinktury, což je desinfekční přípravek s jodem. Tinkturu nanes v průměru cca 2,5 cm v okolí klíštěte. Viklavým pohybem…Zjistit vícePamatuj si, že ránu nikdy nevysáváme, nezaškrcujeme, nevypalujeme ani do ní neřežeme a ani nechladíme. Bolest i otok přetrvávají asi 3 týdny. Podání protijedu…Zjistit vícePokus se pacienta při pádu zachytit a z jeho blízkosti odstraň všechny předměty, které by jej mohly ohrožovat. Uvolni mu oděv tam, kde je příliš těsný…Zjistit vícePři úrazu hlavy, otřesu mozku ? je vždy nutné zavolat záchrannou službu na čísle 155! Při čekání na lékaře nech postiženého ležet s lehce zvýšenou horní…Zjistit vícePostižený si zpravidla sám najde polohu, při které se mu uleví. Pokud svoji chorobu už zná, má u sebe zpravidla i léky. Bývají ve spreji a aplikují se…Zjistit víceV případě akutní hypoglykémie u pacienta při vědomí podej postiženému sladký nápoj, například kolu nebo oslazený čaj. Případně mu můžeš dát na vycucání kostku…Zjistit víceV případě cévní mozkové příhody pacienta polož na lůžko a pokud je při vědomí, mírně mu zvedni hlavu. Pokud je pacient v bezvědomí, a po uvolnění dýchacích cest…Zjistit vícePostiženého polož na záda, zvedni mu nohy pod úhlem 30° a podlož mu je. Zajisti dostatečný přívod čerstvého vzduchu a uvolni mu tísnící oděv na hrudi a kolem…Zjistit vícePoraněnými končetinami raději nehýbej. Nejlépe je lze znehybnit měkkým obložením. Dlahování je zbytečné, pokud přijede odborná pomoc. Zraněné ruce znehybníš…Zjistit víceNení důležité rozeznat typ krvácení. Důležité je co nejrychleji krvácení zastavit!
Zjistit víceRány rozdělujeme na povrchní a hluboké. Základním pravidlem u všech ran je: Nic z rány co v ní pevně drží, nevytahovat! Obecně platí, že rány a jejich okolí…Zjistit víceJak si počínat při předávkování drogou. Jak pomoci ?Zjistit víceBezvědomí je život ohrožujícím stavem. Včasnou a správně posyktnutou první pomocí však život postiženého můžete zachránit. A není to nic složitého! Všechny…Zjistit víceKrok po kroku k první pomoci.Zjistit víceZabránit úmrtí člověka, který je ve stavu ohrožujícím jeho život, může každý.Zjistit vícePři zástavě dechu nebo krevního oběhu rozhodují o záchraně života minuty.Zjistit vícePři šoku selhává krevní oběh, klesá krevní tlak a v těle přestává být dostatek kyslíku, a proto představuje stav ohrožující život. Pomoc tedy musí přijít co…Zjistit víceÚrazy po pádu z výšky patří k velmi častým!Zjistit víceJaké jsou linky tísňového volání v Evropské unii? Znáte všechna čísla?Zjistit víceOblíbené mýty a omyly v první pomoci.Zjistit vícePřístroj s velmi jednoduchým ovládáním, který dokáže zachránit život.Zjistit více

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector