Povinné roušky se ruší, výjimky ale budou i nadále

9. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od čtvrtka 10.

 září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy.

Roušky jsou základní preventivní opatření nejen v souvislosti s COVID-19, ale také v souvislosti s blížícím se obdobím respiračních onemocnění.

Povinné roušky se ruší, výjimky ale budou i nadále

Kvůli zhoršující se epidemické situaci jsem dnes ráno svolal mimořádné jednání Centrálního řídícího týmu Chytré karantény. S odborníky jsme se shodli, že od zítra zavedeme povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé ČR.

Roušky jsou základní preventivní a neekonomické opatření, které je velmi účinné. Vyzývám také všechny občany k maximální odpovědnosti a dodržování základních hygienických pravidel. Zapamatujme si pravidlo 3R. Ruce, roušky, rozestupy. Je to to nejmenší a přitom tak důležité.

Každý z nás může svým odpovědným přístupem přispět ke zvládnutí této epidemie,” připomněl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Roušky budou od zítra povinné mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj). V případě budov škol, školských zařízení a budov vysokých škol se povinnost vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody).

Výjimku z povinnosti mají například děti do dvou let, děti a pedagogové v mateřských školách, hospitalizovaní pacienti, osoby při provádění autorského díla, moderátoři, sportovci v době tréninku nebo soutěže, snoubenci v průběhu obřadu a další.

Veškeré výjimky jsou uvedeny v mimořádném opatření a níže v textu tiskové zprávy.

Roušky významně snižují riziko šíření infekce. Jsou jednoduchou ale maximálně efektivní bariérou, která zabraňuje šíření kapének vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání.

S ohledem na denní vysoké nárůsty nových případů jdeme cestou zavedení roušek ve vnitřních prostorách staveb, kde jsou lidé v uzavřeném prostoru, nejsou často dodržovány rozestupy a infekce se tak snadněji šíří. Očekáváme, že počty nových případů budou nadále růst.

Na dnešním jednání se proto všichni odborníci shodli, že je potřeba reagovat rychle a roušky zavést již od zítra. Chci také požádat všechny občany o zodpovědnost a dodržování hygienických pravidel.

A pokud pocítíte příznaky respiračního onemocnění, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého lékaře,“ doplnila ministra hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Povinnost nosit roušku se NEVZTAHUJE na:

a) děti do dvou let věku,b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,c) osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,d) internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,e) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,f) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,g) žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,h) zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,i) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,j) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,k) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,l) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,m) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,n) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,o) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,p) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,q) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,r) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,s) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,t) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,u) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,v) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,w) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,x) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,

y) osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

Odbor komunikace s veřejnostíIng. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: [email protected]

Nošení roušek dostává nový řád. Kde budou povinné, ukáže mapa

Tisková konference k další vlně rozvolnění opatření proti koronaviru. (Video: ČTK)

aktualizováno • 18. 6. 2020 14:58

Dění kolem koronavirové epidemie sledujeme v online zpravodajství.

– Od července už nebude platit povinnost nosit roušky ve venkovních i vnitřních prostorech. Výjimky ale budou v některých místech. Opatření se nově budou zavádět na regionální úrovni.

V případě vzniku ohniska nákazy se tak mohou omezení v dané oblasti vrátit.

Ministerstvo plánuje vytvořit web s mapou, kde bude pro každý region popsán aktuální stav ohledně epidemiologické situace a s ní související omezení.

– V regionech se zhoršenou epidemiologickou situací bude povinné zakrytí nosu a úst při jízdě v taxi, na vnitřních hromadných akcích a také na venkovních hromadných akcích při vzdálenosti do 1,5 metru od jiného člověka.

Roušky se budou muset v místech se zvýšeným výskytem covid-19 nosit také v kinech, divadlech a při jiných kulturních a sportovních akcích, ve zdravotních a sociálních zařízeních.

Ochrana nosu a úst tam bude povinná pro kadeřníky a další zaměstnance péče o tělo a také pro pracovníky stravovacích služeb a jiných provozoven při kontaktu se zákazníky bližším než 1,5 metru, pokud je nebude oddělovat například bariéra z plexiskla na pultu.

– Kapacita účastníků pro konání hromadných akcí se od pondělí 22. června navyšuje z 500 na 1000 lidí.

Koupaliště, zoologické a jiné zahrady, muzea, galerie, hrady, zámky a podobná zařízení se vrátí k běžnému provozu, ruší se tak limit deset metrů čtverečních na osobu a povinné odstupy mezi lidmi.

Povoleny budou od pondělí veletrhy s maximální účastí do 5000 lidí ve stejný čas. Změny nastávají i pro lázeňský sektor, kde se ruší limit deseti lidí pro skupinové procedury a zároveň se rozvolňují pravidla pro společné stravování lázeňských hostů.

 • Sedm lokálních ohnisek nákazy covid-19 zaznamenali v posledních týdnech hygienici v Olomouckém kraji, kde se nový typ koronaviru začal šířit v domově pro seniory, klášteře, stavební firmě, tiskárně a zaznamenán byl i na dvou školách. V lokálních ohniscích bylo zjištěno zhruba 130 pozitivních případů nákazy novým koronavirem. Dalšímu rychlému šíření zabránila karanténa lidí, kteří s infikovanými přišly do styku. Vyplývá to z údajů Centrálního řídícího týmu covid-19, podle kterého Olomoucký kraj patří dlouhodobě mezi rizikové oblasti.
 • Negativně testován na covid-19 byl také radní pro majetek Jan Chabr nebo zastupitel Prahy 4 Lukáš Zicha. Zicha společně se svým partnerem byli o víkendu v kontaktu s nakaženým náměstkem primátora Petrem Hlubučkem. A právě partner Zichy byl ve středu také pozitivně testován na nový typ koronaviru.
 • Praha stále patří mezí místa, kde dochází ke komunitnímu šíření nového koronaviru. Pověřená hlavní hygienička Jarmila Rážová popsala, jak se odtud virus šíří do dalších částí Česka.
 • Pražská hygienická stanice zatím nemá potvrzené další osoby s onemocněním covid-19, které byly v kontaktu s náměstkem pražského primátora Petrem Hlubučkem. Ten byl pozitivně testován na nový typ koronaviru v úterý večer. Ve středu se pak zaměstnanci pražského magistrátu i politici podrobili testu. „Zatím nebyl hlášen žádný pozitivní výsledek,“ uvedla ředitelka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová.„Negativní výsledky byly hlášeny i u všech osob, které se v pondělí a úterý pohybovaly v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky,“ doplnila Jágrová s tím, že výsledky testů jsou jim však postupně doručovány.Negativní test měl podle informací Seznam Zpráv také senátor Petr Holeček. Ten by v kontaktu s Petrem Hlubučkem během víkendu. „Test je negativní,“ uvedla mluvčí Senátu Sue Nguyen.
 • Pražský primátor Zdeněk Hřib měl negativní test na koronavirus, zůstává ale dál v karanténě.„Pan primátor tráví karanténu v odloučení od rodiny, aby se vyloučila potenciální možnost přenosu nákazy na jeho manželku a tři děti a případně dále. Od včerejšího rána dále pokračuje v práci vzdáleně a většiny plánovaných schůzek se účastní online přes videokonferenci. Včerejší odběr na koronavirus vyšel dnes negativně, ale karanténa nadále platí až do 29. června,“ uvedla jeho poradkyně Martina Vacková.Negativní test má také Hřibův náměstek Petr Hlaváček.
 • Nové případy covid-19 jsou v každé městské části Prahy. Podle pověřené hlavní hygieničky Jarmily Rážové dochází ke komunitnímu šíření viru, ale jsou i lokální ohniska s desítkami nakažených, řekla dnes novinářům. Podle dat Hygienické stanice hlavního města Prahy bylo do středečních 18:00 v Praze 2248 pozitivně testovaných, za poslední týden podle Rážové průměrně 15 nových za den. „Nosit roušky v MHD dál považujeme za velmi potřebné,“ řekla Rážová. Více případů se podle ní v posledních dvou týdnech objevilo v Praze 4 až 6, Praze 8 až 10 a Praze 13.
 • Výsledky testu na covid-19 zná už také poslanec za ANO Patrik Nacher. „Negativní. Stejně musím zůstat v karanténě,“ napsal Seznam Zprávám.Tak jsem snad poprvé v životě ve stavu, kdy být NEGATIVNÍ je jednoznačně plus a velká úleva pro mě a mé okolí, včetně Sněmovny— Patrik Nacher (@PatrikNacher) June 18, 2020
 • Poslanec a pražský zastupitel Jan Čižinský (KDU-ČSL, Praha Sobě) má negativní test na covid-19. V karanténě ale zůstává.Na koronavirus mám negativní test. V karanténě zůstávám. Ale stále mám pozitivní chuť sloužit naší zemi a už to brzo společně s aktivními lidmi na https://t.co/VxoO8yLaKW rozjet a svou vlast změnit k lepšímu. A tak se můžete přidat :-)Konec hlášení.
Budete mít zájem:  Příznaky Dehydratace U Seniorů?

— Jan Čižinský (@jancizinsky) June 18, 2020

 • České a moravské univerzity se spojily ke společnému apelu. „Nyní je důležité se aktivně zasazovat o to, aby strach z nákazy novým koronavirem nepřerostl ve strach z otevírání hranic,“ konstatují akademici.

 • Epidemiologický tým dnes oznámil zřejmě poslední velkou vlnu rozvolňování celorepublikových opatření. Co se v následujících dnech změní, si přečtěte v přehledu.

 • Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR plánuje vytvořit web s mapou, kde bude pro každý region popsán aktuální stav ohledně epidemiologické situace a s ní související omezení.

 • V Česku bylo od začátku epidemie do dnešního rána zaznamenáno 10 176 případů koronaviru. Během středy přibylo 51 nových případů, podobně jako předchozí den.

  Zemřelých s nemocí covid-19 je celkem 333, naopak 7 401 se už vyléčilo. Aktuálně je tak v Česku 2 442 nemocných. U většiny má choroba mírný průběh. V nemocnicích je nyní 133 pacientů, v těžkém stavu je devět z nich.

  Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví k dnešním 9:00.

 • Na veletrzích je podle epidemiologa Rastislava Maďara v případě větších akcí nezbytné rozdělit návštěvníky do sektorů s vlastním zázemím, například toalety, občerstvení, vchod a podobně, s maximálním počtem 1 000 lidí na jeden sektor.

  „Tyto sektory mohou být i mobilní, ale platí, že musejí být funkčně odděleny, například přenosným oplocením, umístěním v jiné části areálu, případně jinou formou.

  Odstup mobilních sektorů musí být nejméně čtyři metry, přičemž počet sektorů na jednom místě nesmí přesáhnout pět,“ upřesnil podmínky.

 • Rozvolňování se týká i rozestupů. „Přecházíme k dobrovolnosti nejen u nošení roušek, ale i doporučených rozestupů,“ uvedl epidemiolog Rastislav Maďar. Podle něj by ale provozovatelé měli nadále na rozestupy lidi upozorňovat.

 • Počet diváků na sportovních utkáních se od července rozšíří na čtvrtinu kapacity stadionu. Lidé budou sedět ob řadu a ob sedačku vedle sebe. „Od září by bylo možné navýšit kapacitu na polovinu,“ uvedl epidemiolog Rastislav Maďar. Lidé by tak seděli už vedle sebe, ale stále ob jednu řadu.

 • Za současné situace by zákaz nočního provozu stravovacích zařízení zůstal v platnosti v Praze a v okrese Karviná, kde jsou lokální ohniska nákazy. „Uvidíme, jaký bude vývoj v dalším týdnu.

  Průběžně budeme situaci vyhodnocovat a s dostatečným předstihem budeme informovat o tom, kterých regionů se budou omezení týkat,“ uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

  Podle ministerstva zdravotnictví je vývoj epidemiologické situace v Česku příznivý.

 • Od 1. července už mohou být restaurace a hospody v Česku otevřené i v čase od 23:00 do 6:00. Lidé také budou moci konzumovat občerstvení například v hledištích kin. Rozvolnění těchto opatření se ale ještě nebude týkat míst s vyšším výskytem onemocnění covid-19.

 • V regionech se zhoršenou epidemiologickou situací bude povinné zakrytí nosu a úst při jízdě v taxi, na vnitřních hromadných akcích a také na venkovních hromadných akcích při vzdálenosti do 1,5 metru od jiného člověka.

  Roušky se budou muset v místech se zvýšeným výskytem nemoci covid-19 nosit také v kinech, divadlech a při jiných kulturních a sportovních akcích, ve zdravotních a sociálních zařízeních.

  Ochrana nosu a úst tam bude povinná pro kadeřníky a další zaměstnance péče o tělo a také pro pracovníky stravovacích služeb a jiných provozoven při kontaktu se zákazníky bližším než 1,5 metru, pokud je nebude oddělovat například bariéra z plexiskla na pultu.

 • Roušky budou od středy s výjimkami povinné i v ulicích a v autech, oznámil Prymula

  „Ve všech zastavěných prostorách jsou nyní povinné roušky v případě, že se jedná o setkání v menší než dvoumetrové vzdálenost a nejde o členy jedné rodiny. Mimo zastavěné oblasti roušky požadovány nadále nejsou,“ uvedl ministr zdravotnictví na tiskové konferenci po jednání vlády.

  „Čím je chladnější počasí, tím narůstá význam roušek venku,“ dodal následně Prymula. Tím, že se na jaře zavedly, se podle něho snížil i výskyt jiných běžných respiračních chorob. Povinné budou také roušky v autě, pokud v něm člověk nepojede sám nebo jen se členy své rodiny.

  Že se znovuzavedení nošení roušek venku zvažuje, potvrdil Prymula i hlavní hygienička Jarmila Rážová už v pátek. Prymula ale tehdy řekl, že „v těchto dnech“ se další opatření přijímat nebudou.

  Výjimky zůstávají stejné jako pro nošení roušek v budovách, platí například pro děti do dvou let a ve školkách, pro dětské domovy, osoby s poruchou intelektu, domovy pro seniory a další pobytové sociální služby, soudce nebo ústavní činitele. Nemusí je mít také herci, tanečníci, moderátoři nebo přednášející, nutné nejsou také při focení portrétu nebo natáčení. Také snoubenci je nemusí mít při svatebním obřadu nebo focení a povinné nejsou ani pro sportovce v době tréninku.

  Vše, co víme o koronaviru: nemění své chování, vytváří mikrosraženiny a chlad mu svědčí

  Číst článek

  Prymula zároveň uvedl, že vláda neplánuje tento týden jednat o úplném lockdownu země. „Základní opatření by měla platit minimálně čtrnáct dnů, abychom věděli, že mají nějaký dopad. Nemyslím si, že by to bylo ve středu nebo kdykoliv tento týden,“ uvedl Prymula.

  Nárůst hospitalizovaných

  Za pondělí stoupl v Česku počet hospitalizovaných s koronavirem o 202. Celkově jich je podle dat ministerstva zdravotnictví 3721, 589 z nich pak vyžaduje intenzivní péči. Oproti údajům z pondělního rána také přibylo 79 úmrtí pacientů s covidem-19 a 4086 nově nakažených. Infikovaných je nyní v zemi téměř 104 000.

  Laboratoře v neděli provedly přes 17 000 testů, nejmíň za uplynulý týden. Pozitivní byl přitom téměř každý třetí testovaný, podobně jako v předchozích dnech.

  Podle ministra zdravotnictví Prymuly se Česko potřebuje dostat na podíl pod deset procent.

  Od začátku března, kdy se v zemi objevily první případy covidu-19, se koronavirem v zemi nakazilo bezmála 178 000 lidí. Přes 72 000 se z nemoci vyléčilo.

  Počet zemřelých s prokázaným onemocněním covid-19 v posledních týdnech rovněž stoupá. Celkový počet úmrtí se v říjnu více než zdvojnásobil. Jen v uplynulém týdnu eviduje ministerstvo zdravotnictví 423 úmrtí s covidem, nejvíce pacientů – 71 – zemřelo v pátek, v sobotu i neděli bylo obětí přes šest desítek, za pondělí zatím 36.

  Nejvýrazněji se koronavirus v posledních sedmi dnech šířil v okresech Zlín a Plzeň-sever, kde na 100 000 obyvatel připadá víc než 800 nakažených. Následuje Plzeň-město, Uherskohradišťsko a Příbramsko se zhruba 750 případy na 100 000 obyvatel za týden. Relativně nejlépe je na tom Chebsko se 191 nově nemocnými na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní.

  Online Liberec

  Infolinka Krajské hygienické stanice LK: 485 253 111, 485 253 148485 253 132 odtud budete přepojeni na k tomuto účelu vyhrazenou aktuálně volnou linku – odborníka, lékaře Provozní doba: pondělí až pátek od 7.00 do 21.00 hodin

  Mimo provozní dobu hygienické stanice je k dispozici Infolinka Státního zdravotního ústavu denně na číslech:

  724 810 106725 191 367

  Nákupy pro seniory, vyzvednutí léků a další služby: 770 14 14 14 (Liberec)

  Budete mít zájem:  Glykemické indexy potravin – přehledně v tabulce

  Linka Krizového štábu Libereckého kraje: 485 226 999 (denně 8.00 – 20.00)

  Celostátní bezplatná linka ke koronaviru: 1212 (linky 155 a 112 používejte jen při ohrožení zdraví a života) Infolinka pro podnikatele a živnostníky, kterou zajišťuje ministerstvo obchodu a průmyslu: 224 854 444

  Aktuální informace:  Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov Krajská hygienická stanice LK: https://www.khslbc.cz/

  Potřebujete na covid testy? Poradíme kam, kdy a jak v Libereckém kraji. V Liberci fungují dvě odběrová místa na testy na koronavirus:

  Krajská nemocnice Liberec

  odběrové místo v Husově ulici:

  • Pondělí – Pátek: 8:00 – 17:00 hodin
  • Sobota – Neděle: 8:00 – 13:00 hodin

  Krajská nemocnice Liberec provádí odběry ke zjištění koronaviru jen lidem, kteří jsou objednaní přes rezervační systém. Neobjednaní pacienti nebudou z kapacitních důvodů obslouženi.

  Zdravotní ústav – odběrové místo Vratislavice nad Nisou

  odběrové místo U Sila 1139:

  • Pondělí – Pátek 8:00 – 15:00 hodin

  Odběrové místo jen pro pacienty s žádankou od KHS nebo praktického lékaře. Objednávkový formulář je na webu Libereckého kraje.

  AKTUALIZACE 22. 10. 2020

  Kvůli novým opatřením proti šíření koronaviru ode dneška neotevřou maloobchody a provozovny služeb. Zatím do 3. listopadu.

  • Výjimku ze zákazu mají například potraviny, čerpací stanice, drogerie, lékárny, zverimexy, optiky, trafiky, prádelny, autoservisy, květinářství, galanterie, myčky, domácí potřeby nebo železářství. V nákupních centrech budou otevřeny jen tyto prodejny.

  Nově platí i další omezení:

  • Setkávat se smí nanejvýš dva lidé, výjimka platí pro členy jedné domácnosti
  • Lidé smějí jezdit do práce, za rodinou, na nákup nebo k lékaři
  • Mohou být také v přírodě a na svých chatách a chalupách
  • Na rozdíl od jara lze vycestovat z Česka
  • Tuzemské hotely mohou ubytovat jen klienty na služebních cestách
  • Dál platí povinnost nosit ve městech a obcích roušky i venku, pokud nelze dodržet odstup dvou metrů nebo nejde o členy jedné domácnosti

  Hlavními cíly těchto opatření je zpomalit šíření a zabránit kolapsu zdravotnického systému.

  AKTUALIZACE 20. 10. 2020

  Roušky bude od středy 21. října nutné nosit i venku na území obcí, pokud budou lidé od sebe blíže než dva metry. Povinné budou také roušky v autě, pokud v něm člověk nepojede sám nebo jen se členy své rodiny. Výjimku v nošení roušek venku budou mít členové jedné rodiny nebo lidé při sportování.

  AKTUALIZACE 15. 10. 2020

  Od pondělí 19. října po dobu trvání nouzového stavu bude Magistrát města Liberce vyřizovat klienty pouze po předchozím telefonickém objednání. Objednávání je možné na pondělí a středu od 8.00 do 10.30 a od 14.30 do 17.00 hodin. KONTAKTY NA ODBORY.

  Pondělí 8.00 – 10.30 a 14.30 – 17.00 hodin
  Úterý uzavřeno
  Středa 8.00 – 10.30 a 14.30 – 17.00 hodin
  Čtvrtek uzavřeno
  Pátek uzavřeno
  Sobota uzavřeno

  Úřední doba je pouze pro předem objednané klienty

  Před návštěvou úřadu je nutné se předem telefonicky objednat těchto kontaktech.

  AKTUALIZACE 14. 10. 2020

  Komunitní středisko kontakt Liberec ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Liberec spustilo druhou vlnu pomoci potřebným. V provozu jsou krizové linky.

  – zajištění nákupů, léků, hygienických potřeb, zdravotních pomůcek, zakoupení nanofiltrů – poradenství, úřední záležitosti, informace k současné situaci

  Na krizové linky se mohou potřební lidé obracet každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin, a to na následujících telefonních číslech:

  Krizová linka pro občany města Liberec:      +420 770 14 14 14 Krizová linka pro občany obcí Liberecka:     +420 770 14 14 44

  AKTUALIZACE 9. 10. 2020

  Magistrát města Liberec z důvodu nařízení vlády ČR mění od pondělí 12. října na následující dva týdny úřední dobu.

  Budovy magistrátu budou pro veřejnost otevřeny pouze v pondělí a ve středu v časech 8.00 – 10.3014.30 – 17.00 hodin. V ostatním čase je magistrát pro veřejnost uzavřen!

  Na následující dva týdny magistrát pozastavuje online rezervační systém. Všechny objednané termíny budou zrušeny, a to včetně těch na pondělí a středy. Všem klientům bude odeslán informační e-mail.

  Dočasně magistrát ruší také službu Czech POINT v terénu.  Rušíme také poskytované služby mimo budovy magistrátu – tedy návštěvy u klientů ve věci vyřízení žádostí o občanské průkazy.

  • Děkujeme za pochopení.
  • ————————————————————————
  • Dneškem začínají platit přísnější opatření proti šíření koronaviru.
  • Uzavřít jsme tak museli z nařízení vlády například zoologickou zahradu, plavecký bazén či vnitřní sportoviště ve Sport Parku Liberec Všechna venkovní sportoviště zůstávají v provozu za dodržení platných opatření – venkovních aktivit se může účastnit maximálně 20 osob.
  • Dále nesmějí otevřít zatím po dobu dvou týdnů posilovny, fitness centra a koupaliště. 
  • Restaurace a bary musejí zavírat do 20 hodin, u stolu mohou být nanejvýš čtyři lidé.
  • V obchodech a provozovnách služeb se mohou lidé zdržovat ve skupinách nejvýše po dvou v alespoň dvoumetrových rozestupech. Výjimku mají členové jedné domácnosti.

  Další omezení začnou platit od pondělí.

  Více informací – Vláda kvůli šíření epidemie covid-19 omezí sportovní, kulturní a společenské akce, činnost úřadů i škol, rodičům prodlouží ošetřovné

  AKTUALIZACE 5. 10. 2020

  Dnes začal platit nouzový stav. Přináší nová opatření:

  • Na hromadné akce může maximálně 10 lidí uvnitř a 20 venku
  • Sportovní zápasy se hrají bez diváků
  • Do divadla smí nanejvýš 500 lidí
  • Opery a muzikály se nehrají vůbec
  • V restauracích smí sedět nanejvýš 6 lidí u jednoho stolu
  • Ve většině krajů zůstávají zavřené střední školy
  • Opatření platí zatím po dobu dvou týdnů

  Hromadné akce – slavnosti apod.

  Obecně jsou zakázány hromadné akce jako koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá. Zároveň jsou zakázány hromadné akce v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech. Z tohoto zákazu je celá řada výjimek.

  Divadelních, filmových a jiných uměleckých představení, při kterých se převážně nezpívá, se může účastnit maximálně 500 diváků, musí však být dodržena vzdálenost 2 metrů mezi diváky a účinkujícími, případně musí být mezi ně umístěno plexisklo.

  Každý účastník musí mít určené místo k sezení a na něm by se měl převážně zdržovat, v případě prodeje vstupenek musí být ke vstupence uvedeno konkrétní místo k sezení. Nelze na těchto akcích prodávat ani podávat pokrmy ani nápoje.

  Mimo místa k sezení platí povinnost alespoň dvoumetrových rozestupů.

  Slavnosti, na kterých se převážně nezpívá, nejsou zahrnuty k těmto výjimkám, a proto se na ně zřejmě bude vztahovat obecný zákaz hromadných akcí v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech.

  Svatby a pohřby

  V rámci krizového opatření budou svatby a pohřby zřejmě upraveny až od 19. října 2020 (s nejvyšším počtem účastníků 30), aktuálně se tak na ně vztahuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – omezení 10 účastníky uvnitř a 50 účastníky ve vnějších prostorech (resp. 500 a 1000, má-li každý přiřazené místo k sezení), toto mimořádné opatření však platí pouze do 7. října 2020.

  Sportovní utkání

  Sportovní akce organizované sportovními svazy se mohou konat, avšak za splnění několika podmínek.

  Je zakázána účast diváků, maximální počet osob na utkání je pak 130, do tohoto počtu se započítávají sportovci a další nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství. To platí pro sportovní akce uvnitř i venku.

  V případech soutěží, zápasů či turnajů konaných mimo organizované sportovní svazy se uplatní obecný zákaz hromadných akcí nad 10 uvnitř, resp. nad 20 osob ve vnějších prostorech.

  Restaurace a stravovací služby

  Četná omezení svazují i restaurace či hostince. Kromě zákazu přítomnosti zákazníků v těchto provozovnách v čase mezi 22:00 a 6:00 platí následující omezení.

  Každý jednotlivý stůl může být maximálně pro 6 osob, rozestup mezi zákazníky u různých stolů musí být alespoň 1,5 metru.

  V provozovně nesmí být více osob, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky a provozovatel by měl písemně evidovat celkový aktuální počet těchto míst. Je možný i prodej z výdejového okénka, a to i po 22. hodině.

  AKTUALIZACE 26. 5. 2020

  Vážení návštěvníci těchto stránek, vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace na Liberecku a v ČR, ukončujeme dnešním dnem on-line zpravodajství ke koronaviru. Tento speciální web města Liberec přesto bude nadále přístupný. Pevně však doufáme a všichni si přejeme, že již nebude potřeba ho opět uvést do pohotovosti.

  AKTUALIZACE 25. 5. 2020

  V Česku se ode dneška výrazně uvolňují opatření proti šíření koronaviru.

  • Od rána nemusíme venku nosit roušku. Povinné však zůstávají v obchodech, na úřadech nebo v MHD. Výjimku mají děti ve školách nebo lidé v kancelářích.
  • Žáci prvního stupně se mohou vrátit do škol
  • Otevírají se vnitřní prostory restaurací a hospod
  • Dále vnitřní prostory hradů, zámků nebo zoo
  • Hosty mohou přijímat také hotely a kempy
  • Obnoví se provoz koupališť a bazénů
  • Povoleny jsou návštěvy v nemocnicích a domovech seniorů
  • Mohou se konat akce (venku i vevnitř) do 300 osob

  AKTUALIZACE 22. 5. 2020

  Po víkendu zase začnou po více než dvouměsíční výluce jezdit tramvaje až do Jablonce nad Nisou. Změn v MHD je však mnohem více.

  Budete mít zájem:  Hemoroidy V Těhotenství Léčba?

  ————————————————————————

  V pondělí 25. května se v rámci další vlny rozvolňování po dlouhých šesti měsících opět otevřou brány Dětského koutku v Lidových sadech pro veřejnost. Bude to již 65. sezóna, co toto oblíbené hřiště slouží dětem.

  AKTUALIZACE 19. 5. 2020

  Ode dneška nemusejí nosit roušku pracovníci v provozech s vysokou teplotou a zaměstnanci v kancelářích, pokud zachovají dvoumetrový odstup od ostatních.

  ————————————————————————

  Od 26. května bude možné překročit hranice na více přechodech a hraniční kontroly budou jen namátkové. Při návratu ale zůstane povinnost předložit negativní test na nemoc covid-19.. A to až do 8. června, kdy by lidé vracející se z nerizikových zemí nemuseli test potřebovat.

  ————————————————————————

  Stát přispěje na nájem podnikatelům zasažených koronavirovou krizí 50 % v případě, že ho majitel o 30 % sníží a nájemce doplatí pětinu.

  AKTUALIZACE 18. 5. 2020

  Skončil nouzový stav! Neděle byla posledním dnem nouzového stavu, který v Česku kvůli epidemii koronaviru trval 66 dní. Nikdy v historii naší země ještě netrval tak dlouho a neplatil pro celé území.

  Některá krizová opatření ale budou platit dál – nově podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Týká se to třeba omezení hromadných akcí, nebo povinnosti nosit roušky. Prozatím zůstávají zavřené také vnitřní prostory restaurací.

   

  AKTUALIZACE 15. 5. 2020

  25. května nás čeká významná vlna uvolňování opatření. Zdravotnická a sociální zařízení nám umožní návštěvy pacientů. Otevřou se další provozovny a vnitřní prostory, například také městský plavecký bazén. Sportovních a skupinových akcí se bude moct účastnit více osob.

  AKTUALIZACE 13. 5. 2020

  Celkem už 20.

  723 roušek rozdělila na potřebná místa městská organizace Komunitní středisko Kontakt ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Liberec. Dalších 23.

  429 roušek má skladem. mezi nimi jsou roušky dětské, s kapsou na filtr i jednorázové. K dobrovolnické činnosti se od března v Liberci a na Liberecku přihlásilo 248 lidí.

  Středisko Kontakt uskutečnilo už celkem 225 nákupů potravin a léků pro seniory.

  AKTUALIZACE 11. 5. 2020

  Malá výstavní síň na náměstí Dr. E. Beneše je opět otevřena pro veřejnost. Aktuálně tady probíhá výstava známého libereckého fotografa Šimona Pikouse, která byla prodloužena a jeho práce budou k vidění až do 21.6. 2020.

  1. ————————————————————————
  2. Upravená úřední doba pro klienty matriky.
  3. ————————————————————————

  Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR – Oficiální web obce

  Z tiskové zprávy Ministerstva zdravotnictví ČR z 9. září 2020 (https://koronavirus.mzcr.cz/od-ctvrtka-budou-povinne-rousky-ve-vnitrnich-prostorach-budov-v-cele-cr):

  „Kvůli zhoršující se epidemické situaci jsem dnes ráno svolal mimořádné jednání Centrálního řídícího týmu Chytré karantény. S odborníky jsme se shodli, že od zítra zavedeme povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé ČR. Roušky jsou základní preventivní a neekonomické opatření, které je velmi účinné.

  Vyzývám také všechny občany k maximální odpovědnosti a dodržování základních hygienických pravidel. Zapamatujme si pravidlo 3R. Ruce, roušky, rozestupy. Je to to nejmenší a přitom tak důležité. Každý z nás může svým odpovědným přístupem přispět ke zvládnutí této epidemie,” připomněl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

  Roušky budou od zítra povinné mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj). V případě budov škol, školských zařízení a budov vysokých škol se povinnost vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody).

  Výjimku z povinnosti mají například děti do dvou let, děti a pedagogové v mateřských školách, hospitalizovaní pacienti, osoby při provádění autorského díla, moderátoři, sportovci v době tréninku nebo soutěže, snoubenci v průběhu obřadu a další.

  Veškeré výjimky jsou uvedeny v mimořádném opatření a v celém textu tiskové zprávy.

  Roušky významně snižují riziko šíření infekce. Jsou jednoduchou ale maximálně efektivní bariérou, která zabraňuje šíření kapének vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání.

  S ohledem na denní vysoké nárůsty nových případů jdeme cestou zavedení roušek ve vnitřních prostorách staveb, kde jsou lidé v uzavřeném prostoru, nejsou často dodržovány rozestupy a infekce se tak snadněji šíří. Očekáváme, že počty nových případů budou nadále růst.

  Na dnešním jednání se proto všichni odborníci shodli, že je potřeba reagovat rychle a roušky zavést již od zítra. Chci také požádat všechny občany o zodpovědnost a dodržování hygienických pravidel.

  A pokud pocítíte příznaky respiračního onemocnění, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého lékaře,“ doplnila ministra hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

  Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 10. 9. 2020 do odvolání

  – Mimořádné opatření č. j. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN z 9.9.2020 –  kterým se od 10.9.

  2020 do odvolání zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např.

  hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle školského zákona a budov vysokých škol podle zákona o vysokých školách, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov; a dále v prostředcích veřejné dopravy.

  Zákaz se nevztahuje na

  a) děti do dvou let věku,

  b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,

  c) osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,

  d) internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,

  e) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,

  f) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,

  g) žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,

  h) zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

  i) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

  j) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

  k) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

  l) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,

  m) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,

  n) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,

  o) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,

  p) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,

  q) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,

  r) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,

  s) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,

  t) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,

  u) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,

  v) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,

  w) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,

  x) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,

  y) osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

  Současně se k 10.9.2020 ruší mimořádné opatření ze 24.8.2020, č. j. MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN a bod I./2. mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 31. srpna 2020, č.j. MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN. Tímto opatřením je rovněž zrušen limit min. 100 osob při hromadných akcích pro nošení ochranných prostředků, ode dne účinnosti již bez limitu!

  Účinnost: od 10.9.2020

  https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani/

  Mimořádné opatření – organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector