Potraviny s chlorem: Chceme hygienu – dostaneme chemii

Potraviny s chlorem: Chceme hygienu – dostaneme chemii

Udržet vodu v bazénu čistou nezvládne pouze kvalitní filtrace. Bez chemie to prostě nejde. Někdo sice může namítnout, že řešením může být slaná voda. Ovšem ani to není tak docela pravda, sůl musí být pomocí solinátoru elektrolýzou rozkládána na chlor a sodík, tudíž i zde je aktivní složkou chlor. Sůl je tedy nutné pravidelně doplňovat, a aby byl chlor účinný, je nutné chemicky upravovat i pH vody.  

Mýtus č. 2 – Chlorové tablety do bazénu jsou drahé!

Potraviny s chlorem: Chceme hygienu – dostaneme chemiiMnozí tvrdí, že chlorové tablety do bazénu jsou drahé, že za zlomek ceny pořídí nejmenovaný tekutý dezinfekční prostředek pro domácnost, který funguje stejně dobře. Kolik byste jej ale museli do bazénu nalít, aby tento prostředek nahradil jednu 200 g rozpustnou tabletu? Počty jsou to relativně jednoduché. Z technického listu se dočteme, že obsah aktivní látky je 3 až 5 %. V jednom litru je tedy maximálně 50 g aktivní látky.

V porovnání s chlorovými tabletami bazénové chemie Blueline běžný tekutý čisticí prostředek s chlorem neobstojí!

Kupříkladu 200g pomalurozpustné chlorové tablety obsahují až 97 % aktivní látky a 3 % pojiva. V jediné tabletě je tedy přibližně stejně aktivní látky jako ve čtyřech litrech tekutého domácího čisticího prostředku s chlorem.

Jedno balení s 5 ks tablet tedy nahradí 24 litrů čisticího prostředku. Asi tedy není třeba dále počítat, co je cenově výhodnější. A ve prospěch tablet hovoří nejen cena.

Tableta se ve vodě pomalu rozpouští několik dní, čímž udržuje neustále rovnoměrný obsah chloru ve vodě.

Mýtus č. 3 – Chlorové tablety nejsou účinné!

Účinnou látkou v tabletách je kyselina trichlorisokyanurová, ze které se do vody uvolňuje chlor. Chlor je ovšem účinný, jen pokud má voda hodnotu pH od 7,0 do 7,4.

Hodnota pH se mění podle toho, jak je bazén používán, jak se do bazénu dostávají různé nečistoty, ovlivní ji i dešťová voda, která do bazénu naprší. Pokud je pH nižší než 7,0 nebo vyšší než 7,4, chlorové tablety rychle přestávají být účinné. A nejen to.

Pokud je pH vody nízké, vytváří se ve vodě chloramin, bazén začne zapáchat chlorem, začne se vytvářet sliz dráždící kůži, voda dokonce začne poškozovat kovové součásti bazénu a příslušenství.

Jestliže je pH vysoké, začne se srážet vodní kámen, který se bude usazovat a poškozovat potrubí a filtrační zařízení, voda se zakalí. Hrozí i porušení pH pokožky.

Vodu je tedy nutné pravidelně testovat na hodnotu pH a pomocí chemických prostředků ji upravovat. Nejen že díky správné hodnotě budou tablety správně účinkovat, prodloužíte tak i životnost bazénu a jeho příslušenství, a především ochráníte své zdraví.

 

Mýtus č. 4 – Voda po použití tablet zapáchá chlorem

Pokud je hodnota chloru v bazénu vyvážená a je správné pH, chlor není vůbec cítit. Paradoxně chlor není cítit ani v případě, že je voda mírně přechlorovaná. Chlor je naopak cítit, pokud je jej ve vodě málo. Chlor se totiž snaží rozbít ve vodě všechny nečistoty.

Pokud je jej ve vodě málo, nečistoty nestíhá rozbíjet a začne je na sebe vázat. Tím vznikají vysoce dráždivé chloraminy, které zapáchají po chloru.

Řešením je přidat do vody až desetinásobné množství chloru, kdy se vyrovná nerovnováha mezi nečistotami a chlorem, ten rozbije molekuly vázaného chloru a zápach postupně zmizí.

 

Mýtus č. 5 – chlor poškozuje bazén a jeho příslušenství

To je pravda jen částečně. Chlor je samozřejmě agresivní a pokud by voda byla dlouhodobě přechlorovaná, může docházet k vybělení bazénové fólie a dalšího příslušenství.

Naopak pokud je ve vodě chloru nedostatek, jak již bylo řečeno, chlor přestane nečistoty rozkládat, začne je na sebe vázat a vytvářet vysoce agresivní chloraminy. Ty pak mohou způsobovat korozi kovových částí bazénu a příslušenství.

Pokud udržíte u vody v bazénu hodnotu pH mezi 7,0 až 7,4 a současně s tím i ideální dávkování chloru, bazén tím rozhodně trpět nebude.

Zpět

5 mitów o chemii do basenu i o tym, jak czyścić wodę w basenie

Potraviny s chlorem: Chceme hygienu – dostaneme chemii

Nie tylko dobrej jakości filtracja utrzymuje czystość wody w basenie. Niektórzy twierdzą, że rozwiązaniem może być słona woda. Jednak nie jest to do końca prawdą, sól musi zostać rozłożona na chlor i sód za pomocą elektrolizy, więc nawet tutaj chlor jest składnikiem aktywnym. Sól należy zatem regularnie uzupełniać, a aby chlor był skuteczny, pH wody musi być regulowane chemicznie.

Mit nr 2 – Tabletki z chlorem są drogie!

Wiele osób twierdzi, że tabletki chloru są drogie, oraz że wystarczy kupić płynny środek dezynfekujący dla gospodarstw domowych za ułamek ceny, która działa równie dobrze.

Ile musiałbyś wlać do basenu środka, aby zastąpić te 200 g rozpuszczalnej tabletki? Liczby są stosunkowo proste. Z karty technicznej dowiadujemy się, że zawartość substancji czynnej wynosi od 3 do 5%.

Zatem maksymalnie 50 g substancji czynnej znajduje się w jednym litrze środka dezynfekującego.

200 g wolno rozpuszczających się tabletek chloru zawiera do 97% substancji czynnej. Tak więc pojedyncza tabletka zawiera w przybliżeniu ten sam składnik aktywny, co czterolitrowy płyn do domowej dezynfekcji.

Dlatego jedno opakowanie zawierające 5 tabletek zastąpi 24 litry detergentu. Prawdopodobnie nawet nie musisz liczyć co jest bardziej opłacalne. I to nie tylko cena przemawia za tabletami.

Tabletka rozpuszcza się powoli w wodzie przez kilka dni, utrzymując w ten sposób prawidłową zawartość chloru w wodzie.

Mit nr 3 – Tabletki z chlorem nie są skuteczne!

Substancją czynną tabletek jest kwas trichloroizocyjanurowy, z którego chlor uwalnia się do wody. Jednak chlor jest skuteczny tylko wtedy, gdy woda ma pH od 7,0 do 7,4.

Wartość pH zmienia się w zależności od sposobu korzystania z basenu, tego, jak różne zanieczyszczenia dostają się do basenu, wpływa również na niego woda deszczowa, która wpada do basenu. Jeśli pH jest niższe niż 7,0 lub wyższe niż 7,4, tabletki chloru szybko przestają być skuteczne. I nie tylko.

Budete mít zájem:  Hemofilici mohou díky moderní léčbě prožít plnohodnotný život

Kiedy pH wody jest niskie, w wodzie tworzy się chloramina, basen zaczyna pachnieć chlorem, śluz zaczyna podrażniać skórę, woda zaczyna nawet uszkadzać metalowe części basenu i akcesoria.

Jeśli pH jest wysokie, zacznie osadzać się kamień, co spowoduje zanieczyszczanie i uszkodzenia rur i urządzeń filtracyjnych, a woda stanie się mętna. Istnieje również ryzyko uszkodzenia pH skóry.

Dlatego konieczne jest regularne sprawdzanie wartości pH wody i dostosowywanie jej za pomocą środków chemicznych. Tabletki nie tylko będą działały poprawnie dzięki odpowiedniej wartości, ale także przedłużysz żywotność basenu i jego akcesoriów, a przede wszystkim ochronisz swoje zdrowie.

Mit nr 4 – Woda pachnie chlorem po użyciu tabletek

Jeśli wartość chloru w basenie jest zrównoważona, a pH jest prawidłowe, chloru w ogóle nie czuć. Paradoksalnie chlor nie pachnie. Z drugiej strony, chlor może być wyczuwalny, gdy jest go za mało. Chlor próbuje rozbić wszystkie zanieczyszczenia w wodzie.

Jeśli jest go mało w wodzie, nie jest w stanie rozbić brudu i zaczyna go wiązać. Powoduje to wytwarzanie bardzo drażniących chloramin, które pachną chlorem.

Rozwiązaniem jest dodanie do wody nawet dziesięciokrotnie większej ilości chloru, co równoważy nierównowagę między zanieczyszczeniami a chlorem, który rozbija związane cząsteczki chloru, a zapach stopniowo zanika.

Mit nr 5 – Chlor niszczy basen i jego akcesoria

To tylko częściowo prawda. Oczywiście chlor jest agresywny, a jeśli woda jest nadmiernie chlorowana przez długi czas, folia basenowa i inne akcesoria mogą utracić swój kolor.

I odwrotnie, jeśli w wodzie występuje niedobór chloru, jak już napisaliśmy, chlor przestaje rozkładać zanieczyszczenia, zaczyna je wiązać i tworzy wysoce agresywne chloraminy. Mogą one następnie powodować korozję metalowych części basenu i akcesoriów.

Jeśli utrzymasz pH wody w basenie między 7,0 a 7,4 i jednocześnie idealną dawkę chloru, basen na pewno nie ucierpi.

Přistanou americká chlorovaná kuřata na evropských stolech?

Chystaná euro-americká dohoda o volném obchodu (TTIP) ohrožuje evropské normy pro bezpečnost potravin.

Mocný americký drůbežářský průmysl zahájil ofenzívu, která má prostřít chemicky ošetřenou drůbež – která je v USA povolena – i na talíře Evropanů. Využívá k tomu jednání o chystané euro-americké dohodě o volném obchodu (TTIP).

Zatímco Evropa volí přístup předběžné opatrnosti a dovoluje omývat drůbeží maso pouze vodou, většina amerických velkodrůbežáren to řeší jinak: poražená kuřata omyjí prostě vodou chlorovanou. A nelíbí se jim, že je poté nemohou dovážet do Evropy.

Nový informační list o chemicky omývaném mase a euro-americké dohodě o volném obchodu najdete zde: http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2015/03/ttip_infolist_0.pdf, publikaci o TTIP zde: www.hnutiduha.cz/TTIP 

V souvislosti s chemickým omýváním masa panují obavy především z:

  • faktu, že by tak mohly být maskovány špatné hygienické podmínky
  • znečištění vody, včetně sloučeninami fosforu
  • vzniku rakovinotvorných chlorových sloučenin
  • poškození zdraví zaměstnanců čističek odpadních vod
  • pochyb o skutečné účinnosti omývání
  • rostoucí odolnosti vůči antibiotikům

Zákaz používání antimikrobiálních látek k omývání masa platí v EU od roku 1997. USA od té doby tvrdě tlačí na to, aby EU změnila své normy pro bezpečnost potravin.

Rozhovory o TTIP jsou tak pro americké drůbežárny dalšími vrátky, jak dostat americké, chemicky omývané maso na pulty evropských obchodů.

Americký drůbežářský průmysl dal jasně najevo, že tuto obchodní dohodu nepodpoří, pokud nezajistí lepší přístup amerických drůbežích výrobků na trh EU [1].

Navíc sama Evropská komise prosazovala několikrát povolit omývání masa chemickými látkami. V roce 2008 šlo o čtyři látky pro omývání drůbeže (včetně chloru a kyseliny peroctové), které ovšem odmítly členské státy. V roce 2013 prosadila kyselinu mléčnou pro omývání hovězího masa. Nyní se Komise snaží podruhé o povolení kyseliny peroctové pro drůbeží maso [2].

Spolupráce přes oceán je důležitá. USA a EU sdílí některé společné hodnoty, navíc bez společného postupu nemůžeme řešit globální problémy. Přesto jsou oblasti, k nimž přistupuje Evropa a Spojené státy naprosto odlišně – například k bezpečnosti potravin.

Evropané jsou přísnější také v ochraně před chemickými látkami, kladou větší důraz na ochranu zaměstnanců či snižování spotřeby aut.

Euro-americká dohoda by neměla zasahovat do kvalitnějších evropských ekologických a sociálních standardů – anebo stanovit, že se tyto standardy sjednotí na vyšší, nikoliv nižší úrovni.

Klára Havlová, expertka na potraviny a zemědělství z Hnutí DUHA, řekla:  

„Americké drůbežárny by v rámci chystané euro-americké dohody o volném obchodu rády pronikly s chlorovanými kuřaty až na evropské stoly, kam zatím kvůli přísnějším zdravotním a ekologickým měřítkům nemohou. Evropa by se měla postavit za seriózní producenty, kteří dbají na přísná hygienická opatření, a nenahrazovat je riskantními praktikami, jako je například chemické omývání masa.“

 „Z jednání o TTIP by se měly zcela vyčlenit standardy pro potraviny a zemědělství, ale také další sociální a ekologické normy, které jsou v EU prostě na vyšší úrovni.

Jinak hrozí, že začneme dovážet a konzumovat zdraví i přírodě škodlivé jídlo či používat výrobky s nebezpečnými chemikáliemi.

Vydělají na tom velcí průmysloví zemědělci a zpracovatelé potravin, ztratí všichni ostatní – spotřebitelé, poctiví výrobci i životní prostředí.“

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, [email protected]

Poznámky:

[1] http://fas.org/sgp/crs/misc/R40199.pdf

[2] http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3599.pdf

Příloha:

Publikace Jdou k nám kuřátka! Jak může euro-americká dohoda o volném obchodu (TTIP) otevřít cestu chlorované americké drůběži na naše stoly

S chlorem nebo bez? Jak se postarat, aby bazén nepotáhl žabinec

Proč si většina lidí pořizuje bazén? Na prvním místě je jistě pocit soukromí a pohodlí, protože do vody můžete hupnout, kdy se vám zlíbí. Neméně důležité je pro majitele také přesvědčení, že se celá rodina koupe v čisté nezávadné vodě. Což se během léta o řadě vodních nádrží říct nedá.

Chemii ano, ale jakou

Jenže i tady platí, že kdo chce mít v bazénu vodu neustále křišťálově čistou, musí se o ni postarat.

To znamená používat kvalitní přípravky na údržbu bazénové vody, které mají spolehlivou účinnost a všechny potřebné atesty. Nejčastějším způsobem údržby vody je u nás využívání chlorové chemie.

Ale řada maminek malých dětí nebo alergici i astmatici dávají přednost šetrnější bezchlorové chemii.

Výběrem vhodných přípravků bude údržba bazénové vody hračka.

Budete mít zájem:  Když hosta lapají, pěkně mu zpívají. Jak hotely šidí v mezích zákona?

Autor: Azuro

Chlor vede

Chlorová bazénová chemie je na bázi neškodného těkavého chloru. Na trhu jsou ucelené řady přípravků, které vám pomohou udržet vodu po celou koupací sezonu. Jsou v nich i přípravky pro případ, že jste něco zanedbali, nebo se k úpravě vody nějaký čas nedostali.

 „Pro pravidelnou dezinfekci vody slouží pomalu rozpustné tablety, které se dávají do plovoucích zásobníků. Péči o vodu zjednoduší víceúčelové tablety.

Šokové přípravky pak přicházejí na řadu, když je nutné rychle likvidovat řasy, bakterie i plísně,“ vysvětluje bazénový specialista Patrik Zmeškal ze společnosti Mountfield. Další možností je pak třeba prostředek na omezení přirozené uvolňování chloru, čímž snižuje jeho spotřebu.

K dalším šikovným pomocníkům patří preparáty na prevenci proti tvorbě řas, flokulant na odstraňování mikroskopických nečistot nebo projasňovač – flokulant nové generace rychle odstraňující zákaly vody a navracející jí jiskru.

Bezchlorová chemie

Bezchlorové přípravky fungují na bázi aktivního kyslíku a nabízejí alternativní způsob péče o vodu. Na trhu najdeme i speciální přípravky určené pro úpravu vody v malých dětských bazéncích.

Posviťte si na ni

Další alternativou k chlorové chemii jsou speciální dezinfekční zařízení, která také zajistí nezávadnou vodu a přitom významnou měrou omezí spotřebu klasické bazénové chemie, zejména chlóru.

V praxi nejosvědčenější jsou UV lampy, které účinně a přitom bezpečně dezinfikují vodu v bazénu působením ultrafialového světla typu C a Tak spolehlivě ničí bakterie, plísně a řasy a zabraňuje jejich dalšímu množení v bazénu.  

Kvalitní písková filtrace je zárukou křišťálově čisté vody. Díky speciální křemičité náplně zachytí všechny nečistoty.

Autor: Mountfield

Měď a sůl

Zkusit můžete i ionizátor. Ten dezinfikuje vodu v bazénu elektrolytickým dávkováním iontů mědi a stříbra. Hlavním dezinfekčním prostředkem je v tomhle případě měď, takže se podstatně sníží spotřeba ostatní bazénové chemie.

Jako bonus berte, že voda není cítit po ostatních dezinfekčních prostředcích, jako je například chlor. Jedním z nejúčinnějších způsobů dezinfekce vody je salinace. Potřebujete k tomu salinátor.

  Mikroprocesorem řízený systém elektrolýzy produkuje ze slané vody přírodní chlor, který v podobě kyseliny chlorné spolehlivě ničí bakterie, viry a řasy.  Voda bude v bazénu nejen křišťálově čistá, ale i mírně slaná. Ale nebojte se, koncentrace bude desetkrát nižší než u vody v moři.

  Navíc má potvrzené léčivé účinky na pokožku. I pro bezchlorovou údržbu vody jsou na trhu odpovídající přípravky, které vodu šetrně dezinfikují, ničí řasy i bakterie.

Vhodní pomocníci

Vhodným doplňkem, který usnadní péči o vodu v jakémkoliv typu bazénu, je také solární sprcha. Pravidlem totiž je, že by se před vstupem do bazénu měl každý osprchovat, aby nezanášel do bazénové vody nečistoty.

Samozřejmostí by také měla být písková filtrace, která pomocí speciální křemičité pískové náplně zachycuje všechny nečistoty.

Vhodné je přitom si vybrat adekvátní model filtrace s dostatečným průtokem – a to podle objemu bazénu.

Vodu otestujte

Aby byla voda vždy čistá, je potřeba udržovat optimální úroveň tvrdosti, pH a chloru či aktivního kyslíku.

„Hodnoty bazénové vody snadno naměříte pomocí kapkových testerů, z nich se pak dá velice snadno vyčíst, jak je potřeba k úpravě vody přistoupit a jaký přípravek doplnit tak, aby byly hodnoty optimální a voda se nekazila.

Kontrolovat vodu pomocí testerů je přitom vhodné dvakrát týdně a při vyšších teplotách častěji,“ doplňuje Zmeškal.

Osprchování před vstupem do bazénu by mělo být samozřejmostí. Díky solární sprše si navíc zdarma zajistíte teplou vodu po celé léto.

Autor: Mountfield

Co dělat, když je voda kalná?

Kalnou vodu v bazéně můžeme najít po zimě, ale i během léta. Náprava je jednoduchá. Do vody stačí vmíchat flokulant, který kal srazí do chuchvalců. Pak vodu filtrujeme, dokud není voda zase jasná.

Co dělat, když voda zezelená?

Taková situace může nastat, jestliže zanedbáme pravidelnou a preventivní péči o vodu. Řešení je následující vmícháme rychle účinkující chlorový šokový přípravek a přidáme flokulant na sražení nečistot. Vodu filtrujeme, dokud zase není průzračná.

Všetky naše potraviny sú plné chémie: Fyzik a chemik radia, ako sa jej naozaj vyhnúť

06.01.2015-01:31:00   |   Max HellMnohí z nás vďaka „odborníkom“ na zdravú výživu odmietajú kupovať potraviny podľa jednoduchého kľúča. Pozrú do zoznamu ingrediencií a aditív, a ak tam nájdu položky s „chemicky“ znejúcim názvom, automaticky ich považujú za neprípustné.

Pokiaľ je náhodou niektorá zo zložiek potenciálne nezdravá či škodlivá, z tohto faktu usudzujú, že je taká vždy, nezávisle od množstva, v akom je zastúpená.

O tom, ako samozvaní odborníci na zdravú výživu vychádzajú z vlastnej neznalosti a ťažia z tej cudzej, sme si už hovorili. Preto tentoraz namiesto kritiky poradíme.

Tým, ktorí „odborníkom“ na výživu veria a chcú žiť naozaj zdravo, poradíme, ako sa v strave vyhnúť akejkoľvek chémii.

Na prvý pohľad sa to môže zdať jednoduché. Napokon, na pultoch predajní sa nachádzajú mnohé produkty, ktoré sa hrdia, že sú „bez chémie“. Je to však naozaj tak? Obrátili sme sa na chemika Erika Rakovského z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Existuje podľa neho nejaká potravina alebo značka potravín či nápojov, ktorú by odporučil ľuďom, ktorí sa snažia naozaj vyhnúť chémii?

Nie. „V žiadnej v časti vesmíru dosiahnuteľnej bežnému človeku neexistuje nejaká „nie chémia“,“ upozorňuje Rakovský. Ako je to možné?

O chémii hovoríme, pokiaľ máme atómy alebo ióny, teda aspoň nejaké elektróny viazané jadrom alebo sústavou jadier,“ vysvetľuje vedec. „Aby tomu tak nebolo, potrebujete aspoň vysokoteplotnú plazmu alebo iné dosť šialené skupenstvá hmoty.

Žeby sme bojovníkom za naozaj zdravé potraviny nemali čo poradiť? To nie. Dr. Rakovský po krátkej úvahe dodáva: „Najbližšia „nie chémia“ by bola v nejakom elektrónovom synchrotróne, v jeho prstenci, kde behajú voľné elektróny.“ Kam konkrétne sa treba vybrať na naozaj zdravý nákup? „Najbližší taký synchrotrón je asi v Terste,“ uvažuje vedec.

Žiaľ, nákup to nebude jednoduchý.

Budete mít zájem:  Čím větší rajče, tím horší chuť

„Do toho prstenca sa nijaký smrteľník nedostane. Ani mimo prevádzky. Je to dosť úzka trubica a je v nej vysoké vákuum,“ varuje Rakovský.

Iste, nejaká hlúpa trubica a hlúpe vákuum človeka, ktorému naozaj záleží na zdraví, sotva odradia! Odradí ho čosi iné. Takéto voľne behajúce elektróny a vlastne synchrotróny ako také nie sú vôbec „prírodné“.

A to v predstave mnohých ľudí, ktorí chcú žiť naozaj zdravo, automaticky znamená, že sú úplne nezdravé a spôsobuj chronickú únavu, nespavosť, poruchy pozornosti, predčasné starnutie, obezitu, plešatenie, cukrovku, rakovinu, krátkozrakosť, ďalekozrakosť, vysoký krvný tlak, nízky krvný tlak a v neposlednom rade neliečiteľnú neplodnosť dedenú prinajmenšom desiatimi generáciami potomkov.

Ale späť k našej bezchemickej utópii. Chceme preniknúť do sveta bez chémie, preto sme o radu poprosili aj teoretického fyzika Behrouza Yariho z Univerzity v Groningene. „Keďže chceme zostať pri prírode, vynechám všetky zariadenia na vytváranie plazmy vytvorené človekom,“ hovorí.

„Chémia sa začína pri poklese energie pod istú úroveň,“ vysvetľuje fyzik poukazujúc napríklad na veľký tresk. Krátko po vzniku vesmíru boli podľa Yariho energetické úrovne všetkého také vysoké, že sa poriadne neuplatňovali ani fundamentálne zákony fyziky. A keď sa konečne dostali k slovu, najprv vznikla akási kvark-gluónová „polievka“.

„Vesmír bol vtedy ešte stále príliš horúci na to, aby kvarky vytvorili protóny a neutróny.

Keď sa neskôr trochu ochladil, vznikli protóny a dostali sme „polievku“ voľných protónov a elektrónov,“ vysvetľuje fyzik, podľa ktorého sa vesmír ochladil dostatočne na to, aby sme dostali chémiu, zhruba 380-tisíc rokov po veľkom tresku. „Elektróny, ktoré sa už nepohybovali tak rýchlo, boli zachytené protónmi. Došlo k zrodu prvých atómov vodíka a zrodu chémie ako takej!“

Predpokladajme, že sa nájdu oneskorenci, ktorí premeškajú otváracie hodiny našej pomyselnej Reštaurácie na počiatku vesmíru.

Kde inde ešte nájdu v jedálnom lístku kvark-gluónovú polievku či polievku z voľných protónov a neutrónov? Možno sa k prirodzenej „nie chémii dostať aj v súčasnosti? Podľa Behrouza Yariho áno! „Tento istý stav existuje prirodzene aj dodnes,“ hovorí fyzik.

Kde? „Všade tam, kde je dostatočne horúco, aby sa všetky elektróny pohybovali neviazane. Napríklad na povrchu hviezd.“

Na záver už len poprajeme dobrú chuť a príjemné, naozaj zdravé hviezdne hodovanie, pri ktorom vás bude okrem štvortisícovej teploty okolia pri srdci hriať aj skutočnosť, ako rafinovane ste vybabrali s chémiou!

P.S.: nápady na ďalšie chutné a naozaj zdravé recepty vhodné pre chemofobikov posielajte na email: [email protected], výber uverejníme 🙂

Obrázky: public domain, užívateľ stránky deviant art pau4o

Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Tweet

Poradna Bazénová chemie

K čemu slouží bazénová chemie.

Může bazénová chemie škodit lidskému zdraví?

Vliv bazénové chemie na zdraví člověka.

Jaký je rozdíl mezi chlorovou a bezchlorovou chemií?

Základní rozdíly bazénové chemie s chlorem a bez chloru.

Jakou chemii použít k zprovoznění bazénu pokud je napuštěn z vodovodního řádu?

Správné dávkování chemie do nově napuštěného bazénu
z vodovodního řádu.

Jakou chemii použít k zprovoznění bazénu pokud je napuštěn ze studny?

Nevýhody napouštění bazénu studniční vodou a řešení případných
problémů.

Jak pravidelně chemicky ošetřovat vodu?

Návod na správné dávkování bazénové chemie.

Jak ošetřit bazén před odjezdem na dovolenou?

Pokud se chcete těšit z čisté vody i po návratu z dovolené.

Jakou chemii použít k odzimování bazénu?

Jak dát bazén po zimě do provozu a jakou bazénovou chemii k tomu
použít.

Jakou chemii použít k zazimování bazénu?

Jak bazén správně připravit na zimu a jakou bazénovou chemii k tomu
použít.

Pálí Vás oči nebo svědí pokožka?

Nejčastější příčiny způsobující svědění pokožky a pálení
očí po pobytu v bazénu.

Zapáchá voda silně po chlóru?

Jak odstranit problém s vodou silně zapáchající po chloru.

Nemožnost udržet aktivní chlor na doporučené úrovní?

Jak si poradit s udržením aktivního chloru na stanovené úrovni.

Je voda mléčně zabarvená?

Co způsobuje mléčné zabarvení vody, a jak jej odstranit.

Jak se zbavit zákalu u dna, který nelze odsát?

Poradíme Vám, jak se zbavit zákalu na dně bazénu.

Voda je zelená a dno a stěny jsou slizké?

Návod, jak se zbavit řas v bazénu.

Je voda průzračně zelená?

Zbavte se zelené vody a koupejte se opět v průzračném bazénu.

Je zakalená voda, černé skvrny na dně a stěnách bazénu?

Zbavte se černých řas ve Vašem bazénu.

Voda je nejasná, postrádá jiskru?

Matná voda. Poradíme Vám, co s tím!

Je voda hnědě zakalená?

Zbavte se hnědého zákalu ve Vašem bazénu!

Jak odstranit vápenaté usazeniny?

Projevy vápenatých usazenin v bazénu a jejich odstranění.

Jak čistit stěny bazénu a „vodní linku“?

Návod k čištění stěn bazénu před zahájením sezóny a v jejím
průběhu.

Vzniká na vodní hladině pěna?

Poradíme Vám, jak se zbavit pěny na vodní hladině.

Proč korodují kovové části?

Jak prodloužit životnost kovových částí.

Jaké jsou správné hodnoty bazénové vody?

Přehledná tabulka správných hodnot bazénové vody.

Co to je pH vody?

Zjistěte, k čemu vlastně slouží hodnota pH a proč je dobré ji mít
v normě.

Co je to alkalita?

K čemu je dobré znát hodnotu alkality a jak ji případně upravit.

Co je to tvrdost vody?

Tvrdost vody a její vliv na vodu v bazénu.

Videonávod zakalená voda

Jak se zbavit zakalené vody v bazénu.

Videonávod zelená voda

Jak se zbavit zelené vody v bazénu.

Co znamenají výstražné značky na baleních chemie?

Vysvětlení jednotlivých výstražných značek které naleznete na obalech
bazénové chemie.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector