Odstartoval 2. ročník soutěže o nejlepší asistentku

Studenti přispěli svým inovativním nápadem ke zlepšení Brněnské metropolitní oblasti!

Současná situace ukazuje, že každodenní život nelze svázat administrativními hranicemi města Brna. Existuje spousta problémů, které se dají smysluplně řešit jedině ve spolupráci města s okolními obcemi v jeho zázemí. Město Brno si to začalo v posledních letech uvědomovat a vybrané problémy se snaží řešit komplexně na úrovni Brněnské metropolitní oblasti.

Studentská metropolitní soutěž si kladla za cíl využít kreativitu vysokoškolských studentů a propojit ji v praxi při řešení reálných projektů. Za tímto účelem jsme oslovili studenty napříč obory ze tří největších brněnských univerzit (Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity a VUT) s možností zapojit je do řešení aktuálních témat, která sami studenti navrhnou.

Hlavním organizátorem a garantem věcné náplně soutěže bylo Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce Magistrátu města Brna. Hlavním partnerem soutěže byl projekt Studentské Brno, jehož cílem je efektivně řešit nápady a problémy studentů ze tří brněnských univerzit za podpory brněnské samosprávy.

Sběr nápadů v 1. kole soutěže

První kolo soutěže probíhalo formou sběru studentských nápadů od půlky října do prosince 2017. Cílem 1. kola soutěže bylo získat nápady, které se budou podílet na zlepšení kvality života obyvatel v Brněnské metropolitní oblasti.

Po ukončení sběru nápadů byly všechny přihlášené nápady posouzeny porotou (složená ze zástupců Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce a Studentského Brna) na základě předem stanovených kritérií (územní dopad, dopad na obyvatelstvo, tematické zaměření nápadu, inovativnost a realističnost).

Ze všech přihlášených nápadů byly vybrány nejlepší z nich, které byly představeny zástupcům Magistrátu města Brna a zástupcům projektu Studentské Brno.

Podrobnější informace k soutěži naleznete v Manuálu soutěže.

Zahájení 2. kola soutěže

Koncem února 2017 jsme odstartovali 2. kolo studentské soutěže, které bylo zahájeno informativní schůzkou se studenty dvou nejlepších nápadů: Klikotoče – průvodce centrem města Brna a Tree Office. Soutěžní týmy byly zastoupeny studenty z Mendelovy univerzity a Fakulty architektury VUT.

Během jara 2018 probíhaly konzultace s vybranými odborníky na dané téma. Termín odevzdání soutěžních prací byl stanoven na 17. května 2018. V průběhu června 2018 proběhlo slavnostní vyhlášení pilotního ročníku soutěže.

Odstartoval 2. ročník soutěže o nejlepší asistentku Odstartoval 2. ročník soutěže o nejlepší asistentku

Ukončení 2. kola soutěže

Odevzdáním finálních projektů bylo ukončeno 2. kolo soutěže. Před samotným vyhlášením vítězného týmu pilotního ročníku soutěže byly oba dva projekty představeny členům Řídicího výboru ITI.

První projekt na Klikotoče – průvodce centrem města Brna byl představen studentkou Mendelovy univerzity.

Druhý projekt byl odprezentován dvojicí ze studentského týmu Tree Office zastoupený studentkou Mendelovy univerzity a studentem architektury.

Odstartoval 2. ročník soutěže o nejlepší asistentku

Slavnostní vyhlášení soutěže

Dne 28. června 2018 proběhlo slavnostní vyhlášení pilotního ročníku Studentské metropolitní soutěže za přítomnosti tehdejšího primátora statutárního města Brna – Ing. Petra Vokřála. Absolutním vítězem soutěže se stal tým projektu Tree Office.

Studenti z Fakulty architektury VUT vytvořili návrh na stromovou kancelář, která by byla umístěna v parku a vytvořila by příjemné pracovní a studijní prostředí. Na druhém místě se umístil tým projektu Klikotoče – průvodce centrem města Brna.

Jedná se o nápad studentů Mendelovy univerzity, jehož cílem by byly audionahrávky v různých jazycích u známých míst a památek nacházející se v centru města Brna. Oběma studentským týmům srdečně gratulujeme!

Odstartoval 2. ročník soutěže o nejlepší asistentku Odstartoval 2. ročník soutěže o nejlepší asistentku
Odstartoval 2. ročník soutěže o nejlepší asistentku Odstartoval 2. ročník soutěže o nejlepší asistentku

APA a Podnikatel.cz: Odstartoval 2. ročník soutěže o nejlepší asistentku – Internet Info

Asociace Profesionálů v Administrativě (APA) dnes v prostorách Občanské plovárny oficiálně vyhlásila další ročník celostátní soutěže o TOPasistentku ČR pro rok 2010, jejímž hlavním mediálním partnerem je business server Podnikatel.cz. Ode dneška jsou tak přijímány přihlášky do již druhého ročníku, který opět vyhodnotí nejprofesionálnější asistentku či asistenta.

Odstartoval 2. ročník soutěže o nejlepší asistentku

Asociace Profesionálů v Administrativě si vyhlášením dalšího ročníku soutěže TOPasistentka ČR klade za cíl posílit pozitivní vnímání pozice asistentek a dokázat tak, že je pro firmu stejně nepostradatelná jako vrcholový manažer.

Slavnostního startu nového ročníku se zúčastnila vítězka loňského klání Katarína Bašná ze společnosti HARTMANN – RICO a.s. Při této příležitosti převzala unikátní dárek v podobě otisku své pravé ruky na skleněném nosiči, a to přímo od prezidentky odborné poroty Elišky Haškové – Coolidge. Ruka má symbolizovat skutečnost, že každá dobrá asistentka je pravou rukou svého šéfa.

Odstartoval 2. ročník soutěže o nejlepší asistentku

“Vloni se historicky prvního ročníku účastnilo 300 přihlášených a letos očekáváme, že toto číslo bezpochyby překonáme. Také doufáme, že se do finálového kola probojuje některý z asistentů, kteří v loňském roce bohužel neuspěli,” komentuje spuštění soutěže Jan Poledník, prezident občanského sdružení APA.

Přihlašovací formulář je k dispozici na stránkách http://www.topasistentka.cz/wiw/sou­tez/, kde soutěžící naleznou také doplňující informace. Další podrobnosti budou k dispozici rovněž na business serveru Podnikatel.cz, jenž se stal hlavním mediálním partnerem soutěže.

“Na business serveru Podnikatel.cz a také na všech jeho účtech v sociálních sítích budou pro účastníky klání i čtenáře k dispozici podrobné informace, videa a fotografie z jednotlivých kol i finálového večera.

Do projektu jsme šli především s tím, že chceme jasně poukázat na to, že dobrý manažer se bez profesionální asistentky či asistenta neobejde,” zhodnotil spolupráci Michael Hovorka, šéfredaktor business serveru Podnikatel.

cz, který zároveň zasedne v odborné porotě finálového večera.

Odstartoval 2. ročník soutěže o nejlepší asistentku

U příležitosti vyhlášení druhého ročníku soutěže TOPasistentka ČR byl představen nový projekt BUSINESS (duo) PROMĚNY, soutěž o nejlepší změnu profesní image párů. Do té se mohou přihlásit kolegové pracující v rámci jedné společnosti, či ve firemní správě, ale také majitelé či společníci firem s minimálním počtem 10 zaměstnanců.

Odměnou pro vítězný pár bude kompletní změna image a finanční odměna ve výši 20 tisíc korun. Registrace soutěžících bude probíhat do konce května na stránkách Asistentka.cz, hlasování o nejlepší pár pak na business serveru Podnikatel.cz.

Pro bližší informace prosím kontaktujte:

Hana Rošická, PR a marketing
Internet Info, s.r.o., Milady Horákové 109/116, 160 41 Praha 6
Tel. 277 004 631,600, fax 277 004 601

E-mail: [email protected]; http://www.iinfo.cz

Soňa Uhrová, PR Manager
ConPro, s.r.o., Karlínské nám. 6, 180 00 Praha 8
Tel: 777 507 303

E-mail: [email protected]; http://www.conpro.cz/

O soutěži TOPasistentka

Hlavním cílem soutěže o TOPasistentku je zvrátit mylné předsudky, které dosud v Čechách ulpívají na osobních asistentkách a asistentech.

Soutěž je určena všem ženám i mužům starším 18-ti let, s nejméně roční praxí na některé z pozic ve firemní správě, vykonávající svoji funkci na území ČR.

Vítěz soutěže získá nejen velmi prestižní ocenění a nové přátele, ale také atraktivní věcné ceny.

O Asociaci Profesionálů v Administrativě – APA

(www.topasistentka.cz)

APA je občanské neziskové oborové sdružení, v jehož řadách se setkáte s čerstvými absolventy i pracovníky s bohatými zkušenostmi.

Členům nabízí APA množství výhod, informací a účinnou podporu v otázkách výkonu profese, vzdělávání, plánování kariery a životního stylu.

APA svým členům nabízí i pomoc v obtížných životních situacích spojených se znovunastartováním kariery po mateřské dovolené, možnostmi práce na půl úvazku, větším uplatněním osob se ZPS a pomocí při řešení právní odpovědnosti spojené s výkonem profese.

O serveru Podnikatel.cz

(www.podnikatel.cz)

Podnikatel.cz je business server určený pro podnikatele, živnostníky a manažery malých a středních firem. Svým čtenářům přináší kompletní informační servis, aktuální zpravodajství ze světa podnikání, databáze zákonů, firem a úřadů státní správy, právní poradenství nebo manažerské rady pro úspěšný business.

Partnery jednotlivých sekcí serveru Podnikatel.cz jsou:

Wolters Kluwer, The European Business Directory, Evropská databanka, a.s., Advokátní kancelář Pajerová & Šnajdrová, RAVEN EU Advisory, CCB – Czech Credit Bureau, a.s., B2M.cz s.r.o., Universita del Caffé a Diversity.

O společnosti Internet Info, s.r.o

(www.iinfo.cz)

Společnost Internet Info, s.r.o., je jednou z nejvýznamnějších mediálních společností českého internetového trhu s širokým portfoliem služeb. Je vydavatelem známých zpravodajských a zábavních serverů (např.

Lupa, Měšec, Podnikatel, Root, DigiZone, Vitalia, Bomba, Slunečnice), provozuje profesionální systém pro měření a analýzu návštěvnosti NAVRCHOLU.cz a pod značkou Dobrý web poskytuje konzultační služby pro optimalizaci internetového marketingu a realizuje studie internetového trhu v České republice.

Organizačně zajišťuje také chod sdružení TUESDAY Business Network, které pořádá odborné konference a setkání IT odborníků.

Asistent/ka roku

Soutěž Asistent/ka roku je významnou událostí, která si klade za cíl zvýšit prestiž pozici asistent/ka a ocenit ty nejlepší asistentky a asistenty z České republiky a prezentovat veřejnosti výsledky jejich práce.

Tato soutěž se snaží budovat povědomí o důležitosti funkce asistentů/asistentek ve firemní struktuře a poukázat na neocenitelný přínos pro každého zaměstnavatele. Finalisté musí prokázat nejen kvality odborné a pracovní, ale také lidské, jako je loajalita, důvěra a celková integrita osobnosti (to znamená, že činy se nerozcházejí se slovy).

Proč soutěžit?

Získáte prestižní ocenění a atraktivní věcné ceny. Celková hodnota výher je 500 000,- Kč. První místo získává ceny v hodnotě 250 000,- Kč (kurzy osobního rozvoje, zájezd, oblečení na míru, šperky, …).

Zároveň významně podpoříte myšlenku „Zvýšení prestiže pozici asistent/ka“ a dobré jméno Vašeho zaměstnavatele.

Budete mít zájem:  Nachlazeni Mocovy Mechyr Priznaky?

Svou účastí v soutěži prokážete své úspěchy a profesionalitu, odrazí to Vaše odhodlání a snahu o neustálé učení a zdokonalování sebe sama. Váš zaměstnavatel ve Vás uvidí cenného odborníka na trhu.

Hlavní výhry budou pro první 3 vítěze, ceny ovšem dostane celá finální dvacítka.

Soutěž je určená všem ženám i mužům starším 18-ti let, s nejméně roční praxí na některé z pozic v rámci firemní správy, vykonávající svojí funkci na území ČR nebo v zahraničí. Horní věková hranice není dána.

Do soutěže se mohou přihlásit soutěžící, kteří svojí praxi vykonávali minimálně po dobu jednoho roku, v nedávné minulosti, maximálně však 3 roky zpětně. Přihlásit se tedy mohou i ženy, které jsou v období konání soutěže na mateřské dovolené.

Přihlašování a registrace do soutěže bude od 15. 8. 2019 do 31. 1. 2020.

Soutěžící se mohou hlásit sami, musejí mít svého garanta a jeho doporučení nebo mohou být garantem nominováni. Garantem soutěžící/ho musí být fyzická osoba z řad spolupracovníků současného či bývalého zaměstnavatele (podřízený, nadřízený, kolega), která se soutěžící/m pracuje/pracovala nejméně 12 měsíců na jednom pracovišti a zná jeho profesní i lidské kvality.

Soutěž není určena pouze asistentkám a asistentům, ale zastávanými pozicemi v rámci administrativy a operativy se rozumí např. i recepční, technicko-administrativní pracovník/pracovnice, týmový/á asistent/ka, office manažer/ka atd. Dále pak každý, jehož pracovní náplní je z větší části administrativa a domnívá se, že mu jeho znalosti a dovednosti umožní v soutěži obstát.

 • Organizátoři soutěže si vyhrazují právo vyloučit bez udání důvodu ze soutěže soutěžící, u kterých dojde k udělení negativní reference, která by mohla ohrozit dobré jméno soutěže Asistentka roku.
 • Soutěže se nesmí účastnit soutěžící z finálové dvacítky z předchozího ročníku.
 • Podmínkou účasti v soutěži je:
 1. dosažené vzdělání: minimálně středoškolské s maturitou, věk min. 18 let
 2. výkon práce na pozici asistent/ka minimálně 1 rok a v nedávné minulosti, nejvíce však 3 roky zpětně
 3. vyplnění kontaktních údajů v registračním formuláři a aktivní plnění dalších kroků k postupu do finále soutěže

Průběh soutěže a kritéria hodnocení

Zájemci mohou on-line vyplňovat přihlášky na www.asistentkaroku.cz od 15. srpna do konce ledna 2020.

Každý zájemce vyplní registrační formulář, a aktivně plní další kroky potřebné k postupu do finále:

 1. registrační formulář
 2. zaslání životopisu nebo odkazu na kompletně vyplněný a aktuální profil na LinkedIn
 3. vyplnění formuláře k doplnění informací o soutěžícím
  • po uložení formuláře a jeho schválení bude soutěžící obratem spuštěno sbírání hlasů. Stejný princip je i s videem. Máte na něj sice dost času, ale hlasy sbíráte ihned, jak nám video pošlete a my ho nahrajeme na Váš profil. Proaktivita se cení.
  • po spuštění profilu Vám pošleme kompletní návod a přípravu na video a budeme volat.
 4. další kroky po vyplnění formuláře, potřebné k postupu do finální dvacítky:
  • aktivní sbírání hlasů v profilu soutěže
  • organizace akce dle zadání a dokumentace z akce ve formě 2-5 minutového videa(návod a více informací a rad k videu zde) – odevzdat nejpozději do 15. března.
  • skype rozhovor, kde se soutěžící představí porotě – druhá polovina března.

15 soutěžících s největším počtem hlasů veřejnosti, lajků u videa od veřejnosti, s nejlepším dojmem ze skype rozhovoru a hodnocením poroty postoupí do finálního kola v dubnu – testovací den – 27. června 2020 od 10:00 do 18:00 hodin (nelze mít náhradní termín).

 1. 5 soutěžících budou takzvané „divoké karty“ – když se nám bude video líbit a skype rozhovor bude skvělý, postoupí do finále také.
 2. To znamená, že ve finále je 20 soutěžících.
 3. Ve finálovém kole v květnu 2020 všech 18 soutěžících v jeden a ten samý den absolvují za přítomnosti poroty jednodenní výběrové assessment centrum = testovací den.
 4.    Datum konání AC: 27. června 2020 10:00-18:00 (termín nelze nahradit)
     Místo konání AC: bude upřesněno

Z tohoto výběru vzejde 10 finalistů, kteří se představí na galavečeru 27. 6. 2020 (místo konání upřesníme), kde s nimi bude 2minutový rozhovor o nich a o jejich videu.

V průběhu celé soutěže (od 15. 8. 2019 do 26. 6. 2020) si zástupci poroty budou ověřovat reference garantů.

Procentuální podíly hodnocení soutěžících k postupu do finále (do testovacího dne, který je rozhodující):

 • Reference garanta 5%
 • Příběh soutěžící/ho 10%
 • Osobní podíl na úspěšnosti a rozvoji firmy 10%
 • Počet hlasů bude 20%
 • Organizace akce a 2-5minutový videospot z akce 25%
 • Skype 30%
 • Testovací den 100% – dokáže zvrátit celkové pořadí = záleží na něm nejvíce

Porota

Porota soutěže je tvořena předními českými odborníky na oblast lidských zdrojů a managery nadnárodních společností, psychology a celebritami z oblasti životního stylu a image.

Hlavním porotcem je zakladatelka soutěže Kristýna Stoklásková, Hana Čipera a vítězka předchozího ročníku. Další porotce budeme postupně zveřejňovat.

Soutěžní kategorie

Asistentka roku 2019 – 1., 2. a 3. místo.

Jak se mohu přihlásit?

 • Vyplňte formulář a do 2 dnů Vám budeme volat a provedeme Vás dalšími kroky soutěže.
 • V případě nejasností kontaktujte organizační tým soutěže na [email protected] nebo tel: +420 603 172 577
 • Hodně štěstí v soutěži a těšíme se na Vás!

Vytisknout

Aktuálně – archiv

Aktuální informace k epidemii koronaviru

Opatření rektora k testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2

Informace k omezení provozu na JU od 28. 2. 2021 Usnesením vlády č. 315 ze dne 26. 3. 2021 byly stávající podmínky prodlouženy do 11. 4. 2021!

Výsledky mimořádného jednání vlády dne 26. 3. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – nošení ochranných prostředků dýchacích cest (účinnost od 1. 3. 2021) Změna mimořádného opatření ze dne 26. února 2021 k nošení ochranných prostředků dýchacích cest (účinnost od 20. 3. 2021)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – omezení překročení státní hranice ČR (účinnost od 5. 4. 2021)

aktualizováno 6. 4. 2021

Výběrové řízení na pozici referent/referentka celoživotního vzdělávání (CŽV)

přidáno 1. 4. 2021

Cena Miroslava Papáčka Ocenění děkanky Pedagogické fakulty JU za mimořádný společenský přínos

přidáno 29. 3. 2021

Přijímací řízení 2021/2022

Termín podávání přihlášek do přijímacího řízení na Pedagogickou fakultu JU v roce 2021 je prodloužen do 14. 4. 2021 včetně.

 • Opatření děkanky č. 1/2021, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu v nově akreditovaném studijním programu „Učitelství pro mateřské školy“ na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2021/2022
 • Opatření děkanky č. 11/2020, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2021/2022
 • Opatření děkanky č. 10/2020 o přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Elektronická přihláška

aktualizováno 29. 3. 2021

Výběrové řízení na místo: docent/docentka katedry geografie se zaměřením na didaktiku geografie

přidáno 26. 3. 2021

Děkanské volno – 15. 4. 2021 od 13.00 hodin z důvodu konání on-line shromáždění akademické obce PF JU

přidáno 17. 3. 2021

Výběrové řízení na místo: odborný asistent/odborná asistentka katedry informatiky se zaměřením na odborné informatické předměty

přidáno 8. 3. 2021

Letní příměstské sportovní tábory už jsou připraveny!

přidáno 4. 3. 2021

Děkovný dopis prachatického gymnázia

přidáno 1. 3. 2021

S Mgr. Martinem Voříškem, Ph.D. o výuce hudební výchovy na základních školách

přidáno 23. 2. 2021

Tradiční soutěž naší fakulty o nejlepší kvalifikační práce vstupuje do šestnáctého ročníku! Cena děkanky Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích za mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání

přidáno 11. 2. 2021

Vzkazy absolventů Naši úspěšní absolventi vzpomínají na svá studentská léta

přidáno 9. 2. 2021

JU Innovation – nejlepší inovace Jihočeské univerzity Soutěž o nejlepší inovaci za období 2016–2020

přidáno 1. 2. 2021

Prohlášení České konference rektorů ke strategii očkování a k pokračování protiepidemických opatření na vysokých školách

přidáno 7. 1. 2021

Vánoční překvapení pedagogů a studentů z katedry hudební výchovy

přidáno 21. 12. 2020

Studentská setkávání covidu-19 navzdory

přidáno 18. 12. 2020

Adventní čas na fakultě zahájilo rozsvícení vánočního stromečku

přidáno 4. 12. 2020

Naši hrdinové – dobrovolníci

přidáno 27. 11. 2020

Volby do Akademického senátu JU pro období 2020–2023 VÝSLEDKY VOLEB DO AS JU 2020–2023 ZMĚNA TERMÍNU voleb do AS JU 2020–2023 Seznam kandidátů pro volby do Akademického senátu JU pro období 2020–2023 Návrh kandidáta do Akademického senátu JU (formulář) Vyhlášení a organizace voleb do AS JU 2020–2023 na PF JU Termíny pro odevzdání seznamu navržených kandidátů a seznamu zvolených kandidátů včetně náhradníků do AS JU 2020–2023 Informace k průběhu voleb do Akademického senátu JU pro volební období 2020–2023 Rozhodnutí rektora o konání voleb do Akademického senátu JU pro období 2020–2023

aktualizováno 10. 11. 2020

Průvodce prváka Aktualizovaný průvodce pro studenty 1. roku studia

přidáno 27. 8. 2020

Příměstský sportovní tábor odstartoval v pondělí 27. 7. 2020 na Katedře tělesné výchovy a sportu PF JU

aktualizováno 7. 8. 2020

Změna elektronické pošty na PF JU Od 21. 7. 2020 je elektronická pošta směrována do systému Microsoft 365 | Office 365.

přidáno 21. 7. 2020

Studenti PF JU pomáhají! Dobrovolnická pomoc – doučování, hlídání dětí nebo pomoc s úkoly

aktualizováno 13. 7. 2020

Budete mít zájem:  Menigitida U Novorozence Priznaky?

Úspěšné vystoupení studentů PF JU na česko-slovenském kole SVOČ v didaktice matematiky

přidáno 8. 7. 2020

Zásadní změny ve výuce předmětu informatika

přidáno 1. 7. 2020

Zemřel akademický malíř Roman Kubička

přidáno 30. 6. 2020

Slavnostní odhalení reliéfu s portrétem prof. Miroslava Papáčka

aktualizováno 29. 6. 2020

Katedra geografie PF JU v časopisu Geografické rozhledy

přidáno 12. 6. 2020

Diskuze se zástupci ZŠ a MŠ v rámci konceptu Učitel Pro Futuro

přidáno 11. 6. 2020

Představení reliéfu s portrétem prof. Miroslava Papáčka

přidáno 9. 6. 2020

Rozhovor – Markus Talvio, Ph.D.

přidáno 1. 6. 2020

Rozhovor se studentkou Pedagogické fakulty v univerzitním časopisu JOURNAL

přidáno 13. 5. 2020

Zúčastněte se výzkumu IIPB 2: Faktory rodičovské spokojenosti a vyčerpání

přidáno 12. 5. 2020

Cena děkanky Pedagogické fakulty JU za mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání

přidáno 4. 5. 2020

Pedagogická fakulta v časopisu Scientific American

přidáno 4. 5. 2020

Tiskneme ochranné štíty! Výroba ochranných štítů pomocí 3D tisku na katedře aplikované fyziky a techniky PF JU

přidáno 28. 4. 2020

Držíme spolu! Pedagogové naší fakulty radí ve vysílání Českého rozhlasu

přidáno 16. 4. 2020

Umělecká díla pro nevidomé a slabozraké Článek o projektu katedry výtvarné výchovy PF JU v čtvrtletníku Propamátky

přidáno 6. 4. 2020

Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR

aktualizováno 2. 4. 2020

Slavnostní vernisáže výstav

přidáno 4. 3. 2020

Konference Učitel Pro Futuro

přidáno 25. 2. 2020

Cena děkanky Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích za mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání vyhlášení XV. ročníku soutěže

přidáno 17. 2. 2020

Pedagogická psychologie – ohlédnutí zpět a další výhledy

přidáno 14. 2. 2020

Interaktivní den pro středoškoláky na Pedagogické fakultě JU

přidáno 12. 2. 2020

Setkání v rámci projektu Transcultural Nursing for Practice

přidáno 5. 2. 2020

Výročí katedry anglistiky PF JU

přidáno 4. 2. 2020

Zahájení výstavy „Meziprostory rozhovorů“

přidáno 4. 2. 2020

Gaudeamus 2020

přidáno 24. 1. 2020

Spolupráce s SZŠ a VOŠ zdravotnickou České Budějovice

aktualizováno 23. 1. 2020

Beseda „Mluvme spolu!“

aktualizováno 23. 1. 2020

Den otevřených dveří

přidáno 20. 1. 2020

Jak na klima? Časopis AGE management informuje o projektu řešeném na PF JU

přidáno 20. 1. 2020

Ohlédnutí za zimním semestrem Dětské univerzity

přidáno 13. 1. 2020

Proběhl výměnný studijní pobyt na OTH Amberg-Weiden

přidáno 13. 1. 2020

Archiv 2019     Archiv 2018     Archiv 2017     Archiv 2016     Archiv 2015     Archiv 2014     Archiv 2013 a starší

Jubilejní ročník startupové soutěže Vodafone Nápad roku právě odstartoval

Ani letošní rok neporuší tradiční soutěž mezi zajímavými podnikatelskými záměry a projekty, kterou již po 10. pořádá Podpora rozvoje podnikání, s.r.

o spolu se svými partnery, kde čestné místo hlavního mediálního partnera zaujímáme i my v CzechCrunch.

Vodafone Nápad roku se blíží a pro vítěze si opět chystá zajímavé ceny v podobě třistatisícové odměny, možnosti několikamilionové investice nebo nově také lákavého výletu na jednu z největších technologicko-webových konferencí na světě.

Soutěž stojí na principu představení tvůrčího a nápaditého projektu z hlav týmů či jednotlivců.

Ten musí být natolik dobrý, aby přesvědčil odbornou porotu skládající se z řady českých investorů, podnikatelů, manažerů a zástupců médií, mezi kterými bude například usedat Jannis Samaras, generální ředitel Kofoly, Milan Hrabovský, ředitel české divize vývoje v Microsoftu, nebo šéfredaktor HN Miloš Čermák. Ta je následně podle stanovených kritérií vyhodnotí.

Ten nejlepší záměr bude díky zahrnutým partnerům nejen slibně propagován, ale také získá 300 tisíc korun, potenciální investici v hodnotě až 10 milionů, možnost vycestovat do ikonického Silicon Valley na konferenci TechCrunch Disrupt, mentoring od úspěšných podnikatelů a řadu dalších cen od sponzorů.

V rámci této akce nebude chybět ani široké množství různých workshopů, ze kterých se mohou účastníci dozvědět potřebné informace ze sféry startupů a podnikání obecně.

Nová kategorie, která vítěze pošle na Web Summit

Jubilejní ročník přináší i zcela novou sekci „Nejlepší technologický projekt“ pod záštitou technické společnosti Profinit, která pro vítěze slibuje cestu a pobyt na lisabonskou konferenci Web Summit, jednu z největších akcí o webu a technologiích na světě.

Přes 1 200 přihlášených projektů

Milníky, které tato soutěž doposud zaznamenala, komentoval Martin Kešner, její zakladatel, následovně:

„Desátý ročník soutěže je důkazem, že Vodafone Nápad roku je akce, která mladým podnikatelům opravdu pomáhá. V dosavadních devíti ročnících jsme hodnotili 1241 projektů, jejichž autoři získali cenné rady od zkušených podnikatelů a investorů na 120 akcích, kterých se zúčastnilo celkem 4576 lidí.

Mnozí navíc získali i peněžité ceny nebo významné investice. Za devět ročníků se celkové výše přímých investic vyšplhaly na částku 63 milionů korun.

I v letošním ročníku mohou soutěžící na svůj projekt získat zajímavou investici, letět do San Franciska či dostat svůj projekt do povědomí potencionálních partnerů a médií.“

Minulý ročník ovládla umělá inteligence Pavla Konečného

V roce 2016 se na nejvyšší stupeň vítězné bedny postavil Pavel Konečný se svým startupem Neuron Soundware (umělá inteligence se schopností porozumění zvuků), který předčil Spaceti Maxe Verteletskyho (detekce a maping krizových situací ve veřejných a soukromých budovách) a startup DevCharge Vladimíra Vlacha (propojování samoobslužných míst s platebními metodami a smartphony pomocí dedikované platformy).

Do soutěže Vodafone Nápad roku 2017 se lze zapojit do 14. května. Od tohoto termínu se budou rýsovat finalisté, kteří své projekty 5. června odprezentují před vybranou porotou. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne o dva dny později, a sice 7. června v Mánesu. Více informací na www.napadroku.cz.

Další ročník FOTO / VIDEO soutěže ROK S MEGAPIXELEM 2021 odstartoval

Stejně jako v sedmi předchozích letech, tak i letos bude pokračovat naše velká celoroční soutěž ROK S MEGAPIXELEM 2021 v kategoriích FOTO a VIDEO. Zapojte se s námi do soutěže o nejlepšího fotografa a videomakera roku 2021.

Připravili jsme pro vás 12 měsíčních kol, spoustu tématických článků v našem Magazínu a celou řadu zajímavých besed a rozhovorů s profesionály z oboru. Chybět nebudou ani vzdělávací kurzy a workshopy a samozřejmě mnoho hodnotných cen.

Show, don’t tell. Tak zní jedno z hesel Megapixelu. „Nemluv a ukaž se“. Být dobrým fotografem či video makerem neznamená jen vlastnit příslušnou techniku. Důležité je u tvorby přemýšlet, být kreativní, přijímat nové výzvy a umět se dívat na svět kreativníma očima. To jsou přesně důvody, proč vznikl vzdělávací projekt Rok s Megapixelem, který vám v tom má pomoci.

Během dvanácti měsíčních kol, se budete muset poprat i s žánry, které vám nejsou blízké. Na této cestě vám budeme celou dobu průvodcem. Oporou vám budou články na dané téma v našem Magazínu, besedy s garanty jednotlivých kol a samozřejmě také kurzy a workshopy. Na těch vám poradíme, jak na to. Kromě cenných zkušeností můžete získat také jednu z mnoha hodnotných cen.

Fotosoutěž – Nejlepší fotografie roku 2020

Roční doba ani „hlídací PES“ fotografování stále moc nepřejí, a tak jsme si chvíli lámali hlavy tím, co si pro vás vymyslíme za téma do úvodního, lednového kola soutěže ROK S MEGAPIXELEM 2021.

Tentokrát nejenom, že budete moci, ale dokonce budete muset sáhnout do archivu. Nejvíce asi potěšíme ty, kteří mají nějaké oblíbené žánry, ale v naší celoroční soutěži se na ně zatím nedostalo.

Zadáním je vybrat tu „úplně nejvíc nejlepší“ fotografii pořízenou v roce 2020, bez ohledu na žánr i techniku.

Připomínáme však, že musí jít o fotografie, které se historicky zatím neobjevily v žádném kole naší soutěže. Druhou a poslední podmínkou je, že přihlášené fotografie musí obsahovat EXIF, aby bylo prokazatelné, že jde o záběry z loňského roku.

Vybírejte opravdu pečlivě, protože tyto soutěžní fotografie budou po celý rok vaší vizitkou a ostatní vás budou považovat jen za tak dobré fotografy, jak dobré fotografie do lednového kola přihlásíte.

A protože je tématem ta opravdu nejlepší fotografie loňského roku, můžete tentokrát do soutěže přihlásit jen jeden snímek.

Videosoutěž – Nejlepší video roku 2020

Zadání lednové videosoutěže bude v podstatě stejné, jako u té fotografické. Věříme, že se spousta videomakerů zabývá tématy a žánry, na které se dosud v naší soutěži nedostalo. No a tak nyní budete moci sáhnout do archivu a vybrat to nejlepší video, které se vám v loňském roce 2020 opravdu povedlo, a to bez ohledu na žánr, téma a obsah. Jedinou podmínkou je, že musí jít skutečně o video natočené v loňském roce. A protože nejlepší video loňského roku, může být jen jedno, můžete tentokrát do soutěže přihlásit jen jeden příspěvek.

Garant soutěže – Martin Lukeš

K fotografování měl Martin blízko již od malička, kdy rád nakukoval do šachty dědečkova Flexaretu. I to patrně ovlivnilo jeho další kroky, když si později vybral studijní obor Mechanik optických přístrojů, tedy opravář fotoaparátů a dalekohledů.

S nástupem digitální techniky se znovu vrátil k dávnému koníčku a fotografii se začal věnovat naplno.

V roce 2004 nastoupil do společnosti MEGAPIXEL, kde uplatnil své znalosti nejdříve jako odborný prodejce, později se stal také lektorem fotografických kurzů, redaktorem Magazínu a hlavním editorem fotografické Galerie.

Jako lektor působil i v několika dalších společnostech už od roku 2007. V roce 2012 úspěšně dokončil fotografickou školu Impuls v Hradci Králové. K nejčastějším námětům jeho tvorby patří především krajina, portréty, reportáže, motoristické sporty a několik let se komerčně věnuje fotografování jídla a architektury.
www.maluk.cz

Budete mít zájem:  Babyboom v Česku se zastavil

Technika garanta

Jak se zapojit

Stačí se zaregistrovat v naší Galerii na webu a nahrát jednu soutěžní fotografii či video odpovídající danému měsíčnímu tématu a označit ji jako soutěžní. Po uplynutí všech 12 měsíčních kol bude vyhlášen nejvšestrannější fotograf a video maker Galerie Megapixel za rok 2021.

Celoroční soutěž i jednotlivá měsíční kola mají dvě soutěžní linie. O vítězi té hlavní rozhoduje odborná porota a vítězem té druhé se stává autor fotografie a videa s nejvyšší dosaženou atraktivitou dle členů Galerie.

Bližší podrobnosti naleznete ve všeobecných podmínkách soutěže a na stránkách jednotlivých kategorií – FOTO a VIDEO.

"V rouškách ženy opravdu nerodí, děti rozhodně neseparujeme," říká gynekolog

Dvaatřicetiletý lékař pracuje na oddělení již šestým rokem a práce ho stále naplňuje. V rozhovoru pro Deník zhodnotil změny, které na oddělení nastaly během pandemie a přiblížil náročnou práci zdravotníků. Vyvrátil také řadu mýtů, které na veřejnosti kolují.

Co vás během vaší kariéry překvapilo?

Daniel Gilani: Lidé například volají o Vánocích a svátcích, jestli sloužíme. I během současné covidové situace se nám často stává, že se pacientky předem informují, jestli je porodnice otevřená. Bohužel rodit distančně stále nejde.

Během praxe se setkávám i s velmi zajímavými diagnózami, ale o těch nemohu vzhledem k lékařskému tajemství hovořit. Nejčastějšími akutními situacemi v porodnictví jsou krvácení a hypoxie plodu (pozn. redakce snížená dodávky kyslíku).

To obvykle vyžaduje naši velmi rychlou reakci.

Jak se změnila vaše práce během pandemie? Jaká mimořádná opatření musí dodržovat personál?

V těchto podmínkách žijeme již rok. Porodnictví nelze změnit nebo ovlivnit. Porody byly, jsou a budou. Pouze se změnil přístup k jednotlivým rodičkám s podezřením nebo s prokázaným covid-19. K těmto pacientkám chodíme rovnou vybaveni.

Nosíme respirátory, ochranné brýle, obleky, čepice, rukavice. Pro tyto případy je vyhrazen i jeden porodní box a vyšetřovna. Po každé takové pacientce navíc následuje dezinfekce a úklid, proto je vše časově náročnější než v běžném provozu.

Přečíst článek ›

Testuje na koronavirus při příjmu nebo se musí pacienti prokazovat testy? Případně k přijímaným ženám automaticky přistupujete jako k rizikovým?

Pokud přijde rodící žena s příznaky, tak ji automaticky provádíme stěr. Přistupujeme k ní tak, jako by byla covid-pozitivní. Vedeme ji jako rizikovou, dokud se neprokáže opak a nemáme výsledky vyšetření. Ženy s prokázaným koronavirem mají také větší strach o své děti.

Když se vyskytne dušnost nebo větší potíže s dýcháním, je možné je hospitalizovat u nás nebo na infekčním oddělení. Na plicním ventilátoru jsme však ještě žádnou pacientku neměli, na kyslíkové podpoře jich bylo již několik. Na snížení teploty lze brát například paralen.

Jsou vyselektována i antibiotika a další léky, které jsou v těhotenství bezpečné. K těmto ženám chodíme na kontroly častěji a sledujeme stav miminka.

Změnil se během posledního roku i přístup samotných rodiček? Přibývají žádosti o dřívější propuštění či ambulantní porody? Rodí ženy více i přes rizika v domácím prostředí?

Ambulantní porody evidujeme, ale jedná se řádově o jednotky. Spíše se objevují žádosti o dřívější propuštění. My se na to snažíme i apelovat, pokud není důvod a maminky ani děti nemají žádné závažné zdravotní komplikace, mohou opouštět nemocnici dříve než je standardních 72 hodin po vaginálním porodu.

Pokud chce ale maminka v porodnici ještě ležet a necítí se na propuštění, což je zejména u žen po císařském řezu, dřívější odchod nikomu nenutíme. Pokud jde o domácí porody, ty se uskutečňují zcela mimo nemocnici. O narozených dětech se dozvídá první pediatr, kde je maminky registrují.

K nám se ženy po domácím porodu dostanou jen pokud nastávají komplikace. Obvykle se s nimi setkáváme v jednotkách případů za rok. Pokud jde o domácí porody, považuji toto rozhodnutí za právo ženy.

Zároveň je ale nutné, aby byli zdravotníci chráněni a případné negativní následky si nesli rodiče a další účastníci domácího porodu sami.

Přečíst článek ›

K porodnictví patří i narození mrtvých miminek, jak jste na to uzpůsobení?

Ano, je to smutná součást naší práce. Jsme na to speciálně vybaveni a komunikací s rodiči v této situaci se věnuje jedna z našich lékařek a skupina porodních asistentek, které absolvovaly psychoterapeutický kurz a další školení.

I v této covidové době v těchto mimořádných situacích povolujeme návštěvy případně i částečný pobyt partnera. Rodiče se také mohou přijít rozloučit s děťátkem. Máme k dispozici i tzv. memory boxy, kde lze udělat památeční otisky či snímky. Existuje i jihočeský spolek Dítě v srdci, který těmto rodinám poskytuje podporu.

V Třeboni vzniklo pietní místo s pomníkem, kde mohou rodiče vzpomínat na nenarozené děti.

Jak je to aktuálně s přítomností třetí osoby u porodu? Může na porodní sál otec dítěte či jiná osoba blízká, co musí dodržet?

Covid-pozitivní rodička nemá bohužel při porodu povolený žádný doprovod. Stará se o ní jen lékař, porodní asistentka a nezbytný zdravotnický personál.

U covid-negativních rodiček, či u těch bez podezření může být u porodu přítomen otec. Na oddělení šestinedělí má otec dítěte povoleny návštěvy zhruba na 15 minut jednou denně, jelikož jde o zákonného zástupce dítěte.

Po otci nevyžadujeme test, ale nesmí mít příznaky respiračního onemocnění.

Zaznamenal jste v uplynulém roce a během prvních třech měsíců letošního roku babyboom, který předpovídala neodborná veřejnost i někteří odborníci? Můžete například srovnat porodnost v prosinci minulého roku a roku 2019?

Tyto informace jsem si ověřoval, protože nárůst porodů jsem ani já ani kolegové jen pozorováním nepocítili. V prosinci 2020 jsme měli 207 porodů, o rok dříve 165. Takže od března, kdy byla první vlna pandemie za 9 měsíců se narodilo o 42 miminek více, což je opravdu markantní nárůst.

V letošním lednu, kdy početí odpovídá dubnu, porodilo v Českých Budějovicích 204 rodiček, pro srovnání v roce 2020 se narodilo 205 a o rok dříve 190 dětí, což jsou srovnatelná čísla. Letos v únoru, který by odpovídal početí v květnu loňského roku, přišlo na svět 195 dětí, o rok dříve 187 a v roce 2019 se u nás narodilo 180 miminek. Takže tady jsou počty také skoro stejné.

Pro dokreslení: v roce 2020 se uskutečnilo v naší porodnici celkem 2 464 porodů, v roce 2019 také kolem 2 500. Jestli nějaký babyboom můžeme očekávat, tak se projeví určitě ještě tento rok, z podzimního lockdownu pravděpodobně v červnu, červenci a srpnu. Počty porodů ale mohou být ovlivněny také dalšími faktory.

Například omezením provozu menších porodnic, což se v našem regionu týkalo porodnice v Prachaticích v době, kdy prachatická nemocnice fungovala jako covidové centrum.

Přečíst článek ›

Jak lze aktuálně zdravotníkům zjednodušit práci?

My za tu dobu, která je, a souvisejí s ní celospolečenská omezení, nemůžeme. Některé pacientky nebo jejich partneři někdy nechápou, že jsou pravidla, která se dodržovat musí. Například, když jdou na plánovaný císařský řez, tak nám mají předkládat negativní výsledek PCR testu na covid-19.

 Některé to odmítají s tím, že jim to připadá zbytečné. Tento postup jsme si však nevymysleli, abychom jim komplikovali situaci, ale abychom se pokusili ochránit personál naší nemocnice. Nastávající maminky také často bojují nejen za přítomnost otce u porodu, ale i za účast další osoby.

Patnáct minut na návštěvu na oddělení šestinedělí se jim zdá také málo. Je nepříjemné nejen pro nás a zdravotní sestry stále dokola řešit konfliktní situace, které nejsou nutné. Děláme to nejen pro ochranu personálu, ale i ostatních hospitalizovaných.

Každý by chtěl individuální přístup, což však v této době není úplně možné. Samozřejmě se snažíme přáním vyhovět, pokud to lze. Mezi do jisté míry absurdní požadavky žen patří přání, aby je ošetřoval pouze očkovaný personál nebo ti, co koronavirus už prodělali.

Tyto pacientky měly obavy, že by se mohly v nemocnici nakazit. Takovýmto požadavkům nejsme z pochopitelných důvodů schopni vyhovět.

Jak je to s dítětem po porodu, jaká je praxe? Rodí se opravdu v rouškách nebo je to mýtus?

Rozhodně neseparujeme dítě od matky, pokud k tomu nejsou závažné zdravotní důvody. I když je maminka covid-pozitivní, tak má dítě u sebe a kojí se zakrytými ústy. Přenos přes mateřské mléko na miminko nebyl prokázán.

Porody v roušce se opravdu nedějí. Popravdě si ani nedokážu představit, že by žena při kontrakcích a bolestech měla ještě nasazenou roušku nebo dýchala přes respirátor.

Nastávající tatínek ale samozřejmě ochranu dýchacích cest má.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector