Očkování proti žluté zimnici: nově jen jednou za život

Přispíváme dětem až 1 500 Kč na všechna očkování, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění (nebo mimo věkovou hranici, kdy hrazena jsou). Zejména následující: 

 • Rotaviry
 • Lidský papilomavirus (HPV) – děti od 14 do 18 let, dívky i chlapci
 • Žloutenka typu A
 • Klíšťová encefalitida
 • Meningokokové vakcíny (nad rámec zákona 48/1997 Sb., který definuje rizikové skupiny osob, u kterých je očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a podle kterého se hradí očkování proti skupině B pro děti v prvním půlroce života a proti skupinám A, C, W a Y v průběhu druhého roku života)
 • Chřipka 
 • Pneumokokové vakcíny (nad rámec zákona 48/1997 Sb., tzn. nad 7 měsíců a do 65 let a nad rámec zákonem definovaného očkování u rizikových skupin osob, též nad rámec pravidelného očkování proti pneumokokovým nákazám, stanoveného vyhláškou o očkování proti infekčním nemocem)

Dětem přispíváme i na očkování potřebná pro cestování do zahraničí, zejména:

 • Vzteklina (nikoli postexpozičně)
 • Břišní tyfus 
 • Žlutá zimnice
 • Cholera
 • Japonská encefalitida

Případně na zcela nové očkovací látky. 

Specifické podmínky

 1. Pojištěnec do 18 let (dítě) může čerpat příspěvek ze základních preventivních programů, a to jednorázově nebo vícekrát-jednotlivě na položku/y z programů dle svého výběru, až 1 500 Kč ročně – platí základní podmínky pro čerpání bonusů z Fondu prevence, prosím čtěte zde.

 2. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou pro ně určeny.

  Platební doklady mohou být v případě postoupení příspěvku rodičem pro dítě či více dětí ofoceny a založeny u žádosti dítěte. V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může dítě získat až 1 000 Kč.

  Žena v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte může postoupit jen 500 Kč (1 500 Kč může čerpat z Programu pro ženy v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte). Dárce krve své příspěvky nepostupuje.

 3. Příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např.

  osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. V případě žádostí o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.

 4. Pro děti narozené v listopadu a v prosinci 2021 lze žádost o příspěvek podat až do 31. ledna 2022 (budou akceptovány i platební doklady vystavené až do 31. ledna 2022).

 5. Příspěvek se poskytuje na nákup očkovací látky v roce 2021.
 6. Doklad o nákupu očkovací látky může být také z roku 2020, ale pak musí být předložen současně s dokladem o aplikaci očkovací látky od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
 7. Příspěvek lze čerpat také na aplikaci očkovací látky v roce 2021.

 8. Příspěvek lze čerpat na kteroukoli dávku.
 9. Příspěvek nelze čerpat na vakcíny, které jsou částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, tedy s doplatkem. Informujte se u svého lékaře.

Proč je to důležité

Očkování představuje jeden z nejsilnějších nástrojů v boji proti infekčním nemocem. Dostatečná proočkovanost v populaci může zastavit šíření infekčních nemocí, a dokonce některé může pomoci úplně vymýtit. Kromě toho poskytuje ochranu i lidem, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou být očkováni.

Možnost čerpání: 4. ledna 2021 – 31. prosince 2021 nebo do vyčerpání financí 
Aktualizováno dne: 13. ledna 2021

Najít další bonus Prohlédnout celý program

Vaše žádost o příspěvek má zelenou.

Očkování proti žluté zimnici: nově jen jednou za život Očkování proti žluté zimnici: nově jen jednou za život Kdo může žádat?

 • Jste naším pojištěncem a nepodepsali jste přihlášku k jiné pojišťovně
 • Máte řádně zaplacené pojistné

Kdy žádat?

​​​​​Pro většinu programů platí termín od 4. ledna do 31. prosince 2021, doklad o zaplacení nesmí být starší než dva měsíce. Vždy se ale raději podívejte na stránku konkrétního programu. Základní podmínky najdete zde.

Co k tomu potřebujete?

 • Formulář žádosti o bonus (ke stažení zde).
 • Potvrzení o platbě – účtenku, uhrazenou fakturu, doklad o odeslané platbě z banky.
 • K vybraným bonusům je třeba doložit další doklady, např. potvrzení o pobytu. Více zde.

Jak doklady doručit?

 • Osobně na kterékoli klientské pracoviště
 • Poštou na adresu: ZP MV ČR Masarykovo náměstí 1100/35, Jihlava 586 01
 • E-mailem na adresu [email protected]
 • Datovou schránkou: 9swaix3

Kompletní podmínky čerpání

Abychom předešli nedorozuměním, prosíme, věnujte pozornost kompletním podmínkám. V případě nejasností nás kontaktujte, rádi Vám pomůžeme.

OČKOVÁNÍ proti žluté zimnici

Obsah:

Promeškaný termín očkováníZdravotně stigmatizované osobyDoba použitelnosti a skladování

Žlutá zimnice patří mezi závažná smrtelná onemocnění. Jejím původcem je flavivirus, přenášený několika druhy komárů, z nichž nejznámější je Aedes aegypti. Odhaduje se, že ročně na toto onemocnění zemře asi 30 000 lidí v zemích subtropické a tropické Afriky, Střední a Jižní Ameriky.

Opakovaně jsou hlášeny smrtelné případy onemocnění žlutou zimnicí neočkovaných turistů, pobývajících relativně velmi krátkou dobu v tropické Jižní Americe a subsaharské části Afriky.

Vzhledem k tomu, že doba inkubace žluté zimnice je velmi krátká, 3-6 dní, a dosud neexistuje žádná kauzální léčba, zůstává očkování jedinou spolehlivou ochranou.

Proto podle celosvětového doporučení Světové zdravotnické organizace (SZO) je před vstupem do rizikových endemických oblastí toto očkování povinně nebo naléhavě vyžadováno. Zdrojem nákazy lesního typu infekce bývá opice, zatímco u městského typu to bývá člověk. V obou případech je přenos na člověka zprostředkován náhodným bodnutím infikovaného komára.

Onemocnění se projevuje horečkou, bolestmi hlavy a zad, nevolností, zvracením a celkovou schváceností. V těžších případech může dojít k rozvoji žloutenky, krvácení do kůže i do zažívacího traktu (zvracení krve a černá stolice), ke krvácení z nosu a případně také ke gynekologickému krvácení. V tropických endemických oblastech na žlutou zimnici umírá 3-5 % domorodců.

 • Celosvětový výskyt žluté zimnice (WHO 2014)
 • Očkovací látky obsah  
Název komerční vakcíny 1) 2) 3) 4) 5) Poznámka
STAMARIL živá YF  31.10.2017 R
1) Souhrn údajů o přípravku (SPC)
2) Příbalová informace (PI)
3) Zkratka
4) Datum poslední reveze textu
5) X … není již v ČR registrována, R … vakcína registrována v ČR nebo EU; I … individuální dovoz (v ČR není registrována); S … specifický léčebný program (v ČR není registrována)

Počáteční pokusy vedly k přípravě inaktivované vakcíny z virové suspenze získané kultivací na buňkách opičích jater nebo sleziny.První klinická studie v Brazílii, ve které bylo očkováno skoro 25 000 osob, neprokázala jednoznačnou ochranu vůči žluté zimnici. Důvodem mohla být nedostatečná imunizace, neboť se očkovalo pouze jednou dávkou.

Žlutá zimnice

Žlutá zimnice je akutní virové horečnaté onemocnění s krvácivými projevy a vysokou smrtností, přenášené komáry a vyskytující se v tropických a subtropických oblatech Afriky, Střední a Jižní Ameriky. Očkování je jedinou spolehlivou prevencí tohoto onemocnění.

Máte zájem o očkování a chcete příspěvek? Připravili jsme pro vás rychlý přehled příspěvků pojišťoven.

Onemocnění je přenášeno poštípáním infikovanými komáry různého druhu.

Zdroj nákazy

Komáři se infikují sáním krve na nemocných lidech, opicích nebo primátech. Jednou nakažený komár zůstává infekční po celý svůj život.

Na této stránce jsou odborně garantované informace. Můžete se také přímo objednat na očkování do některého z očkovacích center.Upozornění: Rozhodnutí ohledně vhodného očkování patří plně do kompetence odborníků. Odbornou konzultaci Vám poskytnou lékaři v centrech Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Inkubační doba kolísá v rozmezí 3–6 dnů.

Příznaky

Onemocnění může probíhat ve dvou stadiích. První začíná horečkou, únavou, slabostí, bolestmi v zádech. Na tvářích se objevuje zarudnutí, spojivky jsou překrvené, jazyk na okrajích červený (červené stadium). Může se objevit zvracení, bolesti břicha, průjem nebo poruchy srdečního rytmu.

U těžších průběhů onemocnění horečka kolem pátého dne klesá, několik hodin až dnů má pacient pocit zlepšení zdravotního stavu. Poté dojde znovu k vzestupu horečky a v důsledku poškození jater se objeví žloutenka (žluté stadium), současně může dojít k postižení ledvin a krvácení do kůže a sliznic (hemoragická horečka). Asi polovina nemocných umírá.

Horší průběh bývá u osob nově příchozích do rizikové oblasti.

Na této stránce jsou odborně garantované informace. Můžete se také přímo objednat na očkování do některého z očkovacích center.Upozornění: Rozhodnutí ohledně vhodného očkování patří plně do kompetence odborníků. Odbornou konzultaci Vám poskytnou lékaři v centrech Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Očkování se provádí živou očkovací látkou, jedna dávka poskytuje celoživotní ochranu, protilátky se tvoří 10 dní. Očkovat lze děti od 9 měsíců věku, u osob starších 60 let byly u malého procenta lidí popsány neurotoxické účinky vakcíny, proto je nutné očkování u starších 60 let zvážit individuálně.

Očkování proti žluté zimnici je povinné při cestách do některých zemí, kde se žlutá zimnice vyskytuje. Vyžadováno je i v případě cest do některých zemí, kde výskyt této nemoci není, ale cestovatel stráví určitý čas např. v tranzitu na letišti v zemi výskytu žluté zimnice. O očkování proti žluté zimnici musí být proveden záznam v mezinárodním očkovacím průkazu.

Při příletu do některých zemí s výskytem žluté zimnice je povinnost tento doklad předložit.

Na této stránce jsou odborně garantované informace. Můžete se také přímo objednat na očkování do některého z očkovacích center.Upozornění: Rozhodnutí ohledně vhodného očkování patří plně do kompetence odborníků. Odbornou konzultaci Vám poskytnou lékaři v centrech Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Očkování proti žluté zimnici: kam je aktuálně potřeba?

Vyrážíte na exotickou dovolenou a lámete si hlavu s očkováním? Nevíte, zda potřebujete vakcinaci proti žluté zimnici? Přinášíme vám podrobný seznam států, které očkování proti ní vyžadují nebo doporučují.

V současnosti se státy s rizikem výskytu žluté zimnice rozdělují prakticky na tři hlavní tábory. První skupinu tvoří státy, které vás bez platného očkování nevpustí do země. Druhou skupinu tvoří země, které očkování proti žluté zimnici doporučují. Třetí a velmi rozsáhlou skupinu pak tvoří státy, které vyžadují očkování pouze po cestovatelích přijíždějících z rizikových oblastí.

1. Státy vyžadující povinné očkování

Při návštěvě těchto států potřebujete platné očkování proti žluté zimnici, ať už cestujete odkudkoliv. Některé země nabízejí pro zapomnětlivce očkování na letišti. V nejhorším případě vám může být odepřen vstup do cílové destinace.

 • Angola
 • Benin
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Demokratická republika Kongo
 • Francouzská Guyana
 • Gabun
 • Guinea-Bissau
 • Kamerun
 • Kongo
 • Libérie
 • Mali
 • Niger
 • Pobřeží slonoviny
 • Rwanda
 • Sierra Leone
 • Středoafrická republika
 • Togo

2. Státy doporučující očkování

Skupina afrických a jihoamerických států nevyžaduje, ale doporučuje platné očkování proti žluté zimnici. V těchto zemích totiž existuje vysoké riziko nákazy virem žluté zimnice, obzvláště při cestách do venkovských oblastí. Pokud se vydáte do rizikových míst, očkování po vás může být vyžadováno. Proto je lepší vakcinaci podstoupit již při odletu do dané země.

 • Argentina
 • Bolívie
 • Brazílie
 • Čad
 • Ekvádor
 • Etiopie
 • Gambie
 • Ghana
 • Guinea
 • Guyana
 • Keňa
 • Kolumbie
 • Mauritánie
 • Nigérie
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Senegal
 • Súdán
 • Surinam
 • Trinidad a Tobago
 • Uganda
 • Venezuela

3. Státy vyžadující očkování po cestovatelích z rizikových oblastí

Do rozsáhlé skupiny patří asi stovka států po celé zeměkouli. Tyto země vyžadují očkování proti žluté zimnici od cestovatelů putujících z rizikových oblastí. Rizikovými oblastmi jsou myšleny státy z první a druhé skupiny (potažmo i čtvrté skupiny).

Omezení se týká především místních obyvatel navštěvujících jiné státy bez výskytu žluté zimnice. Nařízení je prevencí proti přenosu viru z rizikové oblasti. Cestovatelů se tak omezení prakticky netýká, jelikož musí podstoupit očkování již při vstupu do rizikové oblasti.

Zvláštním případem je však mezipřistání v rizikové oblasti. Pokud na letišti strávíte více než 12 hodin a poté se vydáte na další cestu, v cílové oblasti po vás mohou vyžadovat platné očkování. Ilustračním příkladem může být cesta na Zanzibar s mezipřistáním v Keni.

Pokud na letišti v Keni strávíte více než 12 hodin, mohou po vás na Zanzibaru vyžadovat očkování proti žluté zimnici, i když se na ostrově Zanzibar žlutá zimnice vůbec nevyskytuje.

4. Státy s nízkým rizikem výskytu žluté zimnice

V těchto pěti státech je výskyt žluté zimnice velmi nízký a vztahuje se především na určité oblasti. Tyto státy očkování nevyžadují, pokud však pojedete do rizikových oblastí, měli byste o vakcinaci popřemýšlet.

 • Eritrea
 • Somálsko
 • Svatý Tomáš a Princip
 • Tanzanie (Zanzibar)
 • Zambie

Problematika očkování proti žluté zimnici je poněkud komplikovaná. Pokud si stále nejste jisti, zda očkování potřebujete, nebo ne, navštivte příslušného specialistu na cestovní medicínu.

(holi)

Zdroj: wwwnc.cdc.gov

Další článek

Líbí se Vám tento článek?

 • Břišní tyfus: chytit ho můžete i ve Středomoří
 • Čeká vás dlouhý let? Nedávejte trombóze šanci!
 • Češi jsou národem cestovatelů, trendem je digitální nomádství
 • Cestování bez signálu? To se vám se satelitním telefonem nestane
 • Cestování kráse neuškodí: 4 triky, jak na to
 • Cestování na Blízký východ. Kam můžete bezpečně vyrazit?
 • Cestování po Mexiku: rizik stále přibývá
 • Cestování po zbytek roku? Podle světel semaforu a tak trochu jinak
 • Cestování s chronickou nemocí: důkladná příprava je základ
 • Cestování s léky vyžaduje důkladnou přípravu
 • Cestování v důchodu? Pro stále více seniorů běžná realita!
 • Cestování v Pobaltí: od křižáků po secesi
 • Cestování v těhotenství? Ano, ale rozumně
 • Cestování za zimou: pozor na podchlazení a omrzliny!
 • Cestovatelé, pozor! Infekce může číhat i v nejdražším hotelu
 • Cestovatelé, pozor! Infekce může číhat i v nejdražším hotelu!
 • Cestovatelé, pozor! Komáří bodnutí může být i smrtelné
 • Cestovatelský průjem: nepříjemná komplikace dovolené
 • Cestovní pojištění s ERV
 • Chorvatsko a Černá Hora: úspěch dovolené je ve vašich rukách
 • Chystáte adrenalinovou dovolenou? Dobře se pojistěte!
 • Chystáte se dobýt americký kontinent? Bez přípravy nemusíte uspět!
 • Čína a Mongolsko: výběr očkování nepodceňujte!
 • Čína: jak přežít pobyt ve znečištěných městech
 • Čína: odvrácená tvář asijského giganta
 • Co takhle strávit silvestrovskou noc v zahraničí? Máme několik tipů
 • Desatero pro cestovatele – pravidla chování v zemích třetího světa
 • Desítka nejčastějších mýtů spojených s cestovními nemocemi
 • Dítě „na palubě“: tipy pro spokojenou posádku
 • Do Austrálie jen s očkováním, pojištěním a repelentem
 • Dovolená na čtyřkolce? Nezapomeňte doma zodpovědnost!
 • Dovolená na jachtě? Jen pro zodpovědnou posádku!
 • Dovolená na motorce aneb Co před startem nezanedbat
 • Dovolená příští rok? Vybírejte podle tipů Lonely Planet!
 • Dovolená se zážitkem: Láká vás sexuální turistika?
 • Dovolená v Egyptě – krása doprovázená riziky
 • Egypt: krásy a rizika země faraonů
 • Ekoturistika jako naděje pro budoucí generace?
 • Extrémní dovolená? Zážitek (ne)jen pro drsňáky!
 • Hit současné dovolené? Obytné vozy a karavany!
 • Horečka dengue ohrožuje Čechy! Počet nákaz roste
 • Horečka při cestování v zahraničí. Víte, jak správně postupovat?
 • Horečnatá infekce – nechtěný suvenýr z dalekých krajin
 • Horská turistika: zahraniční velikány pokořujte jen s dobrým pojištěním
 • Hroch – nejnebezpečnější zvíře Afriky
 • Hygiena na cestách. Na co běžně nemyslíme?
 • I při cestách po Evropě nás ohrožují závažné infekce
 • I s astmatem se dá cestovat, chce to ale důkladnou přípravu!
 • Indonésie bez rizika: myslete na zdraví i osobní věci
 • Itálie, Španělsko, Řecko: víte, co musíte udělat před dovolenou?
 • Jak se při cestování po velkoměstech nenechat napálit
 • Jak se vyhnout nákaze z vody? Dodržujte 5 jednoduchých pravidel
 • Jak ve zdraví zvládnout pobyt v Tatrách
 • Jak zvládnout návrat z teplých krajin zpátky do zimy?
 • Jet lag neboli nemoc z časového posunu
 • Kam na Blízký východ aneb Nejdůležitější je bezpečí
 • Kam za polární září aneb Podívaná nejen pro romantiky
 • Kam za teplem? Nejoblíbenější destinace českých cestovatelů
 • Když začnou v zahraničí zlobit zuby…
 • Klimatizace sice přináší zdravotní rizika, má však i své výhody
 • Klíšťata – hrozba doma i na cestách
 • Koupání ve sladkých vodách: pozor na skrytá nebezpečí
 • Koupání ve volné přírodě má i své stinné stránky, buďte raději o krok napřed
 • Krásy a rizika zlatého trojúhelníku: Barma, Thajsko, Laos
 • Kuba má své kouzlo – ale i dobře skrytá rizika
 • Kulinářská turistika: jak si nepřivézt „nákazu z talíře“
 • Kulinářská turistika: jak si nepřivézt „nákazu z talíře“
 • Láká vás Indie? Bez pojištění a očkování necestujte!
 • Láká vás poušť? Nezapomeňte na teplé oblečení!
 • Láká vás sexuální turistika? Pozor na nechtěný „dárek“ s následky na celý život
 • Láká vás vyzkoušet vodní dýmku? Pak pozor nejen na infekce!
 • Lékárnička na cesty: co s sebou vzít do kufru
 • Letištní salonky: cestování na křídlech luxusu
 • Letíte na dovolenou? Pozor na velikost zavazadel!
 • Lyžování v cizině: znáte pravidla a dodržujete je?
 • Maghreb: vyjeďte do zemí zapadajícího slunce
 • Malárie by měla být vymýcena do roku 2030
 • Medvědí destinace: jen se sprejem a dobrým pojištěním
 • Mexiko: nebezpečná země plná lákadel
 • Milovníci hlubin, kryjte si při potápění záda!
 • Moderní trendy v cestování. Které jsou nejvíce v kurzu?
 • Mořská nemoc: jak se vyhnout strašákovi lodního cestování?
 • Na cestovatelské střevní potíže zabírá nejlépe prevence!
 • Na která jídla si dát při cestování pozor? Některá vás možná překvapí!
 • Návštěva deštného pralesa: na co si dát pozor?
 • Návštěva USA? Zjistěte vše o lékařské péči za velkou louží
 • Nebaví vás mrazivé počasí? Vyrazte za teplem!
 • Nebezpečí číhající v hotelových pokojích
 • Nebezpečí o dovolené: Na co si dát pozor v hotelech?
 • Nebezpečí pro cestovatele: V ČR je už osm nakažených virem Zika
 • Nebezpečná setkání: jedovatí hadi a pavouci
 • Nejčastější mýty o cestovní medicíně. Znáte je?
 • Nejcennějším vybavením na cesty jsou informace
 • Nejkrásnější pláže světa: i na ně se vydávejte jen dobře vybavení
 • Nejnebezpečnější zvíře Austrálie? Překvapivě včela!
 • Nejužitečnější aplikace pro cestování. Máte je v mobilu?
 • Nemoc z letadla? Klimatizace viníkem nebude!
 • Nezkazte si dovolenou žloutenkou
 • Ochrana před dotěrným hmyzem: jak se ubránit malým parazitům
 • Očkování před cestou: lepší v poslední chvíli než vůbec!
 • Odjíždíte na dovolenou? Čtyři tipy, jak odradit zloděje
 • Okradli vás v zahraničí? Tady je návod, jak postupovat
 • Olympiáda v Riu se blíží: 7 tipů pro vaše bezpečí
 • Osm pravidel pro bezpečné opalování
 • Paraziti: Kde všude na ně narazíte a co vám udělají
 • Parazitická infekce: pomoci může jen odborník!
 • Pásmová nemoc? Raději buďte o krok před ní!
 • Pět kritérií při výběru správné cestovní postýlky
 • Pět rad na cestu do muslimských zemí
 • Pět stravovacích přešlapů, které mohou zkazit dovolenou
 • Plánujete exotickou dovolenou s dětmi? Pozor si dejte hlavně na infekce a úrazy
 • Plně vybavená lékárnička – pro turistu to nejdůležitější!
 • Plnou parou vpřed aneb Karibikem na luxusním parníku
 • Pochoutky, kterým je lepší se na cestách vyhnout
 • Polévka s vůní orientu: jak si připravit domácí Pho Bo
 • Poranění od zvířat: nevyzpytatelná rizika cestování
 • Poznejte USA i z jiné perspektivy. Našli jsme utajené zajímavosti
 • Připojení k elektrické síti: Do zahraničí raději vozte adaptér
 • Průvodce po místech, kam míří jen ti odvážní
 • První exotická dovolená s dětmi: deset praktických rad na cestu
 • Putování po Srí Lance: nutné doklady i očkování zařiďte včas!
 • Rádi cestujete na vlastní pěst? Pak nezapomeňte přibalit krabičku „přežití“
 • Rádi surfujete? Pak pozor nejen na žraloky!
 • Rizika potápění aneb hlubiny plné nebezpečí
 • Rok 2018 ve znamení festivalů. Víme, kam vyrazit
 • Rozhovor s odborníkem na cestovní medicínu
 • Rozzlobené slunce: v Austrálii pálí nejsilněji na světě
 • Rozzlobené slunce: v Austrálii pálí nejsilněji na světě
 • S udičkou do zahraničí? Jen po pečlivé přípravě!
 • Sama na dovolené? Deset pravidel, jak si to bezpečně užít!
 • Sedm důvodů, proč si zamilovat cestování mimo sezónu
 • Sedm tipů, jak si golf v zahraničí užít bez stresu a nepříjemností
 • Šest rad pro klidnou dovolenou v Thajsku
 • Šest tipů, jak při volbě dovolené nesáhnout vedle
 • Setkání s exotickými zvířaty – nebezpečí představují živá i ta na talíři!
 • Stali jste se obětí trestného činu v zahraničí? Víme, jak postupovat!
 • Stres z cestování na vás může zanechat trvalé následky
 • Střevní potíže po návratu z dovolené nepřehlížejte!
 • Svatojakubská cesta: po stopách dávných poutníků
 • Svrab: svědivá památka na zahraniční dovolenou
 • Těšíte se na safari? Pojistěte si návrat domů!
 • Tipy pro digitální nomády aneb Do světa za prací i zábavou
 • Top 5 afrických destinací
 • Top destinace pro rok 2019. Kam se letos vydat?
 • Transsibiřská magistrála aneb Dobrodružství na kolejích
 • Trápí vás dlouhé mezipřistání? Vyplňte čas rychlým výletem!
 • Tunisko: (ne)bezpečná exotika na dosah
 • Turecko: aktuální doporučení před cestou do země půlměsíce
 • Turistický průvodce aneb Co zabalit na cestu do Asie
 • Už vás nebaví mrazivé počasí? Vyrazte za teplem do exotiky!
 • Úžeh a úpal, nechtěný doprovod našich dovolených
 • Vánoce na pláži začněte připravovat včas!
 • Vánoce v zahraničí: kam vyrazit za netradiční oslavou svátků?
 • Vánoční trhy v Evropě lákají. Kam letos vyrazit?
 • Varování: blíží se epidemie na léky nereagujícího břišního tyfu!
 • Vietnam – nedoceněná perla Asie
 • Virus zika – hrozba současného cestování
 • Všechno, co potřebujete vědět o žloutence, než odjedete na dovolenou
 • Vybavte se na cesty novou mobilní aplikací
 • Vybírejte chytře. Rozdíly v cenách letenek mohou být značné!
 • Vydat se na dovolenou bez cestovního pojištění je hazard
 • Vyrážíte na dovolenou za hranice? Seznamte se s nejčastějšími infekcemi v okolí ČR!
 • Vyrážíte za sluncem? Tipy, jak předejít nebezpečným spáleninám
 • Výšková nemoc: neviditelný postrach horské turistiky
 • Vzhůru do evropských metropolí! Tallinn je neokoukaný a Vídeň za humny
 • Vzhůru na střechu světa Aneb cestování po Nepálu
 • Z banality se může na dovolené stát velký problém
 • Zácpa na dovolené? To se vás už týkat nebude
 • Zdravotní rizika cestování: nejčastější úrazy na cestách
 • Zpestření dovolené aneb zvířata na dosah ruky
 • Zvíře „na palubě“ – společné výlety bez stresu a v pohodě

Proočkovanost populace klesá, hrozí návrat nemocí, které byly pod kontrolou. Určité skupiny obyvatel by se měly dát očkovat i volitelnými vakcínami

Očkující lékaři upozorňují, že v posledních letech se výrazně změnil přístup řady rodičů k očkování. Řada lidí věří mýtům o škodlivosti nebo neúčinnosti očkování kolujícím na internetu. Důsledkem je klesající proočkovanost. V Evropě již vypukly lokálních epidemie dříve téměř potlačených nemocí. Některé se nyní znovu více objevují i v České republice.

Na špici mezi příčinami úmrtí jsou v dnešní době kardiovaskulární choroby. Ještě na počátku dvacátého století, před nástupem vymožeností, jako jsou antibiotika, dezinfekce a plošné očkovací programy, tomu však bylo jinak.

Zabijákem číslo jedna byly infekční choroby. Často si vybíraly oběti mezi nejmenšími dětmi. Dnes infekční choroby v naší části světa představují nesrovnatelně menší problém.

Obří podíl na tom má očkování, které bezesporu enormně přispělo k prodloužení věku dožití v průběhu 20. století.

„Že je dnes očkování vnímáno veřejností ambivalentně považuji za paradoxní. Objevuje se bohužel mnoho dezinformací, především na internetu. Tyto mýty ovlivňují řadu lidí a očkující lékaři jsou pak v dost nelehké situaci.

Musejí mnohé rodiče dlouze přesvědčovat, vysvětlovat, dokonce někdy čelí i nevybíravým slovním útokům,“ popisuje praktická dětská lékařka MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP.

„V důsledku kolujících dezinformací nám v České republice začíná povážlivě klesat proočkovanost. A již se hlásí první potíže. Objevují se zatím naštěstí jen lokální epidemie spalniček. Černý kašel v posledních letech způsobil úmrtí několika dětí, které ještě nemohly být očkované, a tudíž se ,spoléhaly‘ na kolektivní imunitu,“ dodává lékařka.  

V České republice bylo za měsíce leden až listopad 2017 hlášeno 142 případů spalniček. Na jaře letošního roku vydaly Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv varovné zprávy, které kladly zvyšující se výskyt spalniček do souvislosti s poklesem proočkovanosti.  

Problém se netýká jen České republiky. Rozsáhlá epidemie spalniček s tisíci nakaženými a desítkami mrtvých postihla v roce 2016 Rumunsko. Letos se objevily menší epidemie v Itálii a Švýcarsku. 

Koho chránit očkováním ve vyšším věku 

Kromě povinného očkování pro dětský věk existuje v ČR řada volitelných typů očkování. Prakticky všem se doporučuje například očkování proti chřipce či proti virovým hepatitidám A a B (jestliže člověk nebyl očkován v dětském věku). U ohrožených skupin je volitelné očkování prakticky nezbytnost. 

Některá očkování lékaři doporučují především určitým věkovým skupinám. Například lidem nad 50 let očkování proti pásovému oparu nebo seniorům nad 65 let očkování proti pneumokokům.

Naopak mladým lidem ca do 26 let věku se doporučuje očkování proti pohlavně přenosným lidským papilomavirům – i když ideální doba je ještě před započetím pohlavního života. Dále by se měli dát očkovat cestovatelé mířící do exotických zemí – podle toho, jaké nemoci hrozí v cílové destinaci.

Lze očkovat třeba proti choleře, břišnímu tyfu, japonské encefalitidě, žluté zimnici či horečce dengue.

Existuje i řada povolání, která si zasluhují zvláštní ochranu. Samozřejmě jsou to zdravotnická povolání, jejichž představitelé často přicházejí do styku s nakaženými. Dejme tomu u lesníků a lesních dělníků může být zvláště žádoucí očkovat proti vzteklině či klíšťové encefalitidě.

Jedno hledisko ale má skutečně zásadní význam, a přitom v praxi bývá někdy opomíjené. „Očkování je zvláště důležité pro jedince, kteří mají z nějakého mimořádného důvodu dlouhodobě sníženou imunitu.

To může být dáno vrozenými předpoklady, chronickou chorobou, náročnou léčbou a podobně. Pro lidi se slabou imunitou představují infekční choroby mnohem vyšší riziko než pro běžnou populaci,“ upozorňuje lékař z Nemocnice na Bulovce MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.

, působící na Katedře infekčního lékařství Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Očkování proti rozšířeným infekčním chorobám (chřipka, pneumokokové nákazy) či některým méně rozšířeným nemocem (tuberkulóza) by se mělo vždy zvažovat třeba u onkologických pacientů a těch, kdo se z onkologického onemocnění vyléčili.

„Náchylní k infekcím jsou diabetici, kardiaci, astmatici či lidé s chronickou obstrukční nemocí plic.

Respektive, infekce, která by u zdravého člověka proběhla jako banální onemocnění, může mít u nich mnohem horší, případně i fatální průběh,“ dodal Trojánek.

Čím dál více pacientů s chronickými autoimunitními nemocemi je léčených biologickými přípravky, jež modifikují imunitu. Jsou zde lidé s poškozenou či odoperovanou slezinou, která je jedním z nejdůležitějších orgánů z hlediska imunity těla. Pacienti s HIV při správné léčbě již neumírají předčasně a mohou se dožít prakticky normálního věku, stávají se tedy také početnou ohroženou skupinou.

„U všech těchto pacientů je vždy na místě zvážit dostupná očkování.

Pokud se třeba onkologům pomocí špičkové inovativní léčby povede porazit u pacienta závažné nádorové onemocnění a on pak sejde ze světa na poměrně běžnou bakteriální infekci, protože se nepřistoupilo k očkování za pár set korun, je to velmi smutné a zároveň zcela zbytečné. Očkování je sice ve vymezených případech jasně indikováno, ale z praxe víme, že realita ve zdravotnických zařízeních ne vždy odpovídá odborným doporučením,“ podotýká MUDr. Trojánek.

U vybraných skupin lidí s oslabeným imunitním systémem se podle doktora Trojánka očkování pochopitelně omezuje na inaktivované a subjednotkové vakcíny. V případě vakcín živých by daným lidem hrozilo nebezpečí vypuknutí choroby, proti níž se mělo očkovat. 

Změny v očkovacím kalendáři

Od Nového roku dochází k několika změnám v očkovacím kalendáři dětí. Hlavní změnou v základním očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské přenosné obrně, haemofilu influenzae b a žloutence typu B (tzv. hexavakcína) je přechod na očkovací schéma 2+1. Schéma 3+1 platí do konce roku 2017. Ubude jedna dávka očkování. Poté budou děti očkovány už jen třemi dávkami místo čtyř.

Očkování se zahajuje od 9. týdne věku a další dávka se podává v intervalu ne kratším než 8 týdnů. Třetí dávka se aplikuje mezi jedenáctým a třináctým měsícem.

Další změna je u očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. První dávka této vakcíny má být nově podána do 18. měsíce věku dítěte (doposud byl stanoveno jen to, kdy se má očkování zahájit; šlo o 1. den 15. měsíce věku, nově je to 13. měsíce věku dítěte). Dále dochází k odsunutí druhé dávky očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám na dobu mezi 5. a 6. narozeninami dítěte. 

Tisková zpráva 

Tisková zpráva ke stažení zde. 

Bod zlomu pro normální cestování. IATA chystá očkovací e-pasy pro vstup do letadel

Jednou z podmínek bezproblémového cestování během pandemie covidu-19 by mohl být v budoucnu „očkovací covid pas“. Pro jeho zavedení opakovaně volá řada dopravců, ale i států po celém světě. Dohoda na jeho finální verzi se nyní začala rýsovat. Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA) ho během března spustí ve formě aplikace Travel Pass.

Informoval o tom britský server BBC. Travel Pass ověří, zda cestující podstoupil očkování proti koronaviru, případně jestli má potvrzení o negativním testu na covid-19. Aplikace Travel Pass bude k dispozici zdarma na platformách iOS a Android. 

„Klíčovou otázkou je důvěra. Cestující si musí být jisti, že testy, které podstoupili, jsou přesné a umožní jim vstoupit do země,“ řekl Vinoop Goel, regionální ředitel IATA pro letiště a vnější vztahy. „Vlády zároveň musí mít důvěru, že tyto testy splňují i jejich vlastní podmínky.“

Aplikaci již od prosince testuje společnost Singapore Airlines, nyní se k ní přidávají také dopravci z Perského zálivu Etihad, Emirates, Qatar Airways nebo novozélandská Air New Zealand. IATA dále uvedla, že vyjednává akceptování aplikace s většinou leteckých společností v asijsko-pacifickém regionu.

„V současné době pracujeme s řadou leteckých společností po celém světě. Plánem je zahájit provoz v březnu,“ uvedl Goel.

Papír versus aplikace

Některé státy však budou i nadále vyžadovat tradiční papírové očkovací průkazy. „Příkladem je třeba Korea, která momentálně vyžaduje potvrzení v papírové formě. Vyjednáváme s tamní vládou, abychom zajistili i akceptování digitálních certifikátů,“ řekl Goel.

Papírový očkovací průkaz již léta používá například Světová zdravotnická organizace (WHO). Mezinárodní očkovací průkaz nebo profylaxe (ICVP) – také známý jako žlutá karta – se používá k prokázání toho, že cestující podstoupili očkování proti žluté zimnici.

IATA však uvedla, že riziko podvodu s papírovými dokumenty je příliš velké. Odkazuje se na případy, kdy Europol nedávno zadržel podvodníky, kteří ve Francii a Velké Británii prodávali padělané negativní výsledky testů. Podobné případy hlásila také Malajsie.

Propustka do normálu 

Právě do zavedení digitálních očkovacích pasů vkládají dopravci velké naděje a slibují si od něj následné rychlé obnovování leteckých linek. Covid je pro letecký průmysl katastrofou, podle údajů IATA poptávka loni klesla ve srovnání s rokem 2019 téměř o 70 procent.

Letectví věří v oživení v roce 2021, probíhající vakcinace však problém jen tak rychle nevyřeší. „Bude to trvat příliš dlouho, minimálně 12 až 24 měsíců. A je to navíc velmi závislé na celosvětové dostupnosti vakcín,“ řekl BBC Conrad Clifford, regionální viceprezident IATA pro asijsko-pacifický region.

Jak na začátku ledna informovalo Aktuálně.cz, zvláštní systém, který by umožnil ověřit, zda je někdo očkovaný proti covidu-19, zvažuje i Česko. Aplikace by sloužila především ke kontrole v restauracích či na kulturních akcích.

„Jednotlivé země přicházejí s tím, že pouze lidé s negativním testem se budou smět zúčastnit nějaké akce. Je to cesta, o níž se domnívám, že v nějaké překlenovací době, během které se budeme postupně proočkovávat, nemine ani nás,“ prohlásil tehdy ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO).

Návrh, který v lednu získala redakce Aktuálně.cz, ovšem současně upozorňuje, že zavedení takového systému není zdaleka jisté. Navíc by k tomu případně nemělo dojít dřív, než bude vakcína plošně k dispozici všem.

Systém očkovacího pasu opravňujícího k přístupu k některým službám zavádí v těchto dnech Izrael, který je v proočkování populace proti covidu ve světě zatím nejdále. Naočkovaná alespoň jednou dávkou je už téměř polovina izraelského obyvatelstva.

S takzvaným zeleným pasem budou očkovaní a vyléčení z covidu-19 moci do posiloven, hotelů, divadel nebo na sportovní zápasy. Podle ministra zdravotnictví Juliho Edelsteina se to týká více než 3,2 milionu lidí.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *