Obsedantně-Kompulzivní Porucha Alternativní Léčba?

ÚVOD. Prevalence obsedantně kompulzivní poruchy (dále OCD) je odhadována na 2-3 % populace a za ověřený léčebný postup je považováno – kromě kognitivně behaviorální terapie – dlouhodobé podávání vysokých dávek inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SRI) augmentovaných případně menší dávkou antipsychotika 2.

Jak zmirnit OCD?

Základními dvěma postupy v léčbě OCD je kognitivně behaviorální terapie (KBT) a léčba inhibitory vychytávání serotoninu (SRI). U vět- šiny pacientů dojde při použití jedné z těchto intervencí nebo na jejich kombinaci ke zmírnění potíží, ale u 40–60 % pacientů přetrvávají rezi- duální, zneschopňující příznaky (1).

Jak bojovat s obsesí?

V současné době jde proti OCD bojovat léky i kognitivně-behaviorální psychoterapií, kdy musí člověk čelit těžce zvládnutelným situacím, od nichž nesmí unikat navyklými kompulzemi. Člověk, jehož porucha se projevuje přehnaným mytím rukou, si je záměrně musí zašpinit a určitou dobu neočistit.

Co zhoršuje OCD?

Důležitá je i výchova a celkový průběh dětství. Vliv mívá příliš kritický anebo úzkostný rodič: například matka, která se bojí nákazy, a proto neustále uklízí a dezinfikuje. Jindy je ale spouštěčem chaos v rodině – dítě nemá jistoty, proto se upíná na kontrolování nedůležitých věcí a získává tím pocit řádu.

Jak vznika OCD?

Mechanismus vzniku OCD zatím nebyl jednoznačně objasněn. Na vzniku této duševní poruchy se pravděpodobně podílejí jak neurobiologické faktory, tak prožitky z dřívějška. K předpokládaným neurobiologickým příčinám patří například nerovnováha neurotransmiterů v mozku, genetické faktory nebo změny ve funkci mozku.

Jak se chovat k cloveku s OCD?

Obsedantní člověk je schopen vyvinout na své okolí obrovský nátlak a pokud se mu blízcí zcela podvolí, podporují tím v nemocném vyhýbavé mechanismy, které k obsesím patří a zároveň sami trpí. Někdy prospěje střední cesta, na které se mohou obě strany dohodnout.

Budete mít zájem:  Lepra (malomocenství) – příznaky, příčiny a léčba

Jak dlouho trva lecba OCD?

Co by měl vědět každý nemocný trpící OCD:

Léčení je dlouhodobé, trvá několik měsíců i let. První zlepšení po užívání léků se někdy objeví až za 2–3 měsíce. Proto je potřebná trpělivost.

Jak se projevuje obsese?

Obsedantně kompulzivní poruchy (obsessive-compulsive disorders, OCD) jsou velmi časté úzkostné poruchy, pro které jsou charakteristické tzv. vtíravé myšlenky (vlastní, nechtěné, opakující se myšlenky, obsese) a/nebo nutkavá opakující se jednání (kompulze).

Jak žít s člověkem s obsedantně?

Nejdůležitější není to, zda to na člověku někdo pozná či nikoli, ale to, jak ho (popř. jeho blízké) potíže omezují žít normální život. Můžete si o tom s přítelem otevřeně promluvit včetně eventuální léčby, držím palce.

Jak poznat obsesí?

Pro obsedantně kompulzivní poruše (OCD z anglického obsessive-compulsive disorder) je charakteristická přítomnost nutkavých myšlenek neboli obsesí, které se opakovaně vkrádají do mysli a způsobují postiženému úzkost, neklid a tíseň.

Kolik lidí trpi OCD?

Obsedantně-kompulzivní porucha postihuje v určité fázi života přibližně 2,3 % lidí, zatímco ročně je to přibližně 1,2 %. První příznaky se objevují před 20. rokem života. OCD se objevuje ve stejné míře u mužů i u žen a vyskytuje se celosvětově.

Jak se projevuje obsedantně kompulzivní porucha?

Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) je úzkostné onemocnění, které postiženého obtěžuje vtíravými myšlenkami, jež v něm následně vzbuzují strach. Ten často vyúsťuje až v úzkost, kterou se nemocní snaží řešit pomocí různých rituálů.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector