Obézní lidé významně škodí svým ledvinám

Světový den ledvin 2021: Nechte si zkontrolovat ledviny!

Obézní lidé významně škodí svým ledvinám

Podle odhadů odborníků onemocněním ledvin trpí každý 10. Čech a po 75. roce života je to již každý druhý. Nefrologové z celého světa u příležitosti Světového dne ledvin upozorňují především na skutečnost, že počet onemocnění ledvin stoupá. Může za to náš způsob života, který civilizačním nemocem nahrává.

Podle odhadů trpí celosvětově více než 850 miliónů lidí nějakou formou onemocnění ledvin, což je zhruba dvojnásobek počtu lidí s diabetem a dvacetkrát více než celosvětová prevalence rakoviny. Z toho okolo 3,5 milionů lidí musí podstupovat pravidelnou dialyzační léčbu.

V České republice je aktuálně téměř 7 000 lidí odkázaných na dialyzační péči.

Celosvětové statistiky pacientů s nemocnými ledvinami navíc nově ovlivňuje i prodělané onemocnění COVID-19. První zprávy uvádějí, že až 30 % pacientů hospitalizovaných s COVID-19 mělo středně těžké nebo těžké poškození ledvin. Koronavirus může cílit přímo na ledvinové buňky, které infikuje.

Ledvinové buňky mají receptory, které dovolí, aby je nový koronavirus napadl. Postižení ledvin u pacientů s prodělaným onemocněním COVID-19 se většinou projevuje přítomností bílkoviny v moči a přítomností krve v moči. Také krevní plazma vykazuje příliš vysoké hodnoty kreatininu a močoviny.

Tyto odchylky však nebývají vizuálně patrné a člověk si jich nemusí všimnout. Odhalí je až laboratorní vyšetření krve, které provádí praktický lékař nebo nefrolog.

Lidé nad 50 let, kteří trpí diabetem, vysokým krevním tlakem nebo kardiovaskulárním onemocněním mají jednou za čtyři roky na takovéto vyšetření nárok zdarma.

Osm zlatých pravidel pro snížení rizika onemocnění ledvin:

 • Zůstaňte aktivní a udržujte se ve formě.
 • Stravujte se zdravěji.
 • Kontrolujte hladinu cukru v krvi.
 • Kontrolujte si pravidelně svůj krevní tlak.
 • Dodržujte svůj pitný režim.
 • Přestaňte kouřit.
 • Vyvarujte se volně prodejným protizánětlivým lékům a lékům proti bolesti.
 • Nechte si zkontrolovat funkci svých ledvin v rámci pravidelných preventivních prohlídek u praktického lékaře.

Novinka v rámci preventivních prohlídek u praktického lékaře

Lidé ve věku 45 až 61 let dostanou v letošním roce nově od svého praktického lékaře doporučení, aby se jednou za čtyři roky podrobili preventivnímu očnímu vyšetření u specialisty.

Cílem je včas odhalit bezpříznaková onemocnění, jako je zelený a šedý zákal nebo poškození zraku v důsledku cukrovky, u lidí, kteří tvoří nejvíce ohroženou skupinu.

K odhalení těchto onemocnění je podle vyhlášky potřeba udělat odborné vyšetření, které není v možnostech praktických lékařů. Oční vyšetření bude hrazeno ze zdravotního pojištění.

Odborníci podporují očkování proti onemocnění COVID-19

Obézní lidé významně škodí svým ledvinám

Také výbor Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP ve svém stanovisku podporuje očkování proti onemocnění COVID-19, a to zejména u nemocných po transplantaci orgánů a u nemocných zařazených do čekacích listin k transplantaci.

Obě odborné společnosti se shodují, že vzhledem ke zkušenostem s jinými očkováními neexistují důkazy, které by naznačovaly, že by některá z dostupných očkování proti COVID-19 nebyla u této skupiny pacientů bezpečná. Výhody očkování jasně převažují nad jakýmikoli teoretickými riziky, zejména v zemích s vysokou mírou přenosu SARSCoV-2, jakými Česká republika nepochybně je.

 • Odkazy:
 • Stanovisko výboru České nefrologické společnosti k očkování proti onemocnění COVID-19
 • Stanovisko výboru Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP k očkování proti onemocnění COVID-19
 • Jak může koronavirus SARS-CoV-2 poškodit ledviny?

SARS-CoV-2 je nový typ koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19, a bohužel se chová velice nevyzpytatelně.

Je složité předem odhadnout, koho postihne a jak, kdo se s ním vypořádá lehce a koho naopak skolí.

O tom, jak lidský organismus konkrétně zasáhne, rozhoduje řada faktorů, jako je věk, index tělesné hmotnosti (BMI), vysoký krevní tlak, diabetes, imunita, přidružená onemocnění apod.

Je více než jasné, že některé tkáně a orgány má koronavirus radši než jiné.  Hlavní vstupní branou jsou pro něj horní dýchací cesty, kam se dostává prostřednictvím kapének vzduchu. Odtud většinou sestupuje níže, do plic. Zde může koronavirus vyvolat zánět plic a s ním související dýchací obtíže.

Další vstupní branou může být zažívací ústrojí a v tomto případě dominuje postižení trávicích orgánů, zejména střev. Čínští vědci publikovali ještě další vstupní bránu a tou je oční spojivka, která v tomto případě bývá postižena zánětem.

Těmito branami se pak koronaviru otevírá cesta do krevního oběhu, kterým může putovat k jakýmkoli tkáním a orgánům v lidském těle. Proto mívají někteří lidé potíže nervového systému (např. silné bolesti hlavy), jiní zánět srdečního svalu a někteří pacienti mohou mít poškozené ledviny.

Nejvážnější jsou situace, kdy infekce zachvátí více systémů najednou a životně důležité orgány pak postupně selhávají.

Onemocnění COVID-19 a ledviny

V odborném tisku již bylo publikováno mnoho případů, kdy koronavirus SARS-CoV-2 zasáhl také ledviny, tento životně důležitý orgán. Koronavirus podle všeho působí na ledviny více mechanismy.

Kromě toho, že nejspíše toxicky napadá přímo buňky ledvinných klubíček a kanálků, svou roli může hrát také vysoká horečka a s ní spojená dehydratace, kterou vyvolává.

Průtok krve ledvinami je pak výrazně omezen a dochází k akutnímu zánětu ledvin.

Postižení ledvin většinou znamená horší prognózu

Odborníci si také všímají, že pokud již dojde k prokazatelnému poškození ledvin souvisejícím s koronavirem, pacienti mají většinou mnohem komplikovanější průběh onemocnění a častěji také umírají.

Budete mít zájem:  Jak na krásně čistou pleť? vyzkoušejte těchto 11 ověřených tipů

Tito pacienti mívají bílkovinu nebo krev v moči, zvýšený kreatinin a močovinu, což jsou hlavní známky zhoršení ledvinných funkcí.

Zatím je krátká doba na to, zhodnotit, zda jsou postižení ledvin způsobená onemocněním COVID-19 dočasná nebo trvalá, ale každopádně všichni, kteří toto onemocnění prodělali a měli vysoké teploty a postižené plíce či trávicí systém, by si měli nechat zkontrolovat funkce svých ledvin.

Pardubická dialýza projde částečnou rekonstrukcí

Obézní lidé významně škodí svým ledvinám

Důvodem rekonstrukce je především potřeba modernizovat dialyzační sál a nevyhovující technický stav prostor. Po dokončení prací nabídne středisko nejen moderní dialyzační sál, ale také lepší zázemí pro personál i pacienty. Ti se dočkají také klimatizace, která jim zpříjemní čas strávený na dialýze.

Rekonstrukce dialyzačního střediska probíhá ve spolupráci s Pardubickou nemocnicí, která dialýze poskytla náhradní prostory v areálu nemocnice pro akutní pacienty, kteří potřebují neodkladnou péči. Provoz nefrologické ambulance bude po dobu rekonstrukce zajišťovat dialyzační středisko v prostorách Polikliniky KOLF a dočasná ambulance v prostorách interního oddělení Pardubické nemocnice.

Užíváte často léky? Pozor na ledviny!

Téměř každý lék, který vložíte do úst a projde vaším zažívacím traktem následně prochází také ledvinami. Mnoho léčiv je prostřednictvím ledvin z těla vyloučeno, i když k této očistné funkci organismu významně přispívají také játra. Pokud není lék užíván podle pokynů ošetřujícího lékaře, můžete si způsobit poškození ledvin.

Pojďme si představit tři skupiny léčivých přípravků, u kterých je třeba mít se na pozoru:

1. Léky proti bolesti

Vaše ledviny může poškodit opakované užívání volně prodejných léků na bolest, jako jsou paracetamol, aspirin, naproxen nebo ibuprofen. Žádný z těchto léků by neměl být užíván denně nebo pravidelně. Vždy je nutné léčit příčinu bolesti, nikoli bolest samotnou.

Léky proti bolesti mohou škodit zejména pacientům, kteří se léčí s chronickým onemocněním ledvin, tedy funkce jejich ledvin je již zhoršená.

Zvláště nevhodné jsou kombinace s některými léky na srdce a léky na vysoký tlak.

Pokud máte sníženou funkci ledvin, léčíte se s vysokým tlakem nebo se srdcem, neberte nikdy léky na bolest bez vědomí svého lékaře. Vhodnou kombinaci léků vám mohou poradit i v lékárně.

2. Antibiotika

Bez antibiotik se lékaři často neobejdou a v případě závažných infekcí by bylo chybou je nepodávat. Tyto důležité léky však také mohou být nebezpečné, pokud nejsou užívány správně. Lidé s onemocněním ledvin musí brát menší množství antibiotik než lidé se zdravými ledvinami. Rozhodně si neordinujete antibiotika sami a užívejte jen ty, které vám předepsal ošetřující lékař.

3. Kontrastní látky

Některé přípravky používané v rentgenologii, jako takzvané „kontrastní látky“, obsahují barvivo, které může být pro pacienty s nemocnými ledvinami nebezpečné.

Jejich použití zlepšuje zobrazení vyšetřovaných orgánů, ale může poškodit ledviny, zejména v situaci, kdy pacient před vyšetřením málo pil a je dehydratovaný. Při výběru kontrastní látky se vždy zvažuje přínos jejího použití proti možným nežádoucím účinkům.

V případě velkého rizika je možné zvolit jinou vyšetřovací metodu, bez použití kontrastní látky.

Co víte o svých ledvinách? Jsou v pořádku?

Obézní lidé významně škodí svým ledvinám

Nefrologové z celého světa u příležitosti Světového dne ledvin upozorňují především na skutečnost, že počet onemocnění ledvin prudce stoupá. Může za to náš způsob života, který civilizačním nemocem nahrává.

Nedostatek pohybu, stres, obezita, vysoký krevní tlak a cukrovka jsou rizikovými faktory chronického onemocnění ledvin. Podle odhadů trpí celosvětově onemocněním ledvin přibližně 850 miliónů lidí, z toho 3,4 milionů lidí musí pravidelně podstupovat dialyzační léčbu.

V České republice je aktuálně zhruba 7 000 lidí odkázaných na dialyzační péči, a to buď na dialyzačním středisku nebo doma léčených peritoneální (břišní) dialýzou nebo domácí hemodialýzou.

Stará se o ně více než 110 dialyzačních středisek rozmístěných po celé republice a otevírají se další nebo se rozšiřují jejich kapacity. Za posledních deset let stoupl počet pacientů závislých na dialyzační péči, tj. s umělou ledvinou, o 20 %. 

Problémem je, že mnoho lidí vůbec netuší, že jejich ledviny jsou chronicky nemocné a jejich funkce se snižuje. Ledviny nebolí, proto člověka nemusí na existenci problému dlouho vůbec nic upozornit. Preventivní prohlídka přitom zabere člověku maximálně hodinu, ale co mu za tento investovaný čas poskytne, je naprosto unikátní.

Dozví se, jak je na tom s krevním tlakem, hladinou cukru v krvi, jak mu pracují ledviny a mnoho dalších informací. Od roku 2016 je do preventivních prohlídekzařazeno také laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace (eGFR) u nemocných s cukrovkou, vysokým krevním tlakem nebo srdečně-cévními komplikacemi.

Tito nejvíce rizikoví jedinci mohou absolvovat toto speciální vyšetření od 50 let věku každé čtyři roky.   

Pacienti na dialýze mají nově online přehled o své léčbě

Ve stínu známých komplikací způsobených obezitou jsou problémy ledvin. Přitom jich lidem hrozí hned několik

Obézní lidé významně škodí svým ledvinám

Lifestyle / Zdraví

Za pět let prý bude celosvětově obezitou trpět přes 18 procent mužů a 21 procent žen. Ilustrační foto: Wikimedia Commons – CC BY-SA 3.0

Budete mít zájem:  Zkoušky ze znalosti hub skládá ročně jen několik lidí

Obézní lidé významně škodí svým ledvinám Přidejte si nás na domovskou stránku Seznam.cz

Podle dostupných statistik trpí celosvětově obezitou více než 600 milionů dospělých. Obezita je zároveň závažným rizikovým faktorem rozvoje chronického onemocnění ledvin, které může vyústit až k nevratnému selhání ledvin. 

Ledviny lidí trpících obezitou musí pracovat mnohem intenzivněji, protože jsou na ně kladeny vyšší nároky.

Obézní tělo produkuje více zplodin metabolismu a také obsahuje větší množství krve a dalších tělesných tekutin. Aby ledviny obézního člověka zvládly zvýšené nároky uspokojit, musí zvýšit filtraci krve.

Trvá-li obezita dlouhou dobu, jsou ledviny soustavně přetěžovány, což může vést k jejich postupnému poškození.

Obézní člověk mívá velmi často i vysoký krevní tlak a s přibývajícím věkem většinou trpí také cukrovkou. Kombinace těchto tří rizikových faktorů situaci ještě více zhoršuje a postup chronického onemocnění ledvin pak může být velmi rychlý.

„Z pohledu diabetologa a obezitologa mohu jen dodat, že přítomnost obezity je významným negativním faktorem především z pohledu zvýšeného rizika poklesu funkce ledvin. Pacienti s diabetem, obezitou a významněji sníženou funkcí ledvin mají také podstatně zvýšené riziko kardiovaskulárních komplikací a hypoglykémie.

Omezené jsou pak i naše možnosti antidiabetické léčby těchto pacientů. Jednoznačným trendem by měla být prevence a intenzivní léčba obezity ještě dříve, než dojde k rozvoji metabolických komplikací a snížení renální funkce,“ uvedl Martin Haluzík, zástupce přednosty Centra diabetologie pro vědecko-výzkumnou činnost IKEM.

Obézní lidé také častěji trpí psychickými poruchami, což se podílí i na snížené kvalitě jejich života. Toto vše je do značné míry řešitelné a nikdy není pozdě začít.

V hlavním městě se nachází dialyzační střediska, kde pacienty s chronickým selháním ledvin léčí, například ve Fakultní nemocnici v Motole, v Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, v Poliklinice Vysočany nebo ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

Statistiky na poli obezity jsou opravdu alarmující. Vědci spočítali, že v roce 2025 bude celosvětově obezitou trpět přes 18 procent mužů a 21 procent žen.

V pásmu život ohrožující obezity se bude pohybovat 6 procent mužů a 9 procent žen. V některých zemích se obezita již nyní týká více než jedné třetiny dospělé populace.

Pokud jste obézní, máte dvakrát až sedmkrát vyšší riziko, že vám časem selžou ledviny.

Dobrou zprávou je, že jak obezitě, tak i chronickému onemocnění ledvin můžeme do značné míry předejít. Snížením tělesné hmotnosti můžete zlepšit mnohem více než jen svou postavu. S poklesem tělesné hmotnosti se často zlepší krevní tlak, lépe se kontroluje cukrovka a sníží i zatížení ledvin.

Zhubnutím navíc můžete upravit také zvýšený cholesterol, ulevit svým kloubům, snížit riziko některých zhoubných nádorů, ztučnění jater, nemocí žlučníku nebo se zbavit spánkové apnoe (zástavy dechu ve spánku).

Autor: Karel Netolický

Sdílet na FB

Hrozí vám selhání ledvin? Zjistí to vyšetření

Formulář pro opuštění okresu. Kde ho najdete, kam ho budete potřebovat Redakce

Chrudim – Lidé vyššího věku jsou ohroženi ledvinným selháním. Porucha funkce ledvin bohužel nemusí být včas odhalena a pacient přichází k nefrologovi velmi pozdě. Přitom při včasném rozpoznání nemoci lze poškození ledvin značně zpomalit a někdy i zastavit.

Ledviny. | Foto: Newslab

Tak jako každoročně, i letos je společnost Fresenius Medical Care celosvětovým partnerem Světového dne ledvin (World Kidney Day). Ten je již po deváté vyhlašován Mezinárodní federací pro nemoci ledvin a Mezinárodní nefrologickou společností a připadá na 13. března.

Obě organizace, a s nimi nefrologové celého světa, chtějí veřejnost upozornit na to, že ledviny jsou životně důležitý orgán, který plní v lidském těle mnoho zásadních funkcí.

Proto je v zájmu všech specialistů z oboru nefrologie, aby lidé své ledviny chránili a věděli, co jim prospívá a co naopak škodí.

Letošní ročník Světového dne ledvin má jako hlavní téma chronické onemocnění ledvin a stárnutí. Zdraví a kondice našich ledvin jsou závislé na věku a podobně jako ostatní orgány v lidském těle i ledviny degenerují. S vyšším věkem navíc přichází nemoci, které ledviny přímo poškozují, a těmi jsou především diabetes, vysoký krevní tlak a obezita.

Ledviny pak postupně ztrácejí svoji filtrační schopnost a v těle se začnou hromadit zplodiny metabolismu. Našemu organizmu, tělesným tkáním a orgánům onemocnění ledvin velmi škodí a končí to ve většině případů selháním ledvin s nutností umělé náhrady.

Bohužel i významná ztráta ledvinných funkcí nemusí být pacientem včas rozpoznána, protože jej neupozorní ani bolest, ani změny v množství moči či jiné varovné příznaky.

Společnost Fresenius Medical Care, jakožto největší poskytovatel zdravotnické péče o pacienty s ledvinným selháním, chce letos zaměřit svoji pozornost na ty, kteří již dosáhli věku 60 let a jsou navíc vystavováni některému z uvedených rizikových faktorů, tedy vysokému krevnímu tlaku, diabetu a obezitě.

Na ambulancích všech 21 středisek NephroCare budou připraveni specialisté v oboru nefrologie, aby lidem, kteří spadají do této věkové kategorie a nejsou ještě pravidelně sledováni nefrologem, poskytli konzultaci. V chrudimské nemocnici je třeba se předem objednat na telefonu 469 653 473.

Nepodceňujte stav svých ledvin a ujistěte se, že máte tento jedinečný orgán v pořádku. Všichni ostatní pacienti mohou využít konzultace u svého praktického lékaře, a to 1x ročně v rámci bezplatné preventivní prohlídky. (avo)

Budete mít zájem:  Dusičnanů v listové zelenině se není třeba příliš bát

Investujte do svého zdraví. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde.

7.3.2014

Škoda Fabia servisní knížka, koupeno v CZ Škoda Fabia první majitel, koupeno v CZ, nehavarované Škoda Octavia první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ Volkswagen Passat první majitel, servisní knížka, nehavarované Volkswagen Touran první majitel, servisní knížka, koupeno v D, nehavarované Ford Focus koupeno v CZ Ford S-Max koupeno v B Kia Soul v záruce + PRODAT AUTO

10 věcí, kterými si ničíte ledviny. Je to i voda! | Žena.cz

Jeden den jste zdraví jako řípa, aspoň si to myslíte, a druhý den  se z vás skokově stanou pacienti, kterým pomůže jen dialýza nebo transplantace. Až 40 % lidí neví o onemocnění svých ledvin až do chvíle, kdy je akutní problém dožene do nemocnice.

„Ledviny, ledviny, jsou v těle jediný,“ praví dětinský rým, ale má pravdu. Tento párový orgán velikosti pouhé lidské pěsti filtruje a  očišťuje krev, a je životně důležitý k tomu, aby naše tělo v moči opustily různé škodliviny a odpadní látky. Ledvinami stále proudí krev, kterou čistí: za minutu jím proteče neuvěřitelné množství 1,2 litru krve.

Ledvinám může škodit i voda

Jedním z mýtů však je, že čím více vody člověk vypije, tím pro ledviny lépe. Není to pravda. Zejména u lidí s ledvinovou poruchou vysoký příjem tekutin pro tělo není přínosem.

Užitečný je pouze u opakujících se infekcí močových cest a u močových kamenů. Nebezpečný může být u diabetiků, jejich poškozené ledviny často nedokážou přebytečnou vodu vyloučit.

Převodnění se projeví otoky nebo dušností.

Doporučujeme: Ledviny: Jak poznat jejich špatnou funkci?

„Existuje situace, kterou je možné označit jako otravu vodou. Nadměrné množství tekutin nabourá rovnováhu vnitřního prostředí, především dochází k snížení hladiny sodíku.

Příznakem převodnění může být bolest hlavy, vyšší krevní tlak, nevolnost, zvracení a otoky. Tyto obtíže se rozvinou především u nemocných s poruchou funkce ledvin nebo srdce,“ připomíná doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

z Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

Čeho se bát nemusíte?

Kvůli ledvinám se však nemusíte bát zimy. Nachlazení ledvinám neublíží, pokud už s nimi nemáte jiné problémy.

K těm patří zejména opakující se infekce, které zasahují celé močové cesty (nejen „oblíbený“ měchýř), a usazené bakterie v nich přetrvávájí i v klidovém období.

 V krajním případě pak tyto opakované záněty mohou způsobit i ledvinové selhání.  

Nevěřte ani tomu, že když dostatečně močíte, je vše v pořádku. Ani celkové množství moči nemusí ještě znamenat, že vaše ledviny fungují správně. „Neobvyklé snížení objemu moči nalézáme až v pokročilých fázích ledvinného selhání.

Mnohem důležitější je otázka, co moč obsahuje. Pokud jsou zde příměsi krve, bílkoviny, zvýšené hodnoty odpadních látek metabolismu v krvi (kreatinin, kyselina močová), zasluhuje tato situace péči nefrologa,“ varuje primář MUDr.

Petr Táborský

z dialyzačního střediska NephroCare v Praze Krči. 

Vadí maso i kouření

Nejpřekvapivějším faktorem, který ohrožuje zdraví ledvin, tak zřejmě zůstane voda. Nečekané však mohou být i další souvislosti. Co dalšího tomuto orgánu škodí?

 1. některé léky: hlavně analgetika, která užíváme proti bolesti často „po hrstech“
 2. vysoký krevní tlak
 3. přemíra bílkovin: pozor si dejte například na některé populární diety z poslední doby
 4. kouření: většina lidí si představuje, že poškozuje hlavně plíce a srdce. Ve skutečnosti významně škodí cévnímu systému, y v orgánech, ledviny nevyjímaje. Pokud dojde k poruše cévního zásobení ledvin, jejich funkce klesá
 5. nadváha: nezdravá strava s přemírou tuků zatěžuje orgány, které zbavují tělo zplodin metabolismu – a těmi jsou játra a ledviny
 6. přesolování
 7. vysoká konzumace cukrů
 8.  alkohol a samozřejmě všechny další drogy
 9. cukrovka

Napijte se na zdraví

Kampaň ke Světovému dni ledvin, který se koná druhý čtvrtek v březnu, je ve znamení výzvy Vypijte sklenici vody na zdraví svých ledvin. Odkazuje tak na důležitost vhodného pitného režimu pro správné fungování ledvin. Pár minut času a jednoduchý test může odhalit skryté problémy.

K nejrozšířenějším omylům totiž patří, že když ledviny nebolí, tak jsou zdravé. Onemocnění ledvin většinou žádná bolest neprovází a lékaři se často setkávají s tím, že k nim pacient přijde  až ve fázi ledvinového selhání. Žádnou bolest nemá, zato spoustu jiných zdravotních problémů, o kterých však také nevěděl.

Budete zodpovědnější a chcete vědět o svém zdraví víc?  V rámci Světového dne ledvin bude i letos možnost bezplatného testování, které je rychlé a bezbolestné. Seznam vybraných dialyzačních center najdete ZDE.

Mezitím si můžete v klidu a doma otestovat śvoje ledviny sami – pomůže vám s tím ledvinová kalkulačka.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

 • Ledviny nebolí, problém se hlásí i zápachem z úst
 • 9 tipů proti nočnímu bílému orgasmu
 • Pozor na ně: Desítky tisíc řidičů skoro vůbec nevidí

Vstoupit do galerie | 11 Zrádný domov: Místa, která mohou být nebezpečná
  Video Mohlo by Vás také zajímat: Provokatéry musí policie zpacifikovat, bez fyzického kontaktu to nejde, říká expert | Video: Daniela Drtinová

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector