Nejčastější problém neviditelných rovnátek? Ztráta v restauraci

Rovnali jsme na přání zuby i důchodkyni, říká odborník na ortodoncii

Moderní rovnátka už dávno nejsou ta, která se kdykoliv dají sundat a leckdy se spíše válejí v šuplíku. Nyní jsou zpravidla uchycena pevně na zubech.

Takzvaná fixní rovnátka mohou mít různé barvy, jsou s viditelnými zámečky vpředu nebo těmi ukrytými za zubem, mohou být dokonce neviditelná.

„Změna přišla po revoluci, kdy se otevřel trh a bylo možné pracovat s fixními aparáty. Díky nim se léčba stala efektivnější a kratší,“ vysvětluje ortodontista Vinš.

Lze říci, o kolik měsíců je dnes léčba díky fixním rovnátkům kratší než před lety?U dětí, které například měly zákus a horní přední zuby jim rostly dozadu za dolní, stačí krátká fixní rovnátka přes horní čtyři zuby a vada se místo roku či dvou srovná v řádech několika měsíců. Zrychlení léčby je několikanásobné. Fixní rovnátka navíc dokážou řešit vady, se kterými si snímací aparáty vůbec neporadily.

Na jaké vady byla například snímatelná rovnátka krátká?Největším problémem byly asymetrické situace, výraznější rotace, sklony zubů a obecně vady, kdy bylo nutné zuby trhat. Fixní aparáty vše řeší relativně rychle a přesně.

Výsledky tak mají výbornou estetiku a dlouhodobou stabilitu. Hlavní nevýhodou snímatelných rovnátek je nezbytná a přesná spolupráce pacienta. Sebelepší snímací aparát v šuplíku fungovat nebude. Výhodou snímacích aparátů je snadné čištění zubů, protože se mohou sundat.

U fixních rovnátek musí být hygiena perfektní.

Rovnátka už dávno nenosí jen děti, ale i dospělí. Co nejčastěji potřebují?Léčba dospělých pacientů je další podstatnou změnou v ortodoncii. Bohužel je stále ještě hluboce zakořeněná představa, že rovnat zuby lze jen v dětství.

Měli jsme i devětašedesátiletou pacientku, která chtěla mít v důchodu rovné zuby.

Někteří dospělí pacienti hledají estetické úpravy, další přicházejí od svého ošetřujícího lékaře s žádostí o ortodontický zákrok před definitivní protetickou léčbou.

Jak si na rovnátka zvykají dospělí a co je předprotetická léčba?Máme řadu pacientů mezi 20. až 50. rokem a je pravda, že starší si na rovnátka zvykají hůř. Nejčastější přicházejí pacienti, kteří potřebují úpravu postavení zubů před zhotovením můstku.

Ten se plánuje například mezi dolní trojkou a šestkou. Když je ale šestka výrazně skloněná do mezery, napřímíme ji a zhotovení můstku je tak mnohem snazší.

Jindy zase překáží výrazně vyčnívající zub, ten můžeme zatlačit zpět do kosti a tím umožnit snadné zhotovení můstku či implantátu v protilehlé čelisti.

Pevných rovnátek je řada druhů, která používáte nejčastěji?Základní verzí jsou ta s kovovými zámky, která velmi dobře plní svou funkci a dětem a pacientům, jimž nevadí horší estetika, plně vyhovují.

Pokud pacient klade větší důraz na estetiku, využíváme bílé keramické zámky. Jsou ale lidé, již nechtějí, aby někdo věděl, že rovnátka nosí. Ti mohou mít neviditelná rovnátka.

My používáme fóliový systém Invisalign, který pro posun využívá řadu na sebe navazujících průhledných fólií.

Kromě rovnání nehezkých vyčnívajících zubů nebo rovnání mezer mezi zuby zvládnou pevná rovnátka i závažnější vady?K nejzajímavější části naší práce patří spolupráce se stomatochirurgy na korekci těžkých mezičelistních vad či po úrazech zubů.

Jde třeba o případy, kdy lidé mají výrazně vystrčenou nebo naopak žádnou bradu a v ústech výrazný předkus nebo skus obrácený. Příčina těchto vad je v špatné vzájemné pozici čelistí, nikoliv jen zubů. Jedná se vlastně o plastiku obličeje, kdy se fyzicky posouvá celá čelist i se zuby.

Dále s chirurgy řešíme ztrátu zubů nebo zaražení zubů do čelisti po úrazech. Loni jsme u dítěte řešili zaražené řezáky až do spodiny nosu, ortodonticky se vrátily zpět. Velký estetický problém bývá, když jsou vyražené jedničky a dojde ke ztrátě kosti. Pak posuneme dvojky na místo jedniček jako korálky na niti.

Samozřejmě pro ideální estetický výsledek je nutné zuby posléze opatřit fazetou nebo dostavět bílou výplní do tvaru původních zubů.

Vy umíte vytvořit kost v čelisti?Ano, umíme ortodontickým pohybem zubů vytvořit kost. Často se tento postup používá před zavedením implantátů.

Například máte chybějící pětku, kde ale chybí i kost vhodná pro implantát, protože mezera po zubu je tam několik let a nezatěžovaná kost se postupně ztrácí. Tak se čtyřka posune na místo pětky. Čtyřka s sebou nese kost jako v batůžku a za posouvajícím zubem se krásně dostaví.

A na místě čtyřky, kde je právě vytvořená kost, se dá implantát. Takto vytvořená kost má výbornou dlouhodobou stabilitu a je ideální pro zavádění implantátů. Často se posun zubů používá i v případech, když lidé nemají založené stálé zuby.

Je to poměrně časté, že po mléčné pětce nebo dvojce pacientům na jejich místě nic nevyroste a kost začne ubývat. Vedlejší zuby se posunou na místo chybějících zubů a na jejich původní pozice se zavede implantát.

Co je podle vás ve vašem oboru třešnička na dortu, která pacientům může hodně pomoci?Autotransplantace, kdy vytržený zub přesuneme na úplně jiné místo v zubním oblouku.

Pacient přijde a v místě, kam zub potřebujeme, se udělá štola jako pro implantát. Rozřízne se zde dáseň, odhalí se kost a udělá pro něj místo. Pak se zub vytrhne a přesadí.

Nejtěžší je zub vytrhnout velmi, velmi jemně tak, aby povrch kořene nebyl nijak poškozený.

Jaké zuby lze autotransplantací měnit?Typicky se to dělá u horních pětek, jež se dávají na pozici dolních pětek, které často, jak jsem říkal, nebývají založené.

Užívá se to i po úrazech, kdy jsou třeba vyražené jedničky. Pokud je to ortodonticky vhodné, pětky se dají na jejich místo, což zprvu vypadá děsivě.

Postupně se ale pětky dostaví do tvaru jedničky, zub funguje dál a má to úžasné výsledky.

Budete mít zájem:  Léčba V Psychiatrii Plzeň?

Pro lékaře

Vážená kolegyně, Vážený kolego,

těší nás Váš zájem o spolupráci s naší ordinací. Rád bych zde zmínil několik bodů, které jsou při spolupráci s ortodontistou klíčové. V případě zájmu o podrobnější informace či zájmu o osobní konzultaci např.u složitých případů s nutnou mezioborovou spoluprací nás, prosím, neváhejte kontaktovat na tel. 728 671 441 nebo přes email [email protected].

V naší ordinaci striktně dodržujeme, aby pacient od Vás odeslaný se k Vám opět vrátil na další ošetřování. Záměrně máme pouze odbornost 015. Provádíme tudíž výhradně ortodontickou léčbu. Z tohoto důvodu se nemusíte obávat, že bychom Vám „přebrali“ Vaše pacienty. Všechny zákroky v kompetenci praktického zubního lékaře/implantologa/chirurga budou prováděny ve Vaší ordinaci.

Jedinou výjimkou jsou zákroky na retinované zuby. Provádíme zákroky, se kterými nejsou běžně dentoalveolární chirurgové seznámeni. Navíc je často třeba nalepit ortodontický attachment. Proto si tyto výkony raději zajišťujeme sami, v dlouhodobé spolupráci s parodontologem (MUDr.Suchá-Lisá, Praha Anděl).

Pokud trváte na provedení zákroku ve Vaší ordinaci, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Při naší práci často spolupracujeme s dalšími specialisty (implantologie, parodontologie, maxilofaciální chirurgie…). Máme vytvořený okruh specialistů, s jejichž prací máme zkušenosti a o nichž jsme přesvědčeni, že poskytují léčbu v nejvyšší kvalitě. Pokud Vaše ordinace zajišťuje ošetření i v těchto oborech, budeme-li o tom informováni, samozřejmě odešleme Vašeho pacienta zpět k Vám.

Občas se stává, že se pacient nechce vrátit na další ošetřování do své původní ordinace (nejčastěji z důvodů dojíždění apod.) a žádá nás o kontakt na jiného lékaře. V těchto případech doporučíme pacientovi některého ze spolupracujících lékařů. 

Co potřebuje pacient s sebou na první konzultaci?

Pacient s sebou u většiny případů od Vás nic speciálního nepotřebuje. Prosíme jen o doporučení s uvedeným kontaktem na Vaši ordinaci. Samozřejmě vítáme jakékoli doplňující informace významné pro léčbu pacienta.

Pokud se jedná o složitější případy, kde bude nutná mezioborová spolupráce, je dobré vystavit pacientovi lék.zprávu. V ní potřebujeme vědět Vaši představu o dalším ošetření a restauraci chrupu, časový harmonogram a případně prognózu poškozených zubů (paro, endo, trauma…). V případě komplexních případů či nejasností Vás budeme kontaktovat telefonicky.

Potřebuje pacient s sebou nějaké rentgeny?

Ne. Pouze pokud byl pacientovi zhotoven OPG rentgen v posledních 6 měsících, tak prosíme o zapůjčení či odeslání na náš email, abychom pacienta zbytečně neozařovali kvůli stejnému vyšetření znovu.

Pro vytvoření léčebného plánu ale potřebujeme kromě OPG také snímek ve speciální kefalometrické projekci. Tento snímek zajišťujeme vždy my.

Pokud tedy pacient nepřijde od Vás s čerstvým opg, zhotovíme oba tyto snímky zároveň u nás v ordinaci.

V jakém stadiu ošetření mám pacienta odeslat na ortodoncii?

Obvykle požadujeme, aby byl pacient plně sanován a měl dobrou úroveň ústní hygieny. Je nanejvýš vhodné zhotovit preventivní bite-wing rtg snímky a sanovat případné kazy. Po celou dobu přítomnosti fixních aparátů v ústech totiž nemohou být tyto snímky zhotoveny. Na požadavek kompletní sanace existuje několik vyjímek:

  • Pokud je některý ze zubů určený na endodontické ošetření či rozsáhlou a náročnou rekonstrukci, je výhodné pacienta odeslat ještě před tímto ošetřením. V případě nutnosti extrakcí z ortodontických důvodů pak samozřejmě necháme extrahovat tento zub.
  • Pokud plánujete ošetření korunkami či můstky, je vhodné konzultovat ortodontistu před broušením na definitivní práci. Lepením zámků na korunky (zejména keramické) hrozí jejich poškození. Ortodontista svou léčbou může navíc vylepšit podmínky pro protetické ošetření. Upravujeme sklon pilířů, jejich rozmístění pro optimální estetickou a funkční korekci apod.
  • Pokud bylo provedeno endodontické ošetření zubu s nálezem, můžeme s tímto zubem ortodonticky pohybovat až po 6 měsících od ošetření. V opačném případě by hrozilo akutní zhoršení stavu. Pokud nebude nutné při ortodontické léčbě s tímto zubem pohybovat, je samozřejmě možné rovnat ostatní zuby okamžitě.

V jakém věku je nejlepší pacienta odeslat na ortodoncii?

U velmi malých dětí v dočasném chrupu a v raném smíšeném chrupu až do cca 7 let můžeme řešit jedinou vadu, a to zlozvyky (dumlání palce, tužky, jazyka).

Po prořezání šestek v 6-7 letech řešíme předčasné ztráty molárů (fixní mezerník) a semiretenci šestek o dočasné pětky.

Teprve po PROŘEZÁNÍ HORNÍCH DVOJEK ALESPOŇ DO POLOVINY (bývá ve věku 8-9 let) řešíme zákusy, zkřížený skus, obrácený skus, výrazný předkus pokud působí společenské a psychické problémy a další. V této době obvykle řešíme také retence řezáků a přespočetné zuby. Pokud možno, vyřešíme akutní problém co nejdříve, obvykle během 4-6 měsíců. Další léčba, pokud je třeba, následuje až v pubertě.

Vždy se snažíme o maximálně efektivní léčbu, tzn. kvalitní výsledek za co nejkratší dobu léčby. Jsme si vědomi, že ortodontická léčba pacienta do určité míry omezuje. Nechceme, aby naši pacienti prožili celé dětství se snímacím aparátem a následně několik let puberty s fixním. Z tohoto důvodu odkládáme léčbu většinou až na dobu růstového spurtu (12-14let), kdy je léčba nejúčinnější.

Horní věková hranice neexistuje. U dospělých pacientů je limitem pouze špatný stav zubů a dásní. 

V jakém věku lze ještě se zuby ortodonticky pohybovat? Jaká jsou specifika léčby u dospělých?

Nejstaršímu pacientovi na světě bylo v době nasazení rovnátek 98 let. S nadsázkou lze tudíž říci, že na ortodoncii není nikdy pozdě. Léčba dospělých má ale svoje specifika.

Pacient neroste, což u léčby některých vad je s výhodou, u jiných naopak.

Dospělí pacienti mají často zuby poškozené, rozsáhle sanované, s korunkami apod. Obecně je lepení zámků na protetické práce problematické. Pokud je to možné, snažíme se s ošetřujícím lékařem dohodnout definitivní protetickou rekonstrukci až po ukončení ortodontické léčby.

Dospělí pacienti mají také často poškozený závěsný aparát chrupu s různými projevy parodontitidy. Pokud pacient nemá akutní zánět a má dobrou hygienu, lze ortodonticky bez obav pohybovat i s výrazně viklavými zuby.

Ortodontickým pohybem zubu kost vzniká, nikoli zaniká! Často tudíž spolupracujeme s parodontology a snažíme se zlepšit úroveň alveolární kosti a optimalizovat skus i estetiku chrupu. Obecně platí, že pacient by před zahájením léčby neměl mít choboty větší než 5mm.

V opačném případě musí nejprve podstoupit parodontologickou léčbu.

Budete mít zájem:  Plíseň Mezi Prsty Léčba?

Technika léčby je v dospělosti trochu odlišná. Používáme složitější aparáty a velmi jemné síly. Dospělí pacienti také preferují různé varianty méně viditelných rovnátek. Nabízíme průhledné zámky (keramické) nebo ještě lépe snímatelná neviditelná rovnátka Invisalign.

Výrazným specifikem léčby dospělých je také jejich zájem o léčbu, motivace a informovanost. Pacienti jsou často dopodrobna seznámeni s možnostmi moderní ortodoncie a často požadují léčbu i nejmenších detailů. Každý takový pacient je pro nás příjemnou výzvou.

Kolik léčba stojí?

Zdravotní pojišťovny částečně hradí ortodontickou léčbu. Výše úhrady se u dětí a dospělých významně neliší. Cena za léčbu, kterou hradí pacient v ordinaci, je různá dle množství a typu použitého materiálu. U malých vad léčených několika nalepenými zámky je cena v řádu několika tisíc. Na druhou stranu u kompletní léčby s keramickými či dokonce lingválními zámky se jedná o desetitisíce.

Je parodontitida kontraindikací ortodoncie?

Naopak! Často s parodontology spolupracujeme. Některé defekty, jako jednostěnný a dvoustěnný kostní defekt, kde metody řízené tkáňové regenerace jsou neúčinné, lze uspokojivě vyřešit jen ve spolupráci s ortodontistou.

Stále se na nás obrací parodontologičtí pacienti, kterým léčbu nedoporučil jejich lékař se slovy „Vám se zuby viklají, rovnátka by Vám je úplně dodělala“. S těmito předsudky neinformovaných lékařů stále bojujeme.

Přitom je známé a mnohokrát publikované, že pokud pacient nemá akutní zánět, má odstraněný kámen (i subgingivální) a má dobrou úroveň hygieny, tak pro něj není ortodontická léčba rizikem. Naopak estetický i funkční přínos je u paro pacientů enormní.

Jak má praktický zubní lékař pečovat o pacienta s rovnátky?

Všichni pacienti jsou upozorněni na nutnost docházet na preventivní prohlídky a ozk ke svému zubnímu lékaři i s nasazenými orto aparáty. Bude-li pro případnou sanaci nutné sejmout (provedeme) některou část ortodontického aparátu, je třeba, aby to bylo pouze na nezbytně krátkou dobu max.1-2dny.

Během léčby fixními aparáty nelze zhotovit bite-wing rtg snímky. Proto prosíme o maximálně precizní sanaci před zahájením aktivní ortodontické léčby.

Je možné pískovat pigmenty pomocí air-flow kolem rovnátek?

Ano, ale s citem 🙂

Pacientovi chce ortodontista zbrušovat zuby (stripping), nepoškodí se tím?

Stripping je několik desítek let používaná metoda pro získávání místa v zubním oblouku nebo pro vyrovnání nepoměru mezi šířkou horních a dolních zubů. Je 100% prokázané, že stripping, pokud byl proveden lege artis, nemá vliv na míru kazivosti chrupu.

Studie porovnávající kazivost u ostripovaných a neostripovaných zubů po 20 letech od zákroku toto jasně potvrdily (Zachrisson). Obvykle se ve frontální části chrupu zuby zbrušují z každé strany o 0,1 – 0,25 mm. Pokud jsou zuby výrazně trojúhelníkovité, je možno i o víc. V postranním úseku chrupu je možné zuby zúžit až o 0,4 mm z každé strany.

Podmínkou je naprosto precizní vyleštění po zbroušení. Výzkumy elektronovým mikroskopem prokázaly, že po strippingu je povrch zubu dokonce hladší než „od přírody“ (Marek, Miethke). Není se třeba tudíž obávat vzniku retenčních míst plaku a tím zvýšené kazivosti.

Výjimečně může být zaznamenána zvýšená citlivost zubů, která ale do 1měsíce vymizí. Celá procedura se dělá středními otáčkami do 20000/min za mohutného chlazení vodou.

Pro perfektní výsledek je samozřejmě nezbytné pečlivé provedení. To je ale stejné jako u jakéhokoli jiného stomatologického ošetření.

Až 60% populace má nepoměr ve velikosti horních a dolních zubů vedoucí ke stěsnání v jedné čelisti nebo mezerám ve druhé. Tuto situaci je nutno vyřešit strippingem nebo dostavbami zubů. Rozhodnutí závisí na estetických kritériích a morfologii zubů.

Jak vybírat rovnátka: Levnější jsou kovová, estetičtější neviditelná

Křivé zuby se totiž špatně čistí, což vede k vyšší kazivosti chrupu, zánětu dásní a tvorbě zubního kamene. „Dalším problémem jsou vady skusu, které mohou způsobit také funkční obtíže. Například problémy, jakými jsou žvýkání nebo zhoršená výslovnost.

Určitý typ traumatického skusu může být také příčinou rychlejšího obrušování zubů nebo jejich páčení a předčasné ztráty.

Některé ortodontické anomálie mohou souviset i s problémy a s bolestivostí čelistních kloubů,“ vysvětluje Kateryna Mourati, stomatoložka z kliniky Dental Office H33. 

Aby lékař mohl určit vadu a následnou možnost léčby, potřebuje především přesnou diagnostiku. „Proto je u každého pacienta nejdříve nutné provést komplexní ortodontické vyšetření, které se skládá ze zhotovení rentgenových snímků, fotografií zubů a jejich otisků nutných k tvorbě sádrových zubních modelů,“ uvádí lékařka. 

Pak už jen stačí vybrat ta správná rovnátka, která jsou vhodná právě pro vás. Čím se při výběru řídit a na kolik vás takové rovné zuby přijdou? 

Snímací ortodontické aparáty

Ortodontické aparáty dělíme do dvou základních skupin – na snímací a fixní. Mezi aparáty snímací řadíme aparáty funkční, které se používají k úpravě skusu v dětském věku. V tomto období je díky probíhajícímu růstu možné dosáhnout určitých změn ve vztahu a velikosti zubních oblouků.

  • „K dosažení požadovaného výsledku je nezbytná dobrá spolupráce pacienta a pravidelné nošení rovnátek,“ říká ortodontistka Kateryna Mourati. 
  • Cena snímacího aparátu závisí vždy na zvoleném typu, někdy je nutná i jejich kombinace, cena se pohybuje od necelých 3 tisíc až do 7 tisíc korun
  • Druhou skupinou snímacích aparátů jsou aktivní fóliová rovnátka, která většina lidí zná pod názvem „neviditelná“. 

Fóliové aparáty

Ortodontické fóliové aparáty Invisalign splňují vysoké estetické nároky a v posledních letech jsou mezi pacienty, a to hlavně dospělými, velmi oblíbené. Vzhledem k jejich průhlednosti jsou na vzdálenost větší než půl metru prakticky neviditelné. Fóliová rovnátka však nejsou jen estetická, ale hlavně účinná.

„Jednou z největších výhod je jejich netrvalé upevnění na zubech. Výhoda možností sejmutí rovnátek z důvodu konzumace jídla nebo zubní hygieny je zřejmá.

Budete mít zájem:  Jak Se Projevuje Alergie Na Psa U Deti?

Fóliové aparáty umožňují provádět dentální hygienu bez omezení, která souvisí s pevnými ortodontickými aparáty. Při dobrých hygienických návycích pacienta se výrazně snižuje riziko vzniku dekalcifikací zubní skloviny a zánětů dásní.

Výskyt těchto komplikací je nižší v porovnání s terapií pomocí fixní vestibulární, ale i lingvální techniky,“ vysvětluje lékařka.

Postup při práci s ortodontickými fóliovými aparáty se oproti těm fixním liší. Prvním krokem je návštěva pacienta se zhotovením otisků zubů, rentgenových snímků a fotografií. Tato dokumentace je následně odeslána k výrobci aparátů do USA.

Zde jsou zubní otisky naskenovány a na vzniklém 3D virtuálním modelu zubů je naplánován postupný posun zubů do jejich žádané výsledné polohy. Vizualizace celého léčebného postupu je dále odeslána zpět ošetřujícímu ortodontistovi, který v ní může provést případné úpravy.

Po schválení léčebného plánu vám vyrobí potřebný počet plastových rovnátek na míru.

V každém aparátu je vložen přesně daný tlak působící po nasazení na zuby a jejich posun.

Ke zvýšení efektivity aparátů je dobré na některých výrazně pokřivených zubech před nasazením prvních aparátů zhotovit tzv. attachmenty.

Jde o malé výstupky na povrchu zubů z materiálu, ze kterého se zhotovují bílé zubní výplně. Tyto attachmenty barvou odpovídají barvě zubů a po ukončení terapie se snadno ze zubů odstraní. 

Fóliové aparáty je třeba nosit celý den i noc. Vyjmout se musí pouze před jídlem a čištěním zubů.

Vzhledem k nenápadnosti a křehkosti aparátů může ve chvíli, kdy pacient aparáty dočasně sejmul, snadno dojít k jejich ztrátě nebo poškození.

Je tedy třeba, aby je klient vždy ukládal do krabičky, kterou od ortodontisty obdrží. Ztráta aparátů v restauraci bývá popisována jako nejčastější komplikace léčby. 

Cena za léčbu pomocí systémem Invisalign se odvíjí od náročnosti ortodontické vady. Pohybuje se od 75 tisíc až do 100 tisíc korun

Fixní ortodontické aparáty

Fixní aparáty, jak z jejich názvu vyplývá, jsou pevně nasazené na zubech pacienta. Aparáty se skládají ze zámků, což jsou malé součástky nalepené speciálním lepidlem na chrupu. Zámky jsou spojeny navzájem ortodontickým drátem, který vyvíjí sílu potřebnou k posunu zubů.

Dráty se v průběhu léčby mění a upravují. Uchycení drátu v zámku je zajištěno pomocí malých gumiček vyráběných v mnoha pestrých i nenápadných barvách. Pacient si tak může rovnátka při každé kontrole ozdobit podle přání. Druhou variantou jsou tzv.

samoligující zámky, ve kterých se drát uchytí po uzavření malých dvířek, které jsou součástí zámku.

Zámky se podle materiálu, z něhož jsou zhotoveny, dělí na kovové a keramické. Pomocí klasického kovového fixního aparátu je možné upravit nejširší spektrum ortodontickým vad. 

Nošení fixního ortodontického aparátu může být spojeno s určitým dyskomfortem. Zámečky umístěné na zubech zpočátku mohou způsobit otlaky na vnitřní straně rtů a tváří.

Tyto problémy pacienti popisují zpravidla první týden po nasazení rovnátek. Pro zmírnění obtíží je možné zámky dočasně překrýt ortodontickým voskem. Další nepříjemností je tlak na zuby, který vzniká po každé aktivaci aparátu.

Zuby tak mohou být dočasně citlivé hlavně při kousání tužší stravy. 

Někteří, hlavně dospělí pacienti považují za větší handicap nošení nápadného ortodontického aparátu než vlastní ortodontickou vadu, mnohdy i výraznou. Z toho důvodu se mohou ortodontické terapii bránit. Vylepšení estetických vlastností ortodontických aparátů přišlo s používáním keramických ortodontických zámků. 

Keramické fixní aparáty

Keramické zámky dělíme na monokrystalické a polykrystalické. Polykrystalické zámky jsou vyráběné v barvě zubů, monokrystalické (safírové) jsou více průsvitné, tedy ještě méně nápadné.

Spolu s použitím bíle lakovaných ortodontických drátů nabízejí dobrý estetický vzhled se sníženou nápadností aparátu. Navíc keramické zámky mají ve srovnání s kovovými hladší povrch, a jsou tak pacienty lépe přijímány.

Je třeba však upozornit, že keramické zámky není vhodné použít u každého pacienta.

Keramické zámečky jsou samozřejmě dražší nežli kovové, cena jednoho aparátu na jednu čelist je zhruba 16 tisíc korun.

Kovové fixní aparáty

Fungují na úplně totožném principu jako keramické aparáty s tím rozdílem, že místo keramických či safírových zámků se používají zámečky kovové.

„Samozřejmě, že nejsou tolik estetické jako zámečky keramické, doporučujeme je spíše dětským pacientům nebo do dolní čelisti v kombinaci s keramickými zámky na horní čelist, přeci jen spousta pacientů při úsměvu téměř spodní zuby neodhaluje,“ popisuje lékařka. 

Jejich hlavní výhodou je oproti keramickým zámkům cena. Jsou samozřejmě levnější. Rovnátka na jednu čelist stojí okolo 10 tisíc korun

Lingvální fixní aparáty

Fixní ortodontický aparát se liší od klasického fixního svým umístěním na vnitřní neboli lingvální straně povrchu zubu. Tím se rovnátka stávají prakticky neviditelnými.

Jejich výhodou v porovnání s klasickými rovnátky umístěnými na vnější ploše zubu je kromě nenápadnosti i eliminace možného výskytu bílých skvrn v okolí aparátu.

Pokud k odvápnění skloviny následkem nedostatečného čištění zubů dojde, jsou bílé skvrny na vnitřní ploše zubů a nejsou tak na první pohled vidět. 

„Nevýhodou lingválních aparátů je horší tolerance ze strany pacienta z důvodu traumatizace jazyka, ta může ovlivnit v některých případech i výslovnost. Ve srovnání s fóliovými aparáty je možná terapie i složitých ortodontických vad včetně extrakčních případů. Jsou tedy vhodné pro léčbu většiny ortodontických anomálií,“ dodává ortodontistka Kateryna Mourati. 

Lingvální fixní aparáty jsou na rozdíl od klasických vyráběny individuálně pro každého pacienta. V první fázi je tedy pacientovi zhotoven přesný otisk zubů, na jehož základě jsou následně vyrobeny ortodontické zámky a dráty. V principu se postup terapie velmi podobá práci s klasickými fixními rovnátky. 

Léčba těmito rovnátky začíná na 70 tisících korun. Při jejich výrobě se používá zlato, které náleží pacientovi, a on je tak po konci léčby může prodat.

Autor: Petra Barochová

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector