Náklady na léčbu rakoviny rostou dvakrát rychleji než počet nemocných

20. 2. 2019

Náklady na léčbu rakoviny rostou dvakrát rychleji než počet nemocných

Náklady VZP na léčbu klientů s rakovinou stouply za posledních pět let o více než dvě miliardy korun, tj. o 16,36 %. Z jednotlivých skupin diagnóz nejvíce narostly výdaje na léčbu nádorů mužských pohlavních orgánů (48,28 %), na nádory kůže (44,09 %) a na nádory hlavy a krku (43,95 %).

Počet pacientů s rakovinou se za stejnou dobu zvyšoval pomaleji – loni jich oproti roku 2014 bylo více o 20 894 (+7,14 %). Nejrychleji i zde přibývalo nemocných s rakovinou mužských pohlavních orgánů (+16,12 %) a s nádory kůže (+13,49 %), mezi ně se ale na druhé místo vklínily nádory štítné žlázy a dalších žláz s vnitřní sekrecí (+15,92 %).

To, že náklady rostly rychleji než počty nemocných, je způsobeno neustálým zdokonalováním léčby. Moderní léky jsou většinou účinnější, avšak také výrazně dražší než do té doby běžně užívané přípravky.

To ostatně platí nejen u rakoviny. Příkladem může být často zmiňovaná biologická léčba – před deseti lety ji VZP zaplatila 16 tisícům nemocných a vydala za ni pět miliard.

Loni to ale bylo skoro 40 tisíc pacientů a náklady přesáhly deset miliard.

Následující dvě tabulky přesně ukazují, které orgány postihují nádory nejčastěji, kolik stojí léčba a jaký je trend v porovnání předchozích pěti let. Uvedené počty pacientů přitom představují všechny nemocné, kteří byli v daném roce s rakovinou konkrétního orgánu léčeni, tedy nejen nově odhalené případy. Náklady jsou uvedeny v tisících korun.

Kde nejčastěji útočí rakovina – počty nemocných v jednotlivých letech

Rok 2014Rok 2015Rok 2016Rok 2017Rok 2018*2014/2018
Hlava a krk 6 815 6 936 7 010 7 198 7 249   +6,37 %
Trávicí trakt 48 214 48 418 48 488 48 384 48 104    -0,23 %
Plíce a dýchací trakt 16 647 16 644 16 790 16 821 16 601    -0,27 %
Kosti a kloubní chrupavky 1 773 1 730 1 647 1 619 1 573  -11,29 %
Kůže 62 951 66 177 68 138 69 460 71 440 +13,49 %
Mezotelová a měkká tkáň 2 918 2 937 2 891 2 919 2 893     -0,86 %
Prsa 52 228 53 436 54 663 55 814 56 835    +8,82 %
Ženské pohlavní orgány 22 824 22 266 22 365 21 769 21 387     -6,30 %
Mužské pohlavní orgány 41 743 43 588 45 312 46 977 48 472  +16,12 %
Močový trakt 30 089 30 429 31 211 31 596 31 783    +5,63 %
Centrální nervová soustava a oči 4 906 5 009 5 089 5 007 5 035    +2,63 %
Štítná žláza a žlázy s vnitřní sekrecí 8 071 8 254 8 790 9 115 9 356  +15,92 %
Přesně neurčené lokalizace 15 113 14 787 14 612 14 524 13 394   -11,38 %
Mízní‚ krvetvorná a příbuzná tkáň 23 002 23 610 24 461 24 890 25 705  +11,75 %
Mnohočetné lokalizace 111 103 101 94 99   -10,81 %
CELKEM** 292 547 298 775 305 626 309 901 313 441    +7,14 %

Pozn.: *Jde o předběžné údaje, které se ještě mohou mírně změnit, aniž by to však ovlivnilo trend.

           ** Součet pacientů ve všech uvedených skupinách neodpovídá celkovému počtu pacientů s onkologickou                diagnózou – někteří jsou totiž uvedeni ve více skupinách, protože u nich nemoc postihla více orgánů.

Kolik stojí léčba u jednotlivých skupin nádorů – částky jsou v tisících Kč

Rok 2014Rok 2015Rok 2016Rok 2017Rok 2018*2014/2018
Hlava a krk 260 954 273 412 298 707 371 936 375 634  +43,95 %
Trávicí trakt 2 998 287 2 938 134 2 998 050 3 079 790 3 100 297     +3,40 %
Plíce a dýchací trakt 874 311 856 645 882 867 950 054 982 944   +12,42 %
Kosti a kloubní chrupavky 60 408 65 415 61 239 64 252 75 645   +25,22 %
Kůže 419 433 492 108 584 561 556 842 604 344   +44,09 %
Mezotelová a měkká tkáň 118 965 138 541 142 629 138 377 149 244   +25,45 %
Prsa 2 007 964 2 138 755 2 263 827 2 140 680 2 235 871   +11,35 %
Ženské pohlavní orgány 532 680 549 332 592 543 620 330 661 750   +24,23 %
Mužské pohlavní orgány 1 073 625 1 122 367 1 352 000 1 519 975 1 591 973   +48,28 %
Močový trakt 983 924 969 253 1 004 063 1 052 685 1 095 416   +11,33 %
Centrální nervová soustava a oči 282 166 306 331 323 439 369 391 349 222   +23,76 %
Štítná žláza a žlázy s vnitřní sekrecí 74 695 68 962 84 092 97 838 99 123   +32,70 %
Přesně neurčené lokalizace 422 876 395 568 378 167 407 868 406 996       -3,76 %
Mízní‚ krvetvorná a příbuzná tkáň 2 649 560 2 751 633 3 002 218 2 967 845 3 118 594   +17,70 %
Mnohočetné lokalizace 912 943 742 581 998      +9,43 %
CELKEM 12 760 760 13 067 399 13 969 146 14 338 446 14 848 054    +16,36 %
Budete mít zájem:  Pomoc! Moje dítě zapáchá

Pozn.: *Jde o předběžné údaje, které se ještě mohou mírně změnit, aniž by to však ovlivnilo trend.

S dalším navýšením výdajů na léčbu pacientů s onkologickými diagnózami počítá VZP i v letošním roce. Podle předběžných odhadů by za rok 2019 mohly překročit 15,24 miliardy korun.

VZP se dlouhodobě zaměřuje na prevenci rakoviny i v nabídce benefitů pro své klienty. Těm nabízí například příspěvek až 2 500 korun na odvykání kouření nebo až 500 korun na vyšetření kožních znamének na melanom. Pro ženy ve věku 30-45 je připraven příspěvek 300 korun na ultrazvukové nebo mamografické vyšetření prsou. 

Mgr. Oldřich Tichý vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Náklady na léčbu rakoviny rostou dvakrát rychleji než počet nemocných

Náklady na léčbu rakoviny rostou rychleji než počet nemocných, tvrdí VZP – Novinky.cz

Podle VZP za nárůstem výdajů stojí nákladnější biologická léčba. (ilustrační snímek)
Foto: Luděk Fiala, Novinky

Roční náklady v letech 2014 až 2016 stouply o 9,47 procenta. Počet nemocných se zvýšil o 4,47 procenta.

Nejvíce pacientů se léčí s nádorovými onemocněními kůže. Jejich počet dosahuje 68 138.  To v období 2014 až 2016 znamená nárůst o 8,24 procenta. Náklady však ve stejném období vzrostly o 39,37 procenta na 584,56 miliónu korun. I tak jsou ve srovnání s onemocněními jiných orgánů poměrně nízké.

Druhý nejvyšší počet pacientů (54 663) se léčí s rakovinou prsou. Jejich počet tak ve sledovaném období stoupl o 4,66 procenta. Náklady na léčbu se zvýšily o 12,74 procenta na 2,264 miliardy korun.

Na třetím místě pomyslného žebříčku jsou pacienti (48 488) s nádory trávicího traktu. Jejich počet ve sledovaném období stoupl o 0,57 procenta. Výdaje na léčbu v roce 2016 dosáhly 2,998 miliardy korun. Oproti roku 2015 se zvýšily o 60 miliónů, ve srovnání s rokem 2014 však zůstávají téměř stejné.

VZP tato data zveřejnila u příležitosti Českého dne boje proti rakovině, který připadá na středu 10. května.

 2014  2016 Srovnání
Pacienti Náklady (tisíceKč) Pacienti Náklady (tisíce Kč) Pacienti (%) Náklady (%)
Hlava a krk 6 815 260 954 7 010 298 707 2,86 14,47
Trávicí trakt 48 214 2 998 287 48 488 2 998 050 0,5 -0,01
Plíce a dýchací trakt 16 647 874 311 16 790 882 867 0,86 0,98
Kosti a kloubní chrupavky 1 773 60 408 1 647 61 239 -7,11 1,38
Kůže 62 951 419 433 68 138 584 561 8,24 39,37
Mezotelová a měkká tkáň 2 918 118 965 2 891 142 629 -0,93 19,89
Prsa 52 228 2 007 964 54 663 2 263 827 4,66 12,74 
Ženské pohlavní orgány 22 824 532 680 22 365 592 543 -2,1 11,24
Mužské pohlavní orgány 41 743 1 073 625 45 312 1 352 000 8,55 25,93
Močový trakt 30 089 983 924 31 211 1 004 063 3,73 2,05
Centrální nervová soustava a oči 4 906 282 166 5 089 323 439 3,73 14,63
Štítná žláza a žlázy s vnitřní sekrecí 8 071 74 695 8 790 84 092 8,91 12,58
Přesně neurčené lokalizace 15 113 422 876 14 612 378 167 -3,32 -10,57
Mízní‚ krvetvorná a příbuzná tkáň 23 002 2 649 560 24 461 3 002 218 6,34 13,31
Mnohočetné lokalizace 111 912 101 742 -9,1 -18,6
CELKEM 292 547 12 760 760 305 626 13 969 146 4,47 9,47
Zdroj: VZP

Hlavní zprávy

Nemocných rakovinou každoročně přibývá, ukazuje analýza VZP

V roce 2019 se léčilo s nádorovým onemocněním celkem 317 544 klientů VZP, nejvíce za poslední 3 roky.

Nejčastějšími formami nádorových onemocnění je rakovina kůže, rakovina prsu, nádory mužských pohlavních orgánů a rakovina trávicího traktu.

Celkem za léčbu nemocných zaplatila pojišťovna v loňském roce přes 14,5 miliardy korun, nejnákladnější byla léčba nádorů mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně.

Ročně umírá na nádorové onemocnění přes 27 tisíc lidí. Tato onemocnění jsou druhá nejčastější příčina úmrtnosti, po kardiovaskulárních onemocněních.

Počet pacientů s rakovinou každým rokem narůstá, jak ukazuje analýza, kterou vypracovala VZP k příležitosti Českého dne proti rakovině, který letos připadá na 13. května.

V letošním roce je tradiční sbírka a prodej kytiček z důvodu epidemie Covid-19 přesunuta na 30. září, v průběhu května však bude probíhat on-line kampaň s prodejem e-kytiček.

Následující tabulka ukazuje počet pacientů léčících se s nádorovými onemocněními různých orgánů a náklady VZP na jejich léčbu za poslední 3 roky.

Uvedené počty pacientů zahrnují všechny nemocné, kteří byli s rakovinou léčeni, nejen nově diagnostikované případy.

Mezi lety 2018 a 2019 došlo k nepatrnému poklesu nákladů na léčbu rakoviny i přesto, že počet nemocných pacientů vzrostl. Bylo to způsobeno mírným poklesem cen některých léčivých přípravků.

Budete mít zájem:  Jak přežít s psychopatem v karanténě

Letošní ročník Českého dne proti rakovině je zaměřen na nádorové onemocnění ledvin a močového měchýře a na prevenci. Nádory močového měchýře jsou šestou nejčastější rakovinou u mužů a třináctou nejčastější u žen.

V 90 procentech případů se jedná o nádor zhoubný. Nádory ledvin jsou také dvakrát častější u mužů než u žen.

Jak ukazuje tabulka, v roce 2019 se s rakovinou močového ústrojí léčilo přes 32 tisíc klientů VZP a na jejich léčbu bylo vyplaceno přes 1 miliardu korun.

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
Počet pacientů Náklady na léčbu v tis. Kč Počet pacientů Náklady na léčbu v tis. Kč Počet pacientů Náklady na léčbu v tis. Kč
Kůže 69 460 556 842 71 098 577 377 73 852 616 278
Prsa 55 814 2 140 680 57 023 2 166 673 57 474 2 153 609
Mužské pohlavní orgány 46 977 1 519 975 48 454 1 605 889 49 748 1 647 490
Trávicí trakt 48 384 3 079 790 48 117 3 117 181 46 457 2 937 717
Močové ústrojí 31 596 1 052 685 31 761 1 105 347 32 098 1 095 465
Mízní, krvetvorná a příbuzná tkáň 24 890 2 967 845 25 741 3 100 016 26 186 3 114 917
Ženské pohlavní orgány 21 769 620 330 21 384 630 269 20 751 633 828
Plíce a dýchací ústrojí 16 821 950 054 16 614 976 247 16 590 1 041 443
Přesně neurčená lokalizace 14 524 407 868 13 398 376 610 13 373 367 543
Štítná žláza a jiné žlázy s vnitřní sekrecí 9 115 97 838 9 333 95 220 9 696 98 679
Hlava a krk 7 198 371 936 7 086 367 085 7 169 353 953
Centrální nervová soustava a oči 5 007 369 391 5 007 338 838 4 882 286 804
Mezotelové a měkké tkáně 2 919 138 377 2 893 146 166 2 927 147 507
Kosti a kloubní chrupavky 1 619 64 252 1 584 71 733 1 530 54 382
Mnohočetné samostatné lokalizace 94 581 99 788 83 1 172
Celkem 309 901* 14 338 446 314 159* 14 675 439 317 544* 14 550 788

* Součet pacientů ve všech uvedených skupinách neodpovídá celkovému počtu pacientů s libovolnou onkologickou diagnózou – někteří jsou totiž uvedeni ve více skupinách, protože u nich nemoc postihla více orgánů

Důležitá je prevence

Dodržování různých lékařských doporučení snižuje riziko vzniku rakoviny a mnoho nádorů může díky včasnému odhalení být vyléčeno. Všeobecná zdravotní pojišťovna dbá na zdraví svých klientů a dlouhodobě se zaměřuje na prevenci rakoviny.

Samozřejmostí jsou bezplatné pravidelné preventivní prohlídky a screeningová vyšetření v rámci zdravotního pojištění. Díky těmto vyšetřením lze odhalit výskyt onkologických onemocnění v raném stadiu, kdy lidé nemají žádné příznaky či potíže. Pojištěncům, kteří na tyto prohlídky nechodí, posílá VZP zvací dopis. Právě díky screeningovým vyšetřením jsou nádory odhaleny včas.

Nad rámec zdravotního pojištění mohou zájemci o preventivní onkologickou prohlídku navštívit některé ze spolupracujících pracovišť, pojišťovna jim na vyšetření přispěje až 3 000 Kč. VZP nabízí i řadu dalších benefitů zaměřených na prevenci nádorových onemocnění.

Například příspěvek až 2500 Kč na přípravky na odvykání kouření, příspěvek až 500 Kč na vyšetření kožních znamének jak pro dospělé, tak pro děti, anebo pro ženy ve věku od 25 do 45 let (kdy ještě nemají nárok na hrazenou screeningovou mamografii) až 500 Kč na preventivní vyšetření karcinomu prsu.

Na vzniku nádorových onemocnění se podílí genetika, životní prostředí a celkově životní styl. Za velké viníky nádorových onemocnění bývá označován alkohol, tabák, konzumace nevhodných potravin a obezita, což jsou faktory, které může člověk ovlivnit. Dle Národního onkologického programu lze správnou úpravou životního stylu předejít každému třetímu onkologickému nálezu.

Pohlavní choroby

Centrum na Bulovce pečuje o 1700 pacientů AIDS/HIV

Ačkoliv je od počátku letošního roku2020 dominantním tématem pro veškerou veřejnost koronavirus (SARS-CoV-2), ostatní závažné nemoci nevymizely.

Jednou z nich je i HIV infekce, jejíž pokročilé stadium je označováno zkratkou AIDS. Světový den boje proti této nemoci 1.

prosince je příležitostí k šíření osvěty o nemoci AIDS, k vyjádření podpory lidem žijícím s HIV i k uctění památky jeho obětí.

Den boje proti AIDS a VZP

Počet klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny, u kterých lékaři diagnostikovali nákazu HIV, stále stoupá. V loňském roce jich bylo celkem 1 811, o téměř 27 % více než před pěti lety. Dvakrát rychleji přibylo nemocných mužů než žen. Pojišťovna vloni vydala na léčbu těchto pacientů téměř 400 milionů Kč.

Světový den boje proti AIDS

V loňském roce evidovala Všeobecná zdravotní pojišťovna mezi svými klienty 1 735 pacientů s diagnózou HIV. Oproti roku 2014 jde o nárůst bezmála o jednu třetinu případů. Z více než 96 % se na tomto trendu podíleli muži, jichž přibylo 401. Jen 3,4 % nových pacientů byly ženy (15).

Budete mít zájem:  Násilnické dítě a co s ním

Farmaceutická společnost Gilead Sciences ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc spustila osvětovou kampaň, jejímž cílem je motivovat lidi k tomu, aby se nechali testovat na přítomnost viru HIV a hepatitidy typu C. Podle odborníků totiž v České republice neví o své nákaze HIV až tisíc lidí a o své nákaze hepatitidou C i několik desítek tisíc lidí.

Obě infekce mají společné to, že mohou desítky let probíhat bez příznaků. Pro úspěšnou léčbu je však zásadní podchytit je v raném stádiu.

Cílem kampaně je upozornit lidi na danou problematiku, informovat je o možnostech testování a především v konečném důsledku snížit počet osob infikovaných virem HIV nebo hepatitidou C, které o své nákaze neví, ale žijí běžný život, navazují vztahy a mohou potenciálně šířit infekci dál. Hlavním zdrojem kampaně jsou 2 informační weby (www.hiv-prevence.cz a www.

hepatest.cz), kde se zájemci dozví jak informace o testování na obě zmíněné infekce, tak podrobnosti o jejich příznacích, léčbě a další zajímavosti. Osvětová kampaň probíhá v rozhlasovém vysílání, na internetu, sociálních sítích a v MHD.

Světový den boje proti AIDS

První prosinec – Světový den boje proti AIDS je celosvětově významný den, vyhlášený Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako příležitost k osvětě o tomto smrtelném onemocnění.  Rovněž slouží k demonstraci podpory lidem žijícím s HIV i uctění památky jeho obětí. Poprvé byl celosvětově vyhlášen v roce 1988 a letos tak slaví 30 výročí.

 V roce 1996 vznikl program OSN pro boj proti HIV a AIDS a převzal organizaci a propagaci Světového dne boje proti AIDS. Mezinárodním symbolem boje proti AIDS a vyjádřením solidarity a spoluúčasti s lidmi nakaženými virem HIV je od roku 1991 červená stužka.

Je použita přímo v logu Světového programu boje proti AIDS i českého Národního boje proti AIDS. 

Přibylo 455 klientů s HIV

Za uplynulých pět let přibylo 455 pacientů, u nichž lékaři vykázali Všeobecné zdravotní pojišťovně diagnózu HIV. Na tomto nárůstu se z více než 96 % podíleli muži. Těch ve sledovaném období přibylo 440, zatímco žen pouze 15.

Ještě rychleji než počet nemocných rostly náklady, které nejsilnější zdravotní pojišťovna vynakládá na péči o ně. Souvisí to zejména s tím, jak neustále přicházejí účinnější léky, které ovšem také stojí více peněz.

Aktuální data o nakažených HIV zveřejňuje pojišťovna při příležitosti Světového dne boje proti AIDS, který připadá na 1. prosince.

Budoucnost léčby HIV pozitivních

Díky moderním terapeutickým postupům dosáhla léčba HIV v posledních letech značného pokroku. Dokonce pacient s pozitivní odezvou na léčbu má šanci na dožití očekávaného věku běžné populace. Počet pacientů celosvětově je však alarmující a neustále roste. Proto je další vývoj v léčbě HIV pro farmaceutický průmysl velkou výzvou.

V loňském roce bylo v klinickém testování evidováno 12 nových přípravků a jejich kombinací. Trendem ve vývoji je snižování dávek, vývoj vakcín, pediatrická léčba a alternativní léčba k antiretrovirotikům. V České republice bylo od objevení nemoci registrováno bezmála tři tisíce HIV pozitivních. Jejich léčba je koncentrována do osmi specializovaných center.

Péči o dvě třetiny těchto pacientů provádí pražské AIDS centrum Na Bulovce.

U HIV je zásadní včasná diagnóza a dodržování léčby

Někteří lidé po diagnóze „HIV pozitivní“ propadnou zoufalství a beznaději. Mají pocit, že ať udělají cokoli, brzy zemřou na následky nákazy.

Pokud ale zahájí individuálně vybranou a lékařem předepsanou léčbu co nejdříve, nejlépe maximálně do několika měsíců od včasné diagnózy, a důsledně ji dodržují, mohou vést kvalitní život i desítky let.

Množství viru v těle se totiž dá vhodnou medikací snížit na úroveň, při níž se nemoc neprojevuje díky lépe fungujícímu imunitnímu systému. Ten pak snáze odolává běžným infekčním onemocněním, na něž jinak pacienti s HIV umírají během několika málo let.

Světový den boje proti AIDS v číslech a varování

Podle odborníků na problematiku HIV/AIDS lze již v souvislosti s aktuálními statistikami výskytu HIV v Praze oficiálně mluvit o začátku epidemie v gay komunitě, kde se výskyt nemoci blíží 5% hranici prevalence.

To v praxi znamená, že je v současnosti HIV infikován každý 20. až 25. člen gay komunity v hlavním městě. Pokud by stávající trend zůstal nezměněn, bude během následujících pěti až deseti let tímto virem v Praze nakažen každý desátý gay.

Nárůst infekce HIV je výrazný i v Ostravě, Ústí nad Labem a Brně.

Den boje proti AIDS – 1. posinec

Ve čtvrtek 1. prosince si lidé po celém světě připomenou Den boje proti AIDS. Od roku 1984, kdy byl HIV virus identifikován, zemřelo na nemoc více než 35 milionů lidí. Ročně přibude odhadem 2,1 milionu nově nakažených. Díky inovacím v léčbě však má dnes řada z nich naději prožít produktivní život.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector