Na pobyt v lázních budeme víc doplácet

Lze poskytovat jen rehabilitační a lázeňskou péči, které jsou alespoň částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Není povoleno poskytovat wellness a rekreační pobyty.

Poskytování krátkodobých a rekreačních pobytů je obecně zakázáno.

Aktualizováno 1.3. 2021

Lázně

Na pokoji mohou být lidé ubytováni po jednom, s výjimkou členů stejné domácnosti a návštěvy v lázních jsou zakázány. 

Pokud budete čerpat lázeňský pobyt, dodržujte zvýšená hygienická opatření a ve společných prostorech mějte nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95).

Pokud se u Vás před odjezdem objeví příznaky respiračního onemocnění (zejména kašel či obtíže s dýcháním) nebo teplota, raději se poraďte s lékařem, zda máte jít na testy, či rovnou pobyt odložte. Do lázní bez přetestování nejezděte ani pokud se před odjezdem setkáte s nakaženým.

Kvůli onemocnění covid-19 nelze zanedbávat jiná závažná onemocnění a léčebnou péči. Pokud vám lékař lázně předepíše a nemáte příznaky koronaviru, do lázní odjet můžete. Čím více budete ohleduplní k ostatním lázeňským hostům i personálu, a zároveň dodržíte základní hygienická opatření, tím bezpečnější budou lázně pro všechny.

Nezapomeňte, že od 1. března platí omezení překročení hranic okresů. Pokud do lázní cestujete přes okresní hranice, mějte o tom u sebe potvrzení.

Ubytování

Poskytování krátkodobých a rekreačních pobytů je obecně zakázáno.

Ubytovací služby lze poskytovat jen osobám:

 • pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Tyto pracovní cesty je nutné doložit písemným potvrzením zaměstnavatele, nebo objednatele. Tzn. zaměstnanec musí předložit potvrzení od zaměstnavatele, že ho vyslal na služební cestu, živnostníci či podnikatelé budou muset mít potvrzení od objednatele jejich práce. Toto potvrzení musí předložit poskytovateli ubytovacích služeb před zahájením svého pobytu. Poskytovatel ubytování musí potvrzení vyžadovat a uchovat ho po celou dobu pobytu klienta,
 • kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
 • cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území ČR, ale kteří mají oprávnění ke vstupu a pobytu na území ČR v souladu s jinými předpisy,
 • kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
 • za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády, jestliže nemají jiné bydliště na území ČR.
 • ubytovat se můžete, pokud je důvodem ubytování poskytnutí zdravotní služby, např. potřebujete specialistu a ten ordinuje daleko od vašeho bydliště. Ubytován může být také váš nezbytný doprovod.

Pokud jsou ubytovací zařízení v provozu, protože pro ně platí výše uvedené výjimky, je nutné mít ve všech společných prostorách nutné mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95). Při ubytování dodržujte zvýšená hygienická pravidla a, pokud je to možné, zdržujte se převážně ve svém hotelovém pokoji.

Provozovatelé hotelů musí provádět pravidelnou dezinfekci všech prostor (zejména klik, chodeb, zábradlí, výtahů, toalet apod.). Rovněž je důležité věnovat zvýšenou péči úklidu pokojů a nakládání s ručníky a lůžkovinami. Tím se výrazně sníží riziko nákazy (jak pro ubytované, tak zaměstnance). A o to dříve se budeme moci navrátit do hotelů ve volnějším provozu.

Restaurace v ubytovacích zařízeních mají výjimku z obecného zákazu provozu stravovacích zařízeních, pokud poskytují stravování pouze pro ubytované hosty. Mohou být otevřené od 5:00 do 20:59. V této době také mohou mít otevřené výdejní okénko a prodávat z něj jídlo a nápoje veřejnosti. Tato okénka musí dodržovat stejná pravidla jako ta, která provozují stravovací zařízení určená veřejnosti.

Nezapomeňte, že od 1. března platí omezení překročení hranic okresů. Pokud cestujete přes okresní hranice, mějte o tom u sebe potvrzení.

Oficiální turistický portál městaNa pobyt v lázních budeme víc doplácetNa pobyt v lázních budeme víc doplácet

Vše o lázních – Časté dotazy

Jak je to se státním příspěvkem na lázně?Možnost použití státního příspěvku ve výši 4000 Kč na ozdravný pobyt v lázních byla prodloužena do 30.6.2021. Další potřebné informace naleznete zde.

Jaký pobyt je považován z pohledu nového zákona za základní?

Pokud pojištěnec uskutečnil poslední léčebný pobyt v období od 1. října 2009 do 30. září 2012, považuje se takový léčebný pobyt za základní léčebný pobyt podle nynějšího zákona č. 48/1997 Sb.

Jaký je rozdíl mezi příspěvkovým a komplexním pobytem? V režimu komplexní lázeňská péče (KLP) je pacientovi hrazena jak léčba, tak i ubytování a stravování v lázních. Na jaká onemocnění a za jakých podmínek je možno tuto péči využít stanoví zákon nebo_li tzv. Indikační seznam.

Ten rozlišuje 11 indikačních skupin (typů onemocnění), která se v lázních léčí (nemoci onkologické, oběhového ústrojí, trávicího ústrojí, nemoci z poruch výměny látkové a žláz z vnitřní sekrecí, nemoci dýchacího ústrojí, nervové, pohybového ústrojí, močového ústrojí, duševní poruchy, nemoci kožní a gynekologické).

KLP pacient čerpá v rámci nemocenské. Druhou možností je příspěvková péče, u které pak pojišťovny hradí pouze léčbu a pacient si hradí ubytování a stravu, přičemž na tento pobyt čerpá dovolenou. Pokud mu na tři týdny nevychází dovolená popř.

prostředky, je možné se s lékařem domluvit na čtrnáctidenním pobytu, který bude dostupnější.

Jak se vůbec do lázní dostanu?

Možnosti lázeňské léčby i přesný postup, jak se do nich dostat, najdete na našich webových stránkách, v sekci Jak do lázní.

Jak zjistím, jestli mám se svou diagnózou na lázně nárok?

To, zda je Vaše diagnóza uvedena v tzv. Indikačním seznamu, který upravuje podmínky pro čerpání hrazené lázeňské péče, zjistíte u svého praktického nebo ošetřujícího lékaře. A samozřejmě i pohledem do samotného indikačního seznamu, který najdete zde

Co mám dělat, když mi revizní lékař lázně nepovolí?

Pokud revizní lékař vaší zdravotní pojišťovny neschválí návrh na lázeňskou péči, pak z toho důvodu, že nesplňujete všechny podmínky stanovené pro poskytnutí hrazené lázeňské péče. Pak můžete vybrat z široké nabídky samopláteckých léčebných programů Vámi vybraných lázní. Léčebné lázně nabízejí opravdu pestrou paletu léčebných pobytů, navíc od luxusního ubytování po standardní a cenově dostupné široké veřejnosti.

Jezdím do lázní pravidelně s nemocnými zády, bez každoroční lázeňské kúry, která mě postaví na nohy, si nedokážu další fungování dost dobře představit. Budu moci jezdit do lázní i nadále každoročně?

Závisí na konkrétní diagnóze. U řady nemocí, případně vyšších stupňů daného onemocnění, umožňuje novelizovaný indikační seznam opakovat lázeňský pobyt ve formě komplexní či příspěvkové lázeňské péče každoročně. U jiných pouze jednou za určité období, např. 1x za 2 roky, u některých diagnóz nelze hrazený lázeňský pobyt opakovat vůbec. Do limitů, které se na možnosti opakování vážou, se počítají pouze ty pobyty, které pacient absolvoval od října roku 2009.

Poskytování lázeňské péče po prvním lednu 2015

6. ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, jehož součástí je také novelizovaný indikační seznam pro lázeňskou péči.

Text zákona i prováděcí vyhlášky naleznete zde.Novelizovaný Indikační seznam je pro pacienty příznivější, jelikož u vybraných diagnóz vrací zpět délku pobytu na 28 dní.

U řady dětských diagnóz pak umožňuje prodloužení léčby.

Níže pro vaši informaci uvádíme hlavní změny, jež novela přináší:

• Příspěvkové lázeňské pobytu pro dospělé – délka je stanovena na 21 dnů, případně 14 dnů (pouze v indikovaných případech).• U všech dětských indikací je doplněna možnost prodloužení délky pobytů na návrh ošetřujícího lékaře.• U dalších dospělých indikací je dána možnost prodloužení pobytů na návrh ošetřujícího lázeňského lékaře.• U některých dospělých indikací je upravena možnost opakování pobytů.• Novela zpřesňuje některé požadavky (např. definice intervalu nástupy na opakovaný pobyt).Prodloužení komplexních lázeňských pobytů pro dospělé u vybraných indikací z 21 na 28 dnů se týká následujících skupin:• nemoci oběhového ústrojí (4 indikace z 9 – II/2, II/3, II/6,II/9)• nemoci dýchacího ústrojí (4 indikace ze 7- V/1, V/5, V/6,V/7)• nemoci nervové (8 indikací z 11- VI/1,VI/2, VI/4, VI/5, VI/6, VI/7, VI/8, VI/10 )• nemoci pohybového ústrojí (6 indikací z 12 – VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/10, VII/11)• duševní nemoci (1 indikace z 2 – IX/1)• nemoci kožní (4 indikace z 5 – X/2, X/3, X/4, X/5)• nemoci gynekologické (1 indikace z 3 – XI/3)

Celkem budou prodlouženy o jeden týden komplexní pobyty dospělých u 28 indikací z celkového počtu 66 indikací, tj. u 43% dospělých indikací.

Chat: Zuzana Sadílková — Sama doma — Česká televize

ANTICYKLON: „Jaké je české lázeňství a jaká je česká oblast relax. pobytů?“

Budete mít zájem:  Léčba Tenisového Lokte Laserem?

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, české lázeňství je lázeňství s dlouholetou tradicí zakořeněnou v podstatě v každém z nás. Dalo by se říct „Co Čech, to lázeňák“.

Budu-li mluvit za lázeňství ve Františkových Lázních, pak zdejší lázeňství je na vysoké úrovni jak v té oblasti klasických léčebných pobytů, tak relaxačních.

U nás se dá vybrat z x druhů rozdílných relaxačních pobytů od dvou dnů až po sedm s různě sestaveným relaxačně – léčebným programem. Hezký den“

SK: „Co lázeňské pobyty pro psychiatricky nemocné v ČR?“

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, zda existuje přímo diagnóza pro psychiatricky nemocné pacienty nevím, asi i tady by se to odvíjelo od toho, jaká je tato nemoc charakteru. Ve Františkových Lázních léčíme nervová onemocnění různého původu. Na možnost psychiatrického pobytu v jakýkoliv českých lázních je dobré zeptat se přímo svého ošetřujícího lékaře, ten by Vám s tímto měl poradit.“

InnerS: „V čem to v lázeňství a relax. pobytech v ČR šlape a v čem ne?“

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, šlape to určitě v tom základu přírodních léčivých zdrojů o které se v lázních napříč celou Českou republikou můžeme opřít.

Také v tom, že Češi jsou věrní „lázeňáci“ a do lázní rádi a opakovaně jezdí ať už na klasickou léčebnou kúru nebo tu relaxační.

A nyní už to šlape i v tom, že jsou pojišťovny přístupné psát pacientům komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou péči. A v čem to nešlape? Přiznám se, nevím. Šlapat to zkrátka musí, není jiná cesta:-)“

Beda: „V některých lázeňských domech se lze v určitých dnech ubytovat a p. doktor předepíše procedury tzv. na pojišťovnu.Lze někde zjistit, kam může člověk zajet a relaxovat? Děkuji“

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, v případě předpisu procedur na pojišťovnu se jedná o tzv. komplexní lázeňskou nebo příspěvkovou lázeňskou léčbu. V první řadě musí vést Vaše kroky k Vašemu praktickému nebo odbornému lékaři, který podle Vašeho zdravotního stavu rozhodne, zda byste mohla mít nárok na jednu z těchto lázeňských péčí.

Pokud lékař rozhodne kladně, vypíše návrh pro pojišťovnu a ta následně rozhodne, zda máte nárok na lázně. V případě komplexní lázeňské péče pojišťovna hradí vše, klient doplácí pouze za vyšší kategorie ubytování, ale také nemusí. V případě příspěvkové lázeňské péče pojišťovna hradí pouze léčbu, na pacientovi je ten zbytek. V případě zájmu, můžete kouknout na www.frantiskovylazne.

cz, kde odkaz a přesný postup na tuto léčbu najdete. Hezký den Z.S.“

MM: „Dobrý den Zuzanko, jaká je vaše nejoblíbenější procedura?“

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, indická masáž hlavy. Hezký den Z.S.“

Dáša: „Ahoj Zuzi, tak se na Tebe s máti díváme a moc Ti to sluší a co bys mně, jakožto unavené matce na rodičovské dovolené, poradila za pobyt? Pááá a měj se hezky. Dáša“

Zuzana Sadílková: „Ahoj Dášo, zdrhnout někam pryč:-) Z.“

Jana: „Dobrý den jezdíme pravidelně již 7let do Maďarska a na Slovensko super lázně a hlavně termální,proto mám dotaz proč u nás nejsou,jsem z Karlových Varů,tady je pramenů je to strašná škoda,tepla voda je podle mého názoru top diky“

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, ne každá pramenitá voda, byť je horká je vhodná ke koupání. V ČR je to dáno i přísnými legislativními podmínky ohledně ochrany přírodních léčivých zdrojů. Každá minerální voda má jiné složení a někdy by nepřinesla ten kýžený efekt a bylo by to zbytečné plýtvání přírodními léčivými zdroji. Hezký den Z.S.“

Honza: „Co zajímavého na podzim si můžeme v Frantových lázních dopřát ??“

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, kromě tradičních relaxačních pobytů nebo klasickou léčebnou kúru, je to hlavně klid, který jen tak nikde jinde nenajdete, čerstvý vzduch v protikladu jiných smogem zamořených měst a spoustu kulturních akcí, teď aktuálně přijede Sv. Martin na bílém koni a místo pramenů poteče Svatomartinské víno:-) Jste zván!“

Helena: „Jaké si mohu u vás v františkových lázních vybrat procedury ?:“

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, u nás si můžete vybrat celou škálu procedur ať již procedur založených na přírodních léčivých zdrojích nebo doplněných o procedury s použitím moderních léčebných přístrojů či procedury, které spočívají v šikovných rukách masérů či fyzioterapeutů. Záleží na Vás, čemu byste dala přednost.

Ta nabídka je široká, v „repertoáru“ máme na sedm desítek procedur, jen si vybrat. Ale určitě doporučuji slatinnou koupel, uhličitou koupel, masáž lávovými kameny, podvodní lymfatickou masáž na prokrvení končetin, reflexní masáž plosek nohou nebo indickou masáž hlavy. Všechno velmi příjemné záležitosti. Hezký den Z.S.

Jenča: „ještě u vás funguje František, jako patron mateřství ??“

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, funguje jako symbol plodnosti. Ale musím říct, že trochu neprávem, protože to, co opravdu zabírá na léčbu neplodnosti není sáhnutí na Františka, ale Františkolázeňská sirnoželezitá slatina, přírodní plyn a procedury z toho. Hezký den Z.S.“

Jarmila: „Dobrý den, jak je možné, že i u komplexní léčby, která je plně hrazena pojišťovnou, si některé lázně (př.Třeboň) účtují nemalý poplatek (tisíce) za ubytování v lázeňském domě? Není to nezákonné? Děkuji za odpověď. Jarmila“

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, nezákonné to určitě není.

Vzhledem k tomu, že pojišťovna hradí ubytování pouze v rámci nějaké své přesně dané kategorie a dvoulůžkovém pokoji, nastává pak u lepších hotelů, nebo při požadavku na jednolůžkový pokoj situace, kdy pojištěnci si ten nadstandard musí bohužel doplatit. Ale není to jen případ lázní Třeboň, takto funguje již většina lázní v ČR. Hezký den Z.S.“

Dagmar Slonková: „Dobrý den, Lázeňské a rekreační pobyt , který mám udat ve VZP poj.abych nemusela vše hradit? Pocházím z Chrudimi. Je zde někde v okolí nějaký pobyt? Moje dcera má potíže s dýcháním a je i po operaci Krční i nosní mandle. Bude mít nárok na pobyt zdarma? Vím, že jsou pobyty min.cca na 4 týdny. ..Je ještě něco důležitého co bych měla vědět? Děkuji vám pěkně za odpověď.“

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, v případě toho, abyste nemusela vše hradit jde o tzv. komplexní lázeňskou péči. A zda na ni Vaše dcera dosáhne se jako první poraďte s jejím ošetřujícím lékařem, který by měl i vědět, které lázně jsou pro ni vhodné. Jakmile uzná, že ano, vypíše návrh, který pošle na pojišťovnu a zde o schválení rozhodne revizní lékař. Hezký den Z.S.“

janina Teplá: „Jak nás prohřeje slatina, a je dobrá jako relaxace ? Kolik druhů slatiny v Františkových lázních máte ?“

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, slatina je bezvadná záležitost, která nejen prohřeje, ale má i výborné léčebné účinky na pohybový aparát, gynekologické problémy, nervové problémy, urologické a další problémy. Ve Františkových Lázních máme jednu, kterou si sami těžíme a zpracováváme buď na slatinné koupele, slatinné zábaly nebo speciální gynekologickou proceduru slatinné tampony. Hezký den Z.S.“

Šnytova Hana: „Dobry den,vcera mi zrovna pan doktor napsal lazne-jsem po operaci stitne zlazy,zajimalo by mne jestli je nejaka hluta do kdy mi lazne pojistovna schvali nebo do kdy si je ja musim vybrat dekuji“

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, pojišťovna má zhruba měsíc na schválení návrhu. A pokud ho schválí je nutné nastoupit na lázeňský pobyt do tří měsíců. Hezký den Z.S.“

darina: „Co si u vás dopřejete vy sama ?“

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, určitě indickou masáž hlavy, neskutečně příjemná záležitost, slatinnou koupel isotermní, když je mi zima a jsem unavená a reflexní masáž plosky nohou. Hezký den Z.S.“

Miloslava Valková: „Dobrý den, mám tři děti. Nedávno jsem dokojila 3 dceru. Jaký relaxační pobyt byste mi doporučila. Co za procedury? Jak dlouho zrelaxovat? Doporučíte i nějaké konkrétní lázně, které jsou pro to vhodné? Třeba aby tam byly masáže šíje, zad. Nějaké koupele. apod.? Děkuji“

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, za prvé nechte děti doma a zkuste si vyhradit alespoň týden v lázních, pokud to půjde.

U nás můžete vyzkoušet pobyt Relax – týdenní pobyt s deseti léčebnými procedurami a polopenzí včetně vstupního lékařského vyšetření (v prosinci je akce 1+1 gratis) Nebo pokud se urvete jen třeba na tři, čtyři dny, pak doporučuji třídenní pobyt Vital, při nástupu v neděli jeden den grátis. Také pobyt s polopenzí a třemi léčebnými procedurami.

Budete mít zájem:  Na podporu imunity platí betaglukany: Kde je najít?

Skladba procedur je u každého toho balíčku uvedena, možná vybírejte i právě podle toho. Těch relaxačních pobytů je fakt hodně, zkuste se podívat na www.frantiskovylazne.cz. Jsou tam právě i akční nabídky. Hezký den Z.S.“

Valerie: „Dobrý den,ráda bych se zeptala, které lázně v ČR jsou nejlepší pro onkologicky nemocné (vyléčené) děti, konkrétně po leukémii, syn 3 roky. Děkuji za odpověď.“

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, to se přiznám, netuším. U nás léčíme stavy po onkologických onemocněních, ale bohužel ne pro děti. Zkuste se na toto zeptat přímo ošetřujícího lékaře Vašeho syna. Můžete se zeptat jak praktika, tak odborníka. Ale v tomto případě spíše onkologa, který Vašeho syna ošetřoval. Hezký den a hodně zdraví! Z.S.“

julie: „Dobrý den. Máte připravený lázeňský pobyt pro těhotné (30 týden.) Moc děkuji.“

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, již jsme rozšířili skladbu procedur o procedury pro těhotné. Ale žádný takový pobyt zatím poskládaný nemáme. Proto doporučuji vybrat některý z balíčků, který by se Vám líbil a při rezervaci si domluvit, zdali by ta skladba procedur navázaná na určitý balíček šla vyměnit za procedury pro těhotné. Většinou je to v tomto případě o domluvě. Hezký den ZS.“

Hana: „Dobry den, mam naordinovanou neorganickou nespavost a právě se s tim peru.Myslite si,že by se nasel pobyt i pro takovou diagnozu a treba mi to i pomohlo?“

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, o této diagnóze slyším poprvé a spíš se zeptejte svého ošetřujícího lékaře, zda existují nějaké lázně, které by toto mohly léčit. Nevím v čem spočívá, u nás byste si mohla dát trošku do pořádku nervy, tím klidným prostředím, kterým se Františkovy Lázně vyznačují, obzvláště teď v podzimních a zimních měsících. Hezký den ZS.“

Alena: „Dobrý den, co doporučujete na relaxaci na plosky nohou , které bolí jako malou mořskou vílu ,když vyměnila hlas za to , že se stala člověkem. Děkuji za odpověď.“

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, Malá mořská víla udělala tu zásadní chybu, že se stala člověkem. A pokud ji teď bolí nohy, spíše než reflexní masáž nohou, volte proceduru šlapacích bazénů tzv. Kneippův chodník, který bezvadně uvolňuje tlak v nohách a končetiny prokrvuje. Ta reflexní masáž plosek nohou je nejen o nohách, ale vlastně o celém těle. Hezký den ZS.“

Hela: „Dobrý den,vaše nabídka zní velmi lákavė ! Jela bych do lázní ale poprvé,doporučíte mi ,co si vzít sebou do kufru? Plavky a věci na cvičení jsou jasné, ale župan, ručníky atd.jsou v ceně nebo je přibalit sebou? Děkuji a těším se na návštěvu!!“

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, co se týče tohoto vybavení odvíjí se to od počtu hvězdiček hotelu. Některé hotely mají standardně v rámci vybavení župan i ručníky, v některých hotelech je třeba si ručník přibalit.

Vždy je dobré se při rezervaci zeptat na toto standardní vybavení, nebo se podívat na internetové stránky k jednotlivým hotelům, kde k tomuto požadované informace najdete.

Hezký den ZS a budeme se těšit ve Františkových Lázních!“

Líba: „Dobrý den, do Vašich lázní jezdím teprve 3 roky ale hned poprvé jsem se do nich zamilovala a jinam už bych nejela. Můj dotaz: příští rok bych chtěla jet opět ale nevím zda by pro mě byl výhodnější Bonus program nebo bych měla možnost jet jako doprovod. Dosud jsem jezdila na komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou péči. Děkuji za odpověď“

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, Líbo, to jsme rádi, že k nám opakovaně jezdíte. Pokud budete mít možnost jet jako doprovod, pak volte určitě tuto možnost. Pořád vychází finančně nejlépe. V závěsu je pobyt Bonus. Hezký den a na viděnou ve Fr.L. Hezký den Z.S.“

Olga: „Dobrý den paní Sadílková, ráda bych se zeptala na postup, pokud bych chtěla jet k Vám do lázní opakovaně. Před dvěma lety jsem absolvovala KLP pro nádorové onemocnění.

Moje nemoc je v remisi a absolvovala jsem od té doby 3 plast. operace a jsem v péči také neurologa. Byla jsem ve Františkových Lázních velmi spokojená s léčbou i pobytem.

Děkuji za odpověď a radu, co pro opakování LP udělat.“

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, Olgo, je možné, pokud se léčíte s několika indikacemi, prostřídat žádosti právě v rámci jednotlivých indikací. Máme klienty, kteří jeden rok přijedou na léčbu s pohybovým aparátem, druhý rok v rámci např.

kardiovaskulárních nemocí. Ale i v tomto platí, že byste se měla poradit se svým ošetřujícím lékařem. Nebo nově máme na našich internetových stránkách www.frantiskovylazne.cz pravidelný chat s naším lékařem, ten by Vám v tomto ohledu mohl poradit více.

Hezký den, hodně zdraví! ZS“

Anna: „Dobrý den, paní Zuzano jakou procedurou/terapií nejvíce léčíte u Vás neplodnost? Aby lázně z důvodu neplodnosti měla žena uhrazeny pojišťovnou, co by musela splňovat? Děkuji a pěkný den“

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, nejvíce se neplodnost léčí pomocí slatinných procedur – kombinace slatinných zábalů a slatinného tamponu, jedinečné záležitosti, která Vám dá do pořádku to vnitřní prostředí.

Laicky to vždy připodobňuji k tomu, že Vám to uvnitř slatina tak prokypří a pro to semínko udělá optimální půdu, aby vzklíčilo:-) Jinak k tomu jsou třeba ještě doplňkové procedury ve formě zřídelního plynu a různá speciální cvičení.

Abyste mohla přijet přes pojišťovnu je nutné mít k tomu zelenou od gynekologa, který pošle návrh na pojišťovnu. A ta pak rozhodne, zda Vás ve Fr.L. uvidíme. Budeme se těšit. Hezký den Z.S.“

Kateřina Šavrdová: „Dobry den. mohu poprosit o radu, kdyz jsem po urazu kotniku a nasledne operaci (pretrhane vazy, zlomeniny hlezna s posunem..) v zari(uraz se stal pri lazenskem pobytu na pojistovnu po operaci stitne zlazy) do jake doby mohu pozadat o lazne? Ted mne ceka vyndavani dratu, takze dalsi operace.

mohu tedy zazadat o lazne az ted po te druhe ci treti (ta mne ceka pry za 6 mes)operaci? Nebo se musi nastoupit do 6 mes. od prvni operace? Zatim jsem zadost nedala. Dr rika, ze mi da doporuceni az po vsech operacich a ze mam dochazet na rehabilitace. Rada bych jela do Frantiskovych lazni, kde jsem jiz 2x byla do gyn.operaci .

Moc se mi tam libilo. Hotel PAwlic 🙂 Diky“

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, počkejte až budete mít po všech operacích. Návrh na lázně Vám klidně může napsat i rehabilitační lékař. A rádi Vás u nás uvidíme:-) Mějte se ZS.“

Eleonora: „Dobrý den, který hotel byste mi doporučila s 4 dětmi? Mají ekzémy, takže koupání v bazénu nepreferuji. Děkuji.“

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, zkuste lázně Kynžvart u Mariánských Lázní. Mají v tomto ohledu dobré jméno. Hezký den ZS.“

Jitka: „Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaké jsou hygienické podmínky ve vašem aquaparku. Jelikož trpím infekcemi z bazénů a slyšela jsem, že se tam pohybuje každodenně mnoho lidí. Jaké je opatření? Děkuji Jitka N.“

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, hygienické podmínky jsou dobré, denně jsou dělané rozbory. Ale faktem je, že lidí je hodně a voda je chlorovaná. Možná spíš zkuste proceduru – uhličitou koupel. Je to koupel z františkolázeňské minerální vody. Hezký den ZS.“

Karolína: „Dobrý den, ráda bych touto cestou moc poděkovala Vašim kolegyním ze Zákaznické telefonní linky, které mi krásně zařídily rezervaci pobytu na poslední chvíli, moc ochotné a milé, patří jím veliký můj dík a moc je ode mě pozdravujte! Pobyt ve Františkovo Lázních byl nádherný. Karolína z Ostravy-Poruby.“

Zuzana Sadílková: „Dobrý den, děkuji za pochvalu, kterou kolegyním ráda vyřídím. Mějte se hezky a budeme se těšit někdy na viděnou ve Fr.L.“

SPA HOTEL DIANA

Nabízené  wellnessové pobyty jsou zaměřeny na relaxaci a odpočinek strávený v příjemném prostředí. Wellnessové pobyty zahrnují komfortní ubytování s bufetovou snídaní s možností dokoupení polopenze nebo plné penze nebo si vybrat ze široké nabídky hotových a minutkových jídel českých, mezinárodních a zvěřinových specialit v restauraci hotelu.

Budete mít zájem:  Alergie Na Pyl U Dětí?

Vedle širokého výběru rehabilitačních a beauty procedur, budete moci využít naše wellnessové centrum, beauty centrum a další volnočasové aktivity.

Všechny wellnessové pobyty zahrnují:

 • zapůjčení županů, holí pro nordic-walking a kol
 • volný vstup do wellness centra se saunami a vnitřním bazénem ( 3 druhy saun – infra, parní a finská sauna, solná kabina, sluneční louka, whirlpool, odpočinková zóna s vyhřívanými lehátky)
 • volný vstup do venkovního bazénu (sezónní provoz), který je přihřívaný od 15.5. do 15.9. na teplotu 25oC
 • pitná kúra – minerální pramen Štěpánka ve vstupní hale a ve wellnessové části hotelu
 • WI-FI připojení 

V ceně pobytu není zahrnuto:

 • poplatek za parkování – 68 Kč/den 
 • místní poplatek z pobytu
 • možnost dokoupení polopenze/plné penze za 270,- Kč/540,- Kč/den (pobyt Lázeňský relax obsahuje plnou penzi) nebo se stravovat v naší restauraci, která nabízí široký výběr hotových a minutkových jídel českých, mezinárodních a zvěřinových specialit
 • možnost dokoupení dalších léčebných, relaxačních a beauty zkrášlovacích procedur

JARNÍ POBYT V LÁZNÍCH 

PŘI OBJEDNÁNÍ 6-TI A VÍCE NOCÍ LZE ČERPAT STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI 4.000,- KČ/OSOBA.*

V ceně pobytu je zahrnuto:

 • termín duben – 30.6.2021
 • 4 x ubytování (libovolný nástupní den v týdnu, možnost libovolného prodloužení)
 • v případě ubytování 3. a 4. dospělé osoby na přistýlce (dle možností kategorie pokoje) bude cena doúčtována na hotelu.
 • ubytování děti do 3,9 let na lůžku nebo na přistýlce zdarma
 • dítě na lůžku doplácí polopenzi
 • 4 x polopenze (bohatá snídaně formou rautu, zdarma nealkoholické nápoje , oběd nebo večeře – výběr ze tří druhů jídel + ovocné a zeleninové bifé)
 • 6 procedur/4 noci, 8 procedur/5 nocí, 10 procedur/6 nocí= čerpání státního příspěvku
 • vstupní lékařská prohlídka u pobytu na 6 a více nocí
 • využití venkovní trampolíny a domečku se skluzavkou 
JARNÍ POBYT V LÁZNÍCH
(duben.-30.6.2021)
Cena pobytu na  4 noci Cena pobytu na  6 nocí=čerpání státního příspěvku*
Jednolůžkový pokoj Klasik 5864,- Kč 4796,- Kč
Jednolůžkový pokoj de Luxe 6404,- Kč 5606,- Kč
Dvoulůžkový pokoj Klasik 5648,- Kč 4472,- Kč
Apartmá Klasik 6404,- Kč 5606,- Kč
Apartmá de Luxe 7160,- Kč 6740,- Kč

*Voucher do lázní ve výši 4.000,- Kč/osoba/ pobyt se vztahuje na osoby starší 18-ti let, minimální délce pobytu je 6 nocí a 5 procedur. Voucher lze čerpat do 30.06.2021. Cena bude poníže v hotelu po vygenerování kódu voucheru.

Objednejte si Váš JARNÍ POBYT V LÁZNÍCH ZDE na  [email protected], tel.: +420 354 402 111

LÁZEŇSKÝ RELAX 

NA LÁZEŇSKÝ RELAX POBYT LZE ČERPAT STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK (VOUCHER DO LÁZNÍ) VE VÝŠI 4.000,- KČ/OSOBA. Více informací o čerpání příspěvku naleznete ZDE.

V ceně pobytu je zahrnuto:

Nárok na lázně: Jak zažádat a musí se něco doplácet?

Bolí vás záda, kyčle nebo kolena a chtěli byste, aby vám váš lékař předepsal lázně? Poradíme vám, jak postupovat, v jakém případě vás pobyt v lázních nebude stát ani korunu a kdy si budete muset připlatit. Na co máte vlastně nárok?

Lázně a ceny: Co když půjde pobyt z vaší kapsy?

Chtěli byste si dopřát lázně, pojišťovna vám ale léčebný pobyt neschválila a nezbývá, než sáhnout do vlastní peněženky? Řekneme vám, na kolik vás lázeňský pobyt přijde, na čem můžete ušetřit a na čem se naopak šetřit nevyplatí.

Nárok na lázně podle diagnózy

Jste po operaci, trápí vás astma, artróza nebo třeba žlučník, máte ženské problémy? Podívali jsme se na diagnózy, s nimiž lidé často žádají o lázně, a zjistili jsme pro vás, jaká je šance léčebný pobyt získat.

Astma

Bojujete s astmatem? Zkuste si zažádat o lázně. Řekneme vám, za jakých podmínek máte na pobyt nárok, zda budete něco doplácet a jak vlastně o lázně zažádat.

Slepé střevo

Jste po operaci slepáku, chtěli byste se zotavit v lázních a řešíte, jestli vám pobyt proplatí pojišťovna? Řekneme vám, jak to je.

Operace kolene

Jste po operaci kolene a nejste si jistí, zda máte nárok na lázně? Řekneme vám, v jakém případě vám lázně přiklepnou, zda si budete muset něco připlatit a jak o léčebný pobyt vlastně zažádat.

Artróza

Trápí vás artróza a nejste si jistí, zda máte nárok na léčbu v lázních? Řekneme vám, v jakém případě vám lázně přiklepnou, zda si budete muset něco připlatit, a jak o léčebný pobyt vlastně zažádat.

Žlučník

Jste po operaci žlučníku nebo žlučových cest a nejste si jistí, zda vám pojišťovna schválí lázně? Řekneme vám, v jakém případě vám lázně přiklepnou, zda si budete muset něco připlatit a jak o léčebný pobyt vlastně zažádat.

Bypass

Jste po operaci bypassu a nejste si jistí, zda máte nárok na lázně? Řekneme vám to a přidáme i spoustu dalších praktických informací – třeba to, jak o léčebný pobyt vlastně zažádat.

Cukrovka

Trpíte cukrovkou a nejste si jistí, zda vám pojišťovna proplatí lázně? Řekneme vám, v jakém případě vám lázně přiklepnou, zda si budete muset něco připlatit, a jak o léčebný pobyt vlastně zažádat.

Rakovina

Prošli jste si tímto náročným onemocněním a nejste si jistí, jestli máte nárok na lázně? Řekneme vám, v jakém případě vám lázně přiklepnou, zda si budete muset něco připlatit a jak o léčebný pobyt vlastně zažádat.

Další diagnózy připravujeme.

Ceník

Lázně Poděbrady, a.s. mají smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami České republiky. Dětští pacienti jsou od poplatků osvobozeni.

Komplexní lázeňská péče

Jedná se o lůžkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči, při které pojišťovny hradí plně léčebnou péči, tj. lékařská vyšetření a belneoterapii indikovanou lázeňským lékařem individuálně dle zdravotního stavu pacieta. Standardní ubytování ve dvoulůžkovém pokoji a celodenní stravování v potřebných dietách je též plně hrazeno pojišťovnami.

Doplatek u komplexní lázeňské péče 2021

Komplexní lázeňská péče je čerpána v rámci pracovní neschopnosti v délce stanovené indikačním seznamem.

Příspěvková lázeňská péče

V rámci příspěvkové lázeňské péče je zdravotní pojišťovnou hrazena plně léčebně rehabilitační péče. Ostatní položky (ubytování a stravu) si hradí klient sám dle platného ceníku:

 • ubytování (příspěvková lázeňská péče je lůžkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péčí, a proto nelze (dle platné legislativy) být poskytována ambulantně. To znamená, že klient musí být ubytován v registrovaném zdravotnickém zařízení.)
 • stravu

Strava je podávána dle rozhodnutí lékařského ředitele v souladu s léčebným režimem lázní, podporující celkovou léčbu pacienta a nemůže být zaměňována za stravu komerční. Léčebná strava se skládá z bufetové snídaně. Obědy a večeře jsou servírované a je možnost výběru v závislosti na dietě.

Příspěvková lázeňská péče je poskytována 14 nebo 21 dnů podle rozhodnutí revizního lékaře zdravotní pojišťovny.

Příspěvkovou lázeňskou péči nelze čerpat v rámci pracovní neschopnosti.

Ceník příspěvkové lázeňské péče v roce 2021

Příplatky za ubytování a stravovánív Kč za osobu/noc Typ Pokoje Mimosezóna2. 1. – 31. 3. 2021 a 1. 11. – 19. 12. 2021 Hlavní sezóna1. 4. – 31. 10. 2021 a 20. 12. – 1. 1. 2022
Ubytování Strava Ubytování Strava
Hotel Zimní Lázně*** Jednolůžkový 700 320 960 320
Dvoulůžkový 500 320 660 320
Hotel Libenský**** Jednolůžkový 960 320 1140 320
Dvoulůžkový 760 320 840 320

Při opakovaném pobytu lze na doplatky v rámci komplexní příspěvkové lázeňské péče je možné uplatnit 10% slevu Klubu Lázní Poděbrady, a.s. Není možné uplatnit žádné jiné slevy. Více informací o Klubu včetně registrace.

Ostatní

Od 1. ledna 2020 vstoupila v platnost oběcně závazná vyhláška města Poděbrady č. 6/2019 o místních poplatcích, který pojednává o poplatku z pobytu. Tento poplatek činí (21 Kč/den). Více zde.

 • Od poplatku jsou osvobozeny:
  osoby mladší 18 let
  osoby nevidomé,
  osoby, které jsou považovány za závislé na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,
  držitelé průkazů ZTP/P a jejich průvodci,
 • osoby, kterým je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená jako komplexní (KLP),
 • Od poplatku nejsou osvobozeny:
  osoby starší 70 let,
 • osoby, kterým je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená jako příspěvková.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector