Může ashwagandha zlepšit zdraví štítné žlázy? je to alternativní léčba štítné žlázy?

Může Ashwagandha zlepšit zdraví štítné žlázy? Je to alternativní léčba štítné žlázy?

Následující poznámky a zkušenosti z praxe regenerační přírodní medicíny se týkají všech běžných (a stále častějších) onemocnění štítné žlázy, jako jsou hyperfunkce i hypofunkce, zánět, nezhoubné uzlíky a cysty – bohužel s výjimkou prokázaných zhoubných nádorů. V článku vědomě píšu jen o klientkách, protože ženy byly v celé mé praxi nejčastějšími oběťmi těchto onemocnění. Není divu, jsou citlivější a nesmyslné nároky doby jim mnohem snadněji ničí jejich tělesné i duševní zdraví.

K poškození funkce štítné žlázy (ŠŽ) nikdy nedojde “jen tak” – ale je to důsledek dlouhodobé dysfunkce limbických částí mozku, které jsou řídící centrálou celého našeho zdraví a mimo jiné přímo rozhodují o činnosti všech žláz s vnitřním vylučováním.

Na poškození štítné žlázy se často spolupodílí autoimunitní zánět, také vyvolaný chybnou reakcí tohoto řídícího ústředí.

Svoji negativní roli hrají také volné radikály ve velkém množství vznikající především v důsledku chronického překyselení organismu). Ty také vyvolávají zánět, který často podráždí štítnou žlázu k počáteční hyperfunkci. Ta ale s narůstajícím poškozením postupně přejde přes dočasnou normální funkci do hypofunkce, která už je z hlediska chemické medicíny trvalá.

Prapůvodní příčinou, proč limbický mozek nezvládl své řídící a regulační povinnosti, je dlouhodobě sebezničující životní styl – v mnoha případech jen takzvaně “aktivní”, plný “zdravého sportování” a jiných volnočasových aktivit, které nedovolí organismu skutečně naplno regenerovat. Podrobnější informace najdete v článku Karmická medicína 11 – Adrenalin snižuje šanci pro zdravou dlouhověkost.

Klientkám, které se naučily o svoji ŠŽ pečovat komplexem různých opatření, se podařilo znovu uvést tento hormonální systém do rovnováhy s potřebami organismu a odstranit si tak poruchu FUNKCE hormonů štítné žlázy (viz podrobnosti níže).

Tyto klientky mají tedy i do budoucna větší šanci, aby jim doživotně zůstala zdravá štítná žláza bez nezbytnosti “léčit” chemickou medicínou nebo dokonce jít na její operační odstranění – dnes velmi oblíbený nevratný zákrok při „nevyléčitelné“ hyperfunkci ŠŽ.

Samozřejmě s podmínkou, že si ji klientka zase znovu nepoškodí návratem k původnímu životnímu stylu.

Ideální je zahájit přírodní léčbu včas, než dojde k destrukci tkáně štítné žlázy nebo k jejímu odoperování. S tím ale souvisí i ochota výrazně změnit celý životní styl, který ke vzniku poruchy vedl. Jen samotné užívání sebelepších regeneračních látek nemusí stačit, pokud přetrvávají ty špatné životní návyky, které klienta k nemoci přivedly.

Co se regeneračních produktů týká, doporučuji v případě sebemenšího podezření na přetrvávající zánět CO NEJDŘÍVE (aby nedocházelo k dalšímu poškozování tkáně štítné žlázy) nasadit nějaké velmi silné antioxidanty.

Samozřejmostí by mělo být odkyselování organismu, takže doma by neměly chybět produkty s vápníkem (alespoň dvě balení) – obsahuje proti jiným produktům menší a přiměřenější množství vápníku v podobě výborně vstřebatelného mléčnanu vápenatého. Navíc je zde vápník doprovázen dalšími zásadotvornými minerály.

Proto bude mít větší šanci pomáhat všude, kde je ho potřeba, aniž by se vysrážel někde, kde být nemá. To občas hlásí zklamaní klienti – v jakém komerčním produktu dvojsečný vápník užívali a kde všude jim po takové „odborné léčbě“ zkalcifikoval (ledviny, velké cévy a v jednom případu také oční kapiláry).

Cordyceps, nejúčinnější regenerační produkt, jaký jsem na sobě vyzkoušel a proto se za něj velmi přimlouvám. Dávkování od 1-0-0 do 3-2-0 podle váhy a finančních možností. Neužívat pozdě odpoledne nebo večer – přebytek energie by mohl bránit ve spánku.

Tělo poté, co mělo doplněný příjem stopových prvků, v řadě případů daleko ochotněji reaguje na jiné regenerační či harmonizační látky.

To je zkušenost, která mne i některé mé kolegy lékaře i léčitele (skutečné senzibily, ne podvodníky) přivedla k doporučení přidávat koloidní minerály do různých léčebných kombinací. Mnohdy postačí jen jedno či dvě balení na začátku jakékoliv regenerační terapie.

Máme totiž odpozorováno, že pozitivní působení stopových koloidních prvků dlouhodobě přetrvává a jen pozvolna klesá, takže další zopakování stačí třeba až po půlroce (například z finančních důvodů).

Několik důležitých poznámek týkajících se chybných rozhodnutí v oficiální medicíně (aneb na co si samy musíte dát pozor)

Jakmile se regenerace ŠŽ (při původně snížené funkci) začne dařit, náhradní hormony se postupně stávají nadbytečnými. Je proto nutné včas vypozorovat subjektivní příznaky jejich předávkování, dávkování snižovat (třeba i dělením tablet) a pak úplně vysadit.

Klientkám může život trochu komplikovat i to, že se o nově vzniklé situaci někdy jen těžko domluví se svým endokrinologem, který tuto možnost regenerace ŠŽ nezná a u klientek automaticky předpokládá doživotní užívání náhradních hormonů.

Zvláště pokud se na přírodní medicínu dívá s despektem.

V některých případech nemusí být zdravotní problémy od špatné funkce štítné žlázy, přesto mohou souviset s jejími hormony. Ty mohou mít v krvi sice statisticky “normální ” hodnoty, ale cílové buněčné receptory na ně mohou chybně reagovat – buď nedostatečně, nebo naopak nadměrně.

Samotné hodnoty hormonů v krvi totiž vůbec neříkají nic o funkci celého hormonálního systému týkajícího se ŠŽ. Daleko důležitější pro zdravotní stav člověka je, jak citlivě reagují jeho buněčné receptory na hormonální signál a jak intenzivní je výsledná odpověď buněčného metabolismu.

Pomineme-li úvahu nad přesností laboratorních výsledků, ve hře jsou evidentně ještě jiné funkční parametry – především individuální citlivost tkání na hormonální impulz. Množství hormonů v krvi je jedna věc, ale klíčové nakonec je pouze jejich konečné působení.

Tímto způsobem mohou vzniknout klinické příznaky hyperfunkce nebo hypofunkce štítné žlázy bez ohledu na to, jaké jsou hodnoty hormonů v krvi. Potkal jsem klientky, jejichž hodnoty hormonů štítné žlázy byly hluboko pod “normu” a přesto klientky neměly vůbec žádné příznaky hypofunkce.

Opakovaně jsem se při své poradenské činnosti setkal také s klientkami, které “již od dveří” jevily dost evidentní známky předávkování či pod-dávkování, ale jejich ošetřující endokrinologové byli s nastaveným dávkováním spokojeni, protože při laboratorní kontrole krve jim vyšlo, že hladina hormonů je TABULKOVĚ přiměřená.

V těchto případech bylo evidentní, že pacientka má sníženou či naopak zvýšenou citlivost na podávaný náhradní hormon a že by bylo pro její zdraví daleko důležitější řídit se klinickými známkami předávkování či pod-dávkování.

Tak to dělávali zkušení endokrinologové ještě v dobách, kdy laboratorní vyšetření nebyla běžně k dispozici a lékař musel při své práci daleko více analyzovat subjektivní i objektivní potíže klienta.

Ale pečlivému dotazování na zdravotní pocity se leckterý současný “odborník” evidentně nevěnuje – vždyť nepídit se pracně po tom, co klienta doopravdy trápí a reagovat jen výsledky vyšetření je tak pohodlné.

Důležité je tedy to, jaké máte potíže. Vaše vlastní zdravotní pocity daleko přesněji (než nějaké číslo na papíru) ukazují to, co jediné je pro vás důležité – zda vaše tělo má přiměřenou či nepřiměřenou reakci na hormonální signál štítné žlázy. Zvláště žádoucí je to v situaci, kdy pacientka zřetelně trpí nesprávně vedenou léčbou.

Proto moje doporučení zní – přestaňte se nechat pasivně „léčit“ a začněte samy sebe aktivně uzdravovat.

TRVALE ODSTRAŇOVAT PŘEKYSELENÍ ORGANISMU je další významný krok, jak celý proces regenerace ŠŽ významně posílit. PŘEKYSELENÍ ORGANISMU totiž dokáže “rozleptáním” (lidově řečeno) poškodit cokoliv v lidském organismu.

Mimo jiné je chronické překyselení organismu (v souvislosti s tzv. volnými radikály) schopno vyvolat zánět, tvorbu nezhoubných „uzlíků“ nebo cyst kdekoliv v těle.

Také je považováno za hlavního původce všech druhů rakoviny – včetně rakoviny štítné žlázy.

Proto každému, kdo má opravdový zájem pečovat o své zdraví, doporučuji měřit si pH moči – zpočátku co nejčastěji, později stačí již jen občas zkontrolovat situaci.

Konkrétní hodina není podstatná, daleko důležitější je vzpomenout si (a nejlépe zapsat heslovité poznámky), co měření předcházelo pár hodin dozadu – co jste jedli i jaká byla vaše duševní situace.

Možná budete překvapeni, jak je psychika pro výsledné pH stejně důležitá jako samotný jídelníček.

K měření moči doporučuji používat pouze tzv. selektivní indikátorové papírky, protože měří mnohem přesněji než v lékárnách běžně prodávané univerzální papírky na měření moči. Selektivní mají podstatně bohatší stupnicí pH. Jsou to například tyto:

Indikátorové pH papírky

Výsledné hodnoty mi pak můžete poslat do naší internetové poradny.

Problémy se štítnou žlázou a proč je neumíme vyléčit (rozhovor)

Conan Milnerová | 9. 2. 2016

Může Ashwagandha zlepšit zdraví štítné žlázy? Je to alternativní léčba štítné žlázy?

Chaluha je hnědá mořská řasa bohatá na jód. Tato rostlina může pomoct pacientům s hypotyreózou. (Stemonitis / Wikimedia Commons)

Štítná žláza je největší žláza v těle. Nachází se na přední části krku, těsně pod ohryzkem a produkuje hormony nezbytné pro řadu tělesných funkcí. Slabá a nevýkonná štítná žláza se označuje za původce symptomů, jako obezita, únava, hypertenze, úbytek vlasů, potíže s koncentrací, časté infekce a zácpa.Aby lékaři mohli identifikovat problémy se štítnou žlázou a určit správnou dávku léků, dívají se na množství hormonů v krvi. Nejdůležitějším hormonem je v tomto smyslu TSH, neboli tyreoidální stimulační hormon. Ten se tvoří v hypofýze neboli v podvěsku mozkovém.Představte si, že TSH je jakýsi pobídkový posel. Když štítná žláza neprodukuje dostatek hormonů, podvěsek mozkový vyšle víc TSH, aby štítné žláze pověděl, že má zvýšit produkci. Hodnoty TSH vyšší než normální značí, že štítná žláza nedokáže reagovat na zprávu od hypofýzy, protože je moc slabá na to, aby naplnila potřeby těla.Standardní léčba hypotyreózy (snížené funkce štítné žlázy) je užívání umělé verze tyroxinu (T4), hormonu, kterého štítná žláza vytváří nejvíc. Tomuto léku se říká levothyroxine nebo jeho marketingovým označením Synthroid. V Americe jde o vůbec nejčastěji předpisované farmaceutikum.Pacient běžně užívá T4, aby se uspokojil požadavek hypofýzy po hormonech štítné žlázy. Když TSH poklesne, symptomy zmizí. Alespoň by to tak mělo fungovat. Přesto řada pacientů zažívá klasické symptomy hypotyreózy, zatímco jejich TSH je v normálních mezích. U druhých zase dochází k nízkým ukazatelům TSH, ale když se jim předepíše správná dávka T4, symptomy přetrvávají.Podle americké doktorky Annette Schippelové, chiropraktičky specializující se na funkční endokrinologii, se konvenční medicína nedokáže na problém podívat z širšího hlediska. Zatímco většina lékařů se zaměřuje na štítnou žlázu, přehlíží, že hluboko v endokrinním systému se ukrývá hlubší problém jménem nadledvinka, domnívá se Schippelová. Epoch Times si s ní popovídaly o podstatě problémů se štítnou žlázou, o roli nadledvin a o léčbě bez umělých léčiv.Epoch Times: Spousta lidí je dnes na lécích na štítnou žlázu. Synthroid berou i lidé s normálním TSH. Co se děje?Dr. Schippelová: Co já si myslím, že se děje, je, že lidé vykazují příznaky, ale hodnoty štítné žlázy jsou pořád normální, protože to není primárně o jejich štítné žláze. Začíná to u nadledvinky. Kvůli potížím s nadledvinkami jsou lidé unavení, ovlivňuje to jejich metabolismus, váhu a dokonce ztrátu vlasů. U těchto příznaků jdou štítná žláza a nadledvinky ruku v ruce.Často je to tak, že štítná žláza kompenzuje slabší nadledviny. A tak se stává, že ani nemusíte mít prohlídku štítné žlázy, když lékařům řeknete, že jste unavená a nemůžete shodit, a oni předepíší ženám léky na štítnou žlázu. Ale všechny tyhle léky se nedoporučují u nedostatečné funkce nadledvinek, protože to může vést k jejich zhoršení.A tak tu máme lidi, co s léky začnou, trochu je jim líp, stabilizují se, a tak chtějí víc. Když štítné žláze seberete práci a dáte jí to, co by měla produkovat sama, k čemu to povede? Budete mít lenivou štítnou žlázu. Když přestanete cvičit dva týdny na jednu paži, uvidíte, jak vám svaly ochabnou. A tohle nám uniká, když se zaměřujeme pouze na štítnou žlázu.Ale víte co? Když se přesunete do sféry alopatické medicíny, na slabé nadledviny neexistuje žádný lék na předpis. Oni vědí, že není bezpečné dát lidi na kortizol (hormon nadledvinky, pozn. red.) nebo prednisone (steroid na předpis). A tak je snadné říct, že každý má problém se štítnou žlázou nebo když jsou nadledviny moc utahané nebo nemocné, až s sebou stáhnou i štítnou žlázu – protože štítná žláza se to snaží vykompenzovat a zpomalit na úroveň slabších nadledvinek – teprve pak se to konečně ukáže v krevních testech, ale v tom bodě stále přehlížejí kořen problému a tím je nedostatečná funkce nadledvinek. A to se projevuje symptomy, které spojujeme s hypotyreózou.Epoch Times: A co situace, kdy lidé mají vysoký TSH, což značí, že jde o skutečný problém s hypotyreózou? Může i tam být problém v nadledvinkách?Dr. Annette Schippelová: Rozhodně. Představte si dva koně táhnoucí povoz. Jeden kůň je štítná žláza a druhý jsou nadledvinky. Když nadledvinky zeslábnou, štítná žláza to nepotáhne celé sama. Zpomalí, aby se přizpůsobila slabšímu partnerovi. Takže i v případě, kdy je někdo na lécích na štítnou žlázu a i když jim štítnou žlázu sebrali, co by měli dělat pro svoje vlastní zdraví, vitalitu a imunitní systém, je to, že podpoří své nadledvinky.

Budete mít zájem:  Z vlasu se pozná, jak žijete poslední tři měsíce

Epoch Times: Co zapříčiňuje slabé nadledvinky?

Dr. Schippelová: Jak si asi dokážete představit, odpověď není jednoduchá. Nadledviny se považují za žlázy, které zpracovávají stres, ale mají dopad i na imunitní systém, regulaci cukru v krvi, metabolismus, energii, hormony, atd. Čili stručně řečeno je to nahromaděný a dlouhodobý stres, co způsobuje sníženou funkci nadledvin a v konečném důsledku vede k únavě nadledvin.Faktory, které k tomu vedou, mohou být například nadměrné obavy, úzkost, násilí v rodině, léky jako antikoncepce, léky na štítnou žlázu, hormonální léčba (která zbavuje tělo živin a může poškodit funkci jater), nadměrné užívání antibiotik a antacidy. Také to mohou být nedostatek cvičení nebo jeho přemíra, stimulanty nebo kofein, negativní stresory, citový stres, špatná strava s velkým obsahem zpracovaných potravin, kouření, alkoholismus, trauma a operace.Představte si, že tento obrovský náklad dáte na hrb velbloudovi – jak dlouho asi vydrží!? Nadledviny mají reagovat na stres a pak se vrátit do alostázy (homeostáza dosažená pomocí fyziologické či behaviorální změny, pozn. red.). Nemají být ve stavu pohotovosti! Naše vnímání stresu a reakce na něj jsou stejně tak důležité jako fyzický prvek.Epoch Times: Je jód důležitý pro zdraví štítné žlázy?Dr. Schippelová: Na jód se nesmí zapomínat. Je to přírodní antiseptikum, působí proti parazitům, virům, bakteriím a zbavuje tělo jedovatých alergenů. To neznamená, že jím máme lidi předávkovat, ale měl by se udržovat v hladině. Vypadá to, že zejména u těch, kdo jsou na běžných lécích, na syntroidu nebo levotyroinu, dochází k deficitu jódu.

Epoch Times: Takže ten kořen problému se akorát zhorší?

Dr. Schippelová: Jasně že ano. Navíc u nadledvin nemáme ty úložiště živin, ze kterých by čerpaly, jak je tomu u štítné žlázy. Štítné žláze to projde na poměrně dlouhou dobu, protože má schopnost ukládat jód kdekoliv po těle a ve vyšších koncentracích. Nějakých 40, 50 let nazpět, všechno, co se týče štítné žlázy, hypo, hyper, Hashiomoto nebo Grave, všechno se léčilo jódem – a každý se uzdravil.Epoch Times: Tak proč jsme se od toho odklonili?Dr. Schippelová: V podstatě to byla nevalně udělaná studie, která stanovila, že nedokážeme zvládnout víc jak 200 mikrogramů jódu denně. Nezapomínejme, že celé tělo potřebuje něco mezi 12–13 miligramy (tj. 12–13 tisíci mikrogramy). Jenže ta studie rozhodla, že víc jak 200 mikrogramů vyvolá otravu jódem.Shodou okolností se hned po této studii objevil na trhu Synthroid. Kvůli studii se každý jódu bál, přitom jód je hodně levný. Je to přírodní produkt a nedá se patentovat. Dával se do chleba, aby upravil kvalitu těsta. Po té studii ho nahradili bromidem, jenže bromid je halový prvek, který je pro štítnou žlázu toxický a vytlačuje jód z těla. Lidé, kteří mají stravu bohatou na bromid, si tak při nedostatku jódu v těle jen přihoršují.A jako kdyby to nestačilo, fluorid a chlór jsou další dva halové prvky, které vytlačují jód. Fluorid a chlór se dávají do pitné vody. Tomuto problému jsme výrazně přitížili, a tohle je obrovský důvod, proč máme tolik případů. Máme velkou masu lidí, kterým byla stanovena nesprávná diagnóza kvůli problému s nadledvinami. Oni jen vidí, že TSH je velký a T4 a T3 jsou nízké, takže máte hypotyreózu, ale já si myslím, že se mýlí. To je jen štítná žláza, která se snaží dělat svoji práci. Proč tedy nenakrmíme tělo tím, co TSH uspokojí? Místo toho se díváme jenom na čísla, a ne na lidi. Nedokáží se na to dívat v širších souvislostech.Epoch Times: Řekla bych, že tohle je běžná kritika moderní medicíny. Je to jako cholesterol nebo cokoliv jiného, co testují. Když přijde na diagnostická čísla, dochází ke ztrátě periferního vidění a všechny ostatní důkazy, vodítka a kontext jsou smeteny ze stolu.

Dr. Schippelová: Přesně. Nadnesla jste dobrou otázku. Z cholesterolu se stal ten špatný, a to není dobré. Pokud cholesterol šplhá nahoru, pak se ptejme, proč. Takhle diagnostikovávali hypotyreózu: zvýšený cholesterol a zvýšené triglyceridy.

Když to viděli, dali vám jód. A když měl někdo moc nízký cholesterol a moc nízké hodnoty triglyceridů, ukazovalo to na hyperaktivitu štítné žlázy nebo nadledvin. Teď už to ale ani nezvažují. Řeknou cholesterol je zvýšený, musíte ho srazit… Zastřelte hasiče, co utíká hasit požár.

Epoch Times: Jedním z vašich základních postupů u jakékoliv endokrinní nerovnováhy je stabilizace krevního cukru. Proč je to tak důležité a jak toho dosáhneme?

Dr. Schippelová: Na glukózu v krvi má vliv jak štítná žláza, tak nadledviny. Štítná žláza může ovlivnit funkci inzulínu. Co vidíte, je, že každá žláza v endokrinním systému – štítná žláza, slinivka, nadledviny, vaječníky u žen, varlata u mužů – jsou vzájemně provázány. Ale nadledviny mají větší vliv na krevní cukr, protože krevní cukr jde tam, kam jde kortizol. To znamená, že když je krevní cukr příliš nízký, tělo náhle zvýší kortizol ve snaze přivést ho zpátky. Jenže problém je, že když dojde k návalům kortizolu u vyčerpaného jedince, který nedokáže náhle navýšit DHEA (další hormon produkovaný nadledvinami), aby vyrovnal vysoký kortizol, kortizol vynuluje funkci inzulínu. Rovnováha krevního cukru je nutná, protože se tím stabilizuje energie, na to je tělo hodně citlivé. Když ale vytváříme tyto hormonální návaly, protože neregulujeme cukr v krvi, vytváříme ve zbytku systému akorát ještě větší chaos.Když najednou prudce zvýšíte cukr, dojde k bombardování inzulínu a kortizol půjde s ním. V podstatě vytváříte inzulínovou rezistenci. Jak dlouho vám to bude procházet, než se ocitnete v hladině cukrovky? To nikdo neví, ale když se bavíme o udržování hladiny cukru v krvi, tohle je jeden z důvodů – protože odebíráme ze systému stres. Příliš moc cukru působí zánětlivě. Jaký je nejsilnější protizánětlivý hormon? Váš kortizol. V jistém ohledu je báječné, když rozumíte tomu, jak všechny tyhle žlázy fungují, ale zároveň si díky tomu uvědomíte důležitost vzájemné rovnováhy.Při stabilizaci hladiny cukru v krvi hrají zásadní roli změny v jídelníčku a zvýšení příjmu vlákniny a bílkovin. Pomoct můžou i byliny, minerály a vitamíny. Pro metabolismus karbohydrátů jsou opravdu důležité vitamíny B. Stejně tak jsou důležité pro zdravou štítnou žlázu a funkci nadledvin. Když to tak vezmete, není to paráda? Když dáte tělu to, co potřebuje, ono už si vždycky najde rovnováhu. Tělo chce být také zdravé. Když se pořežete, zahojí se to.Epoch Times: Tradiční chápání je, že když vám jednou diagnostikují hypotyreózu, jste na lécích až do konce života. Existují nějaké alternativy k umělým hormonům a dá se nerovnováha štítná žlázy vyléčit?Dr. Schippelová: Nevěřím, že by někdo musel být na lécích celý život. Existují neuvěřitelné alternativy k syntetickým hormonům, a pokud vám nezničili štítnou žlázu farmaceutiky nebo ji nepotlačili a nezpůsobili atrofii kvůli užívání opravdu vysokých dávek rok za rokem, samozřejmě, že se dá nerovnováha štítné žlázy vyléčit.Existuje pár klíčových bylin. Jednou je chaluha. Ta je čistě na hypotyreózu. Na chaluze je úžasné, že působí regeneračně. Další klíčovou bylinou je ashwagandha, česky nazývaná vitánie snodárná. Bylo prokázáno, že ashwagandha zlepšuje TSH, čili cokoliv co zlepšuje TSH, automaticky zlepšuje i osu HP (osa hypothalamus-hypofýza), regulátora endokrinního systému. Zlepšuje ale také produkci T4, T3, přeměnu T4 na T3 a pomáhá normalizovat kortizol a pomáhá tělu přizpůsobit se stresu.A nemůžete vynechat jód, stopové prvky – selen, hořčík –, protože ty jsou nutné pro správnou funkci štítné žlázy. Musíte se ptát: jestli tělo neprodukuje dost nějakého hormonu, čím to je? Než se na to dívat jako moderní medicína, proč tělu nedat živiny, které potřebuje? Proč se nedíváme na jód, na širokou škálu vitamínů B, stopových prvků? Proč nenechat štítnou žlázu, ať se uzdraví sama, když bude dostávat živiny, které potřebuje? Tohle omezení v konvenční medicíně nepochybně existuje, oni přijímání živin vůbec neřeší. Řeknou, že na jódu nesejde, a vy jste pak na léku, který pak musíte brát donekonečna.Říkám znovu, tělo chce být zdravé a je chytřejší než my. Takže když budeme chytří a nebudeme to přehánět a brát 50 různých doplňků stravy, když tělo nakrmíme tím, co potřebuje, samo si určí priority. Ale když tělo nemá, co potřebuje, okrade Honzu, aby zaplatilo Pavlovi, Tomášovi, Marii nebo komukoliv dalšímu a tak to je, pořád pořád dokola.

Budete mít zájem:  Doplněk Stravy Pro Klouby?

Děkujeme za rozhovor!

Článek v originálním znění: 

Potraviny a doplňky stravy pro zdravou štítnou žlázu

Čerstvé, syrové, organické produkty léčí. Navíc potraviny s vysokým obsahem jódu a potraviny, které mají vysoký obsah selenu, podporují funkce štítné žlázy.

Štítná žláza potřebuje jód pro svou funkci.  Konzumace samotného jódu nebo formou obohacené stolní soli, může být problematická.

Dobré potravinové zdroje jsou: maso mořské rybyjogurtmléko

vejce

 • Veganské potravinové zdroje jódu:
 • Černá melasaMořské řasyHimalájská sůlFazole
 • Brusinky

Selen je zapotřebí v těle pro převod hormonu T4 (tyroxin) na T3 (trijodtyronin). Bez dostatečného množství selenu v potravě, štítná žláza trpí. Mořské plody a maso mají vysoký obsah selenu.

 1. Veganské potravinové zdroje selenu
 2. Para ořechyShiitake / bílé žampionyFazoleChia semenaHnědá rýžeSemena (slunečnice, sezam, len)BrokoliceZelí
 3. Špenát
 4. Doplňky stravy pro hypotyreózu – sníženou funkci štítné žlázy

Řada vitaminů a minerálních látek jsou důležité pro zdraví štítné žlázy, a mnoho bylin může pomoci zvýšit funkci štítné žlázy. Vzhledem k tomu, že onemocnění štítné žlázy jsou spojeny se zánětem, mohou protizánětlivé byliny pomoci při léčení štítné žlázy.

B vitamíny

Vitamin B12 se nachází v každé buňce organismu. Je nutný pro buněčný metabolismus a výrobu energie, takže samozřejmě bez B12 nemůže štítná žláza fungovat optimálně. Nedostatek B12 je velmi častou příčinou hypotyreózy. Nedostatek B12 může způsobit i zhoršit hypotyreózy.

I když většina lidí skutečně spotřebovavá dostatek vitaminu B12 ve stravě, nedostatek se vyskytuje u mnoha kvůli neschopnosti absorbovat živiny v krvi. To sahá až k zdraví střev. Tělo nemůže absorbovat a asimilovat živiny správně se špatně fungujícím trávicím systém.

Kromě toho případ, kdy játra jsou oslabená, radikálně snižuje schopnost těla využívat B12. Pokud informovaný naturopat doporučí užívat B12 na omezenou dobu, neberte vitamin B12 nikdy samotný. Doporučuje se užívat B komplex s  vitamínem B12.

Vitamin D

Více než miliarda lidí na celém světě nemá dostatek vitamínu D. Nedávná studie ukázala, že hladiny vitaminu D byly významně nižší u lidí trpících hypotyreózou než u běžné populace.

Zatímco nedostatek vitamínu D a hypotyreóza mají tendenci vyskytovat se společně, nedostatek vitaminu D se objevuje skoro u každého druhého onemocnění.

Je nepravděpodobné, že něčí hypotyreóza je primárně způsobena nedostatkem vitaminu D, ale též je jisté, že se tělo nebude plně léčit bez dostatku vitaminu D.

Vitamín A

Všichni víme, že vitamin A je potřebný pro dobré vidění. Také je třeba vitamin A pro imunitní systém, hormonální syntézy a výrobu T3. Bez dostatečného množství vitaminu A hladiny hormonů štítné žlázy rychle klesají.

Bromelain

Bromelain je enzym, který obsahuje ananas. Bromelain pomáhá též snížit zánět.

Ashwagandha – indický ženšen

Ashwagandha je adaptogenní bylina, která má mnoho výhod, včetně schopnosti významně zlepšit funkci jater, a to může pomoci stabilizovat hladiny kortizolu. To pomáhá stimulovat syntézu hormonů T3 a T4.

 • Lékořice – kořen
 • Kořen lékořice může být prospěšný pro štítnou žlázu a nadledvinky u lidí, kteří mají nízkou hladinu kortizolu (adrenální únava).
 • Reishi houby
 • Lesklokorka je dobrým zdrojem selenu a má spoustu dalších výhod, včetně posílení imunitního systému.
 • Schisandra chinensis
 • To je další adaptogenní bylina, která pomáhá štítné žláze a má mnoho dalších zdravotních výhod.
 • Selen

Selen je hlavním kofaktorem klíčového enzymu štítné žlázy 5'deiodinasy. Tento enzym přeměňuje T4 na T3 a může pomoci normalizovat rovnováhu hormonů štítné žlázy.

Zinek

Nedostatek zinku inhibuje produkci T3. Zinek také přispívá k imunomodulaci, což může snížit hladinu protilátek proti štítné žlázy. Navíc, stejně jako selen, zinek také přispívá k  aktivitě 5'deiodinasy.

Jód

Nedostatek jódu inhibuje v organismu přirozenou detoxikaci, vede k růstu nádorových buněk a způsobuje hypotyreózu. Štítná žláza absorbuje jód a přitom nahradí jiné nahromaděné jedy.

Je také důležité, aby se zabránilo nadměrnému příjmu jódu pro každého, kdo má Hashimotovu nemoc nebo hypertyreózu.

Jak bylo uvedeno výše, doporučujeme, aby jakýkoli užívaný jód pocházel z celých potravinových zdrojů.

V případě, že se uzdraví střeva a strava je zdravá, ve většině případů se štítná žláza nakonec vyléčí. Bohužel to může trvat velmi dlouho, často mnoho měsíců.

U vyschlé štítné žlázy je proces  mnohem rychlejší a úleva od symptomů hypotyreózy je okamžitá.

Ale na druhou stranu i zde je třeba opravit střeva! Podívejte se, jak zabít přemnoženou Candidu a vyvážit vaši vnitřní mikroflóru ve střevním traktu.

Další informace: http://www.naturalnews.com/048951_hypothyroidism_supplements_healing_foo…

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál! Přidat komentář

10 bylin pro zdraví štítné žlázy

Echinacea

Populární bylina používá k posílení imunitního systému. Echinacea je též považována za užitečnou pro ty, kteří trpí hypertyreózou nebo tyreoiditidou. Jeden odborník, který má více než 20 let zkušeností s autoimunitními onemocněními, dává svým pacientům kořeny echinacei bez významných nežádoucích účinků.

Lékořice

Tato bylina je důležitá pro udržení hormonální rovnováhy, aby pacienti s onemocněním štítné žlázy, kteří často trpí únavou, zvýšili svou energii.

Kromě toho v roce 2011 Institute of Biosciences and Techonology v Texasu izoloval syntetické složky triterpenoidní kyseliny glycyrrhetinové, hlavní složku lékořice a zjistil, že vede k inhibici růstu vysoce invazivního karcinomu štítné žlázy.

To ukazuje potenciál lékořice v klinické léčbě rakoviny štítné žlázy a jiných poruch souvisejících s hormonálním systémem.

Zběhovec plazivý

Ve studii z roku 2013 zahrnující  403 pacientů s mírnou hypertyreózou, která hodnotila účinky a bezpečnost extraktu ze zběhovce plazivého ve formě tablet nebo kapek, vědci zaznamenali statisticky a klinicky významné zlepšení příznaků hodnot při užívání tablet. Toto zlepšení bylo zaznamenáno bez větších vedlejších účinků. Z důvodu účinnosti polnice na zmírnění mírné hypertyreózy,  se někteří odborníci domnívají, že by mohla postupně nahradit pravidelné braní léků jako je methimazol nebo PTU.

Ashwaganda – indický ženšen

To je bylina s antioxidačními vlastnostmi, která přímo působí na štítnou žlázu tak, aby produkovala správné množství hormonů. Kromě účinku na hormonální rovnováhu, Ashwaganda pomáhá tělu v boji proti stresu, zlepšuje imunitní systém a má protizánětlivé účinky.

Bacopa – Brahmi

Vědci potvrzují účinnost Brahmi při stimulaci štítné žlázy a boji proti hypotyreóze. Bylo zjištěno, že reguluje koncentraci hormonů štítné žlázy až o 41% bez nežádoucích účinků.

Eleutherococcus – sibiřský ženšen

Sibiřský ženšen je považován za zázračnou bylinu pro lidi, kteří trpí hypertyreózou nebo hypotyreózou. Sibiřský ženšen je prý účinný při léčbě hypotyreózy regulací hladiny hormonů v těle. Kromě toho tato silná bylina obsahuje látky, které pomáhají při normálním fungování brzlíku a nadledvinky.

Chaluha bublinatá

Kromě hypotyreózy je chaluha bublinatá považována za základní bylinu pro mnoho zdravotních potíží. Tyto mořské řasy mají vysoký obsah přírodního jódu, který, jak je známo, stimuluje štítnou žlázu.

Chaluha obsahuje látky, které pomáhají při obnově normálních funkcí štítné žlázy, jakož i při zmenšení velikosti štítné žlázy.

Předpokládá se, že hraje roli při stimulaci zvýšení produkce hormonů štítné žlázy, aby se zabránilo rozvoji onemocnění štítné žlázy.

Lněné semínko

Lněné semínko je známo pro bohatý obsah esenciálních mastných kyselin, zejména omega-3 mastných kyselin, které mají být dobré pro zdraví štítné žlázy. Ve studii provedené na University of Maryland Medical Center, bylo zjištěno, že konzumace potravin bohatých na omega-3 mastné kyseliny pomáhá při zvýšení produkce hormonů štítné žlázy.

Ořešák černý

Kromě mořských plodů,  ořešák černý je považován za jeden z nejbohatších zdrojů jódu. Výzkum ukazuje, že jód je základní živina, která hraje důležitou roli při optimalizaci zdraví a fungování štítné žlázy. Kromě toho bylo zjištěno, že nedostatečné množství jodu obvykle vede k řadě zdravotních potíží které zahrnují chronickou únavu, depresi, duševní poruchou a zvětšení štítné žlázy.

Budete mít zájem:  Léčba Křečových Žil Říčany?

Meduňka lékařská

Meduňka je úžasná bylina, která se považuje za prospěšnou pro štítnou žlázu. Výzkum ukazuje, že tato bylina je užitečné při normalizaci činnosti hyperaktivní štítné žlázy. Snižuje produkci hormonů štítné žlázy a zmírňuje příznaky spojené s hypertyreózou.

Více na : http://www.herbs-info.com/herbs-for-thyroid.html # sthash.aFYYbuFd.dpuf

Lohas magazín

Ačkoliv lékaři tvrdí, že substituční léčba hormony je zcela neškodná, nejeden pacient s nedostatečnou funkcí štítné žlázy, tzv. hypotyreózou, jistě stále přemýšlí, jestli neexistuje jiná cesta. V lehčích případech jistě existuje, ale přesto doporučujeme vždy návštěvu a konzultaci s lékařem a při volbě přírodních prostředků pak konzultace s homeopatem či naturopatem.

*reguluje produkci energie, *působí na metabolismus tuků,    *má zásadní vliv na kardiovaskulární systém,    *reguluje průtok krve do mozku,    *hraje důležitou roli v kvalitě nehtů a vlasů,    *reguluje fungování jater, kostí a vaječníků atp.

Poruchy štítné žlázy jsou často spojeny s pubertou či těhotenstvím … a jsou obvyklejší u žen, i když se mužům nevyhýbají. Jakmile nefunguje štítná žláza, naprosto se ztrácí rovnováha v organizmu v nejrůznějších směrech.

Obvyklými projevy jsou otoky, přibývání na váze, případně neschopnost shodit byť jen deko, i když jíte zcela normálně, eventuálně držíte dietu.

Velmi časté jsou také psychické potíže či deprese, které jsou podle našeho názoru projevem zcela nejproblematičtějším – málokdo z vaší špatné nálady totiž bude odhadovat, že máte problémy se štítnou žlázou… někoho k tomu všemu brní ruce, cítí nekončící únavu, bolest kloubů a ztrácí i v mladém věku životní energii…

… tedy shrnuto a podtrženo hlavními symptomy nedostatečné funkce štítné žlázy jsou: pocit chladu, přibývání na váze, a to i bez obrovskou chutí, obtížnost hubnutí, pocit únavy, i když dosně spíte, potíže probuzení v dopoledních hodinách, vypadávání vlasů a křehké nehty, vyčerpání, podrážděnost a náladovost, ztráta koncentrace a paměti, snížení odolnosti, deprese, zácpa, nepravidelný srdeční tep, mravenčení v rukou a nohou, nepravidelná menstruace

…navíc není neobvyklé, že se symptomy objevují nezávisle na sobě – při podezření stačí jeden odběr u praktického lékaře a víte, na čem jste! Problémy se štítnou žlázou má v poslední době čím dál více lidí, proto pokud některý ze symptomů pocítíte ve svém blízkém okolí, neváhejte dotyčného poslat k doktorovi. Problém má celkem snadné řešení v podobě substituční hormonální léčby a my vám nyní nastíníme, že pro odpůrce snad existují i jiné možnosti, jak svůj stav zlepšit.

Dietetika

V těžších případech můžete rady využít k podpoře léčby, v těch lehčích případech by vám správné potraviny mohly napomoci vyrovnat nedostatečnou funkci štítné žlázy.

Pacienti s hypotyreózou by se měli raději obejít bez kávy, čokolády, čaje, alkoholu nebo tabáku a bez purinových výrobků, jako jsou sýry, pečené maso nebo uzeniny – to pro detoxikaci organizmu. Obecně se také doporučuje snížit příjem tuků a cukrů.

Proteiny doplňujte v podobě vajec, netučných mléčných výrobků, vařeného libového masa a vařených ryb. Zbytek jídelníčku se bude sestávat ze syrové i vařené zeleniny s přídavkem některých zrnin.

Některé potraviny mohou díky obsahu některých živin zpomalit funkci štítné žlázy, proto se nedoporučuje konzumovat: růžičková kapusta, zelí, květák, brokolice, kapusta, tuřín, ředkvičky, křen, maniok, sladké brambory, sójové boby, arašídy a proso.

Vedle toho je zcela podstatný příjem jódu, proto je nutná konzumace mořských ryb, korýšů, mořských plodů, mořských řas, vajec, fazolí, ořechů, banánů a avokáda. Běžnou stolní sůl nahraďte solí mořskou a ochutnejte dýňová semínka, která jsou bohatá na zinek a obsahují také tyrosin a selen, dvě živiny nezbytné pro správnou funkci štítné žlázy.

Doplňky stravy

Jak už bylo řečeno výše, pro uvolňování tyreoidních hormonů je nezbytný jod a a L-tyrosin.

Tyrosin je pro organizmus nepostradatelnou aminokyselinou a tělo si jej vytváří samo, jenže s postupujícím věkem se produkce tyrosinu snižuje a je třeba doplňovat jej v dávkách v rozmezí od 100 až 500 mg na den. Užívání potravinových doplňků se ovšem nevylučuje se souběžnou konzumací potravin, které jsou bohatým zdrojem tyrosinu. Patří mezi ně mandle, avokádo, boby, banány, dýňová a sezamová semínka.

Nutno navíc připomenout, že tyrosin zároveň podporuje uvolňování hormonů dopaminu a noradrenalinu, které mají pozitivní účinky při depresivních stavech.

Strava obohacená o jod pomáhá předcházet obezitě, zmírňuje některé kožní problémy, zlepšuje kvalitu vlasů a nehtů, zmírňuje pocity únavy, a jak již bylo řečeno, podílí se na produkci tyreoidních hormonů.

Doporučená denní dávka jodu je 150 až 200 µg. Nedostatek jodu může způsobovat některé potíže, jako je struma, zimomřivost, celková únava, obezita, zácpa.

Zdrojem jodu jsou především ryby, mořské plody, mořské řasy, listová zelenina, švestky, ředkev vodnice, žampiony…anebo kelp.  

Kelp je druh mořské řasy, která díky vysokému obsahu jodu stimuluje funkci štítné žlázy. Prodává se většinou ve formě prášku a je mimořádně nutričně bohatá na živiny. Díky vyváženému podílu minerálů je skvělou náhražkou soli.

Zinek přispívá k posílení funkce štítné žlázy a přispívá k přeměně T4 tyrosinu na T3 (triiodothyronin), což je nejaktivnější ze všech tyreoidních hormonů. Užívání zinku navíc pomáhá předcházet snižování hladiny tyreoidních hormonů.

U lidí, kteří vedou sedavý způsob života, způsobuje jejich pokles fyzická aktivita. Zinek obsahují i některé výše uvedené potraviny, například dýňová semínka. Doporučená denní dávka  zinku je 10 až 30 mg.

Zinek se nedoporučuje užívat při jídle nebo bezprostředně po něm, ale až za hodinu nebo za dvě hodiny po jídle. Konzumace kávy vstřebávání zinku zabraňuje.

Dalším důležitým stopovým prvkem v případě vyrovnávání hypofunkce štítné žlázy je selen. O tom, jak je pro její fungování důležitý, napovídá i fakt, že ve štítné žláze se ve srovnání s jinými orgány vyskytuje v nejvyšší koncentraci.

Jako účinný antioxidant chrání štítnou žlázu a spolupodílí se na usnadnění produkce tyreoidních hormonů. Zároveň napomáhá přeměně T4 na T3. V důsledku nedostatku selenu dochází zejména u starších osob ke zpomalení přeměny T 4 na T3. Za nejbohatší zdroj selenu jsou považovány para ořechy.

Navzdory vyvážené a přírodní stravě je obtížné stanovit, kolik jakých potravin konzumovat, abychom pokryli doporučenou denní dávky selenu. Proto je výhodnější dodávat tělu tento minerál ve formě potravinového doplňku, a to zejména  v případě problémů se štítnou žlázou.

Doporučená denní dávka je 200 mcg – bez lékařského dohledu nesmí být nikdy překročena!

Pro správnou činnost štítné žlázy je také nezbytný hořčík. Pomáhá předcházet snižování funkce štítné žlázy způsobené vyčerpávající fyzickou aktivitou u trénovaných sportovců i u lidí, kteří vedou sedavý způsob života.

Forskolin je extrakt z rostliny Coleus Forskohlii, který účinně aktivuje enzym adenylcyklázu, jenž zvyšuje hladinu cyklického adenosinmonofosfátu v buňkách a podporuje tak vyšší tvorbu a uvolňování tyreoidních hormonů.

Aswagandha (indický ženšen) je známý svými účinky na štítnou žlázu. Zmírňuje škodlivé vlivy stresu a stimuluje regeneraci organizmu po stresové zátěži.

Doporučená denní dávka pro zlepšení funkce štítné žlázy je 900 mg  (ve 2 dávkách po 450 mg).

Je třeba připomenout, že stimulující účinky ashwagandhy na štítnou žlázu zesiluje souběžné užívání extraktu ze stromu Commiphora Mukul.

Pro upřesnění Commiphora Mukul, neboli extrakty z mízy – guggulsterony patří mezi nejúčinnější stimulanty štítné žlázy a zvyšují přeměnu T4 na T3.

Guggulsterony mají schopnost podporovat spalování tuků a tím přispívají ke snižování tělesné hmotnosti.

Přísun guggulsteronů zároveň zmírňuje škodlivý vliv volných radikálů, zejména na játra, tedy orgán, kde se hromadí T4 a kde dochází k jeho přeměně na T3. Doporučenou denní dávku se nám bohužel nepodařilo dohledat.

Život všem, kdo mají potíže se štítnou žlázou, usnadní komplexní potravinový doplněk Natural Thyro Formula, který jsme bohužel v českých lékárnách neobjevili, pokud někdo víte o podobné náhražce, dejte nám vědět. Tento doplněk stravy obsahuje ashawagandhu, selen, jod, hořčík,  Commiphoru Mukul, L-tyrosin a Coleus Forkohlii a další přírodní složky, které spolupůsobí na regulaci metabolizmu štítné žlázy.

BIOTERAPIE – účinná řešení nabízí také bioterapie

Ve fytoterapii se využívá především Hedera Helix  (břečťan popínavý). Tato popínavá rostlina povzbuzuje činnost štítné žlázy a vylučování hormonů.

Užívání 60 kapek denně v průběhu prvních dvou týdnů v měsíci může vyrovnat lehkou hypotyreózu (sníženou činnost štítné žlázy) a dokonce může mít vliv na jeden z nežádoucích projevů – přibývání na váze.

Upozornění: pokud přípravek Hedera Helix užíváte vždy první dva týdny v měsíci, pak je důležité nezvyšovat denní dávku, protože břečťan popínavý je při nadměrném dávkování toxický. Oligoterapie doporučuje obden střídat kombinaci magnézium-měď a jod.

Litoterapie: Lékaři Bergeret a Tétau doporučují dvouměsíční kúry s měsíční pauzou v následujícím složení: Ráno: 1 ampule Fluorit D8, 1 ampule minerálu lodargyrite D8, 1 ampule auziritu D8 Večer: 1 ampule Fluorit D8, 1 ampule minerálu lodargyrite D8

aromaterapii se doporučují tři esenciální oleje: česnekový, anýzový a mátový po jedné kapce, dvakrát až třikrát denně.

Doplňkové terapie

Existují i techniky hypnózy, například Zlockerova hypnóza, která pomocí speciální sugesce směřuje k povzbuzení funkce štítné žlázy.  V józe existují speciální pozice zaměřené na šíji (griva-sakti-vikasaka), které povzbuzují krevní oběh v mozku a tím dochází k povzbuzení činnosti štítné žlázy.

Poslední jmenovanou ale neméně důležitou metodou je relaxace. Pravidelný odpočinek výrazně přispívá ke zlepšení funkce štítné žlázy, protože právě chronický stres může způsobit její poškození a zpomalit vstřebávání tyreoidních hormonů.

Pravidelné relaxační cvičení po 30 minut denně výrazně eliminuje stres a pomáhá organizmu vyrovnat se škodlivými vlivy stresu na štítnou žlázu.

text: AMV; překlad: Ladislava Protivanská  ze zdroje www.reponsesbio.com

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector