Mojžíšová není jen na plodnost aneb Co s blokádou páteře

 • Milí čtenáři,
 • ráda bych Vám dnes představila paní Vendulu Johanes, fyzioterapeutku, která cvičí a propaguje metodu Ludmily Mojžíšové, která se už řadu let užívá na léčbu neplodnosti.
 • Alena: Vendulo, mohla byste nám říct něco o metodě Ludmily Mojžíšové (MLM)?
 • Mojžíšová není jen na plodnost aneb Co s blokádou páteře

Vendula: MLM je nesporně originálním přístupem k problematice funkční ženské sterility a představuje v její léčbě ucelený systém. Pojímá lidské tělo komplexně a přisuzuje reflexní odezvu v řadě orgánových soustav, a to zejména díky posunům a svalovým dysbalancím v oblasti pánve, žeber a páteře. Právě tyto funkční poruchy a reflexní změny negativně ovlivňují orgány uložené v malé pánvi, jejich inervaci, cévní zásobení a vzájemné polohy. Po ošetření dle LM dochází k nápravě a uvedené změny rychle mizí.

Alena: Proč některé ženy mají tyto problémy? Jak vznikají?

Vendula: Potíže pohybového aparátu vznikají jednostranným přetěžováním, nevyváženým tréninkem, špatnými pohybovými stereotypy. Z toho vychází svalová nerovnováha, blokády a spasmy. Navíc u mnoha lidí se při poruchách páteře často objevuje i vychýlení kostrče.

Samozřejmě po úrazu, po pádu na kostrč. Nedoporučuje se proto intenzivní jízda na kole a na koni, kdy se dráždí svaly pánevního dna k větší aktivaci.

Totéž platí pro časté nošení kalhotek typu „tanga“, a také hodně upnuté podprsenky s kosticemi (způsobují blokádu žeber, které úzce souvisí se svaly dna pánevního).

Alena: Jak dlouho se MLM zabýváte?

Vendula: MLM se intenzivně zabývám téměř 10 let. Výsledkem mé dosavadní práce je asi 83 miminek a neustále přibývají další.

Alena: Jaký je průběh této léčby, jak je organizovaná?

Vendula: Nejdříve pacientku objednám na prvotní instruktáž, kde se odebere anamnéza. Ženě vysvětlím, proč vzniky blokády a spasmy. Naučím ji uvolnění pánevního dna, poučím ji o každodenním cvičením a aktivním přístupu, pacientka se naučí sestavu cviků.

Doporučím Školu zad a další podpůrné techniky a metody. Po 1-2 menstruačních cyklech, kdy pacientka pravidelně cvičí, probíhá pravidelně těsně před ovulací terapie podle LM včetně ošetření svalů pánevního dna a mobilizace.

Zkontroluji též správnost cvičební jednotky.

Alena: Jaká je úspěšnost léčby?

Vendula: Pohybuje se kolem 34 %.

Alena: To je výborná úspěšnost, gratuluji! Komu byste ji doporučila? Všem ženám, které se snaží otěhotnět nebo jen některým?

Vendula: Mnoho lékařů doporučuje tento druh terapie jako primární volbu léčby při poruchách plodnosti.

V případě sterilit je sledovaným cílem otěhotnění, metoda však vykazuje skvělé výsledky i při ovlivnění bolestivé nebo nepravidelné menstruace, při retroverzi dělohy, opakovaných potratech, absenci menstruačního cyklu, bolesti při pohlavním styku, inkontinenci, endometrióze, bolesti v zádech atd, indikací je opravdu hodně.

 Pokud žena nemá výše jmenované potíže, i tak doporučuji MLM jako doplňkovou, zvyšuje úspěšnost otěhotnění. Metoda je také vhodná jako podpůrná terapie při IVF a IUI.

Mojžíšová není jen na plodnost aneb Co s blokádou páteře

 1. Alena: Jak vlastně cvičení vypadá, co to obnáší?
 2. Vendula: Cviky jsou zaměřené na odstranění potíží vyvolaných poruchou v oblasti krční, hrudní a bederní páteře, na posílení svalů břišních a hýžďových, tedy svalů, které spolu se svaly pánevního dna zajišťují správné postavení pánve.
 3. Důraz je kladen i na relaxační část, protože právě uvolnění dna pánevního je cílem a smyslem cvičení.
 4. Jiné cviky jsou zase mobilizační a protahovací.

Alena: Jak často se cvičí? Je cvičení náročné?

Vendula: K dosažení požadovaných výsledků by se mělo cvičit denně. Cvičení zabere 30-40 minut. Cviky jsou velmi jednoduché, zvládne je opravdu každá žena. Ovšem při správném provedení dají zabrat.

Alena: Může se cvičení kombinovat s dalšími metodami (já doporučuji např. bylinky, homeopatii, některé potravinové doplňky, psychoterapii)?

Vendula: Není jednoznačné, které metody jsou pro neplodný pár nejdůležitější. Podle mého názoru je vhodná kombinace metodik (bylinky, vitamíny, psychoterapie, akupunktura, kineziotaping, lázně).

Je třeba brát v potaz individualitu jedince a jeho přístup k samotné léčbě. Nejčastěji jsem se setkala s kombinací fyzioterapie s centrem asistované reprodukce, v některých případech i psychoterapie.

Alena: Souhlasím s Vámi, taky preferuji kombinaci postupů, a též kladu důraz na individuální postup.  Pokud se „snažilky“ rozhodnou cvičit metodu LM, kam se mají obrátit?

Vendula: MLM je fyzioterapeutická metoda, takže bych doporučila hledat na rehabilitačních ambulancích. A dobrý fyzioterapeut? J Ten, který dělá svoji práci srdcem… Doporučuji: postupujete podle recenzí, doporučení a sympatií. Každému sedí něco jiného, je třeba hledat to nejvhodnější pro každého jedince.

Alena: Míváte poměrně často semináře i v jiných městech, např. v Praze. Jak tyto akce fungují?

Vendula: Jedná se o skupinové semináře v počtu maximálně 15 žen, abych se mohla plně věnovat všem. Na seminářích je hlavní náplní cvičební jednotka Ludmily Mojžíšové, aby si ji ženy zvládly cvičit hravě samy doma.

Aby se dosáhlo žádoucích účinků, musí si pacientka cvičit denně a vyvarovat se chybných pohybových stereotypů. Na semináři je čas i na individuální dotazy a doporučení. Podrobně vysvětluji, snažím se motivovat.

Dbám na to, aby všechny ženy správně pochopily, proč musí cvičit, jak cvičení funguje, kde jsou na jejich tělech problematická místa, a jak tyto problémy odstranit.

Alena: Můžete nám nabídnout nejbližší akci?

Metoda Ludmily Mojžíšové ve 21. století – Fyzio svět | Praha

Ludmila Mojžíšová byla významná osobnost české rehabilitace 20. století, která je známá tím, že se zaměřovala na ženy s problémy s otěhotněním. Vyvinula metodu, kterou původně úspěšně léčila pacienty s bolestmi zad.

Později se náhodou ukázalo, že ženy, které se snažily roky otěhotnět a běžná léčba neplodnosti u nich nezabírala, po této léčbě otěhotněly. Pozitivní dopad zaznamenala i v léčbě např.

bolestí hlavy, menstruačních bolestí, nepravidelnosti menstruačního cyklu atd. 

Metodu ale bylo nutné lépe ověřit, začala proto spolupracovat se známým gynekologem prof. Evženem Čechem. Vytvořili studii, kde ze skupiny 105 sterilních (neplodných) žen, které se léčily její metodou, otěhotnělo 35%.

Veřejnosti svoje úspěchy poprvé prezentovala v roce 1984 na celostátním sjezdu gynekologů v Bratislavě. V roce 1990 na doporučení prof. MUDr.

Vladimíra Jandy (odborníka v oboru rehabilitace) byla metoda schválena jako “Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou L. Mojžíšové”.

U jakých potíží může metoda pomoci

Gynekologické diagnózy

 • funkční ženská sterilita (vratná neplodnost) – úspěšnost 34%
 • infertilita (neschopnost donosit plod) charakterizována častými potraty
 • poruchy cyklu – bolestivá menstruace, absence nebo nepravidelnost cyklu, úprava délky cyklu a intenzity menstruačního krvácení
 • zvýšení úspěšnosti asistované reprodukce
 • bolesti při pohlavním styku, chybění orgasmu
 • bolesti v těhotenství a příprava na porod – se souhlasem gynekologa lze provádět uvolnění svalů pánevního dna 2-3 týdny před porodem pro jeho snadnější průběh
 • inkontinence moči i stolice (pokud není přítomna jiná strukturální porucha), retence (zadržování) moči
 • oslabení svalů pánevního dna – např. po gynekologických a urologických operacích
 • retroverze (záklon) dělohy
 • aktivní jizvy a srůsty po zánětech nebo břišních operacích
 • časté záněty (endometrióza), ale i záněty močových cest nebo ledvin, atd.
Budete mít zájem:  Biologická Léčba V Těhotenství?

Mužská neplodnost

 • Ve 37% případů má statisticky významný vliv na úpravu spermiogramu

Bolesti páteře a pohybového systému

 • bolesti zad, krční páteře a hlavy, blokády kloubů páteře
 • skoliózy u dětí mladších 15ti let
 • bolestivá kostrč
 • bolesti kyčlí

Pokud máte pochybnosti, zda by mohla Metoda L. Mojžíšové právě u Vaší diagnózy pomoci, kontaktujte nás, rádi Vám poradíme a vše vysvětlíme.

Metoda L. Mojžíšové v praxi

Aktivní cvičení

Většina lidí má představu, že Metoda L. Mojžíšové se skládá pouze ze sestavy cviků k usnadnění otěhotnění. Tyto cviky jsou sice velmi chytře zvoleny s cílem ovlivnit nejčastější patologie (nedostatky) u žen s funkční sterilitou, ale z pohledu fyzioterapie jsou to spíše běžné cviky.

Zaměřují se na zlepšení pohyblivosti páteře a pánve, uvolnění křížokyčelního kloubu (SI) a posílení, popř. protažení, svalů, které ovlivňují vzájemnou polohu páteře, pánve a kostrče. Nejzásadnější pro L. Mojžíšovou bylo posílení hýžďových svalů.

Některé cviky z této sestavy ženy cvičily až 40x denně! Počet opakování se postupně zvyšoval každý týden. 

Ačkoliv je tato sestava cviků páry, které nemohou otěhotnět, nejvyhledávanější, tvoří pouze menší část celé metody. 

Mobilizace

Tato metoda se převážně zabývá svalovinou pánevního dna, kterou reflexně ovlivňuje. K tomu slouží mimo aktivního cvičení i speciální terapeutické techniky, tzv. mobilizace důležitých kloubů těla, které se využívají k odstranění blokád.

Mobilizace L. Mojžíšová zaměřila především na blokády žeber, páteře včetně kostrče a oblast pánve, které ve fyzioterapii využíváme nejvíce.

Pokud tedy chcete řešit neplodnost je vhodné navštívit fyzioterapeuta, který je vzdělaný v této Metodě a má tyto znalosti. 

Metoda L. Mojžíšové vychází z vertebroviscerálních (tzn. bolesti zad se propagují do vnitřních orgánů) a viscerovertebrálních vztahů (tzn. poruchy vnitřních orgánů se propagují do bolestí zad). Tyto vztahy jsou největším přínosem pro obor fyzioterapie. Např. 5.

žebro má přímý vliv na křížokyčelní (sakroiliakální nebo SI) kloub, 7. žebro má zase vliv na hodnoty spermiogramu u mužů. Úspěšně tedy může Metoda pomoci nejen ženám s funkční sterilitou, ale i mužům. Celé tělo je funkčně velmi provázané a L.

Mojžíšová řadu důležitých vazeb vypozorovala a popsala.

Mobilizace kostrče per rectum

Důležitou částí Metody L. Mojžíšové je právě mobilizace kostrče přes konečník. Provádí se po tom, co pacient úspěšně podstoupil mobilizace žeber, pánve a páteře. Tělo je pak připraveno bezpečně se vzdát blokád a napětí i v klíčovém pánevním dnu. Součástí přípravy na mobilizaci je několikatýdenní domácí aktivní cvičení. Rozhodující je, jak tělo na léčbu reaguje.

Z tohoto důvodu vyšetření kostrče neprovádíme během první terapie. Pacient je vždy srozuměn s postupem léčby a k technice přistupujeme s jeho souhlasem. Ne u každého pacienta je nutné mobilizovat kostrč per rectum.

V případě, že v oblasti kostrče a pánevního dna nenacházíme primární problém a tělo reaguje dobře na zvolený postup léčby, nemusíme k mobilizaci přistoupit vůbec.

Tuto techniku provádíme nejčastěji po skončení menstruace. Napětí svalů pánevního dna je v tomto období nejnižší, tudíž se s ním nejlépe pracuje a efekt je pak dlouhodobější. Mobilizací kostrče docílíme lepšího prokrvení svalů pánevního dna a tím i gynekologických orgánů. 

V den vyšetření doporučujeme dodržovat dostatečný pitný režim – 2-3 litry tekutin. Před mobilizací kostrče pacientce nahřejeme křížovou oblast. Samotnou techniku pak provádíme vleže na břiše pro větší uvolnění pacientky.

Vyšetření trvá zpravidla 10-15 min a bývá pacientkami dobře snášeno. Po mobilizaci kostrče doporučujeme vyhýbat se po dobu 4-6 h pozici v sedě, protože tlak na kostrč by ji mohl opět vrátit do nevhodného postavení.

Leh, stoj a chůze jsou možné. 

Zdokonalení metody současnými postupy fyzioterapie

Cílená diagnostika

Svaly pánevního dna mohou být přetížené i oslabené. Léčba pánevního dna se v těchto případech zcela liší. Někdy je v nadměrném napětí pouze část svalů pánevního dna a jiná část může být naopak příliš uvolněná. Proto je zásadní provést důkladnou vstupní diagnostiku.

 V době L. Mojžíšové se kladl důraz na přesné dodržování postupů a ke každému pacientovi se tedy přistupovalo stejně. V současnosti jsou vysokoškolsky vzdělaní  fyzioterapeuti schopni hledat efektivnější postupy léčby podle aktuálního stavu pacienta.

 

Individualizovaná sestava cviků

Podobně je tomu i u cvičení. Upouští se od striktního dodržování sestavy cviků. Volíme individuální přístup, kdy je každý cvik pacientovi “šitý na míru”. Často se stává, že některé cviky místo aktivace pánevní dno cíleně relaxují a naopak. Jistě Vás zajímá, proč tomu tak je. V době, kdy Metoda L.

Mojžíšové vznikla, pracovaly ženy převážně fyzicky. Svaly pánevního dna měly spíše přetížené a bylo tedy nutné je relaxovat. V současnosti ženy tolik fyzické aktivity nemají. Pracují především v kancelářích, a proto je problém s pánevním dnem opačný.

Naším cílem je tyto svaly ve většině případů naopak posilovat. 

Cviky, které pacientům dáváme, doplňujeme o nácvik správného dýchání s využitím bránice. Brániční dech podporuje lepší prokrvení vnitřních orgánů, včetně gynekologických. 

Uvolnění napětí orgánů a jizev

Nezapomínáme ani na cílenou léčbu břišních orgánů pomocí jemné plošné viscerální masáže, kterou se čeští fyzioterapeuté naučili poměrně nedávno od francouzského lékaře Dr. Barala (koncept Viscerální manipulace). V některých případech se jedná o velmi účinnou pomoc v urychlení léčby, obzvláště u pacientů s jizvami nebo dokonce srůsty v oblasti břicha. 

V případě přítomnosti jizev musíme určitou pozornost věnovat i jim. Stavy po různých břišních operacích, i laparoskopických, mohou totiž vést ke vzniku srůstů. Srůsty v břišní dutině pak zhoršují funkci vnitřních orgánů a mohou způsobit funkční sterilitu.

K ošetření jizev používáme měkké techniky, které pak pacienti provádějí pravidelně samostatně doma, tím se nám daří dlouhodobě docílit uvolnění této oblasti.

Velký efekt má také fasciální manipulace, která odstraňuje adheze v okolí jizev a obnovuje kluznost vrstev hlubokých hlubokých fascií. 

Fasciální manipulace

Ve vybraných případech používáme při léčbě neplodnosti techniky fasciální manipulace. Jedná se o moderní metodu vyvinutou týmem vědců a lékařů italské Univerzity v Padově. Fasciální manipulace pomáhá harmonizovat napětí v řetězcích fascií (plošné vazivové tkáně propojující celé tělo).

Budete mít zájem:  Zánět Močových Cest U Mužů Příznaky?

Princip této techniky spočívá v tom, že postupně odstraňujeme různé kompenzace, které si organismus vytvořil, vrstvu po vrstvě jako slupky cibule. Pokud odstraníme jednu vrstvu, může se nám ukázat jiný problém. To nám pomáhá řešit napětí v pohybovém systému těla komplexně a dlouhodobě.

 

Trénink core cvičením DNS

Využíváme také dynamickou neuromuskulární stabilizaci (DNS) podle prof. Koláře, která se výborně hodí k posílení hlubokých svalů trupu. Toto je velká výhoda oproti původní sestavě cviků. Pokud totiž chceme dosáhnout dlouhodobého efektu léčby musíme ovlivnit i mozek, který svaly řídí.

Během jakéhokoliv pohybu mozek nejprve vysílá signály hlubokým stabilizátorům trupu a až poté aktivuje svaly povrchové. Mezi hluboké stabilizátory patří bránice, pánevní dno, hluboké svaly břicha a páteře. Všechny tyto svaly musí vzájemně spolupracovat, pokud tomu tak není dojde k přetížení.

Přetížení se ale klinicky neprojeví na hlubokých svalech, ale na těch povrchových např. bolestí hlavy, krční nebo bederní páteře nebo bolestí kloubů končetin. Zde je vidět, jak zásadní roli pánevní dno hraje. Je jedno jestli jsou jeho svaly přetížené nebo oslabené.

Zásadní je, že jeho spoluhráči za těchto okolností nemohou plnit správně svou funkci. 

Na svalech pánevního dna “leží” ženské pohlavní a močové orgány. Pokud jsou tyto svaly ve zvýšeném napětí, přenáší se to i na gynekologické orgány (vaječníky, vejcovody, dělohu a pochvu) a urologické orgány, které pak nefungují normálně.

Toto napětí navíc mění postavení kostrče, která může být tažena směrem dopředu nebo do strany. Tuto změnu postavení kostrče velmi často nacházíme u pacientek s funkční ženskou sterilitou.

Kostrč totiž tvoří základnu páteře a její chybné postavení výrazně ovlivní nejen plodnost, ale i stabilitu celé páteře. 

Je metoda vhodná i pro muže?

Ludmila Mojžíšová často zmiňovala, že se nejedná pouze o sterilitu ženy, ale o sterilitu páru. I mužům se tedy doporučuje absolvovat léčbu Metodou L. Mojžíšové pro zvýšení pravděpodobnosti početí. V dnešní době je uváděna 40% sterilita na straně muže a 40% sterilita na straně ženy. 20% tvoří kombinace příčin na straně muže a ženy.

Zlepšení spermiogramu ve 37% případů

Terapeutické postupy podle Metody L. Mojžíšové pomáhají i mužům, především ke zlepšení spermiogramu. V dnešní době má až polovina mužů hodnoty spermiogramu pod normou a to je důvod neplodnosti některých párů.

V roce 1990 byly za normu považovány hodnoty 40 milionů spermií na 1 ml ejakulátu, v roce 2000 to bylo 20 milionu a v roce 2010 dokonce 15 milionů na 1 ml. Z čehož vyplývá, že se plodnost mužů postupně snižuje.

Vinu na tom má bezesporu nedostatek pohybu, kouření, alkohol a stres. 

Doporučení pro muže

Mužům doporučujeme neprovozovat dálkovou cyklistiku a běh, nenosit upnuté kalhoty, mobilní telefony v kapsách u kalhot, nevystavovat se příliš vysokým teplotám (saunování, horké koupele atp.

) a především nepokládat při práci notebook na klín. Tyto faktory zvyšují teplotu právě v místech, kde to není žádoucí. Spermie totiž ke svému zrání potřebují teplotu nižší než je běžná tělesná teplota.

Za těchto okolností nemohou orgány malé pánve produkovat kvalitní spermie. 

U mužů nedochází k poklesu kvality spermií s věkem, jako je tomu u ženských vajíček. Kvalitu ale ovlivňují jiné faktory, např. užívání antibiotik, virózy, infekce pohlavních či močových cest. Normální hodnoty spermiogramu se opět obnoví po dvou až třech měsících po nemoci.

Tedy i muž toužící po dítěti by měl zahájit pohybovou léčbu, kterou zaměřujeme nejčastěji na změnu dechového stereotypu, ovlivnění vnitřních orgánů, ošetření fascií (obaly svalů), uvolnění trigger pointů (spasmů) ve svalech, blokád a na nácvik správných pohybových stereotypů ať už v běžných denních činnostech, tak i ve sportu. Základem je ale i změna životního stylu s dostatečným časem pro odpočinek, pravidelné cvičení a pobyt v přírodě.

Jak postupovat v případě problému s početím?

Pokud se páru po roce nechráněného pravidelného pohlavního styku nepodaří otěhotnět, doporučujeme nejdříve začít zhodnocením kvality spermií partnera. Toto vyšetření je, na rozdíl od vyšetření partnerky, neinvazivní.

Když je spermiogram v normě, je dalším krokem gynekologické a interní vyšetření partnerky. V případě, že gynekolog nenachází důvody neplodnosti (záněty, srůsty, neprůchodnost vejcovodu, atd.), je vhodné zahájit fyzioterapii.

Fyzioterapeut hledá a ruší blokády a napětí v těle, které může ovlivňovat funkci orgánů malé pánve. Fyzioterapie zlepší prokrvení, nervové zásobení a funkci pohlavní soustavy, což pomáhá zvýšit šanci spontánního otěhotnění i úspěšnost případné asistované reprodukce.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit, jako fyzioterapeuti se léčbou funkční sterility zabýváme a rádi Vám pomůžeme.

Těhotenství – Fyzio Monika

Jak se dozvíte při vaší první návštěvě, tentokrát vás s největší pravděpodobností bude čekat mj. ošetření pánevního dna.

Buď před samotným ošetřením pánevního dna nebo těsně po něm si terapeutka zkontroluje jestli u vás není blokáda žeber či sakroiliakálního skloubení nebo beder, kterou mohla při první návštěvě při vyšetření najít.

Před vyšetřením pánevního dna není nutné být vyprázdněná, ani si nemusíte dávat klystýr.  Samotné vyšetření se provádí přes konečník, ale nemělo by být bolestivé, jen je trochu nepříjemné, ale zato trvá jen chvíli.

Pokud terapeutka zjistí, že je kostrč nepohyblivá, nebo svaly pánevního dna jsou stažené, tak rovnou provede i ošetření.  Ošetření pánevního dna je nutná součást terapie dle Ludmily Mojžíšové.

Je to ošetření, které je nutné k tomu, aby se svaly uvolnily a vám se ulevilo od obtíží, které přímo se staženými svaly  mohou souviset.

Poté ošetří případné blokády SI kloubu, beder či žeber.  Dále zkontroluje cviky, které jste se naučila již při první návštěvě nebo vás je teprve dnes bude učit nebo vás naučí další cviky dle Ludmily Mojžíšové.

Každodenní cvičení se totiž při této terapii stane povinností, která se ze začátku bude zdát poněkud náročná, ale po několika dnech či spíše týdnech zjistíte, že už bez cvičení nemůžete být a stane se vám rutinou stejně jako čištění zubů.

Další návštěvy již budou ve velmi podobném duchu jako tato a bude záležet na vašich obtížích či důvodech pro terapii podle paní Mojžíšové kolik návštěv bude potřeba absolvovat, aby terapie byla účinná.

První návštěva je vždycky tak trochu stres.

Budete mít zájem:  Špatná Funkce Nadledvin Příznaky?

Možná už jste něco málo o metodě paní Mojžíšové slyšely, možná Vám gynekolog metodu doporučil ať to zkusíte, že tím nic nezkazíte.  Možná jste přišly na rehabilitaci s bolestí žeber nebo problémy s dýcháním a metodu Vám doporučil fyzioterapeut. A vy si říkáte: „Co mě vlastně čeká? Proč to tak všichni zdůrazňují, že je to metoda paní Mojžíšové? “

Na první návštěvě se ale nic zvláštního dít nebude, pokud už se tedy s terapeutkou (píši terapeutka, protože většinou se opravdu u této metody setkáte s ženou fyzioterapeutkou právě kvůli určité specifikaci metody) předem nedomluvíte jinak.

Na první návštěvě je totiž potřeba, aby Vás terapeutka vyšetřila podle postupu, jakým vyšetřovala i paní Mojžíšová. Získá tak obrázek o tom, co je potřeba dál ošetřovat a jak vést terapii.

Možná Vám pak zmobilizuje žebra, pokud budou blokovaná, ale spíš Vás jen naučí první sérii cviků, které budete muset sama dvakrát denně cvičit a dá Vám domů papír, kde jsou pro osvěžení paměti cviky nakreslené.

Pokud je důvodem terapie podpora Vaší plodnosti, tak také dostanete typy na čaje, které budete denně pít.

Tím tato první návštěva končí a vy odcházíte uvolněná  a spokojená domů :).

A co Vás bude čekat na dalších návštěvách? O tom zase příště :).

Metoda podle Ludmily Mojžíšové je ucelený systém léčby založený na reflexním ovlivnění nervosvalového aparátu pánevního dna. Ovlivněním bederní páteře a SI kloubu a uvolněním svalů pánevního dna prostřednictvím vegetativního nervového systému působíme na ženské pohlavní orgány.

Tolik učebnicová definice, která vám ale možná nic moc neřekne.

Za problémy s plodností může být endometrióza. Mnoho žen o ní ale neví – Mojezdraví.cz

Autor: istock.com

V Česku je asi 15 % párů, kterým se po déle než roce snažení nedaří počít dítě. Statistiky říkají, že důvod neplodnosti bývá z 35 procent na straně ženy, z 35 procent na straně muže, u čtvrtiny párů je příčinou kombinace problémů obou partnerů a u zbylých pěti procent se na důvod nepřijde.

Důvodů, proč žena nemůže otěhotnět, je vedle poruch rytmu a neprůchodných vejcovodů několik a jedním z nich je endometrióza, kterou trpí každá desátá žena v Česku. Mnoho z nich ale o své nemoci neví.

Některé varovné signály, jakými je silná bolest při sexu či menstruaci, ignorují nebo původ svých obtíží hledají jinde.

Mnohdy se pak na skutečný důvod těchto problémů přijde až v okamžiku, kdy se ženě nedaří přirozeně otěhotnět.

Více o příčinách neplodnosti čtěte ZDE.

Jak onemocnění poznáte?

Kromě již zmíněné silné menstruace je problém, že nemoc se nemusí nijak výrazně projevovat a bez podrobného vyšetření se na ni nepřijde. Nejčastěji se však vyznačuje silnou bolestí břicha, a to zejména v podbřišku, což ale ženy běžně přikládají menstruačním potížím. Ve skutečnosti je ale způsobuje děložní sliznice, která se jednoduše řečeno dostane na místa, kde by být neměla.

„Při endometrióze se děložní sliznice neboli endometrium uchytí na vaječnících, vejcovodech, v okolí dělohy nebo na přepážce mezi pochvou a konečníkem. Ložiska se ale mohou v podstatě objevit kdekoliv v těle, třeba v močovém měchýři.

Oddělená sliznice se pak chová stejně jako ta v děloze, tedy podléhá hormonálním změnám podle menstruačního cyklu a na základě toho mění svou strukturu,“ vysvětluje MUDr. Kateřina Veselá, PhD., lékařka a ředitelka reprodukčního centra Repromeda.

Ložiska pak mohou způsobovat ženám různé komplikace, počínající chronickými bolestmi, přes velmi silnou menstruaci až po neplodnost.

Pokud se žena domnívá, že trpí endometriózou, měla by neprodleně navštívit svého gynekologa a nechat se vyšetřit. Už běžná prohlídka pomocí ultrazvuku může ohledně diagnózy napovědět.

Až po laparoskopii je ale možné nemoc potvrdit. Laparoskopie probíhá v celkové anestezii, takže žena během operace necítí žádnou bolest.

Navíc kamera a nástroje se při laparoskopii zavádí do břicha pouze malými otvory, takže po zákroku pacientce zůstávají jen malé jizvy.

Jak probíhá vyšetření?

Jestliže se po laparoskopii potvrdí diagnóza, je možné začít s léčbou endometriózy. Ta se provádí buďto chirurgicky, kdy se ložiska mohou operativně odstranit, nebo hormonálně. „Hormonální léčba má v podstatě zabránit dalšímu růstu sliznice na místech, kde se za normálních okolností vyskytovat nemá.

To však s sebou může nést i negativní vedlejší účinky, jako jsou vymizení menstruace či změny nálad. V podstatě se totiž jedná o umělé navození menopauzy.

V dnešní době je však možné vyzkoušet i alternativní metody léčby, pacientky mohou zkusit například fyzioterapii, cvičení podle Mojžíšové či tradiční čínskou medicínu, se kterou máme u nás na klinice velice pozitivní zkušenosti,“ podotýká Veselá.

Některé ženy nemusí mít při endometrióze problém s otěhotněním vůbec, ale v určitých případech může toto onemocnění těhotenství velmi komplikovat. Pak je na místě konzultace v centrech zabývajících se reprodukční medicínou.

Co dokáže v léčbě neplodnosti fyzioterapie?

Nejčastější příčinou bolestivé menstruace a často i prvním znamením, že můžete mít potíže s početím, bývají svalové dysbalance v oblasti pánve, které umí rychle a trvale napravit cílená fyzioterapie. Ta pak vede až k vychýlené kostrči.

Další příčinou může být blokáda žeber nebo na páteři, dokonce i zdánlivě nesouvisející, jako je například blokáda na přechodu lebky a prvního krčního obratle. “Reprodukční orgány jsou spjaty se svaly pánevního dna a funkčně souvisí s bránicí, hlubokými svaly páteře i se svaly upínajícími se na stehenní kost.

Není proto výjimkou, že bolest při menstruaci způsobuje nerovnováha svalů úplně jinde v těle,“ vysvětluje vedoucí fyzioterapeutka FYZIOkliniky Iva Bílková.

Co pomáhá? Například známá metoda Ludmily Mojžíšové pro podporu fertility, která byla původně vypracována pro rehabilitaci sportovců s bolestmi zad.

Bolestivá menstruace a problémy s početím pak bývají spojené nádoby se stejnou příčinou – dysbalance svalového aparátu. Náprava pomocí fyzioterapie bývá rychlá a účinná.

Růžová pilulka, hormonální léčba nebo dokonce umělé oplodnění jsou rázem zbytečné.

 • Každá žena s bolestivou menstruací by měla nejprve spolu s gynekologem vyloučit orgánové onemocnění a potvrdit funkčnost reprodukčních buněk, poté je možné obrátit se na fyzioterapeuta.

Autor: Alžběta Javorková

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector