Mohou děti nosit kontaktní čočky?

Dne: 3. 9. 2015   Autor: Redakce

Mohou děti nosit kontaktní čočky?

Mnoho dětí se v brýlích necítí dobře nebo se jim prostě nelíbí. V nedávné studii s dětmi, které nosily dioptrické brýle a pak zkusily kontaktní čočky, vědci zjistili, že nošení čoček „výrazně zlepšuje to, jak se děti a mladiství cítí a účastní se společenských aktivit.“ Kontaktní čočky mohou také vylepšit sportovní výsledky vašeho dítěte.

Jsou ale čočky pro děti bezpečné? Je na kontaktní čočky váš potomek připravený? Kolik čočky stojí? Odpovídáme na vaše otázky a přidáváme pár tipů pro rodiče.

V kolika letech je dítě na čočky připravené

Kontaktní čočky nejsou omezené věkem. Důležitější než věk dítěte je zralost dítěte – dítě může mít kontaktní čočky, pokud se o kontaktní čočky dokáže starat.

S tím souvisí bezpečnost používání čoček: Dítě čočky musí pravidelně měnit a správně je čistit.

Proto připravenost dítěte na čočky značí také dobře naučené hygienické návyky (pravidelné čištění zubů…), plnění domácích úkolů nebo uklizený pokoj.

Mohou děti nosit kontaktní čočky?

TIP: Důležitá je i motivace – dítě musí samo chtít začít nosit kontaktní čočky, nemělo by to být jen vaše rozhodnutí. Když chce dítě, stává se z něj většinou odpovědný nositel čoček. V opačném případě se dítě často nechce naučit ani čočky nasadit nebo se raději vrací k brýlím.

Jak má dítě začít nosit kontaktní čočky

V České republice mohou kontaktní čočky dětem do 15 let podle legislativy poprvé aplikovat pouze oční lékaři. Důvodem je to, že dětské oči se stále vyvíjí, proto by při nošení čoček měly být pod pravidelným dohledem očního lékaře. Po 15. roku je možné s dítětem navštívit i optometristu. Na našem webu najdete mapu očních specialistů na čočky z celé ČR – mezi nimi i oční lékaře.

TIP: Při první zkoušce čoček buďte v ordinaci s dítětem a zapamatujte si všechny pokyny lékaře i vy – první dny byste měli své dítě kontrolovat a měli byste mu umět s čočkami pomoci. Pokud je vaše dítě velmi malé, pravděpodobně bude nasazování a sundavání čoček na vás.

Jaká je cena kontaktních čoček?

Pokud se pro čočky vydáte k soukromému specialistovi, počítejte s počátečními náklady cca 500 až 1 000 Kč za vyšetření, zaučení v nasazování čoček a péči o ně, zkušební čočky a jiné pomůcky.

Typ čoček Kč/měsíc – nošení každý den Kč/měsíc – nošení 2x týdně
Měsíční + roztok 300 – 400 Kč 250 – 350 Kč
2 týdenní + roztok 350 – 450 Kč 300 – 400 Kč
Jednodenní 1 000 – 1 200 Kč 200 – 350 Kč

TIP: Rozmyslete si a domluvte se se svým potomkem, jestli bude nosit čočky pravidelně nebo třeba jen na sport. I z toho vyplyne, jaký druh čoček bude tou nejlepší volbou. Při nošení čoček 2x týdně se vyplatí jednodenní čočky.

Zdroje All About Vision. Are Contact Lenses a Good Choice for Kids?, Dostupné k 3.9.2015 na www.allaboutvision.com

Kontaktní čočky mohou nosit i kojenci, mnohdy jim zachrání zrak

„Malým dětem jsou kontaktní čočky aplikovány z medicínských důvodů při léčbě komplikovaných očních vad. Mohou být předepsány i velmi malým dětem, dokonce i kojencům již od 1 měsíce,“ vysvětluje lékařka Gabriela Pilková z Dětského očního centra Kukátko.

Jak poznáte, že Vaše dítě špatně vidí?Podle Milana Odehnala, primáře oční kliniky ve FN v Motole, je laickým okem těžké rozeznat, že dítě nevidí dobře. Ale existují určité klinické znaky, které mnohé napoví. Jsou to tyto:

 • – časté vkládání prstíků do očí (vrozená vada vidění)
 • – bloudivé nefixující pohyby očí (dítě nezafixuje hračku, předmět, nepodívá se do tváře rodiče)
 • – nystagmus (kmitání očí různé frekvence a amplitudy)
 • – dítě se úporně brání zakrytí jednoho oka (může znamenat horší vidění jednoho oka)
 • – větší dítě (chodící) je nejisté při orientaci v cizím prostředí
 • – zřetelný strabismus (šilhání), zvláště jednoho oka, dává předpoklad, že toto oko dítě nepoužívá a je třeba vyhledat oftalmologa
 • – zjevné známky nějaké anomálie na oku, např. bělavý reflex za zornicí, zašedlé rohovky (nejsou průhledné, jakoby matné),
 • – příliš velké oči mohou znamenat přítomnost anatomické vady, která narušuje optickou osu vidění (např. šedý zákal, glaukom, retinoblastom)

A dodává, že kontaktní čočky se dávají malým dětem v případě velkého dioptrického rozdílu mezi jedním a druhým okem, v některých případech při léčbě šilhání a tupozrakosti, nebo v případě oční vady, kterou je nutné řešit chirurgicky, ale vzhledem k věku dítěte to není možné, protože oko se ještě vyvíjí a roste.

Zejména u velmi malých dětí nemohou být kontaktní čočky nahrazeny klasickou brýlovou korekcí, protože brýle na hlavě dítěte jednoduše neudržíme.

Čočky zostřují vidění i chrání oko

Jsou ovšem případy, kdy jsou výhodnější klasické brýle. „U dalekozrakosti, která často doprovází šilhání, už čočky nemají takovou váhu jako brýle. Brýle lépe korigují tuto vadu a lépe redukují úhel šilhání,“ vysvětluje Milan Odehnal, primář oční kliniky v Motole.

Naopak při některých vadách jsou kontaktní čočky ideální a mnohdy také jedinou možnou volbou.

„Používají se například při dioptrické korekci po operacích vrozeného šedého zákalu u novorozenců. V případech, kdy nelze při operaci katarakty aplikovat umělou nitrooční čočku, jsou kontaktní čočky optimální variantou, jak zajistit dobrou zrakovou ostrost operovaného oka.

Dále kosmetické barevné čočky se mohou použít při vrozených anomáliích oka nebo stavech po úrazech. V některých případech využíváme kontaktní čočky i v léčbě očních problémů, jako například u nehojících se vředů rohovky, při erozi rohovky, nebo u dětí v bezvědomí, kde nahrazují lubrikancia.

Svůj význam mají čočky i v léčbě lagoftalmu, neboli nedovření víček u obrny lícního nervu, kdy chrání povrch rohovky,“ uvádí primář Odehnal.

Mohou děti nosit kontaktní čočky?

Kontroly jednou měsíčně

Před první aplikací kontaktních čoček dítěti je zcela klíčové důkladné vyšetření včetně rozkapání, které dokáže přesně diagnostikovat oční vadu. Nevyhnutelné a nezbytné jsou i častější kontroly u lékaře.

„Vzhledem k tomu, že se dětské oko ještě neustále vyvíjí a roste, jsou při nošení kontaktních čoček u malých dětí potřeba častější kontroly než u starších dětí a dospělých. Zpravidla jedenkrát za měsíc.

Na základě těchto kontrol jsou pak i dětem čočky a jejich dioptrie častěji měněny tak, aby odpovídaly vývoji a změnám oka. Zároveň je na každé kontrole hodnocen stav povrchu oka a reakce na kontaktní čočky tak, aby se předešlo vzniku komplikací.

Stanovený režim kontrol je tak třeba striktně dodržovat,“ upozorňuje lékařka Pilková.

Kontaktní čočky pro děti mají jiný rozměr, jsou menší a s jiným zakřivením, co se týče materiálů, jde o stejný jako u dospělých pacientů. Na začátku nošení kontaktních čoček pro děti je velmi důležité, aby si aplikaci osvojil rodič, pokud to není možné, lze podávat čočky night and day. Z hygienického hlediska je pro děti lepší nosit čočky, které se mohou na spaní vyndat.

Čočku nasazuje rodič

Pochopitelně kojenec si sám čočky nenasadí ani nevyndá. I zde je zcela odkázán na rodiče, který se velmi jemnou práci musí naučit.

„Aplikování kontaktních čoček do oka dítěte se většina rodičů naučí už při první návštěvě. Pokud jim to ale dělá problémy, dochází s dítětem k nám do centra a s nasazováním jim pomáhá lékařka,“ říká Gabriela Pilková z Dětského očního centra Kukátko.

A jak takové nasazování čočky u malý dětí probíhá? „Zavedení čoček u malých dětí se provádí vleže. Rodič je vedle dítěte a drží ho za ruce, což mu v mnoha případech pomáhá se uklidnit a znemožňuje sahat si po dobu aplikace do oka. Je důležité dbát na hygienu, čočku opatrně přiložit na oko dítěte tak, aby se přisála,“ uzavírá lékařka Gabriela Pilková.

Je vaše dítě připraveno na kontaktní čočky?

Léto končí, ale školní rok začíná. Vaše děti jsou zase o rok
starší, a proto by vás nemělo překvapit, že mohou zanedlouho přijít
s prosbou o výměnu dioptrických brýlí za kontaktní čočky.
V dnešní době to není již nic neobvyklého. Děti mají tolik
koníčků, tolik aktivit, že dioptrické brýle často překážejí.
Kontaktní čočky mohou být řešením, které dětem jejich náročné dny
ulehčí.

Mohou děti nosit kontaktní čočky?

Pro čočky jedině k očnímu lékaři

Na úvod je důležité říci, že dětem do 15 let smí kontaktní
čočky aplikovat pouze oční lékař. Dětské
oko je stále ve vývinu, a právě proto musí být pod dohleden opravdového
odborníka.

Jak ale poznáte, že nastal ten správný čas? Jak rozpoznat, že je vaše
dítě dostatečně vyzrálé, a že dokáže čočky nejen svědomitě nosit,
ale také jim věnovat náležitou péči?
Žádná věková hranice neexistuje, protože čočky mohou nosit děti již od
tří let.

Budete mít zájem:  Chlorella – zdraví přímo z přírody

Kdy se nad zkouškou čoček opravdu zamyslet?

Dítě si o čočky samo řekne

Jestliže se vás dítě přijde dotázat na kontaktní čočky,
pravděpodobně je se svými dioptrickými brýlemi nespokojené. Tato
nespokojenost je sama o sobě dostatečně velkou motivací. Můžeme tedy
předpokládat, že se o čočky bude starat důkladně.

Věnuje se domácím pracím bez napomínání

Děti, které vykazují svědomitost při plnění svých povinností, budou
určitě vynikajícími nositeli čoček. Když jim nedělá potíže věnovat
svůj čas domácím pracím, vyndávání čoček jim zajisté nebudete muset
neustále připomínat.

Dodržuje pravidelnou hygienu

Váš syn nebo dcera by se neměli vyhýbat každodenní hygieně. Pokud jim
o čistotu až zas tak moc nejde a pravidelné mytí rukou jim nic
neříká, kontaktní čočky ještě nebudou pravou volbou. Hygiena je
u kontaktních čoček zásadní.

Stará se o své dioptrické brýle

Zhodnoťte stav brýlí svého dítka. Je to asi jeden
z nejjednodušších kroků, které při svém rozhodování můžete
udělat. Upatlané a oprýskané brýle nejsou pro nošení čoček úplně
dobrou známkou. Pokud je však na první pohled zřejmé, že se vaše ratolest
o brýle poctivě stará, není co řešit.

Žije sportem

Ať už máte doma zarytého fotbalistu nebo rozkošnou baletku, kontaktní
čočky jim jejich koníček velmi usnadní. Obavy, že si brýle poškodí,
zmizí. A o to lépe budou moci rozvíjet svůj talent.

Je samozřejmé, že i po zvážení těchto rad můžete mít stále
pochybnosti. Je-li tomu tak, pro začátek svého potomka otestujte na jednodenních
kontaktních čočkách. Nepotřebují žádnou péči. Každý večer se
čočky vyhodí a ráno se nasazuje opět nový, čerstvý pár. Vše, co musí
vaše dítě dodržet, jsou čisté ruce při nasazování
čoček a jejich vyndávání.

Kontaktní čočky

Může se stát, že vaše dítě bude chtít občas prostřídat brýle s kontaktními čočkami. Nebo například dělá aktivně nějaký sport, při kterém mu brýle překážejí. V některých případech je nošení kontaktních čoček nutností, například u malých dětí s vysokou dioptrickou vadou, kde je nošení dioptriíí v kontakních čočkách prevencí amblyopie.

Ať už je důvod jakýkoliv, jsme připraveni vám pomoci. Děti do 15 let věku však musí být před samotnou aplikací vždy vyšetřeny očním lékařem. Kontakty na oční lékaře, kteří se věnují dětem v Brně a okolí, můžete najít na našem webu zde: Pokud oční lékař vašeho dítěte nemá nic proti aplikaci KČ, můžeme poté přistoupit k samotné aplikaci.

U dětí, které jsou starší než 15 let a netrpí žádným stavem (kontraindikací) , který by vylučoval aplikaci KČ, můžeme začít s vyšetřením a aplikací přímo u nás v Očním Studiu Aleše Žejdla. Vyšetření i samotnou aplikaci kontaktních čoček provádí kvalifikovaný a zkušený optometrista.

Při vyšetření nepoužíváme žádné medikamenty, kapky. Je dobré, aby rodiče posoudili, zda je jejich dítě pro kontaktní čočky vhodné a dostatečně zralé. Je také důležité, aby dítě chtělo nosit kontaktní čočky samo, ne aby pouze plnilo touhy rodičů.

Toto je zásadní pro dobrou motivaci dítěte, na které velmi závisí úspěšnost aplikace KČ.

Samotný proces pro dítě starší 15 let, které chce nosit kontaktní čočky je jednoduchou záležitostí, která se skládá ze tří kroků:

 1. Vyšetření zraku, zahrnující stanovení správné dioptrické korekce, kontrola očí na štěrbinové lampě, vyšetření na autorefraktokeratotonometru, vyloučení patologických stavů, které by bránily aplikaci a nošení kontaktních čoček. Zvolení vhodného typu kontaktních čoček.
 2. Aplikace kontaktních čoček do očí dítěte samotným optometristou, instruktáž jak zacházet s čočkami. Dítě si samo vyzkouší, jak kontaktní čočky aplikovat a zase vyndat z očí. Poučíme vás i vaše dítě, jak kontaktní čočky správně čistit. Také o důležitosti čištění, které je prevencí vzniku očních zánětů. Dítě pak necháme s naaplikovanými kontaktními čočkami na očích po dobu 20 minut. Po uplynutí této doby zkontrolujeme, zda kontaktní čočky na oku dobře sedí.
 3. Kontrola s kontaktními čočkami, většinou je stanoven termín za týden od obdržení zkušebního páru kontaktních čoček. Na tuto návštěvu přijde dítě s nasazenými kontaktními čočkami na očích. Tato návštěva slouží ke kontrole, zda si oči zvykly na kontaktní čočky bez problémů, jestli dobře sedí a očím nevadí. Znova se ptáme na aplikaci a čištění kontaktních čoček, zda je dítě zvládá, probereme případné otázky. Chceme také znát spokojenost vašeho dítěte, jestli si užívá čistého a pohodlného vidění bez obtíží.

Mohou děti nosit kontaktní čočky?

Foto: Vyšetření k aplikaci kontaktních čoček zahrnuje i zácvik dítěte.

Touha nosit kontaktní čočky by měla vyjít od samotného dítěte, ale konečné rozhodnutí je věcí rodičů.

Rozhodnutí týkající se přechodu od brýlové korekce ke kontaktním čočkám se u malých dětí týká výhradně vás, rodičů. Vy, jakožto zákonní zástupci svého nezletilého dítěte, jste zodpovědní za správnou manipulaci, hygienu a frekvenci kontrol u očního odborníka (kontaktologa, oftalmologa).

Neexistuje minimální věk pro nošení kontaktních čoček, nicméně platí, že dítě musí být již dostatečně zodpovědné, aby dodržovalo daný režim nošení a čištění kontaktních čoček. Pokud toto není zaručeno, ale dítě potřebuje z nějakého důvodu přes to nosit kontaktní čočky, berete na sebe plnou odpovědnost za správné nošení, manipulaci i čištění.

Před jakoukoliv manipulací s kontaktními čočkami je vždy nutné si důkladně umýt ruce mýdlem a teplou vodou!!!

U starších dětí, které jsou již schopné si kontaktní čočky samy naaplikovat doporučujeme nejlépe kontaktní čočky jednodenní, u kterých odpadá nutnost čištění, protože se kontaktní čočky večer vyhodí a každé ráno se bere kontaktní čočka nová. Rodiče by měli u starších a odpovědných dětí na dodržovaní všech doporučení vždy dohlížet. Ideální věk určený pro aplikaci kontaktních čoček nelze definovat, nošení kontaktních čoček jím totiž není nikterak omezeno.

Kontaktní čočky a velmi malé děti

U malých dětí se k aplikaci kontaktních čoček nejčastěji přistupuje u komplikovaných očních vad, které nelze, kvůli věku dítěte, chirurgicky odstranit. Ukázkovým příkladem je řídce se vyskytující dětská afakie nebo vysoká anizometropie.

Dětská afakie je buď vada vrozená, vyznačující se chybějící oční čočkou již od narození, nebo vada získaná, např. po odstranění vlastní čočky pacienta pro její vrozený či získaný zákal (kataraktu), která může být nahrazena čočkou kontaktní, jenž umožní postiženému oku plnohodnotný vývoj nejen monokulárních, ale později i binokulárních funkcí.

Rodiče nasazují kontaktní čočky svým dětem

O nasazování kontaktních čoček předškolákům a malým školákům se většinou starají rodiče.

Kontaktolog – optometrista (oční specialista zabývající se aplikací čoček) je předtím důkladně poučí, jaké kontaktní čočky jsou v danou dobu na trhu dostupné, probere s rodiči možnosti režimové a naučí rodiče a (pokud to věk umožní), poučí i malého pacienta, jak se o kontaktní čočky starat, nasazovat je a vyjímat. Postupem času je dobré děti učit, jak samostatně a zodpovědně o čočky pečovat. S tímto procesem lze začít již v předškolním věku. U malých dětí se mohou objevit problémy s manipulací s kontaktními čočkami, komplikací je rovněž nedbalá hygiena, proto jsou pro malé děti vhodnější jednodenní čočky, které se na konci každého dne jednoduše vyhodí. Je rozhodně vhodné u jakéhokoli užívání kontaktních čoček mít zhotoveny minimálně jedny brýle s příslušnou vhodnou korekcí, aby dítě v případě nemožnosti nošení kontaktní čočky, ať už z důvodů zánětu v oku, jež bývají u malých dětí relativně časté, nebo pro podráždění oka zevní noxu (prachem, kouřem…) byla schopny dále neomezovat své zrakové funkce tím, že by zůstaly zcela bez korekční pomůcky.

Zvýšená péče o čočky se vyplácí

Kontaktní čočky s plánovanou výměnou (čočky na více použití) lze aplikovat hlavně u starších dětí. Zde je potřeba děti proškolit nejen v čištění a uchovávání, ale především v jejich režimu nošení a v režimu kontrol, jež jsou velmi důležité.

Rodičům je doporučováno věnovat dostatek času tomu, aby ponaučili své děti v oblasti správného zacházení s kontaktními čočkami, a aby dohlíželi frekvenci výměny kontaktních čoček nejen denně, ale i stran režimu nošení. Tzn., 14 denní nosit opravdu maximálně 14 dnů.

Dobou nošení se u kontaktních čoček rozumí v podstatě doba otevření originálního balení, ne počet nasazení do oka.

Tzn. Mám-li měsíční čočky a vezmu si je například jen 3 za měsíc, musím tyto čočky po měsíci od otevření vyhodit.

Nebo například měsíční čočky, byť nasazeny jen párkrát, musí být po měsíci vyjmutí z prodejního balení vyhozeny. Materiál čoček se totiž po překročení této doby nošení stává více náchylným k poškození, ale zároveň i k uchycení patogenních organismů.

Drtivá většina komplikací, ke kterým v souvislosti s užíváním kontaktních čoček dochází, má svůj původ právě v nesprávném užívání či zanedbání péče o čočky či nedostatečné hygieně při manipulaci.

Pokud jsou kontaktní čočky určeny pouze pro výjimečné situace (sport apod.), je opět výhodnější stran hygieny i ekonomičnosti používání jednodenních čoček.

Budete mít zájem:  Může Obvodní Lékař Předepsat Antidepresiva?

Kontaktní čočky mohou zvýšit sebevědomí

Některé děti mohou trpět, kvůli brýlím, pocitem méněcennosti. Kontaktní čočky jsou perfektním pomocníkem, jak dítěti (u teenagerů obzvláště) napomoci k získání sebevědomí, které se bez spokojenosti se svým vzhledem získává v dětských letech jen velmi těžko.

Důvodů pro nošení kontaktních čoček je zkrátka spousta. Jedná se o velmi pohodlný nástroj korekce zraku, který v mnoha ohledech mění způsob života a zvyšuje jeho kvalitu. Je ale vždy důležité mít na paměti, že základem pro zdravé nošení bez komplikací je dodržování hygienických pravidel a doporučení.

Typy kontaktních čoček

Dělení podle doby nošení: Jednodenní / Čtrnáctidenní / Měsíční / Tříměsíční / Roční Rozdělení dle typu korekce: Sférické / Astigmatické / Bifokální / Multifokální Rozdělení dle zbarvení: Čiré kontaktní čočky / Barevné kontaktní čočky / Tónovací kontaktní čočky/ Plně krycí kontaktní čočky / Crazy kontaktní čočky

Závěrem

Kontaktní čočky nejsou dnes určeny jen pro dospělé uživatele, ale čím dál častěji jsou využívány pro korekci nejen refrakčních vad (dalekozrakosti, krátkozrakosti, astigmatismu) jako takových, ale především pro lepší „vyrovnání“ obrazů ze sítnic obou očí u anizometropie (rozdílné velikosti vady každého oka a tedy i rozdílné velikosti obrazu na sítnici). Mohou být také využity při úplné nesnášenlivosti brýlové korekce, např. u velmi malých dětí, u nespolupracujících dětí, u dětí s dalším postižením, dále je užíváme ke korekci vad jako jsou chybění nitrooční čočky (po vynětí z různých důvodů), nebo pro terapii tupozrakosti (utlumování hůře vidoucího oka bez zjevné anatomické příčiny po vhodné korekci refrakční vady u dětí).

Kontaktní čočky pro děti: „Správný“ věk pro kontaktní čočky

Nošení kontaktních čoček a péče o ně způsobem, který zajistí optimální zdraví vašeho zraku, vyžaduje poněkud aktivnější přístup než pouhé nošení brýlí. V kterém věku je však nejvhodnější s nošením kontaktních čoček začít? Přinášíme několik tipů a úvah na téma první aplikace kontaktních čoček.

Mohou kontaktní čočky nosit i děti?

I když minimální nebo doporučený věk pro používání kontaktních čoček neexistuje, je v každém případě důležité zvážit, zda je aplikace čoček vhodná. Toto rozhodnutí se neodvíjí ani tak od věku dítěte, jako spíše od jeho osobnostních vlastností a situace. Na základě následujících tipů můžete vyhodnotit, zda je vaše dítě na kontaktní čočky připraveno.

Jak se rozhodnout v otázce pořízení kontaktních čoček pro dítě

Používání kontaktních čoček vyžaduje zodpovědný přístup k nošení čoček a péči o ně. I když se komplikace objevují jen zřídka (postihují jen 5 % uživatelů ročně), většina z nich pramení z nesprávného způsobu aplikace čoček a péče o ně.

Je vaše dítě schopné přijmout takovou zodpovědnost? Umí se řídit pokyny? Vykonává pravidelně a bez připomínání jemu svěřené úkoly? Zapomíná domácí úlohy doma? Zamyslete se i nad tím, jestli je vaše dítě schopno se naučit, jak si správně nasazovat čočky a jak je vyjímat (a to i tehdy, je-li unavené), jak udržovat čočky čisté a dodržovat předepsaný režim nošení.

Potřebuje vaše dítě kontaktní čočky? Navrhnul vám to oční lékař nebo je dítě chce proto, aby mohlo podávat lepší sportovní výkony? Pokud jsou důvody pouze kosmetického rázu, promluvte si s dítětem o skutečných příčinách jeho touhy nebo o tlaku ze strany vrstevníků, kterému je možná vystaveno.

Kdy začít kontaktní čočky používat

Pro mnoho lidí je rozhodnutí pro kontaktní čočky motivováno kosmetickými i praktickými důvody.

Nepředepsal-li kontaktní čočky vašemu dítěti nebo teenagerovi oční specialista a dítě chce jen vypadat „cool“ (nebo si pořídit doplněk k onomu úžasnému maškarnímu kostýmu), na internetu lze najít řadu barevných kontaktních čoček nebo čoček pro speciální příležitosti (jako halloween).

Rodiče by si ale měli uvědomit, že čočky kupované na internetu nemusí být vždy schváleny příslušnými orgány (například Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv USA). Vždy se raději nejdříve informujte u očního lékaře.

Některé z výhod kontaktních čoček

Čočky na předpis nám velmi často mohou výrazně usnadnit život. Vyžadují zodpovědný přístup, mohou ale také:

 • Rozšířit zrakové pole
 • Přispět ke zlepšení sportovních výkonů a zážitků při sportování
 • Nabídnout kvalitnější vidění, jsou-li předepsány správně

Mějte neustále na paměti, že zdravé oči jsou zárukou dobrého zraku. Pokud zvažujete nošení kontaktních čoček nebo jiné aspekty týkající se zraku, vždy se nejdříve poraďte s očním lékařem.

Výroky zveřejněné v tomto článku nejsou míněny jako lékařské rady ani nenahrazují doporučení zdravotnických odborníků. Máte-li jakékoli konkrétní dotazy, informujte se u očního specialisty.

Kontaktní čočky pro děti – rady a tipy

Obecně lze říci, že u malých dětí se kontaktní
čočky využívají spíše z medicínského hlediska,
například u komplikovanějších očních vad, které se ve velké většině
případů řeší chirurgicky.

Avšak u dětí ve velmi nízkém věku může
někdy chirurgický zákrok představovat problém. Klasickým příkladem je
dětská afakie. Jedná se o chybějící oční
čočku
v oku. Je to vada vrozená a naštěstí poměrně vzácná.

Jelikož se dětské oko neustále vyvíjí a roste, není možná náhrada
chybějící čočky umělou nitrooční variantou. V těchto případech lze
využít kontaktní čočku, která umožní takto postiženému oku správný
vývoj jeho ostatních zdravých částí.

Další z možností využití
kontaktních čoček spatřujeme například při léčbě
tupozrakosti
– amblyopie. V tomto případě
kontaktní čočka supluje okluzor.

Sport i kosmetické důvody

U předškolních a školních dětí se korekce kontaktními čočkami
využívá především v případě malých sportovců.
adolescentů se již převážně jedná
kosmetickou záležitost.

Péči o kontaktní čočky rodiče učí děti

Předškolákům a malým školákům většinou nasazují a
vyndávají
čočky rodiče. Měli by proto být
kontaktologem náležitě poučeni, jak s kontaktními čočkami zacházet a
především jak o ně pečovat.

Tuto zodpovědnost je vhodné
postupně na děti přenášet. Už v předškolním věku
učíme děti, aby si samy uměly čočky bezpečně nasadit a
vyndat
a vštěpujeme jim základy údržby čoček.

Jelikož menší děti mohou mít s manipulací
s kontaktními čočkami přece jen problémy a zároveň jejich
disciplinovanost v otázce hygieny a údržby čoček není často taková,
jaká by měla být, jsou ideální volbou čočky jednodenní.

Pouze v případě čočky terapeutické volíme jiný typ,
například čočku roční.

Volba čoček u starších dětí

U dětí starších, lze použít kontaktní čočky s plánovanou
výměnou
, ovšem opět je třeba klást důraz na důkladné
seznámení s problematikou čištění a režimu nošení.. Hlavním
problémem kontaktních čoček u těchto dětí není samotná aplikace
čoček, ale nároky na péči o ně.

Rodiče musí věnovat
dostatek pozornosti aby dítěti vysvětlili, jak s čočkami zacházet.
Zároveň trpělivost je v každém případě namístě. Je lepší věnovat
dítěti ze začátku více času a předejít tak možným
komplikacím.

Pokud nejsou čočky určeny na každodenní nošení, ale
například pouze na sport, doporučujeme spíše
čočky jednodenní.

adolescentů většinou aplikujeme čočky
čtrnáctidenní
, popřípadě měsíční, neboť se
většinou jedná o náhradu za brýlovou korekci. Dětem v tomto věku
kontaktní čočky přidávají na sebedůvěře, neboť netrpí mindrákem
z brýlové korekce.

Lékař poradí, ale rodiče rozhodnou

Jak bylo výše zmíněno, většina rodičů s důvěrou akceptuje
názor očního odborníka a volí čočky jím doporučené.
Avšak konečné rozhodnutí, zda bude dítě nosit kontaktní
čočky
nebo brýlovou korekci, je vždy na
rozhodnutí rodičů dítěte.

Je to proto, že oni znají své dítě
nejlépe
, a tudíž jsou schopni posoudit, zda dítě problematiku
spojenou s nošením kontaktních čoček zvládne. V ideálním případě
bereme do úvahy názor rodičů, dítěte, typ korigované
oční vady a především vyzrálost konkrétního dítěte.

Pokud je dítě
schopné se o čočky starat a správně je používat, není důvod možnosti
takovéto korekce nevyužít.

Kontaktní čočky pro děti? Záleží na přístupu k dodržování zásad nošení a péče

Hlavní obsahKontaktní čočky dokážou dnes korigovat všechny oční vady. Ilustrační foto
Foto: Profimedia.cz

V každém případě je nutné, aby rodiče s dítětem navštívili očního lékaře nebo optometristu, tedy odborníka, který umí korigovat oční vady pomocí brýlí nebo kontaktních čoček. Ten však musí spolupracovat s oftalmologem.

Odborník dítě nejprve vyšetří a pak s ním nacvičí nasazování i vyndávání čoček z oka. Poučí ho rovněž o zásadách jejich nošení a nezbytném dodržování hygieny.

Dítě dostane zkušební čočky a po jednom nebo dvou týdnech přijde na kontrolu. Pak ho lékař znovu vyšetří a zajímá se i o jeho subjektivní pocity. Když je vše v pořádku, dá mu vybraný typ čoček.

Pokud nevyhovují, vyzkoušejí s dítětem jiný typ.

Oko nezískává kyslík z krve jako zbytek těla, ale ze vzduchu.

Kontaktní čočky dokážou dnes korigovat všechny oční vady, včetně astigmatismu, tedy poruchy způsobené špatným zakřivením rohovky. Děti mohou mít i ty multifokální, které si poradí s krátkozrakostí a zároveň s dalekozrakostí.

Rodiče se také dozvědí, kdy dítě nesmí čočky nosit. Nejsou to jen akutní onemocnění očí a očních víček nebo jejich chronické záněty. Jsou to také akutní onemocnění typu angín a viróz, podobně jako oslabená imunita, diabetes a některé další nemoci.

Budete mít zájem:  Prve Priznaky Po Oplodneni?

Nejčastější důvod, proč rodiče pořizují svému dítěti kontaktní čočky, je sportování, v zimě pak i to, že se mu klasické brýle nevejdou třeba při lyžování pod ty ochranné. Někdy hraje roli také vzhled.

Dítě špatně zvládá, když se mu vrstevníci smějí a říkají mu třeba brejloune nebo brejlovče. Z uživatelských průzkumů jasně vyplynulo, že se děti s kontaktními čočkami cítí lépe a mají větší sebevědomí.

Nemluvě o tom, že jim při dětských honičkách a rvačkách nehrozí poškození brýlí.

Děti nejčastěji nosí čočky jednodenní, které si ráno nasadí a večer je zahodí. Nekladou takové nároky na údržbu a hygienu jako čočky čtrnáctidenní nebo měsíční. Podstatné bývá i to, aby je nenosily déle, než mají. Jinak hrozí infekce a poškození tkání.

Oko totiž nezískává kyslík z krve jako zbytek těla, ale ze vzduchu. Čočky, i když jsou z moderních materiálů, které k oku propouštějí relativně dost kyslíku, přece jenom neumožňují, aby ho získávalo dlouhodobě dostatek.

Proto musíme délku jejich nošení u dětí hlídat.

Může se Vám hodit na službě Zboží.cz:

Užitečné rady najdete na www.cocky-kontaktni. cz/informace. MUDr. Háčikové a dalších odborníků se můžete ptát prostřednictvím poradny na www.andeloptik.cz.

Hlavní zprávy

Děti a kontaktní čočky: Rozhodující není věk, ale schopnost o ně pečovat

Proč děti nosí čočky? Obvykle proto, že samy chtějí. Pro některé děti jsou totiž brýle zásadní překážkou při hrách a sportu, neboť omezují periferní vidění a zároveň hrozí rozbití brýlí a poranění střepy.

Neméně důležitým důvodem je zapojení do kolektivu.

„Zejména děti se silnějšími dioptriemi se stávají terčem posměchu spolužáků a čočky jim tak můžou pomoci získat sebedůvěru,“ vysvětluje kontaktolog Daniel Szarvas z VašeČočky.cz.

Odhoďte brýle: Přídavné nitrooční čočky pomáhají tam, kam laser nedosáhne​.

Věk není rozhodující

Dětem do patnácti let může v České republice kontaktní čočky aplikovat pouze oftalmolog nebo optometrista pod přímým dohledem oftalmologa. Nejčastěji se dětem aplikují čočky kolem třináctého roku, předpokládá se ale, že i mladší děti už okolo osmi let jsou schopné čočky samostatně nosit a pečovat o ně.

Spíše než věk je ale rozhodující motivace, vyzrálost dítěte a zejména schopnost a zájem pečovat zodpovědně o čočky a zvládat hygienu spojenou s jejich nošením.

V opačném případě hrozí stejně jako u zanedbání péče dospělou osobou eroze rohovky nebo zánět.

Podle čeho vyspělost dítěte posuzovat? Například podle schopnosti udržovat pořádek, uklízet po sobě, provádět malé pravidelné úkony jako sklízení nádobí nebo psaní domácích úkolů.

Nekvalitní kosmetika může udělat pěknou paseku. Hrozí i ztráta zraku​.

U dětí starších lze použít kontaktní čočky s plánovanou výměnou, ovšem opět je třeba klást důraz na důkladné seznámení s problematikou čištění a režimu nošení.

Mýtus o nevhodnosti kontaktních čoček pro děti vyvrací i fakt, že lékaři dokonce v některých případech využívají čočky k léčbě vrozených vad u miminek. Klasickým příkladem je dětská afakie, tedy chybějící oční čočka. Je to vada vrozená a naštěstí poměrně vzácná.

„Jelikož se dětské oko neustále vyvíjí a roste, není možná náhrada chybějící čočky umělou nitrooční variantou.

V těchto případech lze využít kontaktní čočku, která umožní takto postiženému oku správný vývoj ostatních zdravých částí oka,“ uvádí Szarvas.

Vhodným řešením mohou být čočky i v situacích, které by se u dospělého člověka řešily chirurgicky, ovšem u dítěte by zákrok vzhledem k nízkému věku mohl představovat problém.

předškolních a školních dětí se korekce kontaktními čočkami využívá především v případě malých sportovců. U adolescentů se již převážně jedná o kosmetickou záležitost.

Zatímco u adolescentů bývají důvody pro nošení čoček zejména estetické, v předškolním a mladším školním věku se korekce kontaktními čočkami využívá především u malých sportovců. Dětem většinou nasazují a vyndávají čočky rodiče, kteří by měli být náležitě poučeni kontaktologem, jak s kontaktními čočkami zacházet a jak o ně pečovat.

Tuto zodpovědnost je vhodné postupně na děti přenášet a učit je, aby si samy uměly čočky bezpečně nasadit a vyndat a také je udržovat. „Jelikož menší děti mohou mít s manipulací s kontaktními čočkami přece jen problémy a zároveň jejich disciplinovanost v otázce hygieny a údržby čoček není často taková, jaká by měla být, jsou ideální volbou čočky jednodenní.“

Navštivte odborníka

Nošení kontaktních čoček je pochopitelně možné na nějakou dobu vyzkoušet, a pokud by nesplnilo očekávání, může se dítě kdykoli vrátit k brýlím.

V každém případě ale nejdříve navštivte s dítětem zkušeného oftalmologa.

Ten vyhodnotí, zda jsou čočky pro dítě vhodným řešením, poradí s výběrem správného typu a parametrů, pomůže s aplikací a poskytne veškeré instrukce k následné péči o čočky.

Mýty vs. fakta o kontaktních čočkách | Optika Anděl

Mohou se kontaktní čočky ztratit za očima? Je pravda, že jsou kontaktní čočky nepohodlné? Existuje mnoho mýtů o kontaktních čočkách, z nichž některé jste možná slyšeli i vy. Odhalujeme pravdu o kontaktních čočkách.

Mýtus: Kontaktní čočky se mohou ztratit za vašima očima

Fakt: Je fyzicky nemožné, aby se kontaktní čočky ztratily za vaším okem. Tenká membrána pokrývá vaše oko a připojuje se k vnitřní straně vašich víček, takže čočka se nemůže posunout mimo přední stranu vašeho oka.

Mýtus: Kontaktní čočky jsou nepohodlné

Fakt: Měkké kontaktní čočky jsou pohodlné, snadno se nosí a vyžadují jen několik minut, abyste si na ně zvykli. Mnoho lidí říká, že při nošení kontaktních čoček ACUVUE® OASYS® máte pocit, jako byste je v oku vůbec neměli.

Mýtus: Kontaktní čočky se mohou k oku přilepit

Fakt: Ve většině případů je možné kontaktní čočky snadno odstranit podle instrukcí, které vám dal váš kontaktolog. Kontaktní čočky je vždy možné s trochou trpělivosti vyjmout.

Mýtus: Péče o kontaktní čočky je obtížná

Fakt: Péče o kontaktní čočky je jednoduchá a není s nimi téměř žádná práce. Dnešní opakovaně použitelné měkké čočky obvykle vyžadují pouze jeden druh roztoku pro mytí, oplachování a uchovávání. Jakékoliv jednodenní jednorázové čočky, jako jsou 1•DAY ACUVUE® TruEye® nebo 1•DAY ACUVUE® MOIST®, nepotřebují vůbec žádné čištění – jednoduše je na konci každého dne vyhodíte.

Mýtus: Kontaktní čočky mohou vypadnout z očí a ztratit se

Fakt: Při správné volbě a aplikaci by měly čočky zůstat na svém místě téměř pořád. Dokonce i ve vzácném případě, kdy se kontaktní čočka posune ze své polohy, zůstane ve vašem oku, dokud ji neposunete zpět.

Mýtus: Adolescenti nemohou nosit kontaktní čočky

Fakt: Mnoho adolescentů a mladých lidí nosí kontaktní čočky. Průměrný věk adolescentů, když začnou nosit kontaktní čočky, je 13 let.

Nicméně i děti ve věku 8 let mohou být už dostatečně vyspělé na to, aby mohly nosit kontaktní čočky a byly schopné o ně pečovat. Úspěšné nošení čoček závisí více na zodpovědnosti a přístupu než na věku.

Váš oční specialista vám pomůže rozhodnout, zda je vaše dítě připravené nosit kontaktní čočky.

Mýtus: Osoby starší 40 let by neměly nosit kontaktní čočky

Fakt: Osoby každého věku nosí kontaktní čočky, včetně mnoha starších dospělých, díky dostupnosti bifokálních a multifokálních kontaktních čoček a běžných kontaktních čoček pro monovizi. I když jsou oči ve vyšším věku suché, další generace materiálů kontaktních čoček může poskytnout lepší celodenní komfort než kdykoliv předtím.

Mýtus: Při nošení kontaktních čoček jsou časté oční infekce

Fakt: Zdravotní potíže související s čočkami se objevit mohou, ale nejčastěji jsou spojeny se špatným čištěním nebo jinými podobnými problémy. Přečtěte si Průvodce péče o čočky a postupujte dle doporučení kontaktologa, týkající se správného nošení a péče. Můžete tím významně redukovat riziko infekce.

Mýtus: Nemůžete nosit kontaktní čočky, pokud trpíte astigmatismem

Fakt: Osoby s astigmatismem si mohou užívat veškeré svobody a výhod kontaktních čoček. Kontaktní čočky ACUVUE® ADVANCE® for ASTIGMATISM a ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM kombinují technologii Accelerated Stabilization Design, která může pomoci přirozenému vyrovnání vašich čoček při každém mrknutí, s patentovanou technologií HYDRACLEAR® pro výjimečné pohodlí.

Mýtus: Kontaktní čočky mohou zhoršit krátkozrakost (myopii) u dětí

Fakt: Nedávná studie u 8–10letých dětí ukázala, že kontaktní čočky nezpůsobovaly progresi myopie (zhoršení krátkozrakosti) významněji než brýle.

Mýtus: Musím nosit brýle jen tehdy, když řídím

Fakt: Pokud potřebujete při řízení korekci zraku, bude pro vás zcela jistě přínosné, když si stejně jasný zrak zachováte i pro další aktivity.

A pokud vaše potřeba korekce zraku není tak silná, kontaktní čočky ACUVUE® mohou poskytnout flexibilitu a svobodu, abyste mohli dělat to, co chcete a kdy to chcete s výjimečným pohodlím a jasným zrakem.

Navíc oproti brýlím se kontaktní čočky neumažou, nezamlží, neupadnou ani neprasknou a nepřijdete o periferní vidění.

Zdroj: www.acuvue.cz

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector