Loseprazol 40 mg – příbalový leták

Jedná se o humánní léčivý přípravek, takže doporučujeme pečlivé pročtení příbalové informace (tzv. příbalový leták).

CO JE APO-OME 20 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Látka, která způsobuje kyselost žaludečního obsahu, je uvolňována do žaludku ze žaludeční sliznice (vnitřní povrch žaludku). Buňky sliznice, které tuto činnost obstarávají, se označují jako kyselá žaludeční pumpa.

APO-OME 20 potlačuje činnost těchto buněk, a tak snižuje kyselost žaludečního obsahu. APO-OME 20 snižuje sekreci žaludeční kyseliny v průběhu asi 2 hodin po podání první dávky a plného účinku je dosaženo po 3-5 dnech pravidelného užívání.

APO-OME 20 není určen k okamžité úlevě s ohledem na dobu nástupu plného účinku. Bez doporučení lékaře může být APO-OME 20 používán k léčbě u osob, které trpí častými (častěji než 2x za týden) příznaky pálení žáhy a regurgitace (návrat kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu).

Délka léčby bez dohledu lékaře nesmí přesáhnout 14 dní. Bez doporučení lékaře mohou APO-OME 20 užívat dospělí pacienti a mladiství starší 15 roků.

Pálení žáhy může být způsobeno tím, že dochází k návratu žaludečního obsahu zpět do jícnu, např. při přenášení těžkých břemen, po jídle a v poloze vleže. Tyto příznaky se často objevují při žaludečních vředech a také u lidí s vážným onemocněním žaludku nebo jícnu.

Důležitým opatřením, které může vést k úlevě od pálení žáhy, je změna životního stylu a návyků. Jedná se zejména o následující možnosti: zanechání kouření, vynechání pití kávy a alkoholu, vynechání silně kořeněných jídel a pozdních večerních jídel, snížení tělesné hmotnosti při nadváze, omezení přenášení těžkých břemen.

Měl(a) byste se snažit o dosažení pravidelného denního režimu a omezit výskyt stresových situací.

Zvednutí čela postele při spaní asi o 20 cm může zmírnit příznaky. Jinou možností je občasné užívání volně prodejných léčiv na snížení kyselosti žaludečního obsahu (antacid). Pokud ani tato možnost nepomůže, obraťte se na lékaře. To je zvláště důležité v případě, pokud příznaky přetrvávají, opakovaně se vracejí nebo máte polykací obtíže.

Některá léčiva, např. kyselina acetylsalicylová (ACYLPYRIN) a jiná protizánětlivá léčiva určená k léčbě poruch pohybového ústrojí, mohou vyvolávat pálení žáhy a jiné zdravotní problémy spojené s tvorbou žaludeční kyseliny. V tomto případě žádejte o radu svého lékárníka.

Pouze na doporučení lékaře se přípravek APO-OME 20 užívá u dospělých, mladistvých a dětí s hmotností nad 20 kg. APO-OME 20 se používá ke krátkodobé i dlouhodobé léčbě:

 • vředů dvanáctníku a žaludku;
 • vředů dvanáctníku a žaludku způsobených podáváním léčiv proti bolesti a zánětu kloubů a svalů (eroze a vředy gastroduodena způsobené podáváním nesteroidních antirevmatik-antiflogistik);
 • vředové choroby dvanáctníku a žaludku s bakteriální infekcí žaludku (eradikace Helicobacter pylori);
 • zánětu jícnu způsobeného návratem žaludečního obsahu do jícnu (refluxní ezofagitida) u dospělých a dětí nad 20 kg tělesné hmotnosti;
 • nemoci s příznaky (např. pálením žáhy) způsobenými návratem žaludečního obsahu do jícnu (symptomatická refluxní choroba jícnu);
 • trávicích obtíží projevujících se bolestí v nadbřišku i jiných částech břicha, pálením žáhy, návratem kyselého nebo hořkého žaludečního obsahu do jícnu a celkovou poruchou chuti k jídlu (dyspepsie);
 • nadměrné tvorby žaludeční kyseliny v důsledku zvýšené produkce hormonu gastrinu z nádoru slinivky břišní (Zollinger-Ellisonův syndrom);
 • k předcházení vdechnutí žaludečního obsahu v průběhu operace u pacientů v celkové anestezii / narkóze / (profylaxe aspirace žaludečního obsahu).

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-OME 20 UŽÍVAT

Neužívejte přípravek APO-OME 20

 • Jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku (omeprazol) nebo kteroukoliv další složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-OME 20 je zapotřebí

 • Jestliže u vás došlo k nechtěné náhlé ztrátě tělesné hmotnosti.
 • Jestliže trpíte pálením žáhy již déle než 3 měsíce.
 • Jestliže trpíte déletrvajícími bolestmi břicha.
 • Jestliže opakovaně zvracíte.
 • Jestliže obtížně polykáte.
 • Jestliže se objevila krev ve zvratcích nebo stolici.
 • Jestliže někdo z Vaší rodiny trpěl nádorem žaludku nebo jícnu.

Ve všech těchto případech je nutné, abyste navštívil/a bez odkladu lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Některá léčiva mohou ovlivnit léčbu přípravkem APO-OME 20, např.:

 • ketokonazol, itrakonazol a vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění);
 • warfarin a jiné blokátory vitaminu K (ke snížení srážlivosti krve);
 • fenytoin (k léčbě epilepsie);
 • klarithromycin (k léčbě infekcí);
 • diazepam (k léčbě úzkosti).

Pacienti léčení warfarinem nebo fenytoinem mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem vzhledem k nutnosti sledování a případné úpravě dávkování.

Užívání přípravku APO-OME 20 s jídlem a pitím

APO-OME 20 užívejte nejlépe ráno před snídaní. Tobolky nekousejte ani nedrťte, ale spolkněte je celé a zapijte sklenicí vody.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Přípravek APO-OME mohou užívat těhotné a kojící ženy pouze na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

APO-OME 20 nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla ani na schopnost obsluhovat stroje.

JAK SE APO-OME 20 UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle tohoto návodu. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčba bez dohledu lékaře (samoléčba)

APO-OME 20 je určen k samoléčení častého (častěji než 2x za týden) pálení žáhy a regurgitace (návratu kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu) u dospělých pacientů a mladistvých od 15 roků. APO-OME 20 užívejte pravidelně každý den po dobu 14 dnů.

Spolkněte 1 tobolku nejlépe ráno před snídaní a zapijte sklenicí vody. Tobolky polykejte celé, nekousejte je ani nedrťte, mohl/a byste tak snížit účinnost přípravku. Pokud nemůžete tobolky spolknout, můžete je otevřít a obsah rozmíchat ve sklence vody a vypít nejpozději do 30 minut.

Je vhodné sklenici poté ještě jednou vypláchnout a obsah vypít. Samoléčbu ukončete po uplynutí 14 dnů. Pokud nedošlo k ústupu příznaků onemocnění (pálení žáhy, regurgitace) nebo došlo ke zhoršení po uplynutí 14 dnů pravidelné léčby, poraďte se s lékařem, neboť Vaše onemocnění může mít jinou příčinu.

O případném pokračování léčby se vždy poraďte s lékařem. Neužívejte více než 1 tobolku (20 mg) denně po dobu 14 dnů.

 • Samoléčbu můžete opakovat nejdříve po uplynutí 4 měsíců.
 • Léčba pod vedením lékaře
Budete mít zájem:  Magnetický Límec Na Krční Páteř?

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, které se mohou částečně lišit od doporučení v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem.

Dávkování pro dospělé:

Dvanáctníkový vřed, žaludeční vřed a refluxní ezofagitida Podle závažnosti onemocnění se doporučuje užívat 20-40 mg omeprazolu (1 až 2 tobolky APO-OME 20) jednou denně po dobu 2 až 8 týdnů.

K zabránění opakování (prevenci) dvanáctníkového vředu nebo refluxní ezofagitidy se doporučuje dlouhodobé podávání 10 mg omeprazolu jednou denně, v případě potřeby lze dávku zvýšit až na 20-40 mg omeprazolu (1 až 2 tobolky APO-OME 20) jednou denně.

K prevenci žaludečního vředu se doporučuje podávat dlouhodobě 20-40 mg omeprazolu (1 až 2 tobolky APO-OME 20) jednou denně.

Symptomatická refluxní choroba jícnu Doporučuje se podávat 20 mg omeprazolu (1 tobolka APO-OME 20) jednou denně po dobu 4 týdnů.

Dyspepsie (bolest břicha, poruchy trávení) Pro odstranění příznaků dyspepsie se doporučuje podávat 20 mg omeprazolu (1 tobolka APO-OME 20) jednou denně po dobu 4 týdnů.

Eroze a vředy žaludku a dvanáctníku způsobené léčbou nesteroidními antirevmatiky-antiflogistiky Pro zhojení vředů se doporučuje užívat 20 mg omeprazolu (1 tobolka APO-OME 20) jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů. K zabránění vzniku nových vředů při pokračování užívání antirevmatik-antiflogistik se doporučuje dlouhodobé užívání 20 mg omeprazolu (1 tobolka APO-OME 20) jednou denně.

Eradikace Helicobacter pylori u vředové choroby gastroduodena Obvykle se podává 40 mg omeprazolu (2 tobolky APO-OME 20) jednou denně nebo 20 mg omeprazolu (1 tobolka APO-OME 20) dvakrát denně v kombinaci s antibiotiky.

Kombinace se dvěma antibiotiky:

 • 20 mg omeprazolu (1 tobolka APO-OME 20), amoxicilin 1 g a klarithromycin 500 mg, vše dvakrát denně po dobu jednoho týdne.
 • 20 mg omeprazolu (1 tobolka APO-OME 20), metronidazol 400 mg (nebo tinidazol 500 mg) a klarithromycin 250 mg, vše dvakrát denně po dobu jednoho týdne.
 • 40 mg omeprazolu (2 tobolky APO-OME 20) jednou denně, amoxicilin 500 mg a metronidazol 400 mg třikrát denně po dobu jednoho týdne.

Kombinace s jedním antibiotikem:

 • 40-80 mg omeprazolu (2-4 tobolky APO-OME 20) denně v kombinaci s amoxicilinem 1,5 g denně v rozdělených dávkách po dobu dvou týdnů.
 • 40 mg omeprazolu (2 tobolky APO-OME 20) jednou denně s klarithromycinem 500 mg třikrát denně po dobu dvou týdnů.

Pokud vaše zdravotní problémy přetrvávají, může lékař některý z těchto režimů zopakovat.

Zollinger-Ellisonův syndrom Na počátku léčby se doporučuje podávat 60 mg omeprazolu (3 tobolky APO-OME 20) jednou denně. Dávkování je třeba přizpůsobit individuálně a pokračovat v léčbě podle uvážení lékaře. Při denní dávce vyšší než 80 mg je vhodné dávku rozdělit a užívat ve dvou denních dávkách.

Profylaxe aspirace (předcházení vdechnutí žaludečního obsahu) Obvykle se užívá 40 mg omeprazolu (2 tobolky APO-OME 20) večer před operací a 40 mg omeprazolu ráno v den operace.

Dávkování pro děti:

Refluxní ezofagitida a léčba kyselé regurgitace a pálení žáhy u symptomatické refluxní choroby jícnu Doporučené dávkování pro děti s tělesnou hmotností nad 20 kg: Obvykle se užívá 20 mg omeprazolu (1 tobolka APO-OME 20) jednou denně. Pokud je třeba, dávka může být zvýšena až na 40 mg (2 tobolky APO-OME 20) jednou denně.

APO-OME 20 užívejte nejlépe ráno před jídlem. Tobolky nekousejte ani nedrťte, ale spolkněte je celé a zapijte vodou.

Máte-li potíže s polykáním, můžete postupovat podle následujících doporučení: pokud nemůžete tobolky spolknout celé, můžete je nad prázdnou sklenicí otevřít povytažením obou částí tobolky a jejich obsah rozmíchat v tekutině, např. pitné vodě nebo ovocné šťávě.

Obsah sklenice vypijte nejpozději do 30 minut. Sklenici ještě jednou vypláchněte a obsah vypijte. Na sklenici by neměly zůstat ulpělé pevné částice, které obsahují léčivou látku.

Tobolky lze otevřít také tak, že je necháte asi 1 až 2 minuty nabobtnat ve vodě nebo ovocné šťávě a obsah sklenice poté vypijete. Obsah tobolek po otevření nekousejte.

Jestliže jste užil/a více přípravku APO-OME 20, než jste měl/a

Předávkování omeprazolem se projevuje nutkáním na zvracení, zvracením, zrychlením srdeční frekvence a bolestí hlavy. Ojediněle je projevem předávkování netečnost, skleslost a zmatenost.

Příznaky předávkování jsou přechodné.

Jestliže jste užil/a větší počet tobolek současně (nebo v případě náhodného předávkování nebo požití více tobolek dítětem), doporučujeme Vám poradit se s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek APO-OME 20

Pokračujte až další pravidelnou dávkou. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i APO-OME 20 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. APO-OME 20 se obvykle dobře snáší. Nežádoucí účinky, které se přesto mohou v průběhu léčby vyskytnout, jsou obvykle mírné a vymizí při přerušení léčby.

Časté, tj. u jednoho a více než jednoho ze sta léčených, jsou: bolest hlavy, průjem, nucení na zvracení, zvracení, bolest břicha, zácpa a plynatost.

Méně časté, tj. u jednoho a více než jednoho z tisíce léčených, jsou: závratě, ospalost, únava, poruchy spánku. Pocit pálení kůže (píchání, bodání nebo naopak kožní necitlivosti). Projevy vyrážky, svědění a zanícení kůže. Změny hodnot jaterních enzymů.

Vzácné, tj. u jednoho a více než jednoho z deseti tisíc léčených, jsou: bolest kloubů, svalová únava, svalová bolest. Zmatenost, neklid, deprese a halucinace, zvláště u vážně nemocných. Sucho v ústech. Zanícení ústní sliznice, plísňové infekce zažívacího traktu.

Budete mít zájem:  Léky Na Křeče V Žaludku?

Zánět jater doprovázený žloutenkou nebo bez projevů žloutenky. Zvětšování prsou u mužů. Změny počtu krevních buněk (pokles počtu bílých krvinek, krevních destiček nebo pokles počtu všech krevních buněk). Otoky dolních končetin. Neostré vidění. Změny chuti. Zvýšená citlivost na světlo, různé kožní změny.

Zvýšené vypadávání vlasů. Zvýšené pocení. Reakce z přecitlivělosti, např. vyrážka ve formě kopřivky, hromadění tělesných tekutin, horečka a pocit obtížného dýchání (bronchokonstrikce), těžká alergická reakce (anafylaktický šok). Zánět ledvin. Snížená hladina sodíku v krvi.

Zánět kůže a sliznic doprovázený vysokou horečkou (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická nekrolýza epidermis).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

JAK APO-OME 20 UCHOVÁVAT

Přípravek uchovávejte při teplotě 15-25 °C v dobře uzavřeném původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek APO-OME 20 obsahuje

Léčivou látkou je omeprazolum. Jedna tobolka obsahuje 20 mg omeprazolu.

Pomocnými látkami jsou: hydroxid hořečnatý, mannitol, povidon, methakrylátový kopolymer typ C, triethyl-citrát, červený oxid železitý, oxid titaničitý, černý inkoust, želatina.

Jak přípravek APO-OME 20 vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdá želatinová enterosolventní tobolka plněná téměř bílými až žlutými kulovitými nebo tyčinkovitými peletami, spodní část tobolky růžová, vrchní část červenohnědá, s potiskem APO 20. Bílá, neprůhledná kulatá HDPE lahvička, uzavřená EVA/Al fólií, modrý PP šroubovací uzávěr, příbalová informace součástí etikety.

Velikost balení: 7, 14, 28, 50 a 100 enterosolventních tvrdých tobolek.

7, 14 tobolek: výdej přípravku možný bez lékařského předpisu. 28, 50, 100 tobolek: výdej přípravku vázán na lékařský předpis.

EAN

8594158130785

Refluxní choroba jícnu: příznaky, léčba (gastroezofageální reflux)

Refluxní choroba jícnu znamená proniknutí obsahu
žaludku
 – části natrávené potravy a žaludečních šťáv –
do jícnu.

Žaludeční šťáva obsahuje kyselinu chlorovodíkovou,
která nepříznivě působí na sliznici jícnu. Její buňky jsou tak
odlupovány a vzniká tam zánět, který sliznici dále poškozuje.

Buňky
sliznice se sice obnovují, ale pokud je růst nových buněk pomalejší než
ztráta dosavadních buněk a jejich funkce k ochraně jícnu je
nedostatečná, dochází k refluxní ezofagitidě – tedy
zánětu jícnu na podkladě dráždění kyselou žaludeční
šťávou.

Refluxní ezofagitida je v současné době chápána jako komplikace nebo
pokročilejší stupeň refluxní choroby jícnu. Ta pokud je dobře léčena,
nemusí spět až k zánětlivým změnám.

Zároveň ne každý reflux musí být hned považován za nemoc. Epizodicky
a krátkodobě se vyskytuje docela často i u zdravých jedinců. Může být
způsoben určitou stravou – například kořeněnými jídly, sladkými
pokrmy či alkoholem.

Pokud tedy příznaky přicházejí zřídka, nejsou důvodem návštěvy
u lékaře, stačí jen upravit jídelníček.

Rizikové faktory a prevence refluxní choroby jícnu

Jícen je chráněn před reflexem několika přirozenými mechanismy –
peristaltickými vlnami, neutralizací kyselin slinami, které jsou zásadité,
a konečně i anatomickými poměrami jícnu a žaludku.

Jícen má ve své stěně horní a dolní jícnový
svěrač, přičemž právě ten dolní hraje asi
nejvýznamnější roli ze všech protirefluxních činitelů.

Jeho správnou
funkci pozitivně ovlivňuje potrava bohatá na bílkoviny,
alkalizace žaludečního obsahu (tu zajišťují jednak sliny
a jednak o něco níž slinivka břišní) a tzv.

prokinetika – léky užívané v léčbě refluxu.

Naopak svěrač uvolňují a tím nahrávají zpětnému chodu žaludečního
obsahu tučná a kořeněná jídla, peprmint, čokoláda, kofein, nikotin a
alkohol.

gravidních žen dochází k refluxu častěji vlivem
hormonálních změn.(působení progesteronu). V tomto případě není reflux
nebezpečný, po porodu se stav většinou sám upraví.

Je známá i celá řada léků, které způsobují
reflux – např.

theophylllin (Afonilum, Euphyllin,
Spophyllin, Theoplus) používaný k léčbě astmatu, dále
nitráty k léčbě akutního srdečního selhávání,
některá antiarytmika (Verapamil, Isoptin, Lekoptin, Blocalcin, Diacordin) a
nesteroidní antirevmatika, což je například Ibuprofen
(Brufen) a Acylpyrin. Při nadměrném užívání uvedených léků se mohou
tedy vyskytnout potíže spojené s reflexem a je tedy dobré poradit se
o další a vhodnější léčbě s vaším lékařem.

Jako prevenci opakujícího se refluxu doporučuji jíst během dne
častěji
, ale v menších dávkách, udělat si na
jídlo čas a klid, protože i psychický stres může mít negativní vliv a
to nejen na reflux, ale i na další nemoci trávicího traktu (např.
žaludeční vředy).

Vhodné je vyvarovat se ostře kořeněným jídlům, častému požívání
alkoholu (obzvláště destilátů a bílého vína) a pití kávy a
koncentrovaných džusů.

Příznaky a projevy refluxní choroby jícnu

Vedoucím příznakem je pálení žáhy, které se odborně
říká pyróza.

Jde o bolestivý pocit pálení za hrudní
kostí (může být podobný jako u anginy pectoris), který sahá od žaludku
až o krku a může být spojený s hořkokyselým pocitem
v ústech
.

Někdy se totiž kyselý obsah vrací až do úst. To se
v lékařské terminologii nazývá regurgitace (návrat).

Pálení žáhy se objevuje zpočátku jen po některých jídlech (sladká,
pečená jídla, smažené pokrmy, alkohol, černá káva), v pokročilých
případech trpí nemocný pyrózou po každém jídle, někdy dokonce
i nalačno a v noci. Tomu přispívá poloha vleže, kdy
mizí vliv gravitace. To může mít potom mnohem horší důsledky, neboť
například regurgitace vzniklá v noci ohrožuje pacienta vdechnutím
navrácené potravy.

To má za následek zánět hrtanu a průdušek provázený
chronickým chrapotem a nočním spastickým kašlem až astmatickým
záchvatem, dále nemocný trpí častějšími záněty středouší a má
zvýšenou kazivost zubů. V neposlední řadě je nemocný ohrožen na
životě udušením.

Budete mít zájem:  Přírodní Léky Na Uzkost?

Vcelku jsou tedy noční obtíže závažnější, ale jejich výskyt není
tak častý obzvláště u nemocných s mírnou formou nemoci, kteří mají
potíže především ve dne.

Malá část nemocných si stěžuje na váznutí sousta při
polykání
někdy spojené s bolestivým polknutím
(tzv. dysfagie – dys=špatné, fagie=polykání). Je to způsobeno zúžením
jícnu zánětem a městnáním spolknuté potravy před místem zúžení.

Vyšetření refluxní choroby jícnu

Většinou sdělujete své prvotní potíže obvodnímu lékaři. Není
chybou, když vám rovnou předepíše lék (Helicid) a pozve
si vás po několika měsících na kontrolu. Po té době se ukáže, zda vám
lék zabírá.

Jindy vás lékař hned odešle na vyšetření ke gastroenterologovi, který
vám může udělat endoskopické vyšetření jícnu, které
je sice nepříjemné (zavedení hadičky do jícnu, případně žaludku), ale
u poloviny pacientů potvrdí diagnózu.

Pokud lékař nenajde prostřednictvím endoskopie žádné změny na vašem
jícnu, nemůže ještě onemocnění jícnu vyloučit. Rozhodující je pak
bioptické vyšetření, odběr vzorku se dělá často
zároveň s endoskopií, takže už nemusíte fyzicky absolvovat
další výkon.

Docela spolehlivé a nebolestivé vyšetření je
scintigrafie, kterou absolvujete na pracovištích nukleární
medicíny. Někdy se dělá rentgen, ale není až tak spolehlivý. 

Léčba refluxní choroby jícnu

Základem léčby lehčích refluxů jsou režimová a dietní
opatření
.

Ta režimová spočívají v redukci tělesné hmotnosti,
zamezení zvyšování nitrobřišního tlaku (práce v předklonu, nošení
těžkých věcí) a spánku na nakloněném lůžku (doporučuje se podložit
lůžko v hlavové části o 20 cm). Všechno to jsou faktory, které sice
nevyvolávají reflux jako takový, ale napomáhají refluxu již
vzniklému.

Co se týče diety je vhodná nedráždivá strava s vyloučením
alkoholu
a potravin, které vedou k potížím (jak již bylo
zmíněno v části o preventivních opatřeních). Hlavně se vyvarujte
kynutého pečiva, tučných jídel a čokolády. Také nejezte dvě až tři
hodiny před ulehnutím.

Z léků je nejúčinnější omeprazol (Helicid, Losec,
Lomac, Loseprazol, Omepirex, Omeprazol, Omeprol, Ortanol, Ultop). Podává se
většinou ráno nalačno. Léčba může trvat několik týdnů, je možné ji
pak s odstupem opakovat.

Doplňující léčbou jsou prokinetika (metoclopramid –
např. Cerucal, Degan, domperidon – Motilium, itoprid – Ganaton), ta se
podávají třikrát denně.

Dříve bylo u nás registrováno prokinetikum
cisaprid (Prepulsid), které bylo velmi účinné, ale po tom, co se prokázaly
některé nežádoucí účinky na srdce, bylo staženo z registrace.

Přesto
na něj spousta gastroenterologů nedá dodnes dopustit.

Při léčení jen občasných potíží můžete užívat
antacida (jedlá soda, mléko, Rennie) a to kdykoliv při
pálení žáhy. Působí okamžitě, ale úleva je bohužel jen
krátkodobá.

U těžších refluxů a jejich komplikací je někdy nevyhnutelné
operační řešení.

Jedná se především o refluxy, které
jsou i v noci a ohrožují tak nemocného vdechnutím
žaludečního obsahu, dále refluxy, na které nezabírá farmakologická
léčba, a operace je rovněž určena pro mladé pacienty, kde je tím
nejvhodnějším a nejtrvalejším řešením. Zákrok se provádí
laparoskopicky, takže není pro pacienta zatěžující. Má
velmi dobré výsledky s minimálním výskytem komplikací.

Komplikace refluxní choroby jícnu

Komplikace vznikají, až když se rozvíjí zánět –
tedy refluxní ezofagitida. Tento zánět může jizvením
způsobit zúžení jícnu. Před místem zúžení se pak
hromadí potrava a bývají potíže s polykáním.

Nutná je dlouhodobá léčba omeprazolem (Helicid) a prokinetiky. Když
nastanou potíže s polykáním, je třeba podstoupit malý endoskopický
výkon, kdy lékař (gastroenterolog) roztáhne jícen v zúženém místě
(dilatace jícnu), aby nedošlo k úplnému ucpání jícnu
potravou.

Zánět může zapříčinit i vznik jícnových vředů.
Projeví se to bolestmi a váznutím sousta při polykání.

Závažnější komplikaci představuje změna výstelky sliznice
jícnu
(tzv. metaplazie – náhrada dlaždicové
výstelky sliznice jícnu za výstelku cylindrickou, která je ve střevech).

Říká se tomu Barrettův jícen. Na jeho podkladě vzniká
v 10-15% nádor jícnu (adenokarcinom).

Proto se musí
dodržovat léčba opět omeprazolem a prokinetiky a zároveň i endoskopické
kontroly vždy jednou za 1-2 roky k posouzení případných změn na
sliznici.

Pokud by se objevily změny vysokého stupně (počínající nádor),
pacient se pak posílá na operaci buď chirurgickou, nebo
v dnešní době již rozvíjející se endoskopickou, čili
méně zatěžující.

Diskuse

Další názvy: gastroezofageální reflux, reflux, reflux jícnu, GER

Loseprazol 20 mg cps.end.14 x 20 mg

1/1

V porovnaní cien u tohto produktu už nie je zaradený žiadny obchod.

Produkt nemá žiadne parametre.

Loseprazol 20 mg cps.end.14 x 20 mg

Produkt nemá žiadne parametre.

Loseprazol je prostriedok na znižovanie kyslosti žaduleční šťavy. Obsahuje liečivo Omeprazol, ktorý blokuje enzým, nutný pre tvorbu žalúdočnej kyseliny. Užíva sa na liečbu a prevenciu vredového ochorenia žalúdka, dvanástnika, refluxnej ezofagitíde. Čítajte podrobne príbalový leták.

Chýba alebo je nepravdivý niektorý dôležitý parameter? Uvedené informácie sú len orientačné, pred nákupom vo vybranom obchode odporúčame overiť, že predávaný model má kľúčové vlastnosti podľa vašich požiadaviek. Aj keď sa snažíme o maximálnu presnosť informácií, bohužiaľ nemôžeme zaručiť 100% správnosť. Ceny produktov sú vrátane DPH.

Loseprazol 20 mg cps.end.14 x 20 mgzákazníkov odporúča tento produktzákazníkov neodporúča tento produkt

  Pridať recenziuPridať videorecenziu

Produkt zatiaľ nemá žiadne recenzie.

{„Obľúbené kategórie“:[[„Čítačky kariet“,“https://citacky-kariet.heureka.sk/“],[„Chipsy“,“https://chipsy.heureka.sk/“],[„Outdoorové riady“,“https://outdoorove-riady.heureka.sk/“],[„Volejbalové lopty“,“https://volejbalove-lopty.heureka.sk/“],[„Anabolizéry a NO doplnky“,“https://anabolizery-a-no-doplnky.heureka.sk/“],[„Turistické ďalekohľady“,“https://dalekohlady.heureka.sk/f:2531:106039/“],[„Magnetické stierky na akvária“,“https://akvaristicke-potreby.heureka.sk/f:6657:671478/“],[„Obaly na zošity A4″,“https://obaly-na-zosity.heureka.sk/f:17404:487281/“],[„Čelenky Nike“,“https://celenky.heureka.sk/f:16456:171414/“],[„Telefóny s iOS“,“https://mobilne-telefony.heureka.sk/f:2479:23029/“]],“Vybrané značky“:[[„Voľne predajné lieky Mibe“,“https://lieky-volne-predajne.heureka.sk/f:22534:8380858/“],[„Voľne predajné lieky Elmetacin“,“https://lieky-volne-predajne.heureka.sk/f:26390:23047961/“],[„Voľne predajné lieky Svus Pharma“,“https://lieky-volne-predajne.heureka.sk/f:22534:9001817/“],[„Voľne predajné lieky Neo-angin“,“https://lieky-volne-predajne.heureka.sk/f:26390:23047946/“],[„Voľne predajné lieky Nisita“,“https://lieky-volne-predajne.heureka.sk/f:22534:29743297/“]],“Ako vybrať najlepšie“:[[„Ako postupovať pri výbere dáta príslušenstva?“,“https://data-prislusenstvo.heureka.sk/poradna/ako-postupovat-pri-vybere-data-prislusenstva/“],[„Čo je sušené mäso?“,“https://susene-maso.heureka.sk/poradna/co-je-susene-maso/“],[„Ako si vybrať LCD displej k mobilnému telefónu?“,“https://lcd-displej-mobil.heureka.sk/poradna/ako-si-vybrat-spravny-lcd-displej/“]],“Vybrané produkty“:[[„Bestent Sťahovacie lano 4 mm Dĺžka: 50m“,“https://autonavijaky.heureka.sk/bestent-stahovacie-lano-4-mm-dlzka-50m/“],[„BG Berlin Hug Cover M Garden“,“https://obaly-na-kufre.heureka.sk/bg-berlin-hug-cover-m-garden_6/“],[„Delphin Náhradní sada špiček Opium Black Feeder Sada Carbon“,“https://prislusenstvo-pre-pruty.heureka.sk/delphin-nahradni-sada-spicek-opium-black-feeder-sada-carbon/“],[„Petz DIP C-G“,“https://puzdra-slacikove-nastroje.heureka.sk/petz-dip-c-g/“],[„Schmidt Lepidlo na 70 ml na 2000 dielov“,“https://prislusenstvo-k-puzzle.heureka.sk/schmidt-lepidlo-na-70-ml-na-2000-dielov/“],[„Noctua NH-L9x65″,“https://chladenie.heureka.sk/noctua-nh-l9x65/“],[„Intex 55684″,“https://plavecke-okuliare.heureka.sk/intex-55684/“]],“Odporúčame“:[[„Nábytok“,“https://nabytok.heureka.sk/“],[„Oblečenie a móda“,“https://moda.heureka.sk/“],[„Playstation 5″,“https://herne-konzoly.heureka.sk/sony-playstation-5/“],[„Sedacie súpravy“,“https://sedacie-supravy.heureka.sk/“],[„Bazény“,“https://bazeny.heureka.sk/“],[„Rúšky“,“https://ruska.heureka.sk/“],[„Lego“,“https://stavebnice-lego.heureka.sk/“],[„Kávovary“,“https://kavovary-espressa-cajniky.heureka.sk/“]]}

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector