Kohoutková, nebo kojenecká voda? Rozdíl tkví v dusičnanech

Kohoutková, nebo kojenecká voda? Rozdíl tkví v dusičnanech
Kohoutková, nebo kojenecká voda? Rozdíl tkví v dusičnanech
Kohoutková, nebo kojenecká voda? Rozdíl tkví v dusičnanech

V roce 2017 vypili Češi podle UNESDA (Union of European Soft Drinks Associations) 219,5 l nealkoholických nápojů (limonády, balená vody, sirupy, džusy a nektary) na osobu, z toho 23 % tvoří balené vody. Oproti předchozímu roku stoupla spotřeba nealkoholických nápojů o čtyři litry na osobu a balené vody zaznamenaly hned po džusech nejvyšší nárůst popularity. Znamená to, že je balená voda lepší než voda z kohoutku? To je otázka, nad kterou se diskutuje již řadu let a stále není jednoznačná odpověď. V zásadě záleží hlavně na tom, co od dané vody čekáte a na co ji budete používat. Existují zásadní rozdíly mezi vodou, kterou můžete pít každý den, vodou určenou pro kojence nebo dokonce vodou s označením “vhodná k přípravě kojenecké stravy”. Rozhodli jsme se proto jednotlivé vody otestovat ve spolupráci s odbornou laboratoří, abychom zjistili, jestli opravdu stojí za to připlácet si za balené vody, nebo se mezi nimi objevují i nějaké problémové případy, popřípadě zda má voda z kohoutku výrazně lepší či horší vlastnosti.

Kohoutková, nebo kojenecká voda? Rozdíl tkví v dusičnanech

Do našeho testu jsme zařadili vody kojenecké, pramenité, minerální, balené pitné a pro porovnání i dva exempláře pitné vody z kohoutku.

Vzorky jsme vybírali z nejoblíbenějších vod v různých cenových kategoriích, aby byla co největší pravděpodobnost, že narazíte na svou oblíbenou značku.

Vody jsme nakoupili v běžných obchodech a nechali otestovat v certifikované laboratoři na přítomnost dusitanů, dusičnanů, vápníku, hořčíku, železa, sodíku, na tvrdost vody a přítomnost bakterií.

Některé z těchto látek jsou prospěšné, jiné nežádoucí či dokonce nebezpečné. Podrobné vysvětlení jednotlivých parametrů najdete níže.

Ve vodě samozřejmě najdete i řadu dalších látek, o kterých taky píšeme, pro naše testování jsme ale zvolili ty, se kterými bývaly v minulosti u balených vod problémy a jsou zásadní například při rozhodování, zda je voda vhodná po velmi malé dítě.

U několika značek s horšími výsledky jsme pro jistotu provedli dvojí testování, aby se ukázalo, zda nešlo pouze o náhodu.

Pokud vás zajímá, jestli je balená voda lepší než kohoutková nebo naopak, odpověď není ani po našem testu vůbec jednodoznačná. Klasická balená pitná voda se vlastnostmi velice často shoduje s vodou z kohoutku (záleží pochopitelně na konkrétním zdroji), cenově je ale mnohonásobně dražší.

I v případě kojeneckých či minerálních vod doporučujeme ověřit si jejich vlastnosti, například slovo „minerální“ na etiketě v reálu vysoký obsah minerálů nezaručuje, jak potvrdilo naše testování. Nejčastějším problémem,  typickým pro většinu testovaných vzorků, byl právě nízký obsah minerálních látek.

Obzvláště měkká je voda Voss, obsahem minerálů se blíží spíše k destilované vodě než k vodě minerální, jak se píše na etiketě. U některých značek jsme se setkali se zvýšeným výskytem organotrofních bakterií, v daném množství by ale neměly být pro člověka nebezpečné.

Problematická je v tomto směru zejména minerální voda Zaječická hořká, která vykazuje také vysoké množství dusičnanů a dusitanů. Z těchto důvodů by neměla být podávána malým dětem. Dobrou zprávou je nulový výskyt bakterií E-coli napříč testovanými vzorky. Zcela bez problémů prošla testem pouze minerální voda Magnesia.

Redakce Arecenze.czAutoři testu

VzhledNázevCena za 1 lSplnění noremBez dalších výhradKomentářCelé recenze
Magnesia 5)minerální voda 9,9 Kč Ano Ano Všechny parametry jsou v normě. Přečíst recenzi
Toma Natura 1)kojenecká voda 9,9 Kč Ano Ne Obsah minerálních látek je nižší než doporučovaná hodnota. Obsahuje jen zanedbatelné množství organotrofních bakterií. Přečíst recenzi
Nartes 1)kojenecká voda 11,3 Kč Ano Ne Obsah minerálních látek je nižší než doporučovaná hodnota. Obsahuje organotrofní bakterie, počet kolonií ale nepřekračuje mezní hodnotu. Přečíst recenzi
Aquila Aqualinea 2)pramenitá voda 6,6 Kč Ano Ne Obsah hořčíku je nižší než doporučovaná hodnota, v ostatních ohledech bez problému. Přečíst recenzi
Tesco Value Aqua Bella 2)pramenitá voda 3,4 Kč Ano Ne Obsah minerálních látek je nižší než doporučovaná hodnota, v ostatních ohledech bez problému. Přečíst recenzi
Brno – Merhautova 3)kohoutková voda 0,076 Kč Ano Ne Obsah hořčíku je nižší než doporučovaná hodnota, v ostatních ohledech bez problému.
Brno – Moravské náměstí 3)kohoutková voda 0,076 Kč Ano Ne Obsah hořčíku je nižší než doporučovaná hodnota. Obsahuje zvýšený počet kolonií organotrofních bakterií, který ale nepřekračuje limitní hodnotu.
Voss 5)minerální voda 158 Kč Ano Ne Extrémně měkká – etiketa je zavádějící. V ostatních ohledech prospěla bez problému. Přečíst recenzi
Evian 5)minerální voda 26,6 Kč Ano Ne Vykazuje zvýšený počet kolonií organotrofních bakterií. Přečíst recenzi
Saguaro (Lidl) 4)balená pitná voda 2,5 Kč Ne Ano Obsah minerálních látek je nižší než mezní hodnota, v ostatních ohledech bez problému. Přečíst recenzi
Clever (Billa) 4)balená pitná voda 2,45 Kč Ne Ano Obsah hořčíku je nižší než mezní hodnota, v ostatních ohledech bez problému. Přečíst recenzi
Dobrá voda 5)minerální voda 7,9 Kč Ne Ano Vykazuje zvýšený počet kolonií organotrofních bakterií. Přečíst recenzi
Tesco Value 4)balená pitná voda 2,6 Kč Ne Ne Obsah hořčíku je nižší než mezní hodnota. Vykazuje zvýšený počet kolonií organotrofních bakterií. Přečíst recenzi
Zaječická hořká 5)minerální voda 73,8 Kč Ne Ne Obsahuje extrémní množství dusičnanů a dusitanů. Vykazuje zvýšený počet kolonií organotrofních bakterií. Přečíst recenzi
Aqua Anna 1)kojenecká voda 9,3 Kč Ne Ne Téměř hraniční hodnota dusičnanů a překročení limitu pro organotrofní bakterie. Obsah hořčíku je nižší než doporučovaná hodnota. Přečíst recenzi

1) balená kojenecká voda dle příl. 2 vyhl.275/2004 Sb.2) balená pramenitá voda dle příl. 2 vyhl. 275/2004 Sb.3) pitná voda dle vyhl. 252/2004 Sb.4) balená pitná voda dle vyhl. 252/2004 Sb.5) balená přírodní minerální voda dle příl. 1 vyhl. 275/2004 Sb.

Budete mít zájem:  Pro Koho Je Vhodná Protonová Léčba?

Jak již název napovídá, kojenecká voda musí být svou kvalitou vhodná k přípravě kojenecké stravy a patří tak k nejpřísněji kontrolovaným baleným vodám na trhu.

Zásadní je mimo jiné obsah dusičnanů (max 10 mg/l) a sodíku (max 20 mg/l). Jedinou povolenou úpravou u kojenecké vody je ozáření UV paprsky, její složení je zcela neměnné.

Stejně jako pramenité či minerální vody pochází z podzemního zdroje.

Využití: Kojenecká voda je vhodná primárně pro přípravu kojenecké stravy, popřípadě nápojů pro děti. Zvláštní opatrnost platí v případě kojenců do tří měsíců, pro které může být nevhodná voda nebezpečná, například kvůli zvýšenému obsahu dusitanů a dusičnanů.

Její používání se ale doporučuje i pro starší děti, do šesti let. Je samozřejmě možné, že i jiné vody dosahují kvalit těch kojeneckých, například i voda z kohoutku.

Pokud máte malé děti a nejste si jistí kvalitou kohoutkové vody u vás doma, je dobré udělat rozbor, zejména kvůli zmíněným dusíkatým látkám, popřípadě kvůli přítomnosti těžkých kovů.

ParametryPožadavky na kojeneckou vodu dle příl.2 vyhl.275/2004 Sb.Aqua Anna – 1,5 lAqua Anna – 1,5l (druhá analýza)Toma Natura – 1,5lNartes kojenecká voda – 1,5lNartes kojenecká voda – 1,5l (druhá analýza)
Dusitany (mg/l) 0,02 (NMH)

Kojenecká voda | CENTRUM VODY, rozbory vody dostupné z celé ČR

Úvod » Informace o vodě » Kojenecká voda

Abychom svým dětem nezpůsobili zbytečně zdravotní potíže, měli bychom znát povolené limity některých látek, které se mohou v kojenecké vodě nacházet, ale ve větším množství mohou být zdraví škodlivé.

Hovoříme především o dusičnanech a dusitanech, z nichž se v případě nadměrné konzumace zeleniny a ovoce s vysokým obsahem dusičnanů a taktéž i při pití nevhodné vody mohou v organizmu vytvářet určité karcinogenní a teratogenní látky.

V případě dlouhodobého vysokého příjmu dusičnanů do organizmu, tak vzniká riziko rakoviny tlustého střeva, u těhotných žen hrozí dokonce riziko potratu. Organizmus se do určité míry dokáže ubránit, jelikož určité množství methemoglobinu se nachází také v krvi u zdravého člověka.

Avšak děti do 6 měsíců věku jsou obzvlášť citlivé na methemoglobinemii způsobenou dusičnany v pitné vodě (tzv. modrání kojenců). Z tohoto důvodu by se pro přípravu stravy pro kojence neměla používat voda s obsahem dusičnanů vyšším než 10 mg/l.

Kromě dusičnanů a dusitanů bychom si měli dát pozor také na těžké kovy. Pokud se ve vodě nacházejí ve velkém množství, může to mít katastrofální účinky na zdraví člověka.

Lidský plod, dítě a mladý člověk reagují citlivěji na toxické působení těžkých kovů, jelikož jejich organizmus se rychle vyvíjí.

Působení těžkých kovů v dětství se může odrazit v problémech s učením, zhoršením paměti, poškozením nervového systému a v problémech s chováním jako hyperaktivita a agresivita. Ve vyšších dávkách těžké kovy způsobují nezvratné poškození mozku.

Porovnání limitů: kojenecká voda vs. voda z vodovodu

Parametr Kojenecká voda Voda z vodovodu
Dusičnany 10 50
Dusitany 0,02 0,5
Sodík 20 200
Fluoridy 0,7 1,5
Chloridy 100 100
Antimon 0,003 0,005
Kyanidy 0,005 0,05
Arzen 0,005 0,01
Chrom 0,025 0,05
Kadmium 0,002 0,005
Měď 0,2 1
Olovo 0,005 0,01
Rtuť 0,0005 0,001

Mýty a fakty o vodě a dětech

Děti nejlépe vědí, kdy mají žízeň a o vodu požádají          -není to pravda

Děti a obzvláště ty nejmenší nepociťují žízeň jako dospělí, častokrát jsou jen mrzuté, plačtivé, unavené a je na nás rodičích, abychom rozeznali jejich potřebu. Důležité je podávat jim vodu v pravidelných intervalech po malých dávkách a nečekat až na akutní projevy žízně.

Děti by měli pít častěji než dospělí          -je to pravda

Čím je dítě mladší, tím více vody jeho tělo obsahuje a je zároveň nedostatečným přísunem tekutin také více ohroženo. Kapacita jeho močového měchýře je poměrně malá a je potřebné, aby dostávalo pít v pravidelných menších dávkách.

Roční dítě potřebuje přibližně 1 až 1,5 litru tekutin, které dokáže částečně získat ze stravy a částečně doplnit právě pitím. V podstatě by každou hodinu, kromě spánku, mělo vypít cca 50 ml.

Ideálním měřítkem je počet počůraných plínek (cca 5 – 6 na den).

Jestliže dítě naučím pít čistou vodu, vyhnu se problémům s obezitou          -je to pravda, ale…

Psychologové tvrdí, že děti se učí pozorováním a v průběhu prvních tří let jejich života se vytváří většina návyků pro další život, jako např. i základy správného stravování a pitného režimu. Pokud dětem „zatajíte“ existenci jiných nápojů než vody dostatečně dlouho:

  •    -naučíte je, že zízeň se nejlehčeji hasí čistou vodou (jsou děti, kterým při takovém přístupu slazené nápoje vysloveně nechutnají)
  •    -vyhnete se odmítání zdravého jídla (sladké nápoje obsahují prázné kalorie a děti po jedné sklence 100% džusu mohou být plně zasycené)
  •    -hyperaktivitě (dítě, které vypije před spaním sladký nápoj, získá rychlou energii a zaručeně neusne)
  •    -máte větší šanci vyhnout se obezitě (i když zde je potřebné zmínit také nutnost vhodné stravy a dostatečného pohybu), problémům se zubním kazem a mnoha dalším zdravotním komplikacím

   -a v neposlední míře jim dáte do vínku správné stravovací návyky, což oceníte v době, když již nad dítětem ztratíte rodičovskou kontrolu. Potom  vás možná jednou váš školák překvapí, když odmítne kolový nápoj, který jeho ostatní spolužáci budou požadovat za cool.

Budete mít zájem:  Měli jste v létě klíště? Možná máte boreliózu

Kojenci stačí mateřské mléko, nepotřebuje žádné jiné tekutiny          -je to pravda

Mateřské mléko je ideální a nejvhodnější základ pitného režimu děťátek minimálně do věku půl roku.

Doplňování pitného režimu kojeneckou vodou v tomto věku je potřebné pouze při teplém počasí nebo zvýšené teplotě vašeho kojence.

Pokud začínáme s přikrmováním, je vhodné začlenit do tohoto procesu také zaučování ke správnému pitnému režimu – zde platí jednoduché pravidlo – čistá voda je nejvhodnější volbou.

Kojenci nemohou pít minerálky          -je to pravda

Voda pro kojence má své doporučované hodnoty, neměla by mít vyšší obsah rozpuštěných látek než 500 mg/l. Většina minerálních vod má vyšší mineralizaci a hlavně obsahuje více sodíku.

Kromě těchto údajů je vhodné všímat si ještě hodnoty vápníku a hořčíku jako prospěšných minerálů a ostře sledovat hodnoty dusičnanů a dusitanů, již zmíněného sodíku, ale i fluoru, chloru, či jiných nežádoucích látek např. i v pitné vodě.

Balené kojenecké vody splňují všechna kvalitativní kritéria a jejich složení si můžete zkontrolovat na etiketě při nákupu.

Vodu při přípravě stravy pro kojence stačí nechat vzkypět          -je to pravda, ale…

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, také názory odborníků se výrazně liší. Pokud se snažíme varem odstranit oxid uhličitý, postačí, pokud vodu necháme vzkypět. Zároveň tím zneškodníme také mikroorganizmy, které by se ve vodě mohli nacházet.

Převařená voda s bílým povlakem po převaření není vhodná ke konzumaci          -není to pravda

Bílý povlak na převařené vodě představuje vysrážené minerály, především vápník a hořčík, je to projev obsahu těchto minerálů ve vodě, její tvrdosti. Je možné ho přefiltrovat přes jemný hadřík nebo sítko, pokud nám překáží. Obecně je pro pití doporučovaná středně tvrdá voda, obsah hořčíku v rozmezí 20 – 30 mg/l a vápníku v rozmezí 40 – 80 mg/l.

Škodlivé látky jako např. chlor či dusičnany se převařením odstraní          -není to pravda

Chlor je prchavá látka a tak by se zdálo, že by se varem měla odstranit. Spíše je však reálné, že vyprchá odstáním vody, než jejím převařením. Existují studie, kde množství chloru ve vodě při převařování vzrostlo, nejmarkantnější nárusty byly při převaření bez pokličky.

Co se týče dusičnanů, ty se chovají stejně, odpařováním vody při převařování se jejich koncentrace ve výsledném nápoji zvyšuje.

Zmiňované studie varují před 5 nebo 10 minutovým převařováním, protože může způsobit odpaření většího množství vody a tím i vyšší koncentraci potenciálních škodlivých látek (chlor, dusičnany, sodík) ve výsledném nápoji.

Kojenecká voda je určená pouze pro kojence a malé děti, ne pro dospělé          -není to pravda

Kojenecké vody jsou primárně určeny pro kojence, avšak jejich vysoká kvalita a zdraví prospěšné složení vyhovující i této nejcitlivější skupině je předurčuje na pití všemi věkovými kategoriemi – od prenatálního vývoje až po seniory. Obzvláště vhodné jsou pro těhotné ženy, kojící matky, děti všech věkových skupin, dlouhodobě nemocné, seniory, jakož i pro lidi, jímž záleží na svém zdraví.

Teplá voda z vodovodu je stejně kvalitní jako voda studená          -není to pravda

Teplá voda se může vyrábět z pitné vody, avšak jejím ohřevem se narušuje mikrobiologická stabilita. Proto se nedoporučuje na přímou konzumaci, pouze na použití jako užitková voda.

U nás v Čechách máme kvalitní pitnou vodu, voda z vodovodu je po převaření automaticky neškodná a vhodná pro přípravu stravy pro kojence          -nemusí to být pravda

Předtím než se rozhodnete dát vodu z vodovodu vašemu kojenci, je vhodné dát si vodu otestovat. Jsou lokality, kde voda z vodovodu splňuje (s výjimkou obsahu chloru) i limity kojenecké vody. Avšak ve všeobecnosti jsou limity vody z vodovodu podstatně benevolentnější než limity kojenecké vody, jako příklad uvádíme následující porovnání:

kojenecká voda voda z vodovodu rozdíl
Dusičnany 10 mg/l 50 mg/l 5 násobek
Dusitany 0,02 mg/l 0,5 mg/l 25 násobek
Sodík 20 mg/l 200 mg/l 10 násobek
Chloridy 100 mg/l 100 mg/l
Fluoridy 0,7 mg/l 1,5 mg/l 2 násobek
Měď 0,2 mg/l 1 mg/l 5 násobek

Balená voda má přímo na etiketě uveden rozbor.

Balená voda se po otevření musí ihned zkonzumovat, jinak se zkazí          -není to pravda

Otevřená voda by se měla skladovat v chladu a temnu a spotřebovat cca do 3 dnů. Je důležité nepít přímo z láhve, ale nalévat vodu do poháru, sliny, ale také vzduch ji totiž mohou zbytečně kontaminovat a urychlit zkázu. V zájmu zachování kvality vody je ideální ji po otevření skladovat v ledničce.

Balené vody se mají skladovat ve tmě a v chladu          -je to pravda

Tma není nezbytnou podmínkou skladování, na etiketě se uvádí uchování v suchu a chladu a ochrana před přímým slunečním světlem, které by mohlo negativně působit na kvalitu zabalené vody. Proto je vhodné nenechávat vodu např. v létě v autě.

Materiál, který tvoří obal, je materiálem vhodným pro styk s potravinou a byl vyvinut pro tento účel – na ochranu a zachování osobitých vlastností balené vody – zároveň umožňuje konzumentovi mít ho neustále po ruce.

Při jeho skladování stačí dbát o to, aby se zabránilo dlouhodobému vlivu zmíněných faktorů.

Budete mít zájem:  Pulzující bolest hlavy – co ji způsobuje a jak na ni?

Aktualizováno dne 1. 12. 2014

Není voda jako voda | Prameny zdraví

Jak se má člověk zachovat při všech těch zprávách o znečištění životního prostředí těžkými kovy, nukleárním odpadem, syntetickými hnojivy, pesticidy, herbicidy apod.? A to už vůbec nemluvíme o špatném stavu vodovodní sítě. Není divu, že někteří lidé se bojí pít vodu, která teče z jejich vodovodního kohoutku.

Rubrika: Voda | Typ článku: Články

Jaké tedy existují alternativní zdroje pitné vody?Definice balených vod je přesně stanovena zákonem, který říká:

Balenou přírodní minerální vodou se rozumí zvláštní druh podzemní vody získaný z přirozených nebo uměle navrtaných schválených zdrojů minerální vody původní čistoty, s obsahem obvykle 1,0 g/1 a více rozpuštěných minerálních látek a dalších fyziologicky významných složek, vhodný jako nápoj. Mnohé minerální vody jsou i přirozeně perlivé, to znamená, že se nemusí sytit kysličníkem uhličitým. Protože v naší zemi je mnoho přírodních pramenů, bylo u nás vždy dobrým zvykem pít minerální vody.

Balenou kojeneckou vodou se rozumí vybraný druh kvalitní pitné vody z podzemního zdroje, určený pro přípravu stravy i nápojů kojenců a k trvalému přímému požívání dětmi a některými dalšími skupinami populace.

Balenou stolní vodou se rozumí vybraný druh kvalitní pitné vody z podzemního zdroje, vyhovující i podmínkám pro trvalé přímé užívání dětmi a některými dalšími skupinami populace s vybranými zdravotními potížemi. Balených stolních vod je na našem trhu celá řada, jako např. Dobrá voda, Aquila, Toma voda, Evian apod. Většinou se prodávají ve velkých 1,5litrových plastových lahvích v neperlivé či perlivé formě.

Balenou pitnou vodou se rozumí druh pitné vody určený ke spotřebě obyvatelstvem. Vybrané balené vody musí být čiré a bezbarvé; pouze přírodní minerální voda může být nejvýše slabě nažloutlá nebo se slabým zákalem či sedimentem.

Dále pak existuje:Destilovaná voda – je ze všech nejčistší. Všechny minerály byly odstraněny pomocí destilace nebo osmózy, což způsobuje její nevalnou chuť. Je to právě tvrdost vody způsobená přítomnými minerály, která vytváří charakteristickou chuť té či oné vody.

Filtry na dodatečnou úpravu pitné vody. Existují ve dvojí formě. Buď je filtr umístěn na kuchyňské lince v blízkosti dřezu a voda je do něj přivedena přepínačem umístěným na přívodu studené vody. Takový filtr prodává např. firma Dionela. Anebo si lze zakoupit malé filtry firmy Brita plněné aktivním uhlím, kterými se voda ve speciální nádobě profiltruje a zbaví některých nečistot.

Je balená stolní voda opravdu chutnější a bezpečnější než voda z kohoutku? Mnoho lidí o tom musí být přesvědčeno, protože tato voda jde na odbyt stále více a po celých kartonech.

Je třeba vědět, že voda připravovaná ve vodárnách musí splňovat velice přísná kritéria, aby mohla být distribuována do vodovodní sítě jako pitná a její rozdíl oproti balené stolní vodě (alespoň po stránce chemického složení) je malý. Je zde ale jeden problém.

Měkká voda proudící z kohoutků vodovodní sítě má své protivníky v řadách zdravotníků. Některé vědecké studie totiž prokázaly, že v oblastech zásobených jen měkkou vodou se zvýšil v důsledku její konzumace počet případů mozkové mrtvice a srdečního infarktu.

Jak tedy mohu zjistit, zda je voda z kohoutku v oblasti mého bydliště bezpečná?Existuje hned několik způsobů, jak můžete chránit sebe a svoji rodinu:

Kvalita pitné vody, která je distribuována do vodovodní sítě, je několikrát denně kontrolována výrobcem. Na každé Okresní hygienické stanici (OHS) nebo přímo u výrobce by vám na požádání měli poskytnout informace o kvalitě a tvrdosti pitné vody.

  • Pokud se domníváte, že dochází ke kontaminaci vody ve vodovodní síti, můžete napsat stížnost na OHS, která pak zařídí odebrání vzorku vody přímo v místě konečné spotřeby.
  • Pokud máte vlastní studnu, měli byste si ji nechat otestovat na OHS nebo v některé akreditované laboratoři, abyste měli jistotu, že voda, kterou pijete, je nezávadná.

Co mám dělat, když zjistím, že voda z mého vodovodního kohoutku je závadná?Pokud žijete v oblasti se závadnou pitnou vodou, jednou z možností je pořídit si účinný filtrační systém. Problém je v tom, že většina filtračních zařízení je dost drahá a vyžadují pravidelnou výměnu filtračních vložek. Jinak je nutné si kupovat vodu balenou.

Mnoho lidí vodu z kohoutku nepije z toho důvodu, že je chlorovaná. Když ale necháte vodu ve sklenici chvíli odstát, chlor se vypaří a tím se výrazně zlepší její chuť.

Mnozí lidé vyřešili své obavy tím, že jezdí k nejbližšímu prameni a vodu, kterou považují za zdravější, si pro krátkodobou spotřebu zajišťují tímto způsobem.

A co dusičnany? Slyšel jsem, že jejich vysoká koncentrace ve vodě může být dokonce smrtelná.To ano, ale pouze pro kojence nebo staré lidi.

Dusičnany jsou anorganické sloučeniny dusíku a jejich negativní působení spočívá v tom, že omezují schopnost krevního barviva – hemoglobinu – přenášet kyslík.

Této nemoci se říká methemoglobinémie a byla pozorována u kojenců, u kterých se k přípravě umělé výživy používala voda s vysokým obsahem dusičnanů.

Z toho důvodu se u nás prodává balená kojenecká voda z pramenů s nízkým obsahem dusičnanů. Mnohem významnějším zdrojem nezdravých dusičnanů v naší potravě jsou – ve srovnání s vodou – uzeniny nebo nadměrně hnojená zelenina. Proti působení dusičnanů se lze bránit dostatečným příjmem přírodních antioxidantů – betakarotenu, vitamínů C a E.

Počet přečtení: 4 480 Datum: 1. 1. 1970

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector