Každé očkování pojišťovna neplatí

Začíná 10. Evropský imunizační týden (20.-25. 4.), který každoročně připomíná význam očkování. Není proto od věci připomenout si právě dnes, jaké vakcíny jsou hrazené pojišťovnou a které si pacient musí hradit sám.

Dětská očkování nejsou vždy bezplatná

Princip úhrady očkovacích látek vychází z ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zde se uvádí, že hrazeny jsou léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví a také samotné toto očkování (tj. jejich aplikace).

Pravidelným očkováním přitom je očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, nákazám vyvolaným původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B (hexavakcínou), dále proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, proti virové hepatitidě B a u rizikových osob proti pneumokokovým nákazám a proti tuberkulóze.

Každé očkování pojišťovna neplatí

„Dětská očkování jsou zcela bezplatná, pokud dítě necháte očkovat stanovenými vakcínami. Jen ty jsou plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění; pojišťovna je hradí na základě smlouvy přímo distributorovi.

Pokud si vyberete v rámci pravidelných očkování jinou vakcínu, hradí pojišťovna jen její aplikaci, zatímco cenu vakcíny musíte zaplatit přímo očkujícímu lékaři, který ji pro vás objedná,“ uvádí Oldřich Tichý a pokračuje: „Jestliže lékař doporučí ze zdravotních důvodů rozložení očkování, tedy více aplikací dílčích vakcín, hradí pojišťovna jak cenu vakcín, tak i všechny vykázané výkony aplikace, bez ohledu na počet dávek. Podmínkou úhrady pojišťovnou jsou ale zdravotní důvody a tedy lékařská indikace tohoto postupu, což musí být zdůvodněno a zaznamenáno ve zdravotnické dokumentaci dítěte.“ 

Za chřipku a pneumokoka si připlatíte

Pacient, který si vybere jinou než hrazenou vakcínu, v některých případech neplatí její plnou cenu, jako u pravidelných dětských očkování, ale doplácí cenový rozdíl. Může tomu tak být u nepovinných očkování např. proti chřipce u rizikových osob, proti pneumokokovým infekcím (do 7.

 měsíce věku) nebo proti lidskému papilomaviru (pro dívky ve věku 13–14 let). U nich zákon uvádí, že pojišťovna hradí očkování a léčivé přípravky obsahující očkovací látky v provedení nejméně ekonomicky náročném.

Když si pojištěnec zvolí jinou, dražší vakcínu, uhradí přímo lékaři cenový rozdíl; pojišťovna uhradí jen částku odpovídající ceně ekonomicky nejméně náročné varianty.

Zdroj: VZP ČR

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA: Očkování proti chřipce a pneumokokům letos u seniorů

Každé očkování pojišťovna neplatí

OTÁZKA TÝDNE:

Budu mít jako senior zase na podzim nárok na bezplatné očkování proti chřipce a pneumokokům, když jsem se nechal očkovat loni? Nebo dostanu alespoň příspěvek od VZP?

ODPOVĚĎ:

Očkování proti chřipce bývá vhodné spojit s očkováním proti pneumokokovým infekcím, zejména u starších a nemocných osob.

Zatímco ale proti chřipce je nutno očkovat každoročně, protože vakcína se pro každou novou sezonu mění podle toho, jaký typ chřipkových virů je očekáván, proti pneumokokovým infekcím se dospělí očkují jen jednou.

Očkování proti pneumokokům tedy znovu absolvovat nebudete a očkování proti chřipce budete mít jako senior nad 65 let opět hrazené. Úhrada z veřejného zdravotního pojištění je stanovena na 297,74 Kč a pokrývá cenu vakcíny VAXIGRIP TETRA.

Na INFLUVAC TETRA bude malý doplatek. Aplikaci vakcíny hradí v obou případech pojišťovna. Na doplatek rozdílové částky mezi úhradou od pojišťovny a cenou vakcíny nelze čerpat příspěvek od VZP, ten dostanou jen pojištěnci, kteří si platí očkování sami.

Proti pneumokokovým infekcím se očkování pojištěnců nad 65 let věku v současné době provádí vakcínou PREVENAR 13 a u ní doposud nebyla stanovena potřeba přeočkování. Vloni vám nepochybně byla aplikována právě tato vakcína.

Jen u osob v minulosti očkovaných polysacharidovou vakcínou PNEUMO 23 se doporučuje přeočkování aplikací jedné dávky konjugované vakcíny PREVENAR 13, a to nejdříve za 5 let od předchozí aplikace vakcíny PNEUMO 23.

V takovém případě pojišťovna hradí i toto přeočkování, jde-li o pojištěnce nad 65 let.

Ve věku nad 65 let mají všichni pojištěnci nárok na hrazené očkování jak proti chřipce, tak proti pneumokokovým infekcím. Vedle toho mají nárok na úhradu z veřejného zdravotního pojištění také zákonem určené rizikové skupiny bez věkového omezení.

Očkování proti chřipce i pneumokokovým infekcím (a také proti invazivním meningokokovým infekcím a invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b) je hrazeno u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny, pojištěnců po transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými imunodeficity, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci. Očkování proti chřipce je hrazeno ještě u dalších zákonem stanovených skupin osob: jsou to pacienti po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, pacienti, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným diabetem nebo onemocněním srdce a cév, dýchacích cest či ledvin, a dále osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory apod.

Příspěvek z fondu prevence VZP na očkování je vždy určen jen pojištěncům, na které se nevztahuje možnost úhrady daného očkování z veřejného zdravotního pojištění. Proto musí k žádosti doložit čestné prohlášení, že očkování v jejich případě není hrazeno.

Na očkování proti chřipce je příspěvek až 200 Kč poskytován dětem a dospělým do 65 let, na očkování proti pneumokokovým nákazám až 500 Kč dospělým ve věku od 50 do 65 let. Žádost je třeba podat do 30. 11.

2020, spolu s platebními doklady, které v den podání žádosti nejsou starší než 3 měsíce, dokladem o aplikaci (např. očkovací průkaz) a zmíněným čestným prohlášením.

Všechny potřebné informace k čerpání příspěvků najdete na stránkách www.vzp.cz/vyhody.

(tzvzp)

Komentáře

komentářů

Očkování proti chřipce a pneumokokům letos u seniorů – VZP ČR

Budu mít jako senior zase na podzim nárok na bezplatné očkování proti chřipce a pneumokokům, když jsem se nechal očkovat loni? Nebo dostanu alespoň příspěvek od VZP?

Očkování proti chřipce bývá vhodné spojit s očkováním proti pneumokokovým infekcím, zejména u starších a nemocných osob.

Zatímco ale proti chřipce je nutno očkovat každoročně, protože vakcína se pro každou novou sezonu mění podle toho, jaký typ chřipkových virů je očekáván, proti pneumokokovým infekcím se dospělí očkují jen jednou.

Očkování proti pneumokokům tedy znovu absolvovat nebudete a očkování proti chřipce budete mít jako senior nad 65 let opět hrazené. Úhrada z veřejného zdravotního pojištění je stanovena na 297,74 Kč a pokrývá cenu vakcíny VAXIGRIP TETRA. Na INFLUVAC TETRA bude malý doplatek.

Aplikaci vakcíny hradí v obou případech pojišťovna. Na doplatek rozdílové částky mezi úhradou od pojišťovny a cenou vakcíny nelze čerpat příspěvek od VZP, ten dostanou jen pojištěnci, kteří si platí očkování sami.

Proti pneumokokovým infekcím se očkování pojištěnců nad 65 let věku v současné době provádí vakcínou PREVENAR 13 a u ní doposud nebyla stanovena potřeba přeočkování. Vloni vám nepochybně byla aplikována právě tato vakcína.

Jen u osob v minulosti očkovaných polysacharidovou vakcínou PNEUMO 23 se doporučuje přeočkování aplikací jedné dávky konjugované vakcíny PREVENAR 13, a to nejdříve za 5 let od předchozí aplikace vakcíny PNEUMO 23.

V takovém případě pojišťovna hradí i toto přeočkování, jde-li o pojištěnce nad 65 let.

Ve věku nad 65 let mají všichni pojištěnci nárok na hrazené očkování jak proti chřipce, tak proti pneumokokovým infekcím. Vedle toho mají nárok na úhradu z veřejného zdravotního pojištění také zákonem určené rizikové skupiny bez věkového omezení.

Očkování proti chřipce i pneumokokovým infekcím (a také proti invazivním meningokokovým infekcím a invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b) je hrazeno u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny, pojištěnců po transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými imunodeficity, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci. Očkování proti chřipce je hrazeno ještě u dalších zákonem stanovených skupin osob: jsou to pacienti po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, pacienti, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným diabetem nebo onemocněním srdce a cév, dýchacích cest či ledvin, a dále osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory apod.

Příspěvek z fondu prevence VZP na očkování je vždy určen jen pojištěncům, na které se nevztahuje možnost úhrady daného očkování z veřejného zdravotního pojištění.

Na očkování proti chřipce je příspěvek až 200 Kč poskytován dětem a dospělým do 65 let, na očkování proti pneumokokovým nákazám až 500 Kč dospělým ve věku od 50 do 65 let.

Všechny potřebné informace k čerpání příspěvků najdete na stránkách www.vzp.cz/vyhody.

Očkování proti koronaviru bude hrazeno z pojištění a nebude povinné, rozhodl Senát. Rozhodly dva hlasy

Kde se nacházíte: iROZHLAS.cz / Zprávy z domova | Související témata: očkování Evropská unie koronavirus senát koronavirus Česko

Senát normu schválil beze změn po obsáhlé debatě rozdílem pouhých dvou hlasů.

Vakcíny zakoupí stát na základě objednávky Evropské unie, první dodávka se očekává za dva týdny. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by první očkovací látky měly být schváleny Evropskou lékovou agenturou 21. prosince a do konce roku by se do Česka mělo dostat prvních 9750 dávek.

Lidé se budou moci podle ministra nechat očkovat ve dvou stovkách očkovacích centrech ve zdravotnických zařízeních. Jejich kapacita bude zhruba 300 očkovaných denně.

Stavění zvláštních očkovacích center nebude podle Blatného nutné vzhledem k postupné distribuci vakcíny. Očkovací centra navíc doplní praktičtí lékaři.

Očkování všech obyvatel by mohlo stát až pět miliard korun, pokud by byly nutné dvě dávky.

Blatný: První vakcíny proti covidu by mohly do Česka dorazit mezi svátky. Očkovat se začne neprodleně

Číst článek

Lékař nebo očkovací centrum od zdravotní pojišťovny dostane za aplikaci vakcíny 223 korun jako za každé jiné očkování. Návrh zákona předpokládá i odškodnění za případnou újmu způsobenou očkováním. Postupovat se má podle zákona o náhradách za újmu při povinných očkováních.

Senátoři se přeli o to, zda má být spolu s výslovnou dobrovolností očkování uzákoněn zákaz diskriminace neočkovaných lidí například na trhu práce.

Požadovala to zejména ODS s ohledem na to, že povinnost očkování by mohla být zavedena dodatečně na základě zákona o zdraví lidu. Posílilo by to důvěru lidí. „Vládní opatření jsou zdrojem nedůvěry.

Někdy jsou postavené způsobem, který není rovným přístupem ke všem postiženým koronavirovou krizí,“ uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Budete mít zájem:  Vitamíny Pro Děti V Sirupu?

Klub Starostů byl v názoru na uzákonění dobrovolnosti a zákazu diskriminace rozdělen. Ondřej Šimetka by to přivítal s ohledem na to, že protiepidemická „opatření vlády jsou nelogická, často se mění a lidé z nich už mají srandu“. Jan Sobotka poznamenal, že se bude cítit být diskriminován lidmi, kteří se očkovat nenechají.

Základní informace o koronaviru →

Další články

Nejčtenější

Koronavirus, MS hokej 2021, Parlamentní volby 2021, Výsledky voleb v obcích, Film, Koronavirus v Česku, Statistika nehod, Můj rozhlas, Vinohradská 12, SK Slavia Praha, Petra Kvitová, Euro 2020, Počasí, Miloš Zeman, Andrej Babiš, Seznam ministrů, Zprávy z domova, Zprávy ze světa, Datová žurnalistika, SPORT – rychlé zprávy, Fotbal online, Hokej online, KLDR, Předvolební průzkumy, Afghánistán, Rychlé sportovní zprávy, Gabriela Koukalová, Sýrie, Bramborový salát, Bitcoin, Ester Ledecká, EURO 2020, ZŠ Plynárenská Teplice, Sucho, Izrael, Real Madrid, Kim Čong-un, Donald Trump, Nemocnice na Bulovce, Andrea Vrbovská, Tomáš Horáček, Zuzana Čaputová

Doporučujeme

Aktuality v očkování

Podle novelizace Zákona 48/1997 ve znění pozdějších předpisů, § 30 je od 1.5.2020 nově hrazeno očkování

 • proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku, a
 • skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života.

Jedná se o vakcíny Bexsero (očkovací schéma 2+1) a Nimenrix (schéma 1+0).

Podmínkou úhrady z veřejného zdravotního pojištění je, aby 1. dávka vakcíny Bexsero byla aplikována do dovršení 6. měsíce věku, platí tedy:

 a) každá dávka očkovací látky proti Men B aplikována po 1. 5. 2020, při současném splnění podmínky zahájení tohoto očkování do 6 měsíce věku dítě, bez ohledu na to, zda bylo zahájeno po nebo před účinností této novely, bude hrazena z prostředků v.z.p;

 • a zároveň
 • b) dávky očkovací látky proti Men B, které byly aplikovány před účinností zákona, nebudou ze zdravotního pojištění zpětně propláceny
 • Pokud rodiče nechali děti očkovat před novelizací zákona, mohou nárokovat příspěvek na vakcínu ve výši do 1500 Kč z fondu preventivních programů.

21. 5. 2019 – Aktualizace – očkování proti chřipce – vakcíny

Oproti roku 2018 jsou hrazeny ještě další dvě očkovací látky – viz níže. Podmínky úhrady očkování proti chřipce se nemění.

 1. a) úhrada očkovacích látek se provádí dle platného číselníku LEKY. Pojišťovna hradí za 1 dávku
 2. 0214978 FLUARIX TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML II : 249,79
 3. 0207170 INFLUVAC INJ SUS ISP 1X0,5ML+J : 154,68
 4. 0229653 INFLUVAC INJ SUS ISP 1X0,5ML+J : 154,68
 5. 0225792 INFLUVAC TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML+J : 250,00
 6. 0100085 VAXIGRIP INJ SUS 1X0,5ML+PJ : 170,44
 7. 0100084 VAXIGRIP INJ SUS 20X(0,5ML+PJ) : 150,12
 8. 0131426 VAXIGRIP TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML+J : 250,00
 9. 0131428 VAXIGRIP TETRA INJ SUS ISP 20X0,5ML+20J : 250,00
 10. 0231888 INFLUVAC TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML+J : 250,00

b) Uvedené částky se vztahují k jedné dávce. Ceny za 1 dávku se liší v závislosti na obchodované ceně celého balení.

 

14. 11. 2018 – Aktualizace – výpadek očkovací látky Boostrix Polio

ČPZP si dovoluje vás informovat, že v souvislosti se zpožděním dodávky očkovací látky Boostrix Polio (přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně) dochází v ČR ke kratičkému výpadku v dodávkách této očkovací látky k lékařům, a to v rozsahu cca. 2 týdnů.

S ohledem na zásoby této očkovací látky v ordinacích a na skutečnost, že daná očkovací látka je očkována v rozmezí 12ti měsíců (mezi 10. a 11. rokem věku dítěte), nedojde k jakémukoli ohrožení dodržení očkovacího kalendáře.

15. 9. 2018 – Aktualizace – očkování proti tetanu

1. Pravidelné očkování proti tetanu co 10-15 let (úhrada vakcíny distributorovi)

Výkon 02105 + vakcína v nulové hodnotě, 1 balení, dg Z235, očkuje PL nebo PLDD

Vakcíny: 0208575 Vacteta – ÚHR2 !!!příznak zvýšené úhrady = LZVL=“Z“

 • nebo do vyčerpání zásob nebo ukončení expirace 0083443 Tetavax ( stupeň úhrady se nevykazuje)
 • 2. Očkování proti tetanu při poranění a před operacemi GIT (úhrada vakcíny očkujícímu PZS):
 • Výkon 02125 + vakcína (úhrada dle číselníku), dg Z235
 • Vakcína: 0208575 Vacteta (stupeň úhrady se nevykazuje, automaticky naskočí ÚHR1)

CAVE!!! Vacteta má dvojí úhradu:

 1. v rámci preventivního očkování (výkon 02105, úhrada distributorovi) je nutno vykázat stupeň úhrady ÚHR2 (příznak zvýšené úhrady = LZVL=“Z“)

 2. v rámci očkování při poranění (výkon 02125) se stupeň úhrady nevykazuje

Pozn.: od 1. 9. 2018 již nelze při aplikaci OL 0208575 VACTETA vykazovat kód ZULP 9999914, ale je nutné vykázat standardní kód 0208575

15. 9. 2018 – Aktualizace – očkování proti virové hepatitidě B

Pravidelné očkování proti VHB – s úhradou vakcíny distributorovi

Výkon 02105 + vakcína v nulové hodnotě, 1 balení, dg Z246, indikace následující:

 1. očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek ( 1. dávka na porodnici do 24 hod. po narození, dál se pokračuje v 6 týdnech hexavakcínou   CAVE: při hospitalizaci nelze vykázat výkon očkování, vykazuje se pouze vakcína k ošetřovacímu dni): vakcína 0103070 Engerix B10

 2. očkování kojenců a batolat v rámci očkovacího kalendáře v případě, že ze zdravotní indikace dítě nemůže být očkováno hexavakcínou a očkuje se kombinací vakcín: vakcína 0103070 Engerix B10

 3. doočkování dětí cizinců nebo dětí, které se přistěhovaly z ciziny a nebyly očkovány proti VHB: vakcína 0103070 Engerix B10 u dětí do 15 let včetně nebo 0103073 Engerix B20 u dětí ve věku 16-18 let. K úhradě očkování požadujeme předchozí schválení revizním lékařem – je nutné, aby očkující lékař před očkováním zaslal žádanku o úhradu.

 4. očkování osob, které mají být zařazeny do pravidelných dialyzačních programů: pouze vakcína 0028399 Fendrix

Zvláštní očkování proti VHB

Pojišťovna hradí výkon 02130, ZULP se nevykazuje, vakcínu hradí stát – nutno objednat u firmy Avenier na účet MZ ČR. Očkování hrazeno osobám, které

 1. pracují na pracovištích uvedených v § 16 odst. (1) Vyhlášky, pokud jsou činné při vyšetřování a ošetřování fyzických osob, o něž mají pečovat,

 2. jsou činné v nízkoprahových programech pro uživatele drog,

 3. jsou v úzkém a pravidelném kontaktu s nemocným s virovou hepatitidou B nebo nosičem HBsAg,

 4. jsou dosud neočkovány a nově přijaty do domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo domovů se zvláštním režimem,

 5. jsou vystaveny rizikové expozici biologického materiálu,

 6. studují na lékařské fakultě nebo zdravotnické škole, a u studujících připravovaných na jiných vysokých školách, než jsou lékařské fakulty, pro činnosti ve zdravotnických zařízeních při vyšetřování a ošetřování nemocných, u studujících na středních a vyšších odborných sociálních školách připravovaných pro činnosti v zařízeních sociálních služeb při vyšetřování a ošetřování fyzických osob přijatých do těchto zařízení,

 7. poskytují terénní nebo ambulantní sociální služby,

 8. jsou nově přijaty jako příslušníci Vězeňské služby České republiky,

 9. jsou zařazeny do rekvalifikačních kurzů a zajišťují péči a ošetřování osob v zařízeních sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních, nebo

 10. manipulují ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb s nebezpečným odpadem.

Očkování se neprovede u fyzické osoby s prokazatelně prožitým onemocněním virovou hepatitidou B, u fyzické osoby s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr a u fyzických osob, které byly prokazatelně očkovány proti virové hepatitidě B.

15. 9. 2018 – Aktualizace – očkování proti spalničkám

Zvláštní očkování proti spalničkám

Pojišťovna hradí výkon 02130, ZULP se nevykazuje, vakcínu hradí stát – nutno objednat u firmy Avenier na účet MZ ČR.

 1. očkování se provede aplikací jedné dávky očkovací látky u fyzických osob, které jsou nově přijímány do pracovního nebo služebního poměru na pracovišti infekčním nebo dermatovenerologickém.
 2. očkování se neprovede u fyzické osoby s prokazatelně prožitým onemocněním spalničkami a u fyzické osoby s pozitivním titrem IgG protilátek proti viru spalniček.

15. 9. 2018 – Aktualizace – očkování proti HPV

Očkování je hrazeno dívkám i chlapcům, pokud bylo započato od dovršení 13 do dovršení 14 let věku.

Výkon 02125 + vakcína v úhradě dle aktuálního číselníku.

Vakcíny : plně hrazen Cervarix – aktuálně   1.765,79 Kč, doplatkové vakcíny Silgard, Gardasil a Gardasil 9 – hrazeny do výše ceny Cervarixu. Gardasil je náhradou za Silgard, jehož dodávky byly ukončeny, obě vakcíny mají stejné složení.

Očkuje praktický lékař pro děti a dorost nebo dětský gynekolog, který vakcínu nakoupí a následně spolu s výkonem očkování vykáže pojišťovně. Vakcínu nelze předepsat k úhradě na recept.

VZP: Úhrada očkování proti chřipce

Jak to bude letos na podzim s úhradami očkování proti chřipce?

ODPOVĚĎ:

Pro ochranu před chřipkou je třeba absolvovat očkování každoročně, nejlépe už na podzim ještě před začátkem chřipkové sezóny. Očkování proti chřipce patří mezi očkování nepovinná, některé skupiny pojištěnců ho ale mohou mít hrazené z veřejného zdravotního pojištění (vakcínu i aplikaci).

Jsou to senioři nad 65 let a další zákonem vyjmenované skupiny zdravotně oslabených a rizikových pojištěnců (viz dále). Ti všichni by měli možnosti bezplatného očkování využít, protože chřipka právě u nich může mít závažné komplikace, může vést ke zhoršení jejich základního onemocnění nebo je i ohrozit na životě.

Očkování provádějí hlavně praktičtí lékaři.

U lékaře tito pojištěnci neplatí nic, pokud si nechají aplikovat vakcínu, kterou pojišťovny plně hradí (do výše ekonomicky nejméně nákladné varianty, tj. nyní do výše 250 Kč). Která konkrétní vakcína je a která není plně hrazená, se může měnit.

Vychází to totiž z rozdílu aktuálních cen jednotlivých vakcín a výše jejich úhrad pojišťovnou, což určuje Státní ústav pro kontrolu léčiv.

V sezóně 2019–2020 jsou k dispozici čtyřvalentní vakcíny INFLUVAC TETRA a VAXIGRIP TETRA, přičemž plně hrazené (částkou do 250 Kč) je kterákoli z nich.

Skupiny pojištěnců, kterým zdravotní pojišťovny očkování proti chřipce hradí, jsou stanovené zákonem o veřejném zdravotním pojištění. První jsou všichni pojištěnci nad 65 let věku. Další pak pacienti po odstranění sleziny nebo po transplantaci krvetvorných buněk.

Budete mít zájem:  Vyzrajte na alergickou rýmu!

Třetí skupinou jsou pacienti, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest nebo ledvin nebo diabetem. Nikoli tedy např. každý diabetik, ale jen ti se závažným onemocněním, kteří mají nasazené léky.

Čtvrtou skupinou jsou osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Očkování proti chřipce je podle zákona hrazeno i několika rizikovým skupinám pacientů, které mají navíc hrazené též očkování proti pneumokokovým infekcím, invazivním meningokokovým infekcím a invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b.

Jedná se o pojištěnce s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny, pojištěnce po transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnce se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, a pojištěnce po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

Ostatní zájemci si očkování proti chřipce musí zaplatit. Pojištěnci VZP na něj mohou získat příspěvek z fondu prevence ve výši 150 Kč. O příspěvek z prostředků fondu vyčleněných na rok 2019 je nutno požádat do 30. 11. 2019.

Pokud byste do té doby očkování nestihli, uschovejte si platební doklady, abyste je mohli uplatnit v příštím roce. Informace o příspěvcích vyhlášených pro rok 2020 a podmínkách jejich čerpání včas najdete na stránkách www.vzp.cz/vyhody a očkování mezi nimi jistě nebude chybět.

Připomínáme ještě, že očkování proti chřipce bývá vhodné spojit i s očkováním proti pneumokokovým infekcím, zejména u starších a nemocných osob.

Z dospělých ho mohou mít hrazené z veřejného zdravotního pojištění výše zmíněné rizikové skupiny pacientů plus všichni pojištěnci nad 65 let.

Pojištěnci VZP, na které se možnost úhrady nevztahuje, mohou na toto očkování dostat příspěvek až 500 Kč z fondu prevence, pokud jim je mezi 50 a 65 lety. I zde platí pro podání žádosti termín do 30. 11. 2019.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE. Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

chřipka , očkování , VZP , úhrada , TZ

autor: Tisková zpráva

 • Obecné informace k očkování

Ke každému očkování je potřeba se dostavit zdravý. Pokud si nejste jisti, jestli se očkování můžete podrobit, kontaktujte nás prosím, rádi Vám poradíme.

   Po očkování je nutné v ordinaci, respektive v čekárně, 30 minut počkat, kvůli možnému výskytu nežádoucí reakce ihned po očkování. Po 30 minutách Vám překontrolujeme místo vpichu a pokud se budete cítit v pořádku, můžete odejít.

  V den aplikace a alespoň 3 dny po aplikaci očkování se doporučuje dodržovat režim bez zvýšené fyzické zátěže – nepodávat velké sportovní výkony, nesaunovat se, nekonzumovat větší množství alkoholických nápojů. Po aplikaci chřipkové a pneumokokové vakcíny je vhodné vyhnout se místům s velkým kolektivem lidí.

  Pokud místo vpichu oteče a bolí, přiložte si chladivý obklad a v ruce nic těžkého nenoste. Bude-li bolest a otok přetrvávat delší dobu (déle než 3 dny), kontaktujte nás, společně problém vyřešíme.

 • Odstup od jakéhokoliv předchozího očkování musí být minimálně 2 týdny.
 • Cena očkovací látky se řídí platnými ceníky lékáren nebo distributorů vakcín.
 • Cena aplikace jakékoliv jedné dávky vakcíny je 100kč.

Očkování i jeho aplikace je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Na očkování nezveme, ale při preventivních prohlídkách, na které je vhodné se každé dva roky dostavit, platnost očkování kontrolujeme.

Přeočkování – platnost očkování se prodloužila u pacientů do 50ti let na 15 let. Po 50 roce života, trvá platnost očkování 10 let. Pokud je doba od posledního očkování delší, přeočkovává se 3 dávkami (druhá dávka 6 týdnů po první dávce a třetí dávka za 6 měsíců po druhé dávce)

 1. Překontrolujte si prosím platnost očkování proti TETANU, rádi Vám tuto informaci poskytneme a také Vám nalepíme datum platnosti na kartičku zdravotní pojišťovny.
 2. Lidé nad 65 let, pacienti se závažnými onemocněními srdce, cév, dýchacích cest či ledvin, pacienti po splenektomii a s dalšími závažnými nemocemi, mají očkování proti chřipce i jeho aplikaci hrazenu zdravotní pojišťovnou.
 3.    Ostatní pojištěnci si vakcínu i její aplikaci hradí u lékaře a podle momentální nabídky zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěni, mohou o její proplacení požádat.

  Vakcíny objednáváme v září, proto pokud máte o aplikaci chřipkové vakcíny zájem, je vhodné si vakcínu nezávazně objednat v naší ordinaci dříve, abychom zhruba věděli, kolik vakcín máme mít pro naše pacienty k dispozici. Další možností je si vyzvednout v ordinaci recept a vakcínu si koupit v lékárně.

Přeočkování –  provádí se každý rok.

Orientační cena vakcíny je 150 kč.

 • Očkování proti pneumokovým infekcím (bakterie sptreptokokus pneumonie, způsobující zánět středního ucha, zápal plic, zánět mozkových blan)

První očkování se provádí ve zvolený den, přeočkování vždy za 3 – 5 let.

10/2015 – Všeobecná zdravotní pojišťovna oznamuje, že hradí nepovinné očkování proti pneumokokovým infekcím pro pojištěnce starší 65 let včetně očkovací látky. Pro dospělé očkování se používá vakcína Prevenar 13 (s doplatkem pro pacienta) a Pneumo23.

Pojištěnec, který si zvolí nákladnější očkovací látku, doplatí rozdíl v ceně mezi zvolenou variantou a nejméně nákladnou, variantou u svého lékaře.

Pojištěnci, kteří spadají do pravidelného povinného očkování proti pneumokokovým nákazám dle platné Vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem,  např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory, se i nadále na úhradě očkování nepodílí.

Výkon očkování včetně očkovací látky je v tomto případě  plně hrazen zdravotní pojišťovnou, zde neplatí věková hranice 65 let, doplatek na nákladnější vakcínu je nutno uhradit pacientem.

Orientační cena vakcíny Pneumo 23 – 480 Kč.

Orientační cena vakcíny Prevenar 13 – 1500 Kč.

 • Očkování proti klíšťové encefalitidě (infekčnímu zánětu mozku, způsobeným infikovaným klíštětem)

Očkování ani jeho aplikace není hrazena zdravotní pojišťovnou, pojišťovny dle své aktuální nabídky pouze částečně na vakcínu přispívají. Vakcínu lze objednat na žádost pacienta přímo k nám do ordinace, nebo je možné vyzvednout si recept a vakcínu zakoupit v lékárně.

  Nejvhodnější doba k aplikaci očkování jsou zimní měsíce, kdy je výskyt klíšťat nejnižší. Aplikují se 3 dávky. Druhá dávka se aplikuje za 1 – 3 měsíce po první dávce, třetí dávka za 5 – 12 měsíců po druhé dávce.

Pokud se vakcína aplikuje v teplém období roku, postupuje se podle zrychleného schématu, kdy se druhá dávka aplikuje po 14 dnech od první dávky a 3 dávka za 6 – 12 měsíců po druhé dávce.

První přeočkování se provádí po 3 letech od podání třetí dávky. Další přeočkování se provádí po 3 až 5 letech. Bez ohledu, zda byly první 3 dávky aplikované v základním nebo zrychleném schématu. Lidé starší 60 let by neměli překročit interval přeočkování 3 roky.

  Orientační cena vakcíny je 700 – 800 kč.

 • Očkování proti hepatitidě (žloutence) A a B
 • Vakcína pro dospělé není hrazena zdravotními pojišťovnami.
 •  Očkuje se třemi dávkami v následujícím rozestupu: druhá dávka se aplikuje za 1 měsíc po první dávce, třetí dávka se aplikuje za 6 měsíců po první dávce.
 •  Existuje i zrychlené očkovací schéma, kdy se očkuje v rozestupu: první dávka ve zvolený den, druhá dávka za 7 dní, třetí dávka se aplikuje za 21 dní po první dávce a čtvrtá dávka se aplikuje za 12 měsíců po první dávce.
 • Nepřeočkovává se.
 • Orientační cena jedné dávky je 1800kč.
 • Očkování proti dalším infekčním nemocem

Informace o Očkování proti dalším infekčním onemocněním Vám rádi podáme přímo v ordinaci, nebo je pro Vás zjistíme v očkovacích centrech.                                                                     

 • Tyto údaje mají pouze informativní charakter

                                                                                     Zdroj : http://www.ockovacicentrum.cz/ 

Příspěvky zdravotních pojišťoven

V případě, že očkování hradíte platebními poukázkami (Sodexo, Ticket, atd.) a je to uvedeno na platebním dokladu, doporučujeme ověření proplacení příspěvků ZP za takto uhrazené služby ve Vaší zdravotní pojišťovně, resp. na konkrétní pobočce.

nemoc výše příspěvku omezení
Chřipka až 200 Kč děti i dospělé osoby do 65 let
Klíšťová encefalitida  500 až 700 Kč děti 700 Kč, dospělí od 18 let 500 Kč
Žloutenka typu A+B až 500 Kč děti do 18 let – žloutenka typu A, od 18 let příspěvek na A, B nebo kombinovanou vakcínu A+B
Meningokokové nákazy* 800 až 1 500 Kč děti do 18 let (různé částky dle vakcíny)
Žloutenka A, B nebo kombinace A+B pro dobrovolné hasiče až 1 000 Kč pro členy HZS ČR JPO II a JPO III
Rotavirové nákazy až 500 Kč pro děti do 1 roku
Pneumokokové nákazy až 500 Kč určeno dospělým ve věku od 50 do 65 let
Spalničky až 500 Kč určeno dospělým od 25 do 50 let 

* Příspěvek lze čerpat v případě, že nestihnete využít bezplatné očkování v zákonem vymezených termínech. 

U některých příspěvků je třeba k žádosti doložit čestné prohlášení. Čestná prohlášení a aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete na webu VZP.

nemoc výše příspěvku omezení
Příspěvek na komerční očkování pro děti až 1 000 Kč do 18 let 
Příspěvek na komerční očkování pro dospělé až 500 Kč od 18 let
Očkování proti papilomaviru až 1 500 Kč pro osoby ve věku 14 – 18 let podle doporučení lékaře

K čerpání příspěvku je třeba vyplnit žádost. Žádost a aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete na webu VOZP.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

nemoc výše příspěvku omezení
Příspěvek na komerční očkování pro děti 1 500 Kč do 17 let včetně
Příspěvek na komerční očkování pro dospělé 1 000 Kč od 18 let

Aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete na webu ČPZP.

nemoc výše příspěvku další možnosti
Příspěvek na komerční očkování pro děti i dospělé 1 000 Kč Žádat o příspěvek můžete čerpat přes kupon na očkování a také prostřednictvím kreditů ve VITAKARTĚ.
Očkování proti chřipce až 500 Kč Žádat o příspěvek můžete čerpat přes kupon na očkování a také prostřednictvím kreditů ve VITAKARTĚ.

 Aktuální znění podmínek a pokyny pro čerpání příspěvků na očkování naleznete na webu OZP.  

Budete mít zájem:  Spánková Apnoe U Kojenců Příznaky?
nemoc výše příspěvku omezení
Příspěvek na komerční očkování pro dospělé až 1 000 Kč od 19 let
Příspěvek na komerční očkování pro děti až 1 500 Kč do 18 let včetně

 Aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete na webu ZPMV ČR.

nemoc výše příspěvku omezení
Chřipka až 400 Kč do 65 let na jednu dávku
Klíšťová encefalitida  až 1 500 Kč bez věkového omezení, 500 Kč na každou dávku
Hepatitida až 800 Kč bez věkového omezení, 1x za rok po doložení ukončení očkovacího schématu
Meningokokové nákazy * až 3 000 Kč bez věkového omezení, 1 000 Kč na jednu dávku
Rotavirové nákazy až 3 000 Kč kojenci do 1 roku, 1 000 Kč na každou dávku, po ukončení očkovacího schématu
HPV infekce až 4 000 Kč od 12 do 18 let, 1x za rok po ukončení očkovacího schématu, vyjma pojištěnců, kteří věkem 13 – 14 let spadají do očkování hrazeného dle platné legislativy
HPV infekce až 800 Kč do 45 let, na očkování pro ženy, u kterých bylo zahájeno očkování do 6 měsíců po konizaci děložního čípku pro prekancerózu, po ukončení očkovacího schématu v roce 2020, po schválení revizním lékařem ZPŠ
Pásový opar až 1 000 Kč osoby nad 50 let, 1x za rok na jednu dávku
Balíček ostatních očkování až 1 000 Kč na očkování výše neuvedené, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, nebo nesplňují uvedené podmínky

* Příspěvek lze čerpat v případě, že nestihnete využít bezplatné očkování v zákonem vymezených termínech.

Aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete na webu ZPŠ.  

nemoc výše příspěvku omezení
Příspěvek na komerční očkování do 1 000 Kč pro děti i dospělé
Klíšťová encefalitida až 2 000 Kč bez věkového omezení, mimo roční limit 1 000 Kč*
Očkování proti HPV do 4 000 Kč dívkám a ženám od 12 do 30 let, chlapcům od 12 do 18 let, dle podmínek

* Platí od 2. 2. do 30. 4. 2021. Podmínkou je předložení dokladů k proplacení v dubnu, tedy od 1. 4. do 30. 4. 2021.

Aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete na webu RBP.

Informace jsou aktuální k 1. březnu 2021. Uvedené příspěvky mají pouze informativní charakter. Aktuální znění podmínek si ověřte u svojí pojišťovny.  

Horší infekce, nebo injekce? Co stojí očkování

Pomocí očkování se podařilo ze světa téměř vymýtit některé nebezpečné nemoci jako například pravé neštovice. Ve vyspělých zemích téměř vymizela také dětská obrna nebo spalničky.

Pokud je v dané lokalitě proočkováno 90 procent obyvatel, nehrozí při individuálním výskytu nemoci šíření nákazy.

Nutno říci, že i díky nařizovanému očkování, v jehož tradici Česká republika pokračuje, je proočkovanost u nás vysoká a výskyt nebezpečných nakažlivých chorob ve srovnání s jinými zeměmi poměrně nízký.

Ač se nám to nemusí líbit, v Česku jsou některá očkování povinná. Nad tím, zda je taková povinnost významným omezením svobody občana, nebo naopak chrání většinu společnosti před důsledky nezodpovědnosti některých jedinců, by se dalo dlouze diskutovat.

Tedy – dlouze se diskutuje: dohodnout se nemohou nejen laičtí zastánci a odpůrci povinného očkování, ale často ani sami lékaři. Většina odborníků by ale přece jen hlasovala pro vakcinaci. Svou svobodnou vůli si pak můžete užít na celé řadě nepovinných doporučovaných očkování.

Při jejich volbě pak hraje roli mnoho faktorů: Osobní zkušenost, hloubka vašich zdravotnických znalostí, to, zda máte víru spíše v alternativní než západní medicínu. A významnou roli může hrát také finanční situace.

Očkovací kalendář

Pro děti je platný takzvaný očkovací kalendář povinných vakcinací, ty hradí stát. Pro dospělé v něm zůstalo jen očkování proti tetanu.

Dále pak můžete děti nechat očkovat proti dalším nákazám nepovinně, některá z těchto očkování stát hradí také nebo na ně přispívá.

U povinných očkování hradí stát pouze určitý typ vakcíny, a proto když pro své dítě zvolíte vakcínu jinou (např. podle názoru vašeho pediatra šetrnější), zaplatíte ji sami.

V prvních měsících života má děťátko poměrně plný diář a pro samá očkování neví, kam dřív skočit. S postupem času se intervaly mezi jednotlivými dávkami prodlužují až na několikaleté odstupy.

Schválně, kdo si pamatuje svou poslední protitetanovku? Právě u očkování proti tetanu se nově přeočkovává až po 15 až 20 letech (dříve po 10 až 15 letech), tak si nezapomeňte zapsat upomínku do mobilu – třeba budou za 20 let mobily, jaké známe dnes.

Než se dítě poprvé samo rozběhne po bytě, mělo by za lékařské asistence jeho tělo začít produkovat protilátky proti deseti různým nebezpečným chorobám.

Je to tuberkulóza, záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophylem influenzae typu B, spalničky, zarděnky a příušnice.

Mimo to můžete jeho imunitní systém seznámit s původci pneumokokových infekcí (hradí stát), rotavirových infekcí nebo planých neštovic (tady si budete muset připlatit). Termíny očkování jsou orientační a závisí na momentálním i dlouhodobém zdravotním stavu dítěte.

Přesné informace by vám měl vždy dát pediatr. Většinou se očkuje několik nemocí zároveň v jedné vakcíně, u dětí s určitými zdravotními problémy se může očkování rozložit do více dávek. Každopádně je to vždy běh na dlouhou trať.

Doporučená očkování

Nákaza Počet dávek Orientační cena za jednu dávku (vč. aplikace)
Chřipka 1 200–300 Kč
Klíšťová encefalitida 3–4 750–800 Kč
Meningokokové nákazy 1 700–1800 Kč
Rakovina děložního čípku* 3 2000–3500 Kč
Plané neštovice 2 1700 Kč (izolovaně) – 2300 Kč (v kombinaci se spalničkami, zarděnkami a příušnicemi).
Pneumokokové nákazy* 4 900 Kč
Vzteklina 4 600 Kč
Žloutenka typu A 2 1200–1400 Kč
*pro vybrané věkové skupiny je očkování hrazeno z veřejných prostředkůZdroj: weby očkovacích center

Pravidla určují pojišťovny

Pokud patříte mezi ty, kteří sebe a své děti dají raději očkovat, dobře si prostudujte nabídku své zdravotní pojišťovny. Všechny nabízejí v rámci svých preventivních programů příspěvky v různé výši pro děti i dospělé.

Některé jsou štědřejší, jiné méně, u všech však platí, že budete muset pečlivě dokazovat vynaložené prostředky. Samozřejmostí by proto mělo být uschovávání všech dokladů o zaplacení při nákupu očkovacích látek.

Pokud chcete například letos proplatit jednu dávku vakcíny proti klíšťové encefalitidě u VZP, budete si nejprve muset vyzvednout speciální voucher, do kterého si necháte potvrdit jak nákup, tak aplikaci očkovací látky. Musíte zakoupit a nechat si píchnout obě dávky do 31.

prosince 2013, teprve potom vám bude zpětně vyplacen příspěvek 750 korun. Obdobná pravidla mají i jiné pojišťovny.

Příspěvky zdravotních pojišťoven na očkování

Pojišťovna Příspěvek na očkování dětí Příspěvek na očkování dospělých Poznámka
Česká průmyslová zdr. pojišťovna (ČPZP) 1500 Kč (do 18 let) 1500 Kč
Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) 500–1000 Kč (do 26 let) 500 Kč Klíšťová encefalitida, žloutenka,meningokok, rotavir, plané neštovice, spalničky, příušnice, zarděnky, pneumokok, černý kašel, rakovina děl.čípku
Revírní bratrská pokladna (RBP) 500–1000 Kč(do 18 let) 300–1000 Kč 500kč na cestovatelská očkování
Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) 500 Kč2500 Kč pro dívky 14–19 let na očkování proti rakovině děložního čípku Hradí třetinu ceny vakcíny proti klíšťové encefalitidě
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) 500 Kč na očkování proti rotavirové nákaze 750kč na vakcínu proti klíšťové encefalitidě, 500kč na jakékoli nehrazené očkování v rámci programu „zdravá rodina“
Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA (ZPŠ) 300–1000 Kč, až 5000 Kč na očkování proti rakovině děložního čípku
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV) 300–500 Kč až 1250 Kč na očkování proti rakovině děložního čípku
Zdroj: weby zdravotních pojišťoven

Staré odcházejí, nové přicházejí

Zatímco některé nemoci u nás téměř vymizely a očkování proti nim pomalu pozbývá smyslu, jiné nemoci se svých vakcín dočkaly teprve nedávno a za jejich zařazení do seznamu státem hrazených očkování odborníci bojují jako lvi.

Úspěšní byli v tomto boji například u pneumokokových onemocnění (pneumokok způsobuje mimo jiné zápaly plic, záněty středního ucha i celkovou sepsi), nebo u očkování proti rakovině děložního čípku pro třináctileté dívky.

V budoucnu by lékaři rádi viděli mezi hrazenými očkováními také vakcínu proti rotavirové infekci (rotaviry způsobují úporné průjmy a zvracení a jsou nebezpečné hlavně pro děti do dvou let). Mezi úplné letošní novinky patří evropská registrace vakcíny proti nákaze způsobené meningokokem typu B.

Na druhé straně můžeme uvést například očkování proti tuberkulóze, od kterého se pozvolna upouští, vzhledem k nízkému výskytu nemoci v české populaci. Povinné zůstává jen pro rizikové skupiny obyvatel.

Exotická dovolená, exotické nemoci

Jak se chovat na zahraničních cestách, abyste si kromě suvenýrů a fotografií z dovolené nepřivezli také zdravotní komplikace? Záleží samozřejmě na tom, zda budete trávit čas ve stylu all inclusive, nebo se rozhodnete vychutnat exotiku na vlastní pěst.

Pokud jste spíš na první typ odpočinku a rozhodnete se za dovolenou zaplatit desetitisíce, pár stovek navíc za očkování proti žloutence už vám pravděpodobně rozpočet nezlikviduje. Obecně by tento typ dovolené měl být bezpečnější z hlediska zdravotních rizik.

Kdo ale turistická centra z duše nesnáší a chce poznat odlišné kultury zblízka, měl by si podrobně prostudovat rozšíření infekčních chorob po naší milé modré planetě. Očkování pak vynechá jen blázen nebo totálně nezodpovědný jedinec.

Některé země navíc očkování vyžadují a odmítnou vás bez něj vpustit, informace o takových podmínkách doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí konzultovat nejlépe s ambasádou státu, kam se chystáte.

Doporučená očkování při cestách do zahraničí*

Nákaza Orientační cena za jednu dávku
Břišní tyfus 700 Kč
Cholera 1200
Japonská encefalitida 2500 Kč
Žloutenka typu A 1200–1400 Kč
Žloutenka typu B 900 Kč
Meningokokové nákazy 700–1800 Kč
Vzteklina 600 Kč
Žlutá zimnice 900 Kč
Dětská obrna 500 Kč
*záleží na destinaciZdroj: weby očkovacích center

Zdroje: www.vakcinace.net, www.ockovani.cz, www.ockovanideti.cz, www.ockovacicentrum.cz , weby zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector