Kaloba 20 mg tablety – příbalový leták

Kaloba® je přírodní lék na
onemocnění dýchacích cest
(akutní bronchitidu), které se může projevovat:

 • suchým dráždivým kašlem
  a bolestí při kašli
 • vlhkým kašlem
  s obtížným vykašláváním hlenu
 • zvýšenou teplotou
 • zánětem horních cest dýchacích
  (rýma, zánět nosohltanu, škrábání v krku).

Kaloba 20 mg tablety – příbalový leták

Pro dospělé, dospívající a děti
od 1 roku.

Kaloba 20 mg tablety – příbalový leták

Kaloba 20 mg tablety – příbalový leták

Dospělí a mladiství

nad 12 let:

Děti

od 6 do 12 let:

Děti

od 1 do 5 let:

1 potahovaná tableta 3 x denně

30 kapek 3 x denně

1 potahovaná tableta 2 x denně

20 kapek 3 x denně

10 kapek 3x denně

Kaloba 20 mg tablety – příbalový leták

Kaloba 20 mg tablety – příbalový leták

Dospělí a mladiství

nad 12 let:

Děti

od 6 do 12 let:

Děti

od 1 do 5 let:

3 x denně 7,5ml 3 x denně 5ml 3 x denně 2,5ml

Kaloba perorální kapky, Kaloba 20 mg/7,5 ml sirup a Kaloba 20 mg tablety jsou léky k vnitřnímu užití. Účinná látka: Pelargonii sidoidis extractum. Před použitím si pozorně přečtěte příbalový leták. Žádejte ve své lékarně.

 • ulevit již od prvních příznaků
 • odstranit hlen z dýchacích cest
 • zkrátit dobu pracovní

  neschopnosti
  *

Kaloba® je rostlinný lék (fytofarmakum) s obsahem extraktu z kořene Jihoafrické pelargonie EPs 7630. Používá se ke zmírnění příznaků při onemocnění horních cest dýchacích (akutní bronchitidě),

které nevyžaduje antibiotickou léčbu.

Velká část onemocnění horních cest dýchacích je totiž způsobena viry,
na které
antibiotická léčba není určena.

Pokud při prvních příznacích nemoci –
nachlazení, kašel, škrábání v krku
– začnete užívat Kalobu co nejdříve a dopřejete si i klid na lůžku, může nemoc odeznít rychleji a s mírnějším průběhem.

Začneme-li včas, od prvních příznaků, užívat Kalobu, nejen že nám uleví a zmírní nepříjemné příznaky jako je nachlazení, kašel, zahlenění, bolesti v dýchacích cestách, ale Kaloba® má také mírné přímé antibakteriální a antivirové vlastnosti, které byly prokázány in vitro. *

Je
klinicky prokázáno,
studiemi se stovkami pacientů, že Kaloba® zkrátí dobu naší pracovní neschopnosti nebo absenci dětí ve škole či jiném dětském kolektivu. *

přečíst celé …

Kaloba 20 mg tablety – příbalový leták


Čtěte pečlivě příbalové informace.  

Bronchipret tymián a břečťan sirup a Sinupret forte obalené tablety jsou léky k vnitřnímu užití. Lavekan 80 mg měkké tobolky je léčivý přípravek s obsahem levandulové silice k vnitřnímu užití.

Tebokan 120 mg potahované tablety je lék s obsahem extraktu EGb 761® z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba) k vnitřnímu užití. Kaloba 20 mg / 7,5 ml sirup je lék s obsahem výtažku EPs 7630® z Pelargonium sidoides k vnitřnímu užití.

 Canephron obalené tablety je lék k vnitřnímu užití, použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Kaloba 20 mg tablety

sp.zn. sukls272512/2012

PŘÍBALOVÝ LETÁK – PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Kaloba 20 mg potahované tablety

Pelargonii sidoidis extractum fluidum (1 : 8 – 10) extrahováno ethanolem 11% (m/m) (EPs 7630), vysušený

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
 • Kaloba 20 mg jsou potahované tablety, jejichž účinnou látkou je vysušený extrakt z kořene rostliny Pelargonium sidoides (EPs 7630).
 • Kaloba 20 mg je fytofarmakum (rostlinný lék).
 • Terapeutické indikace

Přípravek se užívá k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje podávání antibiotik.Pro akutní zánět průdušek je charakteristický buď suchý, dráždivý kašel s bolestí při kašli, nebo vlhký kašel provázený obtížným vykašláváním hlenu. Onemocnění může být provázeno zvýšenou teplotou.

Akutnímu zánětu průdušek často může předcházet nebo jej může provázet zánět horních cest dýchacích (rýma, zánět nosohltanu, škrábání v krku atd.).

 1. Přípravek může být užíván dospělými nebo podáván dětem od 6 let.
 2. V případě zhoršení stavu, změny charakteru hlenu (výskyt hnisu nebo krve), horečky trvající několik dní vyhledejte lékaře, který zváží případnou antibiotickou léčbu.
 3. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Neužívejte Kalobu 20 mg

 • jestliže jste alergický(á) na kořen rostliny Pelargonium sidoides nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6
 • při těžkých onemocněních jater, jelikož nejsou k dispozici příslušné dostatečné zkušenosti.

Upozornění a opatření

 • v případě, že se Váš stav do 3 dnů nezlepší nebo se zhorší, poraďte se s lékařem
 • pokud máte horečku trvající několik dní, dušnost nebo vykašláváte krvavý hlen, ihned uvědomte svého lékaře
 • vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se objeví příznaky poruchy jaterních funkcí
 • pokud trpíte autoimunitními onemocněními, imunodeficientními stavy (stavy se sníženou obranyschopností) nebo chronickými zánětlivými onemocněními (např. chronický zánět průdušek), kontaktujte před užitím Kaloby svého lékaře.
 • Děti a dospívajícíPodávání Kaloby 20 mg dětem mladším než 6 let se nedoporučuje, jelikož složení přípravku není vhodné pro tuto věkovou skupinu.
 • Další léčivé přípravky a KalobaInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
 • Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky nebylo dosud hlášeno.
 • Těhotenství, kojení a plodnostPokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
 • Kaloba 20 mg nesmí být užívána během těhotenství a kojení, protože pro toto období nejsou k dispozici dostatečné zkušenosti.
 • Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůKaloba 20 mg nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Kaloba 20 mg obsahuje monohydrát laktózy.Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 1. Kaloba 20 mg jsou potahované tablety pro perorální (ústní) podání.
 2. Doporučená dávka přípravku je následující:Dospělí a dospívající nad 12 let užívají 1 potahovanou tabletu 3 x denně (ráno, v poledne a večer).
 3. Děti ve věku od 6 do 12 let užívají 1 potahovanou tabletu 2 x denně (ráno, večer) 

Kaloba 20 mg potahované tablety se užívají nerozkousané s trochou tekutiny (nejlépe sklenicí vody).Neužívejte tablety v poloze vleže.

Jak dlouho můžete užívat Kalobu 20 mg?Po ústupu příznaků se doporučuje pokračovat v léčbě Kalobou 20 mg potahovanými tabletami ještě pár dní, aby se zabránilo návratu nemoci. Doba trvání léčby by neměla přesáhnout 10 dní.

Jestliže jste užil(a) více Kaloby 20 mg, než jste měl(a)Příznaky předávkování nejsou dosud známy. Při případném předávkování se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Kalobu 20 mgNezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v léčbě Kalobou 20 mg podle pokynů v této příbalové informaci.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující informaci o frekvenci výskytu:

Velmi časté:Více než u 1 z 10 léčených osob Časté:Méně než u 1 z 10 léčených osob, ale u více než u 1 ze 100 léčených osob
Méně časté:Méně než u 1 ze 100 léčených osob, ale u více než u 1 z 1000 léčených osob Vzácné:Méně než u 1 z 1000 léčených osob, ale u více než u 1 z 10 000 léčených osob
Velmi vzácné:méně než u 1 z 10 000 léčených osob Není známo:z dostupných údajů nelze určit

Následující seznam nežádoucích účinků zahrnuje reakce, které se vyskytly během léčby Kalobou, včetně vyššího dávkování nebo dlouhodobé léčby.

Méně časté jsou trávicí potíže jako bolesti břicha, pálení žáhy, nevolnost nebo průjem.

Vzácně se může vyskytnout mírné krvácení z dásní nebo nosu, hypersenzitivní reakce (reakce z přecitlivělosti) (např. kožní vyrážka, kopřivka, svědění kůže a sliznic). Tyto reakce se mohou vyskytnout již po prvním užití Kaloby.

Ve velmi vzácných případech se mohou vyskytnout závažné hypersenzitivní reakce s otokem obličeje, dušností a poklesem krevního tlaku.

Ve velmi vzácných případech může nastat porucha jaterních funkcí různého původu, kdy příčinná spojitost s použitím tohoto přípravku není potvrzena.

Opatření v případě nežádoucích účinkůJestliže zpozorujete příznaky hypersenzitivní reakce, jako zarudnutí kůže spolu se svěděním, přerušte užívání Kaloby 20 mg a ihned informujte svého lékaře tak, aby mohl(a) vyhodnotit závažnost příznaků a rozhodnout o nezbytných opatřeních. Pokud se známky hypersenzitivity vyskytly, znovu již tento přípravek neužívejte.

 • Hlášení nežádoucích účinkůPokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 • Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
 • Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do nebo blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Co Kaloba 20 mg obsahuje

Léčivou látkou je: Pelargonii sidoidis extractum fluidum 1 : 8-10, extrahováno ethanolem 11% (m/m) (EPs 7630), vysušený.Jedna tableta obsahuje Pelargonii sidoidis extractum fluidum 1 : 8-10 extrahováno ethanolem 11% (m/m) (EPs 7630), vysušený 20 mg.

Pomocnými látkami jsou: maltodextrin, mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy, srážený oxid křemičitý, magnesium-stearát, hypromelóza 2506/5, makrogol 1500, žlutý oxid železitý E172, červený oxid železitý E172, oxid titaničitý E171, mastek, protipěnivá emulze (simetikon, methylcelulosa, kyselina sorbová).

Jak Kaloba 20 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Kaloba 20 mg jsou červenohnědé, kulaté potahované tablety. Kaloba 20 mg potahované tablety jsoudostupné v balení po 15, 20, 21, 30 a 42 potahovaných tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KGWillmar-Schwabe-Str. 4D-76227 KarlsruheNěmecko

email: [email protected]

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Schwabe Czech Republic s.r.o.Čestmírova 1CZ- 140 00 Praha 4Tel: +420241740447

E-mail: [email protected]

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4.3.2015

Kaloba 20 mg 21 potahovaných tablet | Magistra.cz | Nový e-shop!!

3/5

Po ústupu příznaků se doporučuje pokračovat v léčbě Kalobou 20 mg potahovanými tabletami ještě pár dní, aby se zabránilo návratu nemoci. Doba trvání léčby by neměla přesáhnout 10 dní.

Jestliže jste užil(a) více Kaloby 20 mg, než jste měl(a) Příznaky předávkování nejsou dosud známy. Při případném předávkování se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Kalobu 20 mg Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v léčbě Kalobou 20 mg podle pokynů v této příbalové informaci. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující informaci o frekvenci výskytu:

 • Velmi časté: Více než u 1 z 10 léčených osob
 • Časté: Méně než u 1 z 10 léčených osob, ale u více než u 1 ze 100 léčených osob
 • Méně časté: Méně než u 1 ze 100 léčených osob, ale u více než u 1 z 1000 léčených osob
 • Vzácné: Méně než u 1 z 1000 léčených osob, ale u více než u 1 z 10 000 léčených osob
 • Velmi vzácné: méně než u 1 z 10 000 léčených osob
 • Není známo: z dostupných údajů nelze určit

Následující seznam nežádoucích účinků zahrnuje reakce, které se vyskytly během léčby Kalobou, včetně vyššího dávkování nebo dlouhodobé léčby. Méně časté jsou trávicí potíže jako bolesti břicha, pálení žáhy, nevolnost nebo průjem.

Vzácně se může vyskytnout mírné krvácení z dásní nebo nosu, hypersenzitivní reakce (reakce

z přecitlivělosti) (např. kožní vyrážka, kopřivka, svědění kůže a sliznic). Tyto reakce se mohou

 1. vyskytnout již po prvním užití Kaloby.
 2. Ve velmi vzácných případech se mohou vyskytnout závažné hypersenzitivní reakce s otokem obličeje,
 3. dušností a poklesem krevního tlaku.
 4. Ve velmi vzácných případech může nastat porucha jaterních funkcí různého původu, kdy příčinná spojitost s použitím tohoto přípravku není potvrzena.

Opatření v případě nežádoucích účinků Jestliže zpozorujete příznaky hypersenzitivní reakce, jako zarudnutí kůže spolu se svěděním, přerušte užívání Kaloby 20 mg a ihned informujte svého lékaře tak, aby mohl(a) vyhodnotit závažnost příznaků a rozhodnout o nezbytných opatřeních. Pokud se známky hypersenzitivity vyskytly, znovu již tento přípravek neužívejte.

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

KALOBA příbalový leták – Zdraví.Euro.cz

Všechny léky – Kaloba

Kaloba

 • Perorální kapky roztok
  Pelargonii sidoides extractum fluidum (1 : 8 – 10) (EPs 7630)
 • extrahováno 11% ethanolem (m/m)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je Kaloba a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kalobu užívat
 3. Jak se Kaloba užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Kalobu uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE KALOBA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Farmakoterape­utická skupina
léky proti kašli a nachlazení

Indikace
Přípravek se užívá na zmírnění příznaků při akutních onemocněních dýchacích cest.
Bez porady s lékařem může být přípravek užíván dospělým nebo podáván dětem od 1 roku při akutních onemocněních dýchacích cest (jako např.

akutní zánět průdušek), které se na počátku projevují kašlem nebo rýmou, případně bolestí a škrábáním v krku. Následně může docházet ke zhoršení příznaků, které mohou vyústit až do akutního zánětu průdušek.

Pro tento zánět je charakteristický suchý kašel s bolestí při kašli, obtížné odkašlávání hlenu, nepřítomnost hnisu a krve v hlenu, přičemž klinické příznaky mohou být přítomny bez horečky nebo provázeny zvýšenou teplotou.

V případě zhoršení stavu, změny charakteru hlenu (výskyt hnisu nebo krve), vysoké horečky vyhledejte lékaře, který zváží případnou antibiotickou­ léčbu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE KALOBU UŽÍVAT

Neužívejte Kalobu

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na výtažek z Pelargonium sidoides nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6
 • při zvýšeném sklonu ke krvácivosti a při užívání léků zabraňující srážení krve
 • při těžkých onemocněních jater a ledvin, jelikož nejsou k dispozici příslušné dostatečné zkušenosti

Upozornění a opatření

 • v případě, že se Vás stav do 3 dnů nezlepší nebo se zhorší, poraďte se s lékařem
 • pokud máte horečku trvající několik dní, dušnost nebo vykašláváte krvavý hlen, ihned uvědomte svého lékaře
 • pokud trpíte autoimunitními onemocněními, imunodeficientními stavy (stavy se sníženou obranyschopností) nebo chronickými zánětlivými onemocněními (např. chronický zánět průdušek), kontaktujte před užitím Kaloby svého lékaře

Kaloba obsahuje 13 % obj. alkoholu.

Představuje zdravotní riziko pro pacienty, kteří mají problém s alkoholismem. Obsah alkoholu je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a skupin pacientů se zvýšeným rizikem, který mají jaterní onemocnění nebo epilepsii.

 1. Děti a dospívající
  Podávání Kaloby dětem mladším než 1 rok se vzhledem k nedostatečným zkušenostem nedoporučuje.
 2. Další léčivé přípravky a Kaloba
  Pro potenciální vliv Kaloby na parametry krevní koagulace, nelze vyloučit možnost, že Kaloba při současném podávání inhibitorů koagulace, jako je fenprokumon a warfarin, zesiluje jejich účinek.
 3. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
 4. Těhotenství a kojení
  Kaloba by neměla být užívána během těhotenství a kojení, protože pro toto období nejsou k dispozici dostatečné zkušenosti.
 5. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
 6. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
  Kaloba nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Kaloba obsahuje 13 % obj. alkoholu tj. do 195 mg v jedné maximální dávce (30 kapek), což odpovídá do 3,8 ml piva, 1,6 ml vína na dávku.

3. JAK SE KALOBA UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Kaloba je tekutý přípravek pro perorální používání.

Doporučená dávka přípravku je:

 1. Dospělým a mladistvým nad 12 let se podává 30 kapek 3 x denně
 2. Dětem ve věku od 6 do 12 let se podává 20 kapek 3 x denně
 3. Dětem ve věku od 1 do 5 let se podává 10 kapek 3 x denně

Kapky užívejte s trochou tekutiny ráno, v poledne a večer asi ½ hodiny před jídlem.
Lahvičku držte ve svislé poloze, případně lehce poklepávejte na její dno.

Jak dlouho můžete užívat Kalobu?
Neužívejte Kalobu déle než 10 dní.

Jestliže jste užil(a) více Kaloby, než jste měl(a)
Příznaky předávkování nejsou dosud známy. Při případném předávkování se poraďte s lékařem.

 • Jestliže jste zapomněl(a) užít Kalobu
  Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v léčbě Kalobou podle předpisu Vašeho lékaře nebo podle pokynů v této příbalové informaci.
 • Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 1. Podobně jako všechny léky, může mít i Kaloba nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout vždy.

  Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následujícím rozdělení frekvence výskytu:
  Velmi časté:
  Více než u 1 z 10 léčených osob
  Časté:
  Méně než u 1 z 10 léčených osob, ale u více než u 1 ze 100 léčených osob
  Méně časté:
  Méně než u 1 ze 100 léčených osob, ale u více než u 1 z 1000 léčených osob
  Vzácné:
  Méně než u 1 ze 1000 léčených osob, ale u více než u 1 z 10 000 l­éčených osob
  Velmi vzácné:

 2. méně než u 1 z 10 000 l­éčených osob včetně případů s neznámou četností.

Následující seznam nežádoucích účinků zahrnuje všechny reakce, které se vyskytly během léčby Kalobou, včetně vyššího dávkování nebo dlouhodobé léčby.
Méně časté jsou trávicí potíže jako bolesti břicha, pálení žáhy, nevolnost nebo průjem.
Vzácně se může vyskytnout mírné krvácení z dásní nebo nosu, hypersenzitivní reakce (např. kožní vyrážka, kopřivka, svědění kůže a sliznic). Tyto reakce se mohou vyskytnout již po prvním užití Kaloby.
Ve velmi vzácných případech se mohou vyskytnout závažné hypersenzitivní reakce s otokem obličeje, dušností a poklesem krevního tlaku.

Existují informace o jednotlivých případech poruchy jaterních funkcí různé geneze, jejichž příčinná souvislost s užíváním tohoto přípravku není potvrzena.

Opatření v případě nežádoucích účinků
Jestliže zpozorujete příznaky hypersenzitivní reakce (reakce z přecitlivělosti), jako zarudnutí kůže spolu se svěděním, přerušte užívání Kaloby a ihned informujte svého lékaře tak, aby mohl(a) vyhodnotit závažnost příznaků a rozhodnout o nezbytných opatřeních. Pokud se známky hypersenzitivity vyskytly, znovu již preparát neužívejte.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. JAK KALOBU UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo štítku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po otevření lahvičky by se balení nemělo používat déle než 3 měsíce.
Rostlinné výtažky ve formě kapek mohou po delší době způsobovat zakalení, které však nemá negativní vliv na účinnost přípravku.

Přípravek Kaloba je přírodním produktem, může proto docházet k lehkému kolísání barvy a chuti výrobku.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Kaloba obsahuje
Léčivou látkou je Pelargonii sidoides extractum fluidum (extrakt z kořene rostliny Pelargonium sidoides) (1 : 8 – 10) (EPs 7630). Extrakční látkou je 11% ethanol (m/m).
10 g (= 9,75 ml) roztoku obsahuje 8,0 g extraktu z kořene rostliny Pelargonium sidoides.

Pomocnou látkou je glycerol 85 %.

Jak Kaloba vypadá a co obsahuje toto balení
Kaloba je světle hnědý až červenohnědý roztok. Je dodáván v balení po 20 a 50 ml roztoku.

 • Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
 • Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Str. 4
D-76227 Karlsruhe
Německo

email: [email protected]

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Schwabe Czech Republic s.r.o.
Čestmírova 1
CZ- 140 00 Praha 4

Tel: +420241740447

Recenze

Hodnocení: 76 %

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector