K výměně léku je nutný souhlas pacienta

Oslovili jsme zástupce některých pojišťoven a představitelku Svazu zdravotních pojišťoven, abychom zjistili zásady výměny léku v lékárně.

Originální lék nebo generikum?

Podle tiskové zprávy, jíž vydala Všeobecná zdravotní pojišťovna, je obecnou zásadou pro výdej léku na recept v lékárnách souhlas pacienta, a záměna léků je možná pouze v případě, kdy je na trhu více přípravků od různých výrobců. Často vedle sebe existují tzv.

originální přípravky a jejich generika, neboli kopie. Generikum musí obsahovat stejnou účinnou látku jako originální lék a mít i stejnou formu podání. Nelze tedy nahradit například prášek kapkami nebo čípkem.

Generika jsou stejně účinná a bezpečná jako originální přípravky, často jsou však levnější a pacient na ně doplácí méně nebo vůbec.

„V případě, že není v lékárně dostupný předepsaný léčivý přípravek a hrozilo by nebezpečí z prodlení, může lékárník vydat léčivý přípravek se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání a ve stejné lékové formě, což stanovuje legislativa,“ upřesňuje Elenka Mazurová, mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny.

„Jestliže pacient nesouhlasí, lékárník je povinen vydat, popř. objednat po domluvě s pacientem konkrétní lék na receptu. Ve většině případů může být dodán tentýž nebo následující den,“ říká Oldřich Tichý z Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Jeho tvrzení podporuje Kateřina Podrazilová, předsedkyně lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR): „Záměnu léků v lékárně (tzv. generickou substituci) umožňuje zákon o léčivech.

Podle zákona může lékárník se souhlasem pacienta při výdeji léku nabídnout pacientovi takový, který obsahuje stejnou léčivou látku a užívá se stejně, ale např. od jiného výrobce a s menším nebo nulovým doplatkem.

Pokud však lékař na receptu uvede „nezaměňovat“, lékárník záměnu provést nesmí a vydá pouze lék uvedený na předpisu.“

Může se stát, že konkrétní lékárna nemá předepsaný přípravek momentálně k dispozici.

Pakliže je pacient v takovém zdravotním stavu, že je okamžité vydání léku nezbytné, vydá lékárník, se souhlasem pacienta a samozřejmě v souladu se zákonem o léčivech, pacientovi jiný léčivý přípravek odpovídajících léčebných vlastností, který je k dispozici. Podmínky pro takovou náhradu či záměnu předepsaného léčivého přípravku stanoví vyhláška o správné lékárenské praxi.

V současné době existuje na trhu obrovské množství léků domácích i zahraničních výrobců. Může se stát, že lék se stejnou obsahovou látkou najdete až v deseti různých variantách, proto lékárna většinou nemá skladem všechny.

Kvalita zásobování lékáren se však výrazně zvýšila, proto není problém nechat si daný lék objednat a maximálně za tři, čtyři dny vyzvednout. Ve velice zřídkavých případech, zejména u léků na individuální dovoz anebo u připravovaných vakcín, trvá dodávka delší dobu, obvykle kolem čtrnácti dnů.

V případě, že výroba předepsaného léku byla ukončena nebo má dlouhodobý výpadek a neexistuje ekvivalentní náhrada, je možná záměna léku pouze po dohodě s vašim lékařem.

Zaměnit předepsaný léčivý přípravek za jiný s jinou léčivou látkou s obdobnými léčivými účinky nebo v jiné lékové formě (např. při výpadku konkrétního léku ve výrobě nebo distribuci) by mohl lékárník pouze za předpokladu, že tato záměna bude odsouhlasena předepisujícím lékařem i pacientem. Lékárník pak musí na receptu vyznačit provedenou záměnu a správné dávkování.

S ohledem na vaši peněženku

Od zavedení regulačních poplatků lidé více zvažují, co zaplatí za své léčení. Levnější náhradu svého léku na recept žádá v lékárně každý desátý pacient. Pokud ale nabídne lékárník náhradu sám, odmítne levnější lék jen jeden z deseti pacientů. Vyplynulo to z průzkumu (květen 2014) společnosti Factum Invenio, v němž odpovídala necelá tisícovka občanů ČR.

Podle zákona o léčivech by měli lékárníci vždy informovat pacienta o možných alternativách k vydávanému léčivému přípravku, včetně jeho ceny a doplatků.

Řada pacientů toto doporučení vítá, ale na každý na ně vždy přistoupí.

Když však lékař na receptu vyznačil, že trvá na vydání předepsaného léčivého přípravku, nemůže lékárna vyhovět ani přání pacienta, který by chtěl místo toho lék bez doplatku.

V případě náhrady je potřeba si ověřit, že vydané léčivo má stejnou sílu, jako léčivo předepsané, jinak by šlo o jiný lék. Respektive i tato možnost existuje, pokud pacient na jiném léku trvá, protože je levnější. V tom případě na to musí být pacient lékárníkem upozorněn a celou odpovědnost na sebe přebírá lékárník. Vydání jiného léku by navíc mělo být konzultováno s lékařem.

„Substituce léků v lékárně umožní pacientovi vybrat si z možných variant stejně účinné léčby. Záměnou může pacient snížit svůj doplatek.

Substituce v lékárně by měla být dnes již naprosto běžná, především pro léčbu častých onemocnění jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol a základní léčba cukrovky druhého typu je k dispozici celá řada léků se stejnou účinností,“ říká Kateřina Podrazilová.

Podle Elenky Mazurové by si měl pacient vždy zkontrolovat, zda nebere stejnou účinnou látku pod různými obchodními názvy. Případná záměna by neměla mít finanční dopad pro zdravotní pojišťovny. Úhrada by měla být pro všechny léčivé přípravky se stejnou účinnou látkou stejná díky revizi úhrad, které zajišťuje Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Informaci o maximální možné výši doplatku na daný léčivý přípravek lze zjistit na stránkách ministerstva zdravotnictví.

Otázka pro Kateřinu Podrazilovou, předsedkyni lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR):

Na co si mají dát pacienti v lékárně obzvláště pozor?

K výměně léku je nutný souhlas pacienta

Pacienti by měli vždy využívat jedno balení léku a pak teprve načínat nové balení. U léků, které obsahují stejnou účinnou látku, ale mohou mít jiný název, by mohlo dojít ke zdvojování dávky. Vhodné je připravit si léky předem na celý den nebo týden. Pacient má tak lepší kontrolu, jestli léky užil.

Ze substituce v lékárně nemusí mít pacient obavy. Lékárník je zkušený specialista, který dokáže pacientovi vybrat z nabízených možností tu správnou. Pacient může využít nabídky a snížit případný doplatek nebo se může rozhodnout, že dá přednost svému obvyklému léku i s možným vyšším doplatkem. Má tak právo volby.

Informace pro pacienty lůžk. oddělení

Vážení pacienti, klienti,

vítejte v RHG spol. s r. o. – Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou. Naše nemocnice je určena nemocným bez ohledu na věk, u kterých je nutná dlouhodobá léčebná, rehabilitační a ošetřovatelskápéče, a to v rozsahu, který není možno zabezpečit ambulantně nebo v domácím prostředí. Samozřejmostí je komplexní péče poskytována na náležité léčebné úrovni.

Naším a Vaším společným cílem je v rámci daného onemocnění obnova

a stabilizace fyzických a psychických sil. K tomuto cíli nás společně dovede spolupráce mezi personálem zdravotnického zařízení a Vámi.

Pokud máte v průběhu hospitalizace nějaké dotazy nebo vám není něco jasné, nebojte se zeptat zdravotnického personálu.

Po přijetí na oddělení vyjadřuje pacient nebo jeho zákonný zástupce svým podpisem souhlas:

 • S pobytem v našem zdravotnickém zařízení.
 • S podáváním informací o jeho zdravotním stavu.

Po celou dobu vašeho pobytu v našem zařízení je vám denně k dispozici kromě týmu registrovaných všeobecných sester a vyškolených ošetřovatelek

i ošetřující lékař. Vaše náměty, připomínky, stížnosti i pochvaly můžete směřovat nejen k nim, ale i k primáři nemocnice nebo přímo k řediteli zařízení.

 • Péče v našem zařízení probíhá podle následujícího časového rozvrhu:
 • 06,00 – 07,00 hod – ranní toaleta, převazy
 • 07,00 – 07,30 hod – snídaně, podávání léků
 • 07,30 – 11,00 hod – vizita, rehabilitace, individuální péče
 • 11,00 – 12,00 hod – oběd, podávání léků
 • 12,00 – 13,00 hod – polední klid
 • 13,00 – 14,00 hod – hygienická péče
 • 14,00 – 18,00 hod – návštěvy
 • 17,00 – 17,30 hod – večeře, podávání léků
 • 19,30 – 21,30 hod – druhá večeře, ukládání pacientů ke spánku
 • 22,00 – 06,00 hod – noční klid
 • Personál nemocnice dbá o denní hygienu pacientů.
 • Výdej a výměnu nemocničního prádla zajistí zdravotní personál na oddělení.
 • Osobní hygiena je personálem prováděna denně dle denního režimu
 • a potřeby pacienta.
 • Našim klientům zajišťujeme pedikúru, holení a stříhání vlasů.
 • Samozřejmostí je čistě povlečené lůžko, s ohledem na potřebu pacienta, dochází k jeho převlečení i několikrát denně.
 • V nemocnici neužívejte sami své vlastní léky či jiné přípravky, aniž byste

o tom informovali ošetřující personál. Léky jsou podávány dle ordinace ošetřujícího lékaře.

Rehabilitační péče je poskytována dle ordinace lékaře.

Fyzioterapeutka ve spolupráci se zdravotnickým personálem zajišťují cvičení na lůžku, nácvik chůze, přesedání na vozík, jízdy na vozíku, nácvik sebeobsluhy atd.

Léčebná dieta je důležitou součástí léčebného postupu, stejně tak jako omezení či zákaz některých poživatin (vč.alkoholu). Konzumovat některé potraviny přinášené návštěvami může být pro Vás nevhodné. Prosíme,

respektujte pokyny oš.personálu týkající se konzumace , uložení potravin

Budete mít zájem:  Zánět Lícního Nervu Léčba?

a zejména dodržování hygienických pravidel.

Dietu předepisuje lékař. K uložení donesených potravin je na každé stanici k dispozici lednice. Potravina musí být označena jménem pacienta. Jedenkrát

v týdnu je obsah lednice kontrolován, závadné potraviny jsou vyhozeny

do odpadu. V přízemí nemocnice je nainstalován automat na teplé a studené nápoje

a drobné občerstvení.

 1. Informace o zdravotním stavu a léčebných postupech poskytuje ošetřující lékař pacientům a pouze osobám blízkým, které jsou uvedeny v informovaném souhlasu s hospitalizací. 
 2. Jste-li výše uvedenou osobou, obraťte se prosím, s žádostí o  poskytnutí informací na ošetřujícího lékaře pacienta v konzultačních  hodinách : 
 3. Středa 12:00 – 14:30 hod na tel. čísle 315 704 408 

Berte prosím ohled na to, že naším úkolem je prioritně zdravotní péče

o pacienty a také na celkový počet všech pacientů v návaznosti

na několikanásobně vyšší počet příbuzných, kteří všichni chtějí informace. Své žádosti o osobní informace formulujte stručně a věcně. Za pochopení

a vstřícnost děkujeme.

RHG spol. s r.o., Nemocnice s poliklinikou Kralupy nad Vltavou

Mostní 934

278 01 Kralupy nad Vltavou

www.rhg.cz

 • tel.: 315 704 411
 • fax: 315 721 585
 • ředitel nemocnice PhDr. Vladimír Matoušek
 • tel. sekretariát: 315 704 445

email sekretariát: [email protected]

sekretariát,  Bc. Lukáš Ryzák

tel.: 315 704 445

email: [email protected]

 1. úřední hodiny: pondělí – čtvrtek – 8:15 h – 15:00 h, po dohodě je možné kdykoliv
 2. pokladna
 3. tel.: 315 704 438
 4. úřední hodiny: pondělí a středa – 10:00 – 15:00 h

prim. MUDr. Radek Pospíšil

tel.: 315 704 411

email sekretariát: [email protected]

 • hlavní sestra Mgr. Monika Plášilová
 • úřední hodiny:
 • středa – 7:30 – 17:30 h
 • tel.: 723 594 550
 • email: [email protected]
 • zdravotně sociální pracovník PhDr. Lucie Hacmacová (zástup hlavní sestry)

tel.: 607 005 858

email: [email protected]  

stanice patro staniční sestra telefon mobil
LDN I. 1. Anna Kochová 315 704 435 721 439 847
LDN II. 1. Bc. Jana Kohlová 315 704 440 721 199 736
LDN III. 3. Helena Volfová 315 704 402 721 199 793
LDN IV. 2. Marcela Hančová 315 704 455 721 199 743

Návštěvní doba je stanovena každý den mezi 14,00 až 18,00 hod.,

po domluvě se sestrou jsou návštěvy možné nepřetržitě, ale tak, aby nebyl narušen léčebný režim a provoz oddělení. V takovém případě si vyhrazujeme právo návštěvu omezit.

Na oddělení je zákaz kouření, požívání alkoholu a omamných látek.

Větší částky peněz a cenné věci doporučujeme předat do úschovy.

Zaměstnanci RHG spol. s r. o. Vám přejí brzké uzdravení a spokojenost s pobytem.

Ortopedické oddělení

Příprava k hospitalizaci po stanovení termínu operačního výkonu

Po stanovení termínu výkonu následuje celá řada jednotlivých kroků:

 • a) Interní předoperační vyšetření
 • b) Autotransfuze
 • c) Plánovaní hospitalizace

Předoperační vyšetření je souhrn dílčích vyšetření a slouží k posouzení zdravotního stavu a Vaší způsobilosti k operačnímu výkonu. Předoperační vyšetření zajišťuje praktický lékař. Výsledkem předoperačního vyšetření je interní závěr, zda jste nebo nejste schopen/na operačního výkonu. Upozorňujeme Vás, že podmínkou k přijetí je hotové komplexní předoperační vyšetření na jehož základě je provedeno ambulantně anesteziologické vyšetření.

Ošetřující lékař, v součinnosti s vámi, zváží a případně doporučí provedení autotransfuze (odběr vlastní krve, kterou je v případě potřeby možno při nebo po operaci použít). K odběru autotransfuze je nutné si přinést interní předoperační vyšetření.

V období plánovaného výkonu si nedomlouvejte zavazující pracovní aktivity nebo dovolené a počítejte s dobou zotavení po operaci včetně následné rehabilitace.


Příprava osobních věcí k hospitalizaci

a) Hygienické potřeby
Výčet hygienických potřeb: kartáček na zuby, toaletní mýdlo, minimálně 2 ručníky, 2 žínky, ponožky, spodní prádlo. Spodní prádlo by mělo být upravené, na boku operované strany je vhodné mít spodní prádlo rozepínací pomocí suchého zipu nebo tkaniček. Takto upravené prádlo slouží k lehkému a rychlému přístupu k operační ráně. Velice důležité je myslet na vhodnou obuv. Obuv by měla být pevná, rovná – bez podpatku, lehce obouvatelná. Doporučuje se obuv s protiskluzovou podrážkou.

 1. b) Vlastní léky

 2. c) Věci osobní potřeby
 3. Je-li operace bez komplikací, délka hospitalizace trvá obvykle 7 – 11 dnů, a proto věci osobní a hygienické potřeby by měly této délce odpovídat.

Při nástupu k hospitalizaci byste si měli s sebou vzít léky, které užíváte. Všechny Vaše léky nemusejí být v nemocničním oddělení okamžitě k dispozici a je nutné je objednat. Tímto postupem se zamezí možnému přerušení v podávání léků. Do nemocnice je vždy nutno s sebou nosit léky v originálním balení. Při příjmu je nutné veškeré léky odevzdat sestře.
Pro zpříjemnění pobytu v nemocnici je možno s sebou vzít mobilní telefon, knížky, časopisy a peníze pro osobní potřebu. Nedoporučuje se však s sebou brát větší obnos peněz a cennosti.


Průběh hospitalizace

a) Přijímací kancelářAbyste mohli být hospitalizováni, musíte nejdříve projít přijímací kanceláří, kde se zaznamenají a zpracují Vaše osobní údaje. Tímto prvním krokem potvrzujete, že dobrovolně dáváte souhlas s hospitalizací.

 • b) Příchod do oddělení
 • Příjem všeobecnou sestrou:
 • Příjem lékaře:
 • V rámci příjmu lékařem podepisujete „Informované souhlasy“, které jsou důležité z právního hlediska:

Na ortopedickém oddělení  Vás přijme nejdříve sestra, která ve spolupráci s Vámi zpracuje sesterskou příjmovou zprávu. Převezme od Vás platné předoperační vyšetření, případně RTG snímky. Interní předoperační vyšetření nesmí být starší více jak tři týdny a RTG snímek starší než tři měsíce. Aby předoperační vyšetření bylo kompletní, musejí být přiloženy i hodnoty jednotlivých vyšetření krve a EKG křivka.

Po příjmu všeobecnou sestrou následuje příjem lékaře, který Vás bude mít v péči po dobu hospitalizace. Nemusí se ale vždy jednat o lékaře, kterého jste navštěvovali v ambulanci. Operaci však obvykle provede lékař, který Vás indikoval k operaci.

 • Informovaný souhlas pacienta (zákonného zástupce) s hospitalizací, s nahlížením do dokumentace a s podáváním informací o zdravotním stavu.
 • Informovaný souhlas pacienta (zákonného zástupce):
  •   s léčebným postupem a operačním výkonem
  •    s lékařským vyšetřením
 • Informovaný souhlas pacienta (zákonného zástupce) s provedením transfuze krve (podáním transfuzních přípravků a krevních derivátů).
 • Informovaný souhlas pacienta (zákonného zástupce) s podáním anestezie v souvislosti s vyšetřením nebo operačním zákrokem.


Po příjmu lékařem budete uvedeni do pokoje, kde Vás zdravotní sestra seznámí s provozem v oddělení.


Předoperační příprava

Předoperační příprava probíhá den před operací.

a) Příprava pacienta všeobecnou sestrou:

 • neurčí-li lékař jinak, posledním jídlem je oběd, pouze diabetici dostanou večeři;
 • tekutiny se mohou přijímat do půlnoci, od půlnocí se nesmí pít, jíst ani kouřit;
 • je-li nutné objednat krevní konzervu k operaci, sestra Vám odebere vzorek krve, který se dále zpracuje v krevní bance;
 • večer před operací  Vám sestra po zvážení situace nabídne šetrné klyzma pomocí přípravku Yall;
 • sestra Vám oholí operační pole;
 • v případě, že máte nalakované nehty, musíte si je odlakovat odlakovačem;
 • dle pokynu sestry si připravíte věci na Jednotku intenzívní péče (dále jen JIP), kam budete pravděpodobně umístěni bezprostředně po provedení operačního výkonu: ručník, žínku, kartáček na zuby, zubní pastu a případně brýle, zubní protézu a kontaktní čočky. Je možné si vzít také mobilní telefon.
 • sestře odevzdáte léky, které užíváte.

b) Příprava pacienta lékařem – anesteziologem:
Příprava anesteziologem je nedílnou součástí komplexní předoperační přípravy. Jeho úloha nespočívá pouze v seznámení s postupem anestezie, ale anesteziolog provede též následující:

 • zhodnotí výsledky a závěr interní přípravy
 • seznámí Vás s anesteziologickými riziky
 • doporučí doplnění anesteziologických ordinací před výkonem
 • seznámí Vás s možnostmi uvedení do anestezie
 • zhodnotí Váš stav
 • naordinuje Vám premedikace (účelem premedikace je farmakologicky ovlivnit průběh anestezie, minimalizovat strach a úzkost).


Bezprostřední příprava k operaci

Bezprostřední příprava probíhá v den operace. Je to poslední fáze Vaší přípravy sestrou a lékařem před převozem na operační sál:

 • ráno Vám sestra změří krevní tlak a doporučí  Vám osprchovat se;
 • dle ordinace lékaře Vám bude zaveden permanentní katétr –  je to cévka, která se zavádí do močového měchýře, nafouklá balónkem, který zabrání samovolnému vypadnutí cévky. Ženám zavádí katetr sestra, mužům lékař;
 • dle ordinace anesteziologa Vám bude podána premedikace. Premedikace může mít různou formu, tj. mohou se podávat léky jak v tabletové formě, tak léky v podobě injekcí do svalu nebo infuzí do žíly. Jedná-li se o infuzní premedikaci, sestra Vám zavede do žíly na ruce flexibilní plastovou kanylu. Flexibilní kanyla se vždy zavádí na protější stranu operované strany (tj. bude-li vám operován pravý kyčelní kloub, kanyla se zavede do levé ruky a naopak);
 • lékař Vám při ranní vizitě označí křížkem operační pole k jednoznačné identifikaci operačního místa;
 • bezprostředně před odjezdem na operační sál Vás sestra vyzve, abyste si sundali a odložili všechny šaty, šperky (i piercing) a pokud používáte, též zubní protézu a kontaktní čočky. Používáte-li naslouchátko, můžete si ho vzít na sál s sebou. Na operační sál odjíždíte na posteli za doprovodu sestry.
Budete mít zájem:  Zkazí se hokkaido bez stopky?


Operace

Používají se dva typy anestezie:
a) celková anestezie (narkóza) je metoda, sloužící k vyřazení vědomí a pocitu bolesti v celém těle v průběhu operačního výkonu. K navození celkové anestezie se používá celá škála léků: celková anestetika (léky znecitlivující a spánek navozující), sedativa (léky uklidňující), analgetika (léky potlačující bolest), myorelaxancia (léky uvolňující svaly), a to jak formou intravenózní (do žíly), tak inhalační (vdechováním). K celkovému znecitlivění patří i celá řada dílčích výkonů: zajištění periferního žilního přístupu, zajištění dýchacích cest a dýchání (spontánně či pomocí dýchacího přístroje), monitorace základních životních funkcí (pomocí přístrojů-monitorů), zajištění bezpečné operační polohy atd.
Nežádoucí účinky a komplikace: i přes používání nejmodernějších anesteziologických postupů, léků a přístrojů se mohou v souvislosti s celkovou anestezií vyskytnout komplikace. Obvykle však nejsou závažné a dají se zvládnout medikamenty (bolesti hlavy, zvracení, bolesti a sucho v krku, bolesti svalů, celková slabost).

b) epidurální (svodná) anestezie: je anestezie, která vede k vyřazení pocitu v místě prováděné operace. Vzniká podáním lokálního anestetika do epidurálního prostoru páteřního kanálu. Docílí se tím dočasné umrtvení malé nebo rozsáhlejší části těla.

Výhodou tohoto typu anestezie je minimální ovlivnění základních životních funkcí, tj. vědomí, krevního oběhu a dýchání. Umožňuje kontakt s nemocným během operace a jeho spolupráci. Navíc je možný příjem tekutin bezprostředně po operaci.

Pro větší komfort nemocného a tam, kde není nutná spolupráce s lékařem během operace, lze po dohodě s nemocným zajistit spánek podáním nitrožilních sedativ. Výkon provádí anesteziolog v poloze na levém boku, nebo vsedě. Po detekci správného prostoru aplikuje lék a jehlu hned odstraní.

Nástup účinku blokády se projeví až po určité době (20 – 30 minut), nemocný pociťuje teplo, mravenčení, brnění v končetinách, někdy se může objevit i nevolnost. Tyto příznaky jsou přechodné a za několik minut ustoupí. Zvláštním doplňkem epidurální anestezie může být zavedení tenkého katétru do epidurálního prostoru.

Katétr slouží k prodloužení anestezie při následné pooperační kontinuální anestezii. Na místě se může ponechat i několik dnů. Tato technika nebrání pohyblivosti nemocného po operaci a zaručuje znamenitou bezbolestnost. Operace trvá cca 1-2 hodiny podle závažnosti postižení.


Pooperační péče

Po operaci je pacient převezen na JIP, která je vybavena monitorovací technikou, centrálním rozvodem kyslíku a pomůckami k zajištění resuscitace. Na JIP zůstanete cca jeden den, poté budete přestěhováni na standardní pokoj.

Na JIP jsou pravidelně kontrolovány:

základní životní funkce: na horní končetinu vám bude nasazena tlaková manžeta, která v pravidelných intervalech bude měřit krevní tlak, pulz, dech, prezentace EKG pomocí monitoru;

barva kůže a prokrvení, po svodné anestezii citlivost končetin;

 • tělesná teplota;
 • operační rána, stav krycího obvazu;
 • vyvedené drény (množství a výměna);
 • bolest – analgetikum by mělo být podáno dříve, než je překročen práh bolesti;
 • močení (množství, barva, příměsi);
 • odchod plynů z tlustého střeva;
 • bilance tekutin po šesti hodinách (příjem a výdej tekutin);
 • přes intravenózní kanylu vám budou podávány tekutiny, antibiotika, případně transfuze nebo autotransfuze;
 • provádějí se pravidelné odběry krve k stanovení ztrát krevních elementů a minerálních látek a odběry moče;
 • jako prevence proti krevním sraženinám dolních končetin, které mohou způsobit embolii, se používá několik opatření: bandáž operované končetiny, podávání léku na ředění krve (Fraxiparine, Clexane) nebo jiný preparát v pravidelných denních dávkách 1x denně (ve 22 hod);
 • nasadí se antirotační bota, která zabrání, aby končetina nerotovala zevně. Poloha končetiny po operaci kyčelního kloubu je zajištěna i tzv. abdukčním trojúhelníkem (to je molitanový polštář vložený mezi stehna), který udržuje dolní končetiny v odtažení přibližně 20 stupňů. Tento polštář používáte stále v pooperačním období při pohybu na lůžku a je vhodné, abyste ho používali i doma po propuštění z nemocnice.

    
Standardní pokoj

Po převozu na standardní pokoj se dále pokračuje s ordinacemi, které se prováděly na JIP a uskutečňují se i další činnosti:

 • v prvních dnech veškeré hygienické potřeby provádíte na lůžku;
 • cca po dvou dnech vám lékař odstraní drény, které odváděly zbylou sekreci v operační ráně a provede se převaz. Další převazy se provádějí dle potřeby;
 • provádí se cvičení s rehabilitačním pracovníkem, nejprve posazování na lůžku, nácvik s berlemi a chůze;
 • 10-12 den se odstraňují stehy a neobjeví-li se komplikace, budete propuštěni z nemocnice. Máte-li zájem o následnou rehabilitaci, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře co nejdříve.

 Důležité obecné pokyny v oblasti rehabilitace po operaci TEP kyčelního kloubu

Pro první tři pooperační měsíce:

 • spěte na rovném a pevném lůžku;
 • střídejte chůzi, sed a leh. Věnujte pozornost únavě a nepřeceňujte své síly;
 • přizpůsobte si výšku pracovní židle, nesedejte si do hlubokých křesel. Na obyčejnou židli sedejte pouze s polštářem. Nekřižte nohy (pod sebe, přes sebe);
 • při sezení na židli obě chodidla spočívají celou ploskou na zemi, kolena jsou mírně od sebe;
 • několikrát denně cvičte podle pokynů, které jste obdrželi od rehabilitačního pracovníka;
 • používejte i doma pevnou obuv s pevnou patou;
 • vleže na neoperovaném boku vkládejte vždy mezi kolena pevný polštářek;
 • neodkládejte berle, pokud to nedovolí váš lékař, dodržujte jím doporučenou zátěž operované končetiny. Ztratíte-li však rovnováhu a hrozí vám pád, raději došlápněte na operovanou končetinu;
 • dvakrát denně ležte cca 30 min. na břiše;
 • nenechte se nikým vyprovokovat ke sportovním výkonům. Na schodech se věnujte chůzi a s nikým se nebavte. Zabráníte tak případnému pádu a ztrátě rovnováhy. Neposkakujte a dlouho nestůjte;
 • plavání je vhodné, i když jeho význam v tomto případě bývá přeceňován. Pro posílení svalstva je výhodnější a účinnější cvičení na suchu. V blízkosti plaveckých bazénů dbejte zvýšené pozornosti a opatrnosti (pozor na uklouznutí);
 • doma odstraňte všechny volně ležící kobercové předložky a rohožky. Chraňte se pádu;
 • pravidelně si kontrolujte technický stav vašich berlí (matičky, protiskluzové nástavce);
 • v prvních měsících po operaci se nesnažte samostatně si zavazovat tkaničky od bot ani oblékat si ponožky. Při obouvání používejte dlouhé lžíce, u oblékání ponožek užijte oblékač ponožek nebo ručník;
 • dodržujte doporučení lékaře o prevenci tromboembolické nemoci. Používejte zdravotní punčochy nebo elastická obinadla od špiček prstů nad koleno.


Trvale platná doporučení

 • při těžkých infekcích, operacích a invazivních vyšetřeních preventivně užívejte antibiotika;
 • nenoste zvlášť těžká břemena (dvoukilový nákup stačí);
 • netrénujte vytrvalostní chůzi, ani zbytečně nejezděte na rotopedu;
 • nezapomínejte na pravidelné roční kontroly u vašeho ortopeda, i když nemáte žádné obtíže;
 • při obtížích vyhledejte lékaře (náhle vzniklá, nová bolest, zarudnutí či sekrece v jizvě, zkrat končetiny, omezení pohybu, horečky) nebo své obtíže alespoň konzultujte telefonicky.


Cílem všech zdravotnických pracovníků je udělat vše pro Vaše uzdravení. Zdravotnický personál je odborně vysoce kvalifikovaný, proto v něj můžete mít plnou důvěru a v případě potřeby se na něj kdykoli obrátit se svými problémy. Věříme, že tyto informace přispěly k nahlédnutí a pochopení jednotlivých výkonů a úkonů a Váš strach a obavy se tak minimalizují.

Často kladené otázky – pacient

Zednodušeně můžeme říct, že eRecept je recept (záznam), který se uloží do databáze a v lékárně při výdeji léků ho lékárník z tohoto úložiště načte.

Jinak řečeno je eRecept informace o předepsaných lécích, která se uloží do databáze Centrálního úložiště elektronických receptů. Následně se pomocí identifikátoru, což je jednoznačný identifikační znak každého konkrétního eReceptu, načte v lékárně, kde se provede výdej léků.

Cílem eReceptu je zjednodušení a tím zlepšení zdravotní péče poskytované pacientům i větší bezpečí pacienta. Pacient může získat identifikátor eReceptu různými cestami a je mu k dispozici i lékový záznam pacienta, tedy souhrnný přehled o předepsaných a vydaných lécích.

Pacient již nyní nemusí nezbytně navštívit svého lékaře, aby získal potřebné léky. V určitých případech je možné například kontaktovat lékaře a požádat jej o vystavení a zaslání eReceptu. Tím se usnadní dostupnost léků pacientům.

Nejčastěji se tento postup použije při opakovaném předepisování léků (antikoncepce, léky na tlak u chronických pacientů). Samozřejmě se tak zlepší dostupnost léků i v případě, kdy je pacient na dovolené mimo své obvyklé bydliště.

Vždy je však nutné respektovat rozhodnutí lékaře, který může trvat na osobním setkání s pacientem v rámci jeho léčby.
Pro výdej léků je zcela dostatečné, když pacient sdělí v lékárně identifikátor eReceptu. (Bližší informace viz zaslání eReceptu e-mailem, SMS, do aplikace.)

Identifikační znak (Identifikátor) je dvanáctimístný alfanumerický znak. S jeho pomocí dochází k výdeji léků, v lékárně jeho načtením nebo zadáním dostanou informace o předepsaných lécích, které je možné vydat. Například by mohl identifikační znak vypadat takto: A1B234CDEF56.

Budete mít zájem:  Projevy Alergie U Dětí?

Jsou čtyři možnosti. Buď je možné vytisknout průvodku eReceptu, která se ve většině případů příliš neliší od listinného receptu.

 • Druhou možností je zaslání identifikátoru prostřednictvím SMS na mobilní telefon, který zadá lékař při vystavování eReceptu (obecně to nemusí být mobilní telefon pacienta, může to být mobilní telefon rodiče nebo naopak dítěte pro starší generaci).
 • Třetí možností je zaslání identifikátoru prostřednictvím e-mailu, kdy v textu e-mailu je uveden pouze identifikátor, pdf s podrobnostmi předepsaných lécích je zašifrovaná příloha tohoto e-mailu.
 • Poslední možností je využití webové nebo mobilní aplikace pacienta, kde má pacient po přihlášení k dispozici veškerou evidenci jemu předepsaných eReceptů i s přehledem předepsaných léků a případně i vydaných léků, informace o předepisujícím lékaři, vydávající lékárně, odkazy na příbalové letáky léků a veškeré další údaje, které byly na eReceptu uvedeny.

V tomto případě k žádné zásadní změně oproti předchozím rokům nedochází. Pacientovi vytiskne lékař Průvodku eReceptu, která kromě předepsaného léku a dalších obvyklých položek obsahuje identifikační znak (dvanáctimístný alfanumerický znak, čárový kód). S takovou průvodkou pacient standardně odchází do lékárny, kde mu na základě načtení identifikátoru vydají předepsané léky.

Prostřednictvím SMS se zasílá identifikátor eReceptu (dvanáctimístný alfanumerický kód). Tento kód pacient ukáže nebo nadiktuje v lékárně a je mu vydán předepsaný lék. (Pro výdej léků je tato forma zcela dostačující.)
Odesílání SMS zpráv je zdarma. Pacient ani lékař za odeslání SMS zprávy nic neplatí.

Zaslání identifikátoru eReceptu e-mailem je velmi pohodlný způsob. Pacient si eRecept může dle své vlastní volby vytisknout, nebo si jej zobrazit na chytrém mobilním telefonu a v lékárně přiložit zobrazený identifikátor ke čtečce čárových kódů.
Při odeslání eReceptu e-mailem je průvodka eReceptu uložena jako příloha ve formátu PDF a opatřena heslem – kódem pojištěnce.

Webová nebo mobilní aplikace umožní pacientovi detailní přehled o všech eReceptech, které byly pacientovi vystaveny, případně i vydány. Slouží i k jednoduchému výdeji léků. Pacient si může pomocí této aplikace vytisknout papírovou průvodku eReceptu a postupovat obvyklým způsobem, nebo si může zobrazit eRecept v mobilním zařízení a přiložit identifikátor pro výdej léků ke čtečce v lékárně.

Webová aplikace pro pacienta, může být nyní užitečná i pro skupinu pacientů, kteří nesouhlasí se sdílením lékového záznamu, a mohou tak díky této aplikace vyslovit svůj nesouhlas s nahlížením zdravotních pracovníků do lékového záznamu pacienta.

Pokud pacient využívá webovou aplikaci pro pacienta, tak má možnost skrze tuto aplikaci vyjádřit nejenom svůj nesouhlas s nahlížením pro jednotlivé skupiny zdravotnických pracovníků, jako jsou lékaři, lékárníci a kliničtí farmaceuti, ale dokonce vyjádřit i individuální souhlas pro jednotlivé lékaře či lékárníky. Webová i mobilní aplikace pro pacienta je zcela bezplatně ke stažení na oficiálních webových stránkách https://epreskripce.cz, které provozuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Zde jsou také zveřejněny veškeré návody a videomanuály, jak se do aplikací přihlásit a jak je používat.

eRecept s léčivými přípravky platí standardně 14 kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po dni jeho vystavení, neurčí-li lékař jinak, nejdéle však 1 rok.

Tzv. opakovací recept platí 6 měsíců, nestanoví-li předepisující lékař jinak, počínaje dnem následujícím po dni jeho vystavení, nejdéle však 1 rok.

Elektronický recept, který obsahuje příznak „Neodkladná péče“ nebo „Pohotovost“, je platný nejdéle do konce prvního dne následujícího po dni jeho vystavení.

V případě, že při výdeji eReceptu není v lékárně v daný moment k dispozici dostatečný počet balení předepsaného léčivého přípravku a ani nemůže být urychleně obstarán, může farmaceut na základě požadavku zaslaného do Systému eRecept prodloužit dobu platnosti elektronického receptu až o 14 kalendářních dnů.

Pokud již dojde k uplynutí platnosti eReceptu, nelze na něj vydat léky. Doporučujeme před blížícím se dnem platnosti eReceptu kontaktovat lékaře, který eRecept vystavil, a požádat jej o prodloužení doby platnosti.

Když lékárna nemá na skladě předepsaný lék a pacient souhlasí s tím, že si jej vyzvedne později, tak farmaceut má možnost prodloužit dobu platnosti elektronického receptu na základě požadavku zaslaného do Systému eRecept až o 14 kalendářních dnů.

Druhou variantou je navštívit jinou lékárnu. Pokud pacient nechce, nemusí si nechat blokovat eRecept v lékárně, kde léky neměli.

Ano, lékař může vyžadovat osobní návštěvu ordinace. Zasílání eReceptu (e-mail, SMS, aplikace) bez nutnosti návštěvy je vždy na rozhodnutí lékaře. Nejčastěji se takto zasílají eRecepty při opakovaném předepisování stejného léku. (Například antikoncepce, léky na tlak v případě chronicky nemocných pacientů a tak podobně.)

Lékárník může změnit kód pojišťovny pacienta. Mohlo se stát, že předepisující lékař neměl aktuální informaci, nebo došlo k omylu při vystavení eReceptu.
Obecně doporučujeme mít při sobě kartičku pojišťovny při návštěvě lékaře a následně v lékárně při výdeji léků.

Listinný recept může lékař vystavit v případě, že má technické potíže s vystavením eReceptu (například nefunguje internet), nebo v případě výkonu návštěvní služby. Další možností je vystavení receptu v rámci přeshraniční lékařské péče. Výjimky, kdy je možné lékařský předpis vystavit i nadále „papírově“, jsou stanoveny zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech v § 81f.

Rozdíl je v tom, že eRecept obsahuje identifikační znak – dvanáctimístný alfanumerický kód, ten jednoznačně určuje konkrétní eRecept v Centrálním úložišti elektronických receptů.

V případě vytištěné průvodky eReceptu je rozdíl oproti listinnému receptu v tom, že na průvodce není razítko a podpis vystavujícího lékaře – to je nahrazeno elektronickým podpisem.

Pokud Vás lékař nemůže ověřit v registru obyvatel (jeden ze základních registrů ČR, zdroj referenčních údajů), je třeba zkontrolovat Vaše údaje uvedené na kartě pacienta, kterou si o Vás lékař vede, a které zadává při vystavování eReceptu.

Může se jednat i o chybějící diakritický znak. (Například rozdíl v křestním jménu Renata x Renáta).

Jestliže chyba přetrvává, je nutné podat reklamaci nesprávných údajů vedených v registru obyvatel u správce registru obyvatel, což je Ministerstvo vnitra.

Pokud při vystavení eReceptu nedojde ke ztotožnění pacienta v Registru obyvatel (ROB), rozhodně to neznamená, že lékař nemůže vystavit eRecept a předepsat potřebné léky, ani že by v lékárně tyto léky nemohly být vydány.

Ztotožňování pacienta je nutné k jednoznačnému přiřazení konkrétního eReceptu konkrétnímu člověku tak, aby se stoprocentně zamezilo tomu, že by někdo omylem mohl vidět i cizí recepty s předepsanými léky. Je to tedy z důvodu vysoké ochrany osobních dat každého pacienta.

Pokud k takovému jednoznačnému přiřazení nedojde a eRecept je přesto vystaven, zůstane v jakémsi společném „zásobníku“, kde jsou všechny eRecepty neztotožněných pacientů.

K těmto eReceptům je následně přístup pouze podle identifikátoru (tedy ten, kdo se chce na daný eRecept podívat, musí znát jeho identifikátor), ale tyto eRecepty nejsou zobrazovány v tzv. lékovém záznamu pacienta.

Pokud tedy lékař při vystavení eReceptu pacienta neztotožnil, pak ve svém lékovém záznamu pacient tento eRecept nikdy neuvidí, bude v evidenci chybět.

Stejně tak až bude možné sdílet lékový záznam ze strany lékařů a farmaceutů (po změně legislativy), neuvidí v zobrazeném lékovém záznamu neztotožněné eRecepty ani lékař, případně lékárník.

Z pohledu přínosu lékového záznamu je nekompletní evidence vždy zdrojem komplikací, protože pak nelze zodpovědně posoudit případné duplicitně předepisované léky nebo kontraindikace léků mezi sebou.

Je tedy v zájmu každého pacienta, aby apeloval na lékaře, aby došlo při předepsání ke ztotožnění, byť jde někdy o opakované zadání a opravu nesprávně zadaných údajů.

V tomto případě velmi pravděpodobně došlo k chybnému zadání emailu či telefonního čísla na straně lékaře a identifikátory eReceptů tak byly omylem odeslány na Váš kontakt.

Pokud nejste zamýšleným příjemcem této zprávy, zprávu prosím odstraňte. Lékař následně bude mít opět možnost daný eRecept odeslat správnému příjemci na základě jeho vyžádání.

Zaměstnanci oddělení eReceptu nejsou v tomto případě oprávněni k tomu, aby na základě identifikátorů dohledávali lékaře, který eRecepty vystavil, a následně ho kontaktovali. Pokud přijmeme reklamaci ze strany pacienta, který měl identifikátory dostat, jsme schopni pouze zjistit, zda na jeho telefonní číslo byly či nebyly identifikátory odeslány. Dále pacient musí věc řešit se svým lékařem.

Z důvodu ochrany osobních údajů je prostřednictvím SMS zasílán pouze identifikátor, který žádné osobní ani citlivé údaje neobsahuje. Stejně tak v těle emailu nejsou žádné osobní ani citlivé údaje, průvodka eReceptu je v zašifrované příloze.

Ano, vyzvednutí léků na identifikační doklad pacienta (občanský průkaz, pas) je možné vždy jen na základě platných předepsaných elektronických receptů. Doklad pacienta slouží pouze pro načtení identifikátorů eReceptů, na základě kterých pak probíhá výdej.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector