Holistický Přístup Ke Zdraví?

Holistický přístup zahrnuje péči o fyzické symptomy nemoci, ale také je zaměřen na to, jak jedinec nemoc kognitivně vnímá, emočně se s ní vyrovnává, jak nemoc ovlivňuje rodinné a so- ciální vztahy, ekonomické zdroje, hodnotový systém klienta, jeho kulturní a spirituální potřeby a jaký význam má tato zkušenost pro život

Co to je holistický přístup?

Holismus (z řeckého holos, celek) je filosofický názor nebo směr, který zdůrazňuje, že všechny vlastnosti nějakého systému nelze určit nebo vysvětlit pouze zkoumáním jeho částí.

Co je to celostní přístup?

Zabývá se myšlením člověka v otázkách jeho smyslu, v otázkách které člověka přesahují (otázkách jeho původu, smyslu, vztahů). Je věcí přemýšlení filozofie, teologie.

Co je to holistické?

Holismus je myšlenka nebo také přesvědčení, názor či dokonce filozofický směr, který se zabývá tím, že vlastnosti nějakého systému není možné chápat a vysvětlovat pouhým zkoumáním jeho částí.

Co je holistická medicína?

Holistická medicína usiluje o sjednocení těla a duše. Opírá se o názory, že příčinou nemocí jsou jevy jako úbytek energie způsobený špatnými návyky a stresem, jak fyzickým, tak i psychickým. Nemoc je v holistické medicíně tedy chápána jako důsledek nerovnováhy mezi příčinami biologickými a osobními.

Co je holistické zdraví?

Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale je výslednicí vzájemných interakcí celého člověka, všech jeho systémů a složek na úrovni biologické, duševní, sociální, duchovní a environmentální = holistické pojetí zdraví.

Co je čínská medicína?

Tradiční čínská medicína je souborné označení pro metody prevence, vyšetření i léčby, vycházející z tradičního čínského léčitelství. Na západě bývá zařazována do kategorie alternativní medicíny. Mezi metody léčby patří akupresura, akupunktura, masáže, změna stravy a životního stylu a podávání bylin (fytoterapie).

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector