Elmex gelée – příbalový leták

Přípravek elmex gelée se používá

 • k prevenci zubního kazu a fluoridaci zubní skloviny;
 • k léčbě počínajícího zubního kazu (remineralizace);
 • k ochraně a ošetření citlivých zubů.

Přípravek elmex gelée obsahuje aminofluoridy a je určený k místní fluoridaci zubní skloviny. Fluoridy se díky své přilnavosti k tvrdým zubním tkáním hromadí v jejich vnějších vrstvách a snižují tak rozpustnost skloviny. Současně svým působením proti bakteriím snižují nebo potlačují látkovou výměnu mikroorganismů v zubním plaku a zabraňují tak vzniku zubního kazu, nebo jeho vývoj zpomalují.

Přípravek je určen pro děti ve věku od 6 let, dospívající a dospělé.

Jak se elmex gelée používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Prevence zubního kazu u dospělých a dětí ve věku od 6 let

Pokud lékař neurčí jinak, k prevenci zubního kazu se jedenkrát týdně na zubní kartáček nanese přibližně 1-2 cm (0,5 g) gelu, který se roztírá po povrchu zubů po dobu 2 minut. Gel se nemá polykat a je důležité toto zajistit zejména u dětí. Nadbytek gelu se doporučuje vyplivnout. Po použití přípravku si vypláchněte ústa.
Děti ve věku 6-8 let mají přípravek používat pod dohledem rodičů.

Ošetření citlivých zubů

Pro aplikaci na citlivé zuby se používá 1 až 2 cm (přibližně 0,5 g) přípravku elmex gelée až 2-3x týdně v závislosti na počtu postižených ploch. Přípravek se nanáší na zuby jemným kartáčkem a roztírá se velmi jemně.

Aplikace prováděná zubním lékařem v zubní ordinaci

Dospělí a děti ve věku od 8 let
Tento způsob dentální péče se doporučuje provádět přibližně dvakrát ročně pomocí tupé jehly jednorázové injekční stříkačky nebo plastového nosiče.

Doporučené množství gelu je přibližně 0,5-1 g pomocí injekční stříkačky, aplikovaného přímo na kousací plošky zubů a do mezizubních prostorů, nebo přibližně 3 g v plastovém nosiči; doba působení má být omezena nejvýše na 5 minut, ale ne méně než 2 minuty.

Po aplikaci se doporučuje vypláchnout ústa. U pacientů se sklonem ke kazivosti chrupu je vhodné přípravek používat častěji.

Přípravek elmex gelée je vhodný rovněž k preventivní zubní péči ve školách. Aplikace přípravku se v tomto případě provádí dvakrát až čtyřikrát měsíčně.

Použití u dětí

Děti ve věku od 6 do 8 let mají přípravek používat pouze pod dohledem rodičů, aby jej nepolykaly a byla dodržena doba působení.

Pokud by v době vývoje zubů (přibližně do 8 let věku) denní příjem fluoridů trvale překračoval 2 mg, mohly by vzniknout nevratné mineralizační defekty a porušení skloviny.

Takto vyvolaná fluoróza skloviny nezhoršuje její celkovou kvalitu, projevuje se však viditelným zbarvením a je kosmeticky nežádoucí.

Co elmex gelée obsahuje

Léčivými látkami jsou aminofluorida mixta (olaflurum, dectaflurum), natrii fluoridum.
Další pomocné látky: propylenglykol, hyetelosa, sacharin, ovocné aroma (jablečné aroma, menthon, silice máty kadeřavé, aroma máty peprné), čištěná voda.

Jak elmex gelée vypadá a co obsahuje toto balení

Polyethylenová tuba, s plastovým uzávěrem, s obsahem 25 g (na 40 aplikací).

Elmex Gelee 25g

Jedná se o humánní léčivý přípravek, takže doporučujeme pečlivé pročtení příbalové informace (tzv. příbalový leták).

Elmex Gelée je vysoce koncentrovaný dentální gel, který obsahuje téměř 10× vyšší množství fluoridů než běžná zubní pasta. Efektivně fluoriduje, remineralizuje a posiluje zubní sklovinu.

elmex gelée dentální gel aminofluorida mixta, natrii fluoridum

1. Co je elmex gelée a k čemu se používá

Přípravek elmex gelée se používá

 • k prevenci zubního kazu a fluoridaci zubní skloviny
 • k léčbě počínajícího zubního kazu (remineralizace)
 • k ochraně a ošetření citlivých zubů

Přípravek elmex gelée obsahuje aminofluoridy a je určený k místní fluoridaci zubní skloviny.

Fluoridy se díky své přilnavosti k tvrdým zubním tkáním hromadí v jejich vnějších vrstvách a snižují tak rozpustnost skloviny.

Současně svým působením proti bakteriím snižují nebo potlačují látkovou výměnu mikroorganismů v zubním plaku a zabraňují tak vzniku zubního kazu, nebo jeho vývoj zpomalují.  

Přípravek elmex gel je určen pro děti ve věku od 6 let, dospívající a dospělé.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete elmex gelée používat

Nepoužívejte elmex gelée

 • jestliže jste alergický(á) na aminofluoridy, fluorid sodný nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • při narušení povrchu sliznice dutiny ústní
 • při fluoróze kostí nebo zubní skloviny (křídově bílé, později hnědavé skvrny nepravidelně rozmístěné na povrchu skloviny, vzniklé na základě hromadění fluoridu při nadměrném přívodu fluoridu do organismu; fluoróza se nejčastěji projevuje na trvalém chrupu, který se vyvíjel v době nadměrného přívodu fluoridu do organismu).
 • stomatolog (zubní lékař) nesmí podávat přípravek elmex gelée pomocí speciální lžičky dětem ve věku do 8 let
 • přípravek elmex gelée se nesmí používat u dětí ve věku do 6 let, neboť u nich přetrvává výrazný polykací reflex. Přípravek nemají rovněž používat osoby s nekontrolovatelným polykacím reflexem.
 • Upozornění a opatření při používání zubního gelu elmex Před použitím přípravku elmex gelée se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
 • Vzhledem k obsahu silic máty peprné a máty kadeřavé v zubním gelu elmex se mají pacienti s průduškovým astmatem nebo jinými poruchami dýchacích cest o použití přípravku elmex gelée poradit se svým lékařem/stomatologem.  
 • Děti Přípravek elmex gelée je určen pro děti ve věku od 6 let.
 • Stomatolog (zubní lékař) nesmí podávat přípravek elmex gelée pomocí plastového nosiče dětem ve věku do 8 let pro možnost předávkování tímto přípravkem.

Další léčivé přípravky a elmex gelée Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Celkové podávání fluoridu (např. fluoridové tablety) se má po aplikaci přípravku elmex gelée na několik dní přerušit.

Budete mít zájem:  Pár rad, jak se v zimě nejlépe zahřát

Elmex gelée s jídlem a pitím Vápník, hořčík (přítomné např. v mléku) a hliník (obsažený např. v lécích zvaných antacida užívaných proti zvýšené kyselosti žaludku) mohou účinnost přípravku elmex gelée snížit. Doporučuje se nejíst a nepít po dobu 30 minut po použití přípravku, aby jeho účinnost nebyla nepříznivě ovlivněna.

 1. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
 2. V těhotenství a při kojení je možno elmex zubní gel používat pouze na výslovné doporučení lékaře.  
 3. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek elmex gel nemá žádný vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů.

3. Jak se elmex gelée používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Prevence zubního kazu u dospělých a dětí ve věku od 6 let: Pokud lékař neurčí jinak, k prevenci zubního kazu se jedenkrát týdně na zubní kartáček nanese přibližně 1–2 cm (0,5 g) gelu, který se roztírá po povrchu zubů po dobu 2 minut. Gel se nemá polykat a je důležité toto zajistit zejména u dětí. Nadbytek gelu se doporučuje vyplivnout. Po použití přípravku si vypláchněte ústa.

Děti ve věku 6–8 let mají přípravek používat pod dohledem rodičů.

Ošetření citlivých zubů: Pro aplikaci na citlivé zuby se používá 1 až 2 cm (přibližně 0,5 g) přípravku elmex gelée až 2–3x týdně v závislosti na počtu postižených ploch. Přípravek se nanáší na zuby jemným kartáčkem a roztírá se velmi jemně.

Aplikace prováděná zubním lékařem v zubní ordinaci: Dospělí a děti ve věku od 8 let Tento způsob dentální péče se doporučuje provádět přibližně dvakrát ročně pomocí tupé jehly jednorázové injekční stříkačky nebo plastového nosiče.

Doporučené množství gelu je přibližně 0,5–1 g pomocí injekční stříkačky, aplikovaného přímo na kousací plošky zubů a do mezizubních prostorů, nebo přibližně 3 g v plastovém nosiči; doba působení má být omezena nejvýše na 5 minut, ale ne méně než 2 minuty. Po aplikaci se doporučuje vypláchnout ústa.

U pacientů se sklonem ke kazivosti chrupu je vhodné přípravek používat častěji.

Přípravek elmex gelée je vhodný rovněž k preventivní zubní péči ve školách. Aplikace přípravku se v tomto případě provádí dvakrát až čtyřikrát měsíčně.

Použití u dětí Děti ve věku od 6 do 8 let mají přípravek elmex gel používat pouze pod dohledem rodičů, aby jej nepolykaly a byla dodržena doba působení.

Pokud by v době vývoje zubů (přibližně do 8 let věku) denní příjem fluoridů trvale překračoval 2 mg, mohly by vzniknout nevratné mineralizační defekty a porušení skloviny. Takto vyvolaná fluoróza skloviny nezhoršuje její celkovou kvalitu, projevuje se však viditelným zbarvením a je kosmeticky nežádoucí.

Jestliže jste použil(a) více přípravku elmex gelée, než jste měl(a) Požití vysokých dávek přípravku (5 mg fluoridu/kg tělesné hmotnosti a více) vede ke zvracení, průjmu a ztrátě tělesných tekutin. Jako první pomoc při předávkování fluoridy se doporučuje pití mléka. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku elmex gel dítětem kontaktujte ihned lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácně (může postihnout až 1 z 10 000 lidí) může vzniknout ohraničené podráždění sliznice dutiny ústní, její odlupování nebo poškození (vředy, afty, puchýře), ale také nevolnost nebo zvracení. Po uvedení přípravku na trh byly zaznamenány také hypersenzitivní reakce. Četnost jejich výskytu není známa (z dostupných údajů nelze určit).

V takových případech se nedoporučuje další aplikace přípravku.

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném obalu. Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

 • Co elmex gelée obsahuje Léčivými látkami jsou aminofluorida mixta (olaflurum, dectaflurum), natrii fluoridum
 • Další pomocné látky: propylenglykol, hyetelosa, sacharin, ovocné aroma (jablečné aroma, menthon, banánové aroma, silice máty kadeřavé, aroma máty peprné), čištěná voda.
 • Jak elmex gelée vypadá a co obsahuje toto balení Polyethylenová tuba, s plastovým uzávěrem, s obsahem 25 g (na 40 aplikací)
 • Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: CP GABA GmbH Beim Strohhause 17 20097 Hamburg
 • Německo
 • Výrobce: Thépenier Pharma & Cosmetics Route Départementale 912, Saint-Langis-Les-Mortagne 61400 Mortagne
 • Francie
Budete mít zájem:  Leštidlo Do Myčky Zdraví?

EAN

7680349160394

ELMEX GELÉE – příbalový leták | Nonstop lékarna

aminofluorida mixta, natrii fluoridum

 • Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • – Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • – Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

– Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Přípravek elmex gelée se používá
 2. – k prevenci zubního kazu a fluoridaci zubní skloviny
 3. – k léčbě počínajícího zubního kazu (remineralizace)
 4. – k ochraně a ošetření citlivých zubů

Přípravek elmex gelée obsahuje aminofluoridy a je určený k místní fluoridaci zubní skloviny. Fluoridy se díky své přilnavosti k tvrdým zubním tkáním hromadí v jejich vnějších vrstvách a snižují tak rozpustnost skloviny. Současně svým působením proti bakteriím snižují nebo potlačují látkovou výměnu mikroorganismů v zubním plaku a zabraňují tak vzniku zubního kazu, nebo jeho vývoj zpomalují.

Přípravek je určen pro děti ve věku od 6 let, dospívající a dospělé.

 • – jestliže jste alergický(á) na aminofluoridy, fluorid sodný nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • – při narušení povrchu sliznice dutiny ústní
 • – při fluoróze kostí nebo zubní skloviny (křídově bílé, později hnědavé skvrny nepravidelně rozmístěné na povrchu skloviny, vzniklé na základě hromadění fluoridu při nadměrném přívodu fluoridu do organismu; fluoróza se nejčastěji projevuje na trvalém chrupu, který se vyvíjel v době nadměrného přívodu fluoridu do organismu).
 • – stomatolog (zubní lékař) nesmí podávat přípravek elmex gelée pomocí speciální lžičky dětem ve věku do 8 let

– přípravek elmex gelée se nesmí používat u dětí ve věku do 6 let, neboť u nich přetrvává výrazný polykací reflex. Přípravek nemají rovněž používat osoby s nekontrolova­telným polykacím reflexem.

Před použitím přípravku elmex gelée se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Vzhledem k obsahu silic máty peprné a máty kadeřavé v gelu se mají pacienti s průduškovým astmatem nebo jinými poruchami dýchacích cest o použití přípravku elmex gelée poradit se svým lékařem/stoma­tologem.

Přípravek je určen pro děti ve věku od 6 let.

Stomatolog (zubní lékař) nesmí podávat přípravek elmex gelée pomocí plastového nosiče dětem ve věku do 8 let pro možnost předávkování tímto přípravkem.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Celkové podávání fluoridu (např. fluoridové tablety) se má po aplikaci přípravku elmex gelée na několik dní přerušit.

Vápník, hořčík (přítomné např. v mléku) a hliník (obsažený např. v lécích zvaných antacida užívaných proti zvýšené kyselosti žaludku) mohou účinnost přípravku elmex gelée snížit.

Doporučuje se nejíst a nepít po dobu 30 minut po použití přípravku, aby jeho účinnost nebyla nepříznivě ovlivněna.

 1. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
 2. V těhotenství a při kojení je možno elmex gelée používat pouze na výslovné doporučení lékaře.
 3. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek nemá žádný vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů.
 • Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
 • Prevence zubního kazu u dospělých a dětí ve věku od 6 let:

Pokud lékař neurčí jinak, k prevenci zubního kazu se jedenkrát týdně na zubní kartáček nanese přibližně 1–2 cm (0,5 g) gelu, který se roztírá po povrchu zubů po dobu 2 minut. Gel se nemá polykat a je důležité toto zajistit zejména u dětí. Nadbytek gelu se doporučuje vyplivnout. Po použití přípravku si vypláchněte ústa.

Děti ve věku 6–8 let mají přípravek používat pod dohledem rodičů.

Ošetření citlivých zubů:

Pro aplikaci na citlivé zuby se používá 1 až 2 cm (přibližně 0,5 g) přípravku elmex gelée až 2–3× týdně v závislosti na počtu postižených ploch. Přípravek se nanáší na zuby jemným kartáčkem a roztírá se velmi jemně.

Aplikace prováděná zubním lékařem v zubní ordinaci:

Dospělí a děti ve věku od 8 let

Tento způsob dentální péče se doporučuje provádět přibližně dvakrát ročně pomocí tupé jehly jednorázové injekční stříkačky nebo plastového nosiče.

Doporučené množství gelu je přibližně 0,51 g pomocí injekční stříkačky, aplikovaného přímo na kousací plošky zubů a do mezizubních prostorů, nebo přibližně 3 g v plastovém nosiči; doba působení má být omezena nejvýše na 5 minut, ale ne méně než 2 minuty.

Po aplikaci se doporučuje vypláchnout ústa. U pacientů se sklonem ke kazivosti chrupu je vhodné přípravek používat častěji.

Přípravek elmex gelée je vhodný rovněž k preventivní zubní péči ve školách. Aplikace přípravku se v tomto případě provádí dvakrát až čtyřikrát měsíčně.

Děti ve věku od 6 do 8 let mají přípravek používat pouze pod dohledem rodičů, aby jej nepolykaly a byla dodržena doba působení.

Pokud by v době vývoje zubů (přibližně do 8 let věku) denní příjem fluoridů trvale překračoval 2 mg, mohly by vzniknout nevratné mineralizační defekty a porušení skloviny. Takto vyvolaná fluoróza skloviny nezhoršuje její celkovou kvalitu, projevuje se však viditelným zbarvením a je kosmeticky nežádoucí.

Požití vysokých dávek přípravku (5 mg fluoridu/kg tělesné hmotnosti a více) vede ke zvracení, průjmu a ztrátě tělesných tekutin. Jako první pomoc při předávkování fluoridy se doporučuje pití mléka. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem kontaktujte ihned lékaře.

Budete mít zájem:  Farmářské trhy - někde již po padesáté!

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácně (může postihnout až 1 z 10 000 lidí) může vzniknout ohraničené podráždění sliznice dutiny ústní, její odlupování nebo poškození (vředy, afty, puchýře), ale také nevolnost nebo zvracení. Po uvedení přípravku na trh byly zanamenány také hypersenzitivní reakce. Četnost jejich výskytu není známa (z dostupných údajů nelze určit).

V takových případech se nedoporučuje další aplikace přípravku.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

 1. Státní ústav pro kontrolu léčiv
 2. Šrobárova 48
 3. 100 41 Praha 10
 4. Webové stránky:
 5. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
 • 5. Jak elmex gelée uchovávat

Léčivými látkami jsou aminofluorida mixta (olaflurum, dectaflurum), natrii fluoridum

Další pomocné látky: propylenglykol, hyetelosa, sacharin, ovocné aroma (jablečné aroma, menthon, banánové aroma, silice máty kadeřavé, aroma máty peprné), čištěná voda.

Polyethylenová tuba, s plastovým uzávěrem, s obsahem 25 g (na 40 aplikací)

 • Držitel rozhodnutí o registraci:
 • CP GABA GmbH
 • Beim Strohhause 17
 • 20097 Hamburg
 • Německo
 • Výrobce:
 • Thépenier Pharma Industrie
 • Route d‘Alencon, Saint-Langis-Les-Mortagne
 • 61400 Mortagne
 • Francie
 • Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 06/2018
 • 4

Príbalový leták Elmex gelée

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2014/04945-TR

 • 1. Názov lieku
 • Elmex gelée
 • zubný gél
 • 2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie
 • 100 g zubného gélu obsahuje:
 • Aminfluoridy
 • olaflur 3,032 g
 • dectaflur 0,287 g
 • Fluorid sodný 2,210 g
 • To zodpovedá obsahu fluoridu 1,25 %.
 • Pomocná látka so známym účinkom: propylénglykol (10 g)

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 1. 3. Lieková forma
 2. Zubný gél.
 3. Priezračný bledožltý gél.
 4. 4. Klinické údaje
 5. 4.1 Terapeutické indikácie
 6. Profylaxia:
 7. Prevencia zubného kazu, predovšetkým u detí a mladistvých, ako aj u pacientov so zubnými strojčekmi, inými ortodontickými aparátmi a čiastočnými protézami.
 8. Liečba:
 9. Podporná liečba začínajúcich karióznych lézií.
 10. Liečba citlivých zubných krčkov.
 11. 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania
 12. Na dentálne použitie.

Nasledujúce dávkovanie sa môže zvýšiť v čase, keď je riziko vzniku kazu vyššie a tiež pri liečbe citlivých zubných krčkov. Toto dávkovanie sa vzťahuje najmä na pacientov s ortodontickými pomôckami.

Odporúčané sú nasledovné dávky:

Jedenkrát týždenne naneste asi 1 cm Elmex gelée (t.j. 0,5 gramu zubného gélu, čo zodpovedá 6,25 mg fluoridu) na zubnú kefku a vyčistite si zuby. Vypláchnite asi po dvoch až troch minútach.

Najvhodnejšie je použitie tesne pred spaním. Na cielenú liečbu citlivých zubných krčkov sa má Elmexgelée aplikovať priamo na postihnuté miesta. Elmex gelée môžu používať len osoby, ktoré ovládajú prehĺtací reflex.

Použitie v dentálnej praxi

Používajte Elmexgelée dvakrát ročne ako súčasť dentálnej liečby alebo v rámci aktivít zameraných na profylaxiu zubného kazu v skupinách alebo individuálne. Častejšie môžu používať liek pacienti s vysokým rizikom vzniku zubného kazu.

Dávkovanie je nasledovné:

 • pomocou miniplastovej dlahy približne 3 gramy Elmex gelée, čo zodpovedá 37,5 mg fluoridu;
 • pomocou lyžicových aplikátorov do 8 gramov Elmex gelée, čo zodpovedá 100 mg fluoridu;
 • pomocou tupej kanyly predplnenej jednorazovej striekačky sa aplikuje priamo na žuvacie plochy alebo do medzizubných priestorov (0,5 až 1 gram Elmex gelée, čo zodpovedá 6,25 až 12,5 mg fluoridu).

Aplikácia pomocou lyžice je určená deťom od 8 rokov.

Má byť dodržaný primeraný čas kontaktu zubného gélu so zubami (najmenej 2 až 4 minúty), pričom nesmie prekročiť 5 minút. Po použití je potrebné ústa vypláchnuť.

4.3 Kontraindikácie

Elmexgelée sa nesmie používať v týchto prípadoch:

 • pri precitlivenosti na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok;
 • pri patologických zmenách na sliznici v ústnej dutine (erózia epitelu);
 • u ľudí, ktorí nie sú schopní kontrolovať prehĺtací reflex (napr. deti v predškolskom veku, postihnuté osoby
 • – u dojčiat a malých detí do 2 rokov kvôli obsahu silice mäty kučeravej.
 • 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní
 • Pacienti s bronchiálnou astmou a inými problémami dýchacích ciest sa majú pred použitím Elmexgelée poradiť so svojím lekárom alebo zubárom kvôli obsahu silice mäty kučeravej.

Niekoľko dní po aplikácii Elmexgelée sa má prerušiť systematické podávanie fluoridov (napr. vo forme tabliet).

Následne po aplikácii Elmexgelée pomocou lyžice v krátkych intervaloch po sebe bolo zriedkavo pozorované olupovanie, povrchové erózie a ulcerácie sliznice ústnej dutiny (pozri časť 4.8).

Aplikácia pomocou lyžice je v dentálnej chirurgii indikovaná od veku 8 rokov.

Elmexgelée je inkompatibilný s aniónovými tenzidmi a inými veľkými aniónovými molekulami, všetkými rozpustnými formami vápnika, horčíka a soľami hliníka (pozri tiež časť 4.5).

Propylénglykol môže spôsobiť podráždenie pokožky.

4.5 Liekové a iné interakcie

Užívanie vápnika, horčíka (napr. mlieko) a hliníka (antacidá; lieky používané pri žalúdočných ťažkostiach) tesne po aplikácii Elmexgelée môže znížiť účinnosť fluoridov.

 1. 4.6 Fertilita, gravidita a laktácia
 2. Gravidita
 3. Neexistuje dôkaz, že by fluoridy znamenali riziko pre plod.
 4. Laktácia

Fluoridy prechádzajú do materského mlieka. Elmexgelée možno preto počas dojčenia používať len s opatrnosťou.

 • 4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje
 • Elmexgelée nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 • 4.8 Nežiaduce účinky
 • V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti:
 • Veľmi časté (1/10)
 • Časté (1/100 až

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector