Co Je To Adjuvantní Léčba?

Adjuvantní terapie je jakýkoli typ terapie, který následuje po primární léčbě. Adjuvantní chemoterapie se tedy provádí poté, co jste podstoupili léčbu první linie, jako je operace k odstranění rakovinného nádoru.
Cílem adjuvantní léčby je zničit případné mikroskopické zbytky choroby nebo již přítomné (ale dosud nezjistitelné) mikrometastázy. V adjuvantní léčbě se používá některý typ léčby medikamentózní, radioterapie, popř. kombinace obou těchto způsobů.

Co je kurativní léčba?

Cílem kurativní (latinské curatio = léčení) léčby je vyléčení pacienta. Vyléčení lze docílit ‚běžnou‘ léčbou s minimem nežádoucích účinků, mnohdy je však nutná radikální (agresivní) léčba, např. kombinace radioterapie s chemoterapií, což může mít řadu nepříznivých účinků nebo trvalých následků.

Co znamená adjuvantní?

Adjuvantní léčba je dodatečná protinádorová léčba, která se podává po primární léčbě, aby se snížilo riziko recidivy (návratu zhoubného nádoru). Adjuvantní léčba může zahrnovat chemoterapii, radioterapii, hormonální léčbu, cílenou léčbu a/nebo biologickou léčbu.

Co je zajišťovací léčba?

Adjuvantní léčba – „zajišťovací“ léčba prováděná po základní léčebné metodě, nejvíce po radikální chirurgické léčbě, ale i po chemoterapii (např. u hematologických malignit) nebo po radioterapii (např. nádory krku). Cílem adjuvantní léčby je zničit případné zbytky choroby dříve, než se zvětší.

Jak fungují cytostatika?

Chemoterapie je jeden ze způsobů protinádorové léčby využívající léků ze skupiny cytostatik. Cytostatika ničí hlavně buňky nádorové, ale i některé zdravé buňky. Proto může být aplikace chemoterapie provázena některými nežádoucími účinky.

Co je to Kauzální terapie?

Kauzální léčba je zaměřena na příčinu (latinsky causa = příčina) nemoci, jde například o antibiotickou léčbu při bakteriální infekci. Přeneseně se někdy tento termín užívá pro léčbu zaměřenou přímo na nemoc (i když nikoli na příčinu), například protinádorová chemoterapie.

Budete mít zájem:  Víte, kdo žije ve vašem břiše?

Co je podpůrná léčba?

léčba podpůrná – podávání léků, které mohou zabránit vzniku léčebných komplikací nebo průběh již vzniklých komplikací zmírnit co do závažnosti či doby trvání.

Co to je brachyterapie?

V lékařské terminologii pojem brachyterapie znamená léčbu zářením na krátkou vzdálenost. Prakticky se tedy zdroj záření umísťuje (vkládá) do těsné blízkosti nádoru nebo nádorového lůžka po operaci. Hlavním smyslem této léčby je možnost zvýšení dávky v nádoru bez většího ozáření okolních zdravých tkání a orgánů.

Co je Neoadjuvance?

Neoadjuvantní léčba (zkráceně neoadjuvance) se podává se před plánovanou chirurgickou léčbou (a někdy i před radioterapií). Cílem je zmenšení nádoru (což je někdy označované jako debulking), aby operace byla umožněna (pokud je nádor inoperabilní), usnadněna nebo aby mohl být proveden méně rozsáhlý výkon (např.

Co je to paliativní chemoterapie?

PALIATIVNÍ chemoterapie se používá u pacientů, u nichž nelze s ohledem na rozsah onemocnění dosáhnout úplného vyléčení. Chemoterapie se podává s cílem zpomalení růstu, popřípadě zmenšení, nádoru a z toho vyplývající zmírnění potíží, které pacientovi toto onemocnění způsobuje.

Co metastazuje do plic?

Plicní metastázy jsou nejčastěji z nádoru prsu, plic, trávicí trubice, ledvin, štítné žlázy, hlavy a krku. Metastázy jsou spíše metachronní (po manifestaci prim. nádoru) než synchronní (současně s prim. nádorem).

Jak dlouho se žije s metastázami?

A na rozdíl od dřívějších chmurných prognóz ho dokáže také prodloužit, a to nejen v řádu měsíců, ale i let. Výjimkou nejsou případy, kdy například pacientky s metastazující rakovinou prsu žijí déle než pět let, přičemž je v maximální možné míře zachována kvalita jejich života.

Jak se projevuje rakovina jater?

Příznaky rakoviny jater

 • únava.
 • bolest břicha.
 • hubnutí
 • snížená chuť k jídlu.
 • zvýšená tělesná teplota.
 • schvácenost.
 • bolest v pravém podžebří
 • žlutá kůže.
 • Budete mít zájem:  Onemocnění Tlustého Střeva Příznaky?

  Jak dlouho se chodi na chemoterapie?

  Chemoterapie se často podává v cyklech (sériích), které zahrnují většinou třítýdenní přestávku, během níž má organismus možnost se zotavit a vytvářet v orgánech a tkáních nové normální zdravé buňky. Ve většině případů trvá léčba nejméně tři měsíce a někdy celkově až tři roky.

  Kolik korun stojí chemoterapie?

  Chemoterapie s biologickou léčbou činí průměrných 110 tisíc korun na měsíc. Celková suma za Česko je za rok asi 450-500 milionů korun. Rakovina plic: Chemoterapie s biologickou léčbou činí průměrných 88 tisíc korun na měsíc.

  Jak poznam že chemoterapie zabira?

  Lékaři mají mnoho možností jak zjistit, že je chemoterapie účinná a ničí nádorové buňky. Proto jsou vám prováděna mnohá laboratorní a klinická vyšetření (odběry krve, moči, RTG, CT apod). Máte-li zájem, neváhejte a zeptejte se ošetřujícího lékaře na výsledky vyšetření.

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector