Co dostanete, když si koupíte harmonizovanou­ vodu?

Co dostanete, když si koupíte harmonizovanou­ vodu?Vesmírný zákon rezonance říká, že charakter myšlenek a emocí, které vysíláme, se nám ve stejné kvalitě zesílen vrací. Naše myšlenky určují vývoj našeho života, tedy to, co si do něj přitáhneme – denní situace, lidi, které potkáváme, úspěchy nebo krachy. Vše souvisí s naším myšlením. Předpokladem pro harmonický a spokojený život je stát se „vysílačem“ pozitivních vibrací a následně přijímačem pozitivních životních situací. Představte si, že denněpijete vodu, která je naplněna pozitivní informací a má přírodní strukturu. Probíhá přenos informace z pozitivní = harmonizované vody, a tak se přirozenou cestou postupně harmonizuje vaše vnitřní voda. Problém kohoutkové vody ve smyslu jejího vlivu na člověka je především v informacích, které má ve své paměti a v její degradované struktuře.

1. Ovlivnění strukturního uspořádání molekul vody vlivem obousměrné rotace a změnou kinetické energie vody při průchodu

Změna struktury vody je dobře patrná na pravidelném tvaru krystalu harmonizované vody, pořízeném metodou Masaru Emota. Fotky krystalů touto metodou byly inspirací pro vznik harmonizéru.

Důležitý je pravidelný šestiúhelník a celkový vzhled krystalu v porovnání s běžnou kohoutkovou vodou vlevo – která není schopna vytvořit tvar. Nakonec přírodní voda.
Co dostanete, když si koupíte harmonizovanou­ vodu?

Unikátní vířivé spirály v harmonizéru mají stoupání ve tvaru Zlatého řezu a voda je při průchodu 2x vedena tímto tvarem. Tím do své struktury absorbuje stejnou informaci, kterou příroda používá při stavbě živých organismů. Systém rotace byl inspirován prací Viktora Schaubergera. Nejprve doleva odstředivě a pak doprava dostředivě. Obousměrná rotace má význam také z pohledu rovnováhy energií jin a jang.

Příklady zlatého řezu v přírodě:

Co dostanete, když si koupíte harmonizovanou­ vodu?Díky změně kinetiky vody dochází k tomu, že se v harmonizéru (ani na perlátoru, kde je to jinak běžné) neusazuje vodní kámen ani ve velmi tvrdé vodě a harmonizérem rozvířená voda nezatěžuje ledviny tak, jako je to při pravidelném pití tvrdé = silně mineralizované vody. Není potřeba harmonizér čistit od vodního kamene. Jediná údržba je výměna kamenů. Interval si klient určuje sám. Pro domácnost se doporučuje 2-3 měsíce.

Dalším jednoduchým testem  je ověření prospěšnosti harmonizované vody pro rostliny – konkrétně pro bambus. Srovnání kořenů je po 3 měsících.

 Co dostanete, když si koupíte harmonizovanou­ vodu?

2. Posílení detoxikačních schopností vody vlivem šungitu, polodrahokamů a stříbra  

Co dostanete, když si koupíte harmonizovanou­ vodu?Vlivem nezdravého životního stylu je u mnoha lidí potřeba nejprve tělo detoxikovat. Zanešení tlustého střeva nebo stav jater je v přímé souvislosti se stavem emocí, a teprve po vyčištění může přijít zvýšení úrovně myšlení. Vnitřní nečistota se často projevuje na kůži – viz recenze:

„Musela jsem řešit problém s atopickým ekzemem, který se objevil u mé půl roční dcerky Magdičky. Od března jsme začali používat harmonizovanou vodu na koupání a k pití. Přestali jsme kupovat balenou vodu. U malé začalo postupně docházet ke zklidnění a ekzem se začal ztrácet. Podle mě je atopický ekzem způsoben hlavně psychikou. Tam bych řekla, že nám voda nejvíc pomohla. Jinak se samozřejmě dobře pije – není z ní pocit těžkosti a dobře chutná.“

Pravidelné pití harmonizované vody posiluje činnost tělesných orgánů, které fungují jako čističe organismu- ledvin, slinivky a jater – viz recenze:

Monitorování biologických účinků  kohoutkové vody upravené Harmonizérem ViaHuman Premium

Dne  12.10.2015 bylo zahájeno v nestátním zdravotnickém zařízení Premedical Brno nezávislé testování. Cílem bylo ověřit, jaké zdravotní účinky u testovaných subjektů se projeví, jestliže do svého pitného režimu zařadí pravidelné pití kohoutkové vody upravené zařízením Harmonizér ViaHuman Premium.

  Harmonizér je český průtokový revitalizér vody, který mění kinetickou energii vody . Harmonizér není filtrační zařízení a nemění chemické složení vody. Je unikátní kombinací víření vody, působení afirmace, křišťálu, šungitu a stříbra.
  Do testování se zapojilo 7 osob,  z toho  4 muži a 3 ženy.

Testované osoby začaly denně pít 1-2 litry kohoutkové vody z Brna upravené harmonizérem.
  Pro porovnání výsledků před a po zahájení testování se použil u všech zúčastněných screaning funkčnosti celého organismu pořízený neinvazivní analýzou krve na přístroji ANESA.

  V porovnání výsledků před zahájením testování a z lednového kontrolního měření nebyly hodnoceny naměřené rozdíly v hodnotách do 20%, které spadají do tolerance přesnosti přístroje a nebo mohou souviset s jinými vlivy.

  Anesa leden 2016-1 Anesa leden 2016-2 Anesa leden 2016-3
  Hodnoty nad 20% v pozitivním smyslu byly naměřeny u funkčních hodnot jater a ledvin.Dále u amylázy a u tlaku krve v malém krevním oběhu. Tyto hodnoty dáváme do přímé souvislosti s pitím harmonizované vody.

Celé testování pokračuje dál a připravujeme další měření a detailnější hodnocení.
Na tvaru krystalu harmonizované vody lze vysledovat náznak „smajlíku“ uprostřed i drobná srdíčka po obvodu – Emota dával tyto drobné detaily u jednotlivých krystalů do souvislosti s charakterem informací ve vodě – viz obrázek krystalu.

  Co dostanete, když si koupíte harmonizovanou­ vodu?Emotem inspirovaný pokus s vařenou rýží zalitou vodou. (Rýže, která měla nálepku s nadávkou zčernala, zatímco rýže s pozitivním slovem zůstala čistá.) U našeho pokusu je nádobka s harmonizovanou vodou po 25 měsících stále čistá. Lze to přikládat kombinaci pozitivní informace a působení šungitu i stříbra, vzniklo prostředí nevhodné pro vznik plísně.
Pro zajímavost obdobný pokus po dvou měsících – zleva běžná voda, karafa, harmonizér
Co dostanete, když si koupíte harmonizovanou­ vodu?

Test energie vody automatickou kresbou:

Co dostanete, když si koupíte harmonizovanou­ vodu? Překvapil mě počet smyček ”lopatek”, kterých je jenom pět. I po opakované kresbě to vycházelo stejně. Kohoutková voda, která byla 10 min. ve Vaší karafě s orgonitem má 6 smyček, no menší spirálu (nejlepší je, když smyčky vyplní celý prostor spirály). Osmotická a destilovaná voda úplně postrádají smyčky /”lopatky”, a mají jiné vlastnosti, než voda, která je harmonicky vyvážená. Vaše karafa a harmonizér určitě zlepšují energetickou kvalitu vody. Anetta Pantělejevová

Závěr

Celkově by se dalo říci, že vliv harmonizované vody je celostní a už při prvním testování v roce 2014 se ukázalo, že u každého člověka se pravidelné pití vody  projevilo na jeho zdravotním stavu jinak. V afirmaci na válečku harmonizéru je velmi důležitá věta „pomáhej v souladu s nejvyšším dobrem každého“. Díky tomu je harmonizér univerzální.
  Zároveň se potvrdilo, že účinek se projevuje  při dlouhodobém a pravidelném používání harmonizéru (karafy, poháru). Změna nastává postupně u všech druhů těla od mentálního, přes fyzické, emoční, éterické, až po astrální. Je pouze na každém uživateli, nakolik je schopen přijímat informaci a vibraci obsaženou ve vodě. Někdo dosahuje rychlých pokroků, u jiného je postup pomalejší a je ovlivněn mnoha faktory. Počínaje aktuálním zdravotním stavem, přes dědičné znaky, vzorce chování získané výchovou nebo karmické zatížení.   

Budete mít zájem:  Přestáváte kouřit? Abstinenční příznaky vymizí do měsíce, chuť může přetrvat déle

Návrh Evropské komise na obecný reverse charge

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

22.12.2016 09:28 – zdroj: MFČR

Přinášíme vám komentář ministra financí Andreje Babiše k schválení legislativního návrhu na dočasnou výjimku na obecný reverse charge, o který Česká Republika usiluje více než dva roky.

Zdroj: http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich/2016/navrh-ek-pripomina-bazen-bez-vody-26977

Děti, když budete měsíc hodné, koupíme Vám bazén, slibují rodiče uprostřed parného léta. Děti jsou hodné a ke konci prázdnin bazén dostanou. A když budete, děti, hodné ještě jeden měsíc, napustíme Vám do něj vodu. Pointu oblíbené dětské anekdoty nápadně připomíná při bližším prozkoumání návrh na obecný reverse charge, který dnes schválilo kolegium komisařů v Bruselu.

Předložení návrhu, který, bude-li Radou schválen, umožní některým členským státům požádat o dočasné povolení obecného reverse charge, je pro Českou republiku nesporným a bezprecedentním úspěchem.

Po více než dvou letech usilovné práce se podařilo přesvědčit Komisi, která má v EU jako jediná pravomoc legislativní iniciativy, že obecný reverse charge si zaslouží šanci alespoň ve státech, které mu věří.

Komisař Moscovici na červnovém ECOFINU přislíbil, že do konce roku předloží návrh, který umožní zainteresovaným členských státům zavést obecný reverse charge na domácí zdanitelná plnění nad určitý limit. Bez výhrad sice splnil pouze stanovený časový plán, a to ještě tak těsně, jak to jen šlo, i tak se může jednat o naprosto zásadní zlom v historii harmonizované DPH v EU.

Trvám na tom, že reverse charge je v kombinaci s využitím moderních technologií nejefektivnějším způsobem, jak vybrat DPH, zbavit se karuselového podvodu a ještě k tomu podpořit cash flow podnikatelů uvnitř státu. Komise tento názor evidentně nesdílí. Netají se tím a dnešní návrh podle toho vypadá.

V zásadních parametrech je napsán, tak, aby se ve skutečnosti v podstatě nedal použít. Z toho bychom sice mohli být smutní, ale z dlouhobého hlediska je to vlastně mimořádně dobrá zpráva, která potvrzuje, že jsme se dali správnou cestou.

Je zřejmé, že odpůrci reverse charge se obávají, že by mohl opravdu zafungovat a ohrozit velmi vzdálenou a v podstatě neexistující dohodu o definitivním režimu pro DPH. Ten vidí Komise v tzv.

one-stop-shop systému, který všechna přeshraniční plnění uvnitř EU podrobuje DPH (na rozdíl od současného stavu) a daňové správy všech členských států vybírají DPH společně jedna pro druhou.

Návrh Komise stanovuje mnoho podmínek a důvodů jak výjimku na obecný reverse charge nepovolit anebo tu povolenou snadno zrušit.

Cesta k reálnému použití obecného reverse charge je dlouhá a komplikovaná, povolený reverse charge může Komise kdykoliv po šesti měsících přezkoumat a zrušit, pokud se ukáže, že narušuje vnitřní trh, a to zejména, že jí o tom informují alespoň dva členské státy.

To vše svědčí o tom, že potenciální zavedení obecného reverse charge byť i v jednom nebo ve dvou malých členských státech budí silné emoce a obavy.

Je téměř úsměvné, že vymezení států, které mohou o obecný reverse charge žádat, je pečlivě nastaveno tak, aby oba státy, které mají o zavedení obecného reverse charge eminentní zájem zůstaly na hranici, (respektive malý kousek za ní) tohoto okruhu a můžeme jen spekulovat, proč k tomu Komise přistoupila.

Kromě toho, že to naprosto postrádá logiku, je podmínka minimálního VAT GAPu koncepčně špatná a škodlivá.

Motivuje totiž státy a zejména ty, kterým by obecný reverse charge byl povolen, držet VAT GAP na úrovni 5% nad mediánem, tedy místo toho, aby VAT GAP snižovaly je pro ně výhodnější ho zvyšovat nebo udržovat na „přijatelné“ úrovni. Např.

v současné době tímto vysílá vzkaz, že VAT GAP ve výši 15.4% a méně je zcela přijatelný a státy by se neměly snažit s ním cokoliv dělat. To není správné a potenciálně to ohrožuje vnitřní trh.

Druhým kritickým problémem návrhu je, že možnost používat obecný reverse charge má skončit, bez ohledu na podmínky v rozhodnutí Komise, nejpozději v roce 2022. To je příliš a zcela neopodstatněně krátká doba.

Komise argumentuje, že toto opatření musí být zavedeno jen dočasně, dokud nebude schválen definitivní režim v podobě one-stop-shop, avšak to určitě nebude v roce 2022.

Aby se prokázalo, že obecný reverse charge dobře funguje a mohl se projevit jeho pozitivní efekt, musí být zaveden na dostatečně dlouhou dobu, tedy alespoň deset let.

Parametry návrhu, se kterým dnes Komise přišla, jsou příliš omezující a mohly by vést k destabilizaci podnikatelského prostředí v ČR. Proto musíme k návrhu přistupovat s velkým rozmyslem.

Evropská komise nenese na rozdíl od členských států žádnou odpovědnost za výsledky při výběru DPH a nelze očekávát, že její návrhy budou sledovat účinný boj s daňovými úniky jako primární cíl.

Úkolem Komise není efektivně vybírat daně, ale chránit a rozvíjet vnitřní trh za jakoukoliv cenu.

Úkolem ministra financí je především efektivně vybírat daně při respektování a maximálním využití výhod vnitřního trhu.

Návrh Komise, o který jsme tak dlouho bojovali, sice nenadchne, ale je dobře, že konečně spatřil světlo světa a máme s čím pracovat. V úsilí o široké uplatnění mechanismu reverse charge budu samozřejmě pokračovat, protože jsem ministrem financí a účinný boj proti daňovým únikům je pro mě na prvním místě.

Budete mít zájem:  Nový Lék Na Klouby?

Při projednávání návrhu v Radě vyvineme maximální úsilí na všech úrovních, abychom vylepšili nejrizikovější části návrhu. Návrh musí poskytnout dostatečnou právní jistotu a stabilitu pro právní a podnikatelské prostředí. V tomto duchu povedeme i vyjednávání s ostatními členskými státy, abychom pro nezbytné změny získali jejich podporu.

Právě rozhodnutí ministrů financí bude v této věci nakonec zásadní.

Věřím, že děti budou mít v příštím parném létě v bazénu dostatek vody a báječně si v ní zaplavou, přestože možná malinko zlobily.

Andrej Babiš

90’ ČT24: Tragédie vyhlídkové lodi na Dunaji — Česká televize

Ondřej: „Jaké bezpečností normy musí splňovat tuzemské výletní lodě? Jak často provádí Státní plavební správa kontrolu? Je na lodích např. dostatečný počet záchranných vest pro všechny pasažéry?“

Klára Němcová: „Technickou způsobilost plavidel schvaluje Statní plavební správa a postupuje podle zákona vnitrozemské plavbě a vyhlášky číslo 223 z roku 1995 sbírky.

Plavidla se podrobují pravidelným technickým prohlídkám, a to každé 4 roky.

U plavidel se kontroluje i podponorová část velmi často a plavidla musí být vybavená individuálními záchrannými prostředky v počtu míst pro cestující a posádku.“

Ondřej: „Jak je to s bezpečnostní instruktáží na tuzemských výletních nebo večírkových lodích? Mají plavební společnosti povinnost předávat pasažérům bezpečnostní instrukce pro případ nehody? Jakou formou?“

Klára Němcová: „Na všech osobních lodích jsou evakuační plány a posádka se cvičí a zároveň je na palubě posádka, která seznámí cestující s tím, kde se záchranné prostředky nachází.“

Jan Plášek: „Pokud se loď potopila (jak je na záběrech patrné) do 7 vteřin, jakou měli šanci se zachránit, popřípadě zda nějaká šance byla (když vezmeme v potaz že neměli vesty)?Jak jsou zabezpečeny lodě pod Karlovým mostem? (nemají tam vesty)“

Klára Němcová: „Tady nelze srovnávat šance na přežití cestujících na Dunaji v době vysokých vodních stavů a na Vltavě. Vltava je kanalizovaná vodní cesta s minimálním prouděním.

Plavidla jsou vybavena vodotěsnými přepážkami, které zvyšují jejich plovatelnost při zaplavení některé z nich a při šířce Vltavy v Praze je velká šance, že by kapitán za těchto podmínek dokázal doplout ke břehu, a také hloubka na Vltavě je mezi 2-3 metry, zatímco na Dunaji v tuto chvíli je 6 metrů.“

Stanislav: „Přijme Státní plavební správa nějaká nová opatření na zvýšení bezpečnosti cestujících, které by vyplynuly z výsledků vyšetřování neštěstí v Budapešti? Jaká?“

Klára Němcová: „V tuto chvíli určitě ne. Plavidla plavebního provozu jsou daná právními předpisy a při jejich dodržování je zajištěna 100% bezpečnost.“

Ondřej: „Jaká pravidla musí dodržovat vůdci turistických šlapadel, např. na Vltavě? Někdy je na Vltavě doslova „přešlapadlováno“ a do toho plují větší výletní lodě. Musela někdy SPS řešit incident s turistickým šlapadlem?“

Klára Němcová: „Jedna srážka šlapadla s osobní lodí se stala. Nehodu způsobili vůdci šlapadla, kteří nedali přednost velkému plavidlu, které má vždy přednost. Nehoda byla bez zranění. Běžné tyto nehody nejsou. Lidé na šlapadlech mají tedy také povinnost dodržovat pravidla plavebního provozu a provozovatel půjčovny šlapadel má povinnost poučit je o základních pravidlech.“

SK: „Turisté na palubě neměli záchranné vesty, uvedlo jihokorejské ministerstvo zahraničí. Jak je možné, že tam byla takováto bezpečnostní nezodpovědnost?“

  • Klára Němcová: „Otázka byla zodpovězena ve vysílání v čase 20:28.“
  • ANTI: „Je v ČR vše zabezpečeno tak, aby se nestala takováto tragedie?“
  • Klára Němcová: „Otázka byla zodpovězena ve vysílání v čase 20:41.“

Miroslav: „Dobrý den, jaká je průměrná výška hladiny v Dunaji? Teď je pět metrů, v normálním stavu je třeba poloviční? Je tohle pro Dunaj ještě normální stav hladiny nebo už se to považuje za supeň povodňové aktivity?“

Klára Němcová: „Pět metrů v Dunaji je vysoký vodní stav, ale není zakázána plavba. V tuto dobu je stav o 2 metry vyšší než je běžné, což je právě způsobené tím, že Dunaj není kanalizovaná řeka.“

ViaHuman Harmonizér vody Premium

Harmonizér ViaHuman využívá fenoménu paměti vody a mění její strukturu. Smyslem jeho použití je přeměnit negativní informace v paměti vaší vody na informace přinášející povzbuzení a harmonii, a tím znásobit očistné schopnosti vody. Takto harmonizovaná voda je potom schopna zlepšit a obohatit život každého uživatele.   

Popis

Vývoj harmonizéru ViaHuman začal v roce 2013. Sladění jednotlivých prvků unikátní konstrukce,testování různých materiálů a posléze účinnosti jednotlivých prototypů bylo dokončeno v lednu 2015 a v tomto měsíci byl výrobek uveden na trh.

Jedná se o zařízení vyráběné v České republice s patentovaným technickým řešením. Svým provedením v sobě spojuje tradici přesné strojírenské výroby i řemeslný fortel českých sklářů. Každý harmonizér je díky prvkům ruční výroby originálem.

 

V současnosti existují dvě varianty harmonizéru,které se odlišují především použitými materiály. U Harmonizéru standart jsou použity některé součásti  vyrobené z  plastu. U Harmonizéru premium je použita nerezová ocel a sklo.  

Harmonizér vyniká jednoduchou montáží a je prakticky bezúdržbový. Je určen k napojení přímo na vodovodní baterii a je vhodný pro úpravu vody ze studny i vodovodního řádu. Nejedná se o filtrační zařízení. Působení harmonizéru neovlivňuje chemické složení a není určen k úpravě vody, která není pitná.  

Filtrace je všeobecně známým pojmem..Jde při ní o to, něco z vody za pomocí filtru odstranit. Existuje  další  důležitá metoda úpravy. Smyslem je něco vodě vrátit – její životní vitalitu a energii.  

Tuto metodu nazýváme Harmonizace nebo také- Revitalizace vody . Jedním z málo známých problémů kohoutkové vody je její degradovaná struktura a absence energie. U ledových krystalů Masaru Emota je vidět obrovský rozdíl  u vody z řádu v porovnání s vodou z přírodních zdrojů.

Změny, které voda prodělá,než se dostane k naší vodovodní baterii jsou zarážející, přestože je vlastně také původně čerpána z přírodního zdroje. Působení přírody jistě nelze nikdy zcela nahradit.

Harmonizací rozumíme procesy, které mají za cíl přiblížit energetickou hodnotu a strukturu vody z řádu na úroveň přírodní pramenité vody.  

Budete mít zájem:  Jak na lámavé a křehké nehty?

Harmonizér ViaHuman využívá fenoménu paměti vody a mění její strukturu. Smyslem jeho použití je přeměnit negativní informace v paměti vaší vody na informace přinášející povzbuzení a harmonii, a tím znásobit očistné schopnosti vody. Takto harmonizovaná voda je potom schopna zlepšit a obohatit život každého uživatele.  

Harmonizér svým jemným působením ovlivňuje strukturu vody a upravuje její účinky na člověka .

Voda po průchodu Harmonizérem vyniká příjemnou chutí a dobře se pije také lidem, kteří mívali pociti  těžkosti při pití běžné vody.

Harmonizér v sobě spojuje několik různých způsobů ovlivňování struktury vody. Je unikátní kombinací víření na přírodním principu, působení afirmace,křišťálu, šungitu a stříbra.  

Harmonizér je konstruován tak, aby se v něm průtok vody zrychloval. Tím se zvýší kinetická energie vody, aby se simuloval její pohyb v horské bystřině a docházelo k maximální turbulenci vody.

Zvýšená kinetická energie vody je v harmonizéru využívána při průchodu přes vířící spirály se stoupáním ve tvaru Fibonacciho posloupnosti, jež je nazývána zlatou spirálou, nebo také spirálou života. Je to zásadní tvar vyskytující se ve stavbě živých organismů.

Při výstupu z harmonizéru se pak rychle protékající voda intenzivně okysličuje v perlátoru a dochází ke zvýšenému uvolnění volného chloru – po napuštění sklenice je na několik vteřin zřetelně citít  zápach uvolněného chloru.  

Přestože harmonizér není filtrem,díky patentované konstrukci mění schopnost iontů tvrdosti vody usazovat se. Je ověřeno,že při používání harmonizéru ve velmi tvrdé vodě,se na vnitřních částech neusazuje vodní kámen.

Na perlátoru,kde vždy zůstává kapka vody a dochází tak k největšímu usazování kamence, nejsou žádné usazeniny ani po ročním používání nástavce.

Pití harmonizované vody díky této úpravě může usnadňovat přijímání tvrdé vody pro systém tělesných vylučovacích orgánů.  

Po vstupu do harmonizéru je voda vedena levotočivou jinovou spirálou orientovanou odstředivě. To je rozkladná, uvolňující forma pohybu. Smyslem této spirály je uvolnit a odstranit z vody negativní informace, které v sobě nese. Spirála uvede vodu do energeticky neutrálního stavu, v němž je potom připravena k načítání nových informací.  

Takto upravená voda  protéká vířící komorou přes krystalovou sadu. Krystaly se od starověku používají k léčení a lze je programovat pro konkrétní účel. Jejich molekulová struktura se přenáší do paměti vody.

Mentální program křišťálů v harmonizéru je vkládat do vody pozitivní a léčivou energii a pohlcovat negativitu. Minerál karneol je schopen energeticky čistit ostatní minerály a jeho programem je udržovat křišťály stále funkční. Šungit je jedinou přírodní formou negrafitového aktivního uhlí obsahující fullereny.

Používá se k čištění vody a ke zvýšení detoxikačních schopností. Stříbro má známé antipatogenní účinky.  

Po průchodu přes krystaly je voda vedena pravotočivou jangovou spirálou orientovanou dostředivě. To znamená formou pohybu, která tvoří, rozvíjí, zušlechťuje a buduje. To jsou vlastnosti spirálovitého pohybu z vnějšku dovnitř, tedy pohybu dostředivého – Viktor Schauberger.  

Celý labyrint harmonizéru je uložen v skleněné komoře. Díky poznatkům z výzkumu Masaru Emota chápeme, že  voda dokáže načítat informace z okolí. Skleněná komora je proto opatřena laserově gravírovaným textem. Jeho smyslem je poděkování vodě s prosbou, aby byla očistnou, léčivou a prospěšnou každému člověku v souladu s jeho osobním programem.  

Harmonizér vytvoří z vaší kohoutkové vody prospěšnou a chutnou tekutinu. Dokáže vás zbavit potřeby kupovat balenou vodu, čímž můžete snížit zatížení životního prostředí plastovými obaly a usnadnit si pitný režim bez nákupů.  

Harmonizér působí holisticky, tedy celostně, a proto jsou účinky pití harmonizované vody u každého člověka individuální. Od hubnutí,úpravu zažívání a odstranění kožních problémů až po úsměvné zmírnění následků nadměrného pití alkoholu. Voda jakoby lépe dokázala čistit tělo od toho nežádoucího.    

Monitorováním v nestátním zdravotnickém zařízení Premedical Brno, bylo u skupiny osob,které pravidelně užívaly harmonizovanou vodu zjištěny pozitivní rozdíly při měření jaterních a ledvinových hodnot.  

Odzkoušenou  variantou řešení pitného režimu je kombinace harmonizace a filtrace vody.

Strukturu vody upravíte harmonizérem. Vyzkoušeli jsme a doporučujeme sofistikovaný způsob filtrace od značky Berkey.

Harmonizér můžete pořídit s garancí vrácení vaší investice po dobu 60 dnů. Ode dne zakoupení můžete během této doby kdykoli nepoškozený harmonizér vrátit bez udání důvodu.

Podle zkušeností se první účinky pravidelného pití harmonizované vody projeví asi po čtyřech týdnech používání.

Harmonizér lze snadno připojit na většinu baterií s odnímatelným perlátorem. Univerzálnost použití zařízení je zajištěna díky redukci VH1, která je jeho součástí.

  • Jako na výrobce harmonizéru se na nás můžete obrátit s jakýmkoliv dotazem k harmonizéru nebo k tématu energetizace vody,rádi vám poradíme nebo vysvětlíme připadné nejasnosti.
  • Pro atypické bateriové zakončení jsme vyvinuly řadu atypických redukcí.
  • Jak harmonizér připojit a udržovat zjistíte  zde v instruktážním videu a další tipy zde na příbalovém letáku.

Životnost harmonizéru je dána životností použitých materiálů – nerezové oceli a skla. Pořízení harmonizéru je dlouhodobou investicí do kvalitní vody. –

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Kontaktujte nás

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector