Co dělat, když slunce bylo moc a máte úpal či úžeh

Znáte to, vydáte se na dovolenou do vlhkých tropů, nebo na jih kde je slunce dlouho na obzoru a vy na to nejste zdaleka připravení, jak jste si mysleli. Vysoké teploty a žár slunečních paprsků vás doslova rozpouští. K tomu abyste v takových podmínkách dostali úpal stačí jen vysoké teploty. K úpalu totiž nepotřebujete přímé slunce, stačí pořádné horko.

Kvůli vysokým teplotám dojde k přehřátí organismu a vy po celém dni tušíte, že jste horko podcenili. Tělo vám hlásí, že je přehřáté a že se celý den nemohlo dostatečně ochlazovat pocením. Jeho termoregulace selhala.

Ještě k tomu jste málo pili a proto se tělo nedokázalo dostatečně chránit pocením, tedy produkcí dostatečného množství potu, aby se ochladilo.

Co dělat, když slunce bylo moc a máte úpal či úžeh Za úžeh viňte slunce

Když je slunce na vrcholu sil a vám už poslední dochází a nevzali jste si ani pokrývku hlavy, měli byste zpozornit. Celým dnem v horku a na přímém slunci si totiž koledujete o pořádný problém – úžeh.

Často jej provází velká únava, spálení pokožky na odhalených částech těla, ale i na hlavě, kterou jste si po celý den nechránili.

I když vám velké horko zrovna nepomáhá věřte, že za úžeh mohou hlavně sluneční paprsky. 

Co dělat, když slunce bylo moc a máte úpal či úžeh Příznaky úpalu vs. úžehu

 • Když jde o úpal – projevuje se nevolností, pocitem na zvracení, bolestí hlavy, zrychleným tepem, křečemi, celkovou malátností, únavou a zvýšenou teplotou. V extrémních případech teplota vašeho těla překročí i 40 °C a můžete ztrácet i vědomí. Pokud se s takovými stavy setkáte, na nic nečekejte a dopravte postiženého k lékaři.
 • Když jde o úžeh – přehřáli jste si na slunci doslova mozek. Příznaky jsou dost podobné jako při úpalu s tím rozdílem, že se příznaky mohou objevit se zpožděním i několika hodin třeba až v noci. Doprovodným jevem bývá spálená kůže od slunce.

Co dělat, když slunce bylo moc a máte úpal či úžeh První pomoc při úpalu

 • Pro začátek snižte teplotu postiženého. Přesuňte ho do stínu nebo do chladné místnosti, kde ho pohodlně usaďte a nejlépe mu podložte nohy. Vyvarujte se ale neúměrně chladným místům s klimatizací a prostorám, kde je průvan, postižený by se v nich mohl dostat do šokového stavu. 
 • Zbavte ho přebytečných oděvů, které by mohly bránit v ochlazení. 
 • Pomůže i studená sprcha nebo kbelík se studenou vodu na nohy. 
 • Dobrým pomocníkem je i mokrý ručník na čelo. 
 • Po ochlazení připravte postiženému vlažný nápoj s minerály. Nejlepší jsou iontové nápoje, minerální vody nebo slazený čaj. Minerály a glukózu doplní i rehydratační roztok, který připravíte smícháním prášku s 200 ml pitné vody. Za žádných okolností postiženému nepodávejte příliš studené nápoje a nenuťte ho pít velké množství tekutiny naráz. Postačí doplňovat deficit po drobných doušcích.

Co dělat, když slunce bylo moc a máte úpal či úžeh Vysoká teplota vede i k synkopě

Pokud jdou na dotyčného mdloby, může se dostat až do bezvědomí, neboli synkopy z horka. V tomto případě je nutné jednat rychle a bezodkladně zavolat odbornou pomoc nebo zajistit převoz k lékaři. Při mdlobách nejlépe zachytíme při pádu postiženého a ihned mu zvedáme dolní končetiny.

Pokud ani mluvení a poplácání na tvář dotyčného neprobere, uložte jej do stabilizované polohy a před příjezdem pomoci kontrolujte jeho životní funkce, tedy dýchání a srdeční činnost pacienta. Při zástavě je nutná okamžitá první pomoc pro obnovení základních funkcí.

Začněte neodkladně s umělým dýcháním a masáží srdce.

Co dělat, když slunce bylo moc a máte úpal či úžeh První pomoc při úžehu

Úžeh je vlastně úpal na druhou. Nejenže se jeho fyzické důsledky projeví bolestmi hlavy, slabostí, zvracením a malátností až později, ale jeho sílu pocítíte i na své spálené kůži. Úžeh proto ošetřujte podobně jako s úpal.

Ale připravte si speciální přípravky, které zklidní a zchladí spálenou kůži pomocí kyseliny pantothenové neboli panthenolu. Ten pokožku hydratuje a podporuje hojení kůže. Postiženému také podávejte dostatečné množství vlažných tekutin.

 

Ani s jedním ze stavů, kdy nás spalující letní paprsky nenechají vydechnout, není o co stát. Ve horku je nutné za všech okolností dbát na dostatečný přísun tekutin a ochranu před slunečním zářením, ať už ve formě opalovacích krémů nebo pokrývky hlavy. Pamatujte ale, že:

 • úpal je z přehřátí,
 • úžeh je z přímého slunce.

Vše pro opalování Panthenol na spálenou kůži

Úpal, úžeh — neboj se pomoci!

Úpal nebo úžeh? Jaký je v tom rozdíl? Oba stavyCo dělat, když slunce bylo moc a máte úpal či úžeh můžeme zařadit mezi ty, které jsou způsobeny celkovým přehřátím organismu. Pro první pomoc vůbec není důležité rozlišit, zda se jedná o úpal nebo úžeh. První pomoc je u obou stavů stejná.

Jako pomůcku si můžete pamatovat, že slunce žhne a proto úžeh. Znovu opakujeme, že pro první pomoc není důležité rozlišovat tyto dva stavy. U obou je důsledek celkové přehřátí a příznaky i první pomoc je stejná.

 Pro úplnost článku vám ale rozdíl mezi jednotlivými stavy vysvětlíme. Úpal je celkové přehřátí organismu – selhání řízení tělesné teploty, vzniká při pobytu v horkém prostředí.

Úžeh je důsledkem přehřátí na slunci. (Hasík, 2012)

Typické příznaky

Mezi příznaky přehřátí organismu patří nevolnost, bolest hlavy a zvracení. Vlivem dehydratace má postižený také žízeň.

Rovněž se objevuje zvýšená teplota (v případě těžkého přehřátí až přes 40°C), kdy v takovém případě může dojít až k bezvědomím či křečím postiženého.

Další příznaky dehydratace, která je u přehřátí typická, je zarudlá suchá kůže. V případě pobytu na sluníčku její  popálení.

A první pomoc?

Jak jsme zmínili na začátku, neztrácejte čas bádáním, jestli se jedná o úžeh či úpal.

Odstranění vlivů způsobující přehřátí. Postiženého vždy přesuňte do chladné místnosti, ideálně do průvanu, případně pusťte ventilátor. Rovněž jej vysvlečte z teplého oblečení, klidně jen   do spodního prádla.

Chlazení. Pokuste se postiženého ochladit, buď umístěním do průvanu, příp. studenými obklady. NIKDY!!! Nechlaďte postiženého celého ve studené sprše. Mohlo by naopak dojít k podchlazení (týká se hlavně dětí). Můžete jej ochladit vlažnou sprchou.

Pokud došlo k popálení od sluníčka, chlaďte i popálená místa. Použijte například Panthenol.

Dostatečný přísun tekutin. Zajistěte postiženému dostatek tekutin a dohlédněte na jejich přísun.

Lepší než voda z kohoutku je voda s obsahem minerálů (balené minerálky z obchodu), neboť při přehřátí dochází ke ztrátě minerálů, které je potřeba doplnit.

A jak poznáte, že už je přísun tekutin dostatečný? Jakmile začne postižený produkovat dostatek světlé moči (Hasík, 2012) A co je to světlá moč? Rozhodně to není ta po těžkém flámu, kdy alkohol tekl proudem, a jdete druhý den poprvé na WC.

Co dělat, když slunce bylo moc a máte úpal či úžehTěžké přehřátí organismu

V případě těžkého přehřátí organismu (tělesná teplota přesahující 40°C) může dojít až k bezvědomí čí křečím.

V takovém případě je důležité zajistit základní životní funkce postiženého a postupovat jako u prostého bezvědomí (pokud nedýchá normálně, pak zahájit neprodleně resuscitaci) či křečového stavu (první pomoc je stejná jako u epilepsie). A hlavně, volat zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155.

Nezapomeňte, že přečtením článku se první pomoc nenaučíte. Kvalitně poskytnout první pomoc můžete jedině, projdete-li kvalitním kurzem první pomoci.

Bibliografie

HASÍK, Juljo. 2012. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž. ISBN 978-80-87729-007.

Fotografie z kurzů. 2016. Praha: PrPom.

Úžeh a úpal

Léto a prázdniny bohužel spolu se spoustou krásných dnů přináší i zdravotní potíže způsobené sluncem. Vedle konžích problémů z opalování sem patří i úžeh a úpal, které patří mezi nejčastější nemoci léta u dětí.

Jak je jednoduše poznat?

Úžeh

 • Slovní hříčka: Slunce vám sežehne hlavu, proto máte úžeh.
 • Úžeh hrozí při pobytu na přímém slunci bez pokrývky hlavy, pokud je slunce hodně prudké (hlavně od 11. do 15. hodiny), stačí i poměrně krátká doba.
 • Dochází k přehřátí mozku a mozkových blan, člověku stoupá tělesná teplota a objevují se neurologické a oběhové potíže.
 • Mezi příznaky patří bolest hlavy, závratě, zrychlení tepu a změny krevního tlaku, zrudnutí pokožky na hlavě, ztuhnutí šíje. Příznaky se mohou projevit i několik hodin po pobytu na sluníčku.
 • Důležité je, aby se člověk ochladil – vlažnější sprcha, zvýšené množství chladných nápojů. Ne však úplně ledových – tělo se s výrazným teplotním rozdílem bude hůře vyrovnávat, případně onemocní.
 • V těžších případech, kdy může dojít až k otoku mozku a smrti, je nutné zavolat lékaře.

Úpal

 • Slovní hříčka: Při úpalu nás může „pálit“ cokoliv, třeba jen teplý vzduch.
 • Úpal nastává ve chvíli, kdy tělo není schopno odvádět přebytečné teplo.
 • Hrozí v horkém prostředí, například v sauně, při horké koupeli, nebo při jízdě v přehřátém autě. Horké prostřeí jako takové není příliš školivé, pokud nám dobře funguje štítná žláza. Také na nás špatně působí vlhké prostředí, ve kterém nemůže docházet k ochlazování pomocí odpařování potu.
 • V horkém a dusném prostředí se rozšiřují cévy v mozku, za jistých podmínek tak sice zlepšují prokrvení, ale při zvýšení teploty těla až na 40°C dochází k ohrožení mozku či srdce. Dále se úpal projevuje bolestí hlavy, zvracením, zrychleným dechem, suchou kůží bez potu, ztrátou vědomí a samozřejmě zvýšenou teplotou. Stav bezvědomí nebo svalové křeče mohou vést k šoku a poškození mozku. Svůj velký podíl nese i dehydratace.
 • Postiženého přesuneme do stínu nebo do chladnější, dobře větrané místnosti, položíme ho na záda a zvedneme mu nohy. Zajistíme přísun tekutin.
 • V případě, že ležící má moc rychlý tep, nebo se mu špatně dýchá, voláme lékaře.

Rozíl mezi úžehem a úpalem si lidé často pletou. Snad proto, že k úžehu dojde většinou ve spojení s úpalem, liší se pouze časovým zpožděním propuknutých potíží.

Jako prevence obou případů postačí dostatečné množství přijatých tekutin (bez nich by mohlo dojít např. k tepelné exhausci – vyčerpání) a je-li to možné, tak častější ochlazování koupáním či sprchováním.

Budete mít zájem:  Psychoterapie vás učí, jak si pomoct sami

Pokud člověku selžou životní funkce, je potřeba urychleně provést první pomoc. Provedeme srdeční masáž, umělé dýchání a uvedeme nemocného v bezvědomí do stabilizované polohy. Samozřejmě přivoláme lékaře.

Napsal/a: Klára J.

Ochrana proti slunci

Dovolená u moře s sebou nese, kromě koupání v moři a relaxace, i spoustu sluníčka a opalování. Ať už chtěného, kdy ležíme na pláži a opalujeme se, nebo nechtěného, kdy jdeme třeba na výlet a nemáme se kde schovat. A an to, co vše slunce dokáže, se podívejte na těchto odkazech (otevírají se v novém okně):

 • Kožní nádory – fotky, riziko a prevence
 • Prevence rakoviny kůže – detailní popis vzniku a rozšíření rakoviny
 • A tady něco podrobného o melanomu a možnosti bezplatného vyšetření.

Opalování

Následující rady a doporučení se nezabývají důvody pro a proti opalování a ani nemají za úkol vás přesvědčit či odradit něco dělat či nedělat. Naším cílem je vám přinést informace, které vám pomohou strávit dovolenou v nám nezvyklých slunečních podmínkách bez jakýchkoliv problémů a nepříjemností.

Bez slunce a UV záření bychom žít nemohli, ale vysoké dávky UV záření mají pro náš organismus velmi negativní vliv a škody, které může toto záření napáchat, jsou nenapravitelné.

Bez ohledu na to, zda chcete ležet celý den na pláži, cestujete ve vnitrozemí nebo podnikáte túru v horách, je potřeba se před sluncem vhodně chránit.

Pro jakýkoliv pobyt na slunci, ať už se jedná o cílené opalování nebo třeba pěší turistiku, je nezbytné chránit pokožku kvalitními ochrannými přípravky. Ty zabrání nejen průniku škodlivého UV záření, ale také zajistí nezbytné promazání a hydrataci namáhané pokožky.

Na přípravky na ochranu proti slunci (dále opalovací krém) klademe dva základní požadavky:

 • Kvalitní blokace UVA a UVB záření  –  UV filtr
 • Vysoká odolnost proti otěru a vodě

UV filtr je speciální látka, která zabraňuje nežádoucímu působení UV záření na naši pokožku kůži. UV filtrů existují dva typu: chemické UV filtry  – UV záření pohlcují, fyzikální UV filtry –  UV záření odrážejí.

Různé stejné krémy s různým ochranným faktorem blokují UV záření v jiné míře. A podle toho, jak moc obsažený UV filtr zabraňuje pronikání UV paprsků, se určuje ochranný faktor.

Tento ochranný faktor je nejdůležitějším vodítkem při výběru vhodného opalovacího krému (teď nemluvíme o kvalitě) a pro každého jedince je vhodný ochranný faktor jiný.

Co ochranný faktor znamená?

Ochranný faktor je číslo, které udává, kolikrát déle můžeme být na slunci bez rizika poškození/spálení, než kdybychom opalovací přípravek nepoužili. Většinou platí, že čím vyšší je ochranný faktor opalovacího krému, tím delší pobyt na slunci bez rizika spálení krém umožňuje.

Pokožka každého z nás je na sluneční záření citlivá jinak. Někdo je světlý typ, který se spálí po pěti minutách, někdo je od přírody tmavší a může být na slunci třeba hodinu bez nutnosti použít jakýkoliv opalovací krém.

Za tímto účelem vzniklo rozdělení pokožky do základních fototypů, kde jsou stanovené maximální délky pobytu  na slunci bez jakékoliv ochrany (doba vlastní ochrany).

Ochranný faktor pak udává, kolikrát déle nám opalovací krém umožní tuto dobu prodloužit.

Vynásobením doby vlastní ochrany pleti ochranným faktorem použitého opalovacího krému  dostaneme dobu, po kterou se můžeme opalovat bez nebezpečí spálení a poškození kůže.

Určení fototypu

Všechna doporučení jsou pouze orientační a nezohledňují váš aktuální zdravotní stav a osobní dispozice.

Fototyp Popis Vlastní ochranná doba pokožky
1 Pokožka je velmi světlá, bledá nebo pihatá, prakticky nikdy nezhnědne a na sluneční záření reaguje vysoce citlivě – skoro vždy se spálí.Vlasy jsou bývají světlé nebo zrzavé. 5 – 10 minut
2 Pokožka je světlá, má sklon k pihám, opaluje se velmi nesnadno a na sluneční záření reaguje citlivě – často se spálí.Vlasy bývají světlé 10 – 20 minut
3 V naší populaci se jedná o nejrozšířenější a nejběžnější fototyp, na sluneční záření reaguje normálně.Pokožka je běžná, s přirozenou barvou, bez pih. Při opalování pokožka může zčervenat, ale obvykle se později vrátí k normálu, opálí se rovnoměrně a zřídka kdy se spálí.Vlasy jsou od tmavě blond až po středně hnědé. 15 – 25 minut
4 Tento fototyp reaguje na sluneční záření velmi dobře, rychle se opaluje a pravděpodobnost spálení sluncem je minimální. Vlasy bývají hnědé až černé. 25 – 35 minut

Určení ochranného faktoru

Jak už bylo uvedeno výše, ochranný faktor násobí dobu vlastní ochranné doby pokožky. Pro stanovení správného čísla ochranného faktoru tedy potřebujete znát svůj fototyp a vědět, jak dlouho se budete na slunci pohybovat.

Potřebnou výši OF pak vypočítáte tak, že dobu v minutách, kterou chcete být na slunci, vydělíte počtem minut vlastní ochranné doby.

Pokud si nejste jisti, do jaké skupiny patříte, velmi dobře poslouží ke stanovení potřebného UV faktoru jednoduchý test. Změřte si dobu, za jak dlouho od prvního vystavení pokožky slunci pokožka zčervená. Určete si, jak dlouho chcete být na sluníčku a tuto dobu vydělte naměřenou hodnotou. Číslo, které vám vyjde, je potřebný ochranný faktor.

A obráceně – když naměřenou hodnotu vynásobíte použitým ochranným  filtrem, dostanete dobu, po kterou vás bude použitý opalovací krém chránit.

Jaký faktor mám použít?

Od vystavení pokožky slunci do její zčervenání uběhne 13 minut. Chcete jít dopoledne na pláž a chcete tam být od 10:00 do 12:30, to je celkem 150 minut.

150 / 13 = 11,5. Pro Vaši potřebu by tedy měl plně dostačovat opalovací krém s ochranným faktorem 15.

Mám ochranný faktor 20, jak dlouho mne bude chránit?

20 * 13 = 260 minut. Ochranný faktor vás bude chránit cca 4 hodiny.

Vlastní ochranná doba Doporučený OF tuzemsko Doporučený OF jižní oblasti
Fototyp 1 5 – 10 Prvních 5 dní 16 30
Následující dny 12 20
Fototyp 2 10 – 20 Prvních 5 dní 12 20
Následující dny 10 16
Fototyp 3 15 – 25 Prvních 5 dní 10 16
Následující dny 6 10
Fototyp 4 25 – 35 Prvních 5 dní 6 10
Následující dny 4 6

Uvedené doporučené OF jsou pouze orientační. Vždy je potřeba vzít v úvahu konkrétní podmínky a místo, kde budete slunci vystaveni.

Pokud se budete opalovat u moře, jsou podmínky jiné, než když půjdete na vysokohorskou túru nebo když se budete opalovat u rybníka v ČR.  Obecně platí, že čím blíže k rovníku pobýváme, tím volíme vyšší OF. Stejně tak platí, že čím vyšší nadmořská poloha, tím vyšší OF je potřeba.

Z vlastní zkušenosti doporučuji značku DayLong. Vyzkoušel jsem ji osobně na svých malých dětech a musím potvrdit, že když ráno dítě namažete krémem s faktorem 30-40, tak ho můžete až do večera nechat na pláži či se cachtat v moři a krém na těle vydrží.

Po třech týdnech v Řecku u moře se děti vrátily jen nepatrně tmavší, než když tam odjížděly. DayLong se ukázal jako extémně trvanlivý. Asi jím tímto dělám reklamu, ale to, že namažu jednou ráno a do večera jsme bez starostí, mne velmi těší.

Více o tomto opalovacím krému si můžetře přečíst přímo na stránkách DayLong

Děti a sluníčko

Děti do šesti měsíců věku by neměly být vystaveny sluníčku vůbec, děti do dvou let by na něm měly pobývat co nejméně, v žádném případě by na něm neměly být mezi 11:00 a 15:00.

Dětskou pokožku  řadíme automaticky mezi fototyp I. a snažíme s používat jen speciální dětské krémy s vysokým OF.

Alergické reakce na sluneční záření

U mnoha lidí se při pobytu na slunci vyskytuje alergická reakce – na kůži se jim objeví pupínky podobné akné nebo červené fleky a vše to velmi svědí.

Jednotný návod, jak proti tomuto bojovat, neexistuje. Ale osvědčené způsoby, jak tuto reakci potlačit a alespoň trochu zmírnit, jsou:

 • Vyhýbat se přímému slunění
 • Používání kvalitního opalovacího krému s vysokým UV faktorem, nejlépe tzv. “Sunblock“ – OF nad 50
 • Přiměřená příprava na opalování – zvýšení příjmu betakarotenu, ideální je 30ti denní kůra těsně před dovolenou
 • Použití prášků Claritine – na předpis i volně prodejné balení 7ks

Určení druhu alergie a správné léčby je otázka pro lékaře.

I když jsou některé léky volně prodejné a existuje spousta rad, tak jsou neověřené, fungují jen u někoho a jsou spojené s riziky nesprávné léčby. Proto je zde nebudeme uvádět.

Některé rady a doporučení je možné získat od jednotlivých uživatelů v diskuzi, ale pokud máte jakékoliv zdravotní problémy, doporučujeme vám kontaktovat odborníky.

 1. Více o alergii na slunce třeba zde nebo v článku Rozdíl mezi sluneční dermatózou a sluneční alergií
 2. A když už jsme u toho, víte, co je to Sluneční kopřivka?
 3. Jinak alergie nemusí být jen na slunce, ale i třeba na některou ze složek Vašeho opalovacího krému. Por detaily se podívejte na článek Alergie na složky opalovacího krému

Ochrana očí

Jako ochrana očí před poškozením UV zářením jsou nejvhodnější a plně dostačující brýle s UV filtrem. Takovéto brýle dostaneme v každé optice a to včetně certifikátu o tom, že UV filtr brýle opravdu  obsahují.

Vyvarujte se nákupu v pochybných podmínkách, protože pro oči není nic horšího, než sluneční brýle bez UV filtru. Pokud nemáme brýle vůbec, zornička je zúžená, do očí proniká málo světla i málo UV záření.

Pokud však máme tmavé brýle  bez UV filtru, tmavá skla odfiltrují část světla, ale ne UV záření a zornička je roztažená a do okna pronikne UV záření mnohem více.

Jestliže máte o UV filtru svých brýlí pochybnost nebo se jen chcete ujistit, v každé lepší optice vám je otestují.

Budete mít zájem:  Léky jsou zbytečně drahé. Úřad to nestíhá napravit

Úžeh – sluneční úpal

Úžeh je přímé podráždění mozku a mozkových blan slunečním zářením. Příznaky jsou bolesti hlavy, nevolnost, závrať, zvracení, zrychlené dýchání a tep, případně může postižený upadnou do bezvědomí s křečemi. Tyto příznaky se mohou dostavit až po nějaké době, například v noci po dni slunění.

Úpal – celkové přehřátí organismu

Úpal vzniká při vystavení organismu vysokým teplotám bez možnosti jeho ochlazení.

Obrana proti úpalu a úžehu je velmi podobná – pokrývka hlavy, pravidelné vlhčení vlasů, které pomáchá ochladit hlavu, časté ochlazování těla, například střídáním pobytu na slunci s pobytem ve vodě a příjem dostatečného množství tekutin.

První pomoc při úpalu a úžehu

 • Odnést postiženého na chladné či zastíněné místo
 • Položit a při úpalu trochu přizvednout končetiny, při úžehu naopak hlavu
 • Zajistit průběžné ochlazování, a to hlavně hlavy.
 • Zajistit dostatečnou náhradu tekutin. Pokud je to možné, tak ne čistou vodou, ale třeba zajistit iontový nápoj, slabý čaj s citronem nebo minerální vodu. Pokud není nic jiného k dispozici, můžeme použít i mírně osolenou vodu – cca 1 malou kávovou lžičku na jeden litr vody. Nikdy nepodáváme velké množství tekutiny najednou. I když má postižená žízeň, dáváme malé množství, ale častěji.

Při zhoršení příznaků doporučuje vyhledat lékařskou pomoc.

Úpal a úžeh u dětí. MUDr. Květoslava Ludvíkovská

V obou případech jde o přehřátí působením vysoké teploty okolí.

Co je to úpal?

Úpal – vznikne při pobytu v uzavřeném prostředí s vysokou teplotou nebo v horkém prostředí s vysokou relativní vlhkostí, přičemž se pot nestačí z povrchu těla odpařovat.

Co je to úžeh?

Úžeh – vzniká při déletrvajícím pobytu na přímém slunci, kdy sluneční paprsky působí na nekryté tělo a hlavně na nekrytou hlavu dítěte. Většinou se kombinuje se slunečním popálením kůže.

K tomu může ještě přispět u větších dětí zvýšená fyzická aktivita (sport, letní tůry apod.) s nedostatečným přísunem tekutin (pocení a tím i ztráta minerálů).

 • rychlé povrchní dýchání
 • zvýšená tepová frekvence
 • kůže je horká, nejdříve červená, pak bledá
 • dítě si stěžuje na bolesti hlavy, žízeň
 • může zvracet
 • má vysokou teplotu
 • je ospalé, malátné
 • v těžších případech přistupuje porucha vědomí, blouznění, křeče svalstva
 • především je nutné ihned zamezit účinku vysoké teploty – dítě uložte do stínu, chladné a větrané místnosti, zvyšujte cirkulaci vzduchu – ventilátor, mávání ručníkem, odstraňte tísnící oděv
 • tělo ochlazujte přikládáním studených obkladů, sprchováním vlažnou vodou, teplotu snižujte postupně do 38°C, svlečené dítě přikryjte jen prostěradlem
 • podávejte chlazené tekutiny – vhodná je minerálka, voda po malých dávkách
 • zarudlou kůži ošetřete nejlépe Panthenolem (spray)
 • dítě musí zůstat v klidu bez pobytu na slunci nejméně další dva dny
 • pokud se objeví porucha vědomí, musíte vyhledat lékaře, ať jste kdekoli, sledujte životní funkce a případné zvracení (nebezpečí vdechnutí žaludečního obsahu)

Této problematice se věnuje článek Dítě v létě v oddílu Péče o dítě: https://www.babyonline.cz/pece-o-dite/dite-v-lete#dite-v-lete2

Autor: MUDr. Květoslava Ludvíkovská

Diskuze » Poradna »

Dobrý den paní doktorko, chtěla bych se zeptat zda je tato stolice normální? Malému je 7 týdnů a straší mě, že by mohl mít ABMK. Trápí ho prdíky a nebo musí více tlačit, trošku ekzém,ale my s přítelem jsme oba atopici. Jinak prospívá a nezdá se, že by byl nějaký větší problém. Děkuji za odpověď Vendula.

Dobrý den, pokud je dítě kojeno, je to normálním stolice, i když podle fotky nelze spolehlivě posoudit, ukažte plenu se stolicí svému pediatrovi.

Položit dotaz
Všechny dotazy a odpovědi

Úžeh vs. úpal: Poznáte rozdíl? – Proženy

S našimi radami vás úpal či úžeh nezaskočí

Opalujete se, popíjíte drinky, koupete se a říkáte si, že vám se to nemůže stát. Jenže večer se vám motá hlava, zvedá žaludek a máte teplotu. Že by úžeh nebo úpal? Umíte je rozeznat, a správně při potížích zasáhnout? Poradíme!

Spousta lidí si myslí, že když slunce pálí jako o život, mají zaděláno na úpal. Jenže to je omyl, který lékaři vyvracejí snad každý rok. Úpal a úžeh se liší nejen v projevech, ale hlavně ve způsobu, jak se s tím kterým vypořádat. My vám v tom uděláme konečně jasno!

Oč jde?Úpal je reakcí těla na nadměrnou tvorbu tepla, kdy se organismus přehřeje, a jeho termoregulace zkrátka selže. To znamená, že se ani nemusíte potkat přímo se sluncem. Přijít k němu můžete při cestě přehřátým autem bez klimatizace, na letním festivalu nebo v kterémkoli jiném prostředí, kde je moc horko, dusno, těsno a třeba i vlhko (například v přeplněné tramvaji).

„Pořídíte si“ ho snadno, když málo pijete a chybí vám rovněž minerály, takže organismus nezvládá vyrobit tolik potu, kolik by bylo potřeba k ochlazení těla. Nebo nastane situace, že se v těle hromadí nadměrné teplo, se kterým si váš termoregulační systém nedokáže poradit (což platí například pro silnější až obézní jedince).

Jak se projevuje?Nevolností, někomu je na zvracení, bolí hlava, zrychluje se tep, hůře se dýchá, stoupá tělesná teplota, dokonce může i nad 40 °C. A když se stav rychle zhoršuje, přidávají se křeče a můžete i ztrácet vědomí.

Proti přehřátí pomůže i klimatizace v autě

Jak ho řešit? Nejlepší cestou je ochlazení. Postiženého dopravte do míst, kde je stín a nejlépe i chladno, pomůže klimatizace či větrák. Uvolněte mu oděv.

Půjde-li to, osprchujte ho vlažnou vodou, a pak mu mokrým ručníkem potírejte zejména hlavu a končetiny (nohy mohou být zvednuté). Pomalu mu podávejte vlažné tekutiny s dostatkem minerálů, například iontové nápoje, ovšem stačí i obyčejná osolená voda.

A kdy vyhledat lékaře? „Pokud dojde ke ztrátě vědomí,“ doporučuje MUDr. Ivana Holcátová, CSc. z Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN.

Oč jde?Úžeh nastává, když vás slunce atakuje víc, než je zdrávo, proto se také někdy označuje jako sluneční úpal. Lidově řečeno si ho užene každý, kdo si nechá „grilovat“ hlavu slunečními paprsky, místo aby se venku pohyboval s kloboukem nebo čepicí. Pak dochází k podráždění mozku a mozkových blan.

Působením slunečních paprsků se tělo přehřeje a potí se víc, než snese, takže z něj odcházejí voda i minerály. Na rozdíl od úpalu se úžeh může projevit až s několikahodinovým zpožděním. A abychom to ještě více zamotali, někdy se tyhle sluneční nepohody sčítají – můžete si přivodit jak úpal, tak i úžeh.

Jak se projevuje? Příznaky jsou podobné jako u úpalu jen s tím rozdílem, že případná teplota nestoupá tak vysoko, může se přidat ztuhlost v šíji, spálení pokožky a také projevy typické při zápalu mozkových blan (proto je úžeh závažnější než úpal).

Při pobytu na slunci mějte na hlavně třeba klobouk, předejdete tím úpalu

Jak ho řešit?Opět podobně jako úpal – postižený se musí dostat z míst s velkou sluneční expozicí, potřebuje chládek, klid, polohu vleže nebo polosedě (někdy lékaři doporučují podložit hlavu), omývejte ho vlažnou vodou (platí zejména pro hlavu) a podávejte mu tekutiny po lžičkách nebo malých doušcích.

„Z čajů lze pít vlažné černé, zelené nebo rooibos a větším dětem i všem dospělým můžete dát čaj mátový – máta peprná ochlazuje. A pokud máte nedaleko lékárnu, zkuste rozpustnou směs minerálů, která doplní například hořčík proti křečím nebo sodík, který se pocením ztrácí,“ radí bylinkářka Hana Parmová ze Zentrichovy apatyky. A dodává, že stejné tekutiny lze pít rovněž při úpalu.

Pokud však nemáte nic jiného po ruce, spolehněte se na vlažnou osolenou vodu.

 • v horkých dnech vycházejte ve volném vzdušném oblečení, s pokrývkou hlavy, zásobeni dostatkem vody v tašce nebo batohu
 • pravidelně se ochlazujte (pomůže i jen omytí obličeje, šíje, dekoltu a končetin vlažnou vodou)
 • rozumně se opalujte (miminka, malé děti, senioři a ti, kdo trpí zejména kardiovaskulárními a dýchacími chorobami by se neměli opalovat vůbec). Tito a také silnější až obézní lidé jsou skupinou, která úpal nebo úžeh nejhůře snáší. Proč? Malé děti ještě nemají dostatečně vyvinutý termoregulační systém, který senioři sice mají, ale u nich už nemusí pracovat tak dobře jako zamlada a navíc starší lidé přijímají méně tekutin. Nadměrné teplo výrazně zatěžuje zejména srdce a u silných osob jejich větší vrstva tělesného tuku zpomaluje výdej tepla z organismu.

A co vy, měli jste někdy úžeh či úpal?

Byliny teď mají magickou moc

Klára Skálová

Jižní Čechy – Noc na sobotu bude svatojanská. Už odedávna je spojená se zapalováním ohně nebo sběrem bylin. Vydejte se do lesů i vy.

Radmila Malinovská při sběru bylinek v Holubově na Českokrumlovsku. | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Úterní večer před nenápadnou chatičkou obklopenou lesem a poli sliboval tajemství i nevšední zážitky. Takový výhled na Blanský les s jeho dominantou Kletí zrovna před západem Slunce, to byla krása sama o sobě. A co teprve v tomto ročním období. Příslib romantických chvil mě sem ale nezlákal.

Využila jsem nabídky Radmily Gaudi Malinovské, abychom se spolu vypravily na sběr bylin. Vždyť už naše prababičky a babičky věděly, že bylinky nasbírané právě v období svátku svatého Jána mají magickou moc.

A tak jsme se ještě namazaly podomácku vyrobeným repelentem, vzaly ošatku a vydaly se do lesů.

Moc daleko jsme ale chodit nemusely. Stačilo vyjít jen kousek od chatičky Radmily Gaudi Malinovské a bylinkový svět nám ležel u nohou. „Tohle je ta nejdůležitější ze svatojánských bylin,“ vysvětlovala Radmila Gaudi Malinovská, když v ruce třímala třezalku. „Má sílu na několika úrovních. Je na nervy, na játra,“ předávala mi Radmila moudra stará stovky let.

Budete mít zájem:  Myjte si ruce správně?

A tak teď už vím, že se z třezalky dá udělat tinktura, čaj nebo olej. „Jak se takový olej dělá?“ ptala jsem se Radmily. „Vezmeš jakýkoliv olej. Podmínkou ale je, že musí být lisovaný za studena, takže ho nekoupíš v plastové lahvi, ale ve skleněné, tmavé lahvi.

Bylinky naložíš do čiré lahve, přidáš olej, dáš na sluníčko a nejméně tři týdny necháš louhovat.

Pak jej přes plátno přecedíš a dáš buď to tmavé lahve nebo na tmavé místo,“ popisovala Radmila Gaudi Malinovská s tím, že tento olej je dobrý na popáleniny, úžeh nebo úpal.

To už ale vedle třezalky měla v ošatce i jitrocel, sedmikrásku či řebříček. „Pokud si budeš dělat svatojánský věnec, použít se do něj dá jakákoliv rozkvetlá, voňavá květina.

Důležité ale je, aby jich bylo devět a nasbíraných na devíti různých místech,“ upozornila Radmila Gaudi Malinovská.

„Když si svobodná dívka takový věnec uplete a dá si ho pod polštář, ve snu dostane odpověď na svou otázku,“ dodala fytoterapeutka, která svět bylin přibližuje zájemcůmv Českých Budějovicích i Českém Krumlově.

„A co když si budu chtít udělat škalupíř?“ ptala jsem se Radmily Gaudi Malinovské. Četla jsem o síle škapulíře, díky kterému člověka láska nemine. „Pokud si budeš dělat škapulíř, tak by tam neměla chybět dobromysl, která ochraňuje proti hadům a nekalým věcem.

Klidně si do škapulíře můžeš natrhat i malinové listí, kozlík lékařský nebo pomněnku, která symbolizuje vodu a jemnost,“ vyprávěla mi Radmila Gaudi Malinovská.

„Jestliže ale budeš chtít, aby se do tebe někdo zamilovat, přidej tam i svůj vlas,“ dodala při sběru svatojánských bylin.

Všude se píše, že sbírat svatojánské byliny se má v noci z 23. na 24. června. Tak proč jsme se do lesa vydaly o tři dny dříve? „Nejmagičtější je totiž ta dnešní noc.

Právě dnes je nejdelší den a nejkratší noc, proto květiny mají nejdelší moc v léčení,“ vysvětlovala Radmila Gaudi Malinovská a doplnila: „Nejvíc energie mají ale bylinky sesbírané po celé toto období, tedy 14 dnů před svátkem svatého Jana a 14 dnů po něm.“

Investujte do svého zdraví. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde.
Škoda Octavia koupeno v CZ Volkswagen Golf první majitel, servisní knížka, koupeno v D Ford Focus první majitel, servisní knížka, koupeno v D, nehavarované Ford Focus první majitel, servisní knížka, koupeno v A, nehavarované Škoda Fabia servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované Volkswagen Passat servisní knížka, koupeno v D, nehavarované Škoda Fabia první majitel, servisní knížka, koupeno v A Volkswagen Golf první majitel, servisní knížka, koupeno v D, nehavarované + PRODAT AUTO Renault Clio 1.2i,88kW,COM, AUT.,navi,DPH. Škoda Rapid Spaceback 1.2 MPI, ČR,2.maj Volkswagen Caddy 2,0 TDI Ford S-MAX 2.0 EcoBoost 149 kW 7 míst Peugeot 2008 1.2 VTi, ČR,2.maj, Serv.kniha Volkswagen Caddy 2.0i CNG klima Škoda Octavia 1,6 TDI Style 1.majitel CZ Nissan Qashqai CZECH LINE 1.3DIG-T 140HP + PRODAT AUTO

Oblíbené citáty

Anna 13

 • Autoři 50
 • Série 14
 • Žánry 13
 • Seznamy
 • Citáty 4359
 • Uživatelé 3

„- U vás lidé pěstují pět tisíc růží v jedné zahradě, a přece nenalézají to, co hledají. – Nenalézají … – odpověděl jsem. – A přesto by mohli, najít, co hledají v jediné růži nebo kapce vody… – Ano – odpověděl jsem. A malý princ dodal: Ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„„Důkazem, že malý princ skutečně existoval je to, že byl rozkošný, že se smál a že chtěl beránka. Chce-li někdo beránka, je to důkaz, že žije.““

— Antoine de Saint-Exupéry

„„Kdybych nařídil generálovi, aby byl mořský pták a on neuposlechl, nebyla by to chyba generálova, ale moje. Je třeba žádat od každého to, co může dát.““

— Antoine de Saint-Exupéry

„„Svět slz je tak záhadný.““

— Antoine de Saint-Exupéry

„Cíl bez plánu je jen přání.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Co mě na spícím malém princi tolik dojímá, je jeho věrnost květině, ten obraz růže, který v něm září jako plamínek lampy, i když spí… A tušil jsem, že je ještě křehčí. Lampy musíme dobře chránit: stačí závan větru a lampa shasne…“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Člověk je sám i mezi lidmi“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Člověk přece nemůže trvale žít z ledniček, politiky, financí a křížovek. Člověk to prostě nemůže. Člověk přeci nemůže žít bez básní, bez barev, bez lásky.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Člověk vnímá jen ten svět, který nosí v sobě.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Jedině děti vědí co hledají.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Krása je totéž jako štěstí.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Nikdy nejsme spokojeni, tam kde jsme.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Předpokládáme, že ostatní myslí stejně jako my. A z toho důvodu máme strach být uprostřed jiných sami sebou. Protože se domníváme, že nás ostatní budou soudit, dělat z nás oběť, zneužívat nás a obviňovat, jako to děláme my sami. Ještě dříve, než nás mají příležitost zavrhnout jiní, zavrhneme se sami.“

— Miguel Ángel Ruiz Macías

„Když cítíte lásku sami k sobě, nežijete už svůj život v závislosti na názorech jiných lidí. Nepotřebujete, aby vás druzí lidé přijímali nebo vám říkali, jací dobří jste, protože vy víte, kdo jste.“

— Miguel Ángel Ruiz Macías

„„Gatsby věřil v to zelené světlo, v šílenou vzrušující budoucnost, která před námi rok za rokem ustupuje. Teď nám unikla, ale to nevadí – zítra poběžíme rychleji, ještě víc rozpřáhneme paže… A jednoho nádherného rána – Tak se potácíme kupředu, jako lodě proti proudu, bez přestání odnášeni zpět do minulosti.““

— Francis Scott Fitzgerald

„A tak sebou zmítáme dál, lodě deroucí se proti proudu, bez přestání unášeni zpátky do minulosti.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Až někdy dostaneš chuť někoho kritizovat, vzpomeň si, že ne všichni lidé na tomhle světě měli takové výhody jako ty.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Byl mužem své ženy, nepatřil sobě.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Potom ji políbil. Když se jejich rty setkaly, rozkvetla pro něj jako květina a vtělení bylo úplné. (Velký Gatsby, s. 94)“

— Francis Scott Fitzgerald

„Člověk je sám i mezi lidmi.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Nestojím o učenost, důstojnost ani vážnost. Chci tuhle hudbu a tohle svítání a teplo tvojí tváře.“

— Džaláleddín Balchí Rúmí

„Víš, ty jsi přece jen trochu složitá.“ „Ale ne,“ ujistila ho spěšně. „Ne, to opravdu nejsem – jsem jenom – jsem jenom spousta všelijakých jednoduchých lidí dohromady.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Život začíná vždycky znova, když zvadne.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Mládí je sen, forma chemického šílenství.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Budoucí matka by měla vidět hvězdy. A darovat mu v myšlenkách všechny hvězdy a všechny planety, svému překrásnému dítěti.“

— Vladimir Nikolajevič Puzakov

„Nic nemůže být tak ohnivé a tak svěží jako to, co člověk dokáže nahromadit v příšeří svého srdce.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Minulost se nedá opakovat.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Na trávníku a na cestě se kupily tváře těch, kdož spřádali teorie o tom, jak je Gatsby zkažený, a on stál na těch schodech, kynul jim na rozloučenou a skrýval před nimi svůj nezničitelný sen…“

— Francis Scott Fitzgerald

„Myslel jsem na Gatsbyho úžas, když poprvé spatřil zelené světlo na konci Daisyiny loděnice. Gatsby věřil v to zelené světlo, vzrušující budoucnost, která před námi rok od roku ustupuje…“

— Francis Scott Fitzgerald

„Věděl, že když tuto dívku políbí a navždy zasnoubí své nevyslovitelné vidiny s jejím smrtelným dechem, nebude se jeho mysl už nikdy lehce vznášet jako mysl boží.“

— Francis Scott Fitzgerald

„Svět slz je tak záhadný.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Je to opravdu užitečné, protože je to hezké.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Co je důležité, je očím neviditelné…“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Nikdy nejsme spokojeni tam, kde jsme.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Jedině děti vědí, co hledají. Ztrácejí čas pro hadrovou panenku, panenka se stane hrozně důležitá, a když jim ji někdo vezme, pláčou… Mají štěstí.“

— Antoine de Saint-Exupéry

„V noci rozum spí a věci prostě jen jsou. Ty, na kterých opravdu záleží, nabudou zase své podoby, přežijí pustošení denních analýz…“

— Antoine de Saint-Exupéry

„Krásu může člověk poznat a zamilovat se do ní během hodiny, a přestane ji milovat ještě rychleji. Ale duši se člověk musí naučit znát.“

— Lev Nikolajevič Tolstoj

„Žena krásná a věrná je tak vzácná jako dokonalý překlad poezie. Překlad obvykle není pěkný, když je věrný, a není věrný, když je pěkný.“

— William Somerset Maugham

„Zapomínám většinu toho, co jsem četl, stejně jako to, co jsem jedl; vím však, že obojí přispívá k uchování mého ducha i těla.“

— Georg Christoph Lichtenberg

„Klíčem k verši je lidský vzlyk.“

— Boris Leonidovič Pasternak

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector