Centrum porodní asistence: Rodit v intimitě, s lékařem v dosahu

Centrum porodní asistence: Rodit v intimitě, s lékařem v dosahu

Ještě před pár lety to byly nehorázné požadavky – rodit v jiné poloze než na porodním křesle. Neurychlovat porod medikací. Odmítat rutinní nastřižení hráze. A chtít po porodu své dítě na vlastní tělo, aby byl podporován bonding (první kontakt matky s dítětem, který podporuje kojení a všechny další přirozené procesy ve vazbě matka-dítě).

Dnes už porod není brán jako medicínský zákrok a platí, že pokud nejsou zásahy do něj nutné, není třeba je dělat. Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce prof.

Pavel Zikán zdůrazňuje podporu přirozených procesů při zachování vysoké odbornosti a bezpečí: „Vytváříme respektující prostředí. Žena je ta, kdo rodí, a my jsme tady jako ‚porodní asistence‘. Porodní asistentky jí pomohou provést zážitkem porodu.

Zároveň jsou stanovena jasná pravidla a kritéria komplikací porodu, kdy může být přivolán okamžitě dostupný lékař.“

Porodní dům v nemocnici

Centrum porodní asistence (CPA) na Bulovce je jakýmsi „porodním domem v porodnici“. V otázce existence porodních domů (tedy alternativní varianty porodů mimo nemocniční zařízení s odbornou péčí porodních asistentek) je nejdiskutovanější věcí jejich vzdálenost od lékařského zázemí.

První Centrum porodní asistence v ČR vzniklo na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce a Neonatologickém oddělení Nemocnice na Bulovce. Založeno bylo v únoru 2019, ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Porod probíhá pouze pod vedením porodní asistentky. O jednu rodičku se stará vždy jedna asistentka, která vede i předporodní péči a příjem k porodu. Zároveň jsou definována jasná kritéria komplikací porodu, kdy je přivolán okamžitě dostupný lékař. Pro matku i novorozence je zajištěna možnost ihned vyřešit případné nepředvídatelné komplikace a kritické stavy.

I přirozený a dobře probíhající porod se může během pár minut zkomplikovat tak, že půjde o život. Na to ostatně lékaři dlouhodobě upozorňují i přes výtky příliš hlasitých zastánkyň přirozenosti, že jsou takové situace výjimečné.

Stát se mohou a jejich následky mohou být fatální pro matku či dítě.

V Centru porodní asistence, které, pokud se osvědčí, může být odrazovým můstkem pro další pracoviště, a znamená tak reformu českého porodnictví, bude pro takové situace lékař v dosahu.

Je to nutné?

„Kvalifikovaná porodní asistentka je ten nejlepší pečovatel, který má pomáhat ženě u porodu,“ potvrzuje Pavel Zikán, že u fyziologického procesu vlastně zásahy lékaře nejsou třeba. „Porodní asistentky se u nás budou dále vzdělávat v reformovaném programu na lékařské fakultě.“

Naplní tak své kompetence, které běžně uplatňovaly před pár desítkami let, než se porody staly více medicínskou záležitostí. A ženy se z prostředí osvětlených sálů mohou vrátit do intimity, která je jedním z faktorů pro pohodový porod bez následných traumat, rozběhnutí kojení a zdravého vztahu mezi matkou a dítětem.

„Porod je přirozená věc a 99 % rodiček má porod nastavený v hlavě,“ říká porodní asistentka Jindřiška Foldynová, která stojí u počátků fungování CPA Na Bulovce. „Žena je na něj pozitivně naladěná.

Ale může dojít k přerušení tohoto naladění – více lidmi kolem, otevřenými dveřmi, když s rodičkou řešíme intimní věci. Pak se procento snižuje, nastávají komplikace.

Když ta narušení co nejvíce odbouráme, pozitivní nastavení zůstane a naprostá většina porodů proběhne přirozeně.“

Centrum porodní asistence: Rodit v intimitě, s lékařem v dosahu

Bonding jako norma

A neméně zásadní je situace po porodu, kdy se mluví o „zlaté“ hodince.

Primář Neonatologického oddělení Martin Čihař shrnuje, že bonding a jeho podpora už by měly být normou, na kterou se teď pouze navazuje: „To, po čem maminky volají – okamžitý kontakt a minimální separace – už se děje.

Jsme rádi, že máme i vybavení, abychom jejich tužby splnili. Miminko ošetřujeme přímo u maminky na těle a mohou zůstat spolu první dvě hodiny, než se přesunou na oddělení šestinedělí.“

Ani tohle nejsou zbytečné výmysly či přílišné požadavky. Z jedinečného vzájemného nastavení a sepětí po porodu těží matka i dítě. Především ve snadnější poporodní adaptaci a rozběhnutí laktace. 

Přirozenost v praxi

Jak budou porody v CPA probíhat? Gynekolog odešle těhotnou ženu do péče porodnice obvykle ve 36. týdnu. Na Bulovce se teď bude moci rozhodnout, zda zvolí „klasiku“, tedy porod za účasti lékaře.

Pokud bude chtít jen péči porodní asistentky a její zdravotní stav to dovolí, bude k jedné porodní asistence docházet na předporodní péči.

Vybudují si tak spolu intimnější vztah, který je pro hladký začátek i průběh porodu zásadní – bez obav se totiž ženě v pravý čas vyplavují správné hormony a odehrává se přirozený proces.

Samozřejmostí bude možný nepřetržitý pobyt doprovázející osoby (obvykle partnera) u porodu. Ani ten totiž ve všech porodnicích ještě není normou. Zatím se porod bude odehrávat na porodním sále, ale s co největším zajištěním intimity.

„Na podzim se porody přesunou do nově vzniklých pokojů s domácí atmosférou,“ doplňuje Jindřiška Foldynová. „A v příštím roce by měly přibýt další čtyři takové pokoje.“

„Ta moje“ porodní asistentka

Prozatím je do fungování CPA zapojeno sedm porodních asistentek a jejich počet se bude zvyšovat. Rodička bude mít dokonce možnost vybrat si přímo jednu z nich podle vzájemných sympatií.

„I proto se celý ‚projekt‘ spouští pár týdnů před porodem. Aby si maminky zvolily svou porodní asistentku, která jim pomůže vytvořit jejich porodní přání, bude jakýmsi strážným andělem jejich porodu,“ dodává Jindřiška Foldynová. „Navážou spolu až domácký vztah, vznikne potřebná důvěra a intimita.“

Dveře k porodu jako hezkému zážitku, a ne traumatu, se tak ženám otevřou co nejvíce.

Galerie: Historie porodnictví

Blýská se na lepší časy porodnictví?

Po porodní alternativě při vedení fyziologického porodu volají dlouhodobě rodičky i porodní asistentky. CPA tak následuje evropský trend a je odrazem rostoucí poptávky po respektujícím přístupu k ženě, zvýšení jejího komfortu a soukromí u porodu.

„Dnes už spolu umí komunikovat lékaři i porodní asistentky, a to je základ,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Podporujeme vznik takových center, a ne samostatných porodních domů. Tady vidíme příliš vysoké riziko, když nastanou komplikace. Je nutné, aby byl lékař v dosahu. CPA je tak kompromisem mezi polarizovanými názory a reformou českého porodnictví.“

 • V první fázi budou porody jen s porodní asistentkou probíhat na stávajících porodních sálech.
 • Druhá fáze startuje na podzim 2019 – porody se přesunou do dvou nově vzniklých porodních pokojů (apartmány s vlastním sociálním zařízením a domácí atmosférou).
 • Ve třetí fázi se CPA v Nemocnici Na Bulovce rozroste o další čtyři apartmány, výukové zázemí a prostory pro předporodní kurzy.
 • Další informace a kontakty: Bulovka.cz – Centrum porodní asistence.

Centrum porodní asistence

Centrum porodní asistence: Rodit v intimitě, s lékařem v dosahu

Gynekologicko-porodnická klinika i Centrum porodní asistence pracují ve standardním a neomezeném režimu.

První Centrum porodní asistence (CPA) v České republice vzniklo při Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Fakultní nemocnici Bulovka a Neonatologickém oddělení Fakultní nemocnice Bulovka. Založeno bylo v únoru 2019 s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR.

CPA nabízí respekt k přání těhotné a rodící ženy, podporu přirozeného porodu, individuální přístup a příjemné prostředí při zachování vysoké odbornosti a bezpečí. Předporodní péče a porod v CPA probíhá pod vedením porodní asistentky.

CPA má zároveň jasně definována kritéria pro situace u porodu, k nimž je volán trvale dostupný lékař. Díky umístění CPA přímo v prostorách porodního sálu je pro matku i novorozence zajištěna možnost okamžitého řešení případných komplikací a kdykoliv je k dispozici konzultace lékaře.

Naším cílem je spokojená maminka a zdravé dítě.

Potřeba změnit přístup k vedení fyziologického porodu je vnímána nejen rodičkami, ale i odbornou veřejností. CPA následuje evropský trend, je odrazem rostoucí poptávky po respektujícím porodnictví, zvýšení soukromí a komfortu rodičky i jejího doprovodu při porodu. Jde o zásadní krok ve změně pohledu na porodní péči i v přístupu k rodičce a novorozenci.

Součástí plánovaného rozvoje centra je i výstavba specializovaných porodních apartmánů, z nichž první dva se otevřely v červnu 2020. Tyto apartmány s vlastním sociálním vybavením a domácí atmosférou jsou umístěny v areálu porodnice. V následujících letech se CPA ve Fakultní nemocnici Bulovka rozroste o další čtyři apartmány, výukové zázemí a prostory pro předporodní kurzy.

Milé nastávající maminky,
vítejte na stránkách Centra porodní asistence (CPA), které je součástí Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka a Neonatologického oddělení Fakultní nemocnice Bulovka.

Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastější otázky ohledně našeho fungování. Pokud se chcete dozvědět více, přijďte a naše porodní asistentky a lékaři s vámi rádi proberou veškeré detaily osobně.

Co nabízí Centrum porodní asistence?
Naším cílem je zajistit pro vás co nejpřirozenější, bezpečné, intimní a zároveň odborné prostředí pro průběh předporodní, porodní a poporodní péče.

Nabízíme vám proto možnost být v období před porodem a v průběhu samotného porodu v péči porodní asistentky. V rámci CPA si můžete zvolit konkrétní porodní asistentku, která se o vás bude starat před porodem a doprovázet vás k porodu.

Můžete také využít možnost nonstop telefonické konzultace nebo detailně a podrobně probrat svá porodní přání a představy.

Víme, že porod dítěte je jedna z nejdůležitějších životních událostí, a my si přejeme, abyste odcházely domů spokojené a se zdravým miminkem.

Kdy mohu využít předporodní péči Centra porodní asistence?
Pokud jste zdravá, netrpíte onemocněním, které by mohlo mít vliv na těhotenství, a vaše těhotenství probíhá normálně, můžete našeho lékaře při první návštěvě v poradně požádat o objednání do CPA. Služby CPA poskytujeme pouze maminkám registrovaným k porodu ve Fakultní nemocnici Bulovka, kapacita Centra je zatím omezena.

Mohu navštěvovat pouze těhotenskou poradnu CPA?
První kontrola v těhotenské poradně (zpravidla ve 36. týdnu těhotenství) je vedena lékařem.

Ten s Vámi sepíše anamnézu a potvrdí, že se jedná o těhotenství s nízkým rizikem.

Poté doporučí další péči v poradně CPA a stanoví, kdy budete předána zpět do lékařské péče (standardně je to v týdnu 41+0 až 41+3, při jakékoliv patologii ihned).

 • těhotenství s nízkým rizikem (anebo rizikem, které pominulo – např. krvácení v 1. trimestru, léčba hrozícího předčasného porodu a těhotenství nad 36. týden, prodělaný infekt močových cest atd.)
 • splněny všechny doporučené screeningy (tzn. „vyplněná průkazka“ – vše s normálním nálezem)
 • normální porodnická anamnéza (bez porodů císařským řezem nebo kleštěmi), komplikovaných předchozích poranění hráze, hypotonií, těžké hypoxie při předchozím porodu, st.p. porodu mrtvého plodu atd.)
 • normální pravidelná vyšetření (moč, krevní tlak)
 • poloha podélná hlavičkou (u těhotných nad 34+0), jednočetné těhotenství
 • spontánní koncepce (ovariální stimulace, indukce ovulace, intrauterinní inseminace lze, mimotělní oplození nelze)
 • absence chorob s vlivem na graviditu
 • věk 18–42 let

Lékař také zodpoví vaše případné dotazy a sestra vás do poradny CPA objedná.

Mohu rodit jen s porodní asistentkou?
Pokud je při příjmu k porodu vše v pořádku a vaše těhotenství je normální, jste zdravá a netrpíte onemocněním, které by mohlo mít vliv na porod, můžete být při porodu v péči porodní asistentky. Odborná lékařská konzultace nebo pomoc je v případě potřeby okamžitě k dispozici.

 • týden těhotenství 37+0 až 42+0
 • normální porodnická anamnéza (bez porodu císařským řezem nebo kleštěmi v anamnéze, komplikovaných předchozích poranění atd.)
 • normální vstupní vyšetření (krevní tlak, puls, ozvy plodu, fyziologický stav – bez generalizovaných otoků, žloutenky apod.)
 • poloha podélná hlavičkou, jednočetné těhotenství
 • absence chorob s vlivem na graviditu
 • fyziologický průběh dosavadního těhotenství
 • věk 18–42 let
 • absence aktuálního zánětu (infekt močových nebo dýchacích cest apod.), v těhotenské průkazce jsou vyšetřeny HIV, hepatitida B, syfilis s negativním výsledkem
 • voda plodová je čirá nebo dosud neodtekla
 • normální CTG (kardiotokografický) záznam
 • plod normální váhové kategorie (cca 2 500 až 4 500 g)

V případě porodu s rizikovými faktory (např. zkalená plodová voda, předchozí porod císařským řezem, vyvolávaný porod, diabetes, vysoký krevní tlak apod.) budete také v péči porodní asistentky, na porod však vždy navíc dohlíží lékař.

Chtěla bych rodit v CPA. Jak mám postupovat?
Služby CPA poskytujeme pouze těhotným registrovaným k porodu ve Fakultní nemocnici Bulovka. Nejprve se tedy registrujte zde. První návštěva v porodnici poté probíhá mezi 36. a 37.

 týdnem těhotenství za přítomnosti našeho lékaře. Na první vyšetření v prenatální poradně s lékařem se objednávejte na tel. čísle 266 083 291, každé po-pá, od 8 do 11 hod. Tam se určí další postup.

Pokud se chcete již před tím setkat s některou z našich porodních asistentek a domluvit si individuální péči, můžete je kontaktovat přímo. Profily našich porodních asistentek a kontakty na ně naleznete zde.

Pokud máte další dotazy, zavolejte nám na telefonní číslo: 266 083 283, každý všední den od 10 do 11 hodin, nebo napište e-mail na: [email protected].

Jak často budu chodit na kontroly?
Od 36. týdne těhotenství budete do těhotenské poradny CPA zvána jednou týdně, a to až do termínu porodu. V týdnu od 40+0 do 41+0 jsou plánované kontroly 2x týdně, po týdnu 41+0 je postup individuální.

Budete mít zájem:  Vliv Elektronické Cigarety Na Zdraví?

V případě přenášení více než týden bude těhotenská poradna vedena lékařem, který po dohodě s vámi rozhodne, zda a kdy je vhodné porod vyvolat. Podle našich standardů je doporučeno porodit do týdne 42+0. Pokud bude vše v pořádku, můžete i při přenášení následně rodit pouze s porodní asistentkou.

V případě, že by byl porod z důvodu přenášení vyvoláván, dohlédne na něj lékař.

Mohu si vybrat konkrétní asistentku?
V CPA si můžete vybrat svou porodní asistentku, která se o vás bude před porodem starat, přijede k vašemu příjmu do porodnice a bude po celou dobu porodu pouze s vámi.

Tato péče je nadstandardní, je hrazena zakoupením balíčku porodních služeb. Pokud by vaše vybraná porodní asistentka nemohla k porodu přijet, nahradí ji další porodní asistentka z týmu CPA.

Vždy budete znát alternující porodní asistentku.

Mohu mít u porodu konkrétní porodní asistentku, i když porod povede lékař?
Pokud máte zájem o to, aby se o vás v průběhu porodu starala vámi vybraná porodní asistentka, i když porod povede lékař (v případě porodu, jehož vedení není v kompetenci samotné porodní asistentky), můžete se s porodní asistentkou domluvit. Tato péče je nadstandardní, je hrazena zakoupením balíčku porodních služeb. Pokud by vaše vybraná porodní asistentka nemohla k porodu přijet, nahradí ji další porodní asistentka z týmu CPA.

Vždy budete znát alternující porodní asistentku.

Mohu být klientkou Centra porodní asistence, i když si nechci zaplatit balíček nadstandardních služeb a nepotřebuji mít v předporodní péči nebo u porodu konkrétní porodní asistentku?
Ano, můžete. Klientce CPA poskytneme standardní předporodní a porodní péči.

V obvyklém provozu porodního sálu však nemůžeme zaručit, že se o vás bude starat po celou dobu porodu pouze jedna porodní asistentka.

Hrazená individuální péče porodní asistentky CPA má oproti standardní péči výrazné výhody – porodní asistentka má na starosti pouze svoji klientku, nestará se o další příjmy k porodům a další rodící ženy, a je tak klientce kdykoliv plně k dispozici.

Jak probíhá příjem?
Pokud jste v péči CPA a nemáte zaplacený nadstandardní balíček služeb, váš příjem k porodu, péči při porodu a pobytu na porodním sále provádí porodní asistentka, která je aktuálně ve službě. Tato péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pokud máte zaplacený nadstandardní balíček služeb, kompletně se o vás postará vámi vybraná porodní asistentka.

Kdo jsou porodní asistentky Centra porodní asistence?
Porodní asistentky CPA jsou asistentky, které se aktivně zapojily do projektu CPA a mají zájem vést předporodní péči a porody samostatně.

Všechny porodní asistentky CPA pracují zároveň v běžném provozu porodnice Fakultní nemocnice Bulovka, znají tedy dobře místní prostředí. Profily našich porodních asistentek CPA naleznete zde.

Je také možné se s nimi potkat osobně v CPA Fakultní nemocnice Bulovka.

Co když nastanou nějaké komplikace?
Pokud v průběhu předporodního sledování zjistíme jakoukoliv odchylku od normálního stavu, budete vyšetřena lékařem. Dojde-li ke komplikacím během samotného porodu, lékařská konzultace nebo pomoc je dostupná okamžitě, bez prodlení.

Budou respektována moje přání ohledně průběhu porodu?
Pokud to situace dovolí, snažíme se porodní přání plně respektovat. Většina porodních přání se týká věcí, které lze splnit, ale některým můžeme vyjít vstříc jen v případě normálně probíhajících porodů.

Občas se setkáváme s požadavky, které z technických nebo bezpečnostních důvodů splnit nelze. Protože nás zajímá váš názor, sestavili jsme Dotazník porodních přání (zde), který obdržíte během předporodní péče. Jak byste si péči během porodu představovaly, si můžete doma v klidu promyslet.

Porodní přání s vámi v rámci předporodní péče rádi probereme. Pokud by při porodu nastaly situace, kdy by vaše představy a požadavky nešlo dodržet, pokusíme se pro vás společně najít nejlepší alternativu.

Naše postoje k nejčastějším bodům porodních přání a plánů najdete v hlavní nabídce v sekci Porodní plán.

Je v Centru porodní asistence možný porod do vody?
Porod do vody neumožňujeme. Vanu na porodních pokojích využíváme pouze jako relaxační prostředek v první době porodní.

Umožňujete ambulantní porod?
Ambulantní porod v porodnici Fakultní nemocnice Bulovka i v CPA není problém, pokud to zdravotní stav vás a vašeho dítěte dovolí.

V případě, že si přejete odejít domů i s dítětem dříve, než je doporučená doba pobytu na oddělení šestinedělí, je třeba se na podrobnostech (týkajících se například dalšího sledování dítěte) domluvit s přítomným gynekologem a pediatrem.

Je vhodné, abyste byla předem domluvena s registrujícím pediatrem vašeho dítěte ohledně převzetí do péče. Prosíme vás rovněž o telefonický kontakt na tohoto pediatra.

Je na vašem pracovišti možná ambulantní kontrola dítěte po předčasném propuštění?
Ano. Tato ambulance je však určena pouze novorozencům narozeným v naší porodnici a je v provozu každý den od 13.30 do 15.00 hod. Najdete ji ve III. patře kliniky.

Do této ambulance budou zváni novorozenci s drobnými problémy, které je nutné zkontrolovat. Je také možné zde vyšetřit některé novorozence po předčasném propuštění. Toto ambulantní vyšetření je však potřeba domluvit s ošetřujícím neonatologem (pediatrem). Vždy tedy platí, že se jedná o vyšetření předem objednaných pacientů.

Je možné ambulantní provedení novorozeneckých screeningů?
Provedení novorozeneckých screeningů (pouze pro děti narozené na Bulovce) je možné jako nadstandardní výkon.

Je možné, aby děťátko v případě potíží bylo přijato zpět na Neonatologické oddělení?
Hospitalizace již propuštěných dětí bude možná s otevřením nových prostor Oddělení šestinedělí (předpokládaný termín září 2020).

Důvodem k přijetí bude především neprospívání dítěte a novorozenecká žloutenka. Budeme se snažit, podle kapacity oddělení, přijímat dítě i s maminkou. Není a nebude možné zpětně přijmout dítě s infekčními problémy.

Děti budu zpětně přijímány maximálně do věku jednoho týdne.

Budu mít miminko hned po porodu u sebe?
Fakultní nemocnice Bulovka podporuje tzv. bonding, což je úzká vzájemná interakce maminky a dítěte bezprostředně po porodu. Dítě je ještě neoblečené položeno na břicho maminky (tzv.

 kontakt kůže na kůži). Pokud je poporodní adaptace vašeho dítěte dobrá, strávíte společně na sále první dvě hodiny a poté budete spolu i na Oddělení šestinedělí. Tzv.

 rooming-in, tedy společný pobyt maminky s dítětem na pokoji, je možný na všech pokojích Oddělení šestinedělí.

Může mě při porodu doprovázet blízká osoba?
Doprovod u porodu vítáme. Doporučujeme jednu doprovázející osobu.

Pokud byste u sebe chtěla mít dvě doprovázející osoby, je potřeba se na tom individuálně domluvit s porodními asistentkami nebo lékaři.

Více než dvě blízké osoby u porodu nedoporučujeme z prostorových důvodů. V nových apartmánech není počet doprovázejících osob omezen.

Může s námi být na pokoji partner?
Na Oddělení šestinedělí může se ženou celou dobu pobývat i doprovázející osoba. Tato služba je hrazena v rámci nadstandardu a vyžaduje volnou kapacitu nadstandardních pokojů.

Budu mít v rámci balíčku nadstandardních služeb k dispozici svoji porodní asistentku i během pobytu na oddělení šestinedělí nebo po propuštění z porodnice?
Zatím to možné není. Tuto službu připravujeme.

Více informací o péči o novorozence naleznete zde.

Informace o registraci k porodu

Vážené maminky,

děkujeme vám, že jste si pro svůj porod vybraly porodnickou kliniku Fakultní nemocnice Bulovka.
K porodu se můžete zaregistrovat on-line ve 14. týdnu těhotenství (registr je zpřístupněn od 14+0).

Po vyplnění několika údajů v jednoduchém formuláři obdržíte e-mail, ve kterém bude vaše registrace potvrzena. Poté se dostavíte ve vámi vybraný den do registrační kanceláře kliniky, která je umístěna v budově č.

 15, ve druhém podlaží (pracovní doba: po–pá 10:00–14:00 hod.). Zde obdržíte registrační razítko do těhotenské průkazky a telefonní čísla do prenatálních poraden.

Zároveň vám zde zodpovíme případné dotazy a/nebo vám zprostředkujeme kontakt s porodní asistentkou.

Porod v naší nemocnici | Nemocnice Břeclav

Porodní oddělení Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace je v provozu od roku 1996, jedná se tedy o oddělení nové a moderní. Prostory porodního sálu se nachází ve 3. podlaží (2.patře) budovy B.

Po zazvonění u dveří vstoupíte do prostor porodního oddělení. Přivítá Vás porodní asistentka, která natočí krátký záznam srdeční akce Vašeho plodu. 

Poté  se převlečete a vyšetří Vás  lékař, který má službu. Seznámí Vás s výsledkem vyšetření, v jaké fázi porodu se právě nacházíte a společně s ním a s porodní asistentkou  si uděláte představu o dalším průběhu porodu.

Většinu porodu strávíte na porodním pokoji, který je zařízen v rámci možností co nejcivilněji. Najdete zde žíněnku, ribstole, sedací vak, velký míč. Je zde samozřejmě i porodní postel, porodní monitor a ostatní zdravotnické vybavení.

Rodička si může zvolit  polohu v I. a  II. době porodní. Spolu s porodní asistentkou, která je jí průvodcem,  rádcem i důvěrníkem,  může uplatnit své představy a názory na porod a najít  přesně individualizovanou formu péče.

Přítomnost otce dítěte  je samozřejmostí a je vítaná. Rodička má možnost trávit část porodu ve vaně, což je velmi oblíbené a řadě rodiček zpříjemňuje otvírací období porodu a tlumí porodní bolesti, případně užívat relaxující vliv teplé sprchy.

 Porod do vody, z důvodu bezpečnosti dítěte, nedoporučujeme.  Je možno poslouchat vlastní hudbu,  využívat  masáže.  Rodička se může během porodu volně pohybovat a procházet  i mimo vlastní porodní pokoj.

Pohyb je velmi účinný prostředek k podpoře porodu.

Porodní asistentka je s Vámi během celého porodu v trvalém kontaktu. Porodem Vás bude provázet, pokud možno, stále stejná porodní asistentka.  Lékař  průběh porodu sleduje a je  připraven  Vám pomoci, pokud by se průběh porodu  zkomplikoval.. 24 hodin denně je rovněž k dispozici anesteziolog, který může provést účinné tlumení porodních bolestí epidurální analgesií.

K dispozici je i nadstandardní porodní pokoj, vybavený zcela civilním nábytkem, televizí a vanou. Toto prostředí umožňuje prožití porodu v prakticky domácím prostředí se svými blízkými, přesto však v bezpečném dosahu odborné péče.

Po porodu pokládáme miminko mamince na břicho, dítě se zklidní, je vidět, jak je spokojené. Spolu s dětskou sestrou si maminka časně přikládá dítě k prsu. V péči maminky zůstává novorozenec po celou dobu pobytu v porodnici.

Novorozené dítě je ve své postýlce spolu s maminkou převezeno na oddělení šestinedělí. Zde jsou k dispozici dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. O maminky pečují porodní asistentky, o děti dětské sestry. Denně je lékařská vizita, jak porodnická tak neonatologická.  Matka je přítomna  při všech vyšetřeních novorozence.

Z porodnice maminky odchází většinou 3. – 4.den, poté co jsou děti stabilizované, dobře pijí a zdárně překonaly problémy poporodní adaptace na život mimo matčinu dělohu.

 • Za příplatek lze mít i jednolůžkový pokoj s ledničkou, rádiem, televizí, telefonem, varnou konvicí a příslušenstvím na pokoji.  
 • V naší porodnici se narodí každý rok více než 1000 dětí.

Nově od 1.7.2020 se bude předporodní kurz pro nastávající rodiče konat každé 1. a 3. úterý v měsíci od 13.00 hod., ve velké zasedací místnosti ředitelství na budově F bez nutnosti předchozího objednání.

Tento kurz obsahuje přednášku  porodníka (spíše je to neformální beseda)  a neonatologa. Součástí kurzu  je  prohlídka porodních sálů. Individuální prohlídka je možná i v jiném termínu,po předchozí telefonické domluvě. Stačí kontaktovat porodní asistentky přímo – zazvonit na porodním sále, nebo se předem telefonicky dohodnout na telefonním čísle 519 315 367.

Ceník naší nemocnice je k dispozici zde.

Na standardní pokoj si může maminka zapůjčit televizor.

V průběhu let porodů přibývá. Těšíme se, že i Vy si zvolíte naši porodnici jako místo, kde v přátelském prostředí přivedete své dítě na svět.

Pro budoucí maminky jsme také připravili rozšířenou možnost monitorovat stav rodícího se miminka pomocí přístroje kardiotokograf (CTG), který zvukově i graficky zaznamená tlukot srdíčka i děložní stahy. Podívejte se na PDF pro více informací.

Těší se na Vás kolektiv Porodního oddělení.

Porodní asistentky v novém centru. Maminky zde lékaře nemusí ani potkat

Když porodní asistentka Andrea Bučková získala v listopadu cenu Zdravotník Karlovarského kraje za rok 2018, vnímala to jako potvrzení toho, že svou práci dělá dobře.

Budete mít zájem:  Kde se dá v Česku sehnat léčivé konopí?

 „Díky ní se chebská porodnice dostává do povědomí veřejnosti jako místo, kde jsou podporovány přirozené porody a kde se k ženám přistupuje velmi empaticky a jsou respektována jejich přání,“ stojí ve zdůvodnění udělení ceny na stránkách Karlovarského kraje.

Nějakou dobu po svém nástupu do chebské porodnice se totiž sešla s primářem novorozeneckého oddělení a začala s ním probírat případné změny. A primář ji vyslyšel.

Miminka se na sále nekoupala, neměřila, z oddělení šestinedělí mizely flašky s dudlíky.

„Z té porodnické strany to byly přirozené porody a porody v jakékoliv jiné než klasické poloze – třeba v kleče na žíněnce, ve stoje, dokonce ženy v chebské porodnici měly možnost porodit pod vodní hladinu,“ vyjmenovala Andrea.

Po roce se však začaly objevovat spory mezi Andreou a vedením novorozeneckého oddělení. „Novorozenecké sestřičky si začaly stěžovat, že jim zasahuji do kompetencí. Jenomže dětské sestry a porodní asistentky mají kompetence, které se v některých činnostech velmi prolínají,“ posteskla si. „Potom jsme dva roky hledali nějaké meze, kam kdo může, a velmi často jsme se na nich neshodli,“ dodala.

Na asistentky bývá nahlíženo jako na pomocný personál

Čtrnáct dní po udělení ceny tak byla Andrea z nemocnice odvolána z pozice vrchní sestry gynekologicko-porodnického oddělení a byla přesunuta na gynekologickou ambulanci.

„Primář z gynekologicko-porodnického oddělení argumentoval tak, že jsem ztratila jeho důvěru. Jiný důvod mi dán nebyl,“ dodala. Chebská nemocnice pracovně právní vztahy podle svých slov veřejně zásadně nekomentuje.

„A nebude tak činit ani v tomto případě,“ dodal její mluvčí Vladislav Podracký.

Podle ředitelky Unie porodních asistentek (UNIPA) Kateřiny Hájkové Klíčové byla chebská porodnice progresivní právě v tom, že umožňovala spolupráci s komunitními porodními asistentkami a výrazně podporovala, aby o zdravé těhotné ženy pečovaly právě porodní asistentky a lékař byl přivolán až v případě komplikací. 

To podle Hájkové Klíčové nemusí být v českých porodnicích pravidlem – porody často vedou lékaři a na porodní asistentky je nahlíženo jako na pomocný personál. „Přitom v západní Evropě to funguje tak, že jsou to dvě svébytné vysokoškolské profese, které spolupracují a není mezi nimi princip nadřazenosti a podřazenosti,“ komentovala.

Jasně vymezené pravomoci

Právě respektovat kompetence porodních asistentek se ministerstvo zdravotnictví snaží otevřením 1. centra porodní asistence na Gynekologicko-porodnické klinice Nemocnice Na Bulovce. V té budou porody probíhat pouze pod jejich vedením.

O jednu rodičku se bude vždy starat jedna asistentka, která povede předporodní péči i samotný porod. Zároveň budou definovaná jasná kritéria komplikací porodu, kdy je okamžitě povolán lékař.

Porodním asistentkám nemocnice také poskytne další vzdělání.

Podle přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky Nemocnice Na Bulovce Michala Zikána totiž porodní asistentky často pracují spíše jako ošetřovatelky a i porod bez komplikací bývá veden lékařsky – i přesto, že pro vedení porodu mají asistentky kompetence. 

„V CPA budou všechno dělat porodní asistentky. Jenom musíme nastavit pravidla, abychom jejich kompetence respektovali. Což tu úplně vždy není,“ posteskl si Zikán. V současnosti odrodí Na Bulovce porodní asistentky přes třetinu dětí.

„To, co nabízíme jako nové je, že jasně vymezíme pravomoci porodních asistentek a lékařů, aby jedni nezasahovali zbytečně do práce druhých,“ dodal Zikán. Rodička si tak při první návštěvě v porodnici v 36. týdnu těhotenství vybere, zda si zvolí klasický porod s lékařem, či pouze s asistentkou. Těch je do pilotního programu zapojeno sedm.

„Naším cílem je vytvořit modelové centrum, které ukáže možnosti, jak lze české porodnictví rozvíjet a kultivovat při zachování vysoké odbornosti a absolutní bezpečnosti pro rodící ženy,“ uvedl Zikán. Podle něj projekt může „předznamenat určitou reformu českého porodnictví“.

Na podzim Bulovka otevře další dva apartmány

V pátek pak na Bulovce začala fungovat poradna, kterou porodní asistentky povedou. Doprovodí budoucí matku až k porodu, dítě jí také pomohou přivést na svět. „Pokud vše bude bez komplikací, lékaře-porodníka nemusí maminky vůbec vidět.

Snažíme se, aby v pátek začalo něco, co pro ně bude přirozené a normální – že těhotná žena není nemocná, ale naopak prožívá nejhezčí období svého života,“ uvedl Zikán. Podle Zikána může změna ovlivnit přibližně desetinu porodů Na Bulovce.

Na podzim pak otevře Bulovka v centru dva apartmány, které podle vedení nemocnice nebudou vypadat jako nemocniční pokoje. Další čtyři apartmány by se měly začít budovat začátkem příštího roku.

Změnu vítají i samy porodní asistentky. „Protože lékařská péče je pořád výš, porodní asistentka byla spíš k ruce lékaři, než aby využívala své kompetence. V CPA opravdu budeme moci býti těmi porodními babičkami,“ nastínila porodní asistentka z Nemocnice Na Bulovce Jindřiška Foldynová. „Je to úžasný kompromis mezi domovem a tou nejlepší péčí, když se něco děje,“ dodala.

Podobné projekty připravují i další nemocnice

Projekt podporuje i UNIPA. Upozorňuje však, že musí být naplněna určitá kritéria, aby se skutečně jednalo o Centra porodních asistentek. Podle Hájkové Klíčové je pro ženy hledající individuální péči zásadní, aby o ně po celou dobu těhotenství a porodu pečovala jedna osoba a aby nemusely podstoupit rutinní zásahy, například nástřih hráze. 

„CPA podle nás mohou mít ta rizika, že se nemusí nic změnit na stylu péče, pouze se přikrášlí prostory,“ uvedla Hájková Klíčová, podle které skvěle fungují porodnice, které nemají věhlasná nebo nově koncipovaná centra. Ale o zdravé ženy tam pečují pouze porodní asistentky. To jsou podle ní například porodnice v Neratovicích či Vyškově.  

Centrum na Bulovce má podle ministerstva sloužit jako vzor pro ostatní nemocnice. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že ministerstvo chce podporovat vznik těchto zařízení s porodními asistentkami v nemocnicích, ne budování samostatných porodních domů. 

Myšlenku vítá i vedoucí lékař Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze Antonín Pařízek. Nejde ale podle něj o zcela nový koncept pro české porodnictví.

„V řadě porodnic v naší zemi totiž porodní asistentky vedou fyziologické porody zcela samostatně.

V porodnici „U Apolináře“ jsme pro tyto účely dokonce udělali náročný vzdělávací program, abychom rozšířili kompetence porodních asistentek,“ nastínil.

Některé porodní asistentky z porodnice „U Apolináře“ tak poskytují kontinuální a komplexí péči o matku a dítě. Starají se tedy o ženu jak průběhu těhotenství, asistují u jejího porodu a následně pomáhají ženě s kojením a běžnými dovednostmi v domácím prostředí. 

„Již 4 roky máme v provozu prenatální poradny, které jsou vedeny pouze porodní asistentkou a dle reakcí rodiček jde o velmi oblíbenou možnost, které hojně nastávající maminky využívají,“ uvedl za Ústav pro péči o matku a dítě místopředseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Jaroslav Feyereisl. Situace je pak podle něj obdobná ve více porodnicích v rámci Česka.

Vytvářením center porodní asistence ministerstvo reaguje na poptávku ze strany rodiček.

„Centra porodní asistence v rámci porodnic jsou kompromisním řešením, kdy je možné, aby porod proběhl pouze pod vedením porodní asistentky, ale zároveň byl v případě komplikací lékař nablízku,“ uvedla mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová.

 Podobné projekty jako Bulovka připravují v Praze i porodnice U Apolináře a v Thomayerově nemocnici, dále se zvažuje vznik center v Olomouci nebo Brně.

Export

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Česká republika je v trochu paradoxní situaci. Rozpočet na příští rok připravuje kabinet, který je v demisi. Přepisuje zákon po vládě, která už dávno neexistuje a výsledek této práce dostane po volbách do ruky sbor nových ministrů.

Takový je příběh rozpočtu na rok 2014. Vítejte u Událostí, komentářů. Vláda v demisi dnes znovu probírala nejdůležitější zákon – státní rozpočet na příští rok. A jak je zvykem, ministři chtěli miliardy navíc. Šéf financí Jan Fischer ale překvapil, řekl, že peníze najde.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka: Pět miliard pro zdravotnictví i dopravu, miliarda pro justici nebo 265 pro místní rozvoj. To jsou jen některé požadavky, se kterými ráno přicházeli ministři na jednání vlády.

Martin HOLCÁT, ministr zdravotnictví v demisi /nestr./:

VZP bude někde na minus 3,6 miliardách a jenom přímo řízené nemocnice na dvou miliardách. Jakub LINKA, redaktor: Takže minimálně pět miliard.

Martin HOLCÁT, ministr zdravotnictví v demisi /nestr./:

Já bych chtěl daleko víc ale samozřejmě. Zdeněk ŽÁK, ministr dopravy v demisi /nestr./: Pokud budou dodrženy sliby ministerstva financí, tak bude tato vláda schopna splnit i slib, kterej dala krajům na zachování železniční dopravy. Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka: V poledne už bylo jasno. Jak jsou se svými požadavky ministři úspěšní, se ještě nedozví.

Jiří RUSNOK, premiér v demisi /nestr./:

Ta debata byla velmi náročná. Závěr té debaty zatím je takový, nebylo ukončeno, to jednání je dále přerušeno. Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka: I tak ale dnešek přinesl zásadní zprávu. Ministři budou moct licitovat o dalších až 7 miliard. Vydělá je výkonnější ekonomika, která podle ministra financí nakonec oživí víc, než se čekalo. Na každého se ale stejně nedostane. Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./: Budeme dbát na to, aby primárně to byla opatření na straně výdajů, které přispějí k oživení, k revitalizaci české ekonomiky v příštím roce a k tomu očekávanému růstu pomohly a nebrzdily ho. To je alfa omega všeho. Jakub LINKA, redaktor: Víc peněz by ze státní kasy mohla dostat doprava, místní rozvoj nebo zemědělství. Polepšit si mají ale i státní zaměstnanci. Třeba Markéta Tomíčková. Před osmi dny začala učit na základní škole. Bere kolem 20 tisíc. Markéta TOMÍČKOVÁ, učitelka na ZŠ: Mám vlastně manžela, který vydělává, takže já doufám, že to stačit bude. Jakub LINKA, redaktor:

Jí i dalším státním zaměstnancům by teď mohl plat vzrůst v průměru o 280 korun a víc má být i policistů nebo peněz na platby za státní pojištěnce. Jestli se zvýší o 50 nebo dokonce o 98 korun, ale bude jasné až na konci září poté, co vláda definitivně rozpočet schválí. Štěpánka Martanová a Jakub Linka, Česká televize.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: A já ve studiu vítám profesora ekonomie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Michala Mejstříka, po telefonu je s námi také Bohumír Dufek, předseda Asociace samostatných odborů České republiky. Dobrý večer, pánové. Bohumír DUFEK, předseda, Asociace samostatných odborů ČR: Dobrý večer. Michal MEJSTŘÍK, profesor ekonomie, Fakulta sociálních věd UK: Dobrý večer. Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

No a já ještě musím doplnit, že původně tu měl být s námi také ministr financí v demisi Jan Fischer, svojí účast v pořadu ale večer zrušil.

Tak, pane profesore, ministr financí, o kterém teď byla řeč, který tu s námi tedy není, tak dnes odpoledne řekl, že on předpokládá, že ten růst ekonomiky příští rok bude větší.

Původně se i v tom návrhu zákona o státním rozpočtu počítá s 0,8 %, on počítá, že bude větší, vidíte to stejně? Nebo je příliš velký optimista?

Michal MEJSTŘÍK, profesor ekonomie, Fakulta sociálních věd UK: Tak já vám řeknu, v tuto chvíli já jsem sám předsedou Mezinárodní obchodní komory České republiky a my se zabýváme těmi globálními vývoji, příští týden ve Spojených státech budeme tu věc diskutovat ve /nesrozumitelné/ a tak, takže opravdu v tuto chvíli je ta situace křehká i v Evropě, i ve světě. To znamená, my jsme taková ta ekonomika, která je dost silně navázána na to své okolí a v okamžiku, kdy to okolí se nám vyvíjí pozitivně, což vidíme v těchto dnech, tak se nám ta čísla začínají okamžitě jevit velmi pozitivně, protože naše firmy umí zareagovat a jsou dost dobře vybaveny, aby tu mezinárodní poptávku vlastně na ní zareagovaly. Ale jestli … Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Já se hluboce omlouvám, pane profesore, ale co to znamená tedy? Znamená to, že vy to vidíte stejně optimisticky, nebo je ministr financí prostě při tvorbě rozpočtu jenom příliš velký optimista?

Michal MEJSTŘÍK, profesor ekonomie, Fakulta sociálních věd UK: Ne, já myslím, že těch 0,8 % na příští rok je docela rozumná predikce v tuto chvíli. Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: Ale on říká, že to bude víc. Michal MEJSTŘÍK, profesor ekonomie, Fakulta sociálních věd UK: Já říkám v tuto chvíli trošku konzervativněji, jo, to znamená, když to bude lepší, ty výnosy budou lepší, pokud to lepší nebude, ano, a ty signály jsou rozporuplné. Já sice jsem ekonom, ale právě proto, že jsem ekonom, tak vím, že věštit z těch koulí v tuto chvíli je obtížné a nerad bych veřejnost uváděl v nějaké neoprávněné přehnané naděje. Já si to moc přeji. Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: Příliš velké nadšení, řekněme. Tak, Bohumíre Dufku, jak vy to vidíte? Bude, jaksi je nasnadě být optimistický nebo spíše býti při zemi? Bohumír DUFEK, předseda, Asociace samostatných odborů ČR:

Tak já samozřejmě jsem optimista, ale na druhé straně musím říct, že já bych zůstal v tuto chvíli absolutně v klidu, protože po volbách přijde, věříme, určitě zodpovědná vláda a bude muset ten rozpočet sestavit podle svých priorit, které samozřejmě určí, řeknu, volební vítězství.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Budete mít zájem:  Sladidlo sacharin a zdraví – je toto sladidlo dobré nebo špatné?

Ano, k tomu se dostaneme. Ale pojďme, jenom prosím odpovězte mi na tu otázku, vidíte to optimisticky nebo ne? Protože to je velmi důležité ten výhled, jaký bude, protože podle toho se ten rozpočet sestavuje, takže optimismus, nebo ne?

Bohumír DUFEK, předseda, Asociace samostatných odborů ČR:

Pane redaktore, říkal jsem, že jsem optimistický, ale bude záležet opravdu na té vládě, protože my jsme tady měli vládu, kdy byl v republice absolutní růst a vláda dokázala, řeknu příjmy nekompetentními, řeknu věcmi celý růst podtrhnout a nakonec ten rozpočet dopad velice špatně.

Já si myslím, že je tady potřeba přestat psát rozpočet, řeknu, stejný od roku 90 a já jsem přesvědčen, že prostě se musí napsat rozpočet absolutně jiným způsobem, protože ty neustálé propady, které tady jsou, tím, že, řeknu, se utrácí nad poměry v České republice, bude muset skončit.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: Tak, utrácí nad poměry si poznamenávám. Pane profesore, a to je důležité, protože proč jsme se tady o tom bavili, proč se bavíme o desetinách procenta a odhadovaném růstu, protože ministr financí dnes jasně řekl, že by to mohlo být 5 až 7 miliard navíc, a tyto peníze on chce rozdat. Je to dobrý způsob, jak nakládat s těmito virtuálními penězi? Michal MEJSTŘÍK, profesor ekonomie, Fakulta sociálních věd UK:

Víte, ono v tuto chvíli je situace asi následující. My bychom se chtěli konečně dostat z takzvané procedury nadměrného schodku v Evropské unii.

To je procedura, z které se některé z těch našich sousedů už vyprostili, ale v tuto chvíli máme přes 65,4 % výdajů mandatorních nebo kvazimandatorních.

Já rozumím panu kolegovi, který tady upozorňuje na některé ty souvislosti, ale toto jsou výdaje, které zavazují každou vládu, pokud nezmění legislativní zákony.

A pokud 60, vlastně dvě třetiny rozpočtu už je předurčeno historickými výdaji na důchody, historickými výdaji na sociální výdaje, protože výdaje na zaměstnanost i na aktivní zaměstnanost, politiku aktivní zaměstnanosti, ale zejména i na nezaměstnané při té výši, kterou je sice, která je sice v Evropě poměrně nízká, ale absolutně je velmi vysoká, tak musíme vydávat, tady opravdu není důvod k nějakému šetření.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Promiňte, vy se bavíte o tom globálu, o tom rozpočtu jako celku, já bych, jestli dovolíte, šel do toho mikra, opravdu do toho drobného čísla, a to je těch 5 až 7 miliard, to je to, ta informace z dneška.

Pokud ministr financí nastaví ten rozpočet o tyto peníze, o těch 5 až 7 miliard, měl by je podle vás mít možnost nebo měl by je utratit nebo by o to měl třeba snížit schodek, který už vláda chce navyšovat /souzvuk hlasů/.

Michal MEJSTŘÍK, profesor ekonomie, Fakulta sociálních věd UK: Tak v tuto chvíli ten schodek se stále ještě pohybuje na hranici, pod hranicí 3 %. Pokud se dostaneme pod hranici 3 %, já bych řekl, že v tu chvíli z mého hlediska jsem spokojen, ale já jsem rád, že zase vláda zatím byla celkem rozumná, konzervativní a příliš vlastně se nerozmáchla, protože víte, v takovéto situaci, ve které žijeme vlastně, vlastně v té rozpočtové prioritě takzvané té proceduře nadměrného schodku, to není pro žádnou vládu, pro žádného ministra financí vůbec jednoduchá situace a tím méně, když samozřejmě má ve své vládě celou řadu ministrů. Každá vláda, vždycky každý chce více. A jenom připomínám, nám se nepodařilo udělat žádný z těch úsporných kroků na úrovni administrativy. Tam já vidím třeba velkou slabinu těch současných výsledků. Víte, že minulá vláda doufala, že se jí v té úspoře duplicit v rámci státní správy celá řada, celá řada věcí podaří. Ukazuje se, že ono to je složitější, než se to třeba zdálo na jedné straně. Na straně druhé prostě není v tuto chvíli na stole nic. Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: Pane Dufku, měl by ministr v demisi Fischer podle vás více šetřit? Bohumír DUFEK, předseda, Asociace samostatných odborů ČR:

Já si myslím, znova zopakuji, že to je absolutně jedno. Jsou to takové hrátky před občany České republiky. Já jsem přesvědčen, že by Česká republika měla stimulovat růst, část toho růstu samozřejmě vrátit do ekonomiky a část potom vrátit občanům České republiky.

A podle mě se to musí jednoznačně odrazit i v daleko nižších výdajích státu, protože prostě Česká republika se nemůže, řeknu, už do budoucnosti zavázat k takovým výdajům, které tady jsou. A tím třeba například myslím zbytečné utrácení z pozice ministerstev, protože některé prostě věci se z pozice státní správy platí takovým způsobem, že je to až nehorázné.

A znova opakuji, musí se přepsat rozpočet, nemůže se neustále psát rozpočet, řeknu, s malými výkyvy od roku 90 stejný.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Ano, pardon, já se omlouvám, to už jste říkal. Pojďme se podívat na tu jednu konkrétní věc, a to je poslední nápad, hodně se mluví o tom, že ten rozpočet by měl být prorůstový. Vláda přišla s nápadem zvedat platy státním zaměstnancům. Je podle vás tohle to moment, který může ekonomice a vůbec tomu rozpočtu pomoci?

Bohumír DUFEK, předseda, Asociace samostatných odborů ČR:

Takže pokud vezmeme samozřejmě výdaje státu z tohohle pohledu, já si myslím, že to není špatný nápad. Je otázka samozřejmě, jestli se například zastaví růst, počet zaměstnanců ve státní správě, ale co jsem vyčítal bývalému ministrovi a celé vládě, byla jedna věc, že prostě podtrhla celospolečenskou spotřebu v České republice, která byla v určitých chvílích i tahounem růstu.

A jestliže přestali utrácet občané České republiky, pak musel každý počítat, řeknu, s tím, že se prostě rozpočet zhroutí.

Ale minulé vládě se absolutně nic nepodařilo, jediné, co se jí podařilo, bylo podtrhnout, když to řeknu, křehký vývoj, řeknu, v České republice, proto jsme dopadli, řeknu, takovými propady v rámci celého hospodářství, ať to bylo stavebnictví, doprava, zemědělství či jiné resorty.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: Pane profesore, je ten nápad zvednout platy státním zaměstnancům prorůstové opatření? Pomůže to vůbec něčemu? Michal MEJSTŘÍK, profesor ekonomie, Fakulta sociálních věd UK: Tak já bych přijal tu politiku zvýšení platů státních zaměstnanců, kdyby to bylo kompenzováno těmi úsporami, o kterých jsem hovořil, to znamená, tam se předpokládalo nějakých 11 miliard úspor ve státní správě, i kdyby to byla polovina, o které vy hovoříte, tak pak to má smysl. Já spíš vidím v tu prorůstovost v té oblasti zahraničně-obchodní. Tady docela naše politika zaměstnanosti je vázána na to, že my jsme docela úspěšní na zahraničních trzích, a to nám vytváří pracovní místa. A jestliže například pravidelně dáváme do EGAPu jednu miliardu na navýšení, teď se předpokládá navýšení té úvěrové kapacity už na nějakých 300 miliard, v tuto chvíli, co je mi známo, tak například EGAP má velmi slušnou poptávku po svých službách, stejně tak to je do České exportní banky. A to je ta cesta, která je smysluplná, to jest skutečně pomoci těm našim exportérům a současně pomoci zaměstnat další dodavatele. A pokud se nám jenom trošičku navýší ta naše kvóta, protože zatím se předpokládá, že příspěvek zahraničního obchodu, ten čistý zahraniční obchod, jak se tomu říká, čistý export bude 0,5 %, já bych viděl, tam bych viděl určitý, určitý prostor, protože tady když se vytvářejí nové kapacity, pomáhá se například rozvoji vysoce /nesrozumitelné/, tak se tomu říká, odvětví s vysokou přidanou hodnotou, a my už takové, taková odvětví tady u nás nepochybně máme, aby se ještě dále rozvíjely, aby se uplatnily na těch trzích, které jsou ovšem obtížné a konkurenční, tak vy vlastně vytvoříte ta pracovní místa, po kterých volá i koneckonců i pan Dufek. Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

Vy jste mluvil o tom šetření, šetření bylo takové zaklínadlo minulé vlády, jak jsem měl možnost se dívat do toho rozpočtu, tak tato vláda v zásadě rezignovala na to šetření, dokonce tam jasně přiznává, že u spousty státních úřadů ty náklady ještě budou růst.

Já nechci jít úplně do drobných věcí, které samozřejmě budou asi zajímavé, jako že Hrad dostane o 13 milionů korun navíc, Poslanecká sněmovna 40, ale vláda tam jasně přiznává, že ten absolutní nárůst je 1,1 miliarda korun.

Tohle se musí velmi špatně potom odůvodňovat veřejnosti.

Bohumír DUFEK, předseda, Asociace samostatných odborů ČR:

Já se vám přiznám, že já skutečně tam cítím určitý, určitý prostor pro šetření, ale já si myslím, že skutečně už v minulosti ty úspory rozpočtu koneckonců i ta minulá vláda už s tím počítala, že teď budou vlastně, že už se narazilo na určitou spodní hranici těch úspor.

V tomto směru asi nebudeme ve velkém rozporu, že vlastně od letošního roku vlastně už by se měly hledat cesty, jak jít cestou prorůstových opatření. To je naprosto nepochybné, ale na straně druhé, nesmí to být taková prorůstová opatření, že ty peníze jenom tak snadno utratíme, ano.

Takže já bych teď nevolal tolik po úsporách zase šetření v nějakých speciálních oblastech, ano, ve veřejné správě, tam si myslím, že ty úkoly se nesplnily, objektivně nesplnily a na druhé straně je to v neprospěch těch lidí, kteří by měli vydělávat více a i bychom tím podpořili veřejnou spotřebu.

Na straně druhé, jak už jsem tady zmiňoval, pojďme vytvořit takovou atmosféru, protože ve chvíli, kdy více vyvážíte, firmy mají ochotu více investovat, tím vytváříte vlastně nějakou tvorbu fixního kapitálu, což je další zdroj vlastně růstu domácího, hrubého domácího produktu. Přemýšlejme o té prorůstové politice i tímto směrem.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: Tak, pane Dufku, jenom stručnou reakci, měla by vláda více šetřit? Měla by více šetřit peníze nás, daňových poplatníků? Bohumír DUFEK, předseda, Asociace samostatných odborů ČR: Já si myslím, že v určitých momentech ano, jsem také pro růstová opatření, protože, řeknu, například tím, že firmy nemůžou zrychlit odpisy, protože to není jenom o penězích, které musí opravdu stát utrácet, ale je to i ve stimulech, které můžou pomoct k lepšímu podnikání v České republice. A samozřejmě šetřit na těch místech, kde se v minulosti utrácelo. A nechci se tady vracet k tomu, kolik peněz bylo mnohdy, když to řeknu, vyhozeno nesmyslně a můžeme říct dokonce skončilo někde mimo Českou republiku u různých, řeknu, společností nebo například takové systémy, jako byla solární energetika a tak dále, a tak dále. Lukáš DOLANSKÝ, moderátor: Ano, to jsou známé věci. Tak, pánové, já vám mnohokrát děkuji za vaši návštěvu, díky. Michal MEJSTŘÍK, profesor ekonomie, Fakulta sociálních věd UK: Děkuji, na shledanou. Bohumír DUFEK, předseda, Asociace samostatných odborů ČR:

Hezký večer.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector