Být zdravý v těžké době? Pomůže vůle a vyrovnaná psychika…

Co je to vlastně vůle? Jsme zvyklí na to, že lidé, kteří postrádají pevnou vůli, obvykle podléhají slabostem, pudům, vášním, neřestem i nemocem. Slabou vůli mívá ten, kdo se nedokáže ovládat, a proto ani nemůže v životě ničeho dosáhnout.

Mnozí filozofové, třeba už například Platón či Aristoteles, vůli spojovali s rozumovým uvažováním, které stálo v protikladu s žádostivostí. Vůle se často ztotožňuje s rozumem a myšlením a stojí proti emocím, pudům, vášním a sobeckým pohnutkám. Vůle souvisí s ovládáním, řízením a sebekontrolou.

Podle Arthura Schopenhauera nás ale pohání nevědomá vůle k životu, která stojí i za biologickými a pudovými procesy.

Nevědomá a slepá vůle nás často žene do záhuby, má nad námi velkou moc, jedná se o puzení týkající se všech oblastí života. Tento názor převzal také Friedrich Nietzsche. Zkrátka a dobře, není vůle jako vůle.

Za vůli tedy můžeme považovat všechno to, co nás žene vpřed jako perpetuum mobile, ať už je to cokoliv. Vůle je neohraničená a nevyčerpatelná.

Například pud sebezáchovy a rozmnožovací pud mohou často vítězit nad beznadějí, zoufalstvím, nemocí a smrtí. Pokud však ztratíme vůli k životu a postrádáme jeho smysl, nemáme vlastně ani žádnou motivaci uzdravit se z nemoci. Cestu kontroly mysli a myšlenek a naopak vědomou vůli, která vede k uzdravení a popírá naše pudy, vášně a sobecké pohnutky, propagoval etikoterapeut Ctibor Bezděk.

Vyrovnaný člověk = zdravý člověk

Lékař Ctibor Bezděk (1872–1956), který se zabýval také psychologickou prevencí nemocí a zdravým životním stylem, ve svém stěžejním díle s názvem Etikoterapie popisuje spoustu svých poznatků, zkušeností i návodů k tomu, jak si udržet zdraví těla i ducha a dobrou kondici.

Být zdravý v těžké době? Pomůže vůle a vyrovnaná psychika…Vydalo nakl. Fontána, 2019

Kniha Etikoterapie z r. 1931 vychází již po několikáté, a i po letech má stále co říci

V souvislosti s tímto zohledňuje také vůli, sebekontrolu, vyrovnanost, život v harmonii a sílu sugesce. Neopomíjí ani tělesný magnetismus – to, co z člověka vyzařuje.

„Především není pochyby, že vyrovnaný člověk nebude tak často vystaven poruchám těla jako člověk, jehož duše žije ve stálém zmatku a neklidu.

Za druhé člověk vyrovnaný, který myslí a domýšlí své myšlenky až do konce, je člověkem ovládajícím pevně svou vůli, neboť umět ovládat své myšlenky znamená umění vědomě a důsledně používat své vůle.

A umění být zdravým, dát si zdraví, je mezi jiným umění objektivně rozebrat své nitro, najít příčinu všech poruch, příčinu odstranit a k tomu mít skutečnou vůli, ne pouze chtění – být zdravým,“ píše MUDr. Bezděk a dodává, že takový člověk nepotřebuje žádnou sugesci zvnějšku, protože to dokáže vykonat vědomě sám.

Lidé jsou přehlcení a přesycení informacemi i vjemy

Doktor Bezděk zcela nadčasově popsal všudypřítomný neklid, spěch, chaos v lidských myslích a přesycenost podněty. Prázdnotu a tíživé pocity, které se lidé snaží vyplňovat neustále novými vjemy a zážitky. Píše:

„V tomto překotném myšlenkovém shonu nemá člověk kdy kontrolovat a třídit všechno, co prožívá, nemá kdy, aby se kromě svého zaměstnání a různých společenských povinností na něco soustředil a do své duše přinesl klid a pořádek, a hlavně aby se přesvědčil o nevyčerpatelných možnostech a schopnostech klidné a vyrovnané duše a o téměř nepřemožitelné síle myšlenky. Tento neklid a neschopnost soustředit se je také jednou z příčin chorobnosti našeho věku a současně neschopnosti pomáhat si silou vůle ve smyslu léčebném.“ 

Když se vůle zvrhne v chorobnou vášeň…

Abychom si udrželi zdraví, neonemocněli, anebo se uzdravili, je podle něj zapotřebí být vyrovnaný a mít pevnou vůli, která musí vycházet z hloubky a být neotřesitelná.

Ctibor Bezděk vysvětluje, že spousta lidí vlastně zdravými být nechce, protože nemají vůli a disciplínu na to, aby si své zdraví udrželi.

Například se přejídají, mají své neřesti, které nedovedou ovládat, jsou příliš líní a pohodlní, aby sportovali, anebo třeba ze své nemoci těží výhody stran svého okolí.

Doktor Bezděk ale na druhou stranu odsuzuje přehnaný kult těla, ve kterém již zdraví nevidí.

Nadměrný zájem o zdraví a péče o tělo, například nadměrná štíhlost, móda, touha mít velké svaly, zkrátka když se vše zvrhne jiným směrem, i to je nerovnováha, která nemá se zdravím nic společného.

Dnes bychom mohli jeho úvahy doplnit třeba o mentální anorexii, bulimii, orthorexii, bigorexii a podobně. Ve všech těchto případech totiž naše vůle nabírá naprosto chorobný směr a stává se zhoubnou vášní…

„Nestaráme-li se v prvé řadě o zdraví duše, nepomůže ani sebevětší péče o zdraví těla,“ zdůrazňuje doktor Bezděk.

Jak naše zdraví ovlivňují staré křivdy a traumata?

Ze všeho nejdůležitější je však potřeba zachovat si duševní zdraví. Bez něj zdraví těla není možné. Bezděk zmiňuje známé přísloví „ve zdravém těle zdravý duch“ a podotýká, že „zdraví těla nemá žádný význam, je-li chorá duše“.

Člověk, který je vyrovnaný, střídmý a který umí ovládat své vášně a nemá „pokřivenou duši“, může správnými prostředky usilovat o své fyzické zdraví, které přímo souvisí s tím, co je uvnitř nás samotných.

Pokud je duše něčím znečištěna, například nenávistí a pocity křivdy, pak musí dojít k vzepětí vůle a překonání všech dosavadních tradic, předsudků a postojů, případně také pout a svazků. Jenom pokoj v duši může tělo vyčistit od toxinů, které v něm nahromadila chorá a dlouhá léta křivená duše. Teprve pak se tělo začne zotavovat a choroba může zmizet.

Nejprve je třeba léčit duši…

Pokrokový lékař Ctibor Bezděk se ve svých názorech snažil obhájit myšlenku, že za mnohé nemoci může duševní neklid, stres a psychické problémy, které mají své příčiny. Ty se dají překonat cestou psychoterapie a znovunalezení duševní rovnováhy, síly charakteru a pevnosti vůle, jež vedou k uzdravení či zabránění nemoci a udržení zdraví.

V dnešní náročné době plné shonu, stresu a nátlaku ze všech stran je především, dle vzoru tohoto prvorepublikového lékaře, potřeba věnovat pozornost naší psychice a hledat možnosti, jak se udržet v co největší pohodě a klidu. Jinak existuje vysoká pravděpodobnost, že onemocníme…

Kvůli koronaviru teď zažíváme stres podobný válce. Jak mu čelit?

Být zdravý v těžké době? Pomůže vůle a vyrovnaná psychika…Julie Dobrovolná na Masarykově univerzitě zkoumá stres. Autor: Monika Hlaváčová pro časopis Vlasta

Na Masarykově univerzitě se svým patnáctičlenným týmem zkoumá stres. Ten, v jakém teď kvůli šíření koronaviru žijeme, je podle Julie Dobrovolné v něčem podobný stresu při válečném stavu. Podle lékařky a docentky centra RECETOX na Přírodovědecké fakultě MU nám nyní pomůže rutina a zodpovědnost. A překvapivě také popření některých negativních – ač realistických – myšlenek.

Dobrovolná apeluje na vzájemnou podporu mezi lidmi. „Ani náhodou bych se nevysmívala lidem, kteří se předzásobili. Může je to velmi zklidnit, mají jistotu, že je z čeho vařit, je to účinná strategie, jak snížit stres,“ říká lékařka, která působí i na Ústavu patologické fyziologie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. 

Jak se srovnat s tím, že dost možná začnou umírat lidé z našeho (i blízkého) okolí? „Zní to zvláštně, ne každý psycholog to asi posvětí, ale krátkodobě velmi dobře funguje, za velmi komplikovaných podmínek, popření. Pokud jsou vážné okolnosti, a okolnosti celoplanetární pandemie jsou vážné, je dobré se neptat, zda lidstvo zítra vymře, ale popřít tohle nebezpečí a říct si: my přežijeme.“

Co se v nás teď děje?– Momentálně se v těle řady z nás aktivují určité hormonální procesy, které nazýváme aktivací hypotalamo-hypofyzárně-nadledvinkové osy.- Pokud se setkáme s něčím, co náš mozek vyhodnocuje jako nebezpečí, například s velkým štěkajícím psem nebo děsivým článkem o koronaviru, spustí naše tělo poplachovou reakci, která kombinací nervových a hormonálních signálů dále stimuluje naše nadledvinky, malý orgán na svrchní straně ledvin, k uvolnění řady hormonů, včetně adrenalinu a kortizolu.- Adrenalin zvyšuje tepovou frekvenci i krevní tlak.- Kortizol zvyšuje uvolňování glukózy do cévního řečiště, zvyšuje využití glukózy v mozku a zvyšuje dostupnost látek, které organismus používá k opravě tkání.- Kortizol obecně potlačuje funkce, které nejsou nezbytné nebo zásadně důležité v reakci boj-útěk-zmrznutí (fight-flight-freeze).- Dochází ke změnám imunitního systému a utlumení například reprodukčního systému.

– Tento složitý poplachový systém dále komunikuje s mozkovými oblastmi, které řídí náladu, motivaci a strach.

Kvůli světové pandemii onemocnění COVID-19 zažívají teď lidé stres. Může i ten sám o sobě člověka zdravotně ohrozit? Je to spirála?Ano, aktivace takzvané stresové osy může mít dalekosáhlé důsledky pro zdraví lidí, zejména pokud vyvolávající podnět přetrvává.

Lze očekávat změny nálady, zhoršení chronických onemocnění, změny stravovacích zvyklostí a podobně. Dobrá zpráva je, že závažnost této celé reakce většinou (ne vždy) závisí na tom, jak moc závažně vyvolávající situaci vnímáme.

Pokud posuneme vnímání „nebezpečnosti“, můžeme měnit i stupeň aktivace celého systému. 

Dá se to, co teď zažíváme, tedy přirovnat k válečnému stavu?Ano i ne. Jedná se o ohrožení na populační úrovni. Ale není zatím nějak zjevně spojeno s násilím mezi lidmi – v tomto se to samozřejmě přirovnat nedá. 

Jak teď stresu účinně čelit, abychom minimalizovali právě třeba zdravotní komplikace, nebo třeba „jen“ odolali projevům ponorkové nemoci doma?Základem je rutina. Tohle ví armáda a jiné ozbrojené složky, znají to astronauti, je to vyzkoušené a funguje to.

Budete mít zájem:  Průměrný oběd v ČR stojí 99 Kč

Když jsou lidé ve stresu, potřebují se držet konkrétní rutiny. Hlavně pokud jste doma s rodinou a s dětmi, radím: naplánujte si, co budete přesně dělat. Stanovte si rozvrh hodin, udělejte harmonogram. Vstává se přesně v tolik a v tolik hodin. Následuje snídaně, hygiena, řízená aktivita. Společně připravíme oběd.

Ten sníme, pak následuje odpočinek, odpolední aktivita. Večerní hygiena, večerka. I já jsem doma se dvěma dětmi, dceři je dvanáct, synovi čtyři roky, pracuji na dálku. Včera jsme si řekli znovu, co je to koronavirus, a společně si zvolili aktivity, které budeme dělat.

Můj muž je neurochirurg, takže se připravujeme na to, že ho časem možná systém převelí jinam a třeba ho chvíli neuvidíme.

Jak zvládat izolaci? Nelžete dětem, všechno beztak vycítí. A nepopírejte vlastní krizi. Rozhovor s dětskou psycholožkou

Jak moc dopředu si mám dělat plány? Nejsou dlouhodobé plány spíš kontraproduktivní, když se věci mění každou hodinu?Určitě. Je dobré mít plán, ale zároveň počítat s tím, že se může měnit. Rigidně se držet rutiny, kterou si nastavím, může být v určité situaci kontraproduktivní.

Z hlediska snížení úzkosti je dobré si udělat plán na kratší dobu dopředu, zhruba na týden na dva. Klidně plány na papír, rozvrh hodin. Na šest hodin na každý den, jídelníček, večerku, budíček. A soustředit se na to, co jsme si naplánovali.

Když půjdete společně obalovat řízky, budete se s rodinou soustředit na obalování řízků a nebudou vám ujíždět myšlenky k epidemii. Pomáhají i jakékoli rukodělné aktivity, ty snižují úzkost. Šití, plastelína, origami, pletení, kreslení. Nesmírně důležitá je fyzická aktivita. Tělocvik. Součástí denní rutiny musí být i to, že si zacvičíme.

Skautské tábory vědí, proč zařazují rozcvičku, stejně tak armáda. Ze začátku vám to bude připadat asi trochu směšné a hodně nezvyklé, ale za dva týdny jako když najdete. Pořiďte si boxovací pytel, to doporučuje kolega kinantropolog, postavte opičí dráhu, skákejte přes švihadlo. A co je strašně podstatné, je spánek. V tom jsem já osobně velmi přísná.

Jasně, že děti mohou koukat do noci do počítače, protože nemusí vstávat do školy, ale to rutinu naruší a rozhodí to emoce. Stanovme si večerku a tu dodržujme. Apelovala bych i na nějakou pozitivní vzájemně vyjadřovanou podporu.

Co to znamená?Neodsuzovat. Krize obvykle odhalí řadu předsudků, které v lidech dřímají, plus se skrytě hledá viník, na kterého mohu nasměrovat své negativní emoce. Nevysmívala bych se například lidem, kteří se předzásobili.

Může je to velmi zklidnit, mají jistotu, že mají z čeho vařit, proti stresu je to účinná strategie.

Navíc tím, že už máte nakoupeno, rozetnete řetězec nákazy – až dojde ke kulminaci epidemie, bude lepší nepropojovat skupiny lidí, nepotkávat se s nikým, zůstat doma.

Co říká na pandemii teorie her? Kdy má smysl omezení pohybu? Čtěte studii ekonoma Kevina Bryana.

Takže je lepší se zavřít, pokud můžu?Ano, dodržet všechny nařízené karantény a doporučení hygieniků. Teď není doba na občanskou neposlušnost, kverulantství a nadávání. Na to bude čas za půl roku, až se to přežene a budeme analyzovat, kdo co udělal dobře a co špatně. Teď je nutné poslouchat autority.

Pokud krajská hygienická stanice rozhodne, že mám zůstat v karanténě, je třeba zůstat v karanténě. Ne kvůli sobě, ale proto, že chráním ostatní. Nejenom babičky, ale i zdravotníky, kteří budou čelit obrovskému náporu. Scházení se v tuhle chvíli není dobré. Dokonce bych nepodporovala ani svépomocné skupiny na hlídání dětí, příměstské tábory.

Zaplujte domů a tam buďte, pokud nemáte práci, která pomáhá v rámci veřejného zdraví.

Jak to vysvětlit třeba dospívajícím, kteří mají prázdniny a chovají se podle toho?Tohle nejsou prázdniny! I mileniálové musí poslouchat, i když je těžké je udržet doma. Malé dítě uhlídáte, aby nikam nešlo, ale s náctiletými je to horší.

Ale i oni se musí chovat disciplinovaně. Chápu, že nemají školu a mají potřebu se potkat a třeba se i podpořit v nelehké situaci.

Ale je třeba, aby pochopili, že od toho máme Skype, že je třeba nepropojovat jednotlivé rodiny a skupiny lidí kontaktem, který není nezbytně nutný.

Jak těžké je mít homeoffice z hlediska stresu?Pokud pracujete z domu, nestírejte hranici mezi domácím a pracovním. Když skypujete do práce, ať je to hezké, žádné tepláky a mastné vlasy – vezměte si čisté tričko, učešte se, dejte si vázičku s kytkou do obrazu.

Zní to legračně, ale je to funkční strategie. Hlavně proto, že jde o dlouhodobou věc, homeoffice nebudete mít den, ale měsíc. Příklad: ráno vstanu, obleču si pruhované tričko, což znamená, že mám pracovní oděv, a jdu k počítači.

Když dodělám práci, tričko si převleču, což znamená, že už nejsem v práci.

Vitalia

 • Před 20 minutamiCo pro sebe udělat s pozitivním testem, když se cítím dobře? Jak řešit kašel? A „která” dušnost mě už ohrožuje? Některé otázky pacientů s COVID-19 jsou typické. Připravili jsme jejich přehled.
 • Před 3 hodinamiRyby jsou zdravé a postní jídlo a Italové jsou mistři v jejich přípravě. Vyzkoušejte sladkovodní a u nás dostupné ryby, třeba okouna či candáta, podle italského receptu. Navíc v neobvyklé kombinaci filetů a rizota.
 • Před 10 hodinamiKOMENTÁŘ – Všichni senioři nad sedmdesát let již měli možnost registrace k vakcinaci proti COVID-19. Ukazuje se ale, jak ohromné rozdíly existují v čekacích dobách na termín očkování. A to mezi jednotlivými očkovacími místy, kdy řada z nich je bez vakcín, stejně jako praktičtí lékaři. Jinde přitom očkování běží na plné obrátky, a již tak rozdělená společnost se tak ještě více štěpí.
 • Před 1 dnemNež zhasne žárovka, ještě nějaký čas bliká, a stejné je to se srdcem. Vědět, kdy život definitivně vyhasne, potřebuje hlavně transplantační medicína.
 • Před 1 dnemROZHOVOR – Jak sestavit vhodný jídelníček, změnit nevhodné návyky a trvale přejít na zdravější životní styl? Susan Bowermanová radí svým klientům: To, jak se rozhodnete stravovat, pohybovat a žít, jsou vaše rozhodnutí – patří vám a vám musí vyhovovat. Jinak je těžké uspět.
 • Před 1 dnemStává se to, dosti často. Rodina s dětmi se rozpadne, rodiče si najdou nové partnery. Ti mají potomky z předchozích svazků, případně se další děti narodí do nového vztahu. „Mít rád tebe znamená mít rád i tvé děti… jen jinak než svoje,“ popisuje psycholog.
 • Před 2 dnyÚnava, nedostatek energie, nervozita, brnění v prstech, špatná nálada… Jednou z příčin, která stojí za těmito projevy, může být nedostatek vitamínu B12. Jeho deficitem jsou ohroženy zejména určité skupiny lidí, patří k nim senioři, osoby s onemocněním trávicího traktu anebo vegani.
 • Před 2 dnyDistanční výuka naučila děti později vstávat, opomíjet snídani a zapomínat na svačiny. Díky tipům na vyvážené svačiny jim zase můžete vrátit režim, který je pro ně nesmírně důležitý.
 • Před 3 dnyMěsíc březen je obdobím, kdy dle statistik dochází k největšímu počtu sebevražd. Terapeutky z Poradny Vigvam, která pomáhá lidem vyrovnávat se se ztrátou blízkých, přibližují, proč tomu tak je a jak si poradit v podobné těžké situaci.
 • Před 4 dnyROZHOVOR – Loni odešel do důchodu, který si asi představoval jinak než jako jízdu po nemocnicích. Pacient z Karlovarského kraje, kde byl plný stav, našel pomoc s nemocí COVID-19 až ve Znojmě. „Jsem rád, že tam pro mne bylo místo a že mě dali dohromady,“ děkuje zdravotníkům.
 • Před 4 dnyIvermectin je léčivá látka, u níž se zkoumá efekt při léčbě onemocnění COVID-19. Účinek není dosud prokázaný. V ČR bude nyní nasazení ivermectinu záviset na rozhodnutí lékaře.
 • Před 5 dnyProblémy s klouby přicházejí s věkem, anebo v případě nadměrného zatížení, například při sportu nebo fyzicky namáhavém zaměstnání. Potíže mohou zaznamenat i jiné skupiny populace, například těhotné ženy, rostoucí adolescenti, obézní lidé, diabetici… Ortoped vysvětluje, jak je možné problémy eliminovat, aby bolest nekazila radost z pohybu.
 • Před 5 dnyJe to tak prosté, jak prostě to zní: svoji imunitu můžeme podpořit správným výběrem jídla. A nejde o žádné speciality, ale o ty nejobyčejnější potraviny.
 • Před 5 dnyROZHOVOR – Lidé, kteří berou epidemii vážně, ve svém okolí slýchají, že to přehánějí, že jsou hysterky a panikáři, kteří zbytečně drží děti doma. „Je těžké si své chování a rozhodnutí obhájit, když nemáte podporu ostatních. Ve skupině ji lidé najdou,“ popisuje Lucie Tomanová, spoluzakladatelka skupiny Pacienti s COVID 19 v Česku a na Slovensku.
 • Před 5 dnyOdborníci popisují hlavní zásady, které vám i s domácí péčí pomohou mít zdravé a krásné nehty. Jak zvládnout manikúru, když jsou salóny zavřené, a nenadělat při tom víc škody než užitku?
 • Před 6 dnyPaneolit je slovní hříčka, upomínající na francouzskou inspiraci malými řemeslnými pekárnami a tradičním přístupem k pečení z doby kamenné. V pekárnách využívajících tuto technologii zvládnou na malém prostoru pestrou nabídku pečiva, bez chemických přísad, s dlouhým kynutím a pečením na sálavém teple.
 • Před 6 dnyROZHOVOR – Nové technologie v medicíně umí věci, na které by ještě před pár lety nebylo možné pomyslet. Třeba vyřešit nejčastější zhoubný nádor u mužů – rakovinu prostaty – elegantním způsobem a několika malými vpichy místo velké rány na břiše. „Pacienti jsou většinou mile překvapeni, že se tak rychle vracejí do normálního života,“ říká průkopník robotických operací u nás Miloš Broďák.
 • Před 6 dnyMinulý rok navštívilo ambulance plicních lékařů o pětinu méně lidí než v roce 2019. Příčina je jasná, strach z nákazy onemocněním COVID-19 v ordinaci. Kvůli tomu ale zůstává spousta nemocí neodhalených, neléčených a může to mít následky na zdraví. Pneumologové proto sborově hlásí: „Nebojte se návštěvy našich ordinací.“
 • Před 7 dnyJe dost důvodů, proč se stát dárcem krevní plazmy. Lidé se někdy mýlí v představách o tom, jaká jsou rizika, jak se krevní plazma odebírá a zda odběry provází bolest. Fakt je, že k výjimkám těch, kdo nemohou dočasně věnovat plazmu, přibyli aktuálně lidé krátce po covidu a po očkování proti koronaviru.
 • Před 7 dnyJe tak trochu slaná a taky tak trochu sladká. Může být s rozinkami, máslem a marmeládou, nebo se šunkou a plátky sýra. Pravá brioška není jen tak ledajaká „houska“. A kdo ji ochutná, určitě se k ní vrátí.
 • Před 8 dnyDomácí testy na COVID-19 jsou teď velmi žádaným zbožím. Prodávají se už běžně v lékárnách, zavádí je také řetězec Kaufland. Momentálně jsou ale často vyprodané. Česká lékárnická komora radí vydržet pár dní, než se situace stabilizuje a dodávky budou pravidelné.
 • Před 8 dnyFirmu zaměřenou na biopotraviny založili již téměř před třiceti lety dva muži s titulem Ing. – Martin Hutař a Karel Matěj – s cílem vytvořit malou společnost, která by je uživila v horách. Jak říkají, trochu se jim to vymklo z rukou.
 • Před 8 dnyNanorouška je oficiálně schváleným prostředkem ochrany dýchacích cest a můžete v ní všude tam, kde je vyžadován respirátor. Ale co když narazíte na potíže, protože na pohled se podobá obyčejné roušce? V čem se nanoroušky liší od těch běžných? A jak vybrat tu nejlepší a nekoupit padělek?
 • Před 8 dnyOd 8. března 2021 je v obchodech nový Bio chléb Pernerka vyrobený z mouky Pernerky, podle receptury mlýna Perner, avšak vyroben na zakázku v pekařství Nopek. Co obsahuje a kde všude ho koupíte?
 • Před 9 dny„Tak kdy už konečně něco budete mít?“ je dotaz s velkou tradicí a ještě větším dopadem. Mistři vysokých sklizní úzkostně neurotických reakcí, ba málem posttraumatického stresového syndromu u tázaného protějšku mohou být spokojeni. Tázaného obvykle vyvedou z míry.
 • Před 9 dnyMladá dvojice se rozhodla prorazit s českým veganským plátkem, kterým zpestříte svůj jídelníček klidně už tohle léto na domácím grilování. V čem se liší od veganských plátků, které jsou aktuálně na trhu, a jak se můžete dostat k jeho prvním vzorkům?
 • Před 10 dnyOsmého března se po celém světě slaví Den žen. Značka Cherriful, která se zaměřuje na menstruační pomůcky, chce při této příležitosti zviditelnit problém tzv. menstruační chudoby. A pomoci ženám, které si třeba nemohou tyto základní potřeby dovolit.
 • Před 11 dnyNašemu organismu prospěje jak vysazení „dobrůtek“ typu přesolených potravin, tak očista emocí. Když začneme pracovat i s vlastní psychikou, můžeme ve svém životě dosáhnout celé řady změn.
 • Před 11 dnyPřed samotným posilováním se nezapomeňte vždy lehce protáhnout a zahřát svaly. „Nikdy nezačínejte kroužením hlavy,“ upozorňují instruktorky, které k procvičení zádové partie s vlastní vahou připravily sérii cviků z jógy. A k závěrečné relaxaci patří příjemné potréninkové protažení.
 • Před 12 dnyRoušky a respirátory zakrývají naše obličeje už rok, přesto je ne vždy nosíme správně. Každá ochrana je účinná pouze v případě, že se používá tak, jak má. Technologická společnost 3M proto shrnuje základní fakta a doporučení.
 • Před 12 dnyKonec zimního období je v lidovém léčitelství tradičně spjatý se sběrem a následným využitím jarních bylinek, které mohou přispět ke zlepšení celkové imunity. Řada z nich působí také v prevenci dýchacích potíží.
 • Před 12 dnyZlatka Otavová a Josef Maršálek dali hlavy dohromady a vymysleli dorty, které jsou ze samých dobrých surovin, dlouho vydrží a skvěle vypadají. Co v nich je, kde všude se mají prodávat a za kolik?
 • Před 12 dnyOdborníci vytvořili sadu cviků pro pacienty vyléčené z nemoci COVID-19, které jim pomohou dostat se zpět do formy. Pravidelné cvičení totiž může podle autorů brožury zabránit komplikacím po onemocnění koronavirem.
 • Před 13 dnyVůle k životu, vůle k uzdravení. Vůle je hnacím pohonem našeho života. Bez ní bychom snad ani nevstali z postele. Vlastně bychom mohli říkat „vůle tvá tě uzdravila“, protože právě pevná vůle a sebekontrola nám pomáhají o něco usilovat.
 • Před 13 dnyPodniky v srdci Prahy, kavárny řetězce CrossCafe nebo vyhlášený restaurant v Brně. Krize, která vypukla na gastro scéně, se nevyhnula žádnému podniku. Někteří bojují o přežití, dalším již koronakrize srazila vaz.
 • Před 13 dnyVíce než polovina Čechů má podle fyzioterapeutů špatný dechový stereotyp a s tím spojené zdravotní problémy. Stres, který zažíváme po roce pandemie, kdy je její konec zatím v nedohlednu, se projevuje mělkým dýcháním. Jak si rychle pomoci jednoduchým cvičením?
 • Před 14 dnyJe to taková malá záhada… Česnek označený jako „český“ lze v obchodech koupit prakticky celoročně. Přestože to až na výjimky není možné. Navíc označení „český“ nese mnohem vyšší množství česneku, než kolik se ho u nás vůbec vypěstuje.
 • Před 14 dnyVelké testování veřejnosti je podle odborníků jednou z cest, jak se dostat z pandemie. Firmy už mají povinnost testovat své zaměstnance. Jaké ale máte další možnosti pro samotestování v domácích podmínkách? Vitalia.cz připravila přehled některých dostupných testů.
 • Před 14 dnyPotravinové banky pomáhají s distribucí respirátorů FFP2 pro obyvatele v nouzi. Čelí momentálně velkému náporu dotazů a žádostí, na respirátory přitom teprve čekají. Respirátory pro osoby v hmotné nouzi budou dodávat jen organizacím, městům a obcím. Jednotlivci se mohou obrátit na místní úřady nebo žádat o finanční příspěvky na ochranné pomůcky.
 • Před 14 dnyTestování na COVID-19 ve firmách bude povinné, zaměstnavatelé i OSVČ mají nárok na příspěvek na testy. Ministerstva zdravotnictví a průmyslu a obchodu připravila praktického průvodce, který přibližuje přesný postup a podmínky.
 • Před 15 dnyDítěti není ještě ani deset let a již se potí. Je to v pořádku, nebo je to předzvěstí nějaké závažné nemoci? Mohou děti používat deodorant?
 • Před 15 dnyRodinná manufaktura Naše Kaše přichází na trh s novinkou. Koronavirová doba jim dala čas potřebný k experimentování a kouzlení se surovinami, a tak si už pár týdnů můžeme užívat chuť jejich pečených granol a trvanlivé kaše. Čím vynikají?
 • Před 15 dny1. března se spouští registrace do centrálního registračního systému pro pacienty 70+. Sdružení praktických lékařů připravilo přehled důležitých informací, které by lidé ve věku nad sedmdesát let měli vědět.
 • Před 16 dnySedláci startují další formu prodeje lokálních produktů. Farmářský dům Vrchlabí nabízí u nás dosud neznámý prodej – z masomatu. Koupíte tu maso přímo od chovatelů, do budoucna včetně zvěřiny a ryb. A mají i další plány.
 • Před 16 dnyTesty na COVID-19 jsou denní realita. Jaké možnosti mají rodiče velmi malých dětí, pokud potřebují oficiální výsledky, ať již pro hygienu, nebo z důvodů například cesty do zahraničí? Ke stěrům z nosu, eventuálně krku, nyní přibývají další možnosti – odběr slin nebo kloktací testy.
 • Před 17 dnyPro člověka, který není zvyklý pravidelně se pohybovat, může být začátek nebo návrat ke sportovní aktivitě poněkud těžký. Vyzkoušejte následující tipy, které vám pomohou dostat se zdravým způsobem do formy.
 • Před 18 dnyV Evropě včetně České republiky přibývá ohnisek ptačí chřipky v chovech i případů této nákazy u volně žijících ptáků. Státní veterinární správa říká, že konzumace produktů z chovů se není třeba obávat.
 • Před 19 dnyPočínaje 1. březnem se mohou lidé starší 70 let registrovat k očkování proti COVID-19. Je to další významná skupina po věkové kategorii 80 plus a zdravotnících. Do očkování se také nově zapojí praktičtí lékaři z celé republiky. O očkování právě u nich stojí téměř 90 % seniorů.
 • Před 19 dnyKdyž dva činí totéž, nemusí to být totéž. Závislí můžeme být takřka na čemkoliv. Od tvrdých drog až po dětské piškoty. A závislost je nemoc zlá.
 • Před 19 dnyKdyž mají malé děti v dosahu mouku nebo cukr, dokáží v kuchyni udělat pěkné dopuštění. Pod správným vedením ale mohou být těmi nejlepšími pomocníky. Kdy začít děti učit pomáhat v kuchyni a s čím?
 • Před 19 dnyNaše zdraví a optimální hmotnost začíná v obchodě při výběru správných potravin. Jak se ale v široké nabídce zorientovat a jak může pomoci nové značení Nutri-Score?
 • Před 20 dnyDonedávna zatracované sádlo prožívá renesanci. Mnozí odborníci tvrdí, že při smažení je bezpečnější než rostlinné oleje a při mazání na chleba zdravější než máslo. Využít se dá i při ošetření pleti nebo jako součást domácí lékárničky.
 • Před 20 dnyDivné, nepříjemné brnění, lechtání, bolest nohou při usínání. Nic moc nepomáhá. Syndrom neklidných nohou je jev poměrně častý. Sám o sobě není nijak zvlášť nebezpečný, ale může souviset s jinou nemocí.
 • Před 20 dnyROZHOVOR – Jak si udržet duševní zdraví i v době nepohody? Známý psychiatr doporučuje rozvíjet zdravé emoce, a jejich vlivem i kvalitu svého života.
 • Před 21 dnyPolovina lidí se zeleným zákalem neboli glaukomem o své nemoci neví. Přitom jim hrozí až úplné oslepnutí. Jak si můžete ověřit, zda se vás tento problém netýká?
 • Před 21 dnyJak nakoupit pochoutky ze zabijaček v době koronavirové krize? Jednou z možností je nabídka v podobě „motorizovaných zabijaček“. Nabízí čerstvé jitrnice po celý rok i populární dršťkovou polévku.
 • Před 21 dnyPatříte k věčným běžeckým začátečníkům? Nastavíte si vždycky pravidla a po pár dnech se na tenisky práší, protože je moc zima, prší, jste unavení, nestíháte… nebo cokoliv jiného? Na světě je nová a perfektní motivace, kterou nevědomky přivedla na svět pandemie. Běžecké tréninky s „trenérem ve sluchátkách“.
 • Před 21 dnyOd čtvrtka 25. února platí povinnost nosit na mnoha místech respirátory. Nová nařízení způsobila šílenství na e-shopech i v lékárnách. Často zoufalí rodiče shánějí respirátory i pro své děti a narážejí: čeští výrobci je zatím nenabízejí, alternativy s normou KN 95 obvykle z Číny už nejsou. Další možností – českou a uznanou – jsou dětské nanoroušky.
 • Před 22 dnyChcete-li zhubnout, s velkou pravděpodobností to dokážete. Možná jste to již dokázali, a možná i několikrát. Dokázali jste si ale zhubnuté kilogramy i udržet?
 • Před 22 dnyOd čtvrtka 25. února budou v obchodech, provozovnách služeb, ambulantních zdravotnických zařízeních nebo veřejné dopravě povinné respirátory FFP2, případně některé jiné určené varianty ochrany.
Budete mít zájem:  Citronová dieta – zkusíte ji?

Deprese – příznaky, léčba a přírodní antidepresiva + test

 • Velká část lidí trpících takzvanou velkou depresí totiž pomýšlí na sebevraždu a 10-15 % z nich ji spáchá.
 • Za depresi po porodu mohou hormonální změny.
 • Deprese v dospívání se vyskytuje poměrně často, je však mnohem častěji spojována s poruchami chování, agresivitou a různými somatickými stesky.
 • Součástí léčby je kromě antidepresiv také rodinná terapie.
 • Depresi lze předcházet také během.
 • Čokoláda má pozitivní účinky na lidskou mysl.

Deprese je jednou z nejčastějších duševních poruch, která jednou za život postihuje 15 % populace.

V psychiatrických učebnicích se píše, že utrpení při těžké depresi je tak velké, že nemá obdobu v žádném tělesném utrpení. Léčba většinou spočívá v kombinaci léků a psychoterapii. Neléčená deprese může být i smrtelná.

Depresivní onemocnění je i nejdražším neuropsychiatrickým onemocněním.

Na rozdíl od ostatních nemocí netvoří největší část výdajů na léčbu duševního onemocnění přímé medicínské (léčiva) a nepřímé medicínské (platy zdravotníků, nemocniční služby apod.

) náklady, ale jsou to především nepřímé náklady, které vznikají v důsledku ztráty pracovní schopnosti a možnosti výdělku, nutnosti výplaty důchodů a dalších sociálních dávek.

Obsah článku:

Test na deprese

Zde si můžete snadno otestovat, zda trpíte depresí – Test na deprese.

Pocity v depresi

„Jako by se pomalu stmívalo. Ta nemoc vás zahltí a ponoří do něčeho, co není ani smutek, ani zármutek. Je to jen černota. Je těžké přijmout fakt, že nikdo, kdo to nezažil, vás nemůže pochopit. Je to nesdělitelné. Je to porucha prožívání,“ říká neurolog David, který trpí periodickou depresí.

„Jde to pomalinku… První ztratíte vůli, nemůžete si nijak pomoct. A ještě máte černé svědomí z toho, že to nemůžete změnit. Vleče se to týdny. Jdete spát, ale ráno to je ještě horší. Sebevražedné myšlenky se nad vámi vznášejí jako motýl a vy se tomu bojíte naslouchat, ale nezaženete je.“

Budete mít zájem:  Umíte si vybrat dobrý e-shop?

Skutečná deprese je nemoc, která se nedá ovládat vůlí. Člověku, kterého postihne, je zbytečné říkat: „Vzchop se!“ a snažit se jej rozveselovat. Deprese je stav, který trvá nejméně 14 dní bez jakéhokoliv průběžného zlepšení, častěji však i několik měsíců.

Světová zdravotnická organizace považuje deprese za jednu z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti.

Různými formami této nemoci trpí podle psychiatra Cyrila Höschla přibližně 3 % české populace (300 000 lidí). Alespoň jednou za život postihne tato nemoc celých 15 % populace (1,5 milionu). Odborníci předpokládají, že tato čísla jsou všude na světě obdobná.

Pokud se deprese léčí, pak se rychle dostavuje zlepšení, pokud však nemocný odbornou pomoc nevyhledá, choroba mu nesmírně znepříjemňuje život a může být i smrtelná. Velká část lidí trpících tzv. velkou depresí totiž pomýšlí na sebevraždu a 10-15 % z nich ji spáchá.

Příznaky deprese

 • skleslá nálada
 • snížení energie a aktivity
 • zhoršení schopnosti radovat se
 • pokles zájmů
 • poruchy koncentrace
 • značná unavitelnost i po nepatrné námaze
 • snížení sebevědomí
 • pocity viny a bezcennosti
 • pesimistický pohled do budoucnosti
 • poruchy spánku
 • snížená chuť k jídlu
 • hmotnostní úbytek
 • pokles sexuálního zájmu
 • myšlenky na sebevraždu
 • úzkost a psychomotorický neklid

Smutná nálada nevyplývá ze zevních okolností nemocného a je dlouhodobě stabilní.

Typické je pravidelné zhoršení nálady brzy ráno, navazující na nespavost ranního typu. Tehdy bývá pacient schopen večer usnout, ale budí se ještě v nočních hodinách a nespí až do rána.

Dalším častým příznakem deprese je úzkost a psychomotorický neklid. Nezřídka se deprese projevuje tělesnými obtížemi: pocitem sevření na hrudi, pocitem neklidných nohou, bušením srdce při úzkosti a nejrůznějšími bolestmi bez odpovídajícího organického podkladu.

U nejtěžších forem deprese mohou být přítomny psychotické příznaky v podobě halucinací, bludů nebo depresivního stuporu. Obsah halucinací a bludů je typicky v souladu s emočním nastavením pacienta.

Druhy deprese

Klinická deprese

Jedná se o základní „lehčí“ projev deprese. Tedy deprese je dostatečně závažná, aby se řešila klinicky, například léky, přesto se nejedná o nejzávažnější projev.

Nemocný nemá chuť k jídlu, nebo ji naopak má zvýšenou, uzavírá se do sebe, rychle ztrácí energii a nemá o nic zájem.

Psychosomatická deprese

V některých případech doprovázejí depresi psychosomatické potíže. Nejčastěji se jedná o poruchy spánku, nepříjemné sny, bolesti hlavy, kloubů, zad, žaludku i srdce, trávící potíže, závratě nebo dýchací potíže.

Symptomatická deprese

Jedná se o projev deprese, který však depresí není. Může jít o vedlejší projev otravy, nádoru, epilepsie nebo demence. Nezlepší se, dokud není vyléčena primární příčina.

Sezónní deprese

Jak název napovídá, přichází tento druh deprese v určitých ročních obdobích, a člověku se většinou vrací každoročně. Nejčastěji se sezónní deprese projevuje v zimě.

Sezonní afektivní poruchu je možné mírnit terapií světlem, které stimuluje produkci neurotransmiterů jako je právě serotonin. U těch, kteří trpí těžší formou poruchy, ale tato terapie nestačí. Musí se kombinovat s další léčbou. Jako doplňková terapie může být podáván tryptofan, což je aminokyselina, kterou si lidské tělo přemění v serotonin.

Larvovaná deprese

Larvovaná deprese se projevuje jiným zdravotním problémem (například velikou bolestí zad, žaludeční problémy, aj.), nedochází ale k jiným projevům deprese. Nemocný zjistí, že se jednalo o depresivní onemocnění, jakmile není žádná fyziologická příčina jejich onemocnění, a když fyzické problémy zmizí po nasazení antidepresiv.

Reaktivní deprese

Jedná se o přímou reakci na traumatické, náročné, stresové a celkově obtížné životní období.

Reaktivní deprese často nastupuje hned po traumatu, nebo do jednoho měsíce. Nejčastějším spouštěčem bývá úmrtí blízkého člověka, může se ale jednat o ztrátu něčeho jiného – práce, vztahu, majetku či snů.

Obvykle trvá zhruba 13 měsíců.

Endogenní deprese

Takzvaná velká „pravá“ deprese. Jedná se o nejčastější formu této nemoci. Přijde do života náhle, bez zjevné příčiny. Je způsobena nevyváženým chemickým prostředím v mozku, které je potřeba upravovat pomocí léků.

Úzkostně depresivní porucha

U úzkostně depresivní poruchy se projevují příznaky deprese i úzkosti.

Objevují se tedy pocity strachu a nervozity, nemocný má problémy se spaním, nízké sebevědomí a věčné očekávání nejhoršího. Za život jí trpí asi 4 % populace a má horší průběh, a tedy i prognózu, než když jsou tyto dvě onemocnění samostatně, zvyšuje se také pravděpodobnost pokusu o sebevraždu.

Mezi nejčastější příčiny tohoto onemocnění patří dědičnost, nevyrovnanost neurotransmiterů v mozku, prožité trauma a stres.

Deprese v těhotenství

Ženy mohou onemocnět psychickou poruchou v těhotenství nebo mohou být léčeny pro psychické onemocnění dlouhodobě, před plánovaným (nebo neplánovaným) těhotenstvím.

Prevalence deprese v těhotenství je přibližně 10 %, prevalence depresivních příznaků až 20 %. Náchylnější jsou ženy mladší nebo naopak ženy po 35. roce, s omezenou sociální podporou, bez partnera, s ambivalentními pocity ohledně gravidity, ženy bílé rasy, ženy s předchozími třemi a více porody.

Vyšší riziko nacházíme dále u žen, které měly deprese ještě před těhotenstvím.

K depresi v těhotenství je nutné přistupovat vysoce individuálně. Na jedné straně je třeba zvážit rizika, která mohou mít psychofarmaka pro plod, na druhé straně negativní následky neléčené psychické poruchy.

Pokud jste těhotná, a trpíte depresí, doporučuje se navštívit lékaře.

Poporodní deprese

Poporodní deprese je nejčastější běžně nepoznaná komplikace porodu a objevuje se u jedné ze sedmi žen po porodu.

I když konvenční léčba farmaky a psychoterapií je účinná, přirozenou alternativou, kterou by mohla využít řada žen, zvláště těch, které chtějí kojit, jsou syntetické formy přirozeně se vyskytujícího estrogenu.

Vyplývá to z faktu, že poporodní deprese se vyskytuje v kontextu se snížením hladin estrogenů. Poporodní deprese – podobně jako perimenopauzální deprese – je považována za deregulaci nálady související s hormonálními změnami.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector