Bolest ramenou ze sportu – volejbal

Bolest ramenou ze sportu – volejbalRameno je kloub s největším rozsahem pohybů a tím pádem velmi snadno zranitelnou strukturou. Bolest v rameni se může rozvinout z rozmanitých příčin, nejčastěji je to ale přetěžování ramene, třeba při sportu nebo jiné namáhavé činnosti. Přetěžování ramene a nevhodný trénink můžeme vidět velice často. Dochází k tvorbě drobných poranění svalů, šlach a kloubních struktur, které vyústí v akutní, při stálém dráždění chronický zánět, který vyvolává pocity bolesti.Jaké jsou nejčastější druhy bolesti či zranění? Jak problémům předcházet? Jak pomoci ramenu? Na toto vše se budu snažit v tomto článku v základu odpovědět.

Bolest ramene je často řada událostí, z nichž každá je víc znepokojující než ta předchozí. Vše může začít s bursitidou nebo zánětem šlach, následně syndromem bolestivého ramene a vše může končit závažným poraněním rotátorové manžety. Většina zranění ramen mají často společné příčiny (přetěžování ramene), ale i symptomy (bolest ramene).

Bolest v přední části ramene je často kvůli nedostatku stability lopatky. Svaly odpovědné za stabilitu lopatky většinou pocházejí na zadní straně. Kontrola těchto svalů zajišťuje pohyb lopatky a umožňuje rameno dosáhnout nad hlavou.

Při postižení šlachy bicepsu (tendopatie m. biceps) je bolestivost na přední straně kloubu, především při předpažování. Do ramene se také často přenášejí bolesti z krční  a hrudní páteře, proto je nutná správná diagnostika problému.

Zmrzlé rameno (adhezivní kapsulitida)– Jedním relativně častýma frustrujícím zdrojem bolesti je zmrzlé rameno. Stav, kdy hybnost v rameni je ve všech směrech značně ztuhlá, omezená a pracná.

Bursitida – Kolem svalů se v blízkosti kloubů nacházejí tzv. burzy – tíhové váčky vyplněné tekutinou.

Jsou zde proto, aby zmírnily tření v místech vystavených značným pohybům, což bezpochyby ramenní kloub je. Bursitida může vyvinout v důsledku přímého úderu, dlouhodobého tření v kloubu, nebo infekcí.

Ve středním věku a dlouhodobém sportování často vznikají vápenité usazeniny, které dráždí kloub a vzniká bolest.

Tendinitida (Zánět šlach)–  Okolo ramenního a ostatních kloubů ramenního pletence probíhá množství svalů a také jejichBolest ramenou ze sportu – volejbal šlach. Často se mluví o tzv. rotátorové manžetě. Říká se tak souboru 4 šlach svalů – rotátorů, které se upínají na hlavici kosti pažní. Jejím účelem je stabilizace ramenního kloubu. Zánět rotátorové manžety je nejmírnější forma  zranění v rameni z jeho přetěžování. Zánět se vyvíjí v jednom nebo více šlach, které spojují čtyři svaly rotátorové manžety ke kostem.

Impingement syndrom (Syndrom bolestivého ramene)– Při Impingement syndromu dochází v oblasti pod výběžkem lopatky – akromiem k rozmanitým procesům, jejichž následkem je zúžení tohoto subakromiálního prostoru.

Nejčastěji vzniká akutním nebo chronickým přetížením v rameni, kdy tíhový váček zde umístěný a šlachy přilehlých svalů narážejí na dolní okraj akromia a tak dochází k jejich traumatizaci. Příčin ale může být řada: zduření burzy při jejím zánětu, prosáknutí, trhlina, prokrvácení při úrazu, degenerativní vápenatění šlach, atd..

Při impingement syndromu je typicky bolestivé upažení a to nejčastěji v rozsahu 60–120°. Je to proto, že v tomto rozmezí pohybů je v oblasti ramenního kloubu poměrně těsno a dochází-li k jakémukoliv zduření, objeví se při upažování taková bolest, že jej často vůbec nelze provést.

Potíže narůstají postupně, síla v rameni se snižuje, časem se bolest objevuje i v klidu. Typicky rameno bolí v noci, zvláště při jeho zalehnutí.

Artróza– Artróza ramenního kloubu začíná nenápadně. V 99% případů signalizuje začínající artrozu opakující se bolest ramena. Nemoc postihuje ve velkém měřítku především sportoce a pracující, kteří rameno přetěžují.

Stejně často s evšak pbjevuje u zapřísáhlých nesportovců, lidí se sedavým zaměstnáním, řidičů, počítačových  fanoušků a těch co ignorují problémy na těle. Artroza v rameni je opotřebovaná kostní tkáň, která se tře o šlachy, nervy, nebo jiné kosti. Tak vzniká bolest.

Je možné mít atritidu pro mnoho let bez příznaků, ale když toto objeví, poznáte to, protože přijdou bolesti a začnete mít omezený rozsah pohybu v rameni. Samotná bolest bývá tedy provázena sníženým rozsahem pohybu, tedy zamrzlým ramenem.

Natržení či přetržení rotátorové manžety – Poranění rotátorové manžety dochází často u sportovců ve středním a starším věku. Rotátorová manžeta má zde již degenerované změny a tak při prudkém švihovém pohybu nevydrží a trhá se.

Při přetěžování svalů v oblasti ramene dochází k tvorbě drobných poranění, která jsou doprovázena zánětem. Jestliže nedojde k přerušení zátěže a tyto tkáně jsou opakovaně namáhány, šlachy zprvu otékají, postupně ale dochází k jejich ztenčování a mohou prasknout.

Při chronickém zánětu šlach také dochází k ukládání vápenatých solí a „kostnatění“ šlachy, všechny tyto degenerativní změny vedou k snížení kvality postižené šlachy. Tato postižená šlacha je postupně oslabována a je náchylná k poranění.

Kombinace přetěžování ramene a věku, tedy degenerace je ideální pro poranění ramene.

Komu nejvíce hrozí problémy s ramenem?

Všude tam, kde probíhá přetěžování ramene či dochází k prudkým pohybům či nárazům ramene, navíc často s rukami nad hlavou. Velice rizikové je používání pohybových rozsahů a zátěže do krajních mezí. Ohrožení jsou tedy např.

hráči baseballu, tenisté, vzpěrači a to jak profesionální, tak amatérští (tedy logicky především fanoušci crossfitu), boxeři, volejbalisté, veslaři, atleti v hodu oštěpem či koulí. K tomu jsou v ohrožení všichni ti, co mají špatné držení těla či dlouho drží ramena ve špatné pozici, obzvláště nad hlavou.

Na druhé straně jsou v ohrožení ti, co mají hyper mobilitu ramen, tedy chybí jim správná stabilita rotátorové manžety.

Bolest ramenou ze sportu – volejbalVarovné příznaky

– Bolest, zejména v přední části a horní části ramene– Ztráta pohyblivosti (nemusí k ní dojít, pokud jde jen o zánět šlach)– Zvýšená bolest při pohybu ramen (zánět šlach)-Procvaknutí v kloubu v horním pohybu (zánět šlach)– Postupný nástup příznaků (bursitida)– Rameno je více bolestivé, když dochází k extenzi ramene (bursitida)

– Bolest na dotek (bursitida)

Počáteční léčba a strategieSpočívá jednak v odstranění zátěže a pohybu, která bolest způsobila – klidu ramene. Dále podávání léků na zmírnění bolesti (analgetika) a příznaků zánětu (nesteroidní antirevmatika), a to jak v tabletové, tak v masťové formě.

Následně je zahájena rehabilitace, jejímž cílem je zachování hybnosti ramenního kloubu, k tomu se využívá nejen fyzioterapie, ale také tzv. fyzikální terapie. Důležité je napravit chybné držení těla a pozice, správně nastavit lopatky a udržet ramena ve správné pozici.

Rozhodně pokud je bolest dlouhodobá a přetrvává déle než týden, nebo pokud nemůžete použít svou ruku, vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc.

Jak se vyhnout bolesti ramene?

Jako obvykle vychází z vyhýbání se rizikových faktorů. Často se rameno zbytečně přetěžuje, nevhodně zatěžuje, je prováděnBolest ramenou ze sportu – volejbal nevhodný pohyb, nedbá se na dostatečnou regeneraci. Chyby v tréninku či běžné denní činnosti jako je jízda autem či psaní na počítači. Omezte trvalé přetěžování paže nošením a zvedáním těžkých břemen. Zpevněte vaši páteř a vaše core a napravte vaše držení těla.

Důležité je průběžné testování a dohlížení na správné mobilitě a stabilitě v této oblasti a sledování vzniku bolesti, tedy jeho podchycení v začátku. Takové testování pohybu a bolesti probíhá např. v FMS screeningu, který nabízíme.

Doporučuji začlenit prehabilitační cvičení do svého tréninku, tedy cvičení, které přispívají k prevenci rizika problémů s ramenem. Jde o celou řadu cvičení, kterou si popíšeme v dalším článku.

Dále jde o správné zahřátí, správný objem a intenzita tréninku, správná technika cvičení, mobilizační cviky či rolování.

Důležité je i nosit teplé oblečení či v určitých sportech nosit ochranné prostředky ramen.

10 rad jak zamezit bolesti a zranění ramen

 • (Autor Martin Snášel)
 • Fotky:
 • Livestrong.com 

Bolest ramene v oblasti šlachy dlouhé hlavy bicepsu

Trpíte občasnými či trvalými bolestmi ramene? Nemůžete zvednout ruku nad hlavu, například když si chcete učesat vlasy?

Bolest ramene, která Vám ráno činí obtíže při oblékání nebo česání, může pocházet z přetížení svalu na přední straně paže, kde se upíná dvojhlavý sval pažní (m. biceps brachii) na nadkloubní hrbolek (tuberculum supraglenoidale) na lopatce.

příčiny vzniku bolesti

Biceps a jeho šlacha bývají velmi často postiženy tendinózou – degenerativním postižením šlachy nebo tendinitidou – zánětem šlachy. Onemocnění šlach je nejčastější poruchou měkké tkáně, se kterou se v praxi setkáváme a díky moderním fyzioterapeutickým metodám Vám dokážeme nabídnout účinné řešení.

Krátkodobé i dlouhodobé přetěžování svalu, např. při sportu, jednostranné práci, nevhodném tréninku, apod., se projeví nejprve jako otok, který ani nemusí být pouhým okem patrný, a následně se v tomto místě sníží prokrvení, což může vést až ke vzniku ischemického zánětu.

Zánět se projeví bolestí celého ramene a na dotyk je toto rameno teplejší. Bolest může vyvolat i ohýbání lokte a celé paže směrem vzhůru, což bývá doprovázeno i tzv. praskáním či křupáním. Potíže může způsobovat i pohyb paže dozadu např.

při zapínání podprsenky, škrábání na zádech apod…

Nejčastěji těmito potížemi trpí sportovci; hráči tenisu či volejbalu přetěžují svaly rychlými tvrdými údery do míče, stejně tak je tomu s tvrdými dopady na dlaně např. při gymnastice.

Potíže mívají lidé i po nevhodné pracovní činnosti nebo dlouhodobém zaujetí určité polohy. Mezi rizikové pracovníky patří např. číšníci, kteří drží paži v jedné poloze s ohnutým zápěstím, loketním i ramenním kloubem. Tato poloha přetěžuje dvojhlavý sval pažní (m.

Budete mít zájem:  Které houby se pletou? Jedlé a jedovaté se podobají

biceps brachii), to vede k rozvoji otoku a přetrvávající zátěž může vyústit až ve zmíněný zánět.

Vliv na vznik obtíží bicepsu má i kvalita zapojení svalů kolem lopatky a celkově stabilizačního svalstva celého trupu a šíje.

Jaké vyšetření můžete očekávat?

Při vyšetření pomocí diagnostického ultrazvuku je v měkkých tkáních patrný otok, případně i zánět, které lze touto metodou odlišit od degenerativní příčiny bolestí ramenního kloubu, úrazu měkkých tkání apod.

Pro zpřesnění diagnostiky využíváme specifické vyšetřovací testy, které napomáhají k odhalení hybnosti kloubu nebo provokaci bolesti, čímž se přesněji určí příčina bolesti.

Obvyklé metody léčby a fyziotearpie

Akutní fáze

Akutní onemocnění vzniká po jednorázové náročné stereotypní práci a převažuje zde zánět měkkých tkání. Akutní fáze se projevuje bolestí přetrvávající i v klidu, otokem a zvýšenou teplotou, někdy až zarudnutím.

V této fázi se obvykle doporučuje dodržovat klidový režim. Lékaři předepisují masti či léky na snížení bolestivosti a probíhajícího zánětu.

Pokud je klientovi doporučena péče u fyzioterapeuta, obvykle jde o léčbu pomocí uvolnění měkkých tkání, kde se mohou vyskytovat spoušťové body v oblasti prsního svalu, bicespu brachii (dvojhlavého svalu pažního), tricepsu brachii (trojhlavého svalu pažního) a v oblasti kolem lopatky, šíje a svalů trupu.

Spoušťové body a zvýšené napětí svalů chrání ramenní kloub před dalším poškozováním a bolestí. Fyzioterapeut by se měl zaměřit i na funkční změny v oblasti páteře, žeber, lopatky, kloubů paže a ruky. Jde o tzv. „kloubní blokády“, které ovlivňují celkovou pohyblivost ramenního pletence.

Po každé terapii je vhodné využít funkčního tapu (pružné bavlněné samolepící pásky aplikované na kůži) pro prodloužení efektu dané terapie.

Po odeznění akutních projevů je zapotřebí udržet rozsah pohybu celého pletence a zapojení postiženého svalu do funkčních svalových souher a běžných denních úkonů.

Je potřeba znovu obnovit stabilitu a maximální pohyblivost ramene; k tomu nám dopomohou techniky jako Vojtova metoda, PNF, DNS, Brunkow.

Jde o celostní přístup využívající terapeutické postupy na neurofyziologickém podkladě, tak jak jej zná dnešní moderní fyzioterapie.

Bolest ramenou ze sportu – volejbal      Bolest ramenou ze sportu – volejbal

Terapie bude účinná jen tehdy, pokud umožní zapojení paže a ramene do všech úkonů, které jste zvyklí provádět, tak, aby nevznikla žádná omezení. Nejmodernější a zároveň nejrychlejší způsob léčby je terapie kombinovaná s léčbou pomocí rázové vlny. K terapii použijeme nejrůznější pomůcky a moderní techniky, takže se vyhneme nepříjemné a ne vždy nutné operaci, a navíc Vás léčení bude i bavit.

Chronická fáze

K chronickému onemocnění dochází obvykle po nevhodné léčbě akutní bolestivé fáze či při přetrvávající dlouhodobé jednostranné zatěži, která může pomalu vyústit v degeneraci měkkých struktur a ramenního kloubu.

Příznaky se projeví jako bolest během zátěže a po ní, místo je bolestivé i na dotek. Obvyklá terapie bývá zdlouhavá a bolestivá. Ne vždy je plně navrácen rozsah kloubu a v některých případech je nemocným nabízeno i operační řešení.

Tomuto lze ale předejít včasnou léčbou a případně využitím fokusované rázové vlny.

Bolest ramenou ze sportu – volejbal

Léčba fokusovanou rázovou vlnou (ESWT) u nás

Tato léčba spočívá v aplikaci vysokoenergetické fokusované rázové vlny, která je směřována přímo do místa obtíží, kde dokáže cíleně ovlivnit zdroj bolesti (zánět, trigger point – spoušťový bod) a nastartovat přirozené opravné procesy v buňkách. Účinek je okamžitý a trvalý, neboť řeší přímo příčinu bolestí.

Již po první aplikaci začnou bolesti polevovat, v nočních hodinách postupně přestává ramenní kloub bolet a i samotná pohyblivost v rameni se začíná znovu obnovovat. Aby se výsledky dostavily co nejrychleji, je vhodné kombinovat fokusovanou rázovou vlnu s fyzioterapií.

Návody na cvičení:

Autor: FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., Praha

Zdroj: P. KOLÁŘ et al., Rehabilitace v klinické praxi, Galén, Praha, 2012. ISBN: 978-80-7262-657-1; Praktické zkušenosti v diagnostice a terapii s využítím fokusováné rázové vlny.

Pohledem fyzioterapeutky – ramena, co nesou tíhu světa

text a foto Bc. Nikola Dostálová, Klinika komplexní rehabilitace Monada

Ramena o nás hodně prozradí. Podle jejich nastavení dokážeme odečíst náladu člověka, do určité míry dokážeme říct, co daný člověk převážně dělá, jestli je nebo byl sportovec, jestli má starosti nebo ne.

Poznáme, jakou rukou píše či na kterém rameni nosí tašku. Ramena krčíme, když nevíme, zvedáme, když je nám zima, ve snaze se trošku zahřát.

Občas na ramenou neseme tíhu světa – a podle toho tyto nosné pilíře tuhnou, aby vše udržely a zvládly.

Obtíže s rameny často souvisí s bolestmi krku, které jsme rozkryli minule. Rameno je součástí složitějšího kloubního komplexu, jemuž říkáme ramenní pletenec.

Cyklisty bolesti ramene jako takového tolik netrápí, ale vlivem strnulé pozice při držení řídítek ramena ochotně tuhnou a na toto zatuhnutí se nabalují další potíže, které si cyklista nemusí spojit přímo se svou oblíbenou aktivitou, ale které vznikají právě při ní a při dalších aktivitách jí podobných.

Ramenní pletenec tvoří hned tři kosti. Lopatka, jež volně leží na zadní straně hrudníku a vytváří mělkou kloubní jamku pro velkou kulovitou hlavici kosti pažní. K lopatce se dále připojuje klíční kost, tento kloub se dá lehce nahmatat, je hned pod kůží nad ramenem.

Klíční kost se dále napojuje na hrudní kost a elegantně tak uzavírá propojení mezi přední a zadní stranou hrudníku. Rameno je vytvořeno tak, aby mělo velký rozsah pohybu, který je daný právě mělkou kloubní jamkou. Ta kulovitému kloubu umožňuje volný pohyb. Je to nejpohyblivější kloub našeho těla.

To je samo o sobě skvělé, protože díky tomu můžeme bez problémů zvednout ruce nad hlavu a manipulovat s nimi, můžeme házet míčem, plavat kraula, zvednout kolo na držák zavěšený až u stropu a zase ho sundat.

Schopnost zvednout ruku nad horizontálu (nad úroveň ramene) nám umožňuje právě ona plochá kost, které říkáme lopatka. Její souhyb je nezbytně nutný pro to, abychom ruce vzpažili.

Je zajímavé si všimnout, jak se postavení lopatky změnilo od dob, kdy jsme ještě chodili po čtyřech a lezli po stromech.

Když se podíváte na svého psa nebo kočku, můžete si všimnout, že lopatka na hrudníku neleží, ale že naopak odstává a není v takovém kontaktu s hrudním košem.

Takové postavení lopatky, jako má člověk, je zcela originální a přizpůsobené tomu, na co horní končetiny dnes používáme, tedy na manipulaci s předměty, komunikaci či jemnou práci. Jeden z okamžiků, kdy se dostaneme zpátky na čtyři, je právě na kole.

Pro člověka je nesmírnou výhodou, že se horní končetiny uvolnily a nejsou potřebné k lokomoci, ale zároveň je to pro nás velká celoživotní výzva se na „dvou“ udržet.

Postupně si projdeme nejčastější problémy s ramenním pletencem a možná budete překvapeni, kolik neduhů nás v této oblasti může trápit. Nevěšte ale hlavu, hned po černé kronice následuje řada cviků, kterými si od bolestí můžete pomoci.

Ramena na kole

Na kole jsou v opoře nejen nohy, ale i ruce. Přináší to výhody, ale i rizika. Pokud se o ruce dobře opřete a ramena takzvaně zacentrujete, bude se vám lépe šlapat a celá jízda bude příjemnější. Pokud ale nebude opora optimální, může tuhnout jak krk, tak i ramena.

Obecně platí, že čím výš jsou řídítka, tím je opora menší, a tak jsou ramena zatížena méně. Je menší riziko potíží v této oblasti, ale zároveň jsou více zatěžovány nohy a pánev a trup vytváří větší odpor, což cyklistu zpomaluje. Posed se dá upravit podle aktuálních potíží a potřeb.

Pro ramena nejjednodušší na nastavení jsou městská kola, nejobtížnější potom kola silniční, kde je velká část váhy na horních končetinách. Protože ramena jsou citlivá na stres, vstupuje sem i faktor strachu z jízdy na kole, který může být větší například ve sjezdech či při větším provozu.

Přirozenou reakcí těla na stres je zvýšení svalového napětí, a pokud tento stres trvá příliš dlouho, svaly mohou bolestivě zatuhnout.

Svaly pletence ramenního

Deltový sval překrývá jako čepice ramenní kloub a je jeho nejpovrchovějším svalem. Tento sval dává ramenu tvar podle toho, jak moc je vypracovaný. Má tři části a jeho hlavní funkcí je upažení. Pro naše potřeby není nijak významně důležitý, problémy s ním jsou spíše ojedinělé. Pod ním se skrývají hlubší svaly, které mají úpon na hlavici kosti pažní a překrývají ji.

Budete mít zájem:  Jak Se Projevuje Alergie Na Ořechy?

Svými úpony pomáhají udržovat kloubní hlavici v jamce a jejich společnou funkcí jsou rotace a zvedání paže. Říká se jim rotátorová manžeta a můžete si je prohlédnout na obrázku číslo ???. Vnitřní rotaci zabezpečuje podlopatkový sval, který je zajímavý tím, že je umístěn na spodní ploše lopatky a je v blízkém kontaktu se žebry.

Je velmi citlivý na dehydrataci, jejímž důsledkem může být pomyslné přilepení tohoto svalu na hrudník a horší skluznost lopatky po hrudníku, což má za následek horší hybnost paže. Zevní rotátory jdou z horní plochy lopatky na hlavici kosti pažní. Jmenovitě se jedná o sval nadhřebenový a podhřebenový a o malý oblý sval.

Často se v nich vytvářejí bolavé body, takzvané trigger pointy neboli spoušťové body, které při stlačení působí bolest. Rotátorová manžeta je častým zdrojem chronických obtíží a není neobvyklé, že dochází k rupturám jejích svalů. Je to dokonce jedna z nejčastějších obtíží v této oblasti.

Nejochotněji praská drobný sval nadhřebenový, který je v nevýhodné pozici svým umístěním. Nebudu zabíhat do zbytečných detailů, ale protože je to malý sval zastávající hodně práce, který je ještě navíc zavřený pod zobcovitým výběžkem lopatky, je doslova „na ráně“.

Jeho prasknutí, byť jen částečné, může pěkně pozlobit bolestmi na přední straně ramene a omezením rozsahu pohybu právě do rotací. Zároveň bývá nadhřebenový sval často postižen zánětem, což tvoří podhoubí dalším degenerativním změnám a ideální půdu pro vznik mikrotraumat, tedy malých trhlinek ve svalových vláknech.

Jako cyklisté ale nemusíte být vyděšeni, pravděpodobnost těchto zranění je větší u overhead sportů, například plavání, volejbal či lezení. Pro vnitřní rotaci a připažení je také důležitý široký sval zádový, který je ale klinicky méně významný a je opět stejně jako deltový sval spíše na okrasu, pokud je řádně vypracovaný.

Velkým tématem v problematice ramene je dlouhá hlava bicepsu. Dvojhlavý sval pažní neboli biceps je sval, který se oběma svými hlavami upíná na lopatku. Pomáhá při vzpažení, upažení i připažení a jeho hlavním úskalím je právě jeho dlouhá hlava.

Její šlacha se totiž dostává dovnitř do ramenního kloubu, což není v našem těle běžné. Svaly obvykle kloub překrývají, dlouhá hlava bicepsu však vstupuje do kloubního pouzdra a je v přímém kontaktu s kloubní hlavicí. Dokonce je hlavním předním fixátorem hlavice v jamce.

To je problematické z mnoha pohledů. Zejména však proto, že toto propojení prostředí mimo kloub a uvnitř kloubu je poměrně nebezpečné. Stejně jako nadhřebenový sval, tak i dlouhá hlava bicepsu ochotně praská.

Svou rupturou způsobí ztrátu pevné přední fixace hlavice v jamce a v případě ruptury při svém úponu může narušit další části kloubního pouzdra.

 • Nadhřebenový sval
 • Podhřebenový sval
 • Malý sval oblý
 • Podlopatkový sval
 • Dlouhá hlava bicepsu (dvojhlavý sval pažní)
 • Deltový sval
 • Fixátory lopatky

Pro dobré postavení lopatky, a tedy i dobrou funkci ramene, slouží fixátory lopatky. Rozlišujeme horní a dolní fixátory, přičemž horní mají tendenci k přetížení, patří mezi ně již zmiňovaný trapézový sval.

Dolní fixátory lopatky zajišťují přilehnutí dolního úhlu lopatky na hrudník a často si můžeme všimnout, že svoji funkci neplní zcela správně, protože odstávající lopatky má spousta lidí.

Jejich posílení a lepší zapojení se dnes naučíme.

Horní zkřížený syndrom

Typickou svalovou dysbalancí horní části těla je právě horní zkřížený syndrom.

Úzce souvisí s nedostatečností dolních fixátorů lopatky, které na zadní straně hrudníku nefixují lopatku a dávají možnosti vzniku převahy a zkrácení velkého prsního svalu, jenž vysune rameno dopředu a zvýrazní odchlípnutí lopatky od hrudníku.

Dále se zkracuje horní část trapézového svalu a zdvihače lopatky, což má za následek takzvané gotické (vysoké) postavení ramen. Syndrom provází zvýšené vyhrbení hrudní páteře a předsunutá hlava.

Zmrzlé rameno

Velká volnost pohybu v rameni není zadarmo a rozhodně není samozřejmostí. Jednou z potíží, kdy o rozsah pohybu přijdeme, je zmrzlé rameno. Častěji postihuje osoby středního věku a řešení problému je zdánlivě opředeno tajemstvím. Ve fyzioterapii se říká, že ať s ním člověk dělá cokoliv, problém odezní do dvou let od vzniku.

Obtíže se projevují pronikavou bolestí ramene, často noční, a omezením rozsahu pohybu zejména nad horizontálu. Chtěla bych uvést na pravou míru neschopnost tyto potíže léčit. Léčit je lze, před několika týdny jsem jedno zmrzlé rameno vyléčila během dvou terapií.

Samozřejmě, výsledek závisí na konkrétním případu, ale pokud jste se v popisu tohoto problému našli, neváhejte a přijďte na fyzioterapii co nejdříve.

Zlomenina klíční kosti

Nejčastějším cyklistickým úrazem ramenního pletence je zlomenina klíční kosti po pádu z kola. Jistě jste někdy zaregistrovali zprávu o fraktuře klíčku na Tour de France, v cyklistice jsou takřka na denním pořádku.

Skoro by se dalo říct, že řádný cyklista se pozná podle zlomené klíční kosti a jizev na bocích v oblasti hlavice stehenní kosti. Alespoň já je takto v ordinaci vždy odhalím. Cyklista má při pádu tendenci ho zmírnit natažením ruky a při nárazu praskne nejslabší článek řetězce, tedy klíční kost.

Po pádu to vypadá typicky tak, že cítíte bolest v rameni a nemůžete zvednout ruku. V takovém případě okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nejsme Štybarové ani Kreuzigerové a nejsme na Tour de France, nepotřebujeme dokončit etapu, ale být schopni zdravě a s mírou sportovat celý život.

Proto po pádu z kola není vhodná chvíle na hrdinství, ale na návštěvu nemocnice. Zlomenina klíční kosti se řeší buď konzervativně, nebo operativně podle konkrétního stavu a rekonvalescence trvá nejčastěji 4 až 8 týdnů.

Návrat do předchozího stavu je individuální a závisí mimo jiné i na tom, zda jste včas šli k lékaři. Poté, co kosti srostou, doporučuji návštěvu fyzioterapeuta, který pomůže s funkčním zapojením pletence ramenního a návratem ztraceného rozsahu pohybu.

Zlomenina levé klíční kosti

Hypermobilita

Na závěr krátce zmíním hypermobilitu – tou se rozumí zvýšený rozsah pohybu v kloubu nad rámec normálních hodnot. Jejím důsledkem bývá nestabilita v kloubu.

Je dána zvýšenou volností vaziva, které za normálních okolností představuje pasivní systém pojivové tkáně, jež omezuje rozsah pohybu v kloubu tak, aby se hlavice udržela v jamce a nedocházelo k jejímu vykloubení.

V cyklistice nepředstavuje hypermobilita výrazný problém, naopak na kole mají ramena tendenci spíše zatuhnout, což v případě hypermobility nemusí být úplně na škodu. Samozřejmě je ale lepší cíleně ramena posilovat cviky k tomu určenými a tím zvýšit podporu pasivního systému vazů.

Dost bylo suchých popisů a kázání. Pojďme cvičit

Ve cvicích budeme propojovat již více částí těla a cvičení bude komplexnější. Tím bude i o něco náročnější, ale společně to zvládneme. Snažte se držet rad u popisu cviku a vyvarovat se nejčastějších chyb. Problematiku ramenního pletence vždy propojujeme s nastavením krční a hrudní páteře, snažíme se srovnat pánev do neutrální pozice a centrovat kyčle.

Celý článek včetně cviků s fotkami, a také ukázky tejpování jednotlivých partií ramene při různých obtížích najdete v tištěné verzi časopisu, nebo v té elektronické na https://cs.publero.com/reader/148152 nebo  https://www.alza.cz/media/cykloturistika-5-2019-d5648047.htm

Jednoduché cviky, které vás zbaví bolestí ramen

„Pokud vás bolí ramena, na vině může být velký stres, přetěžování, nebo je naopak nepoužíváte.

To znamená, že neprovádíte velké pohyby v ramenou, kdy se zapojí celá paže, ale vše ve svém dosahu si přitahujete jen pohybem z loktů.

Nepoužívaná ramena tuhnou a bolí,“ říká Hana Toufarová, lektorka nové cvičební metody Fit Pain Free, která přináší dva jednoduché cviky, jimiž krásně protáhnete svaly kolem ramen, prsní svaly a zároveň posílíte svaly mezilopatkové.

„Vše začíná i končí špatnými návyky a mnohé zdravotní potíže mohou pramenit z nesprávného držení těla. Bolest je jen volání těla, že něco děláme špatně. A dlouhodobé přehlížení této bolesti vede ke zdravotním problémům,“ říká Hana Toufarová, zkušená cvičitelka, která k nám z Ameriky přivezla unikátní metodu cvičení nazvanou Fit Pain Free. 

 • Cílem tohoto jednoduché izolované cvičení je, aby v našem těle pracoval každičký sval správně. A zde jsou dva vyzkoušené cviky, které vám pomůžou zbavit se bolesti ramen:
 • 1. Sitting Overhead Extension Up and Down 
 • Toto cvičení posiluje extenzory páteře a triceps, protahuje prsní svaly a mobilizuje ramenní klouby.
 • Základní pozice:
 • – Sedněte si na židli, tak, abyste měli v kolenou 90° a chodidly pohodlně dosáhli na zem.

– Kyčle, kolena a chodidla v jedné linii, špičky prstů u nohou směřují dopředu. V bedrech je přirozené prohnutí.

– Spojte ruce dole před tělem, dlaně obraťte směrem dolů. Stáhněte ramena dolů. Hlava je v prodloužení páteře, dívejte se před sebe do výše svých očí.

Provedení cviku:

– Překlopte pánev mírně vpřed.

– Tlačte ramena dolů a vzpažte. Snažte se dát paže co nejvíce vzad za osu páteře. Lokty musí zůstat dopnuté. Pokud cvik nejde zpočátku v plném rozsahu, nevadí. Je lepší mít paže níž, například jen před obličejem, ale lokty dopnuté.

Budete mít zájem:  Lékař Bez Atestace Praha?

– Vraťte paže dolů. Opakujte 10 x, po 2 sériích.

 1. 2. Hooklying Arm Glides Hold
 2. Toto cvičení podporuje mobilizaci ramen, protahuje prsní svaly, posiluje mezilopatkové svaly a rotátory ramenního kloubu.
 3. Základní pozice:
 4. – Lehněte si na záda, pokrčené nohy na šířku pánve, v kolenou 90 stupňů, chodidla na zemi. 
 5. – Kyčle, kolena a kotníky v jedné linii.
 6. – Upažte, pokrčte mírně paže, dlaně vzhůru.

– Pánev je v přirozené poloze, tj. máte v bedrech mírné prohnutí. 

 • – Hlava je v prodloužení páteře.
 • Provedení cviku:
 • – Zatlačte celé paže – lokty, zápěstí i hřbety rukou – do země na 5 sekund.

– Pak posuňte paže po zemi asi o 10 cm do vzpažení, tj. směrem k sobě, a opět zatlačte celé paže i hřbety rukou na 5 sekund do země. Opakujte až do vzpažení, tj. až jsou ruce za hlavou. 

– Po celou dobu tlačte ramena a lopatky směrem od uší dolů k pasu.

– Pánev je v jedné rovině, nehýbe se. Opakujte 3 x.

Fit Pain Free je nová metoda cvičení, jejíž základy k nám přišly z Ameriky. Na jejím vývoji se podílí i Češka žijící v USA Líba Plačková. U nás ji propaguje zkušená lektorka a trenérka Hana Toufarová. Metoda Fit Pain Free neřeší jen bolest samotnou, ale hlavně – hledá její příčiny a ty se snaží odstranit.

Je to metoda izolovaného cvičení, která se zaměřuje na jednotlivé svaly tak, aby každý z nich pracoval správně. U většiny cviků pracuje jen jeden sval – tj. pracuje izolovaně, ostatní mu nepomáhají. Metodu Fit Pain Free mohou cvičit děti, dospělí i senioři, začátečníci i vrcholoví sportovci.

K dispozici jim je dnes přes 400 cviků a přibývají další. Vydat se můžete na skupinové lekce, které se konají po celé České republice, nebo můžete zvolit individuální konzultaci. V rámci ní lektorka provede vstupní diagnózu, vybere a především vás naučí potřebné cviky, a na míru vám vytvoří tréninkový plán.

To znamená, že domů si odnášíte soubor cviků, s přesným popisem a fotkami, víte pořadí cviků i počet opakování. Můžete tak cvičit doma nebo v podstatě kdekoliv budete chtít. Pokud vás naopak láká instruktorská kariéra, můžete se zúčastnit workshopů nebo školení a stát se lektorem Fit Pain Free.

Více informací najdete na www.fitpainfree.com

-red-

 • Pivní maraton je minulostí. Atleti vítěze tají… < Předchozí
 • Krsek poběží třikrát o medaile Další >

Mitáč: Něco děláme ve volejbale špatně. Očekávám, že trenér Athanasopulos přinese oživení

Zapeklitá otázka. Český, nebo zahraniční trenér? A-tým se už potřetí za poslední léta obrací pro pomoc za humna. Před koučem žen Ostravy Pommerem se u volejbalistek nevydařilo angažování Němce Alexandera Waibla, který u týmu vydržel v roce 2016 jen pár měsíců. Před ním ženskou reprezentaci tři a půl roku vedl Ital Carlo Parisi.

Řek Athanasopulos má být nyní dalším impulzem. ‚Jannise známe z působení ve Stuttgartu. Je nesmírně pracovitý, jinak by nemohl v Bundeslize trénovat. Tím, že se tam dokázal prosadit až k druhému místu, očekávám, že to sem přinese oživení,‘ řekl ve Sportovních zprávách Mitáč.

Svěřenkyně zkušeného trenéra Olympu Pavla Šmídová zažila trenéry české i zahraniční. Ví, že to má své kladné i zápornější stránky. ‚Myslím si, že ti zahraniční dovedou pracovat lépe s moderními technologiemi. Řek Athanasopulos má přehled v evropském i světovém volejbalu a bude chtít donášet nové prvky do našeho volejbalu,‘ poznamenala.

Je nám líto, video expirovalo. Mitáč a Šmídová otevřeně o Olympu i české volejbalové reprezentaci

Vidí ale také pohled z druhé strany – tedy z pozice samotných volejbalistek. ‚Nemusí snést českou povahu. I s Carlem Parisim to byl pro čtyřech letech problém. On jako temperamentní Ital, perfekcionista měl potíže s českou povahou. Neshodovali jsme se vždy ve všech názorech – i mimo volejbal,‘ podtrhla.

S tím souvisí i stará známá bolest – jazyková bariéra. ‚Když začnou být hráčky ‚potvory‘, tak si šuškají po našem a trenér má pak vstupy zprostředkovaně přes asistenta. V tom vidím úskalí. To bylo jak za Waibla, tak za Parisiho,‘ připustil Mitáč.

Na dvou židlích

Možná ještě výraznějším varováním může být podle kouče Olympu další aspekt. ‚Každý reprezentační trenér působící u českého národního týmu má zároveň i klubovou smlouvu. To je problém v ročnících, kdy tým postoupí na mistrovství Evropy nebo světa, protože spolu s povinnostmi u reprezentace se rozebíhá i příprava v klubu. Musí mít silný realizační tým, aby to zvládl,‘ vysvětlil Mitáč.

Rizika však mohou vyvážit jednoznačné přínosy. ‚Doufám, že spousta trenérů, a především těch mladých, se od něj něco naučí, protože kultura trenérů u mládeže není na nejvyšší úrovni,‘ zdůraznil Mitáč.

Budoucnost? Je třeba se hodně zamyslet

Zkušený kouč vidí za silnější generací mezeru. ‚V posledních čtyřech letech se nám dokonce šestkrát nepodařilo postoupit na vrcholné akce mládežnických týmů. A v neposlední řadě i neúspěch reprezentačního týmu nám ukazuje, že děláme něco ve volejbale špatně. Nevyhráváme. A nevyhráváme s týmy jako Dánsko, Finsko, Švédsko. Musíme se nad tím hodně zamyslet.‘

Neblahý trend je vidět podle Mitáče i v extralize. ‚Naše domácí soutěž dává hodně prostoru mladým hráčkám, ale už ne tolik jako dřív. Vracejí se zkušenější hráčky, objevují se tu i hráčky ze zahraničí – lepší nebo průměrné kvality. Začíná to být boj. Divácky je naše soutěž dobrá, ale volejbalově strádá,‘ uzavřel Mitáč.

Rady fyzioterapeutky: Jak na bolavou kostrč

Nové logo identitě kraje moc nepomohlo

Chrudim – Dnes pokračujeme dalším dílem rubriky, ve které chrudimská fyzioterapeutka Eva Tálská odpovídá na dotazy čtenářů.

Eva Tálská odpovídá při on-line rozhovoru čtenářům Chrudimského deníku. | Foto: DENÍK/Pavla Mrázková

Chtěla jsem se Vás zeptat, čím by to mohlo být, že mě pořád bolí kostrč? Bolest se ozve vždycky když dlouho stojím nebo sedím. Dříve jsem vrcholově sportovala (volejbal), teď mám nejradši turistiku a cyklistiku. Ovšem kostrč mě teď bolí i při delší chůzi či jízdě na kole a tak jsem docela bezradná.

Pro diagnostiku a radu snad nemusíme chodit příliš daleko – naše maminka čeština praví: ,,chvíli neposedí“. V tomto úsloví se snoubí dvě zajímavé podoby přetížení, hezky česky: ,,musí to odsýpat“ a ,,vzala nohy na ramena.“ V minulosti vás nenechala v klidu kariéra vrcholové sportovkyně, dnes je to bolestivá kostrč, která vás zvedá ze židle.

Zdá se, že jste svoji psychiku už v mládí nastavila na pohyb, dynamiku a výkon a toto nastavení přetrvává dál, přestože to není zapotřebí.

Soustavná chůze a jízda na kole může být hlouběji vzato útěkem před (nebo za?) míčem, soupeřem, tichem, mobilem, sebou samotnou… A proč nohy na ramenou? Troufám si odhadovat, že vedle zakrnělého ocásku vás nenechá v klidu bolest krční páteře nebo hlavy. Jakpak by ne, když symbolicky i fakticky vzato nohy nesete na své šíji.

Představte si hluboce předkloněného člověka s nohami na ramenou a ozřejmí se vám extrémní podoba sedu, do které se při jízdě na kole modelujete: hlava v předsunu, zaoblená hrudní páteř, vtažený pupík, podsazená pánev, přetěžující oblast bránice, horních porcí břišních svalů, třísel a konečníku.

Netrápí vás nohy do ,,x“, ochablé spodní bříško nebo únik moči? Pokud ano, máme důkaz chybného držení těla, narušené aktivity pánevního dna a chodidel. Jízda na kole pro vás tedy nemusí být špatnou volnočasovou aktivitou, je jen třeba se ke kolu, sportu a svým nárokům zcela jinak ,,po(za)stavit“. A nakonec úsloví o komáru a velbloudovi: co když jde jen o měkčí sedadlo nebo speciální cyklistické kalhoty?

Eva Tálská soukromá fyzioterapeutka, Chrudim

 • Rady fyzioterapeutky ,
 • Chrudim,
 • Eva Tálská,
 • turistika,
 • sport

Učitel/ka na 1. st. základních škol, 40 320 Kč Pomocný dělník, montér na stavbě, 28 000 Kč Skladník – řidič, 28 000 Kč Obsluha tryskacího boxu-TRYSKAČ, 30 000 Kč Pracovník obsluhy brusek a kovaček, 25 000 Kč Montážní dělníci ostatních výrobků, 19 500 Kč Servírka/číšník, 22 000 Kč Administrativa, účetní, 28 000 Kč + PODAT INZERÁT Volkswagen Passat servisní knížka, koupeno v CZ Ford Focus servisní knížka, koupeno v D, nehavarované Ford Fusion servisní knížka, koupeno v D Ford Tourneo Connect první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované Ford Focus první majitel, servisní knížka, koupeno v D, nehavarované Ford C-Max servisní knížka, koupeno v D Ford Galaxy servisní knížka, koupeno v D Ford Fusion servisní knížka, koupeno v D + PRODAT AUTO

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector